Live Herbeleef: jaarrekening toch stof voor (beetje) discussie op Izegemse gemeenteraad

18/04/17 om 13:17 - Bijgewerkt om 22:00

De Izegemse gemeenteraadsleden boog zich vanavond over een eerder beknopte agenda. Eén extra punt van CD&V sprong wel in het oog: de oppositiepartij wil de toelages voor de Izegemse adviesraden en enkele verenigingen over een periode van vier jaar met twintig procent zien stijgen. De voorstelling van de jaarrekening van 2016 deed de tongen toch een beetje loskomen.

Herbeleef: jaarrekening toch stof voor (beetje) discussie op Izegemse gemeenteraad

© Frank Meurisse

 • Philippe Verhaest

  Het zit er op!

  De raad is ten einde. Een goeie nachtrust voor elk van u!

 • Philippe Verhaest

  Stefaan Sintobin: "Slechts één vuilnisbak aan Blauwhuis"

  "Alle lof voor de openstelling van het kasteelpark Blauwhuis", aldus Stefaan Sintobin (Vlaams Belang). "Maar ik stel vast dat er slechts één vuilnisbak op het domein te vinden is. Ik ben er al enkele keren gaan wandelen met mijn trouwe viervoeter Nelson en heb altijd plastic zakjes bij me om alles netjes achter te laten. Die kan ik echter enkel maar deponeren aan die ene vuilnisemmer aan het picknickpark."

  Milieuschepen Nadia Staes (SP.A): "Onze diensten hebben de vuilbak nog maar geledigd en nu al ligt er weer her en der vuilnis. Een echt drama. Ik weet niet of extra vuilnisemmers een oplossing zullen bieden."

 • Philippe Verhaest

  "Stapt Izegem in het burgemeestersconvenant?", vraagt Open VLD

  Inge Six (Open VLD) heeft nog een interpellatie over het burgemeestersconvenant. "Verschillende gemeentes willen actie ondernemen om zonnepanelen toegankelijk te maken voor minder kapitaalkrachtigen. Lichtervelde en Ingelmunster onderzoeken alvast om zonnepanelen op scholen te plaatsen. Ook de mogelijkheid voor de aanleg van warmtenetten wordt onder de loep genomen. Wingene bekijkt die mogelijkheid binnen nieuwe verkavelingen, Tielt wil dit voor zijn hele grondgebied doen. Ingelmunster, Meulebeke, Oostrozebeke en Lichtervelde willen de productie van hernieuwbare energie en de mogelijkheden voor warmtenetten op hun bedrijventerreinen onderzoeken."

  "Dat zijn de voornaamste krachtlijnen uit het energieactieplan dat Ingelmunster, Meulebeke, Lichtervelde, Oostrozebeke, Ruiselede, Tielt en Wingene klaar hebben. Dat groeide voort uit het eerder ondertekende Burgemeestersconvenant voor het project Klimaatoverleg Midwest. Daarmee engageren ze zich om tegen 2020 minder CO² uit te stoten."

  "Izegem heeft dat project niet mee ondertekend. Wat waren toen de redenen om dat niet te doen? Wij hebben vernomen dat nu wel de vraag gekomen is vanuit Izegem om alsnog aan te sluiten, maar dat dit enkel kan tegen 'zwaardere' condities. En zijn er in Izegem concrete plannen omtrent warmtenetten?

  Milieuschepen Nadia Staes (SP.A): "Die eerste burgemeestersconvenant was meer toegespitst op de aanleg van duurzame energiebronnen. We zijn toen niet mee ingestapt omdat de kosten-batenanalyse negatief was. Izegem kon tijdens de vorige legislatuur al een heel pak energiebesparende zaken voorleggen."

  "Waarom willen we nu wel instappen? We zijn kandidaat voor een pilootproject rond een duurzaam project dat in een twintigtal gemeenten in Vlaanderen zal lopen. Tijdens die gesprekken hebben we ook bekeken wat het convenant ons nu kan bieden. De nieuwe voorwaarden worden onderzocht, maar we willen de opmaak in eigen beheer doen. We zullen ook alle betrokken stadsdiensten vragen om mee te werken en er moet ook 40 procent minder CO2-uitstoot, tegenover 20 procent in het eerste convenant."

  "Nu zijn Thomas Segers en Jan Feys bezig met alle info te verzamelen, er was al een overleg met de provincie en we legden ons oor te luister bij andere gemeenten. Op 8 mei wordt er een startnota aan het schepencollege voorgelegd en indien er dan groen licht zou komen, zal er nog voor de vakantie een bevraging zijn bij de betrokken diensten, komt er een vorming voor een interne en externe werkgroep. In september willen we de convenant dan op alle raden voorstellen en in november zou dit dan nog eens op het schepencollege besproken worden, om dan in december in de gemeenteraad op tafel te komen. Daarna hebben we twee jaar de tijd om een degelijk actieplain uit te werken."

 • Philippe Verhaest

  Schepen Verbeke: "Onze financiële steun is al sinds begin legislatuur onveranderd"

  Financieschepen Tom Verbeke (N-VA) vindt dat Peter Defreyne verwarring zaait. "In 2013 hebben we beslist om de werkingsmiddelen van eigen adviesraden met tien procent te verminderen. Dat ging toen om de vriendenkring van het personeel, het comité externe relaties, de gezinsraad, de milieuraad, de economische raad, de verenigingenraad, sportraad en jeugdraad."

  "Naast deze toelagen verminderden we ook de fractietoelage voor de politieke fracties. Dit zijn dus besparingen geweest op de eigen werking. Was dit een goede beslissing? Zeker, want wat merken we vandaag bij de rekening 2016? We stellen samen vast dat van de ongeveer 57.000 euro beschikbare middelen er slechts 48.000 euro werden gebruikt."

  "Naast de toelagen voor de adviesraden hebben we ook enkele nominatieve subsidies met tien procent verminderd. Dit zijn subsidies aan verenigingen en groeperingen die niet noodzakelijk lid zijn van de verenigingen-, jeugd- of sportraad en op die manier subsidies krijgen. Dat ging over het 11-julicomité, de Vlaamse federatie gehandicapten Izegem, de Gezinsbonden van Izegem, Emelgem en Kachtem, Unizo, Humanistisch Verbond, Izegem Boks, Izegem Koers en het Keramiek collectief."

  "Daarnaast zijn er ook een aantal nominatieve subsidies identiek gebleven: feestcomités in de Bosmolens, Emelgem en Kachtem, oudstrijdersverenigingen, seniorenvereniging, ontwikkelingshulp, het Rode Kruis, het Vlaamse Kruis en het Wereldfestival. En we hebben er ook verhoogd, zelfs verdubbeld. Hier gaat het niet toevallig over instellingen die mensen uit de armoede proberen te houden of te helpen: 't Kringske en vzw Samenspel."

  "Wat we toen uitdrukkelijk niet hebben gedaan, is de financiële ondersteuning die wij structureel via de verenigingenraad, sportraad en jeugdraad geven, verminderen. Met andere woorden, de verenigingen, lid van onze adviesraden, die activiteiten ontplooien in Izegem kunnen sinds het begin van deze bestuursperiode blijven rekenen op onze financiële steun die onveranderd is gebleven."

 • Philippe Verhaest

  Opnieuw hogere toelages voor de verenigingen? CD&V is pro

  Peter Defreyne wil namens CD&V de toelages voor de Izegemse verenigingen weer zien stijgen.

  "Bij het begin van deze legislatuur werd de principiële beslissing genomen om de budgetten van alle adviesraden met tien procent in te krimpen. Een zelfde besparing werd vooropgesteld voor de aan verenigingen toegekende premies (gezinsbond, Elf Julicomité, Humanistisch Verbond, Izegem Koers, Keramiek Kollektief...)."

  "Bij het begin van de legislatuur bestond er enige onenigheid of deze besparing wel echt noodzakelijk was omwille van de al dan niet slechte staat van de stadsfinanciën. Deze week werd de rekening 2016 voorgesteld. Los van de betwisting over de gezonde of ongezonde stadsfinanciën in 2013, staat nu vast dat de middelen toelaten dat de doorgevoerde besparingen nu kunnen weggewerkt worden.""De maatschappelijke meerwaarde van verenigingen wordt algemeen erkend. Ook van overheidswege. Een aantal overheidstaken zou zelfs niet mogelijk zijn zonder de actieve participatie van vrijwillgers - bijvoorbeeld in de zorg. CD&V stelt daarom voor de tegemoetkoming aan het verenigingsleven in onze stad opnieuw te verhogen en met name geleidelijk terug tot op het niveau van 2012 te brengen.Het voorstel komt hierop neer: wanneer de tegemoetkoming in 2012 100 was en toen met tien procent werd verminderd, naar 90; moet deze 90 nu met twintig procent verhoogd worden om tot een niveau van 108 te brengen (zijnde 100 uit 2012, zoals geïndexeerd). We kunnen ermee akkoord gaan dat dit niet in één beweging gebeurd, maar gespreid over vier jaar."

 • Philippe Verhaest

  Open VLD pleit voor algemeen meldingsnummer, maar stad heeft al uitgebreide tool, zegt burgemeester Bert Maertens

  Geert Leenknecht (Open VLD) pleit ervoor om een algemeen inwoners in te voeren om Izegemnaren de kans te geven om een melding te doen of een vraag te stellen. "Op de website van de stad kan een meldingsformulier voorzien worden en net als in Roeselare en Kortrijk kan een dergelijk nummer in het leven geroepen worden. Daar is dit een groot succes."

  Geert Leenknecht stelt voor om een algemeen nummer van vier cijfers in te voeren, waar men gratis kan naar bellen. "Koppel daar ook een mailadres aan en een website met dezelfde naam. Ook WhatsApp kan een goeie tool zijn. In Roeselare kreeg men in de eerste maand - maart - al meer dan 800 oproepen en meldingen binnen. Dit kan effeciënt beleid voeren alleen maar ten goede komen."

  Bert Maertens (N-VA): "We moeten een groot verschil maken tussen een klacht en een melding. Een klacht is een uiting van iemand die zich onvoldoende gesteund voelt in het antwoord dat hij kreeg van de stad, die fouten ervaart in een dossier... Bij ons zijn het aantal klachten trouwens erg laag. Een melding kan bijvoorbeeld een buurtbewoner zijn die een put in de weg wil melden. Daarvoor hebben we nu al uniek nummer: 051 337 300. Dat is niet gratis, maar is overal makkelijk terug te vinden en is ook ruimer toegankelijk dan de openingsuren van het stadhuis."

  "Ook op onze stedelijke website kan je al erg gedetailleerd meldingen ingeven, waarbij je zelfs je locatie kan aanduiden en een foto toevoegen. Meteen nadat je je melding hebt verstuurd, krijg je al een mailtje dat je boodschap is aangekomen en als je melding is bekeken, word je opnieuw verwittigd. Nu willen we nog een stap verder gaan en de burger ook meegeven wanneer er actie wordt ondernomen."

 • Philippe Verhaest

  Izegem richt zorgbedrijf op

  Izegem krijgt een zorgbedrijf, legt burgemeester Bert Maertens (N-VA) uit, die op dit punt OCMW-voorzitter Frank Duhamel (SP.A) vervangt. "Dit punt werd al op de OCMW-raad van 29 maart goedgekeurd. Dit heeft ook te maken met de nakende integratie van de OCMW met de gemeente. Decretaal mag je immers geen mengeling maken tussen de regierol en akterol, zoals bij de uitbating van bijvoorbeeld een buitenschoolse opvang. Als je die twee rollen goed wil scheiden, dan is een dergelijke zelfstandige entiteit voor de openbare zorg op gemeentelijk vlak een goeie optie."

  "De grootste doelstelling is dat we binnen twintig tot dertig jaar nog altijd een kwantitatief, kwalitatief én betaalbaar zorgsysteem hebben in Izegem. Concreet gaat het over de naschoolse kinderopvang Okido, wzc De Plataan, De Leest, De Rode Poort, de poetshulp en klusjesdienst, mindermobielencentrale... Door dit te bundelen in een zorgbedrijf kunnen we ook verder specialiseren en kunnen we ook bedrijfsmatiger werken. Op die manier verzekeren we ook het aanbod in Izegem. Dat is belangrijk, want ook hier hebben we een sterke vergrijzingsgraad en daardoor zal de zorgtegraad alleen maar toenemen. Daar moeten we op voorbereid zijn. In eerste instantie richten we ons louter op Izegem, maar het moet ook mogelijk zijn om zorginstellingen uit de ons onmringende gemeenten op termijn de kans geven om aan te sluiten bij het Izegemse zorgbedrijf."

 • Philippe Verhaest

  Schepen Verbeke: "We proberen zoveel mogelijk informatie te geven"

  Schepen Tom Verbeke reageert op de andere voorstelling die Vlaams Belang-raadslid Filip Buyse insinueert. "Misschien zijn we wel té doorzichtig, want we proberen zoveel mogelijk extra info en materiaal te geven, zodat alle raadsleden een zo goed mogelijk beeld van onze jaarrekening hebben. Ik stel voor dat u uw suggesties ook in de commissie Financiën doet."

  De schepen beaamt de overdracht van investeringen waar Filip Lombaert het heeft. "Dat geld hebben we niet in de schuif liggen, maar boeken we in. Alle bedragen zijn minitieus berekend. Een mooi voorbeeld is het buurtgebouw op de Bosmolens. Die werd al in 2015 ingeschreven, maar zal pas dit jaar helemaal benut worden, nu het gebouw en het project afgewerkt is. U haalt ook de voetpaden aan, maar de aannemer heeft tegen 31 december 2016 waarschijnlijk niet al zijn facturen opgemaakt en ons toegestuurd."

 • Philippe Verhaest

  Filip Lombaert (Groen): "Met zo'n rapport ben je gebuisd"

  De oppositie heeft toch enkele opmerkingen.

  Filip Buyse (Vlaams Belang): "Het valt me op dat de jaarrekening elk jaar op een andere manier wordt voorgesteld. Qua uniformiteit laat dit te wensen over en doet vermoeden dat jullie de cijfers voorstellen zoals jullie willen."

  Filip Lombaert (Groen): "Mochten we enkel naar het resultaat van de jaarrekening kijken, zouden we die niet slecht kunnen vinden Maar klopt dit wel? Misschien moeten we wat verder kijken, bijvoorbeeld naar de investeringen. Of eerder het gebrek er aan."

  "Er was 5.222.441 euro begroot voor investeringen en 7.671.949 euro werd overgedragen van 2015 naar 2016. Dit komt neer op een slordige 12 miljoen, wat in schril contrast staat met wat effectief werd geïnvesteerd: slechts 4 miljoen euro. Want opnieuw wordt meer dan 7 miljoen euro overgedragen naar het volgende jaar."

  "Wat stellen we nog vast? De overdracht van 2016 naar 2017 is even groot als die van 2015 naar 2016. Er wordt twee jaar op rij veel meer overgedragen dan er geïnvesteerd wordt, liefst 161% dit jaar. Dit zijn allemaal investeringen die niet of vertraagd uitgevoerd worden. Enkele voorbeelden: voor groene wandel- en fietsverbindingen was 267.000 euro voorzien, maar er is slechts 72.000 euro voorzien. Voor het speelruimteplan was 50.000 euro begroot, maar amper 3.659 euro is besteed. 339.000 euro was gereserveerd om de voetpaden te onderhouden, maar slechts 200.000 euro is gebruikt."

  "Dan zijn er ook nog investeringen waarvoor er subsidies zijn. Maar Izegem mist meer investeringen dan hetgeen het investeert - of eigenlijk niet investeert - uit eigen middelen. Er waren 95 projecten voorzien en bij 33 daarvan is niks uitgegeven. Bij 31 projecten wordt meer overgedragen naar 2017 dan in 2016 werd gebruikt. Amper tien projecten werden helemaal afgewerkt. Met zo'n rapport ben je al snel gebuisd."

  Filip Lombaert vraagt zich af waarom er zo weinig geïnvesteerd wordt in Izegem. "Wat zijn de plannen voor 2017? Wat zal er nog uitgevoerd worden dit en komend jaar? En hoe zal de opgelopen achterstand ingehaald worden?"

 • Philippe Verhaest

  Jaarrekening 2016 sluit af met een positief resultaat

  De jaarrekening van 2016 sluit af met een positief resultaat op kasbasis van 5.979.495 euro en een positieve autofinancieringsmarge van 14.016.526 euro, meldt schepen van Financiën Tom Verbeke (N-VA), die een erg uitgebreide en druk becijferde uiteenzetting in petto heeft voor de raadsleden. Even opletten geblazen!

 • Philippe Verhaest

  Nieuw wijkgebouw op de Bosmolens zal Molenwiek heten

  Het buurtgebouw Bosmolens is klaar. "We wachten nu enkel op de verkavelaar van het aanpalende terrein die zijn riolering moet aansluiten en dan kan de aanleg van het terrein gebeuren", legt schepen van Patrimonium Caroline Maertens (N-VA) uit.

  Het hele plaatje moet tegen half juni afgewerkt zijn en het gebouw wordt op zaterdg 17 juni feestelijk geopend.

  De stad deed een oproep naar de Izegemnaren om het gebouw een passende naam te bezorgen en kreeg een pak voorstellen binnen. "De keuze is gevallen op Molenwiek, een passende naam. Op de Bosmolens stonden in het verleden immers veel molens. De wiek is een onderdeel van de molen, maar de 'wiek' is in het Izegems dialect ook de wijk. En aangezien dit gebouw het hart van wijkwerking wordt, zal dit gebouw op de opening Molenwiek gedoopt worden."

  "Daarnaast maakten we van de gelegenheid gebruik om een wijziging door te voeren die al geruime tijd op het verlanglijstje staat van de vele verenigingen. Na de positieve evaluatie van het afvoeren van de waarborg in het verhuurreglement materiaal, schaffen we nu ook de waarborg af in het verhuurreglement infrastructuur. Dit is voor alle betrokken partijen een sterke administratieve vereenvoudiging."

 • Philippe Verhaest

  Nieuw schoolreglement, artistiek pedagogisch project en evaluatiesysteem voor de kunstacademie Art'Iz

  De kunstacademie Art'Iz ging in september 2015 van start. "Naast een aantal grote nieuwe projecten werd ook inhoudelijk gewerkt aan een nieuw schoolreglement, een pedagogisch project en een visie op het evalueren", zegt schepen van Onderwijs Kurt Himpe (N-VA).

  "In 2015-2016 werd gestart met een grondige herstructurering van het organigram en werden een stuurgroep en vakgroepen opgericht. In de eerste plaats stellen we het nieuw schoolreglement voor. Nu hebben we schoolreglement, want een officieel reglement werd niet gevonden en de bestaande afsprakennota's waren eerder erfgoed dan eigentijdse documenten die van een school mogen verwacht worden. Dit schoolreglement zal van toepassing zijn in de Izegemse hoofdinstellingen en alle wijkafdelingen en filialen."

  "Daarnaast heeft de kunstacademie ook een artistiek pedagogisch project uitgewerkt met aandacht voor de drie thema's 'Welkom in ons open huis', 'Investeer in jezelf' en 'Wij staan klaar voor jou'. Deze thema's zullen ook visueel uitgewerkt worden."

  Ook de evaluatiemethode werd grondig herwerkt. "Daarbij worden alle facetten bekeken die van een leerling een Art'Iz maakt. De leerlingen zullen twee keer per jaar een evaluatiefiche krijgen. Ook toonmomenten in en buiten de school tellen mee om het jaar af te sluiten met een productgerichte eindevaluatie. Deze eindevaluatie is een formeel examen- en/of eindtoonmoment of tentoonstellingsperiode. De eindevaluatie voor de afdelingen woord en beeld wordt niet in punten uitgedrukt, maar wel via een grondige, uitgeschreven evaluatietekst. Ook voor de afdeling muziek is dit zo, uitgezonderd voor het vak instrument, waar in de eindgraden punten gegeven worden."

  Peter Defreyne (CD&V): "Ik zie dat er ook orde- en tuchtmaatregelen voorzien worden. Bij de ordemaatregelen is geen beroep mogelijk, maar hoe zit het bij de tuchtmaatregelen?

  Schepen Himpe: "Ook hier zijn geen beroepmogelijkheden, maar uiteraard worden de leerlingen gehoord."

 • Philippe Verhaest

  2016: druk jaar voor projectvereniging BIE

  Het jaarverslag van de projectvereniging BIE komt ook op tafel. Dit intergemeentelijk samenwerkingsverband focust zich op erfgoed, archief, onroerend erfgoed, cultuur en bibliotheken.

  "Het jaarverslag in dit agendapunt spitst zich toe op de deelwerking erfgoed", zegt schepen van Erfgoed en Cultuur Kurt Himpe (N-VA). "Zo was er in 2016 de Heemdag van Heemkunde Vlaanderen die in Izegem georganiseerd werd met steun van de projectvereniging. TERF werkte ook mee aan de pedagogische studiedag die door de stad georganiseerd werd voor alle leraars van de lagere scholen om het aanbod van de diensten voor te stellen. Uiteraard is er ook samenwerking met onze musea en werd het project 'Kloosterzusters anno 2016' financieel ondersteund. In 2016 werd ook werk gemaakt van de eerste inventarisatie en het deels digitaliseren van het archief van Chiro Sint-Jan Kachtem, interviews met bedrijven en winkels met drie generaties op de teller en vorming rond dementie in functie van rondleidingen in het museum Eperon d'Or."

  Een andere deelwerking is de Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst RADAR. "RADAR heeft Izegem intens begeleid in het beleidsvisietraject voor het bouwkundig erfgoed, waarbij met een sterrensysteem alle gebouwen die in de inventaris van het bouwkundig erfgoed gecategoriseerd werden. Ook voor archeologienota's voor het Izegemse grondgebied werd een beroep gedaan op RADAR en de medewerkers van de erfgoeddienst schreven een artikel over de opgravingen die in 2011 plaatsvonden aan de Hondekensmolenstraat. Dit verscheen in een publicatie van Ten Mandere." RADAR werkte ook mee aan Open Monumentendag en de Zomerzoektocht van het Davidsfonds.

 • Philippe Verhaest

  We gaan van start

  En dat doen we zonder de zieke schepen Kurt Grymonprez (SP.A), voorzitter Geert Bourgeois (N-VA) en Maureen Raedt van SP.A.

 • Philippe Verhaest

  Speciale zitting voor Stefaan Sintobin

  Het wordt sowieso een speciale gemeenteraad voor Vlaams Belangboegbeeld Stefaan Sintobin. De man maakte vorige week bekend dat hij samen met zijn gezin naar Brugge zal verhuizen om er bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 de lijst van Vlaams Belang te trekken. "Maar ik zal de Izegemse afdeling blijven steunen", belooft hij.

  Stefaan Sintobin trok de afgelopen jaren vaak ten strijde in netelige Izegemse dossiers

  Stefaan Sintobin trok de afgelopen jaren vaak ten strijde in netelige Izegemse dossiers © Frank Meurisse

 • Philippe Verhaest

  In een notendop

  De samenstelling van de Izegemse gemeenteraad

  Samenstelling gemeenteraad Izegem

  Samenstelling gemeenteraad Izegem © IG Roularta

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!