Live Herbeleef hier "Mijn eerste dag als burgemeester": in het spoor van Johan Vande Lanotte

28/08/15 om 08:37 - Bijgewerkt om 21:57

Het staat al 20 jaar in de sterren geschreven maar op vrijdag 28 augustus was het zover: Johan Vande Lanotte legde de eed af als burgemeester van Oostende. Onze reporters van KW.be volgden hem de hele dag op de voet. Herbeleef het hier.

 • Tom Vandenabeele

  Einde van de raadzitting

  Nancy Bourgoignie: "Het gaat om een pps-samenwerking, waarbij de stad een aantal zaken heeft vastgelegd. Maar je bent nog altijd samen met een private partner. We wilden onze doelstellingen rond betaalbaarheid niet verliezen. Het gaat niet over het aantal kandidaturen. Het gaat erover dat 14 betaalbare woningen naar Oostendse jongeren gaan."

 • Gillian Lowyck

  Fuif voor 300 man

  Natacha Waldmann (Groen): "Waarom hanteren jullie dezelfde inkomensgrenzen als bij de sociale huisvesting? De leeftijdsgrens was een beslissing van het schepencollege. Maar blijkbaar hadden jullie al voorzien dat dit geen succes zou zijn. Het geeft aan dat er al een stuk gedacht werd dat de criteria iets te streng waren."

  Charlotte Verkeyn (N-VA): "Die administratieve rompslomp is er. Er zijn heel wat dingen die er kunnen uitgelaten worden. Waarom zet men de leeftijdsgrens niet op 35? Daar is er toch ruimte voor - volgens de budgetten. Ik hoop dat u de goeie initiatieven kan blijven verderzetten, maar ik denk niet dat we kunnen tevreden zijn als je een fuif geeft voor 300 man en er komt maar 50 man af. Tijd om te evalueren dus."

 • Tom Vandenabeele

  Over betaalbaarheid

  Nancy Bourgoignie: "De stad heeft een aantal voorwaarden opgelegd. Van de totaal te bouwen 130 woongelegenheden moesten er 26 sociale koopwoningen en 14 bescheiden woningen worden gerealiseerd.

  De reglementering van de sociale koopwoning valt onder de Vlaamse overheid. De term bescheiden woning is eigenlijk iets anders. Daar gaat het alleen maar over een maximum bouwvolume. Er wordt dan niet gesproken over betaalbaarheid.

  Beide collega's spreken over de betaalbaarheid van bescheiden woningen. Het is dit bestuur dat gezorgd heeft voor de betaalbaarheid ervan. Deze verkoopprijzen hebben wij in de overeenkomst gezet.

  In dezelfde overeenkomst staat ook dat het stadsbestuur niet tussen komt in de verkoop. Dan is het logisch dat een gerechtsdeurwaarder werd aangezocht om de toewijzing in goede banen te leiden.

  Dat was een bewuste keuze. Ik denk dat onze beleidskeuze door jullie kan worden gevolgd. Wij willen kansen bieden aan Oostendse jonge gezinnen om in Oostende betaalbaar te wonen.

  De criteria rond leeftijd en de relatie met de stad en de verplichting om er 10 jaar te blijven wonen, was net om aan Oostendse jongeren de mogelijkheid te bieden om in Oostende te wonen.

  De bekendmaking gebeurde via diverse kanalen. 12 kandidaturen werden ontvangen en ontvankelijk verklaard. Na de loting van de bescheiden woningen werden 10 appartementen toegewezen. Van de 14 appartementen zijn er dus 4 niet toegewezen. Van de 12 kandidaten hebben 10 kandidaten dus een woning toegewezen gekregen. Daar was het uiteindelijk om te doen.

  U zegt dat er minder kandidaten waren dan verwacht. Ik stel vooral vast dat de doelgroep de kans heeft gekregen om een betaalbare woning in de stad aan te kopen. We zetten dit beleid verder, in koop en in huur."

 • Gillian Lowyck

  Administratieve rompslomp

  Chartlotte Verkeyn (N-VA): "Wij vinden het herstellen van het gezond sociaal weefsel belangrijk. Daar hoort het aantrekken van jonge gezinnen bij. Het is spijtig dat er maar tien kandidaten zijn voor deze appartementen. Wij stellen ons de vraag hoe dit komt. Ligt het aan de voorwaarden? Er was een ander soort doelgroep dan deze voor de sociale koopwoningen, maar die voorwaarden waren wel dezelfde, vreemd."

  "Wat ook gebleken is over de premies is dat veel jonge mensen administratieve rompslomp ervaren als ze de premies aanvragen. Ik denk dat we hier van hetzelfde probleem kunnen spreken."

  "Is het niet eens nodig om wat meer publiciteit voor deze maatregelen te maken? Reclame kan nooit kwaad. Ik vraag me ook af wat er gaat gebeuren met de vier resterende appartementen."

 • Tom Vandenabeele

  Natacha Waldman over toewijzing betaalbare woningen

  Natacha Waldman komt tussen over de toewijzing van betaalbare woningen op de site Bootsman Jonsen. "Er komen 110 woningen. De stad streeft naar een gezonde en evenwichtige sociale mix. Het project bestaat uit een groot deel marktcomforme woningen. Er zijn ook 14 bescheiden appartementen waar de stad de prijzen bewust laag houdt en aan jonge mensen de kans geeft om zich in de stad te blijven vestigen. Er bleken minder kandidaten dan verwacht. Vier appartementen werden niet toegewezen. De schepen gaf aan dat ze iets meer respons had verwacht. De woningen zouden kunnen worden toegewezen aan dezelfde doelgroep via een sociale huisvestingsmaatschappij. Daar hebben wij bedenkingen bij. Men wou net een doelgroep aanspreken die geen aanspraak kon maken op een sociale woning. Nu horen we dat het eigenlijk om dezelfde doelgroep gaat. Terwijl we meer een mix hadden verwacht. Wat ziet u als mogelijke reden voor het lage aantal kandidaturen? Is er voldoende promotie naar de beoogde doelgroep geweest? Langs welke kanalen is de promotie gebeurd? Zijn de criteria voor die doelgroep realistisch en haalbaar? Ze moeten jonger zijn dan 30 jaar maar men verwacht dat ze daar 10 jaar blijven wonen. Als 25-jarige weet je niet per se hoeveel kinderen je gaat krijgen en toch ben je met handen en voeten gebonden aan dat appartement. Hoe werd de doelgroep afgebakend? Voldoen de appartementen aan de noden van jonge gezinnen?"

 • Gillian Lowyck

  De regels van Tommelein

 • Gillian Lowyck

  Waarom duurt het zo lang?

  Natacha Waldmann (Groen): "Als ik een muziekinstallatie wil bestellen dan lijkt mij toch niet dat dat drie jaar duurt voor dat er is. Waarom is dat dan zo bij een stadsbestuur?"

  Schepen Deblauwe: "Blijkbaar heb je een arsenaal aan specialisten nodig om een goed bestek op te maken. We zitten niet aan drie jaar."

  Waldmann: "Ik wil gerust even langskomen om te tonen hoe je iets bestelt."

 • Tom Vandenabeele

  Geluidsbegrenzer

  Maxim Donck: "U zegt dat er geen geluidsbegrenzer nodig is omdat de permanentie er is. Maar blijkbaar werkt het niet. Zo'n begrenzer komt er pas in 2016 heb ik in De Zeewacht gelezen."

 • Gillian Lowyck

  Schepen Deblauwe (sp.a): "We hebben veel geïnvesteerd in deze zaal. Het nieuws dat een buur zijn zaak moest sluiten door lawaai verbaasde me. Tijdens de fuif zelf was er een jeugdconsulent aanwezig die me wist te vertellen dat het een goed georganiseerde fuif was zonder problemen."

  "Blijkbaar zorgt dub voor diepe bassen waardoor de glazen aan het dansen waren bij de buren. Er was geen interventie door de politie, en heeft ook geen metingen gedaan. Wij stelden wel vast dat ze de geluidsnormen hebben overschreden. We hebben de technici aangespoord om in de toekomst in te grijpen. Een eigen geluidsinstallatie is niet verplicht in de zaal. We moeten aan de grenzen voldoen. Op dit moment werken we aan een bestek voor een mobiele geluidsinstallatie."

 • Tom Vandenabeele

  Maxim Donck over geluidsoverlast fuifzaal Elysée

  Maxim Donck: "De muziek in Fuifzaal Elysée overschreed de wettelijke limieten. Wettelijk is er een limiet van 100 decibel vastgelegd. Een geluidsbegrenzer heeft de zaal niet. Een gemiddelde kostprijs is 599 euro. Een peulschil op het miljoen dat we vandaag al uitgegeven hebben aan de fuifzaal. Gaat u het eigen reglement handhaven? Hoe gaat u adequaat reageren? Wat met de facturen die de uitbater van een aanpalende onderneming naar de stad wil sturen?"

 • Gillian Lowyck

  Vrouwen moeten betalen, mannen niet

  Katty Tournoij (Vlaams Belang): "Het gebruik van sanitaire voorziening blijft nog altijd discriminerend voor dames. Vorig jaar op de kerstmarkt, nu op de Paulusfeesten. Waarom is dit zo? Vinden jullie dat de prijs tussen mannen en vrouwen verantwoord is?"

  Schepen Vandecasteele (SP.A): "We gaan niet te lang rond de pot draaien. Ik ben een cultuurbarbaar, iedereen weet dat. Als ze zeggen dat Oscar and the Wolf komt, weet ik niet wie dat is."

  "Volgens jaar moet er bij een dergelijk evenement beter ingegrepen worden. Wat het onrecht: wij zullen ervoor zorgen dat iedere ongelijkheid weggenomen wordt."

 • Tom Vandenabeele

  Wouter De Vriendt: "Waar zijn de cijfers?"

  Wouter De Vriendt: U zegt dat de parking twee dagen vol heeft gestaan. Er bestaan foto's van een quasi lege parking. Wat zijn de cijfers?"

  Jean Vandecasteele: "We doen enquêtes. We gaan het evalueren in september, u kan de cijfers dan krijgen."

  Wouter De Vriendt: "Ik vraag de cijfers nu. Juli heb ik opgevraagd. De admininistratie zou die toch moeten hebben."

  Jean Vandecasteele: "Als de administratie dat nu moet doen, dan hebben ze geen tijd om andere dingen te doen."

 • Gillian Lowyck

  "De randparking is een succes"

  Schepen Vandecasteele: "Een van de dingen die ik volgend jaar zal invoeren is een turncircuit: aan de parking in het Bosje zullen er dan ook borden komen. De parking is een succes en heeft twee keer helemaal vol gestaan. Parkings hebben eigenlijk een jaar nodig om succesvol te worden. Jobstudenten werden ingezet om mensen folders uit te delen om hen te wijzen op de parking. Per dag zijn er twee jobstudenten aanwezig."

  "Er zijn onderhandelingen lopende met de NMBS. Als zij ons geen toelating geven om aan het station uit te komen, hebben we een probleem. Misschien kunnen we dat openhouden tot de nieuwe parkeertoren er is. Maar als de haven beslist om een nieuwe roro-verbinding in te leggen, verdwijnt de randparking en wordt het gebruikt als kaai."

 • Tom Vandenabeele

  Randparking

  Wouter De Vriendt: "In juli en augustus werd de nieuwe gratis randparking aan het station in gebruik genomen. Hoe evalueert het stadsbestuur de parking? Hoeveel wagens maakten gebruik van de parking? Die randparking bleek niet zo gemakkelijk te bereiken. Een betere signalisatie is nodig. De voorbije zomermaanden was het voor de autobestuurders niet zo duidelijk hoe je de parking moest bereiken. Zo schoot de parking zijn doel voorbij. Wat is de stand van zaken met het elektronisch parkeergeleidingssysteem in Oostende, dat vrije plaatsen vermeldt?"

  Katty Tournoij (VB): "De nieuwe randparking is een goed initiatief. Er was eerst wat verwarring rond de voetgangersingang. Die voetgangersingang heeft ook nadelen. Fietsers gebruiken die ook en brengen voetgangers in gevaar. De parking wordt goed gebruikt. Voor toeristen en pendelaars is het een goed initiatief. Het zou interessant zijn om de parking langer open te houden tot de parkeertoren in gebruik kan worden genomen."

 • Tom Vandenabeele

  Verkeersvrij maken Leopold II-laan

  Wouter De Vriendt: "Met 120000 bezoekers is Theater aan Zee een van de grootste evenementen. Maar de verkeerssituatie is niet ideaal. Er is veel wandelverkeer en druk autoverkeer. Het is er echt niet veilig. Een tijdelijke verkeersvrije zone kan een oplossing zijn en een nieuwe dimensie geven aan het schitterende festival. We vragen het stadsbestuur om de opties te onderzoeken. Een duidelijke bewegwijzering hoort daar bij. Het autoverkeer moet zich aanpassen. De tijd dat de auto in de stad regeert, is gelukkig ouderwets. We hebben de plicht om Theater aan Zee maximaal te ondersteunen. We stellen voor om een deel van de Leopold II-laan tijdens het festival voor autoverkeer af te sluiten. Laat ons niet over een nacht ijs gaan. We laten dit ook agenderen op de mobiliteitsraad."

  Jean Vandecasteele: "Het college heeft beslist om op Open Monumentendag om ook dat stuk af te sluiten. Het is ook onze eerste leerschool. Ik sta er niet weigerachtig tegenover. De finale oplossing zal toch moeten komen van de heraanleg van het pleintje tegenover de Grote Post. Als het kan geef ik dit een definitieve oplossing."

 • Tom Vandenabeele

  Regeltjes

  Björn Anseeuw: "Ik wil hulde brengen aan collega Bronders. Hij heeft gezegd dat er regeltjes zijn o.a. op stedelijk niveau. Daar hebben we wel vat op. Daar kunnen wel iets mee doen. Ik vind uw tussenkomst bijzonder waardevol."

 • Gillian Lowyck

  "Praat met de mensen die in aanraking komen met het Economisch Huis"

  Bart Bronders (SP.A) : "Er wordt hiel veel gezegd door mensen die van de zaak bitter weinig weten. Het Economisch Huis is opgericht als opvolger van Plassendale. In de vorige legislatuur, toen ik schepen van Economie was, waren we dagelijks bezig met bedrijven aantrekken. U praat er wel veel over, maar u doet dat wellicht niet."

  "Soms zijn dat zeer lange onderhandelingen. Ik ben daar nog - in andere hoedanigheden - mee bezig. Er zijn in dit land duizenden regeltjes om het de investeerders niet makkelijk te maken. En dan is men zeer gelukkig dat men een beroep kan doen op het Economisch Huis."

  "Alsof al het geld van het Economisch Huis wordt gestopt in hun werking. Ik wil maar zeggen: het is niet fijn alleen over de cijfers te spreken. Maar het is gevaarlijk om mensen en instituties te beoordelen als je dat alleen op papier kan doen. Praat met de mensen die in aanraking komen met het Economisch Huis. Zij zullen bevestigen dat zijn goed hebben gevaren met het Economisch Huis. Schaf dit aub niet af. Dan gaan we 50 jaar terug."

 • Tom Vandenabeele

  Björn Anseeuw: "Resultaten zijn ondermaats"

  Johan Vande Lanotte: "Ik ken geen geruchten over de samenwerking met de bestuurder. Ik kan ze dan ook niet ontkennen of bevestigen."

  Björn Anseeuw: "Ik wil aannemen dat u pas nu woensdag wist dat ik de vraag had gesteld. Ik kijk uit naar het antwoord. Maar om met kennis van zaken te kunnen beslissen over deze subsidie had ik het antwoord liever voor deze gemeenteraad had."

  "Ik kijk alleen naar de resultaten. Wat specifiek is voor Oostende - u somt altijd nieuwe initiatieven op maar u zwijgt over de stoppers - is dat de netto groeiratio in 2014 negatief was. De resultaten zijn ondermaats."

  "Waarom moet die subsidie met die omweg worden uitbetaald? Waarom moet die vzw nu winst maken? U hebt gesaneerd in 2014 maar bent ermee begonnen half weg in het jaar toen ik aan de alarmbel had getrokken."

  Collins Nweke: "Wij hebben altijd geloofd in het hoopvol verhaal van het Economisch Huis. Enkel vinden wij dat men op een efficiëntere manier kan werken. Op dit ogenblik is dat niet het geval. Wij zullen dat blijven zeggen, tot het verandert."

  "Volgens de documenten die we hebben, was de handelsmissie slecht voorbereid. De reden voor een handelsmissie is deals afsluiten. Het is een mislukkig, anderhalf jaar na die handelsmissie moeten we dat toch erkennen."

 • Gillian Lowyck

  "Negatieve sfeer over Economisch Huis is niet correct"

  Burgemeester Vande Lanotte: "Ik heb woensdag opdracht gegeven om die facturen te bezorgen. Ik wil eerst even duidelijk maken dat je met mensen uit economisch Oostende moet praten om het nut van het Economisch Huis duidelijk te maken. Negatieve sfeer over het Economisch Huis uitstrooien is niet correct."

  Johan Vande Lanotte overloopt enkele verwezenlijkingen van het Economisch Huis:

  - Er lopen 41 concrete nieuwe dossiers over het aantrekken van nieuwe bedrijven

  - Het Economisch Huis is bezig met de realisatie van het Masterplan voor de luchthaven. Er zijn gesprekken over nieuwe bestemmingen, zowel voor passagiers als voor vracht

  - De jobmarketeer helpt werzoekenden in samenspraak met de VDAB

  - Met Unizo is er afgesproken om een actieplan te maken rond starters

  - Het centrummanagement dat werd opgestart in 2014 is een succes

  - Het aantal faillissementen in Oostende is stabiel in vergelijking met vorig jaar

  - Uit een audit blijkt dat ook de visserij een kerntaak is van het Economisch Huis

 • Tom Vandenabeele

  Economisch Huis Oostende

  Collins Nweke (Groen): "We vragen hierbij de stemming en we gaan ons onthouden. Onze verwachting dat het Economisch Huis een efficiëntere werking op poten zou zetten, is nog niet ingevuld. We zijn tot deze vaststelling gekomen na evaluatie van de door hen georganiseerde internationale handelsmissie van maart 2014. Dat kostte bijna 54.000 euro. Resultaten? Tot op vandaag 0. Er is onduidelijkheid over de boekhouding van 2014."

  "Er doen stille geruchten de ronde dat er een einde komt aan de samenwerking met de gedelegeerde bestuurder van het Economisch Huis. Economische partners en Oostendenaars hebben alle belang bij duidelijke correcte informatie. Kunt u dan ook deze geruchten ontkrachten of bevestigen?"

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!