Live Herbeleef hier de gemeenteraad van Poperinge: "Niet meer bezweet na fietsen"

31/08/15 om 14:18 - Bijgewerkt om 22:37

Maandag om 20 uur werd de Poperingse gemeenteraad bijeengeroepen voor de behandeling van een agenda met 19 punten. Als laatste punt legde Christophe Oreel (49) de eed af als nieuwe stadssecretaris.

 • Jeroen Laseure

  De gemeenteraad zit erop

  Na bijna 2,5 uur zit de Poperingse gemeenteraad erop. Lees een uitgebreid verslag én reacties in Krant van West-Vlaanderen, Het Wekelijks Nieuws West van vrijdag 4 september.

 • Jeroen Laseure

  Christophe Oreel legt eed af

  Als laatste punt op de agenda staat de eedaflegging van de nieuwe stadssecretaris op de agenda. Hij wordt onder luid applaus welkom geheten.

 • Jeroen Laseure

  Fusie voor Poperinge

  N-VA merkt op dat de Vlaamse regering een premie voorziet van 500 euro per inwoner bij vrijwillige fusie van gemeenten. "Zal Poperinge stappen ondernemen in die richting?" Burgemeester Dejaegher: "Het klopt niet dat we door een fusie meer schepenen of raadsleden zullen krijgen. Op dit moment tellen we bijna 20.000 inwoners en dan zou onze stad meer middelen krijgen. Als antwoord op uw vraag of wij een fusie willen ondergaan als lijdend voorwerp? Neen, dit zullen we niet doen. Zelf andere gemeenten overnemen? We zullen alle vragen ernstig overwegen, maar zelf actief op zoek gaan naar partners waarbij we meer te onderhouden waterlopen hebben, te onderhouden kerken, ontmoetingscentra... zonder structureel meer inkomsten? We staan niet te springen daarvoor. Ik vrees ook dat we wellicht geen vragen zullen krijgen."

 • Jeroen Laseure

  "Kunt u thermoplasten toelichten voor KW?"

  Schepen van Mobiliteit Marchand licht toe: "Voor de Fietsstraat bij De Werf is het voldoende om te signaleren met borden, maar er komen extra thermoplasten."

  De Maesschalck: "Even onderbreken, maar kunt u voor de liveverslaggeving van KW uitleggen wat thermoplasten zijn?"

  Schepen Marchand: "Dat is een tekening op de grond, maar die gebrand is in plaats van geschilderd. Verder hebben we nog de aanleg van de fietspaden van Watou en Woesten en daar wil ik me voorlopig tot beperken."

 • Jeroen Laseure

  Veiligheid van fietsers

  Groen-fractieleider Stephanie De Maesschalck vraagt of het stadsbestuur nog extra inspanningen zal doen om de veiligheid van fietsers te verhogen. Begin deze maand werd de eerste fietsstraat geopend in de stad.

 • Jeroen Laseure

  Vragenrondje

  Het vragenrondje is begonnen.

 • Jeroen Laseure

  "Drie extra plaatsen voor asielzoekers gecreëerd"

  OCWM-voorzitter Mark Paelinck geeft uitleg over dit punt. "Het OCMW had begin dit jaar 15 opvangplaatsen, waarvan er 5 leegstonden. In juli waren ze alle 15 bezet. We hadden ook acht bufferplaatsen en die hebben we ook ter beschikking gesteld voor de opvang van asielzoekers. Verder hebben we drie extra plaatsen gecreëerd. Na de erkenning van asielzoekers moeten ze geherhuisvest worden naar de privémarkt. Die mensen zullen dan nog niet genoeg Nederlands spreken en kunnen dus geen sociale woning krijgen."

 • Jeroen Laseure

  "Europees probleem"

  Martine Vanbrabant (Vlaams Belang) heeft bedenkingen bij dit agendapunt. "De verkozenen van de EU hebben geen oplossing voor dit probleem. Lokale besturen hebben het zelf al zo moeilijk. Mevrouw De Maesschalck wil het liefst zo veel mogelijk vluchtelingen naar Poperinge halen, gezien de aard van haar job. Ik bedoel daar niets slecht mee, ze komt elke dag in aanraking met het probleem."

 • Jeroen Laseure

  Stephanie De Maesschalck (Groen) wil van het stadsbestuur weten welke inspanningen de stad zal leveren voor de opvangen van vluchtelingen in het kader van de asielcrisis. "Als arts bij het asielcentrum in Poelkapelle krijg ik elke dag te maken met dit grote probleem. Zijn er leegstaande woningen, eigendom van de gemeente/het OCMW, die op korte termijn zouden kunnen gebruikt worden als crisisopvang?", aldus de Groen-fractieleider.

 • Jeroen Laseure

  "Geen structureel leegstandprobleem"

  Jurgen Vanlerberghe gaat vervolgens verder: "Er stonden begin dit jaar 54 panden op een totaal van 230 woningen ingeschreven als leegstand, 29 ervan zijn opnieuw geschrapt, 23 zijn opnieuw bewoond of vakantiewoningen geworden. Nog 25 over dus en 22 daarvan hebben een vrijstelling van heffing. Er is dus een leegstand van 3 woningen. In Roesbrugge heerst geen structureel probleem van leegstand. Ben ik to-the-point genoeg?"

 • Jeroen Laseure

  Steekspel tussen Vanlerberghe en Lahaye-Battheu

  Midden in zijn betoog richt Jurgen Vanlerberghe zich plots tot Sabien Lahaye-Battheu. "Wat is er mevrouw Battheu?"

  Sabien Lahaye-Battheu: "U herhaalt steeds wat de burgemeester en schepen Marchand al gezegd heeft. Ik vraag om meer to-the-point te antwoorden en meer op een beknopte manier."

  Jurgen Vanlerberghe: "De kracht van de boodschap is herhaling"

  Sabien Lahaye-Battheu antwoordt: "In beperking toont zich de meester"

  Jurgen Vanlerberghe pikt in: "Dat het u niet interesseert, is iets anders, maar zijn mijn cijfers niet to-the-point?"

 • Jeroen Laseure

  Schepen Vanlerberghe begint aan nieuw betoog

  Schepen van Wonen Jurgen Vanlerberghe geeft als derde en laatste uitleg bij de vragen van Lieven Ryckbosch: "Ik was op vakantie toen u het brandje - het persbericht - gesticht hebt. Dat heb ik gelezen aan een Portugees zwembad. Laat nu echter net de woningmarkt in Roesbrugge aan het heropleven zijn. Ik heb de cijfers bij mij. Een aantal jaar geleden was de situatie niet goed. Nu is er een dubbele premie voor wie wil renoveren in Roesbrugge. Een woning te koop is ook nog geen leegstaande woning. In de dorpskern waren er 20 woningen te koop begin dit jaar, waarvan drie in leegstand. In april waren er zes verkocht en zijn er drie nieuwe bijgekomen. Vandaag staan er 16 woningen te koop en zijn er al 12 verkocht."

 • Jeroen Laseure

  "Geen goedkeuring voor omleiding"

  Schepen van Mobiliteit Pieter Marchand: "Probleem van te veel zwaar verkeer met dicht aaneengesloten verbouwing klopt. We zullen dit bespreken met het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV). Uw oplossing om een omleiding te voorzien, zal hoogstwaarschijnlijk niet goedgekeurd worden door het AWV, maar we zullen dit bespreken."

 • Jeroen Laseure

  "Roesbrugge nieuwe zuurstof geven"

  Burgemeester Christof Dejaegher is verantwoordelijk voor voetpaden en weginfrastructuur. "We hebben al veel aangedrongen bij de Vlaamse overheid voor voetpaden die kapot zijn gereden door verkeer. Na een gesprek hebben we beslist dat wij de brug over de IJzer zouden herstellen, zij de voetpaden en voorzien van borduur. Ons deel van de afspraak is uitgevoerd, het is nog wachten op hun deel. Verder willen we het bewonersplatform terug op de rails krijgen. Mensen moeten hun schouders eronder willen zetten. De bevoegde schepen zal daar stappen toe zetten. De stad voorziet de komende jaren veel initatieven om nieuwe zuurstof te geven. Roesbrugge moet het civiele centrum van de regio worden, vanuit de jeugddienst zijn initiatieven genomen om de speelpleinwerking opnieuw op te starten. Nieuwe bouwmogelijkheden voorzien we ook, maar het probleem van leegstand moet ook opgelost worden. Voor sluikstorten is een mobiele camera geen zaligmakende oplossing. Het vergt ook veel tijd om die beelden te bekijken. We gaan die locaties aanduiden en er controles houden, tussen de vele andere punten door. Uw oplossing om de vuilnisbakken weg te halen ("vuilnis trekt vuilnis aan") vind ik geen goed voorstel, maar we staan open voor alle oplossingen."

 • Jeroen Laseure

  N-VA wil leefbaarheid van Roesbrugge verhogen

  Oppositiepartij N-VA wil de leefbaarheid van deelgemeente Roesbrugge aanpakken. Lieven Ryckbosch heeft een presentatie bij en vraagt om de maatregel voor functioneel renoveren opnieuw in te voeren, het bewonersplatform nieuw leven in te blazen, het zwaar wegvervoer door Roesbrugge te herzien, het sluikstorten aan te pakken en een stuk voetpad te herstellen langs de Prof. Rubbrechtstraat.

 • Jeroen Laseure

  "Moet ik die taks overleggen met elke betrokkene?"

  Schepen Jurgen Vanlerberghe: "Die evaluatie is gebeurd op zaterdagvoormiddag. Maandagmorgen is de enige ambtenaar die aanwezig was aangereden met zijn fiets en is nog tot eind november buiten dienst. Dus hebben we geen verslag. U verwacht veel van mij. Moet ik die taks overleggen met elke betrokkene? Het verslag ontbreekt, maar dat verandert niets aan situatie. Het amendement is geen goed idee. Voor mij was het goed zoals het was, maar tijdens de vergadering hebben mensen van de sector zelf mij overtuigt om enkele zaken aan te passen. Vragen waren om een beter gelijk speelveld te hebben voor alle actoren en administratieve overlast te temperen. We kwamen snel tot een overeenkomst dat een forfaitaire heffing tegemoet kwam aan de vragen van de sector. Ik vind het amendement heel arbitrair samengesteld. Ik voel me niet goed bij deze wijze aan politiek doen. Dit is een particulier amendement."

  Daarna volgt een heel technische kwestie over hoe groot de bezettingsgraad moet zijn voor welke logiesverstrekker.

  Geert Ganne (N-VA): "Bedankt voor het uitgebreide antwoord, we weten dat u daar goed in bent, dat hebben we al gemerkt op de commissievergadering." Schepen Vanlerberghe: "Waar u toch niet luistert naar mij."

 • Jeroen Laseure

  "Een gemiste kans"

  Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD): "We zijn hier niet gelukkig mee, niet voor mezelf, maar voor mensen die er niet bij betrokken zijn geweest. Ik vind dit een gemiste kans."

  Geert Ganne (N-VA) beslist om een amendement in te dienen. "Het is een compromisvoorstel waarbij we een andere regeling uitwerken voor de logiesverstrekkers. Het maximumforfait van 750 euro voor vakantiewoningen blijft behouden. Ook kunnen vakantiewoningen en kleinschalige logies, kamers met ontbijt met maximum 3 kamers de reële bezetting blijven doorgeven naar het stad. We hekelen alvast het feit dat er met een select clubje van logieshouders deze wijziging tot stand is gekomen."

  Stephanie De Maesschalck (Groen): "We weten niet wie geëvalueerd is, hoe was de vertegenwoordiging in de vergadering?"

  Sabien Lahaye-Battheu: "Waar is verslag van die evaluatievergadering?"

  Raadslid Ganne vraagt om eventueel de zitting te schorsen om te overleggen.

 • Jeroen Laseure

  "Punt niet uitstellen"

  Schepen van Toerisme Jurgen Vanlerberghe wil het punt niet uitstellen: "Het klopt dat het overleg beter had gekund, daarvoor wil ik geen excuses inroepen. Mensen op het werkveld zijn minder goed geïnformeerd dan ik had gedacht. Moeten we dit uitstellen? Neen, ik denk het niet. Waarom? Deze taks is ingevoerd eind 2013, niet eind 2014. De evaluatie is dus al gebeurd, meer dan een jaar geleden. De volledige sector achter deze taks krijgen, kan niet. Er is toen heel veel overleg geweest en omdat de evaluatie pas in november gefinaliseerd was, hebben we toen beslist om de bestaande regelgeving met een jaar te verlengen. In mei van dit jaar zouden we een nieuwe evaluatie laten plaatsvinden. Die valuatie is door agendaproblemen - niet bij de stad - pas aan het begin van zomervakantie gebeurd. De aanwezigheid van de sector was daarbij niet uitzonderlijk groot. Mijn voorstel aan de raad is om niet in te gaan op vraag tot uitstel.

 • Jeroen Laseure

  Logiestaks verhit gemoederen

  Het stadsbestuur wil een nieuwe regeling voor de logiestaks van de stad goedkeuren voor de periode 2016-2019. De oppositie gaat niet akkoord. Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD) vraagt om dit punt uit te stellen tot de volgende gemeenteraad. "Er was een evaluatie voorzien voor april 2015. Die heeft echter op zich laten wachten. Er zijn ook heel veel opmerkingen en wat zullen de gevolgen zijn van de nieuwe taks? Er zijn heel veel vragen en onrust in de sector." Geert Ganne wil met N-VA een amendement indienen, maar wacht tot het antwoord op de vraag van Sabien Lahaye-Battheu.

 • Jeroen Laseure

  "Niet bezweet aankomen op bestemming"

  Open VLD vraagt waarom de stad elektrische fietsen aankoopt en vraagt om bij de aankoop de Poperingse fietsenverkopers niet te vergeten." Schepen Pieter Marchand antwoordt: "We kopen zes fietsen aan, waarvan drie elektrisch. Een aantal vestigingen voor de stad is verderaf gelegen. Ik denk aan Lyssenthoek, het bezoekerscentrum... We willen fietsen nog meer aanmoedigen. Op die manier moeten mensen niet altijd bezweet aankomen op bestemming en dat is iets comfortabeler voor de ambtenaren. De fiesten zullen staan aan het administratief centrum en de technische dienst en worden gekocht bij de Poperingse leverancier."

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!