Live Herbeleef hier de gemeenteraad van Menen

29/08/16 om 14:20 - Bijgewerkt om 20:49

Een korte agenda voor de gemeenteraad maandagavond met amper twaalf punten. De rekening voor de aanpassingswerken aan museum 't Schippershof werd aan de raad voorgelegd. Er komt ook een automatisch e-loket voor attesten van de bevolking en de burgerlijke stand.

Herbeleef hier de gemeenteraad van Menen

© Nicolas Verhaeghe

 • Mieke Verhelle

  Einde van de zitting

  Einde zitting

 • Mieke Verhelle

  Nieuwe reus

  Griet Vanryckegem nodigt iedereen nog uit op de voorstelling van de nieuwe reus komende zondag. De voorstelling maakt deel uit van GoneWest 'En cours de route'.

 • Mieke Verhelle

  Parkeerplaatsen voor mindervaliden

  Herman Ponnet (SP.A-Groen) : "Ik las in het verslag van het College van Burgemeester en Schepenen dat er vijf aanvragen voor parkeerplaatsen voor mindervaliden werden afgekeurd. Wat zijn de criteria ? "

  Schepen Dirk Vanholme : "Dergelijke vragen sturen wij door naar de plaatselijke politie. De politie gaat ter plaatse en overloopt de criteria met de betrokkenen. Op die manier weet de betrokkene al welke richting de beslissing uitgaat. De aanvrager moet in bezit zijn van een wagen en van een invalidenkaart. De aanvrager mag geen eigen oprit of garage hebben. Er mag ook geen beurtelings parkeren zijn in die straat. Het College neemt de definitieve beslissing na het advies van de politie."

  Herman Ponnet : "Als de garage 300 meter verder is, lijkt het mij menselijk om dat criterium niet mee in rekening te nemen."

  De schepen geeft aan dat de politie dat in eer en geweten beslist en zal het specifieke geval onderzoeken.

 • Mieke Verhelle

  Overstromingsgevoelige gebieden

  Philippe MIngels (SP.A-Groen) : "Ik wil graag weten of dit stadsbestuur plannen heeft om Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, ter wille te zijn? Zij is volgens de berichten die de Vlaamse meerderheid zelf heeft verspreid na de superministerraad van 18 juli 2016 op zoek naar gemeentebesturen, die er de voorbije jaren niet in geslaagd zijn om hun verantwoordelijkheid op te nemen inzake het herbestemmen van overstromingsgevoelige gebieden. Veel van die gebieden dreigen ondanks dat onmiskenbaar gegeven alsnog volgebouwd te worden, met alle gevolgen van dien voor de nieuwe bewoners zelf of voor de bewoners van lager gelegen gebieden. Ik citeer de minister: 'We nemen over, en zullen uiteraard compensaties voorzien naargelang de planschade bij een bestemmingswijziging'."

  Schepen Mieke Syssauw : "Ik vrees dat ik u moet teleurstellen. Het betreft signaalgebieden die door de Vlaamse regering worden aangeduid. In Menen zijn geen signaalgebieden aangeduid, wel in Wevelgem."

 • Mieke Verhelle

  Philippe Mingels: "Moet hoeve Haute Cense site Zuidstraat vervangen?"

  Philippe Mingels (SP.A-GRoen): "Ik vernam vrijdag via de media dat het stadsbestuur de Haute Cense heeft gekocht voor 240.000 euro. Ik las vervolgens dat de mensen van de Barakken blij zijn met de aankoop. Ik wou graag van u vernemen of die blijdschap terecht is. Wat zijn met andere woorden de plannen van dit stadsbestuur met die 17de eeuwse boerderij, die bij mijn weten al bijna een halve eeuw leeg staat?"

  Schepen Tom Vlaeminck (Open VLD) : "We hebben onderhandeld met de eigenaar en dat voor een goede prijs kunnen aankopen. Op korte termijn kunnen er verschillende initiatieven genomen worden. We hebben veel ideeën, maar we willen met de buurt in dialoog gaan om na te denken over een belangrijk project voor de toekomst. Ik wil geen grootspraak vanuit deze banken voeren, maar de buurt bij het dossier betrekken. Eerst moet de administratie en renovatie afgehandeld worden. Dat geeft ons de tijd om met de buurt in dialoog te gaan."

  Philippe Mingels : "Er zal veel tijd en geld kruipen in het functioneel maken van de historische boerderij. De kostprijs, daar heb ik geen probleem mee, ik denk dat het een correcte prijs is om een kanker uit de stad weg te helpen. Dan is er nog de jeugdsite op de Barakken, die willen jullie verkopen. Worden beide projecten op elkaar afgestemd ? Als het moet dienen om de site Zuidstraat te vervangen, dan wil ik er op wijzen dat er beperkingen zijn. Zo is er geen groenruimte aanwezig waar kinderen kunnen spelen. Op dat vlak zal je heel creatief willen zijn. Wordt de site Zuidstraat pas van de hand gedaan als deze boerderij functioneel is?"

  Schepen Tom Vlaeminck (Open VLD) : "Ik zal hier vanavond geen twee dossiers aan elkaar koppelen. We gaan er proberen vaart achter te zetten om het te renoveren. Het dossier van de vorige eigenaar werd al door Monumentenzorg goedgekeurd."

 • Mieke Verhelle

  Waardering voor 12-jarige dierenliefhebber

  Een tweede vraag van Jelle Janssens (SP.A-Groen) betreft een incident aan het einde van de maand juli. "In de media werd beschreven hoe drie jongens in de Wervikstraat te Menen op een klein katje trapten. De tussenkomst van de twaalfjarige Shania Delameilleure en de goede zorgen van het dierenasiel de Grensstreek heeft het katje het leven gered. De alerte reactie en vooral het mededogen van het meisje dat zich over het katje ontfermde verdient vermelding. De vraag - eigenlijk is het meer een voorstel - is of het meisje samen met haar moeder op het stadhuis door de burgemeester ontvangen kan worden als teken van waardering en als signaal dat behulpzaamheid en mededogen ten aanzien van levende wezens meer gewaardeerd wordt in onze samenleving dan onverschilligheid."

  Burgemeester Martine Fournier : "Het is inderdaad heel lovenswaardig dat dit 12-jarig meisje dit heeft gedaan; Op 2 augustus heeft waarnemend burgemeester Berenice Bogaert haar een brief geschreven om haar te bedanken. Dit lijkt ons een mooi signaal van waardering. Ik ontvang graag mensen, maar als we iedereen met een goed hart zouden moeten ontvangen, dan zijn we enkel nog daarmee bezig."

  Jelle Janssens : "In deze negatieve tijden, kan het toch een krachtig signaal zijn. Misschien al die mensen een keer per jaar samen in de bloemetjes zetten ?"

  Burgemeester Fournier : "Ik wil dat wel eens bekijken, maar het zal heel moeilijk zijn om de selectie van die mensen te maken. Want er zijn heel veel mensen die zich inzetten voor dieren of mensen en die komen niet altijd in de media."

 • Mieke Verhelle

  Rattenplaag rond oude school in de Tuinwijk

  Jelle Janssens (SP.A-Groen) : "Een eerste vraag betreft de oude school in de Tuinwijk in Lauwe. Hoewel tijdens de vorige legislatuur een bedrag werd voorzien voor de afbraak van deze school, staat het gebouw vandaag nog steeds recht. Op zich geen probleem ware het niet dat het gebouw sterk verloedert. Buurtbewoners merken op dat het onkruid ongewoon hoog staat en dat de oprit er halfopen gebroken bij ligt. Buurtbewoners melden ook de aanwezigheid van ratten in de omgeving en vermoeden dat dit deels te maken heeft met het braakliggende terrein."

  "Mijn vraag is wat de plannen zijn met het oude schoolgebouw. Indien er op korte termijn geen concrete plannen zijn, is een bijkomende vraag of de gronden rondom de school - die eigendom zijn van de stad - verder onderhouden kunnen blijven worden om eventuele overlast voor de buurtbewoners te vermijden. Tot slot: kan de rattenvanger van de stad - in samenspraak met de buurtbewoners - onderzoeken of er sprake is van een rattenplaag in of rond het oude schoolgebouw?"

  Schepen Tom Vlaeminck (Open VLD) : "Er zijn ook in deze legislatuur plannen gemaakt om het gebouw te slopen en er parking van te maken. De prijs daarvan was echter niet min. Daarom willen wij dit als bestuur kaderen in een ruimer project. We voorzien in verder onderhoud. Inzake de ratten is er nog geen melding geweest. Bij deze zijn de diensten op de hoogte en zullen ze in actie treden."

 • Mieke Verhelle

  Excuses over uitspraak

  Bij de volgende vraag excuseert Karl Debuck zich over zijn bewoordingen in de vorige tussenkomst. "Ik had dit echt niet zo bedoeld, mijn excuses daarvoor."

 • Mieke Verhelle

  Agressie op Vander Merschplein

  Burgemeester Martine Fournier : "Naar aanleiding van een bestuurlijk verslag van de korpschef komt dit punt met hoogdringendheid op de agenda. De korpschef wil dringende maatregelen tegen overlast, intimidatie, agressie en zelfs wapendracht op het Vander Merschplein. Er wordt een camera geplaatst aan het voormalige politiekantoor voor een ontradend effect en om overtreders te kunnen vatten. We willen van het Vander Merschplein weer een ontmoetingsplein maken."

  Karl Debuck (Open Stad) : "Ik vraag mij af of er vanuit dat punt een overzicht kan genomen worden over het hele plein."

  Martine Fournier : "Die tijdelijke camera is een eerste maatregel, maar er komen zeker nog maatregelen."

  Jelle Janssens (SP.A-Groen): "We hebben heel weinig informatie gekregen van de korpschef over acute problemen. Ik hoor nu van intimidatie, agressie, sluikstorten... Hoe acuut is dat probleem nu."

  Martine Fournier : "De bewoners konden de media al lang gecontacteerd hebben. Ze hebben daarentegen het stadsbestuur gecontacteerd. We hebben vaak overleg gepleegd met de buurtbewoners. Daardoor is het - gelukkig - niet in de media gekomen. De korpschef maakt zo'n bestuurlijk verslag naar aanleiding van herhaaldelijke feiten."

  Jelle Janssens : "We zullen deze tijdelijke camera goedkeuren. De vraag is wel als er geen kettingreactie van negativiteit zal opleveren. We benadrukken daarom om de oorzaak van het conflict te proberen te vinden."

  Burgemeester Fournier : "De camera is één van de maatregelen, maar het is al een eerste stap om de mensen te identificeren. Het is mijn doel om met die jongeren in gesprek te gaan en zien wat er mogelijk is met alle mogelijke actoren. Het betreft jongeren van elf - dertien jaar, dus moeten we inderdaad kijken waar het foutliep."

  Karl Debuck : "HEel kort door de bocht, hebben veel problemen te maken met huisvesting. Vroeger waren die huisjes in eigendom van mensen die hun huis en tuin goed onderhouden en het pleintje was erg goed toeven. Daarna zijn er mensen komen wonen die het niet zo begrepen hebben op het onderhoud van het pleintje en daardoor zijn er continu conflicten tussen jong en oud en mensen met slechtere bedoelingen."

  "We hebben het daarnet gehad over de onkruidverdelger, misschien moeten we het onkruid verdelgen dat daar rondloopt", vertelt Karl Debuck wat op heel wat reactie stuit.

  "Ik bedoel dit niet racistisch", pareert Karl Debuck de kritiek. "Ik bedoel dat mensen - zwart of blank - met slechte bedoelingen aangepakt moeten worden."

  Philippe MIngels vraagt de voorzitter om dergelijke bewoordingen de mond te snoeren.

 • Mieke Verhelle

  Automatisch e-loket

  Burgemeester Martine Fournier (CD&V) : "We willen een e-loket aankopen dat het verstrekken van bepaalde documenten zal automatiseren. Het betreft een investering geraamd op 70.248 euro, maar voor een periode van vier jaar."

  Jelle Janssens (SP.A-Groen) : "Onze fractie staat achter de verdere ontwikkeling van een e-loket. Een voordeel hierbij is de tijdswinst die medewerkers kunnen maken door de automatisering, maar ook de mensen hoeven niet langer in een wachtrij te staan of zich te reppen indien ze niet tijdens de openingsuren naar het stadhuis kunnen gaan."

  "Toch heb ik enkele vragen. Eind dit jaar start een proefproject in samenwerking met de stad Antwerpen om de vernieuwing van identiteitskaarten via het internet te laten gebeuren. Begin 2017 zou het systeem uitgerold kunnen worden in andere steden. Zal de stad Menen zich kandidaat stellen als pilootgemeente? Zullen, gezien de looptijd van het contract (4jaar), de ontwikkelingen vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken, meegenomen worden in de voorziene opdracht?"

  "Ik heb dan nog een tweede vraag. Bij de functionele vereisten staat vermeld dat gebruikers zich moeten kunnen inloggen via de e-ID. Zal een campagne worden georganiseerd om e-IDs aan de burgers te verschaffen ? Zijn er plannen om het aanbod van het digitaal loket verder uit te breiden? Inschrijven voor sport- en kleuterkampen, het online verhuren van zalen of sportinfrastructuur...?"

  "Tot slot. Steden en gemeenten die een digitaal loket in gebruik hebben genomen, hebben daar vaak ook een campagne rond georganiseerd om zo de bekendheid van het digitaal loket te vergroten. Zijn daar plannen voor?"

  Burgemeester Martine Fournier : "Wat het proefproject in Antwerpen betreft, zal ik zeker laten onderzoeken door onze diensten om onze kandidatuur te stellen voor het proefproject; Een nuttige tip.

  Bij ons betreft het momenteel nog enkel over uittreksels en attesten, dus zal de e-IDs nog niet nodig zijn. Bovendien vermoed ik dat al heel veel mensen dat hebben. In een latere fase zal dat inderdaad worden uitgebreid. Maar we zetten een stap per keer. We zullen inderdaad een campagne starten om de mensen te begeleiden. Ook hier aan de loketten zal er voldoende uitleg worden gegeven."

 • Mieke Verhelle

  Aanpassingswerken aan 't Schippershof

  Schepen Tom Vlaeminck (Open VLD) : "In maart 2016 werd hier al de kaleiwerken aan 't Schippershof goedgekeurd. Tijdens de werken bleek dat extra werken nodig waren. De kostprijs voor het hele dossier bedraagt 27.697,20 euro, een meerprijs van 12.100,25 euro."

  Kasper Vandecasteele (SP.A/Groen) : "Ik vraag mij af of er wel een grondige analyse op voorhand werd gebeurd. Want als dergelijke werken nodig zijn, dan zie je toch dat zulke belangrijke werken nodig zijn?"

  Tom Vlaeminck : "Door de schilderwerken zijn de extra werken aan het licht gekomen."

  De SP.A-Groen-fractie is wel tevreden dat de werken gebeurden, maar onthoudt zich omdat de manier waarop niet goed gebeurde.

 • Mieke Verhelle

  Aankoop onkruidverdelger met heet water

  Dirk Vanholme (N-VA) : "Om het onkruid te verdelgen kopen we een multifunctionele werktuigdrager met heetwaterinstallatie. Het is het meest efficiënte werktuig. Tijdens december tot februari kan de werktuigdrager ook gebruikt worden voor andere doeleinden. We ramen de aankoop op 200.000 euro en gebeurt met een openbare aanbesteding."

  Philippe Mingels (SP.A-Groen) : "Het verbod op het gebruik van pesticiden werd al bekend gemaakt in 2005. Veel gemeenten namen de tien jaar die ze hadden niet te baat om zich voor te bereiden, ook Menen niet. Ik hoop dat die aankoop van de werktuigdrager met heetwaterinstallatie deel uitmaakt van een plan. Als jullie geen aandacht hebben voor een plan bij de aanleg van een verkaveling of sportaccommodatie zal je altijd achter de feiten aanlopen. Ik hoop dat we tegen december toch zicht krijgen op een dergelijk plan over de onkruidbestrijding zonder pesticiden."

  Angelique Declercq (SP.A-Groen) : "Onkruid verdelgen is arbeidsintensief. Ik heb het al vaker gezegd: dit is een opportuniteit om aan te kloppen bij de sociale economie. Dan helpen we tewerkstelling en een propere stad, een win-win."

  Caroline Garreyn (SP.A-Groen): "Ik heb al eens de suggestie gedaan om tijdens de wintermaanden ijzel te bestrijden met pekel. Ik werd toen weggelachen. Kan dit werktuig in de wintermaanden ingezet worden om fietspaden en troittoirs vrij te houden met pekel?"

  Schepen Dirk Vanholme (N-VA) : "Ik pleit al drie jaar voor dergelijk werktuig met heetwater, maar u weet dat de voorbije jaren de budgettaire mogelijkheden beperkt waren. Ik ben dan ook blij dat ik er dit eindelijk heb doorgekregen. Het spreekt voor zich dat we dit heel planmatig zullen aanpakken. HEt zal niet voldoende zijn om overal eens te passeren in Menen met dit werktuig en het opgelost zal zijn. We hebben al een goede samenwerking met Veerkracht4 waardoor we heel wat mensen tewerk stellen. Om nog meer mensen in te zetten, dat is weer een kwestie van budget."

  "Het zou kunnen dat er een pekelinstallatie kan opgezet worden, maar dat vergt een extra investering. Er zijn veel mogelijkheden, zoals een grasmachine, maar het kost allemaal extra geld."

  Philippe Mingels (SP.A-Groen) : "Een element van goed beleid zou zijn om onkruid te vermijden. Neem contact op met het VVOG om samen te zitten als je nog eens openbare ruimte moet inrichten. Zij zullen jullie deskundig advies kunnen geven."

  Angelique Declercq (SP.A-Groen): "Sociale economie - en ik heb het dan niet uitsluitend over Veerkracht4 - dan kan dat ook geld genereren. Dat hoeft niet enkel geld te kosten."

 • Mieke Verhelle

  Drukken stadsmagazine Leiedraad

  Eind 2016 loopt het contract voor het drukken van het stadsmagazine Leiedraad ten einde. Schepen Laurent Coppens (CD&V) : "Omdat het een aanzienlijk bedrag van 170.000 euro betreft, wordt er een nationale aanbesteding gedaan. Het bedrag is zo groot omdat het een aanbesteding voor vier jaar betreft."

  Angelique Declercq (SP.A-Groen) : "Het betreft hier een aanzienlijk bedrag over een aanzienlijke periode. Dergelijke bestekken lopen meestal over drie jaar. Om de volgende bestuursploeg niet te bezwaren lopen dergelijke contracten meestal niet langer dan een jaar na de nieuwe legislatuur. Hoe komt het dat dit tot 2020 duurt ?"

  "We hebben ook nog een inhoudelijke vraag", aldus Angelique Declercq. "De inleiding wordt telkens door een schepen geschreven. We vinden dat nogal politiek gekleurd en vragen ons af hoe lang dat nog loopt. Het stadsmagazine is geen partijblad, maar moet neutraal en objectief zijn."

  Ook Philippe MIngels (SP.A-Groen) dringt aan "om het blaadje evenwichtiger te maken. Zaken die minder positief zijn mogen er ook in, zoals de gezondheidsonderzoeken. Elke keer stel ik vast dat het een goednieuwsshow is die betaald wordt door de plaatselijke bevolking."

  Schepen Laurent Coppens : "Dergelijke bestekken schrijven kost heel veel tijd. We stellen ook vast dat slechts weinig plaatselijke leveranciers dergelijke opdracht aankunnen. Ik ben er mij bewust van dat we over de verkiezingstermijn gaan en we willen op die manier toch efficiënter werken."

  Angelique Declercq : "Dan is het misschien efficiënter om nu een offerte van drie jaar aan te vragen en daarna voor zes jaar. De vorige aanbesteding is vervallen een jaar na de start van de vorige legislatuur."

  Burgemeester Martine Fournier : "Er is geen enkele schepen of de burgemeester die zich moeit met de inhoud van de Leiedraad. Dat wordt door de dienst communicatie in samenwerking met de andere diensten samengesteld."

  "Wat het voorwoord betreft, in de vorige legislatuur kwam enkel de burgemeester een keer per jaar aan bod. Uit collegialiteit met mijn schepenen komt elke schepen een keer per jaar aan bod. Met uitzondering van 2018, daarin zal ikzelf als burgemeester het laatste voorwoord van het nieuwe jaar schrijven, maar de rest van het jaar komt er niemand meer aan bod."

  Schepen Laurent Coppens (CD&V) gaat akkoord om de gunning in te korten tot drie jaar.

 • Mieke Verhelle

  Jaarrekening OCMW

  Voorzitter Renaat Vandenbulcke (N-VA) geeft toelichting over de jaarrekening van het OCMW. De rekening sluit af met een resultaat op kasbasis van 10.175.965 euro, de autofinancieringsmarge bedraagt 1.277.054 euro. De bijdrage van stad in de werking van het OCMW bedroeg in 2015 5.383.766 euro.

  Angelique Declercq (SP.A/Groen): "We zijn blij dat onze opmerkingen werden meegenomen. De inkomsten zijn gestegen. Dat komt vooral door de verhoging van de ligdagprijs in de rusthuizen. We zijn daarmee de duurste van de provincie waar wij als oppositie niet mee kunnen akkoord gaan."

  Renaat Vandenbulcke : "Nog niet iedereen betaalt die hogere ligdagprijs en ik herhaal wat ik in het verleden al vaak zei: wie niet kan betalen, wordt geholpen."

 • Mieke Verhelle

  Extra punt over camerabewaking

  Op vraag van de korpschef wordt een agentapunt bij hoogdringendheid toegevoegd. Het betreft camerabewaking en wordt op het einde van de raad behandeld.

 • Mieke Verhelle

  In een notendop

  Samenstelling gemeenteraad Menen

  Samenstelling gemeenteraad Menen © IG Roularta

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!