Live Herbeleef hier de gemeenteraad in Diksmuide

29/02/16 om 16:55 - Bijgewerkt om 21:51

Diksmuide wil de kerk van Lampernisse omvormen tot een urnenkerk. Voorwaarde is wel dat de nieuwe bisschop de kerk aan de eredienst ontrekt.

 • Tom Vandenabeele

  De gemeenteraad is afgelopen.

  De gemeenteraad is afgelopen.

 • Tom Vandenabeele

  Idee2006 vraagt volksraadpleging rond heraanleg Grote Markt

  Jan Van Acker (Idee2006): "Ik vraag om de mogelijkheid te overwegen om een referendum te organiseren over de heraanleg van de Grote Markt. Het zorgt voor meer politiek debat. Het is een unieke kans om naast de vertegenwoordige democratie ook meer directe democratie toe te laten. Willen we het beeld van de generaal behouden, is een voorbeeld."

  Schepen Kurt Vanlerberghe (SP.A-Open): "Het probleem met het referendum zoals we het kennen in Vlaanderen is dat het een welles-nietes-spel is. De heraanleg van de Grote Markt laat zich niet vatten in een ja of een nee. Er zijn duizenden nuances mogelijk. Op de participatieavonden hebben we geleerd dat iedereen een mooie markt wil met veel ruimte maar dat iedereen de hele dag gratis zijn auto op de Grote Markt wil praten. Dat zijn tegenstrijdige wensen. Fietsers hebben heel iets anders voor ogen dan langparkeerders. En wat gaan we de Diksmuideling dan vragen? Willen we het beeld van de generaal verplaatsen? We halen wellicht 95% meerderheid voor het verplaatsen. Maar het beeld is beschermd en het moet blijven op het perceel waar het beschermd is. We kunnen de minister vragen dat hij het beschermingsbesluit opheft, maar dat zou een unicum zijn in Vlaanderen. Een bouwvergunning is een bouwvergunning. Als we die niet krijgen, dan wordt de Grote Markt niet heraangelegd. We hebben iedereen de kans gegeven om te participeren. We weten wat de mensen willen. Het was een illusie om te denken dat we een 100% consensus zouden bereiken in de stad. Op 11 maart komen we opnieuw samen en dan hakken we knopen door. Moet er daar bovenop nog eens een volksraadpleging organiseren? Ik denk niet dat dat nuttig is. Participatie mag niet vervallen in immoblisatie. Ik denk dat de bevolking wil dat we vanaf nu ageren."

  Jan Van Acker: "Ik stel vast dat er in andere steden over heel specifieke problemen wel een referendum kan worden georganiseerd."

 • Tom Vandenabeele

  Vragen over opvang vluchtelingen

  Koen Coupillie (N-VA): "In november stelde ik al een vraag om vaker te communiceren over het opnemen van oorlogsvluchtelingen. De integratie is een hele grote uitdaging. We hebben nood aan een groot draagvlak. Dat begint door eerlijk en vaak te communiceren. Waarom is er zo weinig beweging in het oud financiëngebouw?"

  Burgemeester Lies Laridon: "Als ik geen nieuws heb, kan ik er geen maken en kan ik er ook geen geven. Ik weet niet wanneer de eerste mensen zullen toekomen. Ook de nieuwe centrumleider weet niet wanneer ze toekomen. Al de rest is speculatie. Het enige wat ik wel weet is dat er vorige week een bezoek is geweest van de brandweer."

 • Tom Vandenabeele

  Nieuwe trekkenwand voor Kruispunt

  De Stad wil investeren in een trekkenwand voor het cultuurcentrum Kruispunt. De handmatige trekken dateren uit 1988. Ze worden vervangen door een nieuwe elektrische trekkenwand. Die dient om allerlei technisch materiaal zoals doeken, spots en decor boven het podium te monteren. "Met deze vernieuwing kan het cultuurcentrum blijven voldoen aan de technische eisen van de gezelschappen", zegt schepen Karline Ramboer (SP.A-Open). De kosten worden geraamd op een grote 97.000 euro voor 1 dienstjaar, of een totaal over drie dienstjaren van een kleine 300.000 euro.

 • Tom Vandenabeele

  Martin Obin: "Urnenkerk past in stiltegebied"

  Martin Obin: "Waarom Lampernisse? Omdat het past in het stiltegebied. Waarom dit gebouw niet beschermd is? Dan hadden we inderdaad 80% subsidie kunnen krijgen. Maar dat betekent ook dat we er weinig tot niets aan mochten veranderen. Misschien is het dus maar best dat ze niet geklasseerd is."

  "In ons bestek is de buitenruimte niet meegenomen. Er zijn mogelijkheden om nog subsidies te krijgen. We kunnen maar één zo'n dossier per legislatuur of per jaar indienen."

  "De diocesane raad gaat akkoord met het feit dat de Stad verdere stappen voorbereidt. Dat is geen garantie. Als het project niet door gaat, dan gunnen we niet. We stellen geen ontwerper aan, we starten de procedure op om een ontwerper aan te stellen."

  "De tarifering van de concessies moet nog worden bekeken."

  Burgemeester Lies Laridon: "Het huidige systeem maakt ook een onderscheid tussen Diksmuidelingen en niet-Diksmuidelingen. Dat systeem zullen we doortrekken voor Lampernisse. Een Diksmuideling zal in Lampernisse hetzelfde betalen als elders op het grondgebied van Diksmuide."

  Jürgen Van Collie (N-VA): "Staat of valt het project met de ontwijding van de kerk? Ja? Dan zouden we het beter uitstellen."

  Jan Van Acker (Idee2006) "Is dit project gekomen op vraag van mensen? We gaan toch niet terug naar de middeleeuwen toen er mensen binnen en buiten de kerk begraven te worden?"

  Martin Obin: "Er is veel meer vraag om op een waardige manier te worden begraven."

  Lies Laridon: "Iedereen heeft de mond vol van herbestemming van kerken. Als we dan met een project komen waarvan we overtuigd zijn dat het gedragen is, en dan zien we dat er alleen maar weerstand komt. Ik vind het spijtig. Het project doet eer aan de vroegere bestemming van de kerk. Ik hoor van niemand alternatieven."

  Bert Laridon (N-VA): "We vinden dit waardevol, maar het is toch geen race om de eerste urnenkerk van Vlaanderen te hebben?"

 • Tom Vandenabeele

  Inge Claeys: "Waarom niet wachten tot goedkeuring bisschop?"

  Inge Claeys (N-VA): "Wij stellen ons ook de vraag waarom er vandaag moet worden beslist, waarom er niet kan worden gewacht tot er goedkeuring van de bisschop is?"

 • Tom Vandenabeele

  Marc Deprez: "Lampernisse liever behouden voor eredienst"

  Marc Deprez (Idee2006): "We hebben nooit onder stoelen of banken gestoken dat we liever opteren voor Oudekapelle als urnenkerk. Lampernisse hadden we liever behouden voor de eredienst. Waarom is de kerk nog niet beschermd? De omgeving is dat wel. Kan er met dit dossier geen subsidie kan worden verkregen? Op heden is er geen bisschop in het bisdom die de procedure tot onttrekking aan de eredienst kan opstarten. Als het een njet wordt, kan men de urnenkerk vergeten en kan men het geld ophoesten voor de ontwerper van deze opdracht. Welke tarieven zullen er worden gehandhaafd? De dood is voor iedereen gelijk. We willen niet dat deze urnenkerk er zal zijn voor de beter begoeden. Wie gaat de urenkerk beheren?"

 • Tom Vandenabeele

  Burgemeester Lies Laridon: "Urnenkerk is uniek concept"

  Burgemeester Lies Laridon (CD&V): "Het is een uniek concept. We hebben enorm gewerkt aan het draagvlak, zowel met de kerkfabriek, bewonersplatform, het bisdom... Het is uniek in Vlaanderen. Dergelijke urnenkerken bestaan wel al in Nederland en Duitsland. We zetten hiermee Lampernisse en ook Diksmuide op de kaart."

 • Tom Vandenabeele

  Kerk van Lampernisse wordt urnenkerk

  Schepen Martin Obin (CD&V): "Diksmuide heeft een rijkdom aan kerkgebouwen. Deze kunnen tegenwoordig niet allemaal worden ingezet voor liturgische diensten. Een andere bestemming geven aan een kerkgebouw is niet evident. Vooral omdat de kerken zo verspreid liggen. Voor Lampernisse hebben we een bestemming gevonden die dicht aanleunt tegen de eigenheid van een kerk: een urnenkerk. In samenspraak met het Centraal Kerkbestuur en de bisschoppelijke overheid werd gekomen tot een afsprakennota. In dit plan staat een voorstel om de kerk te herbestemmen tot een urnenkerk. Zo krijgt de kerk een nieuwe functie als plaats voor afscheid en rouw. De kerk van Lampernisse heeft potentieel om er een columbariumruimte en dorpshuis van te maken. Er werd een officiële vraag gericht om de kerk van Lampernisse te onttrekken aan de eredienst. De nieuwe bisschop moet daarover beslissen."

  "De kerk is interessant als gebouw. De natuur en het landschap is bekend als plek voor stilte en rust."

  "Het project bestaat uit het kerkhof met columbariumruimte met nissen in de driebeukenkerk en anderzijds het dorpshuis. Voor het dorpshuis moet er een multifunctionele binnenruimte worden ontwikkeld, voor zowel vergaderingen en bijeenkomsten als tentoonstellingen en lezingen."

  "Er wordt een ontwerper aangesteld voor het verfijnen van het concept. Daarnaast moet de kerk nog worden onttrokken aan de eredienst. En er moet een verkavelings- en bouwaanvraag worden ingediend. De investeringskost bedraagt 350.000 euro, btw en erelonen niet inbegrepen."

 • Tom Vandenabeele

  Deelneming

  Er wordt deelneming betuigd bij het overlijden van oud-schepen Oswald Vanlerberghe, vader van schepen Kurt Vanlerberghe.

 • Tom Vandenabeele

  Nieuwe microfoons

  De raadsleden moeten blijkbaar nog wennen aan de nieuwe microfoons.

 • Tom Vandenabeele

  De gemeenteraad van Diksmuide is gestart

  De openbare zitting van de gemeenteraad is begonnen.

 • Tom Vandenabeele

  Idee2006 vraagt volksraadpleging rond heraanleg Grote Markt

  Ook Idee2006 heeft een punt aan de agenda laten toevoegen. Raadslid Jan Van Acker vraagt of er een mogelijkheid is voor het organiseren van een volksraadpleging rond de heraanleg van de Grote Markt en het verlies aan parkeergelegenheid in het centrum.

 • Tom Vandenabeele

  N-VA vraagt wanneer noodopvangcentrum open gaat

  De oppositiepartijen hebben punten aan de agenda toegevoegd. Raadslid Koen Coupillie (N-VA) vraagt of er al meer concrete informatie is over de datum van de opening van het noodopvangcentrum in Diksmuide en over het aantal vluchtelingen.

 • Tom Vandenabeele

  Verkoop schoolgebouw Oostkerke

  De gemeenteraad wordt gevraagd om de goedkeuring te verlenen aan de ontwerpakte voor de verkoop van het oude schoolgebouw van Oostkerke. De verkoopprijs bedraagt 161.000 euro.

 • Tom Vandenabeele

  Herbestemming kerk Lampernisse

  Binnen de toekomstvisie op parochiekerken werd afgesproken om voor de Heilige Kruisverheffingskerk van Lampernisse een herbestemming te zoeken. Een zogenaamde urnenkerk was een mogelijke optie. Na gesprekken met het Centraal Kerkbestuur, de kerkfabriek en de dorpsgemeenschap van Lampernisse en het bisdom Brugge werd het concept verder verfijnd tot een 'columbariumruimte en dorpshuis'. Er wordt nu overgegaan tot de aanstelling van een architect om het concept verder uit te werken. Het lastenboek wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. De bouw- en verkavelingsaanvraag en de aanbesteding gebeurt onder de voorwaarde dat het bisdom ingaat op de vraag om de Heilige Kruisverheffingskerk te onttrekken aan de eredienst.

  Er is een voorstel om de Heilige Kruisverheffingskerk van Lampernisse te herbestemmen als columbariumruimte en dorpshuis.

  Er is een voorstel om de Heilige Kruisverheffingskerk van Lampernisse te herbestemmen als columbariumruimte en dorpshuis. © TVDA

 • Tom Vandenabeele

  Concessie voor buizen onder de Steenstraat

  Op de agenda van de gemeenteraad het verlenen van een concessie voor een ondergrondse inname onder de Steenstraat. Een tuinbouwbedrijf heeft gebouwen aan beide zijden van de Steenstraat. Het huidige bedrijf en bedrijfszetel ligt aan de Houthulstse kant van de Steenstraat, een ander deel van het bedrijf aan de Diksmuidse kant van de Steenstraat. Het bedrijf wil drie buizen onder de Steenstraat door steken voor verwarmingsbuizen en elektriciteitskabels en vraagt daarvoor een concessie.

  De gemeenteraad van Diksmuide in een notendop

  De gemeenteraad van Diksmuide in een notendop © IG

 • Tom Vandenabeele

  Nog laatste werken aan de gang

  In het stadhuis zijn op dit ogenblik nog enkele laatste werken aan de gang. De Gotische Zaal waar vanavond vanaf 20.15 uur opnieuw de gemeenteraad plaats vindt, ligt er alvast klaar bij.

  De Gotische Zaal in het stadhuis van Diksmuide.

  De Gotische Zaal in het stadhuis van Diksmuide. © TVDA

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!