Live herbeleef hier de gemeenteraad Diksmuide: sportpark De Pluimen krijgt kunstgrasterrein

25/01/16 om 16:02 - Bijgewerkt om 21:40

De gemeenteraad van Diksmuide heeft de aanleg van een kunstgrasterrein op het Sportpark De Pluimen goedgekeurd. In de conceptstudie komt de parking voor het volledige sportpark op het voetbalterrein dichtst bij de sporthal. Omdat de bespelingscapaciteit van een kunstgrasterrein hoger is dan van een terrein met natuurgras, kunnen er 2 terreinen in 1 geïntegreerd worden.

 • Tom Vandenabeele

  Openbare zitting is afgelopen.

  De openbare zitting van de gemeenteraad is afgelopen.

 • Tom Vandenabeele

  Wegmarkeringen Woumenweg

  Mieke Vanrobaeys (onafhankeiljk): "Hoe zit het met de wegmarkeringen in de Woumenweg? Wordt er nog geasfalteerd? Wat met de putten?"

  Schepen Bieke Moerman (SP.A-Open): "De wegmarkeringen, dat duurt veel te lang. Wat de asfalt betreft, het blijft zoals het er vandaag uit ziet. Het is ook geen gemeenteweg. Het is gevaarlijk maar we kunnen het nog eens mededelen aan het agentschap Wegen en Verkeer."

 • Tom Vandenabeele

  Bert Laridon wil Schipstraat laten verfraaien

  Bert Laridon (N-VA): "De Schipstraat is niet de meest aangename winkelstraat in het centrum. Is het niet mogelijk om met de aanbesteding van de Generaal Baron Jacquesstraat ook in de Schipstraat wat groen te voorzien? Misschien kan er een geveltuintje worden ingericht?"

  Schepen Bieke Moerman: "De Schipstraat is geen openbaar terrein, maar privéterrein met openbaar karakter. Dus dat ligt een beetje moeilijk. We moeten rekenen op de goodwill van de eigenaars."

  Katleen Winne (Idee2006): "We maakten in het verleden al een opmerking over de naamkeuze. De Gouden Leeuw werd misschien beter bewaard."

 • Tom Vandenabeele

  Jan Van Acker over de adviezen van Onroerend Erfgoed

  Jan Van Acker (Idee2006): "Wie bepaalt wat waardevol is in een gemeenschap. Het Agentschap Onroerend Erfgoed neemt een prominente plaats in. Neem nu het standbeeld van Generaal Jacques op de Grote Markt. Er was sprake van dat het standbeeld zou verdwijnen. Dat kon op instemming rekenen van de bevolking. Maar Erfgoed vond dat het standbeeld moet blijven. Is dat democratisch? Alleen mensen geven waarde aan iets. Door welke mensen wordt waarde gegeven. Kan een organisatie die weinig voeling heeft met een gemeenschap zijn wil opleggen? Wat zijn de wettelijke bepalingen waard als ze niet gedragen worden door de burgers? Vandaar stel ik voor dat de mensen van het agentschap eerst met de lokale bevolking overleggen, dat ze vragen wat de mensen willen behouden."

  Schepen Bieke Moerman (SP.A-Open): "Als we de markt willen herinrichten hebben we een bouwvergunning nodig. Onroerend Erfgoed zal dan advies geven. Zo'n advies is normaal niet bindend, tenzij het in strijd is met direct werkende normen. De bouwaanvraag voor de Grote Markt moet in overeenstemming zijn met de beschermingsbesluiten. Zoniet zal de bouwvergunning geweigerd worden. Naast het open zicht moet ook de kasseibestrating behouden blijven. In combinatie met het optimaliseren van de toegankelijkheid. De mozaïekkassei en basaltkasseien in de parkeervakken hebben geen historische waarde. De historische porfierkasseien wel. Onroerend Erfgoed wil deze kasseien hergebruikt zien. Bescherming houdt ook in dat we voor de heraanleg subsidies kunnen krijgen. Het standbeeld is beschermd als monument. Het moet sowieso op een prominente plaats op de Grote Markt blijven staan."

  Eric De Keyser (SP.A-Open): "Iedereen in deze raad zal akkoord zijn om de boodschap over te brengen dat we de kasseien zouden moeten kunnen veranderen door materialen met hetzelfde uitzicht. Die porfierkasseien zijn de slechtste voor de begaanbaarheid."

 • Tom Vandenabeele

  Kadens nieuwe naam voor academie

  Schepen Marc De Keyrel (CD&V): "Sinds dit schooljaar organiseren we ook de studierichting dans. De huidige naam Stedelijke Academie voor Muziek en Woord Clemens non Papa is dus niet meer volledig. Het deeltijds kunstonderwijs in Diksmuide is volop in verandering. We hebben een nieuwe naam gezocht voor onze academie. We deden ook een oproep aan de bevolking en de leerkrachten en leerlingen om een nieuwe naam te zoeken. Ons voorstel is om is Kadens te gebruiken."

  Koen Coupillie (N-VA): "Ik vind het getuigen van gebrek aan respect dat we in de krant moeten lezen dat de naamsverandering werd voorgesteld. Wat doen wij hier dan nog eigenlijk? De naam vind ik ook niet echt inspirerend. Zou het huiswerk niet beter worden overgedaan?"

  Jan Van Acker (Idee2006): "Ik sluit me daar volledig bij aan; Clemens non Papa was toch ook een mooie naam? De componist werd onlangs nog uitgebreid gevierd. Hij is ook heel beroemd. Wat goed is voor de stad, moet behouden blijven."

  Marc De Keyrel: "De naam was niet geheim voor de pers. Je kan het ook allemaal in het belachelijke trekken. Als we de oproep deden voor een nieuwe naam hebben we hier niets gehoord. Er is een keuze gemaakt, niet door de leden van het schepencollege maar door het personeel van de academie. De naam zat in de bundel, jullie zijn er dus over ingelicht."

  Koen Coupillie: "Als je maar twaalf reacties krijgt, heb je de vraag misschien niet luid genoeg gesteld."

  Marc De Keyrel: "Er zijn oproepen geweest, o.a. via Info Diksmuide. Er was een open oproep."

 • Tom Vandenabeele

  Overlast door zwerfkatten

  Schepen Karline Ramboer (SP.A-Open): "De aanpak van de overlast door zwerfkatten werpt vruchten af. Er is minder overlast in Diksmuide. Dierenartsen willen samenwerken met de stad. We zijn tot het besluit gekomen om te werken met een systeem zoals in Poperinge. De dierenartsen komen op een beurtrolsysteem te staan voor een medische behandeling van de zwerfkatten."

  Katleen Winne (Idee2006): "Ik heb vroeger al een mondelinge vraag gesteld over zwerfkatten. Is er zicht op hoeveel katten er gechipt zijn?"

  Karline Ramboer: "Dat kost heel veel geld. Wij als stad kunnen dat niet betalen. We kunnen moeilijk een zwerfkat chippen."

  Geert Debaillie (Idee2006): "Hopelijk wordt er gekozen voor de goedkoopste oplossingen."

 • Tom Vandenabeele

  Kunstgrasterreinen

  Schepen Marc De Keyrel: "In alle andere deelgemeenten zijn de terreinen in natuurgras voldoende. We staan in voor het gras afrijden. Voor de terreinen die geen eigendom van de stad zijn, doen we geen investeringen."

 • Tom Vandenabeele

  Aanleg kunstgrasterrein op sportpark De Pluimen

  Schepen Marc De Keyrel (CD&V): "We vragen de goedkeuring voor de aanleg van een kunstgrasterrein op het sportpark De Pluimen. De raming bedraagt 275.000 euro. Het zal aanvoelen alsof je op een natuurgrasterrein loopt. Eind april willen we deze opdracht gunnen zodat de aannemer midden mei kan starten. De werken zullen 40 dagen duren."

  Bart Verbrugghe (N-VA): "Ik wil ook nog eens over Keiem babbelen. Is er al eens gedacht om iets gelijkaardigs te doen in Keiem?"

  Katleen Winne (Idee2006): "We voelen ook de frustraties van de ploegen in de diverse deelgemeenten."

  Marc De Keyrel: "Het probleem van de deelgemeenten gaat over één sportterrein: dat van Keiem dat zonevreemd is en waar geen bouwvergunning voor kan worden verkregen. Je hebt misschien voor een kunstgrasveld geen bouwvergunning nodig. Maar je hebt ook verlichting nodig, aangepaste accommodatie.... Het is niet opportuun om te investeren in een kunstgrasveld als het probleem van zonevreemdheid niet is opgelost."

 • Tom Vandenabeele

  Beheersplan komgrondengebied Lampernisse

  Schepen Martin Obin (CD&V): "Er wordt goedkeuring gevraagd voor een samenwerkingsovereenkomst tussen Diksmuide en Alveringem voor een beheersplan voor het komgrondengebied van Lampernisse. Voor het beheersplan kan er subsidie verkregen worden. Er moet ook een voorstudie worden opgemaakt. 80% wordt betaald door onroerend erfgoed, 20% door de provincie. Het is niet alleen voor de beken en sloten, ook voor de beschermde woningen in het gebied."

  Schepen Karline Ramboer (SP.A-Open): "Sinds 2012 worden jaarlijks enkele kilometers sloten geruimd. Er zijn nog wat kilometers te gaan. Het beheersplan zal moeten uitwijzen hoeveel. Begin 2015 zijn we ter plaatse geweest om de graafwerken te bekijken. Na goedkeuring van het beheersplan is er quasi zekerheid dat de graaf- en onderhoudswerken kunnen worden verder gezet. De al geruimde sloten werden bekeken. De resultaten zijn positief. Er werd al een zeer interessante plantengroei vastgesteld. Ook de vele broedvogels krijgen kansen."

 • Tom Vandenabeele

  Burgemeester Lies Laridon: "Diverse speelpleinen in Groot-Diksmuide"

  Burgemeester Lies Laridon (CD&V): "Diksmuide kiest niet voor een centrale plaats. Ook in de dorpen zijn er verscheidene speelpleinen. Of de weg ernaar toe veilig genoeg? Een weg is natuurlijk nooit veilig genoeg. Wat de politie betreft: hoe hoog ligt de verwachting? Of er af en toe een wijkagent langs komt en of er een oogje in het zeil wordt gehouden, dan is mijn antwoord ja."

 • Tom Vandenabeele

  Bieke Moerman: "Geen enkel initiatief om deze parkzone te schrappen"

  Schepen Bieke Moerman (SP.A-Open): "Er is geen enkel initiatief om deze parkzone te schrappen. Integendeel zelf. Er is een provinciaal rup. Er komt een doorstuk voor langzaam verkeer. We beschikken over 19 speelpleinen. Er is dus al een ruim aanbod beschikbaar. In de lente starten we met de ontwikkeling van de IJzerboomgaard. Er komt daar heel veel speelnatuur bij. We zetten fel in op spelen en recreëren."

 • Tom Vandenabeele

  Vraag over speelbos

  Gert Maertens stelt voor Groen een vraag vanuit het publiek. "Is het gemeentebestuur ervan overtuigd dat er al voldoende speelnatuur is in Diksmuide? Hoe schat het gemeentebestuur de veiligheid in van de speeltuigen en de parken? Kunnen kinderen de parken veilig bereiken? Is er voldoende toezicht door de politie? Heeft het schrappen van het speelbos te maken met een nieuwe verkaveling in de buurt?"

 • Tom Vandenabeele

  N-VA wil Schipstraat verfraaien

  Bert Laridon (N-VA) heeft in een bijgevoegd punt een voorstel om de Schipstraat, de verbinding tussen de Generaal Baron Jacquesstraat en de Reuzemolenstraat wat te verfraaien. "Ik denk dan bijvoorbeeld aan een bank , wat groen en verlichting", zegt Bert Laridon. "Die verfraaiing kan best gebeuren met de geplande heraanleg van de Generaal Baron Jacquesstraat. De aanbesteding kan ook efficiënt samen met het dossier van de Generaal Baron Jacquesstraat. Op die maniere zou met een geringe meerkost de Schipstraat dezelfde sfeer kunnen krijgen als de Generaal Baron Jacquesstraat en dat zou een grote meerwaarde betekenen voor die straat."

 • Tom Vandenabeele

  Adviezen Erfgoed Vlaanderen

  Raadslid Jan Van Acker (Idee2006) stelt zal in een bijgevoegd punt duidelijkheid vragen over de al dan niet bindende waarde van de adviezen van Erfgoed Vlaanderen. Aanleiding zijn de veranderingen in de Diksmuidse binnenstad.

 • Tom Vandenabeele

  Bestrijding van overlast door zwerfkatten

  Er wordt ook goedkeuring gevraagd voor het gemeentelijk reglement voor de bestrijding van overlast door zwerfkatten. Het stadsbestuur verzamelt de meldingen van overlast. De gezondheidstoestand van zwerfkatten zal worden onderzocht door dierenartsen die aan het project meewerken.

 • Tom Vandenabeele

  Beheersplan voor komgronden Lampernisse

  De gemeenteraad van Diksmuide moet nog een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Alveringem goedkeuren voor de opmaak van een beheersplan Beschermd Landschap Komgronden Lampernisse. Na de uitvoering van een proefproject in 2014 en 2015 waarbij een 10-tal kilometer sloten werden geruimd, met positieve resultaten, werd in een werkgroep nagegaan of de werken een vervolg kunnen krijgen. Door het beschermd statuut moet er eerst een onderzoek gebeuren, gevold door de opmaak van een beheersplan, zodat er niet telkens een vergunning voor werken moet worden aangevraagd. Voor beide delen kan een subsidie van Onroerend Erfgoed van 80% verkregen worden. De provincie zal instaan voor de coördinatie en de overige 20% onkosten voor het onderzoekswerk. Diksmuide en Alveringem werken samen en betalen gezamenlijke 20% voor de opmaak van een beheerplan.

  Het Komgrondengebied van Lampernisse

  Het Komgrondengebied van Lampernisse © TVDA

 • Tom Vandenabeele

  Ides Maes nieuw OCMW-raadslid

  De gemeenteraad neemt ook kennis van de eedaflegging van Ides Maes als OCMW-raadslid, in opvolging van ontslagnemend OCMW-raadslid Liesbeth Desmet.

 • Tom Vandenabeele

  Groen wil speel- en stadsrandbos voor Diksmuide

  Op de gemeenteraad van maandagavond 25 januari zal Groen vanuit het publiek enkele vragen stellen rond het speel- en stadsrandbos. "We vernamen via de gemeenteraad van november 2015 dat het geplande speelbos en de parkzone voorzien het provinciaal uitvoeringsplan geschrapt wordt. "Heeft het schrappen van het speelbos te maken met een nieuw woonverkaveling in deze buurt?", aldus Gert Maertens namens Groen. "Vindt het stadsbestuur dat er voldoende speelnatuur is in Diksmuide?" Hij verwijst ook naar het symposium Zot van Natuur van 10 december 2015, georganiseerd door de provincie West-Vlaanderen. "Er werd een vurig pleidooi gehouden voor meer speelnatuur in onze provincie", aldus Gert Maertens. "Hoe schat het stadsbestuur de veiligheid in van de openbare speelpleinen en parken? Kunnen kinderen op een veilige manier naar de openbare speelpleinen en openbare parken fietsen of wandelen? Is er voldoende toezicht door de politie?"

  Samenstelling gemeenteraad Diksmuide

  Samenstelling gemeenteraad Diksmuide © IG

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!