Live HERBELEEF gemeenteraad Veurne: openbare verkoop klooster van de Blauwe Zusters

27/06/16 om 14:44 - Bijgewerkt om 22:32

Op maandag 27 juni komt de Veurnse gemeenteraad om 20 uur bijeen in de raadzaal in de Seylsteen op de Sint-Denisplaats.

 • Matthias Feyen

  Einde van de gemeenteraad

  Op maandag 22 augustus komt de gemeenteraad opnieuw samen. Voorzitter Jef Goens sluit de zitting af met iedereen een prettige vakantie toe te wensen.

  Lees ook over de gemeenteraad van Veurne in Het Wekelijks Nieuws Veurne/Diksmuide van vrijdag 1 juli.

 • Matthias Feyen

  Mededelingen

  Voorzitter Jef Goens (CD&V) roept alle raadsleden op om de Maandag-Variaties te bezoeken de komende weken. "Een mooi initiatief binnen het zomerprogramma van onze stad", klinkt het.

 • Matthias Feyen

  Onderhoud van het openbaar domein

  Dirk Kesteloot (N-VA) vraagt welke maatregelen het bestuur neemt in verband met afval en het onkruidvrij houden van het openbaar domein. "Twee jaar geleden stelde ik voor om een multifunctionele machine aan te kopen. Toen vonden jullie dat te duur, nu kan de aankoop blijkbaar wel. Wat is het resultaat?"

  "De machine is onderdeel van een heel plan. Pesticiden zijn verboden, daarom moesten we nieuwe maatregelen nemen. Onze deskundige van de dienst openbaar domein zal vanaf 1 juli bijgestaan worden. We zitten dan met een verandering van de samenstelling van de ploeg. De veegmachine werd onlangs geleverd en nu leiden we enkele personeelsleden op om het onkruid weg te vegen met de nieuwe machine. De Veurnaar moet inderdaad gesensibiliseerd worden om voor eigen deur te vegen", aldus schepen Anne Dequidt (CD&V).

 • Matthias Feyen

  Verbroederingen bij de vleet

  Veurne is verbroederd met Rösrath in Duitsland. Marieke Stubbe (N-VA) vraagt of het mogelijk is om een verbroedering met de gemeente Vaulruz in Zwitserland te bekijken.

  Jan Verfaillie (CD&V): "Met de beperkte middelen waarover ik beschik bij deze interpellatie zocht ik de gemeente eens op. Het is uitsluitend Franstalig. Veurne is meer geïndustrialiseerd dan die gemeente, vrees ik. Vandaag heeft Veurne twee verbroederingen, met Rösrath en met het Nederlandse Goes. Die verbroedering is op sterven na dood. Ik vroeg onze diensten dit te onderzoeken, maar we beschikken niet over voldoende informatie. Ik stel voor dat wij twee eens samen naar Zwitserland gaan om dat daar eens te bekijken."

  "Ik geef u de nodige informatie zeker nog. Het zou ideaal zijn mochten we die verbroedering met Beauvoorde aangaan, dan zijn er meer raakpunten tussen beide locaties", aldus Marieke Stubbe.

  "Ik wil dit gerust onderzoeken, maar het kan niet de bedoeling zijn dat we raad na raad nieuwe verzoeken tot verbroedering te krijgen."

  "Het is nog maar het eerste verzoek deze legislatuur", aldus nog Marieke Stubbe.

 • Matthias Feyen

  Ecologisch verhaal

  Matthijs Dekeyser (N-VA) komt tussen in verband met ecologie in Veurne. "Een ecologisch verhaal is inderdaad meer dan het zelfstandig opwekken van energie. We sensibiliseren bij de mensen. De stad kent een subsidie toe bij de aanleg van groendaken. Tot op heden hebben meer dan 800 gezinnen ingetekend om de isolatie van hun huis op te volgen", is het antwoord van de burgemeester.

  "Dachten de stadsdiensten al na om bijvoorbeeld zelf zonnepanelen te plaatsen op hun gebouwen, regenwater op te vangen of het wagenpark aan te pakken?"

  "Elke investering ter vervanging van iets houden we tegen het licht. Zo denken we onder meer aan elektrische fietsen", aldus Peter Roose.

 • Matthias Feyen

  Faling Optima

  Jan Vetters vraagt als het gemeentebestuur rekeningen, beleggingen of spaarproducten heeft bij Optima. "We hebben geen enkele relatie met die bepaalde financiële instelling", antwoordt schepen Jan Verfaillie (CD&V).

  "Bedoelt u we als gemeentebestuur of u persoonlijk", vraagt Wouter Vanlouwe (N-VA) zich schalks af.

  "Als ik in de we-vorm spreek, dan bedoel ik het gemeentebestuur", stelt de schepen van Financiën.

 • Matthias Feyen

  Uitgebroken weg aan bedrijventerrein Brugsesteenweg

  Jan Vetters (N-VA) opent de interpellatieronde met een vraag over de weg ter hoogte van bedrijventerrein Brugsesteenweg. "De kostprijs voor de aanleg van de uitgebroken weg kan begroot worden op 200.000 tot 250.000 euro, terwijl er nu betaald moet worden voor de uitbraak en de aanleg van een nieuwe weg", klinkt het.

  "Ik kan begrijpen dat u een sentimentele waarde hecht aan deze weg. De bestaande rijweg moest opgebroken worden voor de aanleg van rioleringen. Het resultaat zal een goede bereikbaarheid van het bedrijventerrein zijn", repliceert schepen Pascal Sticker (Veurne Plus).

 • Matthias Feyen

  Burgemeester haalt zwaar uit

  Wouter Vanlouwe (N-VA) vraagt zich af waarom bevoegd schepen Celine Mouton (Veurne Plus) niet aanwezig is, en dat voor de tweede keer in vijf gemeenteraden dit jaar. "Ze heeft dan eindelijk eens een agendapunt dat ze te behandelen heeft en dan is ze afwezig. Ze had hier moeten zijn", oordeelt het raadslid.

  "De collega is verontschuldigd door persoonlijke zaken, zij moet zich niet verantwoorden daarvoor. Dit toont aan dat u weinig respect heeft voor uw collega's. Ik maak ook geen opmerkingen als u hier te laat binnenkomt", haalt burgemeester (en partijgenoot) Peter Roose zwaar uit.

  "Ze had hier moeten zijn", herhaalt Wouter Vanlouwe.

 • Matthias Feyen

  Renovatie van handelspanden

  De hervaststelling van het gemeentelijk reglement voor de renovatie van handelspanden ligt ter discussie. Katrien Rabaey (N-VA): "Kan de eigenaar én de handelaar gebuikmaken van de subsidie?"

  Peter Roose: "Ze kunnen het beide doen als ze afspreken wie welke kost voor zijn rekening neemt, maar er kan uiteraard maar een keer subsidie gekregen worden. De uitbating kan in pacht doorgewezen worden."

  Katrien Rabaey (N-VA): "Zouden we dan niet beter van eigenaar OF handelaar spreken?"

  "Die terminologie wordt door de hogere overheid gebruikt", klinkt het.

 • Matthias Feyen

  Gemeentelijke lagere school van Steenkerke

  De agendapunten over het lestijdenpakket en de toekenning van niet-gesubsidieerde lestijden van de gemeentelijke lagere school van Steenkerke worden goedgekeurd na uitleg van schepen voor Onderwijs Nathalie Delva (CD&V). "We moeten het dorpsleven ondersteunen", stelt ze.

  "Is het eigenlijk wel de taak van een gemeente om onderwijs te organiseren", stelt Jan Vetters (N-VA) tussendoor. "Collega's in de scholengemeenschap vinden het belangrijk om eigen onderwijs te organiseren", aldus de schepen.

  "We willen geen nieuwe schoolstrijd ontkennen hoor", lacht Wouter Vanlouwe (N-VA). "Naar mijn gevoel is het nu door de zure appel bijten wat het aantal leerlingen betreft, dat wijzen de cijfers uit", geeft de schepen nog mee.

 • Matthias Feyen

  Nieuw clubhuis op site van Vaubanpark (3)

  Mario Haelewyck (Open VLD) spreekt van een dossier in meerdere afleveringen en krijgt repliek van Dirk Kesteloot (N-VA): "Niet moeilijk, er is hier al jaren geen beleid."

  Voorzitter Jef Goens (CD&V) stelt dat die opmerking niets ter zake doet. Pascal Sticker (Veurne Plus): "Geen beleid? Ik stel vast dat er verschillende voorstellen zijn binnen uw fractie!"

  "Eindelijk is uw frank gevallen dat er daar een clubhuis moest komen, twee jaar na het openen van het Vaubanpark", roept Wouter Vanlouwe (N-VA) luidkeels. "Collega's, de plannen zijn er nu, laat ons allemaal aan hetzelfde zeil trekken", spreekt schepen van Sport Pascal Sticker (Veurne Plus).

 • Matthias Feyen

  Nieuw clubhuis op site van Vaubanpark (2)

  Dirk Kesteloot (N-VA): "Wie betaalt de scheiding van het rioolstelsel?" "Dat zit mee in de overeenkomst met de bouwheer", repliceert schepen Pascal Sticker (Veurne Plus).

  "Wat als die mensen een internationaal tornooi organiseren? Hoe ga je dat realiseren? Bij een tornooi twee jaar geleden stond de Lindendreef vol met kajaks", vraagt Dirk Kesteloot zich af, die spreekt van een gemiste kans voor de verdere ontsluiting van het Vaubanpark.

  "Er zijn nog sportmanifestaties waarbij bijkomende accomodaties voorzien kunnen worden. Veel voetbalploegen slapen ook niet bij het veld waar ze moeten spelen, dat is geen verplichting", aldus de schepen van Sport.

 • Matthias Feyen

  Nieuw clubhuis op site van Vaubanpark

  Op de site van het Vaubanpark in Veurne zal de Westhoek Kajakclub Veurne zelf een gloednieuw clubhuis bouwen bij het oefenveld. "Normaal gezien zal de vereniging via de provincie daarvoor 75.000 euro krijgen. Wij als stadsbestuur voorzien 85.000 euro", gaf burgemeester Roose eerder mee.

  "Westhoek Kajakclub Veurne blijft bouwheer en past de rest van het geld bij. De vereniging zal dan het huidige lokaal verlaten. Ik verwacht dat het clubhuis in de loop van volgend jaar wordt gebouwd", klonk het in Het Wekelijks Nieuws Veurne/Diksmuide.

  Schepen van Sport Pascal Sticker (Veurne Plus) geeft uitvoerig toelichting bij het agendapunt. "Hoe zit het met het idee om het nieuw clubhuis te integreren in de heuvel? Waarom werd die piste niet gevolgd", vraagt Matthijs Dekeyser (N-VA) zich af. "Als gevolg zouden we de dijk moeten afgraven, wat kostenverhogend is", zegt Pascal Sticker.

  "Het totaalplaatje van een groen Vaubanpark gaat wat verloren met de bouw van een nieuw clubhuis. Dat betreur ik wat", repliceert het N-VA-raadslid. "We moeten het kostenplaatje in het oog houden. Daarnaast moet de sport in degelijke omstandigheden kunnen plaatsvinden", stelt de schepen.

 • Matthias Feyen

  Unanieme goedkeuringen

  Weinig discussie bij de agendapunten 'Ontwerp van de aangepaste gemeentelijke rooilijnplannen van de Roesdammestraat - definitieve vaststelling en aanvraag machtiging tot onteigening' en 'Dienstverleningsovereenkomst met Aquafin inzake de uitbouw van gemeentelijke afvalwaterzuiveringsinfrastructuur in Houtem'. De gemeenteraad kabbelt stilaan naar de vijf interpellaties die werden ingediend.

 • Matthias Feyen

  Dan toch geen parkeersensoren op bepaalde parkeerplaatsen

  Er komen dan toch geen parkeersensoren op bepaalde parkeerplaatsen in het centrum van Veurne. "Die technologie verandert zo snel dat die investering niet rendabel zou zijn", motiveerde burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) eerder. "We behouden dus het gebruik van de blauwe kaart zoals dat vandaag van toepassing is en we houden de evolutie in de gaten. Binnen een paar jaar zal elke auto uitgerust zijn met een zogenaamde zwarte doos die al die gegevens vanzelf zal registreren."

  "Op 26 oktober hebben we dat niet goedgekeurd, dat zullen we nu wel doen", komt Jan Vetters (N-VA) tussen. "We gaan uit van het principe dat ze niet systematisch verlengd kunnen worden. Binnen drie jaar zal de concessie opnieuw aflopen", vraagt Wouter Vanlouwe (N-VA) zich af. Hij krijgt "dat klopt" als antwoord.

 • Matthias Feyen

  Klooster van de Blauwe Zusters (3)

  "Wij waren aangenaam verrast door de vele interesse in het gebouw", geeft Jan Verfaillie (CD&V) mee, na een kort welles-nietesspelletje tussen hem en Wouter Vanlouwe (N-VA) over als het dossier van de Suikerfabrieksite en de site van de oude brandweerkazerne al dan niet door elkaar werd gehaald.

  Wouter Vanlouwe: "Je kan veel meer subsidies uit de brand slepen bij dit dossier. Je moet natuurlijk wel subsidies willen aanvragen, beste schepen. Hoe lang ligt dit dossier hier al? Het enige dat hier in het dossier zit is een advies, c'est tout. Rien ne va plus."

 • Matthias Feyen

  Klooster van de Blauwe Zusters (2)

  "Er zijn twee biedingen binnengekomen, maar 17 groepen hebben het gebouw effectief bezocht en toonden interesse. Er wordt voorgesteld om het gebouw met een instelprijs van 500.000 euro definitief vast te stellen", zegt schepen Jan Verfaillie (CD&V).

  Jan Vetters (N-VA) opent zijn tussenkomst, maar ziet na anderhalve zin zijn fractiegenoot Wouter Vanlouwe binnenkomen. Die laat hem verder zijn uitleg doen. "We moeten beseffen dat, door de voorwaarden van de Dienst Erfgoed, het klooster niet praktisch verkoopbaar zal zijn. De muziekacademie erin onderbrengen zou een paradepaardje voor Veurne kunnen zijn, met eventueel culturele activiteiten op de binnenplaats. Wij zullen ons onthouden."

 • Matthias Feyen

  Klooster van de Blauwe Zusters

  Volgens de burgemeester zijn er twee kandidaten voor de aankoop van het beschermde klooster van de Blauwe Zusters in de Pannestraat. "We zullen nu de voorwaarden nog wat concreter maken zodat het duidelijk wordt wat de toekomstige eigenaar met het gebouw kan doen", klonk het vorige week in Het Wekelijks Nieuws Veurne/Diksmuide.

  "Die herwerkte overeenkomst zullen we dit najaar klaarhebben. Dan stellen we de verkoop opnieuw open", legde Peter Roose uit. Het historische pand staat sinds 1992 leeg. Het stadsbestuur kocht het in 1998 aan voor 400.000 euro. Toenmalig burgemeester Jan Verfaillie wou er een handvol miljoenen euro's in investeren om er de stedelijke academie in in te richten. Huidig burgemeester Peter Roose is dat idee niet genegen. "Dat is veel te kostelijk en bovendien is het niet duidelijk hoeveel restauratiepremie we zouden krijgen. Het gebouw is ook niet functioneel. De nieuwe academie zullen we bouwen op de site van de vroegere brandweerkazerne in de Oude Vestingstraat. Binnenkort start de afbraak van die gebouwen", liet de burgemeester optekenen.

 • Matthias Feyen

  Dankwoord van de voorzitter

  Voorzitter Jef Goens (CD&V) dankt iedereen die zijn of haar steentje bijdraagt als lid of vertegenwoordiger van de verschillende intercommunales en op die manier een verantwoordelijkheid opneemt.

 • Matthias Feyen

  Raadslid (helaas) afwezig

  Nadine Vandaele (Veurne Plus) geeft toelichting bij de werking van de WVI. Wouter Vanlouwe (N-VA) had vorige zitting en in Het Wekelijks Nieuws Veurne/Diksmuide vorige week flink wat kritiek over de samenwerking tussen de Stad Veurne en de WVI, maar is (voorlopig?) niet aanwezig op de gemeenteraad. Partijgenoot Dirk Kesteloot (N-VA) komt kort tussen over de werking van de WVI.

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!