Live HERBELEEF gemeenteraad Veurne: "Huwelijken op zaterdagnamiddag moeten vermeden worden"

25/01/16 om 17:16 - Bijgewerkt om 20:41

Maandagavond om 19 uur kwam de gemeenteraad van Veurne samen voor de eerste zitting van 2016. Op de agenda stonden 22 punten.

 • Matthias Feyen

  Einde van de zitting

  Na een groot anderhalf uur zit de gemeenteraad erop. Er staan nog twee punten in gesloten vergadering op de agenda, maar intussen hebben wij de Seylsteen al verlaten.

  Meer over de gemeenteraad in Krant van West-Vlaanderen, editie Het Wekelijks Nieuws Kust van vrijdag 29 januari.

 • Matthias Feyen

  Mededelingen

  Raadsvoorzitter geeft mee dat de volgende zitting plaatsvindt op maandag 22 februari.

 • Matthias Feyen

  Interpellatie over beweegbare camera

  Slechts één interpellatie op de agenda vanavond. Dirk Kesteloot (N-VA) toont enkele slides met beelden van afval en sluikafval. "Werd de beweegbare camera ingezet en wat zijn de vaststellingen?"

  Peter Roose: "Van maart tot mei werd een mobiele camera ingezet. Er werden meerdere personen opgepakt, maar de politie is er niet in geslaagd de personen te indentificeren. We deden ook een beroep op buurtbewoners en dat gaan we in de toekomst nog meer doen. Sociale controle kan helpen. In de volgende editie van Info Veurne willen we sensibiliseren. We willen de betrokkenen wijzen op hun fouten. Shoppen in meerdere afvalkorven om de aankoop van een huisvuilzak te vermijden kan niet."

 • Matthias Feyen

  Verkeersverbod in Avekapelle

  Het aanvullend verkeersreglement over het invoeren van een verkeersverbod met uitzondering van het plaatselijk verkeer in Avekapelle wordt - ondanks een opmerking van Wouter Vanlouwe (N-VA) - unaniem goedgekeurd.

 • Matthias Feyen

  Stroomuitval en blackout

  De raadsleden luisteren naar de vaststelling van het bijzonder nood- en interventieplan tijdens elektriciteitsschaarste en een blackout. Matthijs Dekeyser (N-VA): "Bij een stroomuitval zullen alle overwegen sluiten, wat is de situatie ter hoogte van Petit Paris?"

  Burgemeester Peter Roose (Veurne Plus): "Via de gouverneur hebben we verkregen dat er twee overwegen prioritair opengedaan kunnen worden. Als er een elektriciteitspanne is, dan staat Infrabel in met twee personeelsleden om deze open te houden."

  Het punt wordt unaniem goedgekeurd.

 • Matthias Feyen

  Snoeien om te bloeien

  Wouter Vanlouwe (N-VA): "Is er naar de toekomst toe een uitbreiding van de groendienst voorzien? De plannen in Houtem ogen prachtig, maar er mag niet meer gesproeid worden. Op de duur zal heel de groendienst van Veurne in Houtem aanwezig zijn."

  Anne Dequidt (CD&V):"Terechte opmerking. Er was zelfs vraag naar meer groen, maar we hebben de boot afgehouden."

  Jan Verfaillie (CD&V): "We zouden eens allemaal samen een teambuilding moeten doen naar Houtem."

  Wouter Vanlouwe (N-VA): "Allemaal gaan snoeien."

  Jan Verfaillie (CD&V): "Snoeien om te bloeien." - "joen zoen ze beter eki snoeien", lacht Wouter Vanlouwe (N-VA) naar Jan Verfaillie, doelend op het feit dat de CD&V-schepen recent opnieuw vader werd.

 • Matthias Feyen

  Slides bij de vleet

  Schepen van Infrastructuur Anne Dequidt (CD&V) neemt uitgebreid de tijd om het dossier toe te lichten met tal van slides en infografieken. Ze somt ook een aantal budgetten op die bij het dossier horen.

  Mario Haelewyck (Open VLD): "Klopt het dat de Dorpsstraat in ondoorlaatbare bevloering komt?"

  Anne Dequidt (CD&V):"Klopt, er was ook een piste om kasseien te leggen."

 • Matthias Feyen

  Schepen op dreef

  Schepen Anne Dequidt (CD&V) is op dreef bij haar toelichting over het bouwdossier van de aansluiting van de clusters en de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in Houtem. Gemeenteraadsvoorzitter Jef Goens (CD&V) kan even niet volgen met de geprojecteerde dia's, maar dan blijkt dat de schepen eerst haar tijd neemt om het dossier te schetsen.

 • Matthias Feyen

  Unanimiteit voor hervaststelling huishoudelijk reglement

  De hervaststelling van het huishoudelijk reglement van de projectvereniging Achthoek wordt door elk raadslid zonder discussie goedgekeurd.

 • Matthias Feyen

  Foto ondersteboven?

  Schepen Pascal Sticker (Veurne Plus) geeft toelichting bij de aanstelling van de WVI als ontwerper/realisator voor de herbestemming van de restgronden van de NMBS naar wonen, natuur en regionale bedrijvigheid. Collega Jan Verfaillie (CD&V) vraagt om terug te keren naar de slide en stelt dat de foto ondersteboven staat. Het blijkt dat niet iedereen vanuit hetzelfde standpunt naar de foto keek. "Ik zal er volgende keer Noord en Zuid bijzetten", grapt Pascal Sticker.

  Wouter Vanlouwe (N-VA) verdiept zich in het dossier. Dirk Kesteloot (N-VA) vraagt naar de site. "Er is een bouwvergunning aangevraagd. Drie ondernemingen kunnen een studie indienen", repliceert schepen Pascal Sticker.

 • Matthias Feyen

  Percelen in de Pannestraat

  Schepen Jan Verfaillie (CD&V) geeft toelichting over het inzetten van de gerechtelijke fase voor de inbezitname van percelen grond in de Pannestraat in het kader van de aanleg van vrijliggende fietspaden. Het punt passeert geruisloos de revue en zo is de agenda in openbare zitting na 40 minuten al over de helft.

 • Matthias Feyen

  Trouwen in Veurne

  Aan de orde is de hervaststelling van het reglement voor het voltrekken van huwelijken. "Huwelijken op zaterdagnamiddag dienen vermeden te worden om de overuren op de dienst burgerzaken te beperken en zo de dagelijkse werking te verzekeren. De kost voor het voltrekken van een huwelijk, 12,50 euro, weegt niet op tegenover de personeelskost. De locaties voor huwelijken werd niet vastgesteld en we stellen voor om de huidige locaties te bestendigen, namelijk de raadszaal van het stadskantoor'de Seylsteen of in het (oud) Stadhuis op de Grote Markt", stelt de motivering.

  Matthijs Dekeyser (N-VA) vraagt hoeveel huwelijken er in de namiddag zijn. "30 van de 50 dacht ik", antwoordt burgemeester Peter Roose.

  Het punt wordt unaniem goedgekeurd.

 • Matthias Feyen

  Discussie over Veurne Toe Koer

  Mario Haelewyck (Open VLD) komt tussen over handelsvereniging vzw Veurne Toe Koer en dient een amendement in.

  Jan Verfaillie (CD&V): "Mario, je valt voor een stuk in herhaling. De burgemeester zal het standpunt van de meerderheid verkondigen."

  Peter Roose (Veurne Plus): "Met alle respect voor je functie als bestuurslid bij Veurne Toe Koer, het is niet omdat ze advies geven dat ze een adviesorgaan zijn. We mogen onze eigen reglementen niet uithollen."

  Mario Haelewyck: "Ik betreur dit."

  Wouter Vanlouwe: "Veurne Toekoer kunnen we weglaten en gewoon spreken van een handelsvereniging."

  Celine Mouton (Veurne Plus): "Dit is subjectief, we hebben meer dan een handelsvereniging."

  "Veurne at work is geen handelsvereniging", klinkt het elders bij de meerderheid.

  Pascal Sticker (Veurne Plus): "Er zijn weinig uitzonderingen voorzien, met dit agendapunt repareren we een en ander. Laat ons geen nieuwe discussies openen."

  De oppositie keurt het amendement goed, de meerderheid niet.

 • Matthias Feyen

  Terugkeer van de Belgische Unie in Veurne?

  Bij de hervaststelling van het belastingreglement op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2019 denkt bevoegd schepen Jan Verfaillie (CD&V) ook aan politieke partijen die niet in de gemeenteraad zetelen "zoals PVDA of de Belgische Unie."

  "Belgische Unie? Niet overdrijven hé", lacht Wouter Vanlouwe (N-VA) vanop de oppositiebanken.

 • Matthias Feyen

  Tussenkomsten bij agendapunt

  De vaststelling van de besteding van de restmiddelen 2015 VIA4 en de wijziging van de rechtspositieregeling van het administratief en technisch personeel zorgt voor een eerste echte tussenkomst vanavond.

  Mario Haelewyck (Open VLD): "Zal de 6 euro restmiddelen behouden blijven of keert het bedrag terug naar 5,5 euro? Ik vind het nuttiger om een tweede spaarpot aan te leggen voor wanneer het personeel met pensioen gaat. Zo kunnen ze over een extra kapitaal beschikken."

  Burgemeester Peter Roose: "Het gaat hier over restmiddelen. We willen in de toekomst niet met drie soorten personeel werken; statutair, contractueel en nog een derde soort. We komen uw bekommernis tegemoet met initiële middelen. Problemen moet je oplossen als ze zich stellen."

  Wouter Vanlouwe (N-VA): "De zekerheid dat er volgend jaar ook restmiddelen zijn, is er niet."

 • Matthias Feyen

  Stemmingen met onthouding

  De goedkeuring van het budget 2016 van het Autonoom Gemeentebedrijf Veurne levert geen discussie op, de oppositie onthoudt zich collectief bij het agendapunt. Dat geldt ook voor het volgende agendapunt over de meerjarenplanaanpassing van het AGB, goed voor twee keer 12 ja-stemmen en 6 onthoudingen.

 • Matthias Feyen

  Politiezone Spoorkin

  De vaststelling van de dotatie van de stad Veurne aan de politiezone Spoorkin voor het dienstjaar 2016 ligt ter tafel. Dirk Kesteloot (N-VA) vraagt naar de visie van het schepencollege. "Het ontwerp is nog niet definitief. Dit jaar hebben we 94.000 euro voorzien voor cameratoezicht", geeft burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) mee. Het punt wordt unaniem goedgekeurd.

 • Matthias Feyen

  Aanpassing meerjarenplan OCMW

  Het eerste en tweede agendapunt bestaan uit de goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 2015/1 van het OCMW. Voorzitter Anja Pilet (CD&V) geeft toelichting bij de budgetwijziging. Mario Haelewyck (Open VLD) komt kort tussen. Beide agendapunten worden goedgekeurd met 13 stemmen, de N-VA-fractie (5 stemmen) onthoudt zich. Jonas Bel (Veurne Plus) blijkt ook afwezig.

 • Matthias Feyen

  Afwezigheden

  Jan Vetters (N-VA) en Lies Dezeure (CD&V) zijn verontschuldigd.

 • Matthias Feyen

  Beste wensen

  Voorzitter Jef Goens (CD&V) opent de eerste gemeenteraad van 2016 met de beste wensen voor het nieuwe jaar. "Een goed politiek jaar met veel goede vergaderingen toegewenst."

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!