Live Herbeleef gemeenteraad Roeselare: Roeselare vangt al 155 asielzoekers op

25/01/16 om 14:27 - Bijgewerkt om 21:10

Vanavond is er vanaf 19 uur de eerste gemeenteraad van het nieuwe jaar. De agenda oogt erg mager, al is dat geen garantie op een snelle en vlotte zitting. Leen Sercu is alvast van plan te peilen naar de plannen voor een eventuele nieuwjaarsreceptie, zoals in andere gemeenten. "We zullen het bekijken", klinkt het bij José Debels

 • Thomas Dubois

  Stille studieruimtes: "Bezig met mogelijkheden te onderzoeken"

  Tot slot is er een toegevoegd punt door Brecht Vermeulen (N-VA). "Begin deze maand las ik in de krant dat studenten in Gent op zoek waren naar een leuke plek om te blokken en dat ze hiervoor zelfs na een Facebook-oproep met 75 studenten naar de toonzalen van Ikea zijn getrokken."

  "Waar ik in mijn studententijd mij tijdens de blok terug trok om in eenzaamheid te kunnen studeren, blijken steeds meer studenten van vandaag gezamenlijk te willen blokken. Dat zorgt voor capaciteitsproblemen. Dat begon in steden zoals Leuven, Gent, Antwerpen, Kortrijk, enz., maar ook in Roeselare kennen we dat probleem. In kenniscentrum ARhus staan de studenten bij openingstijd al te dringen om binnen te kunnen en een goede plaats te bemachtigen."

  "De grote aanwezigheid van plaats innemende studenten tijdens de blokperiode zorgt soms voor ongemakken bij de studenten, maar ook voor de gewone bezoekers van Arhus. Hoe groot het aantal plaatsen nu ook is in vergelijking met vroeger, de capaciteit blijft beperkt. Dat betekent dat sommigen geen plaats krijgen, of dat ze in de weinig ergonomische leeszetels terecht moeten."

  "Het feit dat de ruimten niet gecompartimenteerd zijn, betekent ook dat alle geluid hoorbaar is over de hele verdieping. En ten slotte voelen sommige studenten die niet in een afgesloten ruimte zitten, zich verstoord, wanneer gewone bibliotheekbezoekers in Arhus rondslenteren en in de boeken gaan snuisteren."

  "Om zowel de studenten te helpen, maar ook de gewone bibliotheekbezoeker niet het gevoel te geven dat hij verdrongen wordt door de studenten, zou het goed zijn dat het stadsbestuur mee helpt zoeken naar oplossingen."

  "Momenteel zijn er een aantal leegstaande kerken en kloosterdelen in Roeselare. Misschien kan het stadsbestuur mee helpen faciliteren dat deze weinig gebruikte of ongebruikte gebouwen geheel of gedeeltelijk gebruikt worden voor blokkende studenten."

  "Kan de mogelijkheid onderzocht worden om leegstaande of weinig gebruikte kerken of andere ruimten geheel of gedeeltelijk te laten gebruiken als stille studieruimte door studenten onder nog te bepalen voorwaarden?"

  "Het samen studeren is inderdaad een hype", aldus schepen Michèle Hostekint. "ARhus is daarbij erg geliefd. Terecht ook, ze worden er in de watten gelegd met gratis wifi, er is fruit, een bar, enz. De vraag is al eens aan bod gekomen en op het einde van het jaar is er al een advies gekomen van de Jeugdraad om dit te bekijken. We zijn direct op die vraag ingegaan. Begin januari was er al een presentatie van Yves Rosseel en Kurt Vandaele van de Jeugddienst om hier dieper op in te gaan en te bekijken welke mogelijkheden er zijn binnen het patrimonium. We hebben een lijst opgesteld met een aantal locaties die in aanmerking komen."

  "We moeten zelf niet bepalen wat het meest geschikt zou zijn, maar we moeten er de studenten bij betrekken. We zitten volgende week samen met de Jeugdraad en ARhus wat de studenten verlangen qua licht, geluidsomgeving, catering, openingsuren, om zoveel mogelijk op de wensen in te spelen en klaar te zijn tegen de volgende examenperiode."

  "Is er nagedacht over woonzorgcentra", aldus Stefaan Van Coillie. "We bekijken alle locaties, nu moeten we gewoon kijken wat best mogelijk is."

 • Thomas Dubois

  Hold your horses!

  We zijn al aan het toegevoegde punt. De kans is heel realistisch dat een record gebroken wordt: de kortste gemeenteraad van deze legislatuur en al een stuk langer.

  Of verlangt iedereen gewoon naar het voorsmaakje op de nieuwjaarsreceptie?

 • Thomas Dubois

  Nieuwe straatnamen in Roeselare

  De stad is binnenkort enkele straatnamen rijker. Zo is er de toekenning van het Madeliefjesplein aan de verkaveling van Kosimmo. Het gaat om een nieuw project op de gronden van de voormalige Centrale Galerij aan de Azalealaan.

  De verkaveling zal bestaan uit 21 loten bouwgrond, waarvan er 19 bestemd zijn voor halfopen bebouwing en twee voor gesloten bebouwing. De oppervlakte bevindt zich telkens tussen de 200 en 500 vierkante meter. Zes woningen zijn langs de Azalealaan zelf gelegen en hebben al een ontwerp gekregen. Ze behouden een industriële look, maar zorgen voor een meerwaarde voor de buurt.

  Een deel van de Dammestraat krijgt de naam Ferdinand Le Hétetstraat. Dat komt doordat de Dammestraat gesupprimeerd werd door de aanleg van de nieuwe spoorwegtunnel in de Koning Leopold III-Laan. Hierdoor bestaat de Dammestraat eigenlijk uit twee doodlopende straten en dat zorgt vaak voor verwarring, vandaar de herbenoeming. Ferdinand Le Hétet was een Franse oorlogsheld tijdens Schuwe Maandag in 1914.

  Een nieuwe verkaveling van bouwpromotor Hectaar in een zijstraat van de Beversesteenweg krijgt de naam Duivelsstraat.

  De verkaveling van Nemadeca, ook al aan de Beversesteenweg, krijgt de naam Rozendaalstraat. Het gaat om 25 nieuwe woningen met 21 gesloten bebouwingen en vier halfopen bebouweingen.

  In het bedrijvengebied Ovenhoek is er de aanleg van enkele nieuwe straat, die krijgen de naam Ovenstraat en Ter Biest.

 • Thomas Dubois

  Zendinstallatie in Sint-Amandskerk

  In de toren van de Sint-Amandskerk aan het De Coninckplein bevindt zich sinds 1999 een zendinstallatie van nv Mobistar. De vergoeding was voor de kerkfabriek van Sint-Amand tot de kerk niet meer gebruikt werd voor religieuze doeleinden. Sindsdien is de vergoeding voor de stad.

  In 2015 werd een overeenkomst afgesloten met Belgacom voor de installatie van een bijkomende zendinstallatie in de toren met een gelijke termijn en vergoeding als deze van de overeenkomst met Mobistar. De vergoeding bedraagt 4.800 euro per jaar.

 • Thomas Dubois

  Onduidelijkheid over parking Gasthuisstraat

  Op 25 november 2002 stond het OCMW Roeselare de toenmalige parking voor de materniteit in de Gasthuisstraat met een oppervlakte van 620 vierkante meter kosteloos aan de stad af. Deze parking werd nadien door de stad heraangelegd en uitgebreid tot de huidige openbare parking met 31 parkeerplaatsen. Hierdoor kwam de exploitatie van de parking in handen van NV Parkeren. Dat zorgt voor verwarring bij de gebruikers van de parking die dachten dat de parking bij het ziekenhuis behoort.

  Daarom vraagt AZ Delta nu om een zakelijk recht te krijgen over de parking. De stad gaat akkoord, op voorwaarde dat de parking effectief dient als parking voor familie en bezoekers en niet als personeelsparking. De overeenkomst loopt ten einde wanneer de ziekenhuisactiviteiten op deze site verdwijnen.

  Het verdwijnen van de parkeerplaatsen uit de blauwe zone heeft geen gevolgen voor de overeenkomst met NV Parkeren.

 • Thomas Dubois

  Wistjedatje van de burgemeester in spe

  Als reactie op de vraag van Francis Reynaert weet Kris Declercq nog te zeggen dat hij zijn keynesiaanse aanpak bewondert. Voor de gemeenteraadsleden (en lezers) die deze aanpak niet kennen: "Keynesianisme is een politieke stroming, gebaseerd op de keynesiaanse theorie, een economische theorie die op de ideeën van de Engelse econoom John Maynard Keynes (1883-1946) wordt gebaseerd. Die worden beschreven in zijn boek Algemene Theorie van Werkgelegenheid, Interest en Geld, dat hij in 1936 publiceerde als een antwoord op de Grote Depressie van de jaren 30. De keynesiaanse economie bevordert een gemengde economie, waarin zowel de overheid, als ook de privésector een belangrijke rol speelt. Het opkomen van het keynesianisme markeerde het einde van de laissez-faire-economie (een economische theorie die ervan uit gaat dat de markten en de privésector op hun eigen houtje moeten opereren, zonder dat de overheid ertussen komt) en leidde tot de verzorgingsstaat zoals wij die nu kennen. In het Keynesiaanse denkbeeld wordt door de overheid door middel van monetair- en fiscaal beleid de economie gestuurd."

  Iedereen nog mee?

  Bron: Wikipedia.

 • Thomas Dubois

  Wijziging RUP's Klauwaartbeek en Stationswijk aanvaard

  Tijdens de gemeenteraad werd het Bijzonder Plan van Aanleg van de Klauwaartbeek gedeeltelijk herzien met de opmaak van het gemeentelijke ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Klauwaartbeek.

  Binnen dit RUP wordt de bestaande verkaveling 'Licht en Ruimte - fase 1' verder uitgebreid richting de ingekokerde Klauwaartbeek. Het betreft gronden tussen de eerste fase van deze verkaveling en de beek en grenzend aan de groenzone van BPA Diksmuidsesteenweg-Westlaan. De Klauwaartbeek is aanpalend aan het plangebied uitgebouwd als een groene corridor die tevens voorziet in een langzame verkeersverbinding tussen de verschillende woonwijken. De uitbreiding van de verkaveling paalt langs de andere zijde aan een bedrijvenzone waar de veiling gevestigd is.

  Tussen de nieuwe en bestaande verkaveling, ter hoogte van de ingekokerde Klauwaartbeek, is een fiets- en wandelverbinding voorzien. Het is een groene as die voor langzaam verkeer wordt ingericht. Ze sluit aan op bestaande groenassen.

  Ook het RUP Stationswijk voor de verdere ontwikkeling van de stationsomgeving werd goedgekeurd, waarbij rekening gehouden werd met de opmerkingen gemaakt. "De bouwhoogte van vijf tot acht bouwlagen werd veranderd naar vier tot zes bouwlagen", aldus schepen Kris Declercq (CD&V).

  "Jammer dat er op het station enkel maar aandacht is voor de ene kant. Daar zijn ze inderdaad gelukkig. Ze hebben een mooi terras gekregen en veel activiteiten voor de deur", aldus Immanuel De Reuse (Vlaams Belang). "Voor de andere kant van het station is het stil en koud en hebben ze het moeilijk. Heel wat handelszaken zien amper volk en slaken een noodkreet. Wat kan er gedaan worden om deze handelszaken de nodige zuurstof te geven om te overleven?"

  "Het is niet de eerste keer dat RUP stationswijk hier voorligt, we gaan dan ook niet alles herhalen. Maar de ruimtelijke draagkracht is beperkt, de mobiliteit niet goed afgestemd. We blijven een koele minnaar van dit project", aldus Frederik Declercq (N-VA).

  "Ik zie geen beperking van detailhandel, men zou dit centraliseren. Klopt dit? En zit de achterkant van het Stationsplein in dezelfde bouwvoorschriften? En wat met het aantal pitazaken?", aldus Francis Reynaert (Open VLD).

  Schepen Kris Declercq: "Esthetisch kan alles doorlopen tot aan de kop van de vaart", klinkt het. "We zijn ingegaan op de bezwaren door de bouwlagen aan te passen. Wat overeenstemmend is met het huidige BPA. Aan de kant van het station is er wel meer mogelijk, met onder andere de toren."

 • Thomas Dubois

  Erkenning voor gemeenschap El Nour is ingediend

  De procedure voor de erkenning van de islamitische gemeenschap El Nour is ingediend, dat liet minister Liesbeth Homans weten. "Voor de minister een beslissing neemt over de al dan niet erkenning van de geloofsgemeenschap dient ze een aantal adviezen in te winnen", stelt Immanuel De Reuse (Vlaams Belang).

  "Zullen wij als gemeenteraad hierin betrokken worden? Wat zijn de criteria voor de stad om een gemotiveerd advies uit te brengen? En is er al overleg geweest met de islamitische gemeenschap?"

  "Er is nog geen vraag tot advies binnengekomen. Als dat zo is, dan zal dat op de gemeenteraad komen", is schepen Filiep Bouckenooghe (Groen) kort. "Overleg is er alvast geweest. Op 30 november was er overleg met de moskee El Nour, dat kwam daarbij onder andere aan bod."

 • Thomas Dubois

  Al 155 plaatsen voorzien voor vluchtelingen

  Enkele maanden geleden ging de actie Roeselare Helpt van start, de actie om vanuit de Rodenbachstad de vluchtelingen te ondersteunen. "Hoe is de stad van zaken", vraagt Gerdi Casier (SP.A) zich af. "Hoe zit het met het inzamelen, het buddyschap en de toeleiding naar een woonst, de drie aspecten die centraal stonden binnen het project."

  Geert Depondt (CD&V): "Eerder werd al beslist om in het LOI de capaciteit uit te breiden naar 166 plaatsen, er komen er dus geen zeventien bij. Dat was een extra op het moment dat we op 149 zaten. Nu zitten we al aan 155 plaatsen, dus zijn er nog elf te gaan. Dat hangt af van het vinden van voldoende woningen. We hebben zicht op nog één appartement en mochten we nog een grotere gezinswoning vinden, dan is onze capaciteit helemaal gerealiseerd."

  "Wat de uitstroom betreft, dan zien we dat de erkenning zeer hoog is. Voor Syrische vluchtelingen ligt dat boven de 90 procent, niet enkel bij ons. Er zijn nog zes uitgeprocedeerde vluchtelingen die nog twee maanden bij ons zullen verblijven."

  "De 155 mensen die hier verblijven zorgen niet voor overlast, er is goed contact met de buren, ze integreren goed en er is nog geen enkel incident gemeld."

  Schepen Filiep Bouckenooghe vult aan: "We maken vrij regelmatig een stand van zaken op, omdat het toch een belangrijke problematiek is. Wat de Sint-Amandskerk betreft, dat loopt nog altijd vrij vlot, er is een vlotte in- en uitstroom van goederen en het systeem van doorverwijskaarten werkt. We proberen nog meer asielzoekers erbij te betrekken. Wat de asielbuddy's betreft waren er een 28-tal aanmeldingen, maar er zijn slechts een zeven projecten opgestart."

  "Nieuw is de Nederlandse les in wachttijd, dat is nog maar pas gestart, maar ik denk wel dat er toekomst in zit."

  "Op langere termijn, na de erkenning, zijn er vier uitdagingen: onderwijs, werken, integratie en wonen. Samen met de partners willen dit realiseren. Een bedenking is dat we moeten zorgen voor een heldere communicatie."

 • Thomas Dubois

  Nieuwjaarsreceptie in Roeselare wordt 'bekeken'

  "Wanneer je denkt aan januari, denk je aan Nieuwjaar en denk je onmiddellijk aan... een receptie", opent Leen Sercu (Groen). "Een moment van ontmoeting, van een gezellige babbel. Elkaar alles goeds toewensen, mensen terug zien die je al een tijdje niet meer zag, enz. Roeselare is een bruisende stad geworden, maar volgens ons kunnen bubbels Roeselare nog iets meer doen bruisen, letterlijk en vooral figuurlijk."

  "We stelden de vraag al in het verleden, maar durven deze te herhalen. Kan het beleid zich vinden in het voorstel van een nieuwjaarsreceptie voor de hele bevolking waar iedereen, jong en oud, de gelegenheid krijgt om elkaar stevig te kussen en een gelukkig nieuwjaar toe te wensen."

  Dat kussen ziet José Debels alvast zitten: "Dat is een heel goede vraag die velen zich hier ongetwijfeld stellen. Feesten, daar houdt de doorsnee Roeselarenaar nu eenmaal van. Feesten konden we deze zomer en winter al uitgebreid doen. Tijdens carnaval, de Batjes en noem maar op. En ja, misschien kunnen we middelen van mogelijke inauguratiefeesten dit jaar besteden volgend jaar in januari. We zullen het alvast bekijken wat er praktisch en budgettair mogelijk is."

  "Om de kosten wat te drukken, kunnen we met de volledige gemeenteraad misschien zorgen voor de bediening", voegt Leen er nog met een knipoog aan toe.

 • Thomas Dubois

  Proficiat!

 • Thomas Dubois

  Hockeyclub op zoek naar oefenveld: "Oplossing is in zicht"

  Sinds enkele jaren heeft Roeselare met HCR (Hockey Club Roeselare) een eigen hockeyclub. "De recent opgerichte sportclub telt jaarlijks meer leden en heeft meer leeftijdscategorieën die niet enkel recreatief, maar ook in competitieverband spelen. HCR is duidelijk aan een opmars bezig, vermoedelijk mee veroorzaakt door het succes van het nationale hockeyteam", stelt Siska Rommel (N-VA).

  "Sinds geruime tijd zijn er onderhandelingen aan de gang met schepen José Debels in het kader van het zoeken/vinden van een geschikte locatie voor de club. Het is namelijk belangrijk om als club te kunnen trainen op een kunstgrasveld. Momenteel traint HCR op de voetbalvelden van Sint-Idesbald. Dit is verre van ideaal. Is er zal zicht op een locatie."

  José Debels, schepen van Sport: "Sinds een tweetal jaar kan de hockeysport inderdaad beoefend worden in onze stad. Op korte termijn is de club uitgegroeid tot een sterk geheel met een goede jeugdwerking. We hebben ons dan ook geëngageerd en 400.000 euro ingeschreven in de meerjarenbegroting. Dat staat ingeschreven op dit jaar en het is dan ook de bedoeling om het dit jaar te realiseren."

  "We hebben al een paar gesprekken gehad en een aantal mogelijkheden bekeken. Onder andere op Schiervelde hebben we dit overwogen, maar dat hebben we uiteindelijk niet gedaan. De combinatie bleek niet ideaal. Ook de hockeyclub zat niet stil, zij hebben enkele malen uit eigen initiatief enkele pistes onderzocht en daarmee naar ons gekomen. Telkens met een goed gevoel, maar het draaide jammer genoeg telkens op niets uit."

  "Wij hebben een aantal gronden opgelijst met de juiste bestemming sport en recreatie, met minstens de oppervlakte van een hockeveld, zijnde 100 op 60 meter. Nu zijn er ver gevorderde onderhandelingen met een partner, een onderwijsinstelling die het project genegen is en die bekijkt om het een en ander te heroriënteren zodanig dat er een hockeyveld kan komen. Dan kan het overdag gebruikt worden door kinderen en 's avonds dan door de hockeyclub. Op die manier hebben we meervoudig en polyvalent gebruik van de sportinfrastructuur, daar streven we naar. We hopen dit jaar te starten, maar een definiteif jawoord is er nog niet. Daarvoor is het nog even afwachten wat de mogelijkheden zijn voor de onderwijsinstelling. Wat het budget betreft, kunnen we dat desnoods opschuiven, maar dat doen we liever niet."

 • Thomas Dubois

  Maxim Deweerdt: “Roeselare is nog geen Smart City”

  "Met veel voldoening lazen veel inwoners van Roeselare een paar maanden geleden in de pers dat de stad eerste Smart City was van het land. De app die toen gelanceerd werd, zou de volledige shopping-beleving van de lokale consument veranderen", horen we van Maxim Deweerdt (N-VA). "Het is duidelijk dat de kaart van Roeselare als winkelstad werd getrokken. En terecht, het blijven innoveren en vooral het kerngebied van de stad versterken wordt cruciaal in de komende jaren."

  "Ondanks de goednieuwsshow die toen werd opgevoerd, blijven we wat op onze honger zitten. Volgens de uitleg is een Smart City een stad die informatie- en communicatietechnologie gebruikt om de kwaliteit, performantie en interactiviteit van stedelijke diensten te verbeteren, om kosten en consumptie van grondstoffen te reduceren en om het contact tussen de burgers en de overheid te faciliteren. Als ik deze definitie toets aan wat er nu al gerealiseerd is, dan schiet deze stad veel te kort. Er kan en moet nog veel gebeuren. Zijn jullie zich daar bewust van en hoe zien jullie dat? Dit is een trein die Roeselare niet mag missen!"

  Burgemeester Luc Martens: "Bedankt voor uw interessante vraag. Het gaat om een materie waar we al lang mee bezig zijn. Als er zich opportuniteiten aanbieden, dan moet je daarvoor gaan, ook al is de globale visie nog niet klaar. De citie app is daar een opportuniteit, net zoals het warmtenet er ook een was. De app is een heel handig apparaat voor externe communicatie, erg grijpbaar, dicht bij de mensen. We willen dit de komende jaren verder uitbreiden."

  "We hebben hevige contacten, onder meer uit Nederland, over hoe ze het aanpakken", gaat Luc Martens verder. "We zijn er erg uitgebreid mee bezig en gaan alles op gepaste tijd uitrollen."

 • Thomas Dubois

  Zijn de jeugdlokalen nog in goede staat?

  "Het jeugdwerk ligt ons vanuit CD&V nauw aan het hart", steekt Dirk Lievens (CD&V) van wal. "Het lokalenbeleid van de stad hielp al heel wat jeugdbewegingen om een eigen lokaal te realiseren. Daarbij doet de stad steeds een ruime duit in het zakje. Sommige jeugdverenigingen zijn soms ietwat te klein of door de aard van hun werking moeilijker in staat om een eigen lokaal te realiseren. Zij huren dan vaak een lokaal in oudere stadsgebouwen."

  "KSA Oekene en KLJ Rumbeke zijn in dat geval, zij zitten in de Sint-Eloois-Winkelsestraat", gaat Dirk verder. "In beide lokalen zijn er enkele mankementen zoals de kapotte verwarming opgedoken. Ik verneem van de jongeren dat ze soms niet goed weten waar ze terecht kunnen voor een oplossing. Kunnen die problemen opgelost worden? En is er een regelmatige opvolging van de verhuurde lokalen? De jongeren zullen de inspanningen van de stad zeker weten te appreciëren en zijn vandaag nog steeds blij dat ze over een lokaal kunnen beschikken."

  "De meeste jeugdbewegingen hebben inderdaad eigen accommodatie", aldus schepen Michèle Hostekint (SP.A). "Slechts enkelen zijn nog gehuisvest in een gebouw van de stad. Dat verloopt in een normale huurovereenkomst. Als er een mankement is, dan is het aan de huurder om dit te melden aan de verhuurder en dan is het onze taak om hier iets aan te doen. Als we melding krijgen van een probleem, dan lossen we dit zo snel mogelijk op. De problemen bij de KSA zijn zo al opgelost."

 • Thomas Dubois

  Lager dienstniveau voor fietspunt in Roeselare: "Nog niets bekend"

  "De NMBS besloot, door besparingen, om in 2016 hun financiële steun voor de fietspunten af te bouwen. Hun visie is dat grotere stations meer nood hebben aan toezicht dan kleine. Kleine stations zouden voldoende hebben aan punctuele netheidsacties en specifieke opdrachten", aldus Annelies Carron (Open VLD).

  "Ook voor Roeselare zou een lager dienstniveau gevraagd worden en dus ook een lagere prestatievergoeding. Voor Roeselare betekent dit heel concreet dat vanaf september 2016 de vergoeding van 39.000 naar 27.300 euro zakt. Heeft dit gevolgen voor Eco-Velo en voor het fietspunt in Roeselare?"

  "Als stadsbestuur hebben we nog geen officieel schrijven ontvangen", aldus schepen Griet Coppé (CD&V). "Dus kunnen we nog geen antwoord geven. We wachten op het resultaat van de correspondentie met de NMBS."

 • Thomas Dubois

  Moet eigen personeel betalen voor parking?

  "Ik verneem dat het stadsbestuur van plan zou zijn om de DIPOD-parking voor het eigen personeel betalend te maken", vertelt Filip Deforche (Vlaams Belang). "Tot hier toe konden de personeelsleden van het DIPOD gratis gebruik maken van de eigen parking langs de Hoogleedsesteenweg. Maar naar het schijnt zou het personeel nu 10 euro per maand moeten betalen voor het gebruik van een parking, die niet eens openbaar is én waar het publiek gratis gebruik kan van maken? Klopt dit? Wat is de beweegreden? Kan deze maatregel nog teruggeschroefd worden?"

  Schepen Henk Kindt: "Parkeren op DIPOD is één aspect van het verhaal. In onze beleidsnota staan er heel wat ambities, zoals duurzamer te worden, autoluwer met meer plaats voor de fietser en dan moeten we het goede voorbeeld geven. Geen woorden, maar daden. Doordat er wat parkeerplaatsen aan het WieMu verdwenen, was dat het teken om na te denken over het verdere beleid."

  "Dus hebben we twee beslissingen genomen. De fietspremie wordt opgetrokken naar 0,22 eurocent per kilometer, wat het wetterlijk maximum is. Ten tweede schaffen we de 4/5de regel af. Dat wil zeggen dat je niet meer vier keer op de vijf met de fiets moet komen. Wie één keer met de fiets komt per maand kan al een premie krijgen. Samen met het Zorgbedrijf was er een groepsaankoop elektrische fietsen én de stadsfietsen staan ter beschikking op de randparkings."

  "Als je wil dat fietsen meer gestimuleerd wordt, moet je het autogebruik ontraden. Dat gaan we ook doen. We gaan vragen aan het personeel om een stukje bij te dragen als men met de wagen naar het werk komt en die maatregel gaat in vanaf 1 januari 2017. De fietsregeling gaat al op 1 maart in. Zo willen we de tijd nemen om dit verder uit te werken. Het richtbedrag is 10 euro per maand. Het gaat om alle personeelsleden van de stad op alle parkings, we willen niemand discrimineren. Wie halftijds werkt, zal minder moeten betalen wellicht, enz."

 • Thomas Dubois

  Steven Dewitte officieel gemeenteraadslid

  Na de vragen om uitleg is het de beurt aan Steven Dewitte om namens Groen de eed af te leggen. Hij zat de afgelopen drie jaar in de OCMW-raad en komt ter vervanging van Yana Debusschere. Hij is slager van beroep.

  In een filmpje op zijn Facebookpagina liet hij alvast weten dat hij van plan is om de komende drie jaar nog 'serieus buzze' te geven. Dat belooft!

  Het vertrek van Yana en de komst van Steven zorgt ervoor dat er ook in de commissies een herverdeling is van de vertegenwoordiging, voornamelijk bij Groen dan. Ook de volgorde van de raadsleden werd aangepast.

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!