Live HERBELEEF Gemeenteraad in Middelkerke: zitting twee keer geschorst na vragen van Jean-Marie Dedecker

07/10/16 om 13:36 - Bijgewerkt om 23:26

Na de extra zitting van vorige week donderdag kwam de gemeenteraad van Middelkerke alweer samen, deze keer uitzonderlijk op vrijdagavond.

HERBELEEF Gemeenteraad in Middelkerke: zitting twee keer geschorst na vragen van Jean-Marie Dedecker

© Middelkerke.be

 • Matthias Feyen

  Tot over zes weken!

  De volgende gemeenteraad vindt plaats op donderdag 17 november. Tot dan!

  Lees hierover ook in Krant van West-Vlaanderen, editie De Zeewacht van vrijdag 14 oktober.

 • Matthias Feyen

  Einde van de marathonzitting

  Na vier uur zit de openbare zitting erop. Er staan nog drie agendapunten in besloten vergadering op de agenda.

 • Matthias Feyen

  Verkeer en mobiliteit

  Diego Demarcke (LDD) en Sandra Van den Bossche interpelleren elk op hun beurt over enkele lokale verkeerskwesties in Middelkerke. Schepen Liliane Pylyser-Dewulf geeft hen antwoord.

 • Matthias Feyen

  Kritiek op taxicheques

  Aan de raad wordt gevraagd om goedkeuring te verlenen aan het reglement tot invoering van taxicheques voor jongeren (vanaf 16 tot 25 jaar). Voor 5 euro krijgt de jongere een pakket cheques ter waarde van 30 euro. De cheques zijn te gebruiken voor het vervoer per taxi.

  Lode Maesen (Progressief Kartel) heeft bedenkingen bij het voorstel. "Wij vinden dit een goed idee, maar uiteindelijk stelt dit niet veel voor. De cheques zijn goed voor amper twee taxiritten per jaar", zei hij op een eerdere zitting over het voorstel van de taxicheques.

 • Matthias Feyen

  Protest vanuit de zaal

  André Clarysse, voorzitter N-VA Middelkerke, haalt vanuit het publiek zwaar uit naar Danny Van den Broucke. "Je gaat de belastingen aan de deur hebben! Het is de laatste keer dat je ons geld gestolen hebt, bandiet", haalt hij uit naar zijn voormalige partijgenoot. De lokale N-VA-voorzitter verlaat daarna briesend de zaal.

 • Matthias Feyen

  Nieuwe bestuurder bij Toerisme Middelkerke

  Martine D'Hondt heeft haar ontslag ingediend als bestuurder van de raad van bestuur Toerisme Middelkerke vzw. Er dient een vervanger voorgedragen te worden. Dit mandaat komt toe aan de N-VA-fractie. Er werden 2 kandidaturen ingediend voor 1 mandaat: Kurt Knockaert en Guy Steelant. Laatstgenoemde krijgt de meeste stemmen achter zijn naam.

 • Matthias Feyen

  Lange toelichting bij punt over TMVW

  Na drie uur zitting zijn er vier agendapunten achter de rug. De goedkeuring van de kapitaalverhoging door inbreng in natura bij de TMVW ligt ter tafel. Een vertegenwoordiger van de intercommunale neemt uitvoerig het woord om het dossier toe te lichten.

  "Gisteren (in de raadscommissie) zien we op papier dat Middelkerke verlies lijdt. Wat is het nu? We kunnen niets stemmen waar we niet zeker over zijn", aldus Diego Demarcke (LDD), die zich onthoudt bij het agendapunt - in tegenstelling tot andere LDD-fractieleden. "Sorry dat jullie eerst het casinodebacle hebben moeten meemaken", excuseert Jean-Marie Dedecker zich namens de gemeenteraad tegen de externe aanwezigen.

 • Matthias Feyen

  Stoute Jean-Marie Dedecker

  "Ik vind dat u stout bent, meneer Dedecker", laat de raadsman zich een opvallende quote ontvallen in de discussie over het casinoproject. "U bent gestopt met citeren op een bepaald moment", bijt Barteld Schutyser verder van zich af.

  Tom Dedecker: "Wij zullen ons onthouden bij dit agendapunt, want we hebben dit al twee jaar voorspeld. Het is jullie bedoeling om dit opnieuw aan Napoleon Games toe te wijzen, nieuwe kandidaten hebben geen enkele kans door het gebrek in tijd."

 • Matthias Feyen

  Tsjevenstreken

  Michel Landuyt: "We moeten stilaan denken aan de stemming nu, maar u krijgt het woord, meneer Dedecker."

  Daarna ontstaat een welles-nietesspelletje tussen Jean-Marie Dedecker en de raadsman van Eubelius wat de lengte van de concessie betreft. "Dat zijn tsjevenstreken", aldus Jean-Marie Dedecker.

  "U heeft al eens verloren bij de Raad van State, een tweede keer zou een drama zijn. Geen zinnig mens kan een bestek indienen op twee maanden tijd."

 • Matthias Feyen

  Persbericht van schepen Liliane Pylyser-Dewulf

  Vers van de pers:

  "Het verzoek tot een strafklacht namens de gemeente lijkt veeleer een inderhaast geschreven voorstel dan een voorbereidend stuk voor een klachtenprocedure. Er wordt telkens gesteld dat de schepenen verbonden zijn aan C-Hotels, iets waar geen sprake van is. Bovendien slaat Jean-Marie Dedecker de familiebanden door elkaar."

  "Wij blijven bij ons standpunt, er is geen enkele juridische band ontstaan tussen C-Hotels en het consortium tijdens en na de gunningsprocedure. C-Hotels was geen partij in de gunningsprocedure. Er is geen enkel belang in hoofde van de schepenen, zo oordeelde ook de Raad van State."

  "Schepen Pylyser-Dewulf hecht opnieuw weinig geloof aan de dreigementen van Dedecker."

 • Matthias Feyen

  Daar gaan we weer

  Na een kleine 25 minuten gaat de zitting opnieuw van start. Het belooft een slijtageslag te worden vanavond, want de oppositie heeft nog een aantal interpellaties en de agenda is nog lang niet ten einde.

  "Onze raadsman zal de punten overlopen en de nodige uitleg verschaffen", stelt de voorzitter.

  "De concessie met NV Micas tijdelijk verlengen is mogelijk. We hebben een clausule geschreven zodat de uitbater zeker is en niet afhankelijk is van een wispelturige gemeente. We vermoeden niet dat dit problemen kan opleveren met de kansspelcommissie. Er zijn twee partijen die het dossier kennen, maar er is ook een derde, namelijk de huidige uitbater van het casino", aldus Barteld Schutyser van Eubelius.

  "Je kan het hem vragen, want hij is hier", roept Jean-Marie Dedecker de raadsman toe.

 • Matthias Feyen

  Zitting opnieuw geschorst

  Voorzitter Michel Landuyt beslist om de zitting opnieuw te schorsen zodat de meerderheid zich kan beraden over de aangebrachte punten van Jean-Marie Dedecker.

 • Matthias Feyen

  "De secretaris is een dictator"

  "Dit is onuitgegeven, beste collega's. Een gewaarschuwd man is er twee waard. Ik zie opnieuw heel wat gaten in de nieuwe gunningsprocedure voor het casino. Als je secretaris bent van de gemeente, het OCMW én het AGB, dan moet je dat toch maar kunnen dirigeren. U bent de job van secretaris onwaardig."

  "Dirigeren is een kunst", stelt Pierre Ryckewaert op zijn beurt.

  "U zit overal op uw papieren, u bent gewoon een dictator. Er is een schepen die nog niet eens wist dat het project van Versluys afgekeurd was toen ze uit congé kwam. De rest gaat politiek het slachtoffer zijn van het wanbeleid van Pierre Ryckewaert", gaat Jean-Marie Dedecker verder.

 • Matthias Feyen

  Oorverdovende stilte

  Jean-Marie Dedecker blijft onophoudelijk aan het woord en doorloopt stap voor stap de procedure. "U hebt dat al gezegd", merkt burgemeester Janna Rommel-Opstaele op. In het publiek en op de banken van de meerderheid blijft het oorverdovend stil.

  "Je moet nu zwijgen", stelt Jean-Marie Dedecker tegen Danny Van den Broucke nadat hij een opmerking maakt over een door hem genoemde persoon.

  "Ik zit hier niet in de rechtbank", reageert Janna Rommel-Opstaele na een vraag van Jean-Marie Dedecker over vermeend machtsmisbruik.

  Intussen geeft Jean-Marie Dedecker een kleine geschiedenisles over het casino van Middelkerke.

 • Matthias Feyen

  Burgemeester in het verweer

  "De gemakkelijkste manier om de Groep Versluys uit te sluiten, was zeggen dat hij niet voldoet aan de gunningscriteria omdat hij de gemeente geld vraagt in zijn offerte (BCS Investissement - Napoleon Games zou het project gratis zetten, red.). Daar is maar één reden voor: de gemeente vroeg zelf geld", aldus Jean-Marie Dedecker.

  "Dat heeft toch allemaal niets te maken met het nieuwe bestek", trekt burgemeester Janna Rommel-Opstaele in het verweer. "Ontzettend veel mevrouw, want ik zou niet willen dat de gemeente straks weer met zijn rug tegen de muur staat."

 • Matthias Feyen

  Middelkerke versus Knokke

  "Waarom doen ze in Middelkerke niet zoals Knokke? Daar beginnen ze met een concessie om pas dan architecten aan het werk te zeggen, al dan niet via een wedstrijd. Ik zou graag hebben dat de secretaris erbij blijft, hij heeft tenslotte alles in gang gezet", aldus Jean-Marie Dedecker nadat hij Pierre Ryckewaert de raadzaal ziet verlaten.

 • Matthias Feyen

  Geheime vergadering in Brugge?

  "Hoe moeten we Napoleon Games toch het project gunnen, was jullie uitgangspunt bij de eerste toekenning", aldus Jean-Marie Dedecker.

  "Niet waar", stelt schepen Liliane Pylyser-Dewulf. "Van u verschiet ik daar niet van", aldus Jean-Marie Dedecker.

  "De BAFO (Best And Final Offer) werd uitgesteld om het project te gunnen aan de partij die belangen heeft met Michel Landuyt en Liliane-Pylyser Dewulf. Ik heb de architecten gecontacteerd. Jullie hebben dit fantastisch gestuurd. In Van der Valk in Brugge hebben jullie vergaderd, die informatie heeft mij bereikt", gaat Jean-Marie Dedecker, terwijl hij een document voorleest.

  Danny Van den Broucke vraagt of hij inzage mag hebben in het dossier. "Nee. Ik doe gewoon mijn werk als oppositie", stelt Jean-Marie Dedecker. In de raadzaal is het intussen erg stil geworden tijdens de uiteenzetting van het LDD-boegbeeld.

 • Matthias Feyen

  Té korte periode voor nieuwe offerte in casinodossier?

  "De relatief korte periode voor het nieuwe bestek valt mij ook op. Wie kan zich nu nog inschrijven? Mensen die al ingeschreven zijn. Je moet gek zijn om nog deel te nemen aan deze constructie, zeggen ze mij. Jullie hebben twee jaar over dit dossier gedaan", gaat Jean-Marie Dedecker verder, na een korte discussie met OCMW-voorzitter Dirk Gilliaert over de procedure.

  "Snelheid is het uitgangspunt, wettelijk moeten we de bieders 52 dagen geven om hun offerte voor te leggen. We hebben het bestek aangepast om tijd te winnen, de procedure is sterk vereenvoudigd en gelet op de complexiteit va het dossier is de biedingstermijn op 60 dagen gebracht", liet de meerderheid eerder weten op de persconferentie in De Branding.

 • Matthias Feyen

  Technische discussie over NV Micas

  Danny Van den Broucke: "De mensen van het casino zijn ingeschreven bij NV Micas, niet bij de gemeente."

  "Wij zijn wel bezorgd over het personeel", stelt de burgemeester als reactie op de uitlatingen van Jean-Marie Dedecker.

  Kort daarna ontspint zich een nogal technische discussie over NV Micas, de bedrijfsnaam van het Casino Middelkerke. "En toen was het stil in de zaal", merkt Jean-Marie Dedecker op na zijn tussenkomst.

 • Matthias Feyen

  "De burgemeester liegt opnieuw"

  Tom Dedecker: "Dit getuigt van arrogantie en minachting voor elke inwoner van Middelkerke. U gaf een uur geleden een persconferentie in plaats van het nieuwe bestek hier toe te lichten op de gemeenteraad. U ligt in de verste verte niet wakker van het personeel. Wij organiseerden een extra zitting vorige week, maar u kwam niet eens af. Nochtans waren er heel wat personeelsleden van het casino aanwezig. U liegt gewoon."

  Danny Van den Broucke: "Wat als het niet goed afloopt met het personeel en nv Micas?"

  "We zitten binnenkort samen", antwoordt Janna Rommel-Opstaele. Anthony Goethaels (N-VA) vraagt naar de nieuwe beoordelingselementen. "De gemeente zal zich laten bijstaan door twee adviseurs. De casino-ontwerpen anoniem beoordelen zonder dat we weten wie welke offerte indient? Het is niet echt een architectuurwedstrijd van wie het mooiste ontwerp heeft", antwoordt Barteld Schutyser, vennoot bij Eubelius, juridisch adviseur van de gemeente Middelkerke.

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!