Live Herbeleef de Waregemse raad: "Zullen we misschien een haag rond de stadionvijvers plaatsen?"

03/05/16 om 11:08 - Bijgewerkt om 20:23

In de Waregemse gemeenteraad van dinsdagavond stelde schepen van Mobiliteit Kristof Chanterie (CD&V) de ongeruste raadsleden enigszins op hun gemak: "De NMBS halveert zijn financiering van het fietspunt, maar we proberen dat op te vangen met een minstens even grote bijdrage vanuit het PWA."

 • Tom Van Houtte

  Zitting ten einde

  Na iets minder dan anderhalf uur behoort de meizitting van de raad tot het verleden. Volgende afspraak op dinsdag 7 juni.

 • Tom Van Houtte

  Open VLD vraagt dringend maatregelen voor kruispunt Expresweg – Duthoystaat

  Raadslid Xavier Wyckhuyse (Open VLD) merkte op dat automobilisten tijdens de spitsuren zowel in de Duthoystraat als de Desselgemseweg soms een halve kilometer moeten aanschuiven voordat ze het kruispunt kunnen oversteken. Het raadslid meent dat het ook in de Stijn Streuvelsstraat aanschuiven is en dat ongeduldige weggebruikers soms heksentoeren uithalen om er sneller weg te raken. Hij vraagt dan ook dringende maatregelen aan het stadsbestuur. "Want vroeg of laat gebeurt daar een zwaar ongeval."

  Schepen van Verkeer en Mobiliteit Kristof Chanterie (CD&V): "Een aangepaste lichtenregeling en voorsorteerstroken in de zijstraten zijn kwesties die momenteel worden onderzocht door het Agentschap Wegen en Verkeer. Ook de aanknoping van de Stijn Streuvelsstraat met dat kruispunt komt daarin ter sprake."

  Het kruispunt van de Jozef Duthoystraat en de Expresweg (N382).

  Het kruispunt van de Jozef Duthoystraat en de Expresweg (N382). © GF

 • Tom Van Houtte

  Toelage voor kampvervoer

  De jeugd mag niet klagen over een gebrek aan aandacht tijdens de meizitting van de Waregemse raad. Henri Destoop vroeg aan zijn CD&V-partijgenoot en jeugdschepen Jo Neirynck om een extra toelage te voorzien voor kampvervoer. "Door de kilometerheffing betaal je voor een binnenlands transport van ongeveer 400 kilometer ruim 50 euro. Samen met collega Nele Coussement, volwassen begeleider van Chiro Desselgem, stel ik vast dat het op vandaag vaak al niet eenvoudig is voor jeugdbewegingen om vrachtwagens te vinden..."

  Jeugdschepen Jo Neirynck (CD&V): "De problematiek is mij bekend. De bivaktoelage die we op vandaag toepassen voorziet nu al een en ander voor vervoer. Als we onze pot optrekken van 20.000 naar 21.000 euro zal de kwestie zo goed als opgelost zijn."

 • Tom Van Houtte

  Veiligheid site Jeugdcentrum

  Heidi Vandenbroeke (N-VA) vraagt zich af of er geen maatregelen moeten worden genomen op de site Jeugdcentrum. "Onze partij heeft bedenkingen omtrent de veiligheid van de jeugd bij het almaar groeiend aantal feestjes dat daar wordt georganiseerd, vooral dan wat betreft de aanwezigheid van waterlopen. Al breng je maar een haag aan, dat is toch al iets..."

  Volgens het schepencollege worden in het Jeugdcentrum niet meer dan vijf fuiven per jaar georganiseerd. Burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V): "Zal je dan een haag plaatsen rond de stadionvijvers ook?" Jo Neirynck, schepen van Jeugd (CD&V), voegde eraan toe dat het nieuwe circulatieplan voor wagens op de site onrechtstreeks voor een veiliger situatie zal zorgen.

 • Tom Van Houtte

  Studeren in de bib

  Heidi Vandenbroeke van N-VA heeft studenten in huis, dus leeft ze ook met hun wedervaren mee. Heidi wou weten of het stadsbestuur straks weer studeren in de bibliotheek toelaat en of die optie ook nog altijd zal bestaan in de nieuwe bib.

  Schepen van Bibliotheek Pietro Iacopucci (CD&V): "Er zullen de komende weken afwisselend zalen in De Schakel, Het Pand en De Mustang worden aangeboden. Ook in de nieuwe bib zullen de studenten welkom zijn in de gewone zitruimtes en de stille leeszaal. Bovendien stel ik ook voor om de bijkomende polyvalente ruimte ter beschikking te stellen." Volgens de schepen is het initiatief al zo populair dat de studenten vanzelf de weg naar de bib vinden.

  De nieuwe bib.

  De nieuwe bib. © GF

 • Tom Van Houtte

  Voortbestaan fietspunt bedreigd

  Tijdens het vragenuurtje is bij meerderheid en oppositie ongerustheid gerezen over het lot van het fietspunt aan het station. "Ik vernam via Het Wekelijks Nieuws dat door besparingen binnen de NMBS de fietspunten in vraag worden gesteld", aldus Bruno Lahousse (CD&V), die vroeg of het stadsbestuur bereid is om het initiatief verder te ondersteunen. Eenzelfde vraag had ook Inge Vandevelde van Groen in petto. Haar partij stelt voor om de stadsbijdrage op te nemen in het kader van het burgemeestersconvenant.

  Schepen van Mobiliteit Kristof Chanterie (CD&V): "We hechten veel belang aan het fietspunt en het gebruik van bluebikes in het kader van woon-werkverkeer. We hebben het fietspunt al ondersteund van toen het nog niet werd gesubsidieerd. Die mensen zorgen trouwens ook voor sociale controle en netheid in en rond het station. We hebben nog geen definitieve bevestiging van de plannen van de NMBS, maar naar verluidt zou hun financiering worden gehalveerd. Dat kan gevolgen hebben voor de openingsuren en de personeelsbezetting. Met het PWA Waregem zijn we bereid om het bedrag dat wegvalt vanuit de NMBS te compenseren en minstens te evenaren."

 • Tom Van Houtte

  Geluidsoverlast ook belangrijk aandachtspunt Waregem Koerse Feesten

  De raad heeft zijn goedkeuring gegeven aan een occasionele politieverordening naar aanleiding van de Waregem Koerse Feesten van dit jaar. Daarin staat naar gewoonte dat er geen drank in glazen mag worden uitgeschonken. Groot verschil met de voorbije jaren is dat er geen algemene toelating voor muziek meer wordt gegeven. Elke organisator die muziek wil draaien, moet via de activiteitenfiche een muziekvergunning vragen. Op die manier kan het schepencollege beter specifieke maatregelen opleggen en kan er rekening worden gehouden met het Gelui(d)Tplan.

  De jaarmarkt tijdens de Waregem Koerse Feesten.

  De jaarmarkt tijdens de Waregem Koerse Feesten. © Foto MVW

 • Tom Van Houtte

  Gelui(d)Tplan moet muziekoverlast tegengaan

  Om de leefbaarheid van de stad te verbeteren heeft de beleidsploeg werk gemaakt van een zogenoemd Gelui(d)Tplan, dat ter goedkeuring aan de raad werd voorgelegd. Organisatoren van fuiven en andere feestjes waar muziek wordt gedraaid moeten het stadsbestuur voortaan de naam en de contactgegevens van een muziekverantwoordelijke doorspelen, die het aanspreekpunt wordt voor buren en indien nodig de politie. De dj's horen een kopie van de muziekvergunning te krijgen, zodat de geluidsnorm van 95 decibel bij een fuif makkelijker afdwingbaar wordt. Bij de jeugddienst kan men gratis geluidsmeters uitlenen. En tot slot vraagt men met aandrang aan de verenigingen om de omwonenden met strooibriefjes op de hoogte te brengen als er muziek zal worden gedraaid. Met dit geluidsplan wil het stadsbestuur problemen vermijden zoals vorig jaar op de terreinen van het Jeugdcentrum, toen omwonenden hun ongenoegen uitten over sporttornooien die uitmondden in feestjes met luide muziek.

 • Tom Van Houtte

  Paardenstoet op 20 augustus 2017

  Naar tienjaarlijkse gewoonte wil het stadsbestuur op zondag 20 augustus 2017 een stoet van en met het paard organiseren, dit keer naar aanleiding van 170 jaar Waregem Koerse. De stoet zal gratis toegankelijk zijn voor het grote publiek. De stad wenst een organisatiebureau aan te stellen dat de volledige uitwerking van het concept verzorgd. Er wordt met een Europese aanbesteding gewerkt. Het kostenplaatje mag maximaal 300.000 euro bedragen.

  Jan Balduck (N-VA) vroeg zich af wat er precies in die 300.000 euro begrepen is.

  Volgens schepen van Feestelijkheden Chantal Coussement (CD&V) zit het volledige concept met afwerking in die prijs alsook de opmaak van een veiligheidsplan. "Voor de Kattenstoet in Ieper wordt ook voor elke editie dergelijk bedrag uitgetrokken."

  Een zicht op de paardenstoet van 2007.

  Een zicht op de paardenstoet van 2007. © Foto a-HDV

 • Tom Van Houtte

  Nieuwe aanbesteding voor tuighuis technische dienst

  Het schepencollege heeft een nieuwe aanbesteding uitgeschreven voor de realisatie van nieuwe bureaus en een refter in het tuighuis, het stedelijk depot aan de Deerlijkseweg. Omdat er slechts twee aannemers een offerte indienden, werd beslist het dossier uit te splitsen in een lot ruwbouw en een lot afwerking, elk met een eigen bestek en een eigen raming. Op die manier hoopt de stad op lagere inschrijvingsprijzen en meer offertes.

  Een beeld van het nieuwe tuighuis.

  Een beeld van het nieuwe tuighuis. © GF

 • Tom Van Houtte

  RUP Oude Plaatse Beveren-Leie vastgesteld

  De raad heeft kennis genomen van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Oude Plaatse, dat onder meer de reconversie van de oude bedrijfssite Vanmarcke en de uitbreiding van de begraafplaats van Beveren-Leie aan de Sint-Jansstraat beoogt.

  Mario Verhellen (SP.A) vraagt in dit dossier om aandacht voor sociaal wonen. Volgens schepen van Wonen Rik Soens (CD&W) is de sociale huisvestingsmaatschappij Mijn Huis op dit moment niet echt tuk op die locatie.

 • Tom Van Houtte

  Tweede deel Zeswegenstraat wordt Muizelstraat

  Door de herinrichting van de Westerlaan zal de huidige Zeswegenstraat in twee delen gesplitst worden die niet meer met elkaar in verbinding staan. De kant van de kerk 't Gaverke zal nog in verbinding staan met het vernieuwde kruispunt, de kant Olmstraat niet meer, maar alleen met de Olmstraat en de Molenstraat. Wel, dat deel van de huidige Zeswegenstraat krijgt na de herinrichting de naam Muizelstraat, verwijzend naar onder meer een café dat zich in de 18de eeuw in die buurt bevond.

 • Tom Van Houtte

  Nieuwe toplaag voor delen Nieuwstraat en Desselgem-Dries

  Het wegdek van de Nieuwstraat (tussen de Leiestraat en de Zilverbergstraat) en Desselgem-Dries (tussen de Driesstraat en de Zilverbergstraat) krijgt een nieuwe slemlaag. Het stadsbestuur trekt daar 40.000 euro voor uit.

  Mario Verhellen (SP.A) ijverde voor een grondige heraanleg van de straatdelen in kwestie.

 • Tom Van Houtte

  Beheersplan site De Raedt

  Voor de site De Raedt moet er een beheersplan opgemaakt worden samen met de buur, omdat het volledige domein als één geheel beschermd is. De Stad Waregem staat in voor de aanstelling van een ontwerper voor de opmaak van een beheersplan voor de site De Raedt, voor het gedeelte gelegen in de Felix Verhaeghestraat 21, zijnde de stallingen en het nutsgebouw. De buur staat zelf in voor de opmaak van een beheersplan voor het eigen perceel, gelegen in de Felix Verhaeghestraat 27, waarop onder andere villa Saint Georges gevestigd is. Voor zijn aandeel in dit dossier trekt het stadsbestuur 20.000 euro uit. De raad heeft het ontwerp goedgekeurd.

  Schepenen Pietro Iacopucci en Chantal Coussement en burgemeester Kurt Vanryckeghem op de site De Raedt.

  Schepenen Pietro Iacopucci en Chantal Coussement en burgemeester Kurt Vanryckeghem op de site De Raedt. © Foto a-DJW

 • Tom Van Houtte

  Eén financiële dienst voor stad en OCMW

  De beheersovereenkomst over de samenvoeging van de financiële diensten van stad en het OCMW is goedgekeurd. De overeenkomst houdt onder meer in dat de stad en het OCMW een beroep zullen kunnen doen op elkaars personeelsleden en de financieel beheerder van de stad wordt sinds 1 mei ook belast met de taken van de financieel beheerder van het OCMW. De activiteiten vinden vanwege praktische redenen nog op twee locaties plaats.

 • Tom Van Houtte

  Raad is begonnen

  Stipt om 19 uur zijn we eraan begonnen. Alleen stadssecretaris Guido De Langhe moet vanavond forfait geven.

 • Tom Van Houtte

  Ongerustheid over voortbestaan fietspunt

  Tijdens het vragenuurtje willen meerderheid en oppositie het lot van het fietspunt aan het station aankaarten. CD&V-raadslid Bruno Lahousse wil weten of het stadsestuur bereid is om het initatief verder te ondersteunen. Eenzelfde vraag heeft ook Inge Vandevelde van Groen in petto. Haar partij stelt voor om de eventuele stadsbijdrage op te nemen in het kader van het burgemeestersconvenant.

 • Tom Van Houtte

  In een notendop

  Een overzicht van het halfrond.

  Zo is de Waregemse raad verdeeld.

  Zo is de Waregemse raad verdeeld. © GF

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!