Live Herbeleef de Roeselaarse gemeenteraad: Samenscholingsverbod in Ardooisesteenweg

23/05/16 om 13:47 - Bijgewerkt op 24/05/16 om 01:02

Tijdens de gemeenteraad in Roeselare raakte bekend dat er de komende maand een samenscholingsverbod in de Ardooisesteenweg geldt. Dit na verschillende incidenten in de buurt. Na een maand volgt er een nieuwe evaluatie, in samenspraak met de politie die de situatie op de voet volgt.

 • Thomas Dubois

  The end!

  Na iets meer dan zes uur zit de Roeselaarse gemeenteraad er op. Het hele live verslag kun je hieronder nog uitgebreid herlezen.

  Graag afspraak voor de volgende gemeenteraad, de laatste voor de zomervakantie, op dinsdag 28 juni om 19 uur. Als we de Batjes heelhuids doorkomen natuurlijk.

 • Thomas Dubois

  Brecht Vermeulen vraagt strenger politiereglement begraafplaatsen.

  De intentie van de stad om van de stedelijke begraafplaats een begraafpark te maken, blijft nazinderen. "Op de vorige vergadering van de gemeenteraad ontstonden bij momenten hevige discussies", aldus Brecht Vermeulen (N-VA).

  "Tijdens de bespreking van het agendapunt m.b.t. de laatste fase van de renovatie van de Oude Stedelijke Begraafplaats. Het ging hier niet zozeer over de renovatiewerken zelf, dan wel over de al dan niet vermeende invulling die er aan de Oude Stedelijke Begraafplaats zou gegeven worden in het kader van een zogenaamde park. N-VA Roeselare pleit voor voldoende aandacht dat de sereniteit van de verschillende begraafplaatsen bewaard kan blijven."

  Daarom dat ze graag enkele extra zaken wil toevoegen aan het politiereglement. "Het gaat om een verbod op picknicken in het park, alcohol te drinken op begraafplaatsen, roken op begraafplaatsen, activiteiten en opvoeringen toe te laten of elektronisch versterkte muziek te spelen", aldus Brecht.

  "In een vorige zitting kwam het onderwerp aan bod", aldus Kris Declercq. "Toen heb ik het debat gesloten met de melding dat we de bezorgdheden zouden meenemen en onderzoeken. Conform dat engagement hebben we contact gehad met verschillende diensten. Daaruit hebben we een viertal punten."

  "Eerst en vooral hebben we het politiereglement enkele jaren geleden bekeken en als we dit nu bekijken, dan zijn er heel wat reglementen die hier al aan tegemoet komen met erg nadrukkelijke bepalingen. Dat je er niet met bepaalde voertuigen mag rijden, oneerbiedige activiteiten uitvoeren, net zoals er het verbod is van consumptie van alcohol op het openbaar domein. Het verbod op picknicken hebben we bij unanimiteit geschrapt, omdat het toegelaten is om een broodje te eten. Net zoals we geen uitspraak willen doen over roken. Dit is verregaand en moeilijk te handhaven. We mogen dus niet contraproductief werken."

  "Het gaat om juridisch de correcte definities. Wat doe je met muziek bij een herdenking? Dat is ook elektronische muziek... Ten derde is het vooral belangrijk dat we op korte termijn en aan de verschillende parken en begraafplaatsen aanduiden wat mag en niet mag. Dat het politiereglement sereen, maar duidelijk aangebracht wordt. Dit zijn kleine, maar toch belangrijke elementen om mensen in de gedragscode te laten meegaan. En ten vierde moeten we eerst met de hele politiezone spreken, procedurele aspecten die het onmogelijk maken om hierop in te gaan", aldus Kris.

  "Daarom hebben we een amendement voorbereid, dat stelt om de bepaling te vervangen. 'De raad verzoekt de sereniteit van de begraafplaatsen in haar hoedanigheid te bewaken door een gerichtere communicatie van de bestaande regels, samen met de politionele diensten wordt dit opgevolgd en geëvalueerd.'"

 • Thomas Dubois

  Oversteekplaatsen Grote Markt (nog) niet aangepast voor slechtzienden

  Er zijn twee toegevoegde punten op de gemeenteraad. Eentje komt van Trees Coffyn namens N-VA. Het punt heeft betrekking tot de vernieuwde Grote Markt, waar de werken bijna afgelopen zijn. "We bemerken echter dat aan de oversteekplaatsen van de Grote Markt nergens noppentegels of andere markeringen voorzien zijn voor onze slechtzienden, waar deze voor de heraanleg van de Grote Markt wel waren. De slechtziende moet zich een weg banen, in wat voor hem een doolhof van blokken is. We vragen dan ook aan de oversteekplaatsen aan de Grote Markt terug een herkenbare markering aan te brengen voor onze slechtzienden."

  Griet Coppé (CD&V): "We zitten op dezelfde lijn om de bezorgdheid voor de toegankelijkheid van mensen met een mindere mobiliteit. Nu leggen we de laatste hand aan het herleggen van de tegeltjes. Daarna volgt de sfeerverlichting. Het laatste is, net als voorheen, de noppentegels."

 • Thomas Dubois

  Samenscholingsverbod Ardooisesteenweg geldt een maand

  Er is ook een punt ter hoogdringendheid. Op vrijdag 20 mei 2016 werd door de burgemeester een samenscholingsverbod ter hoogte van de Ardooisesteenweg, omgeving kruispunt Beversesteenweg, afgekondigd.

  Deze verordening is gebaseerd op artikel 134 NGW waarbij in geval van oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornis van de openbare rust of andere onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de bewoners, de burgemeester politieverordeningen kan maken, onder verplichting om daarvan onverwijld aan de gemeenteraad kennis te geven, met opgave van de reden waarom hij heeft gemeend zich niet tot de raad te moeten wenden.

  Deze verordening vervalt dadelijk indien ze door de raad in de eerstvolgende vergadering niet wordt bekrachtigd.

  "De motivatie en de feitelijke omstandigheden zijn bekend", aldus Kris Declercq nog.

  Immanuel De Reuse (Vlaams Belang): "Met de goedkeuring van het voorliggend verbod komt er een tijdelijk eindpunt aan iets wat al lang aan het broeden is en waar we al lang voor waarschuwden. Het is vooral jammer dat het zo ver moest komen voor de buurtbewoners. Het gaat om een samenscholingsverbod van maximum drie bewoners, eerder gebeurde dat al met vijf bewoners. Het is dus wellicht erger."

  "Wat is de oorzaak van dit geweld? Zijn het spanningen tussen bevolkingsgroepen die ze naar hier brengen? Of tussen groepen criminelen. Is dit een manier van gebiedsafbakening. Om zo een verdeling te maken om criminele activiteiten te ontplooien. Of zijn het religieuze spanningen? Radicalisering? Wie door de Ardooisesteenweg loopt, zal de tekenen duidelijk zien. Ter illustratie was er onlangs ook een incident aan de moskee zelf."

  "Wat zijn de concrete gevolgen en reacties op het terrein? Is er meer politie? Buurtwerkers? Het kan niet de bedoeling zijn dat het probleem zich verlegt?"

  "Over het hoe en wat en waarom kan ik niet oordelen. Wij hebben een beslissing genomen op basis van de feiten, vaststellingen door de politie", aldus burgemeester Kris Declercq. "Als er onrust is, dan vragen wij aan de politie om ons in te lichten over de stand van zaken. Vorige vrijdag waren er herhaaldelijke evoluties en dus is er die beslissing. Deze beslissing geldt voor een maand."

  "De aanwerving van een nieuwe straathoekmedewerker is een preventieve maatregel. Ten tweede werken we rond stadsontwikkeling. We zijn al een tijdje bezig met maatregelen. Heel wat projecten zijn in uitrol opdat de buurt aan leefbaarheid zou winnen. Dat het een herwaardering kan zijn voor Krottegem, dat is de ultieme betrachting."

  "Na een maand zullen we opnieuw evalueren. De communicatie gebeurde via de website en werd beneden aangebracht aan het stadhuis, zoals officieel moet. De wijkagent is wel al op de hoogte van maandag, de meeste bewoners weten er al van."

 • Thomas Dubois

  't Is vijf voor twaalf

  Ondertussen ligt de jaarrekening ter discussie, het is de tweede jaarrekening in BBC-vorm. Straks nog het punt ter hoogdringendheid en twee toegevoegde punten.

 • Thomas Dubois

  Luc Martens: "Was wel degelijk een draagvlak voor aankoop"

  Het slotwoord was voor voormalig burgemeester Luc Martens: "Even herinneren dat we dit pand gekocht hebben op het ogenblik dat een vorige investeerder geen vergunning kon krijgen voor het pand omdat het allemaal bouwwerken waren die niet pasten in de visie die men had, dat was nog voor mijn tijd, die paste op die plaats. De stad stond toen voor een groot probleem. Men had destijds die investeerder aangemoedigd om dat te kopen. Uiteindelijk is men geconfronteerd geweest met een actie van een aantal mensen uit het culturele veld. Tal van mensen die zeiden dat zo'n gebouw niet kon verdwijnen. Dat patromonium mocht niet verdwijnen. Een van die panden die men zeker moest bewaren... Uiteindelijk had de stad er oor naar, vooral omdat het bancaire gegeven van de nationale bank als soort monument voor Roeselare. Met de toenmalige coalitie, met Open VLD, hebben we daar toen flink voor geijverd."

  "Was het Infopunt nodig? Er was veel discussie. Velen waren voor, anderen tegen. Het was een moment waarop er veel ambitie was in de stad. Er is heel wat gebeurd. En de optie was toen bewust om te tonen wat er allemaal gebeurt en we wilden de mensen een beeld geven van wat er allemaal beweegt in de stad. Of het nu op vlak is van sociale woningbouw of andere projecten, allemaal waren ze daar te zien en dat was erg interessant. Als we dit verloren hadden laten gaan, dan zou er minder overblijven dan nu het geval is."

 • Thomas Dubois

  Verkoop nationale bank: "Aankoop had nooit mogen gebeuren"

  De nationale bank in de Hendrik Consciencestraat is verkocht. Het gebouw is een van de vele stadsgebouwen, net zoals Diezie, die de stad van de hand wil doen. Nu is het gebouw verkocht aan Heidi Vandenabeele, zij heeft met Mania-K, 7 for All Mankind en Liu Jo al drie modezaken in het centrum van Roeselare. Ze is van plan om er een exclusieve boetiek in onder te brengen, maar meer informatie is er nog niet. Ook de aanpalende Directeurswoning is opgenomen in de deal, de stad zal die wel nog twee jaar als tentoonstellingsruimte blijven gebruiken. Dat stond ook zo in de verkoopsvoorwaarden. Op die manier kunnen alle geplande exposities nog zonder problemen plaatsvinden.

  Op de gemeenteraad werd het bod van 800.000 euro goedgekeurd. Oorspronkelijk was de vraagprijs 995.000 euro. Bij de stad zijn ze alvast blij over de invulling, veel liever dan opnieuw appartementen. Bovendien is het iemand uit eigen stad die een nieuwe functie aan het gebouw zal geven. Daarnaast zijn er geplande kosten die nu niet meer gemaakt moeten worden, waardoor de stad ingegaan is op het bod. De stad kocht het gebouw meer dan tien jaar geleden voor 750.000 euro. Lange tijd was er een infopunt voor nieuwe projecten en het was de bedoeling om er een museum te maken, maar dat kwam er niet van.

  Annelies Carron (Open VLD): "Het pand staat al vele jaren ter discussie, ik heb het niet anders geweten. Hoeveel kost het nu? Waar dient het voor? Het antwoord is sowieso veel, te veel. Ik herinner me hoe schepen Bouckenooghe, toen nog in de oppositie, in 2010 aanraadde om het gebouw te verkopen. Dat verstel werd toen verworpen."

  "We willen de verkoop van het pand niet tegenhouden. We zullen het goedkeuren en zijn blij dat de ondernemers er iets moois van gaan maken. We hebben echter wel moeite met de manier waarop ze de verkoop inkleden. We krijgen toch nog 800.000 euro en we recupereren wat geld, kunnen er exposities blijven organiseren, enz. We hebben er onze broek aan gescheurd... We hopen dat de meerderheid dit toegeeft."

  Immanuel De Reuse (Vlaams Belang): "De teneur is wat gelijkaardig. Dit gebouw had nooit mogen aangekocht worden. Er was geen enkel plan. Waarom werd het dan wel aangekocht? We keren terug naar de plannen van de stadsvernieuwing. Het moest Roeselare opnieuw op de kaart zetten. Het werd groots aangepakt. Het zou onze stad op de kaart zetten... Wij hebben destijd tegen gestemd en we stonden niet alleen met onze mening. Samen met private investeerders... Heel wat plannen zijn niet gerealiseerd. Uiteindelijk hebben ze er een Infopunt van gemaakt. Hoeveel kosten zijn er nu gemaakt. Kan de meerderheid dit zeggen? Het werd aangekocht voor 1.040.000 euro en nu doen we er meer dan 200.000 euro af... Hoe kan dat?"

  "Dat het nu toch verkocht wordt, kunnen we toejuichen. We zullen de verkoop niet tegenhouden, maar als signaal zullen we ons onthouden. Een signaal."

  Brecht Vermeulen (N-VA): "We gaan het goedkeuren en zijn blij dat het verkocht wordt. Maar het is met een heel bittere smaak dat we verkopen tegen een prijs met veel verlies. Wij hebben al vaak gepleit om eigendommen, zonder veel nut voor de stad te verkopen."

  "In 2003 is het verkoch geweest aan 750.000 euro aan openbare verkoop, uiteindelijk heeft de stad het inderdaad voor 1.040.000 euro gekocht, weliswaar met een serieuze subsidie (312.000)", wist Brecht ook nog te vertellen.

  "Men heeft dit gekocht omdat het op de leegstandslijst stond", aldus Nathalie Muylle. "Zonder die subsidie zouden we het niet aan die prijs gekocht hebben. Het gaat dus om een aankoopprijs van 728.000. Er is 104.000 in al die jaren door eigen diensten in geïnvesteerd. Met de inrichting van het Infopunt, plus vaste kosten die men nu eenmaal aan een eigendom moet doen. Er is ook een bedrag van 172.000 euro geïnvesteerd voor onderhoud. Daarnaast is er 130.000 euro gegeven in 2012 voor het renoveren van de gevel. Op dat moment was er nog geen akkoord over de verkoop van het pand. Dat zijn de gebeurde investeringen: 406.000 euro over heel de periode."

  "Wat de verkoopbaarheid van het pand betreft, was het geen evident dossier. Op een bepaald moment hebben we gezegd de Directeurswoning aan te houden tot 2018. Tegen dan willen we een alternatief. In kader van die verkoopbaarheid is er een schatting gebeurd en hebben we besloten om 995.000 euro te vragen. Toen al wisten we dat het geen evidente verkoop zou zijn. Vooral voor die huur van twee jaar voor de exposities. Bovendien mocht het gebouw niet gesloopt worden, moest het in oorspronkelijke staat blijven. Dat zorgde voor een flink aantal beperkingen."

  "We hebben naast het aanvaarde bod nog een ander bod gekregen van 700.000 euro, maar we willden drie vier extra bouwlagen bouwen en een deel slopen en dat zagen we niet zitten. Er was veel interesse, veel vraag. Bijna alle bouwondernemingen zijn het komen vragen. Maar iedereen vroeg slopen en/of appartementen. Dit in rekening houdend, waren we best gecharmeerd door het bod."

 • Thomas Dubois

  Park van de walle tegen voorjaar 2017 vernieuwd

  Binnenkort krijgt Park van de Walle, het park omsloten door de Meensesteenweg en Westlaan, een opfrisbeurt. Het park raakte de laatste jaren wat verwilderd en moet in de toekomst meer dan ooit een plaats van ontmoeting worden. Hoe het park eruit zal zien, werd bepaald via een participatietraject waarbij de buurtbewoners mee hun zegje konden doen. Het park kunnen we in twee delen onderverdelen, een natuurlijk en een cultureel gedeelte. In het cultureel gedeelte zal er naast groen ook plaats zijn voor zitelementen. "Het moet uitnodigen om er samen te komen en activiteiten te organiseren", vertelt ontwerper Geert Bossaert. Het verloop van de padenstructuur wordt glooiender en krijgt een moderne look. Om de relatie te versterken tussen rotonde en de verder gelegen Roularta-border worden aan de zijde van de Westlaan borders aan gelegd met weinig veeleisende vaste planten.

  "Het park zal drie ingangen hebben, er komt langs de Westlaan een extra ingang. We verwijderen het beton aan de vijver, we gaan voor een semi-natuurlijke vijver met overgangszone van het gazon naar de vijver, voor de villa komt er een open grasplein." De eerste fase is voorzien voor het najaar, de tweede fase voor begin 2017. Over een jaar zouden de werken afgerond moeten zijn. De kostprijs wordt geschat op 300.000 euro.

  "Dit is een goeie zaak dat het park onder handen wordt genomen", aldus Immanuel De Reuse (Vlaams Belang). "Wat meer groen kan geen kwaad in die regio. Bovendien wordt het zo opnieuw een open park. De lichtgevende palen storen ons het meest. Misschien is het beter om in te zetten op verlichting die voldoende licht geeft voor de wandelaars en de mensen die er zijn."

  Lieve Lombaert (N-VA): "Ook wij vinden de opwaardering van het park goed. Wij sluiten ons aan bij collega De Reuse of het fluorescerend park voldoende zal zijn om een veilig gevoel te creëren. Gaat die capaciteit na verloop van tijd niet afnemen? Hoe zit het met die fietsenstalling. Die is wat ondermaats. Jullie willen er kleine zachte evenementen organiseren. Wat bedoelen jullie daarmee? En wat gebeurt er met het standbeeld van De Sierlijkheid?"

  "De bewoners zijn bevraagd geweest. Zijn het de bewoners of de omwonenden?", aldus Francis Reynaert (Open VLD).

  "Wat de lichtinval betreft, hebben we dat samen met de ontwerpen nog eens bekeken. Elk park heeft z'n eigenheid. Hier is het een vrij smal park, omzoomd door twee invalswegen. Je hebt het park niet nodig om door te rijden 's avonds. Daarom zijn de wegen voldoende. Tot op vandaag staat er ook geen verlichting. Met het nieuwe park, zal het veel opener zijn, dus doorzichtiger. Om die redenen hebben we de verlichting, het fluorescerend park, behouden."

  "Wat de evenementen betreft, dan gaat het over kleinschalige evenementen. Een kleiner optreden of zo. De Sierlijkheid is bedoeld om daar te blijven."

 • Thomas Dubois

  Extra overbrugging over Gieterijstraat

  Er werd een ontwerp van concessie-overeenkomst opgemaakt om de uitvoering van het bouwproject van de firma Maselis mogelijk te maken. Er wordt een bijkomende passerelle, naast de twee bestaande, gerealiseerd boven de Gieterijstraat. Zo wil men de optimalisatie van de vestiging mogelijk maken. Het gaat om een contract van onbepaalde duur.

 • Thomas Dubois

  "Bindend kader naar de toekomst is nodig"

  Schepen van Ruimtelijke Planning Nathalie Muylle (CD&V): "Het ware aangenaam mochten sommige van de tussenkomsten aan bod gekomen zijn op de commissie. Daar hebben we 25 minuten uitleg gekregen, maar toen waren er amper tot geen vragen. Nochtans waren toen de technici aanwezig. Dit zie ik als een gemiste kans."

  "Ik ga niet ingaan op de details, omdat we op vandaag in de beginfase zitten van dit dossier. Dit is een principiële goedkeuring. Ik heb de opmerkingen genoteerd en we gaan dit meenemen in de rest van de oefening", aldus Nathalie. "In het najaar hopen we dit definitief vast te stellen. Dan ga ik graag opnieuw naar een commissie en dan hoop ik dat jullie goed voorbereid de nodige vragen stellen. Hopelijk komen we dan tot een goed debat."

  "Wat hier vandaag aan bod komt en gekomen is, is hetgeen we momenteel al binnen onze diensten toepassen. We hebben overal adviezen gevraagd bij de diensten. Wat is hun kader waarin ze advies geven? Zo'n 80 procent van de zaken die aan bod gekomen zijn, worden nu al gebruikt."

  "We hebben tijdens een hele namiddag dit getoond aan mensen uit het werkveld. Zij hebben massaal input gegeven over wat ze zagen zitten en wat niet. Zij waren heel positief over deze verordening omdat ze op vandaag ook een bindend kader willen. Waarom? Omdat we vandaag soms dezelfde beslissing nemen in een dossier, maar dat we toch teruggefloten worden. Ook al hebben we de lijn telkens aangehouden en dit willen we vermijden."

  "Beeldkwaliteit is een moeilijke discussie. Bouwen heeft een bepaalde esthetiek of schoonheid. Dat kun je appreciëren of niet... We willen met de verordening een kader hebben waarmee we aan de slag kunnen. Het gaat over nieuwe projecten hoe we deze in de toekomst gaan aanpassen. En ja, mensen moeten kunnen afwijken. Maar we gaan daar geen regel van maken."

  "Er staan een paar goede puntjes in, maar weinig", vertelt Francis Reynaert nog. "Maar het is niet aan ons om het dossier volledig te maken."

 • Thomas Dubois

  De vragen zijn gesteld, de opmerkingen gemaakt

  Tijd voor een pauze 'met een drankje en er is catering voorzien', aldus voorzitter Dirk Lievens. Daarna gaat de discussie verder over de stedenbouwkundige verordeningen.

 • Thomas Dubois

  Stedenbouwkundige verordening met veel twijfels

  De stad Roeselare heeft een nieuwe stedenbouwkundige verordening uitgewerkt. Deze heeft als doel de minimale kwaliteit van het bouwen te garanderen. "Zowel voor het gebouw, de bewoners en gebruikers als voor de omgeving. Deze beoogde kwaliteit omvat duidelijke uitspraken over de leefbaarheid, duurzaamheid, beeldkwaliteit en veiligheid", aldus schepen Nathalie Muylle.

  Bedoeling is om voor iedere locatie de juiste bebouwing te hebben. Op de ene locatie pas een appartement beter, op de andere locatie beter een woning of nog een andere vorm van bebouwing. Zo wil men tot een evenwicht komen. Op dit moment kon de stad wel een suggestie doen, maar was dit niet dwingend. Daar komt nu verandering in.

  Francis Reynaert (Open VLD): "Het lijkt logisch dat een ruimte geschikt moet zijn, dat je niet in elkaars weg mag bouwen en dat het niet belastend mag zijn voor het milieu. Het is goed dat er duidelijke richtlijnen zijn voor nachtwinkels. Maar bij de beeldkwaliteit stel ik mij toch vragen. Een kwalitatief beleid is belangrijk, daar zijn we mee akkoord. Maar een mens moet toch nog vrij zijn om de woning in te richten naar eigen smaak. Elke aanvraag zal apart beschouwd worden, rekening houdend met de toekomstige ontwikkeling. Dit ruikt naar vriendjespolitiek. Men spreekt ook van meer wonen boven de winkels. Dit zorgt voor extra kosten voor de ondernemers. Er zitten gewoon veel gaten in de hele verordening. Het is erover met veel te veel details voor discussie vatbaar."

  Immanuel De Reuse (Vlaams Belang): "Het is een samenvatting van veel zaken die al aan bod kwamen, waar al heel wat discussie over was", klinkt het. "Ik vind het wonen boven de winkels heel positief. Dat brengt leven in de stad. Hopelijk slaagt dit."

  Brecht Vermeulen (N-VA): "Het is een samenraapsel van verschillende zaken, maar de eindredactie is onvoldoende gebeurd", begint hij. "Ik maak me ook zorgen over de veelvoud van vermeldingen rond hoge beeldkwaliteit, een aantrekkelijk straatbeeld. Allemaal heel subjectieve elementen. Dat is geen houvast en ik vraag me af hoe je dit allemaal gaat motiveren bij een toekomstige aanvrager van een vergunning. Want daar dient een verordening toch voor? Om vooraf een houvast te hebben bij de persoon die een aanvraag indient."

  "Het zit bovendien vol met dubbele regels. Op de ene plaats mag het ene, op de andere plaats plots weer niet. Wat doe je met een carport die nu tot aan de straatkant komt, zoals bij velen in de Koestraat, maar volgens deze verordening niet meer mag. Wat als andere in de straat hetzelfde willen? Het zijn slechts enkele van heel wat voorbeelden..."

  "Deze verordening was nodig. Niet omwille van de regels, maar wel omdat onze stad groeit", vertelt Leen Sercu (Groen). "De bedoeling is vierledig. Het verhogen van de woonkwaliteit, het verhogen van de straatkwaliteit, het versterken van de sociale cohesie en tegelijk diversiteit binnen de wijk en ten slotte de algemen vergroening en verduurzaming van de stad."

  "Er komen garanties voor een sociale mix. Buurten van kleine studiootjes zijn niet langer mogelijk. In meergezinswoningen worden de gemeenschappelijke delen opgewaardeerd. Dit werkt comfortverhogend en plaatsbesparend en het bevordert het menselijk contact tussen de naaste buren. Ze hebben allemaal maar één doel: het creëren van een kwalitatieve stad."

  "Dit is een stap vooruit. Wegens het streven naar duidelijke methodiek, naar uniformiteit, meer transparante criteria. Dit moet ongetwijfeld leiden tot een hoger rendement met hogere beeldkwaliteit, duurzaamheid en veiligheid. Een doordacht verhaal van beleidsmatige logica", aldus Gerdi Casier (SP.A).

 • Thomas Dubois

  Deel van de Kwadestraat wordt heraangelegd

  Een deel van de Kwadestraat in de omgeving van AZ Delta wordt heraangelegd. Het gaat concreet onder meer over het stuk van aan de Rijksweg tot aan de inrit voor leveranciers voor de werken aan het nieuwe ziekenhuis van AZ Delta. Die weg is in erg slechte staat en moet worden aangepakt. De weg zal zes meter breed zijn en er komt een licht verhoogd fietspad in rode betonstraatstenen. Op dat fietspad zullen de fietsers voldoende ruimte hebben om in twee richtingen te kunnen rijden. De werken zouden ruim 444.000 euro kosten, betaald door drie partijen die elk een derde betalen. Het gaat om AZ Delta, het WVI en de stad Roeselare. Nog voor de zomer moeten de werken aanbesteed zijn om dan de uiteindelijke werken in september te starten. Er wordt gerekend op een duur van ongeveer 60 werkdagen of ongeveer drie maanden.

  Francis Reynaert (Open VLD) had graag een nog veiliger fietspad gezien. "Nu zitten de fietsers vlakbij de rijbaan, waar er met de werken nog heel wat zwaar verkeer zal zijn. Een betonnen afscheiding van 30 centimeter zou alles al een stuk veiliger maken. Kijk maar naar de Guido Gezellelaan, daar zitten de fietsers ook mooi afgescheiden", klinkt het. "Dit is een grote gemiste kans."

  "Ik heb het moeilijk met de snelheid van deze werken. Zo vlug mogelijk klinkt het. Later zullen er grote werken aan de ovonde plaatsvinden en dan zal men toch niet in de straat kunnen rijden. Kunnen we die werken niet beter uitstellen en zo wat geld besparen? We weten bovendien nog niet wat de toekomst van het aanpalende bedrijventerrein zal zijn", aldus Cyriel Ameye (Vlaams Belang).

  Frederik Declercq (N-VA): "Het fietspad zal geen lang, mooi leven hebben. Dat heeft de ontwerper zelf bevestigd. Hij geeft aan dat het snel moet gaan, werken onder druk. Misschien heeft het wat te lang aangesleept?"

 • Thomas Dubois

  A-punten in een sneltempo

  De A-punten zijn in sneltempo afgewerkt. Nu is het aan de B-punten waar wat extra uitleg bij nodig is.

 • Thomas Dubois

  Het lijkt vlot te gaan...

 • Thomas Dubois

  Onledemeersstraat en Ovenhoek nieuwe straatnamen

  Er werden enkele nieuwe straatnamen toegekend op de gemeenteraad. De nieuwe verkaveling in een zijstraat van de Onledemeersstraat krijgt ook diezelfde naam. Het gaat om acht kavels met twee open, vier halfopen en twee gesloten bebouwingen.

  In het bedrijvengebied Ovenhoek aan de Oostnieuwkerksesteenweg werd beslist om het noordelijk deel de straatnaam Ovenhoek te geven en het zuidelijk deel de straatnaam Ter Biest.

  Het bedrijvengebied in Beveren krijgt de straatnaam Onledebeekstraat.

  In de Beversesteenweg realiseert Nemadeco een nieuwe verkaveling. Het gaat om 25 loten, waarvan vier halfopen en 21 gesloten bebouwingen. Deze zal de straatnaam Rozendaalstraat krijgen.

 • Thomas Dubois

  Verkaveling in de Kleine Ardooisestraat

  Er komt een nieuwe verkaveling in de Kleine Ardooisestraat. Het gaat om het verkavelen van drie kadasterpercelen in vier loten. Drie voor gesloten en een voor halfopen bebouwing. De bestaande bebouwing wordt gesloopt, de verharding verwijdert. Door de dienst Wegen werd een grondafstand gevraagd zodat de nieuwe rooilijn op vijf meter uit de as van de weg zal komen te liggen. Op die manier kan de Kleine Ardooisestraat in de toekomst verbreden.

 • Thomas Dubois

  "Interventieplannen worden up-to-date gehouden"

  "De voorbije periode waren er vele veranderingen in onze stad qua mobiliteit", stelt Immanuel De Reuse (Vlaams Belang). "Dergelijke veranderingen hebben uiteraard heel wat gevolgen. Ook voor de interventiediensten, zoals brandweer, politie, medische diensten, enz."

  "Binnenkort vinden terug heel wat evenementen plaats in onze stad. Zijn de interventieplannen aangepast? Hoe houden jullie de urgentiediensten op de hoogte van de meest ingrijpende/recente wijzigingen?"

  José Debels (CD&V): "Bij geplande veranderingen of wijzigingen binnen de stad, wordt er vanuit de stadsdiensten melding gemaakt naar alle hulpdiensten. Als dit impact heeft op de veiligheid, vragen we advies. In samenspraak met de verschillende diensten passen we dit aan wanneer nodig."

 • Thomas Dubois

  Woning Nieuwe Abelestraat kost stad niets

  "In de gemeenteraad van maart 2016 keurde de gemeenteraad de aankoop van de woning gelegen Nieuwe Abelestraat 1, goed. De verwerving van deze woning is noodzakelijk voor de heraanleg van het kruispunt van de N36-Kwadestraat", aldus Stefaan Van Coillie (CD&V). "De Stad koopt deze woning aan omdat het voor het Vlaams Gewest niet mogelijk is om op tijd de nodige kredieten te voorzien. Dit is een financiële nuloperatie aangezien de Stad de woning daarna doorverkoopt aan het Vlaams Gewest."

  Vanuit de oppositie kwam de kritiek dat enerzijds de aankoopprijs te hoog was en anderzijds het Vlaams Gewest wel op tijd de woning zou kunnen verwerven. "Heeft de stad de woning nu gekocht en aan welke prijs?"

  Schepen Griet Coppé (CD&V): "De akte is verleden op 11 mei. Is de akte te hoog? Dat bepalen wij als stad niet. De prijs zelf ligt nu lager dan bij de opgemaakte schattingsverslagen in het verleden. Het belangrijkste is dat de minister getekend zou hebben. Dan moet de opdracht nog naar AWV. Dus qua timing is het moeilijk zeggen. Maar het belangrijkste is dat we de mensen, die noodgedwongen onteigend moeten worden, dat ze geholopen zijn en kunnen verhuizen. Bovendien blijft de zekerheid er dat het een nuloperatie wordt."

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!