Live Herbeleef de Roeselaarse gemeenteraad: Politiepost verhuist naar station

22/05/17 om 11:25 - Bijgewerkt om 22:52

Op de Roeselaarse gemeenteraad was er aandacht voor de intentie van de stad om ondergrondse glasbollen te installeren. Een positieve zaak, zo klinkt het. Ook de politiepost komt aan bod. Die verhuist binnenkort van de Botermarkt naar het station.

Herbeleef de Roeselaarse gemeenteraad: Politiepost verhuist naar station

© GF

 • Thomas Dubois

  Dat was het dan alweer!

  Tot zover de gemeenteraad van mei. We maken graag afspraak over een maand voor de laatste gemeenteraad voor de zomer. Traditioneel op de dinsdag na de Batjes, meer bepaald dinsdag 27 juni, opnieuw vanaf 19 uur live te volgen op kw.be.

 • Thomas Dubois

  Lieve Lombaert wil munitie onder Munitieplein laten verwijderen

  Er is nog een toegevoegd punt door Lieve Lombaert (N-VA). "Als N-VA Roeselare dragen wij de veiligheid van de burger hoog in ons vaandel. Ook de veiligheid die te maken heeft met het jaren aanwezig zijn van munitie uit de WOI, zoals dit het geval is op het munitieplein."

  "Bij de funderingen voor de bouw van het witte huisje (elektriciteitscabine) zou er veel kleine munitie gevonden zijn. Bij de riolerings- en wegenwerken in de Munitiestraat in 2002 haalde de aannemer verscheidene keren kleine oorlogsmunitie boven. Omwonenden die er al meer dan 50 jaar wonen, zeggen dat daar nog altijd veel munitie onder zou liggen."

  "Uit ons onderzoek is gebleken dat de munitie steeds onstabieler wordt en dat de toxische munitie begint te lekken en de bodem vervuilt en ook het grondwater. Vandaar dat het toch wel zou aangewezen zijn om deze oude oorlogsmunitie op te ruimen. Omdat dit een problematiek is die veel voorkomt in steden heeft het Vlaams Ministerie van Openbare Werken een leidraad geschreven in verband met het opruimen van dit soort munitie. We willen dat het CBS de mogelijkheid om het munitieplein op te ruimen onderzoekt."

  Burgemeester Kris Declercq: "Iedereen vindt veiligheid belangrijk. Het heeft ook met risico-inschatting te maken en het analyseren van de situatie. We zitten met enkele buurten die een indicator kunnen zijn. De stad beschikt niet over objectieve gegevens dat er daar munitie aanwezig is. Tweede vraag: hoe groot is het gevaar? Volgens de leidraad gaat het over dat wanneer er openbare werken zijn, als er zones zijn vastgesteld. Ten derde, zoals het vandaag is, hebben we wat informatie ingewonnen die zegt dat de leidraad gaat over het opruimen van niet-ontplofte bommen. Samenvattend: als je dit wil onderzoeken, moeten we eerst het risico eerst onderzoeken. Als je het daar doet, moet je het in heel de regio doen en ga je misschien schrik veroorzaken of omgekeerde verwachtingen. Wat kost dat? Wat zijn de prioriteiten? Gaan we dan nu alles open leggen voordat we zeker zijn dat er risico is? Het zou een goede suggestie zijn dat we in kader van openbare werken toepassen en zorgen dat veiligheid wordt gegarandeerd. Ik zou het niet in deze verwoording goedkeuren, maar eventueel wel mits enkele aanpassingen de politieke essentie met openbare werken als leidraad."

 • Thomas Dubois

  Vragen bij timing gratis maken identiteitskaart

  Wie een nieuwe identiteitskaart of rijbewijs nodig heeft, hoeft daar vanaf 23 mei niet meer voor te betalen in Roeselare. De stad ziet het afschaffen van de kost als een extra dienstverlening richting de burger. De twee samengeteld betekent dit al snel een besparing van 45 euro per persoon.

  Wie op vandaag om een nieuw rijbewijs gaat, betaalt daar 25 euro voor. Een nieuwe identiteitskaart kost je 20,70 euro. Vanaf 23 mei staat de stad in voor de kosten en krijg je deze documenten, net als het kids-ID gratis. "Het gaat om papieren waarbij de inwoners verplicht zijn om langs te komen, ze hebben geen andere keuze", aldus schepen Marc Vanwalleghem. "Die kost willen we nu afschaffen. Let wel, het gaat om de normale procedure. Bij een spoedprocedure zijn er toch nog extra kosten. Documenten waar de burger, om diverse redenen, wel bewust voor kiest, blijven betalend. Het gaat dan om een reispas, een huwelijksboekje, internationale rijbewijzen, een bouwvergunning, enz. De burger verwacht ook niet dat die kosteloos worden aangeboden." Concreet wordt voor deze documenten de gemeentebelasting afgeschaft, de aanmaakkosten die aan de hogere overheid betaald moeten worden, komen ten laste van de stad.

  De impact van dit totale voorstel zou neerkomen op een jaarlijkse min-ontvangst van een ruime 410.000 euro. Deze cijfers zijn gebaseerd op het jaar 2016, deze zijn aldus indicatief en dienen met de nodige omzichtigheid te worden beschouwd.

  Van dit bedrag heeft een 114.000 euro betrekking op de rijbewijzen (aanmaakkosten + gemeentebelasting) , een ruime 229.000 euro betreft de aanmaakkosten voor de e-ID niet-spoed en een kleine 67.000 euro betreft de gemeentebelasting op e-ID niet-spoed.

  De voorbije jaren is het in onze stad zo dat - zelfs met de bijsturingen die reeds gedaan werden op de

  exploitatiebudgetten - jaarlijks in exploitatie een overschot werd vastgesteld van de rekening op het budget. Hoewel de organisatie al stukken bewuster omgaat met de budgettering, zorgen vertragingen, gebrek aan personeel, uitdiensttredingen, onvoldoende nauwkeurige inschatting van uitvoering en bijgaande betaling, ... er jaarlijks voor dat er een overschot blijft op de exploitatiebudgetten. Dit overschot maakt dit voorstel tot aanpassing van de administratieve dienstverlening aan de burger dan ook financieel mogelijk.

  Maarten Vinckier (Open VLD): "Het afschaffen van belasting is altijd positief, maar ik stel mij vragen bij de timing, misschien is de verkiezingskoorts al ingetreden."

  Steven Dewitte (Groen): "Dit is erg positief, een erg positief gegeven zeker voor alle jongeren, denk maar aan de eerste identiteitskaart en even later het behalven van een rijbewijs. Dit maakt samen met 1788 dat jongere burgers een positief en vlot eerste contact hebben met de stadsdiensten. Wat volgens mij de drempel zal verlagen om voor meer zaken snel hun weg te vinden."

  Frederik Nuytten (SP.A): "We zijn tevreden dat we een belasting kunnen schrappen, je kon er als burger niet aan ontsnappen. Zonder daarbij het geplande beleid te moeten bijsturen. Een beleid dat volgens recente bevraging blijkbaar gesmaakt wordt door de burgers."

  Immanuel De Reuse (Vlaams Belang): "Ik had een vraag voor de voorzitter? Hoe hebt u gereageerd toen u dit in de pers las en men communiceerde in de pers lang voor de gemeenteraad? Ik hoop dat men in de toekomst de gemeenteraad respecteert. Wat de maatregel zelf betreft, is dit goed. We hebben elke prijsaanpassing in het verleden al verwezen naar andere gemeenten zoals Ardooie, waar het al gratis was. Over de timing zal ik maar niet te veel vragen stellen. U wil dit gratis maken, dus ook voor mensen van andere origine? Heeft het schepencollege plannen om de extra kosten voor hen door te rekenen?"

  Brecht Vermeulen (N-VA): "De verkiezingen zijn duidelijk in aantocht. Er waren in het verleden verschillende maatregelen die geld opbrachten zoals de ANPR-camera, enz. en nu brengen jullie een goed-nieuws-show. Dat het ruim een week voor de gemeenteraad al aangekondig wordt is een gebrek aan respect. Gratis bestaat overigens niet? Wie wordt daar beter van?"

  Ria Vanzieleghem (CD&V): "Ik kan me voorstellen dat jullie zich gepasseerd voelen als gemeenteraadslid en wil daar werk van maken dat dit in de toekomst vermeden wordt."

  "Dit stond overigens al in de stukken te lezen, dus jullie waren al op de hoogte", aldus schepen Henk Kindt.

 • Thomas Dubois

  Aanpassing retributiereglement in Roeselare

  In de gemeenteraadszitting van 27 maart 2017 werd beslist om toe te treden tot de opdrachtencentrale Parko agb voor het leveren, plaatsen en indienststellen van een intelligent plaatsdetectiesysteem voor voertuigen. In de commissie van 20 maart 2017 werd een toelichting gegeven over het principe van Shop & Go parkeerplaatsen in het kernwinkelgebied.

  Als gevolg van een wijziging in het parkeerbeleid van de stad dient een aanpassing te gebeuren aan het retributiereglement op het parkeren van voertuigen.

  Vanaf 1 september 2017 worden er een aantal Shop & Go parkeerplaatsen ingericht in het kernwinkelgebied. Op deze parkeerplaatsen zal men 30 minuten gratis kunnen parkeren. De parkeerplaatsen zullen uitgerust zijn met een plaatsdetectiesysteem.

 • Thomas Dubois

  WieMu opent in voorjaar 2018

  De stad hoopt het Wielermuseum te kunnen heropenen in het voorjaar van 2018. Hoe het er binnen allemaal zal uitzien, wordt stilaan duidelijk.

  De stad hoopt het nieuwe Wielermuseum in het voormalige brandweerarsenaal op het Polenplein in het voorjaar van 2018 te kunnen openen. Hoe het er vanbuiten allemaal zal uitzien, was al duidelijk. Nu krijgt ook het museum vanbinnen vorm.

  Te beginnen met verdieping -1, die enkel toegankelijk is van buitenaf. Daar vind je lockers, fietslockers, sanitair, keuken en bar. Op het gelijkvloers komt het toeristisch onthaal en vrijetijdspunt. "We hebben het onthaal in z'n historische staat hersteld. We kozen opnieuw voor kasseien op de grond, ook een knipoog naar het wielrennen. Binnen zie je een balie, zitruimte, een shopmeubel, tv's, flyers en meer", vertelt Thomas Ameye, curator in het Wielermuseum. Verder op het gelijkvloers kom je in de Odiel Defraeye-zaal terecht. "In die ruimte hangt een rail waarop fietsen chronologisch gepresenteerd worden. Daaronder is er ruimte voor verschillende activiteiten waaronder workshops, lezingen en boekvoorstellingen."

  Fietskijkdepot

  Op de eerste verdieping kom je in het fietskijkdepot terecht. Verder is er de ruimte Allez Jempi, een hommage aan Jean-Pierre Monseré. "Daarna loop je door naar de Fabriek, een ruimte met tijdelijke exposities en een kinderatelier. Klassen op bezoek starten daar hun educatief pakket." Er is ook nog een documentatiecentrum.

  Een verdieping hoger kom je in de museumzolder terecht, met vaste opstelling 'koers is...'. Er wordt op acht standjes aandacht besteedt aan koers is cultuur, wetenschap, emotie, oorlog, kermis, commerce, competitie en toewijding. "De zolder is een zwarte ruimte waar de collectie spreekt. Niet chronologisch, wel thematisch", aldus Thomas.

  Immanuel De Reuse (Vlaams Belang): "Er is niet veel plaats voor het kennisgedeelt in het WieMu. Zal er daar een interactie zijn met het museumgedeelte? Er komt een complementair museum met het Museum van de Ronde in Oudenaarde. Hebben we daarom bepaalde keuzes wel of niet gemaakt? Komt er een nieuwe naam? In hoeverre is dat nodig? We hebben nu al een sterke merknaam? En wat is de openingsdatum?"

  Frederik Declercq (N-VA): "We hadden graag een gamerelateerd gedeelte voor jongeren dat werd gedeeld door de anderen in de zaal. Werd dit nog verder besproken en komen er daar nog veranderingen in? Het moet sowieso een museum zijn waar iedereen aan haar trekken komt."

  Stefaan Van Coillie: "Na de uitleg konden we het eens zijn over twee zaken. Het is een mooi project waarbij ons waardevol patrimonium tot z'n recht komt. Er ontbreekt wel iets en dat is de vorm van activiteit. Vanuit de fractie pleiten we voor enige zin van activiteit, interactie met alle bezoekers, jong en oud en we kijken uit naar de samenwerking met de wielerpiste in Rumbek."

  Schepen José Debels: "Rond de interactie kan ik zeggen dat we vanavond de inrichting, de look en feel, bekijken. Wat er gaat gebeuren, zoals bv. educatieve pakketten en gamen, dat is een zaak van de publiekswerking. De mensen die instaan voor het WieMu, de uitbating daarvan. Zij zorgen voor activiteiten en wat er zoal kan gebeuren, zoals thematentoonstellingen. Nu is er al een stuk interactiviteit, er is een app rond het museum. Schermen zijn er voldoende aanwezig. De openingsdatum? Het voorjaar van 2018, het begin van de Vlaamse wielerweek."

  "Met het Centrum Ronde van Vlaanderen is er een goede verstandhouding, er wordt geregeld een en ander uitgewisseld", aldus José. "We kunnen op elkaar beroep doen. Nieuwe naam? Dat is een moeilijke, maar het lijkt ons wel opportuun. Er zijn een aantal werktitels geweest, maar de nieuwe naam maken we bij de geboorte bekend."

 • Thomas Dubois

  We zoeken het uit!

 • Thomas Dubois

  Veel vragen bij politiepost aan station

  Momenteel zit de politiepost nog in de Botermarkt, maar daar komt op termijn verandering in. Het gebouw aan de Botermarkt is niet meer geschikt, bovendien is de aanwezigheid in een vernieuwde stationsomgeving een meerwaarde voor de omgeving. De politie zal in het nieuwe gebouw een oppervlakte van 550 vierkante meter innemen. Om er een optimale werking op poten te kunnen zetten, moesten een aantal aanpassingen doorgevoerd worden in samenspraak met de NMBS. De looptijd is 27 jaar, startend op 1 november 2017.

  De politievoertuigen zullen normaal in de B-parking gestald worden.

  Immanuel De Reuse (Vlaams Belang): "We vinden het spijtig dat dit een A-punt is en dat we hier zelf een B-punt van moesten maken, gezien er toch wat beroering rond is. Er zijn drie redenen, zie ik in de gids. Onder andere de vernieuwde noden van de politie. Hierover had ik graag enige verdere uitleg. Men zou toch alles groeperen in het Accent Business Park. In 2008 zei de toenmalige burgemeester dat de cellen niet meer voldeden en dat er niet meer zou geïnvesteerd worden. Zullen er cellen zijn aan het station?"

  "De post aan het station is er toch enkel voor klachten en aangiften? Wat zijn de bijkomende noden die de politie heeft die niet aan de Botermarkt zouden ingevuld kunnen worden. Ten tweede bood de vernieuwing opportuniteiten, misschien was dit de hoofdreden. Ten derde is het een meerwaarde naar de omgeving. Uiteraard, zeker met wat er allemaal gebeurd is daar, is dat goed. Maar dat zal slechts ten dele waar zijn. Want de diensten die er opereren zullen niet de interventiediensten zijn, die blijven op Accent. Bovendien zijn de openingsuren eerder beperkt, niet op de uitgaansuren of feestdagen wanneer er veel volk is, bij de grootste problematiek: enkel een leeg politiekantoor."

  "En wat is de toekomst van het gebouw aan de Botermarkt? Men denkt al lang aan een nieuw administratief gebouw. Werd de prijs afgezet tegenover de renovatie aan de Botermarkt. We verwisselen een eigen gebouw voor een gebouw in huur voor 27 jaar. Hoe ver staan de onderhandelingen voor de ondergrondse parking? En wat denkt de politie zelf? Of zal dat geen probleem vormen voor de diensten?"

  Francis Reynaert (Open VLD): "Wij waren al van bij het begin tegen. Er was al kritiek vanuit de politie zelf dat het te klein zou zijn. De concessie is jaarlijks 60.500 euro, dat is 27 jaar, een 1.633.000 euro om een pand te huren. En er zullen sowieso nog kosten bijkomen. Zoals collega Immanuel al zei zal het voor aangiftes zijn. Ze gaan dan dus eerst moeten parkeren voor ze een verhaal kunnen doen."

  Brecht Vermeulen (N-VA): "We zijn geen voorstander, dat hebben we al eerder gezegd. CD&V heeft al begin 2016 gecommuniceerd dat de politiepost er zou komen, ook al was er nog geen overeenkomst met de eigenaar. Op de politieraad van vorig jaar heeft de burgemeester dat bevestigd, maar het was wel de enige optie. In juli 2016 werd het ook al gecommuniceerd aan de politie zelf dat ze zouden verhuizen."

  "Er zijn al heel wat argumenten tegen, ik geef er nog enkele bij. De politiepost op een cruciale plaats? Het is vooral een plaats met weinig zichtbaarheid. Via de fietsenstalling bijvoorbeeld. Vlot naar het centrum komen is sowieso al moeilijk, dus het politiekantoor zeker. Men zal heel moeilijk een aangifte kunnen doen. Vooral als het druk is. Mensen zijn vaak al gestresseerd en gaan dan nog eens een omweg moeten maken. Of dit de beste plaats is voor politievoertuigen?"

  "Er wordt een oppervlakte opgegeven, hoeveel meer of minder is dat met het huidige voorstel? Wanneer wordt een overeenkomst gepland? En hoe zit het met de privévoertuigen van het personeel? En tot slot: klopt het dat er een deel van het politiepersoneel niet mee zou verhuizen naar station en ook niet naar de Kwadestraat, maar op het stadhuis zou terechtkomen?"

  Steven Dewitte (Groen): Vroeger was de omgeving een plaats om te mijden. Een grauwe straat waar je stapvoets kon filerijden, met je autodeuren op slot, een troosteloos grijs stationsgebouw. Weinig uitnodigend. Jammer, want het is een spil in de stad. De voorbije jaren was er een hele metamorfose. Het nieuwe stationsgebouw wordt een glanzend wit en doorzicht complex. Met de komst van blauw wordt het eindpunt gezet achter de gedaanteverwisseling van mijdplek tot ontmoetingsplek."

  Frederik Nuytten (SP.A): "Wij zijn tevreden, het is een van de elementen van de heropwaardering van de stationsomgeving. Het is een van de vele schakels voor een bruisend Krottegem. Het toont aan dat we de stationsomgeving niet stiefmoederlijk willen behandelen. We zien alles in de juiste richting evolueren. We vragen dat er zeker duidelijke signalisatie is van het stationsgebouw."

  Stefaan Van Coillie (CD&V): "De verhuizing van de politie is een bevestiging en verderzetting van het vernieuwde stationsproject."

  Schepen Nathalie Muylle (CD&V): "De keuze voor daar is niet nieuw. Vorig jaar stond er al 600.000 euro in de begroting als inrichtingskost. Is het niet overwogen om aan de Botermarkt te blijven? Er is een screening gebeurd? Heeft het nog zin? En wat bleek: het zou helemaal niet het geval zijn. Nu wordt een deel van het gebouw al ingezet door de stad. Er zijn heel wat diensten die bijkomende ruimte zoeken. We gaan deze vrijgekomen ruimte dan ook nuttig invullen. We kijken ook voor een labowerking, settings naar de toekomst, is dit een open landschap, enz. Onze werkorganisatie op een goede manier organiseren."

  "Het klopt dat er twee mensen niet mee verhuizen, het zijn mensen die advies geven wat betreft mobiliteit. Ze sluiten meer aan bij de stadsdiensten. Voor de rest gaat iedereen mee. De oppervlakte weet ik niet, dat ga ik bekijken. De oefening die gemaakt is, is er een samen met de politie, verschillende diensten, commissarissen."

  Burgemeester Kris Declercq: "We hebben eerst gekeken wat haalbaar is. Op vlak van draagvlak waren er onderhandelingen, met de vertegenwoordigers van de politie zelf in nauw overleg met de technische diensten en de korpschef zelf, zij hebben de behoeften uitgetekend. We hebben met de verschillende vakbonden gesproken. Daar is duidelijk uit gebleken dat iedereen akkoord was."

  "Niet iedereen is even enthousiast over de locatie, merk ik. Men kan niet pleiten voor én blauw op straat én zichtbare aanwezigheid van de politie en tegelijk tegen een centrale locatie zijn midden de stad. Het is een opportuniteit, centraal in de stad. We doen dit omdat veiligheid een van de belangrijkste taken in de samenleving is. De politie is daarbij een van de beste hoeders. Dit moeten ze in de beste omstandigheden kunnen doen. Er zijn veel uitdagingen bijgekomen de laatste jaren, de burger vraagt aanspreekbaarheid van de politie."

  "De locatie werd een paar jaar geleden al aangehaald. We hebben bewust gekozen voor een inkadering aan de achterkant van het station, waar een goede zichtbaarheid zal verzekerd worden. We gaan er geen spoorwegpolitie van maken, maar zorgen dat de burger er aangiftes kan doen, dat er aanwezigheid is, vanuit een vriendelijke toegankelijke manier. Het eerste uur gratis parkeren zal daar ook gelden."

  Griet Coppé: "Ik kan enkel maar aanvullen dat er een akkoord is met de B-parking. Ze zullen ondergronds afgesloten parkeerruimte krijgen. Men zal niet snel ter plaatse zijn. De interventie blijft in Accent Business Park. Het gaat vooral om de wijkdienst, zoals we die nu al kennen op de Botermarkt. Voor de privévoertuigen moet er nog een overeenkomst afgesloten worden, die komt er nog."

 • Thomas Dubois

  Tien ondergrondse glasbollen in Roeselare

  In kader van 'Net Roeselare' waarbij men zoveel als mogelijk naar een nette stad streeft, worden er tal van maatregelen genomen om onder andere het sluikstorten tegen te gaan. Een daarvan is het plaatsen van ondergrondse glasbollen. Die zouden het sluikstorten doen afnemen. In totaal worden er tien geplaatst.

  Fostplus geeft een subsidie van 50 procent voor de werkelijke aankoop- en installatiekost van een ondergrondse duo glascontainer. De andere 50 procent van de kost is dan ten laste van de stad of de gemeente. De levering en plaatsing van een ondergrondse glascontainer wordt geraamd op 14.661,57 euro inclusief btw.

  De verdeling van de mogelijke locaties over de intercommunales gebeurt in functie van het aantal inwoners. Voor de regio Mirom Roeselare komt dit neer op negen sites. Fostplus subsidieert voor stad Roeselare drie glascontainers telkens aan 50% van de kostprijs voor de aankoop en de installatie. Van het saldo glascontainers wordt één ondergrondse glascontainer volledig gefinancierd door Mirom Roeselare. Er wordt ervoor gekozen om, naast de 4 gesubsidieerde, binnen dezelfde opdracht nog 6 extra glascontainers aan te kopen.

  De ondergrondse glascontainers worden voorzien op volgende locaties:

  - Kattenstraat: 1 stuk

  - Pastoor Slossestraat: 2 stuks

  - Onze Lieve Vrouwemarkt: 2 stuks

  - Botermarkt: 2 stuks

  - Westkouter: 1 stuk

  - Beverseaardeweg (parking Ten Elsberghe): 2 stuks

  Immanuel De Reuse (Vlaams Belang): "Dit is een goed idee, het is degelijk, netter, maakt minder geluid, minder afval rond de bakken."

  "We kunnen dit maar toejuichen. We zijn voorstander van sorteertstraatjes", aldus Lieve Lombaert (N-VA). "Dank aan Vlaams Belang om het punt verder te steunen. We hadden de vraag gesteld eerder om voertuigen ondergronds te stoppen, toen waren er nog wat obstakels, blijkbaar kan het nu wel. We zijn zeer tevreden."

 • Thomas Dubois

  Heel wat algemene vergaderingen

  In juni zijn er heel wat algemene vergaderingen, onder meer de agenda van de AV van Figga, Cipal, De Spil, Het Portaal en Gaselwest worden goedgekeurd, net als het jaarverslag van projectvereniging BIE.

 • Thomas Dubois

  Elckerlycstraat in nieuwe verkaveling

  De nieuwe verkaveling van Woodstok in de Bollaardstraat krijgt naar Elckerlycstraat. Zowel de brandweerzone Midwest, politiezone RIHo als de cultuurraad gaan hiermee akkoord.

 • Thomas Dubois

  Nog steeds geen bouwdossier voor nieuwe moskee in Roeselare

  We blijven in Krottegem voor de toekomst van de moskee. "N-VA heeft begrip voor het feit dat de moslimgemeenschap nood heeft aan een nieuwe grotere locatie omdat de huidige locatie te klein zou geworden zijn voor de groeiende groep moslims. Voor onze fractie is het van belang dat de nieuwe moskee rekening houdt met de ruimtelijke en milieutechnische aanpak van de omgeving. Evenzo met akoestische en mobiliteitsaspecten. Het gebouw moet ook de nodige (brand-)veiligheidsgaranties bieden", zegt Mieke Van Hootegem (N-VA).

  "Het CBS ging in september 2015 akkoord met de verkavelingswijziging en volgde het advies van de Gemeentelijk Stedenbouwkundige Ambtenaar zonder aanvullende opmerkingen. Vreemd dat het toen niet noodzakelijk werd geacht om bijkomende adviezen in te winnen van andere diensten, meer in het bijzonder van mobiliteit. Nadat de deputatie in februari 2016 de vergunningsbeslissing vernietigd had omwille van een procedurefout diende de vzw El Nour een nieuwe aanvraag in tot verkavelingswijziging."

  "In september 2016 besliste het CBS in tegenstelling met het jaar voordien om de aanvraag tot het schrappen van lot 1A uit de verkaveling te weigeren. En zonder die schrapping van het perceel uit de verkaveling kan er ook geen vergunning voor een moskee komen in het gebouw, vermits de verkaveling het lot 1A voor woongelegenheden bestemt."

  "Hierbij werden dezelfde argumenten gebruikt welke de N-VA fractie een jaar daarvoor had geformuleerd. Deze werden trouwens recent herbevestigd als één van de actiepunten in ons plan opwaardering Krottegem. Het meest in het oog springende was bij deze aanvraag dat er nu wel adviezen werden ingewonnen door de dienst mobiliteit."

  "Samengevatte conclusie van het CBS : er zouden onvoldoende garanties zijn op het gebied van duurzame ruimtelijke ontwikkeling, in het bijzonder van de mobiliteit. Deze beslissing wordt echter niet publiekelijk uitgedragen want als we de recente berichten lezen in de pers, ziet schepen Bouckenooghe geen probleem in een nieuw onderkomen van de moskee El Nour in de Tramstraat. Blijkbaar is voor hem enkel het feit dat minister Homans de moskee niet erkent een probleem."

  "Ik kan alleen maar vaststellen dat er verschillende visies zijn binnen de meerderheid , vandaar mijn directe vraag: Wat is nu het echte standpunt voor een nieuwe moskee aan de Tramstraat ?"

  Schepen Filiep Bouckenooghe (Groen): "Ik ga mezelf citeren uit de krant. De mensen hebben nog geen bouwaanvraag ingediend. Nu kan de moskee er een nieuw onderkomen vinden, maar wel onder stevige voorwaarden op vlak van mobiliteit. El Nour bewijst al twaalf jaar dat ze perfect in harmonie leven met de buurt. Dat kan ook op een andere locatie. We hebben een goede verstandhouding met de vzw achter de moskee, maar we treden op als een rechtvaardige rechter."

  "Tot op vandaag bezit de stad niet over een bouwdossier, dus moeten we weinig standpunt innemen. We zijn niet aan zet en wachten af tot we een dossier krijgen. We zijn wel in overleg over andere zaken, maar dat gaat over andere zaken."

  Mieke Van Hootegem: "Ons standpunt is dat een moskee daar geen plaats heeft, onder meer door de parkeerproblematiek en impact op de buurt."

 • Thomas Dubois

  Erfgoed tramstatie blijft behouden in Krottegem

  "Reeds meer dan 20 jaar vormt 'Krottegem' een aandachtszone binnen de stadsmuren van Roeselare. Door de inspanningen van het stadsbestuur van de laatste jaren is er een gestage verbetering merkbaar, en zien we geleidelijk aan kentering in de negatieve evolutie. Dankzij bijvoorbeeld het opengooien van de ruimte tussen de Ooststraat en de Ardooisesteenweg met de vernieuwing van de stationsbuurt, is ook de eerste stap gezet naar re-integratie van dit deel van de stad", vertelt Caroline Martens (CD&V).

  "In het kader van de behoefte aan investering in groen en woongelegenheden, las ik dat de site Damman Croes zal verkocht worden, dit met de opdracht om te bouwen rond een groenzone. Hierbij werd geopteerd voor participatie in de toekomstige ontwikkeling van dit deel van Krottegem. Ook voor de Tramstatie werd een tweede participatievergadering gehouden met diverse insteken. Wat is de evaluatie van het bestuur over dit traject? Wat is nu de visie op de toekomst voor de Tramstatie?"

  Aansluitend heeft Brecht Vermeulen (N-VA) een vraag over de Oude Tramstatie. "Al van 2011 zijn er gesprekken om het oude stationsgebouwtje te behouden en er een nuttige bestemming aan te geven. Daarna werd dikwijls gepleit om het gebouwtje te behouden, en dan weer om het af te breken. In oktober 2016 communiceerde schepen Filip Bouckenooghe dat de Oude Tramstatie zou opgenomen worden in een nieuwe groenzone in Krottegem, maar het was niet uitgesloten dat een deel van het gebouw zou gesloopt worden."

  "Er werd toen gemeld 'Een mogelijkheid is dat een deel van het gebouw behouden wordt voor een tentoonstelling over de geschiedenis van het tramstation.' Maar de aandacht ging duidelijk naar de groenzone en niet naar het gebouw. Eind april vond er een informatievergadering plaats waarop de plannen werden toegelicht. Daar was overigens bijzonder weinig volk aanwezig. De stad wil de toren met daarin een watertank behouden. In het centrale deel brengt ze een fietsenstalling onder", aldus Brecht Vermeulen.

  "Maar veel mensen konden zich niet echt vinden in die plannen. Marnik Phlypo, de oprichter van de facebookpagina 'Roeselare Vroeger en Nu', was zelfs niet uitgenodigd. Een architect heeft zelfs aangeboden om gratis mee te werken om het gebouw te behouden. De Krottegemse Ransels willen het volledige behoud. Er is ook een petitie gestart voor het volledige behoud. Er is ook een voorstel om de tramstatie om te turnen tot een buurthuis annex fablab."

  "Op 22 april 2017 heeft N-VA Roeselare ook zelf haar voorstellen bekend gemaakt voor de Oude Tramstatie. Gelet op de erfgoedwaarde van het gebouw, vindt N-VA dat er alles moet aan gedaan worden om het karakter, de structuur en het uitzicht ervan zo goed mogelijk te bewaren."

  "Er werd ook van alles gezegd over de staat van het gebouw en de kostprijs om het te renoveren. Maar het gebouw is structureel in orde. Als er creatief en slim wordt gewerkt, kan dit gebouw tegen een bijzonder aanvaardbare prijs gerenoveerd worden. Hoeveel mensen waren aanwezig op de informatievergadering en hoeveel daarvan konden zich vinden in het voorstel ? Is het stadsbestuur bereid in te gaan op de vragen om het gebouw alsnog volledig te behouden ? Hoe ziet ze de verdere evolutie?"

  Schepen Filiep Bouckenooghe (Groen): "Geen onverwachte vraag. We hebben twee soorten overleg gehad. Er was een buurtoverleg en een erfgoedoverleg. In maart 2016 zaten we samen met een aantal mensen uit de erfgoedcel weg. Begin oktober hebben we in de omgeving van overstatie huisbezoeken gedaan. Op 27 oktober was er een eerste participatiemoment. We vertrokken vanuit niets en alle aanwezigen, een vijftigtal, konden input geven. Op 13 februari was er een terugkoppeling naar het college met voorontwerp. In maart zijn we hiermee verder gegaan met de buurt en opmerkingen zijn meegenomen."

  "Het is zo dat er eerst met de eigenaars werd samengezeten. En op 26 april is er een participatiemoment geweest met een negental aanwezigen. Je moet een onderscheid maken tussen een buurtoverleg en een erfgoedoverleg. Twee parallelle overlegmomenten."

  "De eerste vraag vanuit de mensen van overstatie was om de rust in hun omgeving te behouden. Wat spelen en parkeren betreft beperkt. Een tweede element was dat mensen om een ontmoetingsplaats vroegen, waar kinderen kunnen spelen, verwijzend naar de lokale Chiro en jongeren om te voetballen. Ten derde aandacht voor het groen op zich, met het oorspronkelijk groen terug te brengen, eventueel wat eetbaar groen. Er was ook vraag naar transparantie. Geen verborgen hoekjes voor verstoppertje. Respect voor de omgeving ook. Alle vijf zijn meegenomen als even belangrijk."

  "Op basis daarvan is er een voorontwerp geweest, voorgesteld op 26 april. Toen met andere mensen dan bij het eerste overlegmoment. De helft van de aanwezigen waren van de buurt, de helft waren bezig met erfgoed. Hoe ver staat het nu? Het is zo dat we wat het groen betreft, we dit kunnen afkloppen. Wat het conserveren betreft van de tramsatie was er discussie rond het verste deel waar het dak zou verdwijnen. Daar kunnen we stellen dat we geluisterd hebben dat is het typische aan een voorontwerp. Als je alles vast en zeker aanbiedt is het informeren. Wij hebben de opmerkingen meegenomen, er was marge en daaruit blijkt dat het dak weghalen uit het laatste deel niet haalbaar is. Dat betekent de volledige conservatie van de tramstatie zoals het was."

 • Thomas Dubois

  Stad volgt VN en denkt mee op lange termijn

  "In september 2015 keurden de Verenigde Naties een set van 17 SDG's (Sustainable Development Goals), strategische en duurzame ontwikkelingsdoelen, goed. Zij geven opvolging aan de al vroeger goedgekeurde Milllennium doelstellingen", vertelt Stefaan Van Coillie (CD&V). "Deze doelstellingen krijgen de volle steun van tal van internationale, Europese en nationale organisaties. Ook de Vlaamse Regering geeft er haar steun aan. Zij beseffen dat de uitdagingen die zich stellen m.b.t. de klimaatsverandering, de strijd tegen honger en armoede, de gelijke behandeling van mensen, de promotie van een vredevol en kwaliteitsvol samenleven enz. wereldwijd zijn, maar tegelijk ook sterk lokaal moeten worden gedefinieerd en aangepakt."

  "Daarom heeft de Vlaamse Regering in samenspraak met de VVSG ook middelen vrij gemaakt waarbij een selectie van lokale besturen wordt gesensibiliseerd en begeleid om van die strategische doelstellingen ook een vertaalslag te maken. Naar verluidt maakt Roeselare deel uit van deze selectie. Wat zijn de krachtlijnen van het dossier dat de basis vormde voor de selectie van Roeselare? Wat moeten wij ons voorstellen van die begeleiding en ondersteuning die door de VVSG zal worden gegeven? Op welke doelstellingen zal onze stad prioritair werken? Hoe zal men vanuit Roeselare de bredere regio sensibiliseren om zich ook voor de implementatie van de SDG's te engageren?"

  Burgemeester Kris Declercq: "Als je een beleid voert met een stad moet je dat niet alleen op korte, maar ook op lange termijn doen. Dan is het belangrijk om te weten rond doelstellingen, een duurzaamheid. Dat zijn die zeventien doelstellingen ontworpen door de VN, toepasbaar op macro- en microniveau. We zijn daar zelf al een tijdje mee bezig en gaan dit ook bekijken. Er zijn al een heleboel concrete voorbeelden die hierop aansluiten. Het geeft een ander soort raster dan dat we normaal doen."

 • Thomas Dubois

  Dertien kinderen geregistreerd voor gedeeld verblijf

  "Op 15 mei was het internationale dag van het gezin , wij vragen dan ook de aandacht voor de veranderende samenstelling van de gezinnen", begint Tania Feys (SP.A). "In België ligt het scheidingspercentage rond de 70 procent . Ongeveer 36.6 procent van de 0- tot 12 jarigen zit in een regeling van co-ouderschap (cijfers 2009). Sinds 15 februari 2016 kunnen gemeenten een verblijfsregister bijhouden voor kinderen van gescheiden ouders. Op die manier kunnen kinderen die gedomicilieerd zijn bij een ouder in gemeente Roeselare ook in gemeente Izegem , bij de domicilie van de ander ouder, genieten van voordelen, kortingen en reducties . Deze regel is nog vrij onbekend en wordt niet algemeen toegepast. Bestaat er in Roeselare een 'register van gedeeld verblijf'? Hoeveel kinderen zijn er opgenomen in dit register? Kunnen deze kinderen dan ook aanspraak maken op gemeentelijke kortingen, enz.? En tenslotte welke inspanningen levert Roeselare om dit bekend te maken bij de bevolking?"

  Schepen Marc Vanwalleghem: "Het is een tamelijk recente wet, daterend van februari 2016. Wat is registratie van een gedeeld verblijf? Het is mogelijk voor de ouder waar het kind niet ingeschreven is, om op basis van een gerechtelijke beslissing of een schriftelijke overeenkomst ondertekend door beide ouders melding te maken dat het kind daar de helft van de tijd verblijft. De melding wordt vermeld in het bevolkingsregister. Dit wordt niet vermeld op de attesten of identiteitsdocumenten. Bestaat er zo'n register in RSL? Dat bestaat! Er zijn dertien kinderen opgenomen in dit register. Men kan voorlopig nog geen aanspraak maken op voordelen."

  "In de eerstvolgende weken zullen we met de verschillende diensten de koppen bij elkaar steken om dit beter te communiceren."

 • Thomas Dubois

  Verkeersmetingen om flexibel in te spelen op verkeerssituatie

  "De burger komt ongerust en wordt 'weer' in het wisse gelaten!", begint Francis Reynaert te vertellen. "Verschillende burgers, Open Vld en zeker ook mezelf vragen zich af wat de bedoeling kan wezen van de tellingapparatuur voor voertuigen die op meerdere plaatsen in het centrum geïnstalleerd werden. Indertijd, twee jaar geleden kon de stad geen antwoord geven op onze vraag hoe en waar er tellingen waren gemaakt voor de opmaak van het nieuwe mobiliteitsplan want blijkbaar waren er gewoon geen recente tellingen voorhanden."

  "Nu is het mobiliteitsplan opgemaakt en nu gaat men tellingen opstarten! De burger, de handelaar en de bezoekers houden waarschijnlijk al weer hun hart vast voor wat dit de bedoeling kan zijn want, men offert voortdurend maar straten en parkings op. Lees 100 parkings De Coninckplein, 120 parkings Shop&Go, 40-tal Polenplein, 40-tal op de Grote Markt, 6-tal Botermarkt voor de Politie, 6-tal St Michielsplein en tientallen overal verdeeld in de stad of voor een totaal van zeker meer dan 330 parkings zonder dat dan kortelings nog de Moermanparking van 150 die zal sluiten. Waar wil dit beleid eigenlijk naar toe met het 'hart van West Vlaanderen'. Graag de bedoeling, het nut en de kostprijs van deze tellingen om welke straten en parkings men denkt te gaan afsluiten?"

  Schepen Griet Coppé (CD&V): "Een oude spreuk die hier veel gebruikt wordt: 'meten is weten'. Twee jaar geleden hebben we dat bij de start van het mobiliteitsplan al gedaan en heel geregeld doen we dat. Dit gebeurt op heel frequente manieren en tijden om eigenlijk te kijken of er wijzigingen nodig zijn of niet. De metingen staan los van het parkeren. De tellingen hebben niets te zien met het parkeren. Bovendien zijn de Shop & Go geen verlies van parking. Het zijn de huidige parkeerplaatsen die gewoon Shop & Go worden, dus dertig minuten gratis parkeren en nog meer rotatie dan nu. Handiger dus voor de voertigen in de stad."

 • Thomas Dubois

  Extra zone 30 op de Kapelhoek

  "In twee straten op de Kapelhoek komt er op vraag van de bewoners een Zone 30. Uiteraard juichen wij dit toe. Wat ons betreft mogen alle verkavelingen, nieuwe en bestaande, Zone 30 worden. Een Zone 30 gaat immers over meer dan enkel een snelheidsbeperking. In een Zone 30 breng je de verschillende weggebruikers dichter bij mekaar. Hou je meer rekening met mekaar. Je maakt ruimte voor 'leven' op straat", zegt Steven Dewitte (Groen).

  "En door samen te pleiten voor de invoering van een Zone 30 in de wijk, zorg je meteen ook voor meer betrokkenheid. Want meestal zijn net de buurtbewoners de meest passerende automobilisten. Mijn vraag is dan ook hoe de wijken en straten precies tewerk moeten gaan om ook voor hun deur een Zone 30 te krijgen? Komt er hiervoor een oproep naar de buurtcomités?"

  Schepen Griet Coppé (CD&V): "In het mobiliteitsplan hebben we effectief een passage over de verruiming van zone 30 in bepaalde verblijfsgebieden en woonzones. Een daarvan is dat bij nieuwe verkaveling er automatisch zone 30 wordt opgelegd, dan kunnen we rekening houden met de inrichting. Voor andere straten wordt dit door de dienst mobiliteit onderzocht of het verantwoord is. Er gebeuren uiteraard ook eerst tellingen om te kijken naar het gedrag van de voertuigen die passeren. Als het draagvlak aanwezig is en er is een positief effect, dan gaat dit door."

 • Thomas Dubois

  Dat zijn we zeker!

 • Thomas Dubois

  Stad probeert zoveel mogelijk met e-facturen te werken

  "Vanaf 1 januari 2017 zijn leveranciers van de Vlaamse overheid verplicht om hun facturen elektronisch over te maken", weet Maarten Vinckier (Open VLD) te vertellen. "Dit is in uitvoering van de richtlijn EU2014/55. Deze richtlijn bepaalt verder dat lokale overheden tegen uiterlijk 27 november 2019 e-facturen moeten aanvaarden. Volgens een studie van Indiville in opdracht van de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging zouden bedrijven afhankelijk van hun grote van 264,24 euro tot 117.887,14 euro kunnen besparen indien zij e-facturen zouden gebruiken. Niet enkel voor de leveranciers maar ook voor de overheid zal dit leiden tot een aanzienlijke besparing. Er

  zijn ook andere voordelen: sneller, efficiënter (minder kans op fouten) en duurzamer (minder verbruik van papier)."

  "De vraag van onze fractie. Beschikt de Stad Roeselare reeds over de mogelijkheid om als leverancier aan haar een e-factuur op te sturen? Indien niet, welke maatregelen werden er genomen of zullen er worden genomen om e-facturatie mogelijk te maken voor leveranciers van de Stad? Als er hierdoor besparingen worden gegenereerd, kunnen deze dan worden aangewend om de digitalisering bij ondernemingen in Roeselare verder te promoten?"

  Schepen Henk Kindt: "Ik kan u geruststellen. De mogelijkheid bestaat al om met e-facturen te werken. Alle leveranciers worden aangespoord om dit te doen. Dat kan via mail of het digitaal platform. We maken hen hier op regelmatige basis attent op. En als we digitale facturen bezorgen, wordt die meteen ingescand en ingegeven. Besparen we hierdoor? Het is vooral een besparing voor de leverancier. Het is vooral een besparing in archiefruimte."

 • Thomas Dubois

  Nathalie Muylle: "Dossier serrebedrijf Beitem is erg mager"

  "Op 28 november 2016 werd door het gemeentebestuur van Ledegem een buurtvergadering ingericht aangaande de plannen om een serrebedrijf op te richten aan de grens met Beitem", horen we van Cyriel Ameye (Vlaams Belang). "Nu is het openbaar onderzoek bijna afgelopen en is er morgen (23 mei) een tweede buurtvergadering op het gemeentehuis van Ledegem."

  "Ik neem aan dat er nog toch een aantal contacten plaats gegrepen hebben tussen het gemeentebestuur van Ledegem en het stadsbestuur van Roeselare. Mijn vraag is dus nu welke visie het schepencollege van Roeselare op die plannen, en dan zeker aangaande mobiliteit, impact op het milieu, water- geluid- en lichtoverlast voor onze stad. Is er MER opgemaakt, is er een mobiliteitsstudie opgemaakt en dergelijke? Wat zal de impact zal zijn op de Kortewagenwagenstraat en het kruispunt ervan met de Mgr. Catrystraat? Zijn er afspraken met het gemeentebestuur van Ledegem gemaakt om dit kruispunt veiliger te maken, er zijn daar immers al dodelijke slachtoffers gevallen. Kortom is mijn vraag dus: Graag een het standpunt van het schepencollege in dit dossier en welke contacten waren er hieromtrent met het gemeentebestuur van Ledegem en op welke punten komen deze tegemoet aan de Roeselaarse verzuchtingen."

  Schepen Nathalie Muylle (CD&V): "Die vraag is misschien een dag te vroeg, want morgen is er een infovergadering in Ledegem. Men had beloofd opnieuw te communiceren. We gaan zien wat er daar aan opmerkingen komen. We zullen daar als stad ook aanwezig zijn. Laat mij duidelijk zijn dat in heel dit dossier, gelegen op Ledegem, men niet verplicht is om hierover met ons in contact te treden. Denken we maar aan het dossier kippenbedrijf in Moorslede waarbij men nooit aan ons advies of bezwaar gevraagd heeft. Ledegem heeft dit wel gedaan en dat deden ze op een correcte manier. In eerste instantie zijn we toen uitgenodigd geweest om daar te spreken, samen ook met de bouwheer. Na de infovergadering hadden wij het signaal gekregen dat Vermeulen Plant niet zou indien in Ledegem, en dat dit nu een Vlaams dossier geworden is. Dus indienen bij de Vlaamse regering. Uiteindelijk heeft men op 22 februari ingediend, de dag voor het ingaan van de omgevingsvergunning, waardoor het bouwvergunning voor Ledegem is. De rest is Vlaams."

  "We hebben beslist om ons bezwaar pas maandag in te dienen, omdat we eerst de infovergadering willen afwachten. We hebben enkele vragen. Gaan goed luisteren naar de bezwaren van de mensen van Beitem. Als ik het dossier op vandaag bekijken, kan ik zeggen dat dit een erg mager dossier is. Vormelijk zijn er nog heel wat haken en ogen. De problematiek rond het grondverzet: men zegt niet hoeveel men zal ophogen, wat de tracés zijn. We zitten met heel veel vragen. Misschien gaan we morgenavond wat meer weten, ook wat de mobiliteit betreft. Tijdens de werken en achteraf. Daar is men niet duidelijk over."

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!