Live Herbeleef de Roeselaarse gemeenteraad: Mobiliteit blijft erg heikel punt

15/12/15 om 14:21 - Bijgewerkt op 16/12/15 om 00:15

Na de normale gemeenteraad van maandagavond in Roeselare, was het dinsdagavond de beurt aan de meerjarenplanning om goedgekeurd te worden. Iedere partij krijgt daarbij de mogelijkheid om opmerkingen te maken. Daarbij blijft mobiliteit een van de aandachtspunten.

 • Thomas Dubois

  Na een laatste repliek van de verschillende fracties zit de gemeenteraad erop

  Bedankt om het verslag twee dagen lang trouw te volgen. Een overzicht en verslag in De Weekbode Roeselare van deze week. We zien en horen jullie graag terug op 25 januari 2016. Tot volgend jaar!

  Dat was het!

  Dat was het! © GF

 • Thomas Dubois

  Schepen Marc Vanwalleghem (CD&V) ontgoocheld

  "Ik heb hier de hele avond geboeid zitten luisteren naar de opmerkingen en vragen, maar ik heb geen enkele vraag voor mij gehoord", aldus Marc Vanwalleghem. "Wel een aantal zaken waar aandacht voor gevraagd wordt. Ik kan het dus kort houden."

 • Vincent Vanhoorne

  Schepen José Debels: "Nieuw voetbalterrein voor Dosko Beveren"

  "KSV Roeselare is bezig met een oefening om te kijken of het aanbod van de verschillende niveau's nog moet aangeboden worden of als er samenwerking mogelijk is met andere voetbalclubs in de stad."

  "Er is op de begroting 490.000 euro voorzien voor de aankoop van grond voor de aanleg van een nieuw voetbalterrein voor Dokso Beveren. We zullen ook kijken of andere clubs daar gebruik van kunnen maken."

 • Vincent Vanhoorne

  Schepen José Debels: "Automatische kassa in het Spillebad"

  "We plannen een automatische kassa in het Spillebad voor een bedrag van 40.000 euro. In het zwembad was er een vaste kassier. Die man is op pensioen en nu werd de kassa in een beurtrol via de redders bemand. We moeten het zwembad nog uitbaten tot 2018. De redders moeten zich op hun taak, het redden, kunnen concentreren. Een automatische kassa en een badge-systeem moet daarbij helpen. Er zullen ook meer jobstudenten worden ingezet tijdens het weekend."

 • Thomas Dubois

  Vergelijken is niet altijd even verstandig

 • Thomas Dubois

  Schepen Kris Declercq (CD&V): "Bedrijven ruimte geven om zich te ontwikkelen"

  "We doen het goed in de stad", aldus Kris Declercq. "We trekken de kop van 40 gemeentes als het gaat over het grootst aantal investeringen, alles om optimaal ondernemen te ondersteunen. We zijn daar al een tijdje mee bezig via verschillende alternatieven om bedrijventerreinen te ondersteunen, KMO's verder te helpen, enz. Niet alleen de focus op retail, maar ook op KMO."

  "Je moet daarbij niet zozeer subsidies geven, we kiezen ervoor om de bedrijven fysieke ruimte te geven, zodanig dat ze zich kunnen ontwikkelen."

  "De hallen hebben een unieke functie in de stad en zullen hun rol blijven spelen op de recreatieve site Schiervelde. Er is een site gemaakt, tien jaar geleden, die nog steeds actueel is. Waarbij gemengd gebruik voorgesteld wordt en dat zullen we ook doen, lees 2019, door enkele aanpassingen door te voeren. Het beheer hoeft daarbij niet per se door de stad gebeuren."

  "De studie van 25.000 euro voor de Sint-Amandskerk is bedoeld om de toekomst van de kerk te bestuderen, te bekijken wat de mogelijkheden zijn. We zullen rekening houden met een bestemming die respect heeft voor de oorspronkelijke functie van het gebouw. Dat kan cultureel, wonen en wie weet beleving, mogelijk valt dat te verenigen. Het kan misschien een voorbeeld zijn voor andere kerken die nog volgen."

 • Vincent Vanhoorne

  Schepen Michèle Hostekint: "Ook huurwoningen energiezuinig maken"

  "We willen jonge kunstenaars via urban art hun ding laten doen in het straatbeeld. Dat wisselen we af met groepen of klassen kinderen die in een participatief project iets kunnen doen. Zo was er een project met Onze Kinderen en met studenten van Vives."

  "Momenteel zijn er vijf mensen tewerkgesteld in het Vrijetijdspunt dat nu cultuur, sport en jeugd bundelt. Mensen kunnen hier terecht voor alle vragen rond vrijetijd."

  "We willen ook op de huurmarkt de energiebesparing stimuleren. We zoeken hoe we daar een aantal incentives geven zodat oudere woningen energiezuiniger kunnen gemaakt worden."

  "Er beweegt heel wat op het vlak van jeugd. Denk maar aan de grote investering voor skaters op TRAX."

 • Thomas Dubois

  Ondertussen buiten...

  Daar waar de gemeenteraadszitting binnen vrij sereen verloopt, is het volop ambiance op de kerstmarkt waar de decibelmeter ondertussen enkele tandjes de lucht in gegaan is. Ambiance!

 • Thomas Dubois

  Schepen Filiep Bouckenooghe (Groen): "Kinderarmoede prioritair"

  Wat welzijn betreft kwam kinderarmoede bij verschillende partijen aan bod. "We mogen dit debat dan ook niet stoppen vanavond", stelt Filiep. "Er beweegt veel rond dit thema in de stad, maar het komt niet altijd als een geheel in de gemeenteraad."

  "Park Vandewalle wordt heraangelegd, daarvoor is twee keer 150.000 euro voorzien om het meer open te stellen voor de buurt", vertelt Filiep Bouckenooghe (Groen). "De rotondes zien we als toegang voor de stad, daar is tweemaal een bedrag van 6.000 euro voorzien."

  "Voor het De Coninckplein moet er een alternatief zijn voor het kortparkeren, dat is duidelijk de opdracht en daarover zullen we waken."

  "De groene longen blijven prioritair, maar het is belangrijk om niet alleen te investeren in de twee bossen buiten de stad, maar ook de kleinere longen binnen de stad zoals de begraafplaats, Sint-Sebastiaanspark, enz."

 • Vincent Vanhoorne

  Schepen Griet Coppé: "Inspraakvergaderingen zijn de moeilijkste"

  "Inspraakvergaderingen zijn altijd de moeilijkste vergaderingen. De helft van de zaal zegt ja, de andere helft zegt neen. We proberen dit zo goed mogelijk te doen. Zo hebben we bij de heraanleg van de Izegemsestraat in Rumbeke al heel vroeg de mensen uitgenodigd en zijn er nog aanpassingen gebeurd na opmerkingen van de bewoners."

 • Vincent Vanhoorne

  Schepen Griet Coppé: "Mobiliteit blijft hele uitdaging"

  "Ik hoorde veel vragen over mobiliteit. Voor de volgende 3 jaar is meer dan 300.000 euro voorzien om aanpassingen te doen in het kader van het nieuwe verkeerscirculatieplan. We werken ook verder aan het mobiliteitsplan waarmee we straks naar de gemeentelijke begeleidingscommissie gaan. Op die manier willen we een mobiliteitsvisie uittekenen tot 2030. Zullen daarmee alle mobiliteitsproblemen opgelost zijn? Dat zal wellicht nooit gebeuren. We zoeken wel naar de best mogelijke oplossingen. Er zijn in Roeselare meer dan 30.000 auto's ingeschreven voor 60.000 inwoners. Het blijft dus een grote uitdaging om files proberen te vermijden."

 • Thomas Dubois

  Schepen Nathalie Muylle (CD&V): "Investeringen blijven nodig"

  "De 300.000 euro voorzien voor de inrichting van het stadhuis is voor korte termijn. Als we verhuizen, dan zitten we hier sowieso nog enkele jaren en dus zijn een aantal aanpassingen nog nodig", aldus schepen Nathalie Muylle (CD&V).

  "Voor de politiepost is een investering nog steeds nodig. Oké, over enkele jaren zijn ze misschien weg, maar na afloop zullen die verdiepen of gebouwen gebruikt worden door mensen van de stad, dus is het belangrijk dat de infrastructuur optimaal is."

  De Spil bestaat 20 jaar en dus is het logisch dat er daar enkele zaken gerepareerd of vervangen moeten worden, dat is volledig normaal.

  "Wat de zone rond De Spil zal zijn, dan hebben we gezegd dat de toekomstige functie mogelijk wonen wordt. Dat wil niet zeggen dat er daar woningen komen. We zijn nu gewoon alle gebieden in de stad aan het bekijken waar er eventueel op termijn mogelijkheid tot wonen komt. Maar het is logisch dat we bij de toekomst van het Spillebad de hele site nemen. Dezelfde oefening maken we momenteel op het Onze-Lieve-Vrouwemarkt."

  "Betreft de desinvesteringen, dan klopt het dat er heel wat projecten op de laatste twee jaar staan. Dat klopt omdat er heel wat panden dan pas vrijkomen. Denk maar aan de gebouwen op de Onze-Lieve-Vrouwemarkt die nu nog gebruikt worden door Sint-Michiel. Contracten waar we ons aan moeten houden. De waarde die we inschrijven is de geschatte waarde. Het is zeker niet de bovengrens."

  Nathalie Muylle.

  Nathalie Muylle. © STEFAAN BEEL

 • Thomas Dubois

  Burgemeester Luc Martens (CD&V): "Probleem pensioenen meermaals gesignaleerd"

  "De pensioenproblematiek weegt op de overheid, sowieso", voegt burgemeester Luc Martens toe. "Zeker op de lokale besturen omdat er op dat vlak structureel amper iets gedaan heeft om het beheersbaar te maken. Dat heeft te maken met verschillende factoren."

  "Er moet federaal een oplossing komen of ze worden niet meer betaalbaar voor de lokale besturen. Dat hebben we al uitgebreid gesignaleerd en hebben we bij ons laatste overleg tussen de centrumsteden, hier in Roeselare, nog maar eens uitgesproken. We hebben ons niets te verwijten. We hebben het voldoende gesignaleerd, men heeft niet geluisterd en nu zitten ze met een probleem."

 • Vincent Vanhoorne

  Schepen Henk Kindt: "Bij pensioen slechts 1 op 2 vervangen"

  "We doen wel degelijk inspanningen om het personeelsbestand beheersbaar te houden. De voorbije twee jaar is er geen extra personeel bijgekomen, alleen vervangingen, vaak dan nog tijdelijk ook. We hebben ons voorgenomen om slechts 50 procent van de mensen die op pensioen gaan te vervangen. Het personeelsbehoeftenplan is beperkt. De personeelsbegroting stijgt dus maar heel weinig."

 • Vincent Vanhoorne

  Schepen Henk Kindt: "Schuld onder controle"

  "Je kan blijven discussiëren over de schuld en hoe de cijfers te interpreteren. In 2014 hadden we 87 miljoen uitstaande schuld. In 2001 was de schuld 97 miljoen, 10 miljoen meer, 13 jaar geleden. Je kunt dus altijd vergelijkingen maken. Wat belangrijk is, is dat we ervoor moeten zorgen dat onze ontvangsten hoger zijn dan de uitgaven in exploitatie. Dat is wat telt. Schuld is relatief, ik wil het niet minimaliseren, maar het is belangrijk om het onder controle te houden. De autofinacieringsmarge is daarbij de graadmeter."

 • Vincent Vanhoorne

  Schepen Henk Kindt: "Personeelsbestand daalt"

  "Wat het personeel betreft: hebben 471 mensen in dienst en dit gaat in 2021 naar 435. Dat is ongeveer een 40-tal minder. Er is dus geen stijging van het aantal personeelsleden van de stad."

 • Thomas Dubois

  De koffie is binnen, de broodjes verorberd, tijd voor deel twee!

  Schepen Henk Kindt zorgt als eerste voor verduidelijking.

 • Thomas Dubois

  Iedere fractie is aan bod gekomen: tijd voor een pauze

  Ondertussen trekken de schepenen zich terug om een antwoord te geven op de gestelde vragen!

 • Thomas Dubois

  Ria Vanzieleghem (CD&V): “Aandacht voor armoede”

  "Beleid voeren in een alsmaar veranderende samenleving is geen gemakkelijke opdracht. Het is een kwestie van de middelen efficiënt in te zetten en dat doen we. We mogen trots zijn op onze stad. Roeselare is de snelst groeiende centrumstad van Vlaanderen, een bruisende, vernieuwende stad met tal van evenementen en projecten zoals ARhus, de stationssite of de Trax-site. We willen ons profileren als een warme, zorgzame stad", vertelt Ria Vanzieleghem (CD&V).

  "Betaalbare huisvesting is een hefboom om armoede te vermijden, dat kan door verschillende initiatieven waar we niet genoeg op kunnen inzetten. Het streefcijfer om tegen 2018 zo'n 8 procent sociale huurwoningen te halen zorgt voor een toename van het aantal sociale huurwoningen", aldus Ria. "Het zoeken naar een job is een belangrijke factor hierin. Met verschillende partners wordt er hier actief in geïnvesteerd met subsidies voor verschillende projecten. Het is investeren in talent, leefbare wijken, duurzaamheid."

  "Het bestrijden van kinderarmoede is een prioriteit binnen het beleidsplan en daar moeten we dan ook serieus op inzetten", stelt Ria. "Kinderen lijden onder armoede, ze zijn kwetsbaar voor blijvende schade met alle gevolgen van dien. Wie in armoede opgroeit, heeft ook een grote kans om als volwassene in armoede te leven en zo ontstaat een blijvende cyclus van armoede."

 • Thomas Dubois

  "Wij bij de CD&V willen geen taboes"

  "Het engagement om groene longen echt te laten groeien, delen wij volop met CD&V", duidt Dirk Lievens. "Bij het pleinenplan moeten we opnieuw streven naar een evenwicht. Tussen groen en wat de handelaars willen. Ik denk dat de eerste stappen op de Grote Markt en het Polenplein, met grotere terrassen, goed zijn."

  "We willen geen taboes, ook niet op vlak van mobiliteit. We moeten alle zaken in de eerste plaats vanuit een luisterend oor bekijken, aangepast aan wat de bewoners willen."

  "We willen de mensen ook verbinden, we doen dat vanuit een wij-gevoel. Mensen die samen iets creëren. Activiteiten om mensen samen te brengen, het wijkleven bijvoorbeeld, moeten er meer zijn en moeten we blijven inzetten."

  "In een verlengstuk is er de keuze voor een veilige stad. De politiepost brengen we naar het station, een gevoelige plaats. Dat zou een bepaald rendement moeten opleveren, samen met het werk van de gemeenschapswacht, die goed werk doet", gaat Dirk verder. "Het cameraplan dat uitgerold wordt. Je moet soms iets zien als het gebeurt. Als we willen inzetten op veilige steden, dan is dat nodig."

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!