Live Herbeleef de Roeselaarse gemeenteraad: Kernplan verdeelt de meningen

19/10/15 om 15:47 - Bijgewerkt op 20/10/15 om 00:47

Op de Roeselaarse gemeenteraad was er maandag ruime aandacht voor het leegstandsbeleid, als onderdeel van het kernplan. Het zorgde voor verdeelde meningen. Ook de parking bij de stedelijke begraafplaats zorgde voor tweedracht.

 • Thomas Dubois

  't Is gebeurd!

  De gemeenteraad zit erop. Bedankt om ons opnieuw te volgen. We maken graag een afspraak voor de volgende gemeenteraad op maandag 23 november om 19 uur. Opnieuw live te volgen op onze website kw.be.

  't Is gebeurd.

  't Is gebeurd. © GF

 • Thomas Dubois

  'Gezondere' frisdrankautomaten in openbare gebouwen

  "In de media vernamen we dat de regering een frisdrankentaks wil invoeren", horen we van Siska Rommel (N-VA). "Concreet betekent dit dat de prijzen van gesuikerde frisdranken, maar ook van light-producten zouden stijgen. Volgens sommigen een druppel op de hete plaat, volgens mij een eerste aanzet tot de bewustmaking en de promotie van gezonde alternatieven."

  "Als stad is het belangrijk dat we het goede voorbeeld geven. Als stad van de voeding kan Roeselare zich misschien ook tonen als gezonde stad en hopelijk kan het een aanzet zijn voor bv. scholen om het voorbeeld te volgen", klinkt het. "Kunnen we bv. in de openbare gebouwen de automaten in eerste instantie anders indelen. De waters in de kijker plaatsen en frisdranken onderaan, op een minder zichtbare plaats? Ik denk dan aan plaatsen zoals STAP, het Spillebad, enz. waar er automaten staan."

  "Het aantal automaten in de stad valt goed mee", aldus schepen Kris Declercq (CD&V). "Maar we staan zeker open voor positieve voorstellen. We gaan het zeker overwegen! Al zullen we de frisdranken niet per se lager plaatsen, want dat is dan op ooghoogte van kinderen."

  Waarop het toegevoegd punt werd goedgekeurd.

 • Thomas Dubois

  Tijd is relatief, klonk het rond 00:40

 • Thomas Dubois

  N-VA wil parking tegenover ingang kerkhof Groenestraat

  Om de druk in en rond de stedelijke begraafplaats in de Groenestraat te verminderen, ijvert N-VA voor een parking tegenover de ingang. "We vragen dat het stadsbestuur een deel van het braakliggend stuk grond aan de Groenestraat, vlak tegenover de hoofdingang van de stedelijke begraafplaats aankoopt om er parkeerplaatsen aan te leggen", horen we van Brecht Vermeulen (N-VA-

  "Binnen enkele weken zullen vele duizenden mensen naar aanleiding van Allerheiligen opnieuw een bezoek brengen aan het graf van een overledene op een van de begraafplaatsen. Vooral in de Groenestraat creëert dit op sommige momenten heel wat parkeerproblemen. Dit is niet het enige moment dat er vaak problemen zijn."

  "Op het braakliggend terrein tegenover de centrale toegang is ideaal voor een bijkomende parking met minstens 40 auto's. Dit lijkt ons een betere oplossing, daar de andere parking vooral door gebruikers van de schutters- en hondenclub gebruikt zal worden."

  Schepen Nathalie Muylle (CD&V) vindt de voorgestelde locatie geen goed idee: "Er zijn een paar redenen waarom we de nieuwe parking aan de achterkant van de begraafplaats voorzien. De nieuwe parking ligt dicht bij de recente uitbreiding van het kerkhof waar momenteel het grootste deel van de activiteiten plaatsvindt. De activiteit via de voorkant, is eerder beperkt. Met de komst van de verenigingen daar, kunnen we de parking via de Piljoenstraat polyvalent gebruiken."

  N-VA wil een parking tegenover de ingang van het kerkhof.

  N-VA wil een parking tegenover de ingang van het kerkhof. © STEFAAN BEEL

 • Thomas Dubois

  Prettige dinsdag

  Vanavond wordt in de Cityscoop alvast het Kernplan aan het grote publiek voorgesteld. Je vindt ook daar alles over op onze website kw.be. Op de gemeenteraad zorgde het alvast voor heel wat discussie en gemengde opinies.

 • Thomas Dubois

  Een geschiedenisles met Dirk

 • Thomas Dubois

  Stad neemt maatregelen tegen leegstand

  Morgen, dinsdag 20 oktober, stelt de stad het kernplan voor de toekomst voor. Daarbij is er ook een plan om de leegstand in de stad tegen te gaan. Concreet werkten ze zes fiscale maatregelen uit om de leegstand in het kernwinkelgebied tegen te gaan. "Eigenaars van winkelpanden zullen een vrijstelling van de belasting op leegstand krijgen als zij in hun pand mogelijkheden creëren voor jonge starters", begint schepen van Economie Kris Declercq (CD&V) de opsomming.

  "We voorzien ook een subsidie voor nieuwe winkels in de vorm van een terugbetaling van de onroerende voorheffing. Ten derde voorzien we een financiële stimulans voor wie al een winkel heeft in Roeselare, maar die verhuist naar het kernwinkelgebied. Datzelfde geldt voor wie zijn winkelpand dat niet meer aan de hedendaagse normen voldoet, aanpast aan de noden."

  "We voorzien eveneens een financiële stimulans voor wie leegstaande winkelpanden buiten het kernwinkelgebied omvormt en een woonfunctie geeft. De zesde maatregel tot slot is er één die hoge huurprijzen moet tegengaan. Nu is het zo dat een pand dat leegstaat pas na twee jaar aan een leegstandsbelasting onderhevig is. We brengen dit terug tot één jaar."

  "We moeten kijken naar wat de oorzaak is van de leegstand", stelt Annelies Carron (Open VLD). "En het valt ook niet zomaar op te lossen. Het voeren van een leegstandsbeleid zonder hoger liggend kader heeft dan ook geen zin. Een grondige aanpak en duidelijke visie waren meer dan nodig. Met het kernplan gaan we in de goede richting, maar hopelijk is het nog niet te laat."

  "We moeten ondernemerschap stimuleren en de drempel voor ondernemen verlagen. Roeselare profileren als handelsstad, dan zetten we al een serieuze stap."

  "Wij zijn ook blij dat er op een structurele manier gewerkt wordt om de stad te doen bloeien", geeft Immanuel De Reuse (Vlaams Belang) als repliek. "Leegstand dient aangepakt te worden, het kernplan is veelbelovend, maar vraagt ook om een evaluatie."

  "Toch enkele bedenkingen. Pop-up winkels zijn leuk, maar een vaste standplaats moet het streven zijn. Wijzigende verkeerssituaties zorgen voor verwarring en schrikt de mensen af. Hieraan wordt het kernwinkelgebied afgebakend. Is is, om dit af te bakenen, overleg geweest met alle handelaars? Ook op het einde van pakweg de Noordstraat?"

  "Wonen in de stad is ook een positieve zaak, het kan voor meer leven zorgen en het veiligheidsgevoel doen toenemen", stelt Immanuel De Reuse nog.

  Mieke Van Hootegem: "Laat ons hopen dat dit slechts een deel is van het groots aangekondigde kernplan. We kennen enkel het topje, dus is het opnieuw moeilijk om hier grondig over te oordelen. Waarom het plan gedeeltelijk bekendmaken en niet volledig? Dat zou ons meer inzicht geven."

  "Vroeger waren er subsidies voor een kernversterkend beleid, maar daar stapte de stad niet op in of dit lukte niet. Nu moeten we alles zelf betalen. En zal dit echt iets uithalen? Of ligt het probleem veel dieper? Is men ook niet vergeten aandacht te schenken aan de leegstand boven de winkels, het wonen in de stad. Veel winkels en panden staan te verkrotten. Dat komt de stad niet ten goede."

  "De subsidies zullen ontoereikend zijn om de handelaars te overhalen naar het centrum te komen. We maken er zelf geen geheim van dat de voorgestelde maatregelen een samenraapsel zijn van andere steden die ons al jaren voor waren. Spijtig genoeg hebben we hen geen evaluatie gevraagd, dan zouden daar lessen uit geleerd kunnen worden. Heel wat maatregelen bleken geen succes in andere steden."

  "De winkelbeleving zal hierdoor niet verbeteren. Een stuntelig mobiliteitsprobleem en een slecht parkeerbeleid liggen aan de oorzaak van de problemen in de straat", besluit Mieke.

  Leen Sercu (Groen) ziet vooral een evolutie waarbij er op vandaag meer nood is aan diensten en persoonlijke service. "De stad speelt hier een regie en coördinerende rol. Daarbij moet de drempel voor ondernemers naar omlaag. De drempel kan een te hoge huurprijs zijn, of de redenering dat er geen andere ondernemers de eerste stap zetten."

  "We moeten aanmoedigen door subsidies. Een sterk netwerk tussen ondernemers die voor innovatie en creativiteit zorgen. En vooral het winkelen moe tkunnen gebueren in een aangeanme omgeving, een mooie omgang, een echte beleving."

  "Mobiliteit blijft een belangrijk gegeven. Iedereen moet in het centrum geraken. Maar je kan moeilijk van een aangename omgeving spreken wanneer de auto de hoofdrol blijft spelen in de stad. Er is nog heel veel plaats onder de grond, dat konden we onlangs nog lezen in de krant. Dus dat zit goed.""

  "De open ruimte die daardoor vrij komt, zorgt mee voor een hogere kwaliteitsvolle beleving in de stad", aldus Leen.

  "Ik denk niet dat het probleem van de hoge huurprijzen zomaar zal oplossen", stelt Frederik Nuytten (SP.A). "Een nieuwe generatie ondernemers zal zich met deze maatregelen in het kerngebied vestigen."

  "In de jaren 60 was er ook een hele evolutie", horen we van Dirk Lievens. "Het bleek voor onze stad een enorme boost om te groeien. Nu moeten we als stad beslissen om stil te staan of vooruitgaan en naar de toekomst kijken. Nieuwe visies ontwikkelen over industrieterreinen. Wonen, werken en welzijn zijn de sleutels voor de toekomst waar we moeten op inzetten, en dat moeten we ook doen voor de mensen die de commerce steunen! We zeggen met de CD&V dan ook volop tegen dit beleid. Dat er weerstand is? Die zijn er altijd geweest. We moeten van die weerstand kansen maken en zo de toekomst tegemoet gaan."

 • Thomas Dubois

  Reglement inname openbaar domein versoepelt

 • Thomas Dubois

  MIROM bekijkt voortaan zelf beelden mobiele camera's

  Om sluikstorten aan de glasbollen tegen te gaan, heeft afvalintercommunale MIROM enkele jaren geleden al beslist om bij de glasbollen mobiele camera's (met lokale opslag van beelden) te plaatsen. MIROM is verantwoordelijk voor het plaatsen en opvolgen van de verplaatsbare camera bij de glasbollen. De stad is verantwoordelijk voor de verwerking van de beelden.

  Uit efficiëntie-overwegingen is MIROM bereid om de beelden van de verplaatsbare camera voortaan zelf te bekijken. Het lijkt logisch dat zij die het sluikstorten vaststellen en een beter zicht hebben op wanneer de feiten kunnen gebeurd zijn, dan ook de beelden gaan bekijken.

  Het is een praktischere manier van werken. Nu moet de verwisselbare schijf iedere week bij de dienst leefmilieu bezorgd worden en terug opgehaald. Het bespaart ook tijd bij de dienst leefmilieu die dit tot op heden voor haar rekening nam.

  Tijdens de gemeenteraad werd de toestemming hiervoor gegeven aan MIROM. Als er bezwarende feiten op de beelden zichtbaar zijn, wordt contact opgenomen met de politie.

  "De beelden op de camera's bleken onvoldoende naar herkenbaarheid, komt daar verbetering in?", vroegen zowel Immanuel De Reuse (Vlaams Belang) als Justine Pillaert (N-VA) zich af. "Welke drijfveer zal de MIROM hebben om de overtreder te bestraffen", voegt Justine er nog aan toe.

  "Alles hangt af van wat je beoogt. Een globaal overzicht van de overlast? Of wil je mensen identificeren? Dan heb je camera's met gezichtsherkenning nodig", aldus burgemeester Luc Martens (CD&V). "Ik ben ervan overtuigd dat ze hun nut kunnen bewijzen omdat we keer op keer geconfronteerd blijven worden met vervuiling in de buurt van de glasbollen en dat werkt storend."

  "De glasbollen zijn eigendom van MIROM, de ophaling gebeurt ook door hen, zij hebben dus een beter zicht op de timing van vervuiling. Plus is het een stuk efficiënter", voegt schepen Nathalie Muylle er nog aan toe.

  Nathalie Muylle.

  Nathalie Muylle. © STEFAAN BEEL

 • Vincent Vanhoorne

  Duurzaamheid centraal in projectgebied Gitsestraat

  Op de gemeenteraad ligt een samenwerkingsovereenkomst voor rond het projectgebied Gitsestraat. Zoals gekend komt er op het grondgebied van Hooglede en van Roeselare een verkaveling met duizend woongelegenheden. De samenwerkingsovereenkomst focust op duurzaamheid bij de ontwikkeling van dit woongebied. Er werd al een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Hooglede uitgewerkt. De stad onderhandelde ook al met mogelijke projectontwikkelaars.

  Project Gitsestraat.

  Project Gitsestraat. © GF

 • Thomas Dubois

  Tijd voor de laatste rechte lijn

  Nog niet iedereen zit in de zaal, maar voorzitter Bart Wenes steekt er graag tempo in. Tijd voor het punt over project Gitsestraat.

 • Thomas Dubois

  Geen reclame!

 • Thomas Dubois

  Tijd voor een pauze!

  Met nog een vijftal punten te gaan, is het tijd voor pauze. Stay tuned!

 • Thomas Dubois

  Variapuntje #grrsl!

 • Vincent Vanhoorne

  Bouw nieuw stationsgebouw

 • Thomas Dubois

  Stedelijke begraafplaats Groenestraat breidt uit

  De stedelijke begraafplaats aan de Groenestraat krijgt een uitbreiding naar achteren toe. Er komt een groene parking met ontsluiting via de Piljoenstraat. De parking zal een capaciteit van 50 wagens hebben en omzoomd zijn door een groene buffer. De bestaande bomenrij die nu op het terrein staat, blijft behouden. Het is de bedoeling dat de parking op termijn via de Iepersestraat ontsloten wordt.

  Binnen de plannen is er ook ruimte voorzien voor een mogelijkheid verhuizing van de schuttersclub en de hondenclub naar de site. "Op vandaag is het echter nog te vroeg om hier uitspraken over te doen", aldus schepen voor Gebouwen Nathalie Muylle. "We zijn hiervoor nog volop in onderhandeling."

  Voor beide verenigingen moet er spoedig een oplossing zijn. De saneringswerken zijn immers eind 2016, begin 2017 al voorzien.

  N-VA wil dan weer een nieuwe parking aan de hoofdingang van het kerkhof. "Het plan om een nieuwe parking aan te leggen aan de achterkant van het kerkhof is geen goede oplossing", aldus Brecht Vermeulen (N-VA). "We vragen dat het stadsbestuur een deel van het braakliggend stuk grond aan de Groenestraat, vlak tegenover de hoofdingang van de stedelijke begraafplaats aankoopt om er parkeerplaatsen aan te leggen."

  Er komt nieuwe parking achter kerkhof Groenestraat.

  Er komt nieuwe parking achter kerkhof Groenestraat. © STEFAAN BEEL

 • Thomas Dubois

  Croque monsieur en Croque boem-boem!

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!