Live Herbeleef de Roeselaarse gemeenteraad: Hele jaar door nachtopvang voor daklozen?

14/12/15 om 13:41 - Bijgewerkt op 15/12/15 om 00:21

Maandagavond was er de eerste van twee opeenvolgense gemeenteraadsavonden in Roeselare. Daarbij ruime aandacht voor het meerjarenplan van het OCMW en het Zorgbedrijf, maar ook voor de realisatie van het bedrijventerrein Krommebeek en de heraanleg van de Izegemsestraat.

 • Thomas Dubois

  't Is gebeurd, maar...

  Morgen meer van dat, live op kw.be.

  Morgen meer van dat, live op kw.be. © GF

 • Thomas Dubois

  Nog twee punten achter gesloten deuren

  Waar wij uiteraard niet bij mogen zijn. Meteen ook het einde van de gemeenteraad voor ons.

 • Thomas Dubois

  Toegevoegd punt: geen schaatsweide in Roeselare

  "De schaatsers verheugen zich erop dat er tijdens de eindejaarsperiode opnieuw een schaatspiste is op de Grote Markt. Doch, niets evenaart schaatsen op een natuurlijke ijsvijver of bevroren waterloop", vertelt Trees Coffyn (N-VA). "Het duurt wel een hele tijd vooraleer een vijver of waterloop dichtgevroren is en dan nog niet zonder gevaar. Een prima alternatief hiervoor is een schaatsweide."

  "Voor de aanleg van een schaatsweide volstaat een stuk afgevlakte grond of weide met een geringe diepte van 15 centimeter, die is dan ook snel gevuld met hemelwater of snel bij te vullen. Gezien de geringe diepte is de schaatsweide bij enkele dagen vorst dichtgevroren, bij een dikte van ongeveer 8 centimeter kan er al veilig geschaatst worden. Bij dieper water moet het ijs een stuk dikker zijn. Op de over volstaan een randje gras en eventueel een zitbank om gemakkelijk de schaatsen aan te binden."

  "We hopen dan ook dat de stad het ziet zitten om een schaatsweide aan te leggen op grondgebied Roeselare of het alvast te onderzoeken."

  Schepen Filiep Bouckenooghe vindt het aanvankelijk een leuke - watch the word - piste. "We hebben bekeken wat het voor de Roeselarenaar kan betekenen. Je stelt het alvast eenvoudig voor. Je moet een weide hebben die sowieso onder water staat, dat hebben we tot nu toe niet. Je kan dat wel graven of creëren. Het is technisch mogelijk, maar er hangt een prijskaartje aan vast."

  "Je moet het ook exploiteren, eventueel een schaatsverhuurder, Rode Kruis-post, parking voorzien, bankjes en dergelijek. Bovendien is het maar over een erg korte periode beschikbaar. Voor een dikte van 8 cm heb je zeven opeenvolgende dagen van vriesweer nodig. Als we dat bekijken ten opzichte van de laatste vijf jaar dan kom je uit op éénmaal, de winter van 2013, dat de potentiële investering kan renderen. Bovendien is er schaatsplezier tijdens het eindejaar op de Grote Markt."

  "Dat maakt dat de energie die je erin steekt te groot is voor het rendement, Roeselare zou er te weinig plezier aan beleven", aldus Filiep.

 • Vincent Vanhoorne

  Hele jaar door nachtopvang voor daklozen?

  Het OCMW onderzoekt of de winteropvang voor dak- en thuislozen die nu van november tot maart wordt georganiseerd, kan worden uitgebreid naar een nachtopvang gedurende het ganse jaar. Nog in 2016 wordt het Lokaal Opvanginitiatief dat onderdak biedt aan vluchtelingen, wordt uitgebreid naar 166 plaatsen. OCMW-voorzitter Geert Depondt verwacht dat de uitbreiding van 40 plaatsen tegen maart volledig gerealiseerd is. Andere investeringen voor 2016 zijn fase 2 van de vernieuwing van het OCMW-gebouw in de Gasthuisstraat waar ook de kinderopvang KIDS 3-12 jaar onderdak zal vinden. Verder staat ook de opwaardering en herlocalisatie van de diensten van Site Noord (met onder andere de Kringwinkel) in de Désiré Mergaertstraat op de planning.

 • Thomas Dubois

  Begroting en meerjarenplan voor het OCMW: de cijfers

  Bij de opsplitsing van de basistoelage voor 20116 werd rekening gehouden met de niet afgedekte meerkosten van de financiële bijstand in 2014 en 2015.

  In de toewijzing van het gecumuleerd resultaat van vorige jaren voor een bedrag van 6.546.174 euro werd rekening gehouden met de bestemde gelden voor 6.355.616 euro, hoofdzakelijk pensioenfonds.

  Er moet rekening gehouden worden met een noodzakelijk werkkapitaal van 500.000 euro. De stadstoelage in 2016 wordt vastgelegd op 6.468.826 euro, waarin de meerkost voor de statutairen voor 1.128.595 miljoen euro is opgenomen. De dotatie wordt jaarlijks verhoogd volgens het overeengekomen groeipad in het oorspronkelijk meerjarenplan voor 2014-2019.

  Het OCMW beheert het pensioenfonds voor de statutaire gepensioneerden van het OCMW en het Zorgbedrijf.

 • Vincent Vanhoorne

  Woonzorgcentrum Ter Berken wordt gerenoveerd

  Het Zorgbedrijf Roeselare plant in 2016 een aantal investeringen. Zo wordt gestart met de renovatie van het woonzorgcentrum Ter Berken. De renovatie zal twee jaar duren. In 2016 en 2017 zullen in twee fasen 45 bewoners naar het nabijgelegen woonzorgcentrum De Waterdam verhuizen. Vanaf 2018 komen er dan 40 extra plaatsen voor zorgbehoevenden bij. Nog volgend jaar worden het restaurant en de keuken van woonzorgcentrum De Waterdam in gebruik genomen. Zowel bewoners, bezoekers, personeel als ouderen uit de buurt zullen er terecht kunnen. In Rumbeke wordt de infrastructuur van Sint-Henricus geoptimaliseerd. Het dagcentrum zal in één gebouw geconcentreerd worden waardoor het woonzorgcentrum op het gelijkvloers een dagzaal en een verpleeglokaal gerealiseerd worden. Het Zorgbedrijf voorziet voor 2016 uiteraard ook middelen voor de extra verdieping voor kinderopvang bovenop de nieuwbouw van De Vlieger in Rumbeke.

 • Thomas Dubois

  Begroting en meerjarenplan voor het Zorgbedrijf: de cijfers

  het budget 2016 voor het zorgbedrijf wordt vastgesteld in exploitatie op 43.028.721 euro ontvansten en 41.172.893 euro uitgaven. De stadstoelage bedraagt 8.059.075 euro. Het investeringsbudget bevat 3.752.666 aan uitgaven en 1.151.735 aan ontvangsten.

  Daarmee komen we op een budgettair resultaat voor 2016 op - 2,4 miljoen euro, maar na opsplitsing van het gecumuleerd resultaat wordt het resultaat op kasbasis positief, zijnde 1,8 miljoen euro.

  De stadstoelage wordt cumulatief 150.000 euro per jaar afgebouwd vanaf 2017. Dit bedragt stort men in het pensioenfonds van de statutairen van het OCMW. Concreet zal in 2019 al 900.000 euro minder aan stadstoelage voor het Zorgbedrijf worden uitgekeerd, maar doorgestort worden voor de pensioenen.

  De stadstoelage voor het Zorgbedrijf bevat een vaste toelage voor een bedrag van 2.282.774 miljoen euro. Dit bedragt wordt jaarlijks geïndexeerd.

  Anderzijds bevat de stadstoelage voor het Zorgbedrijf een variabele dotatie, waarop de cumulatieve vermindering van 150.000 euro wordt toegepast en die niet geïndexeerd wordt voor een bedrag van 5.776.301 euro.

  Het is logisch dat het financieel draagvlak zakt van 1.260.000 euro in 2016 naar 85.277 euro in 2011. Dit stelt het Zorgbedrijf voor een bijkomende uitdaging.

 • Thomas Dubois

  De pers was even op zoek naar een primeur...

  ... in de chalet van Gelateria Italia op de kerstmarkt. Up next: het meerjarenbudget van het OCMW en het Zorgbedrijf.

 • Thomas Dubois

  Halfweg, tijd voor een pauze...

  Tien minuutjes om de innerlijke mens te versterken.

 • Thomas Dubois

  Er 'bougeert' weinig vanavond

 • Thomas Dubois

  Ardooie niet langer onderdeel van Woondienst Regio Roeselare

  De projectvereniging Woondienst Regio Roeselare werd opgericht voor een zesjarige periode van 1 oktober 2010 tot en met 31 december 2016. In deze periode participeerden de gemeentebesturen en OCMW's van de gemeenten Roeselare, Ardooie, Lichtervelde, Hooglede, Staden en Moorslede.

  De gemeente Ardooie heeft eslist om vanaf 1 januari 2016 niet verder te participeren binnen de projectvereniging Woondienst Regio Roeselare. Alle andere partners zetten de samenwerking wel verder. Gezien bij uittreding van een van de partners niet kan beslist worden tot een verlenging van de projectvereniging na de eerste zesjarige periode, wordt de vereniging opnieuw opgericht vanaf 1 januari 2016.

  Voor de samenwerking in de periode 2016-2018 werd opnieuw een subsidiedossier ingediend bij de Vlaamse overheid. Dit werd al goedgekeurd door minister Homans. Er komt een subsidie van maximum 325.725 euro.

  De woondienst geeft een antwoord op alle vragen over huren, verhuren, (ver)bouwen, woonpremies, sociaal huren, woonkwaliteit, energie, enz.

 • Thomas Dubois

  Mooie woorden van Siska, veel beterschap alvast!

 • Thomas Dubois

  Groene cakejes van Yana

  Yana Debusschere verlaat de gemeenteraad niet zomaar. Ze heeft speciaal voor de gelegenheid groene cakejes gebakken. En ook de pers werd niet vergeten, waarvoor dank!

 • Thomas Dubois

  Frederik Declercq: "Oversteekmogelijkheden te beperkt in Izegemsestraat"

  De Izegemsestraat in Rumbeke is wellicht een van de straten die er het slechtst aan toe is in onze stad. De heraanleg is broodnodig en staat na vele jaren eindelijk op de agenda. In het ontwerp, voorgesteld in commissie en gemeenteraad, zien we dat er een fietspad voorzien is aan beide zijden van de weg. Deze fietspaden zullen aansluiten op het dubbele fietspad dat er nu al ligt vanaf de burg met de E403 tot in Izegem. Daar komt ook een veilige fietsoversteek voor de fietsers die uit de richting van de Babilliebeek naar Rumbeke of uit de richting van Izegem naar de Babilliebeek willen.

  "Het is de bedoeling dat we in de Izegemsestraat hetzelfde profiel voorzien zoals dat vandaag ook al in de Heirweg het geval is. Een van onze consequenties van onze keuze voor tweede fietspaden is het feit dat er weinig parkeermogelijkheden langs de weg overblijven", aldus schepen voor Mobiliteit Griet Coppé.

  De werken voor de heraanleg van de Izegemsestraat zullen in vijf fases verlopen. Fase 1 omhelst de riolerings- en wegeniswerken in de Izegemsestraat in het vak Zeger Maelfaitstraat-Roterijstraat. Hiervoor zijn 60 werkdagen voorzien. Daarna komt de Izegemsestraat tussen de Oudstrijderslaan en de brug van de E403 aan bod (75 werkdagen). De derde fase zijn de riolering- en wegeniswerken in het vak tussen de Oudstrijderslaan en de Roterijstraat (45 werkdagen).

  Daarna volgen nog twee fases met werken aan de zijwegen van de Izegemsestraat. Fase 4 met werken in de Oudstrijderslaan (45 werkdagen) en fase 5 met werken in de Roterijstraat (25 werkdagen). De werken zullen in het voorjaar van 2016 starten.

  "Ik blijf het een gemiste kans vinden om geen afgezonderd fietspad te creëren. Volgens het studiebureau zijn er te veel onderbrekingen. Ik heb het geteld, het zijn er 36. Ik vind het echt jammer dat we deze kans missen", aldus Francis Reynaert (Open VLD).

  "In het meerjarenplan staat te lezen dat de oversteekbaarheid van de weg zou verbeteren en er snelheidsremmende elementen komen. Als ik de plannen bekijk, dan vind ik daar weinig van terug", aldus Frederik Declercq (N-VA). "Misschien zou een oversteek ter hoogte van de Lekkensstraat of de Oudstrijderslaan misschien een goed idee zijn. Hopelijk wordt rekening gehouden met de breedte van de weg. In de Sint-Eloois-Winkelsestraat zitten we met een gelijkaardige situatie en leidt dit sosm tot problemen."

  "Ik denk dat er een goede keuze gemaakt is voor een straat die dringend een oplapbeurt nodig had", voegt Dirk Lievens er nog aan toe.

  "Ik voel enige afgunst van de inwoners van Oekene tegenover de inwoners van Rumbeke", klinkt het lachend bij Griet Coppé. "De vraag voor heraanleg was er al heel lang. Wat de snelheidsremmende maatregelen betreft was er een en ander voorzien bij de eerste plannen, maar we hebben een infovergadering gehouden met de mensen van de Izegemsestraat en de Zeger Maelfaitstraat en hebben we dat veranderd. Als tegemoetkoming aan de bewoners van de Zeger Maelfaitstraat hebben we de voorrangsregel weggenomen. Als dit een verkeerde keuze is, dan zullen we toch een aanpassing doen."

  Het ontwerp voor de heraanleg van de Izegemsestraat is klaar.

  Het ontwerp voor de heraanleg van de Izegemsestraat is klaar. © GF

 • Vincent Vanhoorne

  "Beversesteenweg aanpakken na realisatie bedrijventerrein"

  Het bedrijventerrein Krommebeek in Beveren krijgt meer en meer vorm. Het terrein omvat 48 hectare en wordt begrens door de Rijksweg R32, de Beversesteenweg, de Vloedstraat en de Heirweg. De ontsluiting zal gebeuren via de Beversesteenweg. Die zal voldoende breed zijn om in en uit te rijden.

  "Er komen verkeerslichten en voor het verkeer dat uit het centrum van Beveren komt, wordt een aparte afslagstrook voorzien op de Beversesteenweg. De Vloedstraat zal ook aansluiting krijgen op het bedrijventerrein, maar zal verboden zijn voor zwaar verkeer. Daarmee willen we het vrachtverkeer uit de dorpskern houden en richting Rijksweg sturen", aldus schepen Griet Coppé.

  De uitvoering van de wegeniswerken en het bouwrijp maken van het terrein zal zo'n 225 werkdagen in beslag nemen. Dat betekent dat de eerste kavels begin 2017 aangeboden kunnen worden. De kostprijs van de grond bedraagt 100 euro per vierkante meter in het bedrijventerrein en 130 euro op de zichtlocatie langs de R32. Er is zo'n 30 hectare bedrijventerrein in totaal beschikbaar.

  Immanuel De Reuse (Vlaams Belang): "Wanneer wordt dit deel van de Beversesteenweg eens aangepakt? De straat is daar echt in slechte staat. Dit is het moment om een deel van de Beversesteenweg aan te pakken. Ook voor de fietsers kunnen er inspanningen gedaan worden om het daar veiliger te maken."

  Frederik Declercq (N-VA): "Beversesteenweg ligt er inderdaad abominabel bij. Wat met de ontsluiting via de Vloedstraat: hoe dwingt u af dat daar een zwaar verkeer zal doorrijden? Wat met kruispunt Ring/Beversesteenweg, voldoet die accommodatie voor de verkeersafwikkeling?"

  Griet Coppé: "We zullen ervoor zorgen dat het verkeer niet door kan rijden in de Vloedstraat. Het studiebureau zal nagaan hoe dit concreet zal gebeuren. De slechte staat van de Beversesteenweg is ook onze bezorgdheid. Het zou opportuun zijn dit aan te pakken na de realisatie van het nieuwe bedrijventerrein. Slimme lichten zullen ervoor moeten zorgen dat het verkeer vlot kan afgehandeld worden op het kruispunt met de Rijksweg."

 • Thomas Dubois

  Vluchtweg voetbalstadion Schiervelde blijft

  De cvba De Mandel verkoopt een aantal eigendommen. Een van deze eigendommen is een perceel grond, gelegen in de Kuipersstraat. Deze uitweg dient als vluchtweg, voor het geval het voetbalstadion Schiervelde, en eigendom van de stad. Aangezien dit de meest optimale vluchtweg vormt, is een verlegging niet vanzelfsprekend. Daarom is het beter om de vluchtweg te bestendigen. Deze bestendiging moet goedgekeurd worden op de gemeenteraad.

  Dat wil zeggen dat De Mandel op die strook geen garages kan bouwen.

  "Op die plaats is er nu een feitelijke groene zone", aldus Brecht Vermeulen. "Is er onderzocht geweest of die groene zone kon blijven?"

  "Vanuit de stad hebben we het aanbod gekregen, langs de hekkens van het voetbalplein, het is geen functioneel groen, waar we weinig mee kunnen doen", voegt Nathalie Muylle er nog aan toe. "Bovendien zit je met een site die al erg groen is, met wandelpaden, dus zagen we niet direct nood om daar extra groen te voorzien."

 • Vincent Vanhoorne

  Uitbreiding voetbalveld De Ruiter nu toch een feit

  Voetbalclub De Ruiter wil graag het hoofdvoetbalveld verlengen. Daarom werd aan de stad de vraag gesteld om grond aan te kopen hiervoor. Dit zou mogelijk zijn omdat de nieuwe eigenaar van de aanpalende hoeve bereid is om zo'n 250 à 300 vierkante meter te verkopen.

  Het veld zou dan de juiste afmetingen hebben van 100 op 60 meter en dus reglementair zijn. Bovendien kan dan overal de nodige bufferzone van drie meter voorzien worden. Enkel voor voetbal in de eerste of tweede afdeling zou dit niet volstaan.

  Het punt stond ook al op de vorige gemeenteraad, maar werd uiteindelijk verdaagd omdat er nog enkele technische details onduidelijk waren.

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!