Live Herbeleef de Roeselaarse gemeenteraad : eerste stappen ovonde nieuwbouw AZ Delta

21/03/16 om 13:49 - Bijgewerkt om 22:51

In 2019 wordt het nieuwe ziekenhuis van AZ Delta in gebruik genomen in Rumbeke, en tegen die tijd moet er op de N36 een heel nieuwe verkeerswisselaar komen. Het Vlaamse Gewest (AWV) en de stad Roeselare bereikten ondertusssen een akkoord rond dit project. De Roeselaarse gemeenteraad zette het licht op groen voor de aankoop van de woning aan de Nieuwe Abelestraat 1, die zal worden gesloopt.

 • Jos Remaut

  Het einde is nabij

  En zo komen we stilaan aan het einde van deze zitting, voorzitter Dirk Lievens heeft er vaart achter gezet. Er zijn nu nog een paar formaliteitspunten rond vertegenwoordigers in diverse raden, verenigingen en intercommunales, en dan is er nog één punt in geheime zitting : het indienen van het verzoek tot het verlenen van de te eretitel voor het ambt van burgemeester. Voor Luc Martens uiteraard. En ja : het was wel even wennen om hem zo aan de zijlijn te zien zitten tussen de gewone gemeenteraadsleden. En hij heeft maar één keer, heel kort zelfs, het woord genomen vanavond.

  Dit was het, beste publiek. Fijn dat u ons weer naar het meest gelezen item van de avond stemde, en tot de volgende keer !

 • Jos Remaut

  Geen zaterdagtoeslag meer voor jobstudenten

  Schepen Henk Kindt (SP.A) licht toe : "Door de huidige bepalingen in de rechtspositieregeling (RPR) krijgen de jobstudenten, net zoals het andere stadspersoneel, extra vergoedingen voor het werken op zaterdag en voor de nachtprestaties. Aangezien het een piste zou kunnen zijn om meer jobstudenten in te schakelen ter vervanging van ziekte of vakantie van gewoon personeel tijdens weekenddagen en de verloning van de jobstudenten op zich al heel goed is (en zelfs beter dan op veel andere plaatsen), is het niet aangewezen om deze jobstudenten daar nog extra voor te vergoeden voor het werken op zaterdag of na 22u. Deze aanpassingen werden besproken in de vergadering van het managementteam en werden voorgelegd in het syndicaal comité van 2 maart 2016."

  Francis Reynaert (Open VLD) : "Vervanging bij ziekte en vakantie, dat is een verdoken personeelsuitnreiding. In bedrijven wordt dit opgelost met bestaand personeel."

  Mieke Van Hootegem (N-VA) : "Hoeveel van de jobstudenten worden ingezet voor vervanging van ziek of afwezig personeel ? En hoeveel van die studentnjobs worden ingevuld door familie van bestaand personeel ? Hebben die voorrang ?"

  Schepen Henk Kindt (SP.A) "Dat gaat specifiek over het zwembad. Zwembadredder is blijkbaar een knelpuntberoep, en daar vinden we precies gemakkelijk jobstudenten voor. Op de dienst bevolking ongeveer een gelijkaardig verhaal, dat voor ons trouwens goedkoper uitvalt". Op de eerste vraag van Mieke kon Henk alleen maar antwoorden dat hij dat niet weet, omdat vervangingen door ziekte of afwezigheid door jobstudenten nu nog niet gebeuren. "Wat betreft de percentages jobstudenten die familie zijn van : dit zal ik moeten opzoeken !"

 • Vincent Vanhoorne

  "Zonder extra subsidie bestond Natourcriterium Roeselare niet meer"

  José Debels: "De stad had al in 2014 een samenwerkingsovereenkomst met vzw Roeselare Koerst die liep tot 2017. Op vraag van de organisatie is deze overeenkomst heronderhandeld. De organisatie van het natourcriterium bleek financieel niet meer haalbaar voor de vzw. We kregen het hele financiële plaatje en beslisten om het contract open te breken en aan te passen. Ook het bedrag van de subsidie werd gewijzigd naar 60.000 euro. De logistieke ondersteuning vanuit de stad wordt afgebouwd. De financiën zijn heel belangrijk om een sterk deelnemersveld naar Roeselare te kunnen halen. Aan deze verhoging zijn enkele voorwaarden gekoppeld, zoals de garantie voor een topaffiche. Vorig jaar waren er 25.000 toeschouwers dankzij dat sterke deelnemersveld. We vinden het belangrijk dat het evenement gratis blijft voor de toeschouwers en dat we het natourcriterium in Roeselare kunnen houden."

  Annelies Carron (Open VLD): "Vorige maand hebben we met de voltallige oppositie al een pleidooi gehouden voor meer duidelijkheid, toen naar aanleiding van de overeenkomst met Dwars door Vlaanderen. Wat bij het niet nakomen van de voorwaarden? Zijn die zaken afdwingbaar? Wat is de visie van de stad inzake sportevenementen? Voor veel organisatoren van evenementen is het moeilijk om het financieel haalbaar te houden. Op basis van welke criteria beslis je wie je helpt en wie zijn plan moet trekken met een bloemetjesverkoop of een spaghettiavond? Dit is geen pleidooi tegen het natourcriterium, maar een pleidooi tegen willekeur. Het gaat hier om een verdubbeling van de toelage."

  Immanuel De Reuse (Open VLD): "Dit dossier zal blijven terugkomen, zeker als we lezen dat koers mee de identiteit van de stad zal betalen. In Diksmuide wisten ze destijds al dat de organisatie van zo'n evenement financieel heel zwaar ligt. Elk jaar is er wel iets veranderd, maar zit er daar nog veel rek op? Is er plots geen overdaad aan koers in onze stad? Wat is de meerwaarde daarvan? De stad betaalt veel, en als het zo doorgaat zullen de VIP-tenten vol zitten met mensen die door de stad zijn uitgenodigd. Het saturatiepunt is bereikt voor de betoelaging van dergelijke evenementen. Kan je in de plaats niet iets doen om de piste van Rumbeke eindelijk eens te gebruiken waarvoor ze dient?"

  Lieve Lombaert (N-VA): "De reden van de aanpassing van het contract horen we niet van de stad. Een gele trui aan de start betekent dat je heel veel startgeld moet betalen. 30.000 euro meer, dat is een pak geld. Ook andere sporten mogen toch in de picture gezet worden? We hebben hier ook andere topploegen die maar 40.000 euro subsidie krijgen."

  José Debels: "De return die in het contract staat, is afdwingbaar. Het gaat om een Roeselaarse organisatie, wij willen die dan ook fors ondersteunen en doen dat ook bij andere sportclubs. We betalen zo'n 170.000 euro aan subsidie aan sportverenigingen. Dwars door Vlaanderen is heel belangrijk naar de internationale uitstraling toe, ook voor het Wielermuseum. Het natourcriterium is een belevingsmoment voor de Roeselarenaars tijdens de vakantie en past perfect in onze zomerprogrammatie. Zonder onze extra subsidie zou er geen Natourcriterium meer zijn in Roeselare."

 • Vincent Vanhoorne

  Dammestraat verdeeld in oost en west

  Schepen Nathalie Muylle: "Door het afsluiten van de spooroverweg in de Dammestraat, opteert de stad in het kader van de duidelijk om de opsplitsing te doen in Dammestraat West en Dammestraat Oost."

  Immanuel De Reuse (Vlaams Belang): "Duidelijkheid voor de bewoners is inderdaad belangrijk, maar toen ik die opmerking maakte toen de zoveelste nieuwe straatnaam die begint met 'Onlede' werd voorgesteld, geldde dat argument blijkbaar niet."

  Lieve Lombaert (N-VA): "Waarom die plotse ommezwaai vóór het openbaar onderzoek? Waarom volgt men het advies niet om een deel tot Ferdinand Le Hétetstraat om te dopen? Voor de GPS maakt dat geen verschil."

  Burgemeester Kris Declercq: "Ferdinand Le Hétet verdient zeker een straatnaam, daar heeft het niets mee te maken. De vaststelling was dat je daar wel met een mogelijk conflict zit voor politie en veiligheidsdiensten. In dit dossier zat een kleine misslag. We hebben twee maanden terug op de gemeenteraad een kaartje goedgekeurd dat over de oostzijde ging, terwijl de beschrijving over de westzijde ging. Laat het ons het dus oost en west noemen en Ferdinand Le Hétet op een andere manier eren."

 • Jos Remaut

  "Mooi gebaar ok, maar toch een serieus precedent !"

  De oppositie had toch serieuze vragen bij het genereuze gebaar van de stad Roeselare om de woning aan de Nieuwe Abelestraat 1 nu al aan te kopen.

  Annelies Carron (Open VLD): "Voor ons is dit een moeilijke. Aan de ene kant is het een logische beslissing, als wissel op de toekomst. Anderzijds nemen we toch, ondanks de toezegging van het Vlaams Gewest, een zeker risico, en dienen we, ondanks het mooie gebaar, niet het algemeen maar een privé-belang. En scheppen we hier toch niet een serieus precedent ?"

  Immanuel De Reuse (Vlaams Belang) sloot hierop aan : "Wat als straks ook andere mensen in zo'n geval komen aankloppen ?"

  Brecht Vermeulen (N-VA) : "Dit dossier kraakt en spokt langs alle kanten. Eerste schatting van de woning : 270.000 euro. De volgende schatting, anderhalve maand later : 327.157. De aanvankelijke schatting was blijkbaar niet voldoende voor die mensen, die o.m. ook verhuiskosten terugbetaald wilden. De huidige schatting van 394.000 euro is niet gemotiveerd. En nu is er een eenzijdige aankoopbelofte ondertekend van 350.000 euro. Wij denken dat de aankoopkost te hoog is, we betalen te veel. En op het kabinet Weyts is toch duidelijk ook te horen dat er voor ons nog altijd een zeker risico is. En waar zit die overeenkomst met het Vlaamse gewest overigens in het dossier ? Wie zégt dat de Vlaamse overheid niet bij machte is om nu te kopen ? Op hun budget is 400.000 euro voor onteigening voorzien, en de machtiging ligt klaar. Vanwaar die onnodige tussenstap ?"

  Schepen Griet Coppé (CD&V) verdedigt zich. "Waarom is alles blijven liggen ? Zoals iedereen weet : er was een ontwerp goedgekeurd bij minister Crevits, maar de middelen werden toen niet opgenomen in het driejarenprogramma. Toen Ben Weyts minister van openbare werken werd, kregen we te horen dat de benodigde 13 miljoen euro niet meer voorzien en voorhanden waren. Ondertussen stonden we daar met de bouw van het ziekenhuis, de afwikkeling van het verkeer daar was een dwingende noodzaak. Met vereende krachten hebben we toen een nieuwe oplossing gezocht en een nieuw plan gevonden. En daar waar aanvankelijk de onteigening van de woning in kwestie was afgewend, bleek het in het nieuwe plan nu plots toch weer nodig dat ze verworven zou worden om af te breken. En waren er altijd maar voort vragen en onduidelijkheden voor dit hoogbejaarde echtpaar. Er waren inderdaad stukken vertrokken naar minister Weyts, maar de handtekenng ontbrak. De Vlaamse administratie heeft hier steken laten vallen om dit op een menselijke manier te kunnen uitvoeren. Toen we in februari hoorden dat het weer nog eens zes maanden zou duren voor er goedkeuring kon komen, dan vonden wij dat er toch wel over."

  "Maar ik hoop dat u gelijk heb Brecht en dat het toch snel kan gaan, dan kunnen we ons besluit nog altijd aanpassen. We keuren het nu goed, maar dan zullen we het niet hoeven uit te voeren. Izegem heeft overigens heel recent ook zo'n constructie opgezet na een administratieve misslag van de hogere overheid."

  Nadat Griet Coppé nog had verzekerd dat er zich in de huidige bestuursperiode geen dergelijke vragen meer zullen voordoen, werd er gestemd : N-VA zei resoluut nee, Vlaams Belang en Open VLD onthielden zich.

 • Jos Remaut

  Roeselare koopt woning aan de N36 aan om pijnlijke onteigeningsprocedure voor bewoners te vermijden

  En dan zijn we nu toe aan het punt over de aankoop van de woning in de Nieuwe Abelestraat 1, die plaats zal moeten ruimen voor de aanleg van de mega-verkeerswisselaar aan de nieuwbouw van AZ Delta.

  In overleg tussen het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de Stad is hiervoor een ontwerp opgemaakt. Hiervoor is onder andere de verwerving voorzien van de woning met bijhorende grond, in de Nieuwe Abelestraat 1. Deze woning is eigendom van en wordt bewoond door het bejaarde echtpaar Roger Staelens-Georgetta Parmentier. Omdat zij al een tweetal jaar een optie hebben op een appartement in een nieuwbouw, dat al enige tijd instapklaar is, dringen zij aan op een spoedige aankoop van hun woning door het Vlaams Gewest en spraken zij hiervoor ook de Stad aan. Ook de verkoper van het appartement dringt hierop aan maar was tot nog toe bereid om te wachten gezien de precaire situatie. Omdat het voor het Vlaamse Gewest niet mogelijk is om de aankoop op korte termijn te realiseren, is de Stad bereid om de woning aan te kopen om deze vervolgens door te verkopen aan het Vlaamse Gewest, dat zijn akkoord met deze regeling gegeven heeft. Op deze wijze gaat het voor de Stad om een financiële nuloperatie, waarbij er aandit echtpaar uiteindelijk op korte termijn een oplossing voor hun problemen geboden wordt. De aankoopprijs bedraagt 350.000 euro.Griet Coppé licht toe dat op deze manier voor deze mensen een pijnlijke onteigeningsprocedure door AWV kan vermeden worden.

  De woning in kwestie, die plaats zal moeten ruimen voor de nieuwe verkeerswisselaar ter ontsluiting van het nieuwe ziekenhuis van AZ Delta.

  De woning in kwestie, die plaats zal moeten ruimen voor de nieuwe verkeerswisselaar ter ontsluiting van het nieuwe ziekenhuis van AZ Delta. © GF

 • Vincent Vanhoorne

  Nieuw voetbalveld voor Dosko Beveren in de Ridderstraat

  De stad Roeselare koopt een stuk grond aan voor de aanleg van een voetbalveld in de Ridderstraat. Schepen José Debels: "Het voetbalveld zal qua afmetingen voldoen aan de vereisten voor de wedstrijden in de provinciale afdelingen (106 x 61 meter, met zone van 3 meter voor de toeschouwers). Het terrein was eigendom van de sociale bouwmaatschappij De Mandel. Met de aankoop is een bedrag van 486.590 euro gemoeid, of zo'n 65 meter per vierkante meter."

  Annelies Carron (Open VLD): "Dosko Beveren was al een tijdje vragende partij voor een extra veld wegens een steeds groter aantal jeugdspelertjes. We zijn hier dan ook heel blij mee."

  Frederik Declercq (N-VA): "Ik maak graag een zijsprongetje naar Oekene. Rond de nieuwe sporthal zou ook een sportterrein komen. Dat gerucht doet al vele jaren de ronde. Is er voor Oekene een visie rond ontwikkeling rond sport rond basisschool De Ark?"

  José Debels: "Er zijn meer dan 450 leden bij Dosko Beveren. Wat Oekene betreft: maak eens werk van de oprichting van een voetbalclub in Oekene, Frederik", klonk het met een kwinkslag.

 • Jos Remaut

  Punt rond advies GRUP eindelijk afgerond

  Bij de stemming noteren we de onthouding van N-VA en Vlaams Belang.

  Over nu naar een iets meer tot de verbeelding sprekend punt : de aankop van de grond voor het nieuwe voetbalterrein in Beveren !

 • Jos Remaut

  Nieuw advies van stad Roeselare over GRUP 'AVR'

  De gemeenteraad bekrachtigt het advies van de stad in het ontwerp-GRUP (Gemeentelijk Uitvoeringsplan) 'AVR' langs de Meensesteenweg in Rumbeke. Dat ontwerp-GRUP werd eind vorig jaar door de Vlaamse Regering vastgelegd, en het openbaar onderzoek hieromtrent loopt nog tot en met vrijdag 26 maart. De wet bepaalt dat de gemeenteraad ook in deze periode nog een advies kan uitbrengen.

  Dat advies bestaat enerzijds een herhaling van een elementen uit vorige adviezen (de procedure loopt al van in 2013), een aantal bijkomende elementen. Die gaan o.m. over de woningen in de Dadizeleleenstraat, en over de woningen in de buurt van het bedrijf AVR in de Meensesteenweg. Hier vindt de stad Roeselare dat eventuele bedrijfsuitbreiding gestructureerd moet worden georganiseerd : niet kriskras naarmate er panden te koop zijn, maar wel in één aansluitende noordelijke ofwel zuidelijke richting. Het bedrijf zal dus eerst moeten kunnen aantonen dat het die aansluitende panden verworven heeft.

  De stad wil verder dat er uitdrukkelijk vermeld wordt dat er maar één conciergewoning kan komen, en wil ook een aantal duidelijke bepalingen over wat er op de site mogelijk is na eventuele stopzetting van het bedrijf : de nieuwe activiteit mag geen bijkomende hinder veroorzaken voor de omgeving, en agrarische of agro-industriële activiteit is aan te bevelen. En er zijn ook nog een aantal specificaties rond ontsluiting, voldoende parking (er mag geen belasting zijn voor het openbaar domein) en bufferzones rond het bedrijf.

  Ondanks het feit dat dit punt al uitgebreid werd besproken in de commissie, ontspint zich toch nog eens een gespreksronde, met vragen van Cyriel Ameye (Vlaams Belang) en Brecht Vermeulen (N-VA). Onder meer de afschafte buurtweg 'Oude Heirweg' en de mogelijke verbreding van de smalle Dadizeleleenstraat (in hoeverre zal dit gebeuren op de grond van AVR ?) komen aan bod.

  Uit het antwoord van schepen Nathalie Muylle onthouden we onder meer dat het inderdaad wenselijk en ideaal zou zijn als de Oude Heirweg als buurtweg herlegd zou kunnen worden, maar dat de eigendomsstructuur dat daar in de buurt momenteel niet mogelijk maakt. "Voorlopig zullen we dus tevreden moeten zijn met het alternatief dat de provincie voorstelt, en dat is de geherwaardeerde Kezelbergroute."

  Schepen Marc Van Walleghem stipte nog aan dat de verbreding van de Dadizeleleenstraat momenteel nog niet aan de orde is. "Daar zijn enkel werken van Aquafin aan de gang." Wat Cyriel Ameye dan weer absurd vond : "U brengt daar nu een mooie asfaltlaag aan, die u dan straks weer zal moeten opbreken."

 • Jos Remaut

  Kleine wijzigingen aan verordenig woonstcontrole

  De raad buigt zich over een aantal wijzigingen aan de administratieve verordening rond het onderzoek naar de hoofdverblijfplaats van personen, en het verslag hieromtrent. Er zijn vragen van Immanuel De Reuse (Vlaamqs Belang) en Brecht Vermeulen (N-VA), die vooral pleit voor uniformiteit en onderstreept hoe belangrijk woonstcontrole wel is vandaag de dag. "Denken we we maar aan alles wat op vandaag aan de orde is in Molenbeek, maar ook bijvoorbeeld in de strijd tegen de huisjesmelkerij kan een coherente aanpak van de woonstcontrole heel nuttig zijn."

  Schepen Marc Van Walleghem (CD&V) vindt alvast dat Immanuel De Reuse met zijn vraag over hoe een pomlitieman nu precies verslag moet opstellen, beter in de politieraad terecht kan. Burgemeester Kris Declercq (CD&V) vindt de gestelde vragen wel interessant, maar ze sluiten volgens hem niet onmiddellijk aan bij het nu voorliggende punt, dat gewoon een paar technische wijzigen behelst aan het geldende reglement.

  Het punt wordt overigens unaniem aangenomen.

 • Vincent Vanhoorne

  Volkse wijsheden op de gemeenteraad

 • Vincent Vanhoorne

  Inname openbaar domein wordt eenvoudiger

  De procedure voor de inname van het openbaar domein wordt gedigitaliseerd. Het gaat onder andere om de toelatingen voor het uitvoeren van werken, verhuisactiviteiten of voor evenementen. "Iedereen die iets wil organiseren op het openbaar domein in het bruisende centrum, willen we dus niet plagen", zegt schepen Griet Coppé. "We realiseren zo niet alleen meer efficiëntie, maar het zorgt ook voor een besparing bij de administratie."

 • Jos Remaut

  Wegenis- en rioleringswerken in nieuwe verkavelingen

  De raad keurt de wegenis- en rioleringswerken goed van de nieuwe verkaveling Woodstok aan de Bollaardstraat in Beveren. Het gaat om 9 loten voor de bouw van eengezinswoningen en één lot voor de bouw van een meergezinswoning.

  Er wordt uiteraard in een gescheiden rioleringsstelsel voorzien, waarbij de regenwaterafvoer van de loten 7,8 en 9 zal aansluiten op de verkaveling van het Hof van Deynze.

  De wegenis wordt voorzien van een rooilijnbreedte van 9 m en een pijpekop met een rooilijnbreedte van 14 m. De weg is opgebouwd uit een rijbaan van 5 m breed in KWS-verharding en krijgt langs beide zijden een voetpad van 1,5 m breed, in betonstraatstenen. Op de kop van de nieuw aan te leggen straat worden drie openbare parkings voorzien. In de directe omgeving van de hoogspanningsmast wordt een elektriciteitscabine opgericht.

  De aanlegkosten worden geraamd op € 129.753,18 excl. btw en zijn volledig ten laste van de bouwheer.De totale uitvoeringstermijn wordt geraamd op 120 werkdagen.

  De raad keurt eveneens het wegenis- en rioleringsplan goed voor de verkaveling Huyzentruyt aan de Onledemeersstraat in Beveren. Ook hier een gescheiden rioleringsstelsel. De wegenis wordt voorzien van een rooilijnbreedte van 10 m en een pijpenkop met een rooilijnbreedte van 16 m. De weg is opgebouwd uit een rijbaan van 5 m breed in KWS verharding. Langs één zijde van de weg is een voetpad voorzien van 2 meter breed, en aan de andere zijde een groenzone van 2 meter met twee opritten van 7 m. De aanleg van de voetpaden, opritten en groenzone langs de Onledebeek zal gebeuren na de woningbouw. De verkaveling voorziet 8 loten, waarvan 6 voor gesloten- en halfopen bebouwing en 2 voor open bebouwing. De aanlegkosten worden geraamd op € 133.824,99 excl BTW en zijn volledig ten laste van de bouwheer. De totale uitvoeringstermijn bedraagt 40 werkdagen.

 • Jos Remaut

  Wandelpad Batavialaan wordt stedelijk

  Tussen de Batavialaan en de Perelaarstraat ligt er al jaren een aangelegd wandel- en fietspad. Het is eigendom van de verkavelaar (Immovan-Imroder) maar wordt dor de stad onderhouden. Ondertussen vroeg Terra² aan de stad om de grond met pad kosteloos af te staan aan de Stad, nu deze vennootschap nv Immovan overgenomen heeft. Omdat dit wandelpad effectief gebruikt wordt door de bevolking en een openbaar karakter heeft, heeft de dienst wegen een kosteloze overdracht aan de Stad positief geadviseerd. Intussen is ook nv Imroder bereid om haar aandeel in dit pad kosteloos aan de Stad over te dragen. Het gaat om een totale oppervlakte van 1 a 90 ca.

 • Jos Remaut

  Wie gaf opdracht tot procedure uithuiszetting vluchtelingen ?

  Immanuel De Reuse (Vlaams Belang) heeft vragen bedenkingen bij de beslissing van het OCMW om een uithuiszettingsprocedure op te starten tegen erkende vluchtelingen. "Op deze manier wil het OCMW van Roeselare via de rechtbank het beleid van de hogere overheid aanpakken en via gerechtelijke weg bijsturen", lichtte De Reuse toe, maar hij had toch ook een paar vragen. "Welk juridisch advies is ingewonnen en bij wie ? Waar en door wie werd deze beslissing genomen ? is dit volgens de meerderheid een correcte manier van werken ? Een juridisch procedure is geen exacte wetenschap en de uitslag is steeds afwachten. Werden de gevolgen ingeschat van de mogelijke uitspraken van de vrederechter ? En zijn deze allemaal aanvaardbaar bevonden ? Zal deze strategie verder gezet worden ?"

  Schepen Geert Depondt (CD&V) : "Heel wat van uw vragen kunnen aan bod komen in de OCMW-raad, dat is eigenlijk het geëigende orgaan. Wij starten geen procedure tegen de hogere overheid, wij willen wel het signaal geven dat de termijn van twee maanden te kort is om een behoorlijke huisvesting te vinden. We zijn ook niet op zoek naar een maximale financiële compensatie". Waarna Geert Depondt nog eens de hele redenering herhaalt die hij al eerder uiteenzette in de pers.

  "Nee, we hebben geen juridisch advies ingewonnen, maar dat is ook niet zo moeilijk. Een uithuiszetting is logischerwijs het laatste middel, en wij vinden dit wél een correcte manier van werken. De beslissing wordt geval per geval genomen in de sociale dienst die daar bevoegd voor is. We hebben ondertussen overigens al een vonnis van de vrederechter, de deurwaarder kan nu tot uitvoering overgaan. En ik denk dar het signaal ondertussen wel aangekomen is bij de hogere overheid."

  Er ontspon zich nog enige discussie, maar na het betoog van Immanuel De Reuse brak voorzitter Lievens af. "De vragenronde dient niet om te debatteren, daar zijn inderdaad andere fora voor. Hier stoppen we." Waarmee hij meteen ook schepen Depondt smoorde, die wel nog graag had geantwoord. De nieuwe voorzitter heeft ballen !

 • Jos Remaut

  50.000 euro voor sociaal project gezondheidszorg

  Steven Dewitte (Groen) heeft een heel concrete vraag rond gezondheidszorg voor kansarmen. "Op 11 februari is er een samenwerkingsovereenkomst tot stand gekomen tussen de stad Roeselare en de Provincie. Het haat om Linea, een project van vzw Huisartsen, die eerstelijns gezondheidszorg wil aanbieden in strijd tegen kansarmoede. De Provincie voorziet een bedrag van 50.000 euro voor dit project . Hoe zullen deze middelen ingezet worden ? Hoe bereikt de nodige info de doelgroep ? En op welke manier wil men deze kwetsbare doelgroep precies gaan helpen ?"

  Schepen Filiep Bouckenooghe(Groen) : "De provincie nam initiatief tot overleg onder de centrumsteden rond een wijkgezondheidscentrum. Brugge en Oostende waren iets harder in hun dynamiek, Roeselare en Kortrijk minder. Bij ons zijn ondertussen een aantal andere initiatieven gegroeid. Zio bijvoorbeeld het voorstel van de huisartsen. Dat dezelfde doelstellingen heeft als een wijkgezondheidscentrum, maar niét het principe van de fofaitaire vergoeding volgt. We heben de 50.000 euro van de provincie kunnen oriënteren naar het Linea-project. We kunnen hiermee alvast een projectmedewerker aanstellen voor twee jaar. Die moet het project bekendmaken en verder uitwerken."

 • Jos Remaut

  Stad Roeselare wil verder zuinig omspringen met water

  Leen Sercu (Groen) heeft over een proefproject rond waterverbruik, dat is opgestart door de provincie West-Vlaanderen samen met Acasus, steunpunt voor duurzaam wonen en bouwen. "Er is de mogelijkheid om een audit te laten uitvoeren door het Vlaams kenniscentrum water, waarbij voor alle stadsgebouwen gekeken wordt of er eventuele lekken zijn, of alle installaties voldoende werken, en op welke manier er nog beter en zuiniger kan omgesprongen worden met het waterverbruik. Stapt de stad in dit proefproject ? Op welke manier is het beleid nu al bezig met duurzaam waterverbruik binnen alle gebouwen van de stad ? Wordt dat gebouw per gebouw nauwgezet opgevolgd ? Heeft het beleid voldoende aandacht voor zuinig omspringen met water vooral bij nieuwe projecten, of verbouwingen ?"

  Schepen Michèle Hostekint (SP?A) : "We doen al heel wat inspanningen. We monitoren en sporen ook lekken op. De scholen kunnen nu hun verbruik al zelf opvolgen, dat werkt heel motiverend en er wirdt ook sneller gereageerd bij eventuele problemen. En het is ook in de scholen dat ons grootste verbruik zit. We zijn nu aan het bekijken voro welke gebouwen we kunnen instappen in het proefproject van de provincie."

 • Jos Remaut

  Nieuwe aanmeldingsprocedure lagere scholen is een succes

  Gerdi Casier (SP.A) vraagt een evaluatie van de nieuwe aanmeldingsregeling voor de Roeselaarse lagere scholen. "Dit schooljaar werd voor het eerst over de netten heen de aanmeldingsproceduregeorganiseerd. Is dit opzet geslaagd ? Werden de doelen bereikt ? En is iedereen tevreden ?"

  "Het is nog wat te vroeg voor de algemene evaluatie, maar we vangen wel positieve geluiden op", antwoordt schepen Michèle Hostekint (SP.A). "onze werkwijze is uniek en innovatief. 74 % van de kinderen van geboortejaar 2014 zijn aangemeld via de nieuwe procedure. In de andere 25% zitten een aantal Roeselaarse kinderen die buiten eigen stad naar school gaan, en er zijn ook scholen waar geen capaciteitsproblemen zijn."

  "In 96 % van de gevallen kon de school van eerste voorkeur effectief ingevuld worden. Dat is toch wel een sterk cijfer. De tevredenheid is dus groot."

 • Vincent Vanhoorne

  Voorzitter Open VLD kijkt over het muurtje

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!