Live Herbeleef de Roeselaarse gemeenteraad: "Belangstelling Izegem voor zwembaddossier Roeselare"

23/11/15 om 13:50 - Bijgewerkt op 24/11/15 om 00:33

Om 19 uur vanavond is er een nieuwe gemeenteraad in Roeselare, met in totaal 28 punten op de agenda. Daarbij zal er ongetwijfeld veel aandacht gaan naar het zwembad, waarvoor de plannen alsmaar concreter worden. Ook de plaatsing van camera's in de stationsomgeving wordt ongetwijfeld voer voor discussie.

 • Thomas Dubois

  That's all folks

  Donderdagnamiddag kun je in de De Weekbode terecht voor het verslag van de gemeenteraad. Wat de live betreft maken we graag afspraak op maandag 14 en dinsdag 15 december voor de laatste twee gemeenteraden van het jaar. Dan komt de begroting voor 2016 aan bod.

  De gemeenteraad zit erop!

  De gemeenteraad zit erop! © GF

 • Thomas Dubois

  N-VA wil sorteerstraatjes in elke nieuwe verkaveling

  Tot slot nog een toegevoegd punt. Afval inzamelen en ophalen is belangrijk en zal in de toekomst nog belangrijker worden. "Denken we maar aan het gericht sorteren, het brengen van ons afval naar de containerparken, het ophalen van huishoudelijk afval, enz.", vertelt Lieve Lombaert (N-VA) over het toegevoegd punt. "Omdat het verwijderen van ons afval toch wel een hele organisatie met zich meebrengt zijn wij voorstander om sorteerstraatjes in nieuwe verkavelingen te installeren."

  "Een sorteerstraatje bestaat uit ondergrondse containers. Boven de grond staan inwerpzuiltjes met een klep. Deze klep kan men openen aan de hand van een sorteerpasje. Daardoor zal het principe van 'de vervuiler betaalt' gehanteerd worden. Er zijn heel wat voordelen: geen afvalzakken, minder zwerfvuil, minder sluikstorten, geen kans op ongedierte, minder geurhinder, enz."

  "We willen dan ook het volgende goed keuren. Bij nieuwe verkavelingen, binnenstedelijke bouwprojecten en het bouwen van appartementen moet er een grondig onderzoek gebeuren hoe de afvalverwerking zal gebeuren en grondig gemotiveerd worden waarom er al dan niet ondergrondse afvalcontainers zullen voorzien worden", stelt Lieve.

  De gemeenteraad was het idee genegen, maar een verplichting is iets te verregaand. "Wat niet wil zeggen dat de oefening niet gemaakt kan worden. Momenteel is de stad daar al volop mee bezig, maar MIROM is op vandaag nog niet klaar om dergelijke ophalingen te doen", aldus schepen Nathalie Muylle. "In de toekomst moeten we op zoek naar alternatieven en daarbij zal dit zeker onderzocht worden."

  Het punt werd dan ook niet goedgekeurd.

  De N-VA wil graag sorteerstraatjes in de verkavelingen.

  De N-VA wil graag sorteerstraatjes in de verkavelingen. © GF

 • Thomas Dubois

  Extra camera's in de stationsomgeving

  In het licht van preventie, opsporing van misdrijven, ordeverstoring, overlast en vandalisme, het bewijs leveren van misdrijven én evenementenbeheersing wordt het cameratoezicht uitgebouwd.

  Het gaat om de fietsenstalling onder het viaduct Ardooisesteenweg, zowel aan de voor- en achterkant van het Stationsplein en op de toegangspunten tot het plein. Er wordt een combinatie van roterende camera's met oog op toezicht en vaste camera's met oog op identificatie geplaatst.

  De beelden worden rechtstreeks binnengebracht via de draadloze verbinding (op termijn via glasvezelverbinding) van de politiezone RIHO. De beelden kunnen in real-time bekeken worden op de dispatching van de politie.

  De kosten voor het onderhoud van de camera's vallen vanaf het tweede jaar ten laste van de stad. De korpschef verleende voor de bewakingscamera's alvast een positief advies. Het gaat om een investering van 140.000 euro. De werkzaamheden zijn momenteel al bezig.

  "We gaan er nu bijplaatsen, maar er zijn ook een aantal verouderd en defect. Wanneer gaan we die vervangen en hoeveel zijn er defect", vraagt Brecht Vermeulen (N-VA) zich af. "Hoe zit het met de aanleg van glasvezel?"

  "De plaatsing kunnen we niet meedelen op dit moment. Wat de glasvezel betreft is er aansluiting station - stadhuis, de leidingen liggen er, de vezel moet enkel nog geblazen worden", aldus burgemeester Luc Martens. "Er is onder andere ook nog de glasvezelkring rond het station, waar ook aftakkingspunten voorzien zijn naar de nieuwe politiepost aan het station om zo verbinding te maken met Accent Business Park."

  Er komen extra camera's in de stationsomgeving.

  Er komen extra camera's in de stationsomgeving. © Stefaan Beel

 • Vincent Vanhoorne

  "Belangstelling van Izegem in zwembaddossier"

  Burgemeester Luc Martens: "Er zijn gesprekken geweest met de burgemeester van Izegem over een samenwerking rond ons zwembad. Hij bevestigt dat Izegem belangstelling heeft om samen te werken met Roeselare. Zij kijken hoe en of zij het open zwembad van Izegem zullen renoveren. De projecten van Roeselare en Izegem zijn op dat vlak complementair: wij een binnenbad, Izegem een buitenbad. Er is een principiële openheid bij Izegem. We kijken nu of er nog andere gemeenten tot een samenwerking bereid zijn zodat dit project nog meer kracht kan krijgen."

 • Vincent Vanhoorne

  Raad unaniem blij met nieuw zwembad

  Het nieuwe zwembad va Roeselare komt op de parking van de Expo aan de zijde van de Mandel. De 350 parkeerplaatsen die daarbij verloren gaan, wil de stad elders op de site Schiervelde compenseren.

  De afgelopen maanden konden private investeerders zich aanmelden. In totaal hebben er zich vijf kandidaten gemeld voor het ontwerp, de bouw en de exploitatie van het zwembad. De stad wil een 25-meterbad en een instructiebad, goed voor in totaal twaalf banen. Voor de rest van de invulling mogen de kandidaten zelf voorstellen doen. Dat betekent dus dat recreatie zoals wellness, fitness, sauna of een klein buitenzwembad tot de mogelijkheden behoren. N-VA-raadslid Frederik Declercq vroeg extra aandacht voor gezinsvriendelijke maatregelen zoals een peuterbad, gezinscabines en ververstafels. Er komen aparte tarieven voor inwoners en niet-inwoners. Verwacht wordt dat het nieuwe zwembad een kleine 20 miljoen euro zal kosten. De stad Roeselare zal jaarlijks ongeveer 1,6 miljoen euro bijdragen. Momenteel kost het Spillebad de stad jaarlijks zo'n 900.000 euro, enkel en alleen om baantjes zwemmen te kunnen aanbieden. Over de bestemming van het huidige zwembad is er nog geen duidelijkheid, al ziet schepen Muylle een toekomst voor de site als woonfunctie. Het nieuwe zwembad moet tegen de zomer van 2018 openen.

 • Thomas Dubois

  Challenge accepted, niet K...?

 • Thomas Dubois

  Extra verdieping voor kinderopvang in de Louis Leynstraat

  De werken aan Stedelijke Basisschool De Vlieger zijn volop aan de gang. Sinds de herfstvakantie werden de activiteiten die vooraan de school plaatsvonden, verhuisd naar achter. Daar werd de vroegere turnzaal omgevormd in een eetzaal. Een extra verdiep moet de sportieve activiteiten garanderen. Voor een tweede fase van de werken, werd het voorste gedeelte ondertussen afgebroken. De hoofdingang bevindt zich niet langer in de Hoogstraat, maar in de Louis Leynstraat en dat nog tot het einde van het schooljaar.

  In de Louis Leynstraat is er ook de komst van het kinderdagverblijf voor buitenschoolse kinderopvang. "Op vraag van het Zorgbedrijf werd onderzocht in hoeverre er boven de vleugel van de kinderopvang, voorzien in nieuwbouw van de school, een extra verdieping kan worden geplaatst voor de realisatie van een kinderdagverblijf voor het Zorgbedrijf. Het college toonde zich hiermee akkoord", aldus schepen Nathalie Muylle.

  Bovenop de buitenschoolse kinderopvang wordt dus een bijkomend volume geplaatst van één bouwlaag voor huisvesting van twee groepen kinderdagopvang. "Deze krijgt een afzonderlijke ingang op het voorplein Louis Leynstraat én is voorzien van een lift. Er is eveneens een dakterras. Esthetisch zal het geheel aansluiten bij de rest van de bouwwerken. Door nu al de werken door te voeren, bespaart de stad een groot bedrag. De kosten voor een extra bouwlaag komen nu neer op ruim 660.000 euro."

  "Hoe zit het met de timing", vraagt Siska Rommel (N-VA). "De kostprijs is ook wat lager dan tijdens een van de vorige gemeenteraden. Hoe zit dit?"

  "Wij juichen de kruisbestuiving tussen verschillende diensten toe", aldus Yana Debusschere (Groen). "Dit is een voorbeeld voor vele andere projecten. We zijn ook blij dat er aandacht is voor de verkeersveiligheid."

  Gerdi Casier (SP.A), zelf directeur van de Spanjeschool, juicht het project toe. "Je kan niet alleen de overgang van kleuter naar lager maken, maar ook van kinderopvang naar kleuterschool. Het zal ongetwijfeld de overgang een stuk vlotter maken."

  "Wat de raming betreft, gaat het gewoon om een verfijning", aldus schepen Nathalie Muylle. "Wat de bouwvergunning betreft is die in orde, via Brugge, maar het was wel via een bijzondere procedure. De onderhoudskosten gebeuren door het Zorgbedrijf, toch zeker van dat verdiep. De rest van het gebouw: kinderopvang De Speelvogel en de school, daar zijn we nu nog de verdeelsleutel aan het bekijken. Voor de ingebruikname, het schooljaar van volgend jaar, dan moeten de praktische modaliteiten tussen de stad en het Zorgbedrijf vastliggen."

 • Thomas Dubois

  Grond- en pandendecreet: "Kwart naar sociaal wonen"

  In kader van het grond- en pandendecreet gaat de stad op zoek naar alle kansen op sociaal wonen. "Iedere gemeente moet de onbebouwde percelen registreren en leegstaande panden optekenen", aldus schepen Filiep Bouckenooghe. "Hiervan dient 25 procent aangesneden te worden voor sociaal wonen." De gronden en panden moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen.

  De stad dient een actieprogramma op te stellen.

 • Thomas Dubois

  Tien minuutjes pauze

  Na tien minuutjes pauze met een kopje koffie en een broodje zijn we klaar voor het tweede deel!

 • Thomas Dubois

  Kritische opmerking

 • Thomas Dubois

  Wonen en winkelen in het Clintonpark wordt mogelijk

  Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan van het Clintonpark wordt aangepast. Binnenkort zal het mogelijk zijn om in het imposante gebouw langs de Rijksweg te wonen en ook buurtwinkels vinden er onderdak. "De bezettingsgraad van het Clintonpark is nu al goed, maar met deze wijziging willen we die verder de hoogte in stuwen", aldus schepen Kris Declercq.

  Met 13.000 vierkante meter aan kantooroppervlakte is het Clintonpark een van de grootste kantoorzones van Roeselare en de wijde omgeving. Begin 2013 liet de stad een kantorenstudie uitvoeren om de kantoorruimte in Roeselare in kaart te brengen, om zo gewapend te zijn voor de toekomst. "Die studie beoordeelde het park als ideale ruimte voor kleinere kantoorruimtes van 100 vierkante meter. Daar nijpt het schoentje, want de meeste ruimtes zijn groter. Bovendien is de bereikbaarheid niet zo goed."

  Daarom werd beslist om het RUP aan te passen. "Het nieuwe RUP Ter Reigerie behoudt op de site de historische hoeve, waterpartijen en groenstructuren, maar maakt er ruimte voor wonen, al dan niet met een zorgcomponent, kantoren, buurtwinkels en zelfs horeca. Zo verbreedt het aantal functies breed. Het is wel niet de bedoeling om er detailhandel it te bouwen.

  Indien de woonfunctie in realiteit wordt omgezet, dan komt er een esthetische geluidswerende wand aan de kant van de Rijksweg.

  "Het is jammer dat dit punt niet op de commissie gekomen is, zodanig dat we daar enkele technische vragen konden stellen", aldus Brecht Vermeulen (N-VA). "Sommige zaken lijken mij ook wat vreemd. Een site van de toekomst als groene pionier staat er in de gids, nochtans zal er minder groen zijn. Het hart van een negentiende eeuwse gordel. Nochtans is de omgeving na de Wereldoorlogen aangelegd. Het lijkt me wat overdreven, ook al is het niet de kern van het RUP."

  "Het zal aantrekkelijk zijn, maar dat dit punt aan de Hoogleedsesteenweg de aankondiging van het centrum wordt, dat is ook wat overdreven. Dat er buurtwinkels komen, lijkt me ook wat vreemd. Ik vind dat een vreemde inplanting aan een druk kruispunt. Je lost er geen verkeersproblemen op, maar creëert er."

  "Wij vinden het een heel waardevol RUP", vertelt Leen Sercu (Groen). "Het speelt in op de maatschappelijke veranderingen, namelijk de vergrijzing van de bevolking. Het zorgt voor verdichting binnen de ring, met behoud van open ruimte buiten de ring. Onze stad groeit, daarom moeten we die open ruimte zoveel mogelijk vrijwaren."

  "Er komen aangepaste woningen, eventueel een woonzorgcentrum, assistentiewoningen, er is mogelijkheid tot alternatieve woonvormen, er komt een mogelijkheid voor een aanbod van diensten. Een zorgvriendelijke omgeving voor de hele buurt, voor jong en oud. Toch nog een puntje van aandacht: het wordt een uitdaging om het geluid van de nabije rijksweg voldoende te dempen zodat de leefbaarheid niet in het gedrang komt."

  De functie van het Clintonpark breidt uit.

  De functie van het Clintonpark breidt uit. © Foto SB

 • Thomas Dubois

  Ruim 9 miljoen euro dotatie voor politiezone RIHO in 2016

  De dotatie namens de stad Roeselare voor politiezone RIHO bedraagt 9.337.777 euro waarvan 9.140.000 euro als exploitatietoelage en 200.000 euro als investeringstoelage. Daarnaast wordt als investeringstoelage 140.000 euro voorzien voor het plaatsen van camera's op het grondgebied van de stad Roeselare. Zo'n 100.000 euro was voorzien voor 2015 en verschuift gewoon en 40.000 euro voor bijkomende camera's.

  "Wij onthouden ons", aldus Immanuel De Reuse (Vlaams Belang). "Verhoudingsgewijs betaalt Roeselare nog altijd veel meer dan de twee andere partners in onze zone, zijnde Izegem en Hooglede. We willen niet dat het budget naar beneden gaat, zeker niet, maar wel dat er een blijvende inspanning wordt geleverd voor een gelijke verdeling."

  "De middelen die nu worden toegevoegd, voor de camera's, zijn er voor de realisatie van uitrol van camera's", weet burgemeester Luc Martens nog te vertellen als antwoord op een vraag daarover van Brecht Vermeulen (N-VA)

 • Thomas Dubois

  In sneltempo: punt 13 tot en met 19

  Traditioneel moeten er op het einde van het jaar ook heel wat agenda's goedgekeurd worden, net zoals de vertegenwoordigers. Dat is het geval voor De Spil, vzw Het Portaal, MIROM, Psilon, WVI, Cipal en Figga.

 • Vincent Vanhoorne

  Plannen voor Izegemsestraat krijgen vorm, bouwaanvraag Zeger Maelfaitstraat ingetrokken

  Bij de herinrichting van de Izegemsestraat, tussen het centrum van Rumbeke en de gemeentegrens met Izegem, zal in het algemeen de verkeersveiligheid van deze weg aangepakt worden. De fietsers en voetgangersinfrastructuur komt hier bij op de eerste plaats door onder meer het voorzien van een fietspad langs beide zijden van de weg. Studiebureau Demey is verantwoordelijk voor de opmaak van het grondwervingsplan. "Er moeten nog een aantal kleine stukjes onteigend worden op de Izegemsestraat te kunnen heraanleggen", zegt schepen voor Openbare Werken Griet Coppé (CD&V). "Het gaat over een stukje voor het kruispunt Izegemsestraat/Zeger Maelfaitstraat en een Het dossier over de heraanleg zelf wordt in de gemeenteraad van december voorgelegd."

  "Ik verneem dat de bouwaanvraag voor de doortrekking van de Zeger Maelfaitstraat is ingetrokken. Waarom is dit gebeurd", wou Filip Manhaeve (N-VA) weten. "De bouwaanvraag voor de doortrekking is ingetrokken na het openbaar onderzoek. Dit heeft te maken met bepaalde kruispunten die nog veel verkeersveiliger zullen gemaakt worden. We hebben nog wat tijd nodig om dit aan te passen en in een latere gemeenteraad voor te leggen", antwoordde schepen Coppé.

 • Thomas Dubois

  Dirk Lievens zorgt voor een les geschiedenis tussendoor

 • Thomas Dubois

  Buurtwegen verdwijnen voor verkaveling in Maria's Lindestraat

  Ontwikkelaars Bostoen, H&D en Novus plannen binnenkort een nieuwe woonproject in de Maria's Lindestraat in Rumbeke. Om de gronden te kunnen ontwikkelen, dienen enkele buurtwegen gewijzigd te worden, zodanig dat de ontwikkeling van een verkaveling er mogelijk is. Het gaat meer bepaald om een deel van Sentier nr. 83 en een deel van Chemin nr. 3 Oude Oekensestraat. Beide zijn momenteel niet meer in gebruik.

  Dit is nog geen bepaling van de wegenis. "We keuren hier niet het tracé van wegenis goed, enkel de afschaffing", aldus schepen Griet Coppé.

 • Thomas Dubois

  Een promotie naar eerste zit er niet meteen in...

 • Thomas Dubois

  Voetbalveld De Ruiter breidt uit

  Voetbalclub De Ruiter wil graag het hoofdvoetbalveld verlengen. Daarom werd aan de stad de vraag gesteld om grond aan te kopen hiervoor. Dit zou mogelijk zijn omdat de nieuwe eigenaar van de aanpalende hoeve bereid is om zo'n 250 à 300 vierkante meter te verkopen.

  Het veld zou dan de juiste opmetingen hebben van 100 op 60 meter en dus reglementair zijn. Bovendien kan dan overal de nodige bufferzone van drie meter voorzien worden. Enkel voor voetbal in de eerste of tweede afdeling zou dit niet volstaan.

  Om alle technische details uit te werken, werd het punt verdaagd naar de gemeenteraad van december.

 • Thomas Dubois

  De Bever blijft nog zeker vijf jaar in de Wijnendalestraat

  Na de vragen is het tijd om aan de effectieve agenda te beginnen. Daarbij komt het erfpachtrecht van basisschool De Bever uit de Wijnendalestraat in Beveren aan bod. Sinds 1 juli 2008 heeft de school een erfpachtovereenkomst voor 35 jaar, om te eindigen op 30 juni 2043. De vzw Arkorum, verantwoordelijk voor de school, had toen al beslist om De Bever te verhuizen naar de locatie van het huidige klooster bij de meisjesschool in de Schoolstraat 13, wanneer de zusters daar verdwenen zijn.

  Een precieze datum is er nog niet en de erfpacht loopt nog jaren, maar toch is er een verlenging van de erfpacht tot 31 december 2052 aangevraagd. Er dringen zich immers verschillende noodzakelijke werken aan het gebouw op. "Om in aanmerking te komen voor subsidies bij Agion moet de school een zakelijk recht van 30 jaar op de school hebben en dat is met de huidige erfpacht niet het geval. Vandaar de aanvraag", aldus schepen Nathalie Muylle.

  De scholengroep Arkorum wijst erop dat het nog steeds de intentie is om deze locatie in de toekomst te verlaten. "In het meest optimistische scenario al binnen vijf jaar", aldus voorzitter Kris Pouseele.

  "Als ik het goed begrijp is de school niet veilig, onhygiënisch en vuil is?", vraagt Lieve Lombaert. "Is er geen andere oplossing? Zeker als je weet dat de school zo snel weg gaat. Zijn er geen alternatieven? Viel dit niet te verwachten in 2008?"

  "Het gaat om een vrije school, onderdeel van Arkorum, waar wij niets over te zeggen hebben. Niet over de inspectieverslagen of de opvolging. Ik weet wel dat er al lang een dossier loopt voor vernieuwingen", aldus schepen Nathalie Muylle (CD&V).

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!