Live Herbeleef de Roeselaarse gemeenteraad: Al 376 dossiers voor wateroverlast ingediend

28/06/16 om 13:32 - Bijgewerkt op 29/06/16 om 00:16

Na de wateroverlast van 30 mei 2016 zijn er al 376 dossiers voor materiële schade ingevoerd. Ondertussen zijn er ook al 97 landbouwers die een dossier voor economische schade hebben ingediend.

Herbeleef de Roeselaarse gemeenteraad: Al 376 dossiers voor wateroverlast ingediend

© GF

 • Thomas Dubois

  Prettige zomer

  Zo, dat was het voor dit werkjaar. In de maanden juli en augustus is er geen gemeenteraad.

  We maken graag de volgende afspraak op maandag 19 september om 19 uur, hier op kw.be.

 • Thomas Dubois

  Nieuwe stek voor verenigingen Koning Leopold III-Laan

  De site in de Leopold III-laan kampt met bodemvervuiling. OVAM wil zo snel mogelijk starten met het saneren van de gronden. Daarom ging de stad op zoek naar een nieuwe locatie voor de verenigingen die er hun werking hebben.

  "Voor Racing Club Roeselare is een oplossing gevonden op de T-zone langs de E403, nabij de Kachtemsestraat. Daar zal een stuk grond met een oppervlakte van 5 755 vierkante meter ingericht worden als racingcircuit met hellingen en geluidswerende schermen", aldus Nathalie Muylle.

  In de Piljoenstraat krijgen Schuttersvereniging Sint-Michiel Roeselare en De Schierveldse Politiehond Roeselare een nieuwe stek. De stad is daar eigenaar van twee percelen, grenzend aan de Stedelijke Begraafplaats.

  Die gronden krijgen nu een meervoudige invulling:

  - een gemeenschappelijke parkeerruimte voor begraafplaats en verenigingen.

  - een zone voor volkstuintjes naast de toegangsweg naar de parking.

  - een africhtweide voor honden naast het gebouw voor de schuttersvereniging.

  - een schutterslokaal met geïntegreerde polyvalente ruimte, uitgerust voor gevechtssporten.

  Het nieuwe sportcomplex zal een nieuwe aanwinst voor de stedelijke sportinfrastructuur zijn. Er is al interesse van andere diensten/verenigingen om de infrastructuur te huren.

  "Ik ga er niet akkoord dat je dergelijke projecten voor zo'n som aan privépersonen geeft", zegt Francis Reynaert. "Het is te veel macht voor iemand die er niet echt kennis van heeft." Ook Brecht Vermeulen sluit zich daar bij aan.

 • Thomas Dubois

  Samenscholingsverbod Ardooisesteenweg maand verlengd

  Op maandag 20 mei 2016 werd door de burgemeester een samenscholingsverbod ter hoogte van de Ardooisesteenweg, omgeving kruispunt Beversesteenweg afgekondigd. Dit wordt nu verlengd tot 20 juli 2016, uitgezonderd de Batjes.

  Bij de oppositie veel vragen over het waarom van het conflict en wat er nu effectief gedaan wordt. "Het samenscholingsverbod is vooral een middel om het conflict op te lossen", aldus burgemeester Kris Declercq. "Het laat ons toe om bij conflicten in te grijpen en eventueel bestuurlijke aanhoudingen te doen. En er zijn samenscholingen geweest, net zoals er vechtpartijen waren. Het is nu aan ons om het probleem aan te pakken en vervolgens aan stadsontwikkeling te doen, investeren in de wijk. Maar dat kan enkel maar stap per stap."

 • Thomas Dubois

  Samenscholingsverbod Ardooisesteenweg maand verlengd

  Op maandag 20 mei 2016 werd door de burgemeester een samenscholingsverbod ter hoogte van de Ardooisesteenweg, omgeving kruispunt Beversesteenweg afgekondigd. Dit wordt nu verlengd tot 20 juli 2016, uitgezonderd de Batjes.

  "Op de politieraad is duidelijk geworden dat er al enkele acties waren en dat er een aantal huiszoekingen plaatsvonden. Maar weten de mensen op wie het samenscholingsverbod slaat wat het inhoudt? Ik heb het niet op de mama met kinderen, maar ik zie er toch geregeld meerdere mensen samen staan. Hoe worden de mensen daarvan op de hoogte gebracht?", aldus Immanuel De Reuse. "De rust is dus nog niet volledig weergekeerd. Welke incidenten vonden er plaats, los van de twee waar ik weet van heb. Ik zie zelf enkele oorzaken. Religieus met mogelijke radicalisering, twee spanning tussen bepaalde bevolkingsgroepen of ten derde effectief criminele feiten met het afbakenen van een territorium?"

  "Ik merk dat het probleem zich verlegd heeft naar het Stationsplein, waar er meerdere meldingen waren", aldus Brecht Vermeulen. "Ik heb de indruk dat er nog steeds zaken gebeuren aan het begin van de Ardooisesteenweg. Hoeveel boetes zijn er daar uitgeschreven? Waarom denkt u dat het wel zal lukken? Welke extra maatregelen plannen jullie?"

  Burgemeester Kris Declercq: "Het probleem met deze aanpak. Of het nu in de Ardooisesteenweg is of elders in de stad, is dat je qua communicatie altijd in een dubbelzinnigheid zit. Als je te veel vertelt, ondergraaf je de efficiëntie van de aanpak en de instrumenten. Los van beroepsgeheim, hetgeen gezegd mag worden en wat niet."

  "Ofwel zeg je te veel en loop je met de fanfare in het bos, ofwel zeg je te weinig en dan heb je speculaties en dan moet je dat erbij nemen. Dit is een soort problematiek die je niet kan beantwoorden door alles bloot te leggen en niet kan oplossen door één wondermiddel. Maar er is inderdaad een probleem en dat moeten we aanpakken, zonder enig taboe. Daarom dat we het samenscholingsverbod hebben ingevoerd."

  "Het is duidelijk dat het samenscholingsverbod bekend is bij de mensen. Uiteraard niet via de brief aan het stadhuis, maar er wordt wel degelijk opgetreden door de politie. Niet altijd 24/24. Dat wil ook niet zeggen dat je daar met drie à vier mag staan. Het is niet zo dat je daar staat, je opgepakt wordt. Het is wel een middel om bij problemen over te gaan tot bestuurlijke aanhoudingen, ook al zijn er geen effectieve feiten. Er zijn pv's uitgeschreven, er zijn bestuurlijke aanhoudingen gebeurd en er zijn opnieuw vechtpartijen geweest. Meer dan een. Er zijn opnieuw samenscholingen geweest. Er is in de buurt een bevraging geweest en in die context is het belangrijk om aan te halen dat het samenscholingsverbod slechts één van de vele instrumenten is. Maar meer kan ik daar niet over vertellen."

  "Wat is het conflict? Het woord zegt het zelf. Botsing tussen verschillende vlakken. Tussen individuele vlakken, tussen andere culturele vlakken of bepaalde strafbare feiten. Niet per se de combinatie. Maar het zijn die zaken die zorgen dat er een samenlevingsprobleem is."

  "We kunnen daar inderdaad retributies uitschrijven, maar het is veel meer dan dat. We moeten zorgen dat er stadsontwikkeling is. Dat de mensen er opnieuw durven rondwandelen. We moeten in de wijk investeren, er een nieuw soort Roeselare van maken, op een realistische manier."

 • Thomas Dubois

  Ter info: nu is het vijf voor twaalf

  (noot van de redactie, niet van de voorzitter)

 • Thomas Dubois

  Stad krijgt vergoeding na slechte betegeling Spillebad

  Tien jaar geleden al was er melding van loskomende tegels in het Spillebad. Wat volgde waren meerdere herstelbeurten. Aangezien er zich problemen bleven manifesteren, werd besloten om de betrokkenen te dagvaarden. Dat leidt nu tot een dading van 76.250 euro die ze ontvangen.

  De stad maakte al voor 15.000 euro herstelkosten. Daarbij komt nog een inschatting voor de komende jaren op ruim 22.500 euro. Voor de gemaakte en nog te maken uitgaven mag op 63.433 euro gerekend worden. De rest van het geld dat ze ontvangen geldt voor de verloren inkomsten door het gesloten zijn.

  Francis Reynaert (Open VLD): "Enkele bedenkingen. Men wist op voorhand dat het een moeilijk dossier zou zijn, bij het herzetten van de tegels. Is er niet gedacht aan een garantieverzekering? Men stelt de onderaannemer in gebreke, het is toch de hoofdaannemer? Het eerste expertiseverslag was in 2014 over een vonnis van 2010. Dat is toch ook niet correct?"

 • Thomas Dubois

  Stadsdiensten palmen deel Clintonpark in

  Stad Roeselare zal kantoren in het Clintonpark huren. Door daar extra ruimte in te nemen, kunnen de oncomfortabele containers aan Dipod verdwijnen. De huur van het Clintonpark is goedkoper dan de huur van containers.

  Aanvankelijk was het de bedoeling dat de containers aan Dipod plaats zouden maken voor een nieuwbouw. "De containers waren eigenlijk een tijdelijke oplossing met de bedoeling dat er later permanente huisvesting zou komen. De architect had al een plan klaar, maar het project Dipod werd on hold gezet. Het budget en de verandering van de organisatiestructuur van de stad zijn daar de oorzaak van", legt schepen van Gebouwen Nathalie Muylle (CD&V) uit.

  Nu verdwijnen de containers dus en verhuizen de mensen naar kantoren in het Clintonpark, een vergelijkbare oppervlakte. De verhuizing heeft enkel voordelen. "Ten eerste zal het een verbetering zijn voor het personeel, maar het betekent ook een fikse besparing voor de stad. Voor de containers betaalden we maandelijks meer dan 7.000 euro. In het Clintonpark een ruime 4.600 euro inclusief parking. Goed voor een besparing van 2.400 euro per maand." De medewerkers kunnen dus weldra van betere en modernere infrastructuur gebruik maken. Bovendien komt er zo meer ruimte vrij op de site Hoogleedsesteenweg.

  "Is er in de stad wel een visie. Eerst steekt men personeel in containers. Dan zijn er plannen voor een gebouw. Dan constateert men dat er geen geld genoeg is. Dan blijft men in de containers en nu gaan ze naar het Clintonpark. Wat is de volgende stap? We missen een visie op lange termijn waar jullie met die mensen naartoe willen", aldus Daniel Vanden Berghe (N-VA).

  "Het zal vragen naar meer. Men zal daar goed zitten, anderen zullen ook daar willen komen... Ik zie heel wat niet begroot. Er zijn zoveel onbekende factoren. Een verhuizing kost enorm veel geld. Ik zou graag het eindplaatje van heel de verhuizing zien", aldus Francis Reynaert. "Dan heb je de Hoogleedsesteenweg. Daar zal men vanalles nodig hebben. Ze hebben luxe nodig. Het is een luxeproject. Men wil meer..."

  Schepen Nathalie Muylle heeft een drukke avond: "Het is hetzelfde debat als van op de commissie. Wat de visie betreft, dan kan ik opnieuw zeggen dat je op een bepaald ogenblik binnen de integratie openbaar domein de visie hebt om alles te centraliseren in de site op de Hoogleedsesteenweg en daar hebben we toen voor gezorgd met de containers, enz. Dat was de bedoeling voor hoogstens een paar jaar. Het budget was voorzien voor daar een administratief gebouw te zetten. Op een bepaald ogenblik hebben we in het kader van de nieuwe organisatie met de verschillende directies een gewijzigde visie waarbij administratief alle diensten samen moeten zitten en de werkplaatsen het logistiek centrum. Een omgekeerde beweging dus, waar we in het schepencollege ook in geloven. Daarom zetten we alles on hold. We gaan de middelen niet verder inzetten met oog op een permanente en definitieve huisvestiging."

 • Thomas Dubois

  Verkoop DieZie zorgt voor gemengde reacties

  Voormalig jeugdcentrum DieZie ging onder de hamer voor 365.000 euro. Privé-investeerder nv Ursa gaat het pand slopen en plaatst er binnenkort een nieuwbouw met woonfunctie. De stad kocht het pand, toen nog een succesvolle feestzaal, 18 jaar geleden aan voor omgerekend 583.000 euro. Er werden 557.000 euro investeringen gedaan. "Goed voor in totaal dus 1.140.000 euro en nu werd het pand verkocht voor 365.000 euro. Dat bekent een verlies van 775.000 euro", berekende oppositieraadslid Daniel Vanden Berghe (N-VA). Ook de Nationale Bank werd onlangs met enkele honderdduizenden euro verlies verkocht.

  "De nieuwe woonappartementen zullen aansluiten bij het bestaande wooncomplex in de Sint-Michielsstraat. Dit project kan de beeldkwaliteit van de stad enkel maar versterken", aldus schepen Nathalie Muylle (CD&V).

  "Ik denk dat we vooral lessen moeten trekken naar de toekomst. Als we iets kopen, dan moeten we ook ons verstand gebruiken. We beschikken over het enige stukje grond in de stad dat over 20 jaar gehalveerd is in prijs, dat in stijgende vastgoed- en grondprijzen", aldus Immanuel De Reuse (Vlaams Belang). "

  "Hoe ze destijds aan die prijs gekomen zijn, ik heb het er raden naar... We zullen ons niet verzetten, maar ook niet goedkeuren."

  Annelies Carron (Open VLD): "Ik sluit me volledig aan bij mijn collega. Ook wij gaan ons niet tegen de verkoop aanstellen, er zijn momenteel weinig alternatieven. Maar willen evenzeer de oproep doen om in de toekomst enkele afwegingen te maken hieromtrent."

  "Als je een gebouw verkoopt tegen een duidelijk lagere prijs, in tijden van economische groei, dan is er iets grondig mis", is Brecht Vermeulen duidelijk. "Dat is nu zo en dat was ook bij de verkoop van de nationale bank."

  "Het gebouw is aangekocht in 1998. Er was toen nood aan een fuifzaal en een jeugdcentrum. Gedurende de vijftien jaar zijn er heel wat van ons dat er heel wat geweest zijn. Mocht er toch Facebook geweest, dan waren er heel veel vind-ik-leuks", aldus Stefaan Van Coillie (CD&V). "Gedurende die periode waren er heel wat herstellingen, 550.000 euro, en ik heb er ook concerten georganiseerd, en als je achteraf het gebouw moet kuisen zijn er uiteraard gebreken. Ik vind het spijtig dat een zaal waar vijftien jaar leute en plezier geweest is, dat daar zo neerbuigend over gedaan wordt."

  Steven Dewitte (Groen) was een van de eerste vrijwilligers. "Ik heb daar workshops, fuiven, enz. meegemaakt. Er hebben er veel hun eerste of hun laatste lief gevonden. DieZie vulde toen een nood die er was, vergelijkbaar met de Trax-site nu en de nood wou toen echt zo'n centrum. Het is jammer dat het nu bekeken wordt als een investering in de lucht", aldus Steven.

  "Het is niet omdat er mooie tijden geweest zijn, dat we zomaar moeten laten passeren dat het met verlies verkocht is."

  Gerdi Casier (SP.A): "Een simpele optelling van getallen is niet altijd de werkelijke toedracht van de werkelijkheid", klinkt het kort maar krachtig.

  "In 1985 ben ik schepen van Jeugd geworden en heb dat altijd met plezier gedaan. In die periode hebben we heel wat gedaan voor de jeugd", aldus Frans Dochy. "We hebben toen de helft van het gebouw van De Nolf in het centrum gekregen. We hadden toen amper 20 vierkante meter voor te fuiven. Enkele jaren later is de aankoop gebeurd. Het was de tijd dat de jeugddienst mee verhuisde naar daar, de eerste dienst die los was van het stadhuis. Dat heeft allemaal meegespeeld. Naast de feestzaal Sint-Michiel was er geen oplossing. Het waren andere tijden, maar er was geen andere optie. Het was misschien duur, maar het was wel een dure prijs. Het gaat niet op om alles te vergelijken, je moet het in de context zien. De opstart en aankoop gebeurde onder Erik Lamsens."

  "Er was toen een schatting van het comité, 24 miljoen. Het was een feestzaal. In de toenmalige staat. Dat klopt volgens mij. Nu is de geactualiseerde schatting 365.000, dat is nu eenmaal zo", aldus Nathalie Muylle. "Het enige bod was voor een nachtwinkel en niemand wil nog een extra nachtwinkel in de stad. Er was wel veel interesse, maar men zag weinig mogelijkheden. Er zijn geen ramen aan de zijkant, achteraan kijkt men op een garage en vooraan is het niet zo breed. Wou men er iets mee doen, dan moest men in de hoogte gaan, tot vijf à zes verdiepingen. Maar dat kon en kan niet. Een uitzondering kon enkel bij een totaalplaatje met andere panden."

 • Thomas Dubois

  Nu ook sporthal VMS te huur bij stad Roeselare

  Sporten zit in de lift. "Om tegemoet te komen aan de vraag van sportverenigingen en individuele sporters naar sportaccommodaties, heeft de stad al overeenkomsten voor de huur van hun sportzalen met VTI, Klein Seminarie en Onze Kinderen", weet schepen van Sport José Debels te vertellen.

  "In de Vrije Middelbare School werd dit schooljaar een nieuwe sporthal gerealiseerd. De stad wenst vanaf 1 september 2016 ook van die nieuwe infrastructuur gebruik maken. Daarom werd een huurovereenkomst met vzw Scholengroep Sint-Michiel opgesteld die de huur van de sporthal in de VMS regelt."

  Immanuel De Reuse vraagt zich af waarom Sint-Idesbald niet meer in het aanbod zit. "Sint-Idesbald zal niet meer volgens het stedelijk verhuursysteem verlopen omdat er een bouwproject op poten staat", voegt José er nog aan toe. "Bovendien is de sporthal wat verouderd naar sanitair en douches. Ze moet gerenoveerd worden, wil ze nog verder gebruikt worden. Bij harde wind regent het er zelfs binnen. Maar als er clubs de sporthal willen gebruiken, kunnen ze contact opnemen met de school zelf."

 • Thomas Dubois

  Polyvalente zaal troef voor Trax-site

  De voorzieningen voor de jeugd zijn de voorbije jaren ingrijpend veranderd in Roeselare. Jeugdcentrum DieZie, lange tijd de enige fuifzaal in de stad, is na een tijd van leegstand verkocht. Intussen wordt Trax meer en meer de place to be. Repetitieruimtes en een ondergrondse club zijn er al, maar daar komt weldra ook een grote polyvalente zaal bij die kan gebruikt worden voor fuiven en concerten.

  De bouw van fase twee start nog dit najaar. Studio Plus Architecten staat in voor het ontwerp. Na de zomer volgt de aanbesteding en de werken zouden in het najaar van 2016 van start moeten gaan. Voorjaar 2017 worden de omgevingswerken aangevat. Alles moet klaar zijn tegen het najaar van 2017 met de bedoeling om de polyvalente zaal dan te openen tegen 1 januari 2018. De totale kosten zijn geraamd op 2,5 miljoen euro, waarvan een half miljoen euro subsidie van Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD), die erg in het project gelooft.

  Wanden weg

  De polyvalente zaal komt vooraan links op het plateau. "We slopen ook alle voorgebouwen, de bureautjes die er nu nog staan, en gaan vanaf nu dus de volledige oppervlakte benutten. Ook de wanden gaan eruit, zodat enkel nog de grote luifel resteert", legt schepen van Gebouweninfrastructuur en Vergunningen Nathalie Muylle (CD&V) uit. De polyvalente zaal is zowel voor grote evenementen, fuiven, cultuur als verenigingen."

  "Er moeten in de zaal 950 mensen kunnen rechtstaan 600 met een groot podium en 385 zittend op de tribune. Het is alvast de bedoeling om een uitschuifbare tribune te plaatsen." Achteraan zal een grote foyer zijn met zowel bediening voor drank in de zaal als aan de foyer. "De foyer kan dus apart worden afgesloten en verhuurd."

  Een zaal met alles erop en eraan, een ontvangstplein en toegangshal, plaats voor de ticketverkoop, een bureau, een vestiaire, een vergaderruimte, een opslagruimte, kleedkamers, een backstage-ruimte, een keuken, koelcel, sanitair en zelfs een terras. De zaal moet ook vlot toegankelijk zijn voor organisatoren en krijgt daarom een hellend vlak, zodat materiaal en catering naar boven gerold kan worden.

  "Ik blijf het ontbreken van ontsluitingen missen", aldus Francis Reynaert (Open VLD). "Wij hadden liever een andere locatie gehad, maar daar kunnen we niet meer op terug", stelt Immanuel De Reuse (Vlaams Belang).

  "Ze komen tegemoet aan de behoefte, maar we gaan ons onthouden. Ze vormen een onderdeel van een ruimer gegeven. We missen het totaalplaatje en het legislatuuroverschrijdend gegeven."

  "De afsluiting komt er in 2017", zegt Nathalie Muylle. "De vloer wordt aangepakt tussen 7 en 15 juli."

  Trax.

  Trax. © GF

 • Thomas Dubois

  Het is 22.36 uur

  Na het goedkeuren of de kennisname van enkele jaarrekeningen is het aan de B-punten.

 • Thomas Dubois

  Stad zet verder in op diversiteit

  Het lokaal contactpunt Unia en de stad slaan de handen in mekaar in de strijd tegen discriminatie en bij het bevorderen van gelijke kansen. In een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia wordt de werking tot en met 2019 verzekerd. De samenwerking focust op vier zaken:

  - Er is een meldpunt discriminatie in het Welzijnshuis.

  - Overleg en samenwerking met lokale partners, netwerken en stakeholders.

  - Analyseren, rapporteren en geven van lokale beleidsaanbevelingen.

  - Opzetten of meewerken aan preventieve acties en vormingen.

  Unia Roeselare nam in maart deel aan de Internationale dag tegen racisme en in mei aan de Internationale dag tegen discriminatie holibi's en transgenders. Op de agenda verder dit jaar staat nog een actie naar aanleiding van De dag van het verzet tegen armoede en een infosessie over het VN-verdrag voor personen met een handicap.

 • Thomas Dubois

  Tijd voor een pauze

  "We zijn halfweg de rit, tijd voor een pauze", aldus Dirk Lievens.

 • Thomas Dubois

  Kan het raam open?

 • Thomas Dubois

  Iemand een antwoord?

 • Thomas Dubois

  Nieuwe sportvloer voor sportcentrum in Beveren

  Met de extreme regenval van 30 mei 2016 is de sporthal van Beveren onder water gelopen. Hierdoor is de sportvloer zwaar beschadigd en moet deze vervangen worden. Daar het sportstadion dagelijks gebruikt wordt door zowel scholen als verenigingen en deze niet of moeilijk kunnen uitwijken naar een andere sporthal dringt een herstel zich op. De kost wordt geraamd op 130.000 euro.

  "Wat is de visie naar de toekomst? Het is niet de eerste keer. Hoe gaan we dat vermijden? Nu komt de verzekering tussen, maar gaan ze dat blijven doen? We kunnen toch geen kaarsje branden opdat het niet meer gebeurt. We kunnen toch niet om de twee jaar telkens dergelijke kost voorzien?", aldus Annelies Carron (Open VLD).

  "De verzekering zal tussen komen, oké. Zal er een nieuw soort vloer komen, die wel waterbestendig is?", stelt Immanuel De Reuse (Vlaams Belang).

  Marc Vanwalleghem (CD&V): "Iedereen weet, die sporthal in Beveren is te laag gebouwd. Als je 14 cm onder het maaiveld bouwt en de hoogte is niet goed genoeg voor niveau op derde nationale, dan is er geen oplossing. Dan mag je denken en zoeken wat je wil, die is destijds te laag gebouwd. Iedereen weet het, maar niemand wil het zeggen. Je kan enkel de vloer ophogen, maar voor de rest is er daar geen enkele mogelijkheid. Vergelijk met het muzieklokaal 20 meter verder waar we nog nooit een druppel hebben gehad."

  Nathalie Muylle: "Nog een kleine nuance bij wat schepen Vanwalleghem verteld heeft. Het is wel voor een stuk remedieerbaar. Dit is nu de tweede keer, de verzekering komt er tussen, maar ze verwachten wel dat we voorzorgsmaatregelen nemen in de mate van het mogelijke opdat dit niet meer voorkomt. De expert heeft een aantal pistes overlopen, er zijn ook nog andere opties. Nu is het aan de dienst gebouwen om te bekijken hoe we, naar de toekomst toe, dit kunnen vermijden. Nu gaan we afwachten en kijken welke technische mogelijkheden er zijn."

 • Thomas Dubois

  Er komt nu ook een Duivelsstraat

  Al heeft de toekenning niets te maken met de goede prestaties van de Rode Duivels momenteel. Het gaat om een verkaveling van Hectaar in de Beversesteenweg. Dit zijn drie deelkadersterpercelen onderverdeeld in acht loten. De deelraad Erfgoed stelde deze straatnaam voor. Vroeger bestond die al, maar die werd destijds herbenoemd en geïntegreerd in de Beversesteenweg. Sindsdien werd de straatnaam niet meer gebruikt.

  Als dit gebeurt, zouden twee bestaande adressen moeten wijzigen.

  "In de laatste fractievergadering hadden we het er ook al over, of dit een goed idee is om dit Duivelsstraat te noemen, omdat de oude naam misschien voor verwarring zorgt. Misschien kunnen we er de Nieuwe Duivelsstraat voor nemen?", aldus Siska Rommel.

  "Misschien dan beter de Rode Duivelsstraat?", lacht schepen Bart Wenes. "Maar het lijkt me best om de raad van de cultuurraad te volgen."

 • Thomas Dubois

  Stad pakt opnieuw fietspaden aan

  Ieder jaar maakt de stad budget vrij om daarbij de meest dringende fietspaden aan te pakken, voor een veiliger fietsverkeer. Het gaat om een kleine 80.000 euro per jaar.

  "Hoeveel lopende meter denkt u hiermee te kunnen heraanleggen en welke", vraagt Brecht Vermeulen (N-VA). "Het aantal lopende meter, daar kan ik niet op antwoorden", aldus Griet Coppé. "Ik stel voor dat we in september dit eens naar de commissie brengen en er daar dieper op ingaan. De technische mensen kunnen daar beter op antwoorden."

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!