Live Herbeleef de provincieraad : "Wat na 1 januari 2017 als de afslanking van de provincies start?"

03/12/15 om 10:13 - Bijgewerkt om 16:44

Na een ruime besprekingsronde in drie zittingen vorige week, werd donderdag het budget 2016 van de provincie West-Vlaanderen aangenomen. Bij de beschouwingen van de diverse fractieleiders viel vooral één existentiële vraag op: "Wat na 1 januari 2017 als de hogere overheid de afslanking van de provincies op gang trekt?"

 • Jos Remaut

  Einde van de zitting

  Het provinciebudget 2016 is aangenomen, de zitting wordt gesloten.

 • Jos Remaut

  De stemming is geopend

  Diverse beslissingen en belastingsreglementen vooarfgaand aan de stemming van het eigenlijke budget worden nu gestemd. Zonder problemen overigens.

  Voor veel punten is er een meerderheid van 45 tegen 25 bij 0 ontoudingen, voor heel wat andere punten is er zelfs unanimiteit.

 • Jos Remaut

  "Blijven vechten tegen mogelijke afschaffing provinciale opcentiemen"

  Guido Decorte, na de voorzet van zijn partijgenoot Christof Dejaegher een half uurtje geleden :

  "We blijven vechten tegen de intentie van Vlaanderen om ons de opcentiemen vanaf 2017 te ontnemen. Tegen eind volgend jaar verwachten wij een uitspraak van de Raad van State."

  "Maar als wij daarna blijven vinden dat dit écht onrechtvaardig is, dan gaan we daar zeker op reageren."

 • Jos Remaut

  Een mondje West-Vlaams mag

  Geheel binnen de lopende imagocampagnes van de provincie, verlaat Guido Decorte in het vuur van zijn betoog af en toe heel eventjes het pad van het gepolijste algemeen Nederlands en gooit hij er al eens een woordje dialect of een West-Vlaamse tongval tussen. Het komt uit het hart, zoveel is duidelijk !

 • Lieven Mathys

  En daar is de West-Vlaamse (eetbare) grond weer

 • Jos Remaut

  Guido Decorte : "Hendrik Verkest slaat de nagel op de kop"

  Gedeputeerde Guido Decorte herhaalt nog even een tussenkomst aan die Hendrik Verkest (CD&V), een oudgediende van deze provincieraad, hield in een van de voorbije detailzittingen.

  De tussenkomst van Hendrik Verkest : "De provincie heeft één nadeel: zij is een oud Belgisch bestuurlijk niveau en van daaruit geviseerd om minstens nog verder afgebouwd te worden en liefst nog helemaal te verdwijnen."

  "Ik heb nog niemand horen verklaren dat een regio van één miljoen inwoners een slechte schaal heeft. De grote hippe Europese stadsregio's waarvan men droomt à la Barcelona hebben ook die schaal. De nieuwe Vlaamse regio's die in de plaats zouden komen van de provincies hebben een schaal van rond de 300.000 inwoners. Ik begrijp het niet goed."

  Dat de stad Antwerpen problemen heeft met een provinciebestuur dat bovenliggend en beperkter is dan de stad zelf, kan je misschien nog begrijpen. Maar voor de rest is Vlaanderen een geheel van kleinere steden en op Europese schaal gemiddelde gemeenten.

  "Een partij heeft natuurlijk perfect het democratisch recht om tegenstander te zijn van het provinciaal niveau. Wat mij verwondert, is het gebrek aan inhoudelijke argumentatie. Is de provincie West - Vlaanderen te duur, sluiten haar initiatieven niet aan op de West - Vlaamse vraag of behoefte."

  "Wie is beter in staat met democratische legitimatie dit volkje aan de Noordzee te besturen ? Is er teveel personeel bij de provincie volgens de taken en opdrachten die ze uitvoert ?"

  "Zullen regio's van 300.000 inwoners met concurrerende kleinere steden hiertoe beter in staat zijn? Dat is toch de vraag die het debat zou moeten domineren."

  "Terloops nog even opmerken: geen enkele stad is zo geldopslorpend per hoofd, per inwoner dan Antwerpen. We spreken van 6 keer meer uit gemeente - en stedenfonds dan de doorsnee gemeenten. Namelijk 1200 euro per hoofd voor Antwerpen tegenover 200 euro voor de gemeenten."

  "Er is natuurlijk de grootstedelijke problematiek. Maar er zijn ook grootstedelijke inefficiënties. Vraag is of zo'n geldverslindend bestuurlijk apparaat moet uitgezaaid worden over heel Vlaanderen."

  "Ik heb op al die vragen en bedenkingen weinig inhoudelijke kritiek gehoord tijdens de debatten. Hoe kan deze provincieraad gelukkig zijn met de ontwikkelingen die op ons afkomen ? Zorgen voor West - Vlaanderen in een solidariteit met Vlaanderen en met de federatie België dat lijkt mij een mooie opdracht."

  Hendrik Verkest.

  Hendrik Verkest. © RN

 • Jos Remaut

  Nieuwe piste : bilateraal onderhandelen met elke provincie afzonderlijk

  Eerste gedeputeerde Guido Decorte begint zijn repliek met een verwijzing naar zijn openingstoespraak op 16 november.

  Waarin hij veel vraagtekens plaatste bij de haalbaarheid van de datum van 1 januari 2017 om de afslanking van de provincies door te voeren.

  "Een verhaal dat blijkbaar gedurfd was en is doorgedrongen tot de Commissie Binnenlandse Zaken in het Vlaams Parlement. Het is blijven hangen ..."

  "Ik maak hier bij deze dan ook een nieuwe piste openbaar, die op het eigenste moment ook besproken wordt binnen het projectteam van de Vlaamse overheid. Een voorstel waarbij de Vlaamse overheid voortaan bilateraal gaat onderhandelen met elke provincie. Want elke provincie is anders en heeft andere accenten en prioriteiten."

  "Dit is volgens mij een aanpak die beslist betere resultaten zal opleveren. Ik geloof er, eerlijk waar, echt in. Ik hoop dan ook dat fractieleider Kristof Pillaert van N-VA deze piste wil ondersteunen naar zijn minister Liesbeth Homans toe."

  Gedeputeerde Guido Decorte.

  Gedeputeerde Guido Decorte. © RN

 • Jos Remaut

  "Eet bijzonder smakelijk, en gebruik straks uw gezond verstand"

  Het zijn de laatste woorden van de tussenkomst van Christof Dejaegher, die een stevig applaus krijgen. Hij verwijst naar onze goeie eetbare grond, waarin de West-Vlaamse boer dapper voortploegt.

  En straks, daarmee is de eindstemming bedoeld. Maar die is nog even veraf, want de deputatie zal nu eerst nog, bij monde van eerste gedeputeerde Decorte, repliek geven.

  En de boer...

  En de boer... © grf

 • Jos Remaut

  "Afschaffing provinciale opcentiemen zal toets met grondwet moeten doorstaan"

  Christof Dejaegher van CD&V besluit : "Zelfs al heeft onze partij op nationaal vlak concessies gedaan, dan zie ik nog geen reden om niet verder voor onze provincies te strijden. De grote leiders zullen nu eenmaal altijd wel op sommige vlakken van mening verschillen".

  En wat betreft de plannen tot afschaffing van de provinciale opcentiemen op de onroerende voorheffing : "Die zullen de toets met onze grondwet nog moeten doorstaan !"

 • Jos Remaut

  Christof Dejaegher : "We steunen Guido Decorte door dik en door dun"

  Christof Dejaegher (CD&V): "Onze fractie steunt door dik en dun eerste gedeputeerde Guido Decorte in zijn strijd voor de provincies. En wij niet alleen, zo te horen aan het applaus van daarnet."

  "OK, er is een compromis binnen de Vlaamse regering, maar het moet op een correcte en een duidelijke wijze worden uitgevoerd. "

  "Als er iémand is die opkomt voor het belang van West-Vlaanderen, dan is het deze meerderheid. En dit terwijl de West-Vlamingen niet dieper in de geldbeugel moeten tasten. Ja, er is een indexering van onze belastingen, maar die een platte belastingsverhoging noemen, dat vind ik er toch wel zwaar over."

  Christof Dejaegher.

  Christof Dejaegher. © Ronny Neirinck

 • Jos Remaut

  Christof Dejaegher (CD&V): "Geen beestenboel dit jaar"

  Fractieleider Christof Dejaegher van CD&V brengt er als laatste spreker de stemming wat in. "We gaan er hier geen beestenboel meer van maken. T'es tid dat ut is. 't skoap is de preut of".

  Waarmee hij verwees naar de urenlange discussies in de voorbije zittingen over... jawel, de interne staatshervorming.

  En dat van die beestenboel, dat verwees naar de vele beeldspraken met dieren die er in de drie voorbije zittingen zijn gehanteerd.

  Maar misschien ook wel een beetje naar het schimmige karakter van sommige discussies...

 • Jos Remaut

  "Samen werken aan gemeenschappelijke sokkel voor overdracht van provinciepersoneel"

  Peter Roose zit in alle ellende en schimmige sfeer van de drie voorbije budgetbesprekingen toch één lichtpuntje : "N-VA maakte een opening om samen aan tafel te zitten rond de personeelsproblematiek."

  "Voor de eerste keer voelde ik, mijnheer De Roo, een zekere empathie om samen te werken aan een gemeenschappelijke sokkel inzake overdracht van personeel, waarmee we naar de Vlaamse regering trekken. Ook de vakbonden werken mee, ze hebben de strategische keuze gemaakt voor het scenario van het minste erg."

 • Jos Remaut

  Peter Roose (SP.A): “N-VA wijst ons aanbod ostentatief af”

  Peter Roose, met een lichte vorm van dramatiek in de stem : "Terwijl wij ons met zijn allen inspannen om de provincies een nieuwe toekomst te geven, wijst de N-VA ons aanbod ostentatief af".

  Even een kort moment van stilte in de zaal, de woorden zinderen na.

  Maar N-VA mag niet reageren, haar beurt is al geweest.

 • Jos Remaut

  SP.A kristisch over uitspraken van Vlaamse vakministers

  Peter Roose : "Zal minister Gatz (cultuur) zijn engagement waar kunnen maken ? Hij belooft immers dat het huidig cultureel beleid van onze provincie door hem zal verder gezet worden. Maar dat zal financieel niet evident zijn."

  "Minister Vandeurzen (welzijn) is echter nog duidelijker : als er geen extra centen naar zijn departement komen, dan wordt er geen enkel West-Vlaams initiatief voortgezet..."

 • Jos Remaut

  Peter Roose : "Dieren mogen nog, mensen niet, leg dat maar eens uit"

  Peter Roose (SP.A): "De opsplitsing tussen grondgebonden en persoonsgebonden materies zal altijd voor discussie blijven zorgen."

  "Vrijwilligers ondersteunen voor het oversteken van een bedreigde diersoort, dat zal de provincie mogen blijven doen. Maar diezelfde vrijwilligers inzetten om een blinde persoon de straat te laten oversteken, dat zou niet meer kunnen. Leg dat maar eens uit aan een zinnig mens!"

  Peter Roose.

  Peter Roose. © kw

 • Jos Remaut

  Hugo De Plecker : "Pas de armoedetoets toe !"

  Kritische uitsmijter aan het eind van zijn betoog, naar aanleiding van de 2,5 miljoen subsidie voor de herstelling van het orgel in de Sint-Salvatorkathedraal in Brugge : "Mag ik vragen om bij dergelijke investeringen in de toekomst eerst de armoedetoets toe te passen !"

 • Jos Remaut

  Open VLD : "Myriam Vanlerberghe verdient alle lof !"

  Hugo De Plecker van Open VLD had, na een uitweiding over GoneWest, nog een onverwacht bloemetje in petto : "Myriam Vanlerberghe verdient alle lof. Deze deputatie verdedigt zich zo goed als mogelijk tegen de aanvallen van de Vlaamse regering. Laat ons allen samen opkomen voor ons personeel."

  "En voor de dienstverlening, die bedreigd wordt. Ondertussen verneem ik dat Vlaanderen dit ook van plan is. Maar hun aanpak doet me toch de wenkbrauwen fronsen."

 • Jos Remaut

  Het begin van een nieuwe start of het begin van het einde ?

  Hugo De Plecker (Open VLD) : "We staan halfweg deze bestuursperiode. Het begin van een nieuwe start of het begin van het einde ? Ook als provincieraadslid hebben we veel vragen voor de toekomst, dit is een onzekere periode."

  "Ook ik bezin me wel eens, maar ik blijf ervan overtuigd : we moeten onze West-Vlaamse mensen alle kansen geven, om te genieten bijvoorbeeld. Wij als provincie voelen aan wat de mensen beroert en wat ze willen."

  Waarna Hugo De Plecker een aantal toekomstgerichte initiatieven van de provincie nog eens in de kijker plaatst.

 • Jos Remaut

  Maar... N-VA ziet ook goede punten

  Kristof Pillaert rondt af : "We hebben zeker ook positieve zaken gezien en gehoord tijdens deze debatten. Vooral in de grondgebonden zaken zijn er toch wel verschillende zaken waar we achter kunnen staan."

  "Op gebied van toerisme doet Westtoer voldoende inspanningen om toeristen aan te trekken voor de onze kustprovincie. De cruisetoeristen en de WO 1-toeristen bestendigen blijft een aandachtspunt."

  "Ook Westdeal kan onze goedkeuring wegdragen. Het feit dat er nu, mede onder impuls van Geert Bourgeois, geld voorhanden zal zijn door de goedgekeurde GTI doet ons hopen op een krachtdadig beleid. Een beleid overigens waar gedeputeerde de Bethune kan rekenen op onze steun. Hierbij blijven we aandacht vragen voor de haven van Zeebrugge."

  "Inagro heeft als onderzoekscentrum al heel wat strepen verdiend. Het blijft een toonbeeld voor onderzoek op landbouwgebied. Of de serre op het dak van de veiling een goed idee is, zal moeten blijken. We kijken uit naar de resultaten, maar geven het project alvast het voordeel van de twijfel."

  "Tenslotte kunnen we ons zeker ook vinden in het provinciaal beleid rond de waterlopen. De provincie neemt haar taak hier zeker ter harte. We weten dat bufferbekkens aanleggen handen vol geld kosten, maar zien hiervan zeker ook het nut in."

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!