Live Herbeleef de provincieraad : voorstelling van provinciebudget 2017

17/11/16 om 11:27 - Bijgewerkt om 16:44

Op deze openingsziiting van het nieuwe werkjaar van de provincieraad zal eerste gedeputeerde Guido Decorte zijn beleidsverklaring, de zogenaamde 'State of the union', naar voren brengen. Daarna zal gedeputeerde Carl Vereecke de financiële contouren schetsen van het provinciebudget 2017. Dit budget staat vooral al in het teken van het extra jaar dat de Provincie gegund is voor de bevoegdheden welzijn, cultuur, sport en jeugd.

Herbeleef de provincieraad : voorstelling van provinciebudget 2017

© GF

 • Jos Remaut

  Zitting ten einde !

  Na deze uitvoerige toelichtingen, sluit voorzitter Eliane Spincemaille deze zitting. Of beter gezegd : ze schorst de zitting, want er komen nu een aantal vervolgzittingen, waarop het budget zal worden besproken domein per domein. Deze vinden plaats op dinsdag 29 en woensdag 30 november, en op donderdag 1 december.

  Op donderdag 8 december is er dan het slot van deze getrapte begrotingszitting, met algemene beschouwingen door de fractievoorzitters, repliek van de deputatie en de stemmingen. Deze zal u ook live kunnen volgen via dit kanaal. Tot zolang !

 • Jos Remaut

  En dan nu het belangrijkste : de provinciebelastingen wijzigen niet !

  Door de gezonde financiële resultaten kunnen de provinciale belastingen ongewijzigd blijven, er wordt zelfs geen indexering toegepast.

  De algemene provinciebelasting blijft op 39 euro voor een gezin en 22 euro voor een alleenstaande. Voor 'rechthebbenden op verhoogde tegemoetkoming' is er een verminderd tarief van 31 euro voor een gezin en 17 euro voor alleenstaanden. De leefloners worden vrijgesteld van deze belasting.

  De Onroerende voorheffing blijft in 2017 behouden op 355 opcentiemen

  De Provinciebelasting op tweede verblijven zal ook in 2017 118 euro per tweede verblijf bedragen.

  Voor de Provinciebelasting op bedrijven ten slotte blijft het basistarief gelden van 103 euro (tot 1.000 m²), vanaf 1.001 m² tot 10.000 m² wordt 17 cent/m² aangerekend en vanaf 10.001 m² tot 500.000 m² wordt 15 cent/m² aangerekend. Het gedeelte boven de 500.000 m² is vrijgesteld.

 • Jos Remaut

  Financiële toestand van de provincie blijft heel gezond

  Na de speech van Guido Decorte, afgerond met applaus, komt gedeputeerde voor financiën Carl Vereecke (Open VLD) aan het woord. Hij schetst de financiële contouren van het budget 2017 en het meerjarenplan tot 2019.

  Deze zijn niet zo simpel, gezien de hele operatie van de verevening : de geldstroom tussen de provincie en de Vlaamse overheid die wijzigt in evenredigheid met de verschuiving van de bevoegdheden welzijn, jeugd, cultuur en sport vanaf 1 januari 2018.

  Maar eerst de focus op 2017 :

  De totale exploitatie-uitgaven bedragen in 2017 155.611.882 euro, de exploitatie-ontvangsten bedragen 169.823.561 euro. Er is dus ruim 14 miljoen over in het eigen dienstjaar.

  De exploitatie-uitgaven stijgen met ongeveer 2,5 % ten opzichte van 2016. De exploitatie-ontvangsten stijgen met een kleine 2,4 % t.o.v. 2016. De stijging van de ontvangsten is dus in evenwicht met de stijging van de uitgaven.

  In totaal wordt in 2017 voor ruim 43,2 miljoen euro aan investeringen gepland, zo'n 5,7 miljoen meer dan in 2016.

  De grootste investeringen zijn weggelegd voor investeringen in de startersfaciliteiten (afgerond 2,3 miljoen euro), de verdere binnenrestauratie van de Sint-Salvatorskathedraal met het orgel in Brugge (2.021.100 euro), de realisatie van het Centrum Duurzaam Bouwen in Veurne, waarvoor in 2017 883.200 euro gebudgetteerd wordt en een gelijkaardig bedrag in 2018, en een bijkomend krediet voor de aankoop van het Provinciaal Hof in Brugge (2 miljoen euro extra, waardoor de provincie een bedrag van 7 miljoen euro hiervoor voorziet),

 • Jos Remaut

  Nieuw provinciedomein IJzerboomgaard moet begin 2018 opengaan voor het publiek

  Een laatste poroject dat Guido Decorte in de kijker stelde, was het nieuwe provinciedomein IJzerboomgaard in Diksmuide, 20 hectare groot.

  "In de gebouwen wordt een onthaalhoeve voorzien die het centrale knooppunt vormt binnen het domein. Het wordt een rust- en onthaalpunt van waaruit de bezoeker de Westhoek met de fiets kan ontdekken. Op het domein worden onder andere een cafetaria met terras, een aantal picknickzones, een avontuurlijke speelzone met waterpartijen en een netwerk van wandel- en speelmogelijkheden gecreëerd."

  "De aanleg van de speelzone en de beplanting met 7.000 bomen en struiken zijn voorzien voor het najaar 2017. Er worden eveneens vlotte fietsverbindingen richting de kust, de polders en de IJzervlakte voorzien. Ook de jeugd krijgt de mogelijkheid om er naar hartenlust in de natuur te spelen, met de grote natuurlijke speelzone. Jeugdgroepen kunnen er eveneens in bepaalde perioden kamperen op het terrein."

  "Een investering van ongeveer 1.502.000 euro. We plannen dit nieuwe domein aan het publiek voor te stellen tegen het begin van 2018."

 • Jos Remaut

  "Eerst droge voeten, dan de rest"

  "In 2017 en volgende nemen we onze rol als waterbeheerder weer voor de volle 100% op. We blijven vasthouden aan het credo 'Eerst droge voeten, dan de rest'. We proberen de West-Vlaming overal op het droge te houden, al is dit niet overal en altijd mogelijk."

  Uit het indrukwekkende pakket aan maatregelen tot waterbeheersing, pikte Guido Decorte enkele sprekende voorbeelden :

  - De aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Hulstebeek in Oostrozebeke, ter bescherming van de industriezone, de woonkernen in de Hulstestraat en de dorpskern van Oostrozebeke. Goed voor een investering van 350.000 euro.

  - In Snaaskerke bouwt de Provincie een pompstation op de Sprookjesgracht,ter beveiliging van de dorpskern, goed voor 470.000 euro.

  - De aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied in Torhout, op de Gaverbeek, als onderdeel van het landinrichtingsproject Groenhove-Vrijgeweid van de VLM. Goed voor 877.000 euro.

  - Het ruimen van Dikkebusvijver in Ieper. De ruimingswerken zijn het resultaat van een samenwerking tussen de stad Ieper, de Watergroep en de Provincie. De raming van de werken bedraagt 712.500 euro.

 • Jos Remaut

  En dus voor één keer nog cultuur en welzijn in het budget

  "De Oe is't campagne gaat in 2017 onverminderd verder: we trekken met deze sensibilisering letterlijk de scholen binnen om de jongeren nog meer in hun eigen omgeving te bereiken."

  "In 2017 zetten we onverminderd de inspanningen voor 'Buren bij Kunstenaars' verder. De organisatie zal opnieuw uitgerold worden, goed voor een project van ongeveer 100.000 euro."

  "Het participatieve leesproject 'Boekbaby's' groeit ook in 2017 verder uit en zal onder een nieuwe naam 'Boekstart' verder blijven bestaan, met de steun van Iedereen Leest."

 • Jos Remaut

  Drie strategische pijlers voor het West-Vlaams economisch beleid

  In het bijgestelde meerjarenplan 2017-2019 wordt 5 miljoen eura extra voorzien voor economische ontwikkeling. Dit bedrag komt bovenop de financiële middelen die in het meerjarenplan al voorzien waren.

  Deze bijkomende middelen worden ingezet op de drie strategische pijlers van het West-Vlaams economisch beleid:

  1.De uitbouw van de kenniseconomie met een focus op de speerpunten van het provinciaal industrieel beleid. Via de Fabrieken voor de Toekomst van de POM West-Vlaanderen en van TUA West, zullen in de nabije toekomst gerichte projecten worden ontwikkeld in blue energy, voeding, nieuwe materialen, machinebouw & mechatronica en zorgeconomie.

  2. Ontwikkeling van de polyvalente transportinfrastructuur. Zo worden er onder meer bijkomende investeringen gepland voor de verdere ontwikkeling van de River Terminal Wielsbeke, de River Terminal Roeselare, de verdere uitbouw van een spoorplatform in Menen (LAR) en de verdere ontwikkeling van de luchthaven Kortrijk-Wevelgem.

  3. Investeringen voor de startersinfrastructuur : aankoop, verkoop en investeringen in bestaande sites. Zo worden er bijvoorbeeld middelen voorzien voor de ontwikkeling van het Ondernemerscentrum Brugge, voor de afwerking van een nieuw starterscentrum in Waregem en voor verdere modernisering van bestaande infrastructuur.

 • Jos Remaut

  De fiets centraal

  "In 2017 zetten we als Provincie verder in op het promoten van de fiets als vervoersmiddel. Dit doen we door een reeks aan acties en projecten uit het verleden verder te zetten

  De verdere uitbouw van het fietsroutenetwerk voor functioneel verkeer krijgt opnieuw prioriteit in 2017. Met net geen 4,5 miljoen euro gereserveerd voor projecten met fietsinfrastructuur geeft onze Provincie een belangrijke impuls aan het fietsbeleid. Deze ingrepen worden gepland in 12 gemeenten verspreid over de hele provincie."

 • Jos Remaut

  "Omgevingsvergunning wordt grote administratieve vereenvoudiging"

  Tot slot van zijn toespraak legt Guido Decorte nog een aantal belangrijke klemtonen voor de komende jaren op tafel. Om te beginnen : de invoering van de omgevingsvergunning, die vanaf volgend jaar de bouw- en de milieuvergunning in één procudure moet verenigen.

  "Vanaf 23 februari 2017 is de omgevingsvergunning een feit. Een ingrijpende verandering voor ondernemers, een stap die een grote administratieve vereenvoudiging zal moeten betekenen. De invoering van de omgevingsvergunning gaat ook samen met de digitalisering ervan. De nieuwe omgevingsvergunning zal een belangrijk impact hebben op de werking van de dienst en de deputatie.

  De Provincie zal extra middelen inzetten om deze overgang in goede banen te leiden: ongeveer 170.000 euro in 2017. Deze zijn nodig om de werking van de eigen dienst en de omgevingsvergunningscommissie te verzekeren en software aanpassingen te kunnen doorvoeren. Daarnaast wil de Provincie ook eigen beleidsaccenten leggen. Hierbij komt de evaluatie van permanent geworden vergunningen in beeld, maar ook analyses van bepaalde sectoren."

 • Jos Remaut

  "...maar ik besef dat niet iedereen hier hetzelfde idee heeft als het op de Provincie aankomt"

  "Ik besef dat niet iedereen in dit halfrond hetzelfde idee heeft als het op de Provincie aan komt. Waar Groen en N-VA er duidelijk op aansturen om deze instelling volledig te ontmantelen, hou ik echter vast aan mijn overtuiging. Het provinciebestuur staat voor integratie, coördinatie en samenwerking. Een taak die niet aan de lokale besturen kan worden overgelaten uit opportuniteitsoverweging of gebrek aan capaciteit, en een taak waar Vlaanderen op vandaag niet is op georganiseerd.

  Een overtuiging, die trouwens ook gedeeld wordt door de collega's van de deputatie, en gestaafd door een aantal duidelijke argumenten.

  In het verhaal van de afslanking wordt men zeer vaak geconfronteerd met het begrip 'bestuurskracht'. Vlaanderen voert deze term hoog in het vaandel, en neemt dit zelfs als een voorwendsel om de afslanking te verantwoorden. Het wordt echter steeds duidelijker dat voor bepaalde beleidsdomeinen de afslanking van de Provincies geen groei aan bestuurskracht oplevert. In tegendeel. De afstand tussen beleid en de "klant" dreigt te groot geworden. Een provinciaal niveau lijkt achteraf beschouwd misschien toch niet zo overbodig?

  Een mening die blijkbaar ook door anderen gedeeld wordt. Herwig Reynaert, professor in de lokale politiek, liet volgende uitspraak in de Krant van West-Vlaanderen optekenen:

  'De taken die de provincie behartigt, worden door velen onderschat. Die misvatting ligt deels aan het provinciebestuur zelf, dat te weinig met zijn verwezenlijkingen op de voorgrond treedt. Vooral voor kleinere gemeenten speelt de provincie een belangrijke rol. Grote steden daarentegen kunnen gemakkelijker hun eigen boontjes doppen.'

 • Jos Remaut

  "Ik geloof rotsvast in de provincie als onmisbare schakel in het beleidslandschap"

  Guido Decorte is op dreef : " Ik ben er van overtuigd dat de Provincie West-Vlaanderen in het veranderende bestuurlijk landschap zeer relevant zal blijken de komende jaren. Ik geloof rotsvast in een Provincie als onmisbare schakel in het bestuurlijke samenspel tussen de Vlaamse Overheid en de lokale besturen. Ik heb het beeld van een Provincie die een beleid voert vanuit haar regio's, verankerd in haar streekhuizen. Een beleid dat aangestuurd wordt door onze West-Vlamingen en dat hen rechtstreeks ten goede komt. "

 • Jos Remaut

  "Maar het verhaal van de afslanking is voor ons nog niet afgewerkt"

  "Ook voor ons als organisatie is het verhaal van de afslanking nog niet afgewerkt." benadrukt Guido Decorte. "De financiële krijtlijnen van de overdracht en de fiscale toekomst van onze instelling mag dan al uitgetekend zijn, de uitwerking is dit zeker nog niet. Vlaanderen presenteerde een draaiboek voor de transitie, maar tot op heden zijn hierin nog geen betekenisvolle stappen gezet.

  Wat me het meest zorgen baart is de weg die we nog moeten afleggen voor het personeel dat mee wordt vervat in de overdracht. Er is nog veel werk voor de boeg om voor deze 100 gewaardeerde medewerkers voldoende duidelijkheid en zekerheid te bieden. Laat ons dit vooral niet uit het oog verliezen.

  Ik doe dan ook graag een oproep om hierin verder te werken en snel tot een duidelijk plan te komen. Een plan dat rust moet brengen zowel bij de individuele mensen, maar ook rust binnen onze organisatie. Want deze rust is broodnodig om ons volledig voor te bereiden op onze toekomst als intermediair bestuur."

  Guido Decorte.

  Guido Decorte. © KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

 • Jos Remaut

  Guido Decorte : "Afgeslankte provincie, met hogere slagkracht en nieuwe ambities"

  Alhoewel het budget 2017 nog alle middelen bevat voor de bevoegdheden welzijn, cultuur, jeugd en sport, die na 31 december 2017 niet meer bij de provincie zullen liggen, legt Guido Decorte in zijn toespraak tot de provincieraad toch al duidelijk de klemtoon op het leven na 1 januari 2018, als afgeslanktre provincie.

  "Na het nieuwe ijkpunt van 26 juli 2016, wanneer de Vlaamse Regering het licht op groen zette voor de afslanking van de Provincies, lijkt het me meer dan toepasselijk om met u een blik vooruit te werpen op onze toekomst. Het kader waarbinnen we dit alles moeten zien, is meteen ook het beeld waarmee ik deze toespraak vorm wil geven: 'Less is more'."

  "Less is more betekent voor mij een afgeslankte provincie, maar met een hogere slagkracht en met nieuwe ambities."

 • Jos Remaut

  Tijd voor een foto !

  De mondelinge vragen zijn afgehandeld, en de zitting wordt even onderbroken voor het nemen van een nieuwe groepsfoto van de provincieraad. Dit zou buiten gebeuren, maar het regent hier pijpenstelen, dus is het even drummen in het halfrond.

  Straks de State of te Union, de beleidstoespraak 2017 van eerste gedeputeerde Guido Decorte.

 • Jos Remaut

  Aanleg van ventweg langs E34 zal Hoeke er helemaal anders laten uitzien

  Annie Vandenbussche (CD&V) heeft het over de bereikbaarheid van de Damse Vaart, nu er daar in de buurt met de aanleg van de A11, en de uitbouw van de aansluitende E34 tot volwaardige snelweg, een heel nieuwe situatie ontstaat. Alle lokale verkeer tussen Maldegem en Westkapelle zal op een nieuwe parallelweg langs de E34 verlopen, en zij vraagt zich af in hoeverre dit een impact zal hebben op de kwaliteit van het recreatief fietsnetwerk daar en op de ambities voor het ontwikkelen van een fietssnelweg in deze omgeving.

  Gedeputeerde Franky De Block : "U geeft een terecht aandachtssignaal. Het is voorspelbaar dat het op die ventweg erg druk zal worden. Wij hebben er bij AWV op aangedrongen dat op deze nieuwe ventweg de overbrugging van de Damse Vaart zou maken via de brug van de E34 zelf, waardoor er geen kruisingen zouden zijn met de jaagpaden langs de Damse Vaart. Maar om reden van te hoge kostprijs werd dit afgewezen. Er zal nu in Hoeke dus een nieuwe gelijkvloerse brug komen, en ook gelijkvloerse kruisingen met de jaagpaden. Als toegift hebben ze wel beloofd dat er daar verkeerslichten zullen komen, en ik zal er blijven op aandringen dat deze zullen worden aangestuurd door een systeem dat de fietsers detecteert en het licht voor hen op groen laat springen.

  Annie Vandenbussche vroeg zich ook af of er implicaties zullen zijn voor de schaapsherder met zijn kudde. Gedeputeerde Guido Decorte : "Ik vrees van wel, temeer daar de zuidelijke kanaaloever die nu verkeersvrij is, allicht zal worden ingericht als aftakkingsweg van de nieuwe ventweg naar Oostkerke. Er zal hier inderdaad dus een totaal nieuwe situatie ontstaan."

 • Jos Remaut

  Ook Jean de Bethune wil meevechten tegen afbouw van spoorinfrastructuur in onze provincie

  Herman Lodewyckx (Groen) verwijst naar de gezamenlijke actie van een aantal West-Vlaamse politici van alle partijen tegen de afbouw van de spoorinfrastructuur in onze provincie. Hij vraagt in hoeverre dit de ambities hypothekeert die de POM heeft voor het ontwikkelen van een spoorplatform op de LAR in Menen en in het algemeen het opkrikken van het goederentransport in onze provincie .

  Gedeputeerde Jean de Bethune deelde de bezorgdheid en bevestigde dat het inderdaad niet simpel is al men zo afhankelijk is van beslissingen van anderen. "Maar we blijven praten en onderhandelen, zeker wat onze ambities op de LAR betreft."

  "Het van de weg halen van vrachtwagens en deel van dit transport op het spoor en de binnenvaart krijgen, het is een complex dossier, maar voor ons echt een prioriteit, waar ook een financieel en een organisatorisch aspect aan vasthangt. Zo denken we met de POM bijvoorbeeld aan de oprichting van een neutraal agentschap dat als een soort matchmaker zou kunnen optreden naar de ondernemers toe bij het organiseren van hun transporten.

  Jean de Bethune toonde zich absoluut voorstander om de nog bestaande infrastructuur voor overslag van goederen per spoor collectief te gaan gebruiken. "En we zijn ook in gesprek met de stad Ieper om te kijken of we niet samen de daar buiten gebruik gestelde infrastructuur opnieuw kunnen gaan gebruiken."

 • Jos Remaut

  Twijfels rond leverancier bij groepsaankoop zonnepanelen

  Kurt Himpe (N-VA) heeft een vraag over de groepsaankoop zonnepanelen. "Volgens de website 'Wij kiezen groene energie' hebben ongeveer 8.500 West-Vlamingen zich voor de tweede groepsaankoop zonnepanelen ingeschreven, een groepsaankoop georganiseerd door Eos met de ondersteuning van de provincie en 37 gemeenten."

  "Gutami Solar Projects is één van de drie aangeduide leveranciers van de zonnepanelen, maar de installatie gebeurt in samenwerking met lokale bedrijven. Eind oktober ontvingen de ingeschreven deelnemers een persoonlijk aanbod en toen zijn bij bepaalde deelnemers vragen gerezen. "

  "In de brief die de deelnemers ontvingen, stond immers de naam van een West-Vlaams installatiebedrijf met een statuut in het kader van de wet op de continuïteit van ondernemingen. Er is ook inhoudingsplicht, met andere woorden: het bedrijf heeft RSZ- of fiscale schulden. Voor alle duidelijkheid: het WCO-statuut van een bedrijf is op zich uiteraard geen reden om het contract te verbreken, maar wel een argument om een goed evenwicht te vinden tussen continuïteit en risicobeheersing."

  "Ingeschreven deelnemers moeten een voorschot betalen en in het geval van een bedrijf met een WCO-statuut is het begrijpelijk dat mensen zich vragen stellen. Ze betalen immers aan een bedrijf waarvan de financiële situatie niet echt bijster goed is. Er rijzen ook vraagtekens, zeker als de provincie West-Vlaanderen of gemeenten de groepsaankoop ondersteunen."

  "Vandaar enkele vragen: Was het provinciebestuur hiervan op de hoogte? En is het provinciebestuur van plan om hierover meer informatie op te vragen en indien nodig stappen te zetten om de ingeschreven deelnemers gerust te stellen of de belangen van de ingeschreven deelnemers te waarborgen?

  Guido Decorte : "Als provincie ondersteunen wij dit initiatief, maar niets meer. Wij hebben met de organisatoren van dit project enkel een overeenkomst over communicatie. De problemen waar u het over hebt, zijn bij ons als provincie niet bekend. Niettemin zijn wij als provincie bereid om dit probleem bij hen op tafel te leggen en eventueel te helpen zoeken naar een oplossing, in het belang van de burger. Ik kan u wel zeggen dat de voorschotten die zijn betaald niet naar de leverancier zijn gegaan, maar op een derdenrekening staat.

 • Jos Remaut

  Nieuwe ventwegen langs spoorwegen kunnen ook fietsnetwerk versterken

  Lies Laridon (CD&V) heeft het over het programma van Infrabel om nog meer spoorovergangen te gaan afschaffen. "In de plaats kan dan een brug of een tunnel komen, of de onderbroken wegen kunnen worden afgeleid via een nieuw aan te leggen ventweg langs de spoorweg. Kan dit geen opportuniteiten bieden voor functionele fietsverbindingen of voor de verdere uitbouw van ons recreatief fietsnetwerk ?"

  Gedeputeerde Franky De Block denkt alvast van wel.

 • Jos Remaut

  Einde van fileleed aan grensovergang Rekkem nog lang niet in zicht

  Martine Vanryckeghem (Open VLD) ondervraagt de gouverneur over de aanhoudende grenscontroles op de E17 in Rekkem. Met alle grote files, ongevallen, ellende en economisch verlies vandien. "Toch wel een absurde situatie, die nu al een jaar duurt. Wie slechte bedoelingen heeft, zal toch niet zomaar in de file op de snelweg staan aanschuiven, als je weet dat een paar kilometer verderop talrijke kleine grensovergangen liggen die niet bewaakt worden."

  Gouverneur Decaluwé kon haar analyse alleen maar beamen, maar ziet niet beel beterschap in zicht. "Dit is een beslissing van de Franse overheid, die volledig kadert binnen wat wettelijk mogelijk is. Er is vanuit ons land al op diverse niveaus hard aangedrongen, maar de Fransen houden voet bij stuk. En alhoewel dit niet uitdrukkelijk wordt gezegd, heb ik de indruk dat de grenscontroles nog wel zullen aanhouden tot na de presidentsverkiezingen in Frankrijk."

 • Jos Remaut

  Gouverneur Decaluwé : "Probleem van de transitmigranten onder controle, maar we moeten alert blijven"

  Nu toch eerst de vragen voor de gouverneur. Kurt Ravyts (Vlaams Belang) wil van hem een stand van zaken in verband met de transitmigranten in onze provincie. En worden er ook structurele maatregelen in het vooruitzicht gesteld ?, zo vraagt hij.

  "Sinds de sluiting van het vluchtelingenkamp in Calais hebben wij inderdaad meer vluchtelingen opgepakt, al is er duidelijk een dalende trend", antwoordt de gouverneur : "244 in de eerste week, in de tweede week nog 82, en in de derde week 58. Die dalende trend duidt toch wel op een goeie, krachtdadige gezamenlijke aanpak. Zo'n 40 opgepakte transitmigranten zijn ondertussen al door de rechtbank verschenen. Aan al wie opgepakt wordt, wordt voorgesteld om zich te laten registreren, maar niemand wil dit. Het antwoord blijft unisono : "Wij willen naar Engeland"

  "Dehotspots waren De Panne en Veurne, de haven van Zeebrugge en de grote parkings. De recente cijfers zijn ook bemoedigend. Het aantal meldingen is sinds de sluiting van Calais is wel gestegen, de burger is duidelijk alerter geworden."

  "Onze diensten moeten waakzaam blijven om de zaak beheersbaar te houden. De pakkans is sterk gestegen, ook al door de inzet van privé-bewaking op de parkings van Mannekensvere en Jabbeke. Dat werpt zijn vruchten af, bij zoverre zelfs dat we de vluchtelingen dan zagen rondlopen in het centrum van Jabbeke, waar heel even zelfs een klein kamp is ontstaan."

  "We zullen ook verder acties blijven ondernemen, ook al omdat de agressie van deze mensen is toegenomen, ook tegenover politiemensen. Ze beseffen nog niet dat ze, als ze drie keer opgepakt zijn, onmiddellijk naar de rechter kunnen worden gestuurd. Eens dit zal beginnen doorsijpelen, zal dat zeker ook een flink ontradingseffect hebben."

  "Het blijft dus beheersbaar, maar het probleem is daarmee nog niet opgelost. Die mensen moeten toch ergens zitten. Misschien in wel in panden die wij nog niet kennen."

  "En er zitten ook nog altijd zo'n duizend transitmigranten in het kamp van Duinkerke, dat nog dichter bij onze grens ligt. Wij kunnen alleen maar hopen dat de Franse overheid ook dit kamp snel ontruimt."

  Kurt Ravyts dankte de gouverneur voor zijn antwoord, maar wees op een nieuw probleem dat opduikt : "De solidariteit van de politiezones kalft snel af. Heel onlangs hebben de burgemeesters van de dertien Vlaamse centrumsteden laten weten dat zij hun korpsen niet langer meer hiervoor wensen vrij te maken om te helpen met de grensbewaking."

  Gouverneur Decaluwé kan deze démarche alvast niet smaken. "Het gaat hier inderdaad vooral om de bewaking van de grens met West-Vlaanderen, maar als die niet goed wordt bewaakt, dan heeft heel het land wel een probleem."

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!