Live Herbeleef de provincieraad: provincie start taskforce om vluchtelingen op te vangen

24/09/15 om 09:33 - Bijgewerkt om 18:43

De West-Vlaamse provincieraad kwam donderdag voor de eerste keer na de zomervakantie weer bijeen. Je kan het hier herbeleven. We onthouden dat de provincie een taskforce start om vluchtelingen op te vangen en dat er nogal wat investeringen op til staan voor fietspaden.

 • Jos Remaut

  Zitting wordt gesloten - vervolg volgende donderdag

  Het is al bijna 19 uur en er wachten nog heel wat niet-prioritaire punten en een interpellatie over Beaufort. Na rijp beraad met de fractievoorzitters wordt de zitting geheven.

  Heel wat provincieraadsleden moeten immers nog naar een gemeenteraad vanavond.

  Vervolg van deze zitting komende donderdag 1 oktober om 17 uur.

  Tot zolang, u was een fijn publiek !

 • Lieven Mathys

  Het triootje van voorzitster Eliane

  Voorzitster Eliane Spincemaille (CD&V) wil wat vaart steken in de stemming en voegt nu en dan wat punten samen wat tot hilariteit leidt als ze zegt: "Tijd voor nog een triootje: heeft iemand bezwaren?"

 • Jos Remaut

  Vlaams Belang : "Subsidie moskee mag niet de islamisering van onze steden en dorpen subsidiëren"leiden tot parallelle samenleving"

  Reinhilde Castelein (Vlaams Belang) maakte haar punt tijdens de bespreking van de provinciale subsidie aan de islamistische geloofsgemeenschap Assounah in Desselgem. De werkingstoelage zal voor dit jaar bijna 48.000 euro bedragen, volgend jaar zelfs bijna 75.000 euro. De investeringstoelage bedraagt voor dit jaar 5.000 en voor volgend jaar 38.500 euro.

  "De leden van onze fractie zullen zoals gewoonlijk bij dergelijke punten naar eigen inzicht stemmen", aldus Reinhilde. "Maar persoonlijk vind ik dat we toch goed moeten toekijken of ons overheidsgeld, het geld van de belastingbetaler, wel goed besteed wordt en de subsidiëring niet dient om een parallele samenlevingsvorm van de moslims te versterken. Want in de bije toekomst zullen nog meer moskeeën erkend en gesubsidieerd worden."

  Het VB-raadslid sprak de hoop uit dat Assounah het geld dat het van de provincie krijgt positief zal inzetten om de steeds groter wordende moslimgemeenschap in onze regio's een plaats te geven binnen onze maatschappij. "Want ondanks de vele inburgeringstrajecten die de overheid organiseert, ontbreekt het soms aan aanpassingsbereidheid."

 • Lieven Mathys

  Tijd voor niet prioritaire agendapunten

  We zijn intussen door de 37 prioritaire agendapunten. Er wordt nu over deze punten gestemd.

 • Jos Remaut

  Ook recreatieve fietsroute Trimaarzate wordt aangepakt

  De Trimaarzate is een voormalige spoorlijn die Moeskroen met Oudenaarde verbindt en de gemeenten Spiere-Helkijn, Zwevegem en Avelgem doorkruist.

  Het gaat hier om een 2,8 meter breed fietspad over een afstand van 3,5 km tussen de Helkijnstraat in Sint-Denijs en de Jacquetbosstraat in Spiere.

  Het fietspad wordt aangelegd in ternair zand. Ter hoogte van het oud stationsplein in Sint-Denijs wordt het fietspad heraangelegd in de bestaande verharding en worden twee platformen in baksteen gebouwd, die doen denken aan een stationsperron.

  Er wordt ook randinfrastructuur aangebracht (mijlpalen, inrichting van kruisingen) en groenaanleg.

  Eerder werd het stuk tussen de Poeldries in Bossuit en de Helkijnstraat in Sint-Denijs al heraangelegd.

  Deze werken worden geraamd op 1.238.876,43 euro, exclusief btw, waarvan 1.146.488,31 euro ten laste van de Provincie en 92.388,12 euro ten laste van de gemeente Zwevegem. Voor de uitvoering worden 160 werkdagen gerekend. De werken zijn voorzien voor het voorjaar van 2016.

  Luk Hoflack (N-VA) : "Waarom de keuze voor ternair zand ? Dat levert toch een aantal problemen op naar putten en plassen toe. Asfalt is toch beter en onderhoudsvriendelijker ?"

  Bart Naeyaert (CD&V): Halfverharding is inderdaad nooit perfect en vergt meer onderhoud. Maar het is vanuit het oogpunt van de natuur beter, want het is waterdoorlatend. En de wielertoeristen rijden er minder graag op, waardoor er wat druk wegvalt voor de gewone recreatieve fietser."

  Guido Decorte : "We hebben ook niet alles zelf in de hand. In het buitengebied worden wij door ANB verplicht om ternair zand te gebruiken. Maar misschien wordt het in de toekomst wel beter, want we denken dat we een nieuw concept kunnen hebben : we gaan in Brugge een proefproject opstarten met paden op een breedte van 2 meter, waarbij de aannemer zich sterk maakt dat hij zelf voor het onderhoud kan instaan."

  Luk Hoflack : "Waarom moet dat eigenlijk altijd waterdoorlatend zijn ? Kunnen we het water niet laten aflopen met een zachte helling ? Precies door die waterdoorlatendheid ontstaan er veel problemen en putten."

  Maarten Tavernier (Groen) : "De voordelen van waterdoorlatendheid voor de natuur zijn veel groter dan hier gezegd. Maar het zou te veel tijd kosten als ik daar nu over uitweid."

 • Lieven Mathys

  300.000 euro voor restauratie in Tillegem

  De provincie gaat de instabiele toegangsbrug en landhoofd van het provinciaal domein Tillegem restaureren. Raming: 305.135,26 euro (zonder btw)

  #brugge #tilleghemcastle

  A photo posted by Janet Huang (@janet.who) on

 • Jos Remaut

  Werken in zicht aan Provinciaal Hof

  De provincieraad keurde het dossier goed voor de aanstelling van een architect voor diverse herstellings- en restauratiewerken aan het Provinciaal Hof in Brugge.

  De kosten voor deze opdracht worden geraamd op 176.370 euro plus BTW. De werken zijn echt wel dringend nodig, want op sommige plaatsen in het gebouw tocht het.

  De provincie is momenteel nog huurder van het gebouw, maar wil het in de toekomst verwerven.

 • Jos Remaut

  Restauratie van bunkers en loopgraven Raversyde kosten 1,2 miljoen

  Het gaat om de bunkers en loopgraven van de Batterij Aachen in provinciedomein Raversyde (Oostende). Er komt ook een nieuw pad en omgevingswerken in dezelfde zone. In totaal zullen de werken ruim 1,2 miljoen euro kosten.

  Het gaat om de eerste fase van de restauratie van alle verdedigingswerken in het provinciedomein. Ongeveer een derde van alle bunkers en andere militaire infrastructuur worden in het kader van dit project aangepakt.

  De Provincie wil de bunkers en geschutstellingen van deze batterij restaureren, maar wil ze ook beter toegankelijk maken. Daarnaast wordt ook een belevingsroute aangelegd.

  Batterij Aachen is een restant van een Duitse kustbatterij langs de Noordzee van tijdens de Eerste Wereldoorlog en bestaat uit 2 observatiebunkers, 4 geschutstellingen en een bomvrije schuilplaats.

  Het is niet de bedoeling om de batterij volledig te reconstrueren zoals ze er ooit uitzag. In plaats daarvan werd gekozen om de volledige site in 3D te reconstrueren. De bezoeker zal met een tablet in de hand op het terrein zelf kunnen ervaren hoe de batterij er in 1915 en 1917 uitzag.

  Er wordt ook werk gemaakt van een betere ontsluiting van de batterij. Daarbij wordt een duidelijker verschil gemaakt tussen WOI- en WOII-restanten.

  Hiervoor zal een nieuw pad aangelegd worden, volledig toegankelijk voor kinderwagens, mindervalide personen of minder mobiele gebruikers.

  Tijdens de bespreking van dit punt kwamen nog een paar opmerkingen over de rol van de provincie in Raversyde in de toekomst, maar Guido Decorte (CD&V) is duidelijk : "Er staat nu zwart op wit geschreven dat Raversyde in handen van de provincie blijft."

  Atlantikwall Raversyde

  Atlantikwall Raversyde © Provincie West-Vlaanderen - Atlantikwall Raversyde - fotograaf Yves Adams

 • Jos Remaut

  Meulebekestraat in Pittem krijgt prima fietspad

  Tegelijk wordt er ook een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd, ook in enkele zijstraten. Voor dat rioleringsstelsel dient de bestaande rijweg volledig opengebroken te worden.

  De heraanleg van de rijweg in de Meulebekestraat gebeurt in asfaltverharding. Ook de trottoirs en de opritten worden in functie van de huisaansluitingen opgebroken en heraangelegd. De zijstraten worden wegens hun beperkte breedte volledig opgebroken en nadien in hun oorspronkelijke toestand hersteld.

  Het nieuwe dubbelrichtingsfietspad in de Meulebekestraat bestaat uit cementbetonverharding. Tussen het fietspad en de rijweg is er een groenzone.

  De werken worden geraamd op 2.121.553,50 euro, exclusief btw, waarvan 403.641,50 euro ten laste van de Provincie (aanleg en werken fietspad), 1.218.122,75 euro ten laste van de gemeente Pittem en 499.789,25 euro ten laste van Aquafin (riolering en heraanleg rijweg).

  Voor de aanleg van het fietspad zal aan het Vlaamse Gewest een tussenkomst van 40 % aangevraagd worden in het kader van het Fietsfonds. Voor de uitvoering worden 200 werkdagen gerekend. De werken zijn voorzien voor midden 2016.

  Machteld Vanhee (N-VA), zelf van Meulebeke, toonde zich heel tevreden: "Met onze fractie staan we hier volledig achter, want het gaat om een erg kwalitatief fietspad dat de veiligheid echt wel ten goede komt." Ze sprak de hoop uit dat de gemeente Meulebeke nu snel werk maakt van het deel op haar grondgebied.

 • Jos Remaut

  Provinciedomein Kemmelberg krijgt een eigen parking

  De provincieraad geeft groen licht voor de aankoop van enkele percelen grond ter uitbreiding van het provinciedomein De Kemmelberg in Heuvelland. Het gaat over een uitbreiding van 1 ha 86 a 38 ca.

  De totale oppervlakte van provinciedomein De Kemmelberg komt op die manier op ongeveer 147 ha. De aankoopprijs bedraagt 79.620,50 euro.

  Enerzijds worden twee percelen (29.620,50 euro) aansluitend op het Warandepark in Kemmel aangekocht voor de aanleg van een parking, voor ongeveer 30 wagens.

  Daarnaast worden twee weiden van in totaal 1 ha 59 a 60 ca aangekocht, gelegen in agrarisch gebied met ecologisch belang. De aankoopprijs van deze percelen bedraagt 50.000 euro.

  Kurt Ravyts (Vlaams Belang) pikte in op dit punt "Ik hoor bij de provinciale groendienst toch enig ongenoegen over het gebrek aan een eigen uitvalsbasis op dit toch wel grote provinciedomein. Wordt hieraan gewerkt ?"

  Guido Decorte (CD&V): "Recent hebben we een loods gevonden die we hiervoor kunnen huren. Dat zal heel wat problemen oplossen, de ploegen zullen dan niet meer voortdurend van de Palingbeek moeten overkomen."

  "We zoeken ook nog een oplossing voor het drukke busverkeer. Ook de gemeente Huevelland heeft hier haar verantwoordelijkheid in. En op termijn willen we nog bijkomende parkings."

 • Jos Remaut

  Eén uitbater voor zowel avonturenparcours als Duiktank op site Transfo

  Dit vernemen we van gedeputeerde Carl Vereecke (Open VLD) in zijn omstandig antwoord op een vraag van Reinhilde Castelein (Vlaams Belang) bij de behandeling van een punt over de site Transfo in Zwevegem.

  Een punt waar een ellenlange cijferuitleg bij hoorde met een hele subsidiemallemolen.

  "Door te kiezen voor één uitbater spreiden we het risico van uitbating in functie van de seizoenen. Een all-wheatersysteem qua uitbating dus", stelde Carl Vereecke.

  Kurt Rayts : "Het duurt allemaal toch wel heel lang. In 2007 werd hier al gezegd dat de provincie verantwoordelijk zou zijn voor de avonturensport. Waarom ligt de erfpachtovereenkomst nu pas voor ? Hoe komt het dat we zoveel tijd hebben verloren ? Of is het gemeente die tijd verloor ?"

  Carl Vereecke : "Nu is er meer duidelijkheid om de contouren af te lijnen. En we hebben indeerdaad ook wel een beetje gewacht op de gemeente, maar geen kwaad woord hierover. We begrijpen best dat het lang wachten is op subsidie. Maar hoe lang het ook heeft geduurd : nu is er tenminste duidelijkheid, en ondertussen heeft toch geen enkele partij schade geleden."

 • Lieven Mathys

  De bel rinkelt. De zaal loopt weer vol.

  Het euvel is grotendeels opgelost. Een vijftal micro's spartelen nog wat tegen. We gaan verder met agendapunt 6 (van de 42) omtrent het uitbouwen van avontuurlijk sporten aan de site Transfo in Zwevegem. We zijn vertrokken voor een klein halfuurtje uitleg over de centen die al naar dit project gingen.

  A photo posted by Tom Dekeyser (@tom_vader) on

 • Lieven Mathys

  Raadzitting opgeschort om technische redenen

  De micro's laten het afweten waardoor de debatten nogal chaotisch verlopen. Er moet al eens geroepen worden om een punt te maken aan de andere kant van de zaal. De zitting wordt even opgeschort om het probleem op te lossen.

 • Jos Remaut

  Bijna half miljoen extra voor Westtoer

  Er komt voor dit jaar nog een wijziging in het budget van het autonoom provinciebedrijf Westtoer : aan uitgavenzijde komt er 485.988 euro bij.

  Het gaat vooral om zaken die in 2014 niet werden opgenomen maar nu wel aan de beurt zijn. Het extra geld zal worden besteed aan investeringen in de WIN-databank, aan Business Intelligence en kosten voor kwaliteitstrajecten.

  Hiermee gaat het voor dit jaar geraamde verlies van Westtoer omhoog van 1.983 euro naar bijna 488.000 euro.

  Wim Aernoudt (N-VA) kwam nog tussen op de studie-opdracht die Westtoer uitschreef voor een Maritiem Museum in Oostende.

  Er zou blijkbaar onduidelijkheid zijn over de definitie van die opdracht, maar op de persbanken was er plots niets meer te horen van het debat wegens een technische panne van de microfoons. Of zijn microfoon stond af (of hij praatte er niet goed in). We zullen zijn partijgenoot Luk Hoflack toch nog gelijk moeten geven : we zitten aan de slechte kant van de zaal....

  Franky Deblock (SP.A) : "Blijf rustig en kalm, we zijn alleen maar begonnen met een haalbaarheidsstudie. En we hebben vastgesteld dat er onvoldoende interesse was, en daarom hebben we het idee voor een maritiem museum nu verbreed naar een algemene toeristische attractie.

  En er zijn inderdaad ook voorstellen gekomen voor een andere locatie. En we willen ook dat een en ander kadert in de beleidsvisie van Toerisme Vlaanderen. Er wordt nu een nieuwe visie ontwikkeld en we denken in de richting van een bezoekerssentrum 'Ensor' op de huidige Ensorsite in Oostende. Dus : afwachten en kalm blijven..."

  Herman Lodewyckx (Groen) sloot af, al roepend want de micro's zijn nu helemaal uitgevallen : "Is het project Maritiem Museum nu opgedoekt of niet ?" Waarop Franky De Block, nu ook roepend : "Wat doe je als het niet haalbaar blijkt? Opdoeken toch ? Dus : JA !"

 • Jos Remaut

  Axel Weydts (SP.A) pleit voor fietssnelweg tussen Kortrijk en Waregem

  "Recent werd al een fietssnelweg gerealiseerd tussen Zulte en Waregem. Het lijkt me dan ook logisch en heel nuttig dat deze verbinding wordt doorgetrokken naar Kortrijk en verder", aldus Axel Weydts (SP.A)

  Gedeputeerde Franky De Block (SP.A) liet in zijn antwoord verstaan dat dit een heel valabele piste is. "Veel hangt echter af van externe partners en de mogelijkheid tot grondverwerving.

  Maar we kunnen nog tijdens deze bestuursperiode zeker vooruitgang boeken in dit dossier."

  Een antwoord dat Axel Weydts alvast tevreden stemde.

  "We kunnen in onze regio al decennia gebruik maken van een verbindende snelweg voor wagens tussen Waregem over Kortrijk naar Rekkem. Het wordt tijd dat we werk maken van zo'n snelweg voor fietsers."

 • Jos Remaut

  Provincie zoekt 100 plaatsbepalers

  We onderbreken de hoogtechnische budgetbespreking voor een bericht tot de brede bevolking : de provincie gaat op zoek naar 100 plaatsbepalers, en wie weet word jij wel één van die honderd.

  Een 'Plaatsbepaler' is een West-Vlaming die wil meedenken over ruimtelijke ordening in zijn of haar provincie: hoe kunnen de waterlopen extra ruimte krijgen zodat overstromingen vermeden kunnen worden, waar is er plaats voor bijkomende woningen zonder de open ruimte aan te tasten en hoe in te spelen op de vergrijzing aan de kust?

  Alle geïnteresseerden kunnen zich melden. Voorwaarde is wel dat je niet politiek actief bent, en niet professioneel bij een middenveldorganisatie, drukkingsgroep, studiebureau, universiteit of hogeschool betrokken bent.

  Aanmelden kan via www.deplaatsbepalers.be. Bij de samenstelling van de groep zal de provincie rekening houden met een evenredige verdeling van leeftijd, geslacht, woonplaats en beroepscategorie. Ook de motivatie van de individuele kandidaten speelt mee.

  De Provincie wil de ideeën die hieruit voortvloeien, samenleggen met die van de andere twee doelgroepen, de 'expertengroep' en 'politicigroep' en op basis daarvan een nieuw Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS) West-Vlaanderen en een actieprogramma samenstellen.

  Een 'Plaatsbepaler' moet wel bereid zijn om deel te nemen aan een informatiesessie en twee workshops, van telkens 100 minuten. Deze zullen tussen november 2015 en april 2016 plaatsvinden. Ook de twee andere groepen doorlopen parallel hetzelfde parcours.

 • Lieven Mathys

  Open/Jong VLD'er Thijs Descamps corrigeert gedupteerde de Bethune

  Het citaat dat gedputeerde de Bethune eerder aanhaalde (zie vroeger in deze live), is niet van Churchill kwam maar wel van Benjamin Disraeli. Zo zie je maar, everyday is a schoolday.

  Wikipedia bij Trivia: Bekend is zijn uitspraak: "There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics", vertaald in het Nederlands: Je hebt leugens, verdomde leugens en statistieken.

 • Jos Remaut

  "Volgend jaar weet iedereen exact wat het nieuwe Zwin kost"

  Gedeputeerde Guido Decorte (CD&V) lichtte eerst de cijferdans van Het Zwin toe : "Er was voor dit jaar een bedrag van ruim 7,2 miljoen voorzien. Daar komt nu nog eens ongeveer evenveel bij en komen we aan 14.454.582 euro.

  Die is nodig om alle voorziene op te leveren werken te kunnen betalen voor eind 2015.

  6.557.587 euro daarvan is al gevorderd. 7.887.995 moet nog worden besteed, ik kan u het gedetailleerd overzicht geven.

  Dan is er nog een restbedrag van 1,2 miljoen over, berekend op basis van het eindbedrag van het project. Dit eindbedrag moet opgenomen zijn in het budget van 2016. Zodat iedereen heel goed weet wat het zal kosten. We zullen duidelijk zeggen wat het bedrag van de meerwerken zal zijn en welke die zijn. En ik garandeer u dat het geen 15 % zal zijn van de totale kostprijs."

  Wat betreft de keuze voor een autonoom provinciebedrijf (APB) : "Ik wil hier gerust een bijkomende informatievregadering over geven. Het is geen kwaaie wil, maar het is niet altijd gemakkelijk om ervoor te zorgen dat iedereen mee is in elke stap die we zetten.

  We kozen voor een APB om drie redenen :

  1/ Meer flexibiliteit inzake personeel, financiën, en bedrijfsmatige manier van exploiteren.

  2/ Om toe te laten dat anderen mee participeren in het verhaal. Niemand van deze raad wist toen echter dat ANB niet in dit verhaal zou willen meestappen.

  3/ De recuperatie van de BTW : het gaat toch om 21 % van de bouwprijs."

  "Maar al de argumenten zijn ondertussen een stuk relatiever geworden : de nieuwe rechtspositieregeling laat ondertussen toe dat de provincie flexibeler werkt. Al zal ze nog altijd de wet op de overheidsopdrachten moeten respecteren."

  Dat er zoveel interbestuurlijk en dus buiten de raad moet worden overlegd, is volgens Guido Decorte nodig om ANB (Agentschap Natuur en Bos) verder in het verhaal te kunnen betrekken."

  Laat ze vallen, zeggen sommigen. Maar dit is toch een unieke samenwerking en zij zijn toch eigenaar van het bezoekerscentrum en van de grote Zwinvakte. Wie van de bevolking zou dit begrijpen ? Ik blijf dus grote voorstander van de samenwerking.

  BTW-recuperatie : we blijven afhankelijk van de interpretatie door de BTW-administratie, we leven in een andere tijdsgeest. Vandaar onze keuze voor een extern financieel adviesbureau, dat in overleg gaat met de BTW-administratie."

  We nemen dit allemaal nog niet op in het bugdet 2016, omdat we nog geen uitsluitsel hebben over de afloop van het BTW-verhaal."

  "We hebben ondertussen wel al een exterrn iemand aangeworven, om de exploitatie van het nieuwe centrum voor te bereiden. En de procedure is gestart voor de aanwerving van een directeur van het centrum."

 • Jos Remaut

  Kurt Ravyts onthult een en ander over Het Zwin : "Autonoom provinciebedrijf in de maak, maar wij weten van niks"

  Kurt Ravyts (Vlaams Belang) deed zijn verhaal naar aanleiding van de budgetwijziging 2015, waarin meer geld gevraagd wordt voor de werken in het Zwin :

  "Ruim 7,4 miljoen aan kredieten worden vooruitgeschoven in het Zwinproject. Maar we missen toch een goeie uitleg. In de commissie werd gezegd dat een van de oorzaken de Europese programmering is. Het moet allemaal binnen zijn dit jaar.

  Een andere uitleg is dan dat er plannen zijn om een autonoom provinciebedrijf (APB) op te richten om het Zwin te beheren en uit te baten.

  En een derde uitleg : de werken gaan vlugger dan gedacht, dus moeten we ook vlugger betalen. Welke uitleg is nu de juiste ? En u dacht toch al langer dan vandaag aan een autonoom provinciebedrijf ?"

  "Maar er is meer aan de hand", weet Kurt Ravyts. "Er zijn deze zomer in de marge weer belangrijke momenten van overleg geweest, waarin blijkbaar toch belangrijke denkpistes zijn gelanceerd."

  Is er nu ja dan nee sprake van een APB ? Dat zou voor oktober van dit jaar zijn, maar alles zou blijkbaar afhangen van de mogelijkheid van BTW-recuperatie. U hebt beslist om nog maar een keer extern financieel advies in te roepen. U hebt vorige maand uw businessplan overgemaakt aan Deloitte.

  Op het interbestuurlijk overleg van 12 augustus 2015 is overigens beslist dat de exploitatie van het Kijkcentrum en het Bezoekerscentrum best in één hand zou liggen : die van het Autonoom Provinciebedrijf. En dat allemaal terwijl de raad hier van niks weet.

  Moet de samenwerkingsovereenkomst met ANB nu worden aangepast ? In de tekst die voorligt wordt letterlijk gezegd dat het Zwin in toekomst beter wordt aangestuurd door het interbestuurlijk overleg. Waar staan wij nu als raad?

  En wat is de impact van dit alles op de ticketprijs ? Zal het gegeven van een APB een invloed hebben op het percentage dat aan ANB (Agentschap Natuur en Bos) zal worden afgedragen ? Of zal het gaan om een forfaitaire regeling ?

  Men zoekt ook een horeca- en cateringexploitant. Tijdens de zomer werd zelfs al een bevraging van de markt georganiseerd, maar blijkbaar schrikken de toelatingsvoorwaarden nogal af, want er zou weinig interesse zijn.

  Allemaal vragen die ik hier moet stellen, want in de luwte van deze zomer is er binnenskamers blijkbaar héél veel beslist..."

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!