Live Herbeleef de provincieraad : provincie koopt grond aan voor domein Koolhofput

25/02/16 om 10:34 - Bijgewerkt om 17:25

Donderdag zetten de provincieraadsleden het licht op groen voor de aankoop van 1,75 ha grond naast vakantiehoeve Rietveld in Nieuwpoort. Bedoeling is van op dit terrein drie grote poelen te graven die in verbinding zullen staan met de Koolhofput, die nu al deel uitmaakt van de provinciale groene as 'Frontzate'. De plannen kaderen in de intentie om de Koolhofput vanaf 2017 uit te bouwen als volwaardig provinciedomein.

 • Sandra Rosseel

  Maarten Tavernier (Groen) diende een motie in met betrekking tot het privaat patrimonium van de kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator in Brugge. Groen wil een actualisatie van de taak van kerkbesturen om als een soort vastgoedmakelaar zijn patrimonium te beheren en wil meer mogelijkheden voor de subsidiërende overheid om afspraken te maken rond de inzet van de private roerende en onroerende goederen van die kerkfabrieken.

  De raadsleden moesten stemmen over zowel de ontvankelijkheid van de motie als over het al dan niet behandelen van de motie. Een hele procedure waarbij tot grote frustratie van Maarten Tavernier de inhoud van de motie niet behandeld mocht worden.

  37 raadsleden - de meerderheid - vonden dat ze al genoeg ingelicht waren, waardoor de motie niet behandeld werd. De stemming was meteen ook het einde van de provincieraad.

 • Jos Remaut

  Nieuw start- en eindpunt voor de Kezelbergroute in Menen

  De provincie voltrekt een grondruil om een nieuw start- en eindpunt aan te leggen voor de recreatieve Kezelbergroute in Menen. Het eindpunt van deze oude spoorwegbedding 65 ligt momenteel te midden van de teeltgronden van de aanpalende landbouwer Devlies. Het laatste stukje van de Kezelbergroute zal worden geruild voor een akker langs de Zandweg, waar een kwalitatief start- en eindpunt zal worden ingericht, met een kleine parking voor auto's, een picnickplaats en wat beplanting.

  Luc Coupillie (N-VA) vond zo'n parking niet nodig. "Die zal deze binnenweg alleen maar belasten, en er is voldoende parkeerruimte in een straal van 500 meter. Waarom niet een mooi prieeltje, zoals je nu vaak ziet in Frankrijk ? Of gewoon teruggeven aan de landbouw ?"

  Gedeputeerde Guido Decorte (CD&V) stipte nog even aan dat deze operatie er eigenlijk vooral komt op vraag van de betrokken landbouwer. "En wat de parking betreft :ik ben er echt wel van overtuigd dat die meer dan zijn nut zal bewijzen, nu het nieuwe fietsnetwerk van Westooer bijna klaar is en de vele promotiebrochures die met de ingebruikname ervan gepaard zal gaan."

 • Jos Remaut

  Stemming over de prioritaire agendapunten

  De 12 prioritaire agendapunten zijn erdoor, er wordt nu punt per punt gestemd. De stemming levert geen verrassingen op. Zoals verwacht veel geel (= onthouding) op het electronische stembord bij het punt over het Provinciaal Hof.

 • Sandra Rosseel

  Werken bij provinciedomein IJzerboomgaard

  De provincieraadsleden keurden werken voor de omgevingsaanleg bij het provinciedomein IJzerboomgaard goed. Die werken omvatten de aanleg van een speelterrein (eind 2016), van een kampeerplaats/boomgaard (2017) en van de omgeving van de hoeve (2018). Er komt ook nog een afwerkingsfase.

  Rik Buyse (N-VA): "We zullen dit project goedkeuren, maar is er al zicht op de totale kostprijs van de aanleg van dit provinciedomein?"

  Gedeputeerde Guido Decorte: "Begin maart geef ik ter plekke uitleg. Iedereen is welkom."

  Op de herhaalde vraag van Rik Buyse naar de kostprijs liet Guido Decorte weten dat in de meerjarenplanning een bedrag van 1.800.000 euro werd voorzien.

 • Jos Remaut

  Bomen en struiken rond villa Bastien zullen grotendeels verdwijnen

  Villa Bastien maakt deel uit van het provinciedomein Raversyde, en werd op deze zitting door Wim Aernoudt (N-VA) in de aandacht gebracht in het kader van het punt 'Paden en omgevingsaanleg Batterij Aachen'.

  Wim Aernoudt : "De villa Bastien komt helemaal niet tot haar recht door de vele bomen en struiken die errond staan. En er zit rot in de villa Bastien, door de eikelmuis. Was dit duidelijk bij de schatting van het gebouw (300.000 euro) of is dit naderhand uitgekomen ?"

  Guido Decorte : "Een goot deel van de bomen en struiken rond de villa Bastien zullen inderdaad verdwijnen om de villa beter tot haar recht te laten komen. Ze zal ook veel beter zichtbaar zijn van aan de Duinenweg. Maar er moeten drie mooie grote bomen blijven bestaan, inderdaad om de eikelmuis te herbergen in het kader van onze acties biodiversiteit."

 • Sandra Rosseel

  Provincie koopt grond aan voor domein Koolhofput

  Vannamiddag zetten de provincieraadsleden het licht op groen voor de aankoop van 1,75 ha grond naast vakantiehoeve Rietveld in Nieuwpoort. Bedoeling is van op dit terrein drie grote poelen te graven die in verbinding zullen staan met de Koolhofput, die nu al deel uitmaakt van de provinciale groene as 'Frontzate'. De plannen kaderen in de intentie om de Koolhofput vanaf 2017 uit te bouwen als volwaardig provinciedomein.

  Koen Bultinck (Vlaams Belang): "Dit is een mooi dossier, met een mooi evenwicht voor alle actoren. Wij zullen dit dossier goedkeuren."

  Luc Coupillie (N-VA) had wel enkele opmerkingen: "Wat is de pachtsuittredingsvergoeding die is afgesproken met de pachter? Nu kennen we de totale kostprijs niet." Gedeputeerde Bart Naeyaert: "Het bedrag is gekend, maar moet nog voor de deputatie komen. Het is zeer redelijk."

  Een tweede bemerking van Luc Coupillie ging over de toekomstige inrichting van het domein. "Vissers, wandelaars en mountainbikers vragen niet te veel tierlantijntjes: laat de natuur de natuur zijn. Een aantal ingrepen zijn natuurlijk nodig, maar een aantal gadgets zijn toch onnodig en wegen op het budget. Gadgets moeten bovendien ook onderhouden worden. Er is sprake van nieuw tuinmeubilair. Nu al staat er een picknicktafel die helemaal groen uitslaat... En waarom moet er een belvedère komen?"

  Hij wees ook op de ongerustheid bij de vissers, die vrezen dat ze straks met openingsuren moeten geconfronteerd worden.

  Gedeputeerde Guido Decorte reageerde verbaasd op de opmerking over de vissers: "We hebben al twee keer met hen samengezeten en ze hebben ons nog nooit laten weten dat ze bezorgd zijn. Maar ik zal dat zeker in het oog houden", aldus de gedeputeerde, die nog eens de belangrijkste voorstellen voor het provinciedomein opsomde. "Zo willen we een rondwandeling mogelijk maken door de aanleg van een brug over de Koolhofvaart en een halfverhard wandelpad. De steile oevers, die nu nog met beton bekleed zijn, zullen minder steil gemaakt worden en in de natuur overgaan. En ook de brug over de Veurnevaart pakken we aan."

 • Jos Remaut

  Hendrik Verkest vat het goed samen : "Dit kost inderdaad 10 mliljoen, maar daar is helemaal niets mis mee"

  "10 miljoen is inderdaad heel veel geld, maar het is ook een prachtig gebouw op een unieke locatie. Perfect te verantwoorden dus. Ik zie dan ook het probleem niet, maar eens te meer is hier duidelijk dat men wil afrekenen met provincie als een van de laatste Belgische demonen !"

  Helemaal het laatste woord had Hendrik Verkest (CD&V) hier echter niet mee, want Rik Buyse (N-VA) zette historisch de puntjes op de i : "De provincies werden ingevoerd door Willem I, dat was in de Hollandse periode." Waarop Dirk De fauw (CD&V) dan weer stelde dat het Provinciaal Hof werd gebouwd vanaf 1880, en toen was er al een België.

 • Jos Remaut

  Kurt Ravyts : "Wat als op 1 januari de interne staatshervorming niet doorgaat ?"

  "Zal u Abdijbeke dan ook verkopen ?", zo vraagt Kurt Ravyts (Vlaams Belang) zich af. "Zo hypothetisch is dat overigens niet, ik hoor links en rechts stemmen in die zin opgaan. Wat zal u doen als u op 1 januari 2017 niét zou afslanken ? Dit is toch geen onnozele vraag ?"

  Bart Naeyaert : "Ik heb niet de indruk dat die interne staatshervorling nu plots weer zou omgedraaid worden. We moeten nu eenmaal beslissen !"

  Guido Decorte : "U weet blijkbaar meer dan de Vlaamse regering. Wij gaan ervan uit dat de interne staatshervorming op 1 januari 2017 wel degelijk wordt voltrokken. Als dat toch anders zou lopen, dan is dat niét onze verantwoordelijkheid. We gaan de problemen oplossen als ze zich stellen !"

  Kristof Pillaert (N-VA) : "U doet net alsof u helemaal geen andere keuze heeft :ofwel renoveren ofwel sluiten ? Maar er zijn toch ook interessante formules mogelijk met de privé. U gaat dit bewust uit de weg."

  Guido Decorte : "Dit is inderdaad een keuze die we gemaakt hebben. Je moet een visie durven ontwikkelen en dat doen we hier. En niemand stemt toch tegen !"

 • Sandra Rosseel

  Garage in Ingelmunster mag verkocht worden

  De provincieraad keurde de machtiging tot verkoop van een garage in Ingelmunster goed.

  Bij de overdracht van de voormalige provincieweg XIV Tielt-Ingelmunster aan het Vlaamse Gewest werd het gebouw, dat zich achter de rooilijn bevindt, niet mee overgedragen, waardoor dit gebouwtje nog altijd eigendom is van de provincie, terwijl de gronden een andere eigenaar hebben.

  Die eigenaars hebben nu het perceel te koop aangeboden, en dus is het logisch dat ook de garage mee wordt verkocht aan de koper van dit perceel. De garage, in relatief slechte staat, wordt verkocht voor 1.000 euro, een prijs die overeenkomt met het schattingsverslag.

 • Jos Remaut

  Bart Naeyaert : "Wij moéten hier onze verantwoordelijkheid nemen"

  Bart Naeyaert (CD&V) in zijn repliek : "We moeten iéts doen. Als we het gebouw willen houden, dan moeten we erin investeren. En dan kunnen we dat beter doen wanneer we eigenaar zijn, anders heeft dat geen zin en is het weggegooid geld."

  Wat de verkoop van Abdijbeke betreft : volgens Bart Naeyaert wordt de waarde van dat gebouw op 6 miljoen geraamd. "En dat is ook het bedrag dat we voor de renovatie van het Provinciaal Hof hebben ingeschreven."

  Er zijn maar weinig Belgen, en nog veel minder West-Vlamingen die nog nooit op de Grote Markt van Brugge hebben gestaan. En dan hebben we daar zo'n prachtig gebouw, dat de mensen op vandaag niet kunnen bezoeken. Als we dat opengooien, dan kunnen we daar fantastische zaken realiseren. Het is niet onze bedoeling daar de provincie als instelling te gaan promoten, maar wel aan de mensen te tonen wat onze provincie allemaal te bieden heeft. Ik hoor zoveel vertellen over de waarde en de instandhouding van ons erfgoed. Wel, voor het Provinciaal Hof ligt die verantwoordelijkheid bij ons. En wat dat betreft zitten we op dezelfde lijn als de stad Brugge."

  Al gaf Bart Naeyaert toe dat de provincie inderdaad niet 100 % zeker weet waar ze financieel zal uitkomen. "Dat is voor bijna alle grote dossiers zo, en het is inderdaad de rol van de oppositie om hier op te wijzen."

  "We weten inderdaad maar al te goed dat we als provincie geen subsidies meer kunnen krijgen voor de restauratie van erfgoed. Ik vind dit raar, héél raar, maar ondanks dit hebben we de nodige budgetten kunnen voorzien in onze meerjarenplanning."

  Over de plannen om het Tolhuis om te vormen tot Ondernemerscentrum kon Bart Naeyaert weinig zeggen, en verantworodelijk gedeputeerde Jean de Bethune was afwezig wegens bespreking van een belangrijk Europees subsidiedossier. Al vond hij het wel een logische keuze.

 • Jos Remaut

  CD&V : "Dit is goéd voor de West-Vlaamse bevolking én het verenigingsleven"

  Dirk De fauw verdedigt met verve de beslissing en plaveit zo meteen ook de weg voor gedeputeerde van infrastructuur Bart Naeyaert, die de interpellanten nu van antwoord dient.

 • Jos Remaut

  Vlaams Belang : "Dit wordt een verhaal van meer dan 10 miljoen euro !"

  Kurt Ravyts : "Enerzijds is het logisch dat de provincie dit koopt", zegt men. "Waarbij men meteen al zeker is dat, als de provincie het niet koopt, daar een hamburgertent zou komen. Hel en verdoemenis!"

  Ravyts waarschuwde alvast dat men hier vertrokken is voor een verhaal dat miljoenen en miljoenen zal kosten. "Terwijl u heel goed weet dat u voor de restauratie van provinciaal patrimonium geen subidies meer kan krijgen ! U beweert dat u ander patrimonium zal verkopen om dat allemaal te financieren. Er is zelfs al gezegd dat dat meer zal zijn dan alleen maar het provinciehuis Abdijbeke. Wat hebt dan concreet voor ogen ?"

  Kurt Ravyts vernam graag ook wat meer uitleg over de plannen om het Tolhuis naderhand om te vormen tot ondernemerscentrum van de POM. "Operatie die blijkbaar op 17 november door de deputatie is opgestart, maar ondertussen weer on hold zou zijn gezet. Ik hoor ook ronken dat er plannen zijn om het RESOC naar het Tolhuis over te brengen. Terwijl we net nu in een katern rond 20 jaar Gebiedsgerichte Werking lezen hoe gelukkig men in het streekhuis Tillegem wel is dat men daar allemaal onder één dak zit !"

  Ook Vlaams Belang zal zich onthouden.

 • Jos Remaut

  N-VA : "Onvoorziene kosten zullen hoog oplopen !"

  Kristof Pillaert (N-VA) : Er zijn nog heel wat losse eindjes in dit dossier. Het kost heel wat geld, maar er zullen nog heel wat onvoorziene kosten zijn. Zelfs de aannemers durven daar nu nog geen prijs op plakken, hoe kan de provincie dat dan weten ? Maar als et dan toch wordt aangekocht, wat zal men er dan mee doen ? De exacte invulling is blijkbaar nog niet helemaal duidelijk. We zullen ons onthouden."

 • Jos Remaut

  Groen staat alvast niet achter deze aankoop

  Maarten Tavernier vindt dat dergelijk prestigieus project niet nodig is om aan de West-Vlaming uit te leggen waar de provincie voor staat. Verder vindt hij dat de intentie niet is waargemaakt dat er een gelijkaardig bedrag aan gebouwen zou worden verkocht als het Provinciaal Hof wordt aangekocht. "Groen zal zich onthouden."

 • Jos Remaut

  En dan nu : de aankoop van het Provinciaal Hof !

  We zijn toe aan hét punt van vandaag : de intentie tot aankoop van het Provinciaal Hof op de Markt in Brugge, op vandaag nog eigendom van de Belgische Staat, en dit voor zo'n kleine 5 miljoen euro. De provincie wil de ceremoniële functie van het Provinciaal Hof behouden, maar het pand vooral ook een roeping geven als dé plaats waar je alle info kan vinden over de provincie en wat die allemaal te bieden heeft, ook aan de toerist. (zie vroeger bericht in deze live).

 • Sandra Rosseel

  Herman Lodewyckx: "zorg voor doorstromingsmogelijkheden"

  Herman Lodewyckx (Groen) wees op het belang van de doorstromingsmogelijkheden naar het hoger onderwijs. "Als richtingen in het middelbaar onderwijs van naam en invulling veranderen, wordt dan ook rekening gehouden met de doorstromingsmogelijkheden naar het hoger onderwijs? Als er een richting productontwikkeling zou komen, waar kunnen die leerlingen dan in het hoger onderwijs terecht? Dit aspect mag niet uit het oog verloren worden."

 • Sandra Rosseel

  Van STEM naar STEAM

  Gedeputeerde Carl Vereecke wees er in het onderwijsdebat op dat de deputatie haar keuzes wat onderwijs moet baseren op de gewestbevoegdheden. "Vandaar dat we bijvoorbeeld van STEM naar STEAM evolueren, met de A van Art erbij. Dat is een evolutie die ook in Vlaanderen, bij minister Crevits, bezig is."

 • Sandra Rosseel

  Kurt Himpe: "Beïnvloedt Techniekacademie studiekeuze van jongeren?"

  Kurt Himpe (N-VA) wees bij de wijziging van het provinciaal reglement inzake projectsubsidies voor flankeren onderwijs op het belang van de evaluatie van de gesubsidieerde projecten. Hij verwees naar de Techniekacademie, die in onze provincie een groot succes is en dit jaar in alle 64 gemeenten uitgerold is. "Toch brengt dit, in tegenstelling tot algemeen in Vlaanderen, geen positieve kentering met zich mee voor de leerlingenaantallingen in het beroeps- en technisch middelbaar onderwijs. De ondersteuning van de Techniekacademie is geen overbodige luxe, maar we moeten er een evaluatie aan verbinden. Kan er onderzocht worden of leerlingen die gestart zijn in het TSO, BSO en in de STEM-richtingen in het ASO de Techniekacademie gevolgd hebben en of dit hun studiekeuze heeft beïnvloed?", aldus het raadslid, dat ook wees op het belang van voldoende studenten in technische richtingen. "Als er te weinig studenten zijn, is dat nefast voor de economie."

 • Jos Remaut

  In West-Vlaanderen nog geen enkele klacht over groepsaankopen energie

  Een gecombineerde vraagstelling om de vragenronde te besluiten. Johan Rollez (N-VA) en Maarten Tavernier (Groen) hebben een vraag rond de groepsaankoop energie die de provincie elk jaar organiseert.

  Johan Rollez : "Begin februari pakten minstens twee populaire kranten uit met het grote succes van de West-Vlaamse groepsaankoop voor groene stroom en gas. Tegelijk kwam aan het licht dat de beide winnaars van de groepsaankoop van de provincie Antwerpen te hoge prijzen hadden aangerekend aan hun klanten en dat diezelfde provincie een klacht heeft ingediend tegen de winnaar van de vorige groepsaankoop vanwege een onregelmatigheid met de contractverlengingen.

  Op welke manieren wordt bij ons het proces van de groepsaankoop bewaakt om te voorkomen dat er fouten worden gemaakt ? Gaat de provincie proactief na of de winnende leveranciers zich wel aan de tarief- en andere voorwaarden houden en zo ja, op welke manier? En volgt de provincie op of deelnemers na het eerste jaar nog steeds het voordeligste tarief aangeboden krijgen van de winnende leveranciers?", besloot Rollez, die toch nog eens duidelijk stelde dat N-VA er eigenlijk geen voorstander van is dat een overheid dergelijke energieveilingen organiseert. "Maar er is beslist dat we het doen, en dan moeten we het goed doen."

  Maarten Tavernier dan, hij is wél een believer. "Een tweetal weken geleden konden we in de krant vernemen dat Lampiris, de winnaar van de groepsaankoop van de provincie Antwerpen, een foutieve prijs aanrekende aan de deelnemers van de groepsaankoop. Een gepensioneerde ingenieur had gelukkig zijn factuur grondig gecontroleerd, en merkte zo de -al dan niet bewuste- fout op, die daarna rechtgezet werd.

  Door deze situatie stellen wij ons de vraag of het provinciebestuur als organisator van de groepsaankoop ervoor zorgt dat er een controle op de facturatie is, zodat dergelijke situaties zouden gedetecteerd worden."

  Gedeputeerde Guido Decorte (CD&V) : "We hebben een externe firma onder de arm genomen om ervoor te zorgen dat alles correct wordt afgehandeld door de leverancier. Eventuele opmerkingen worden onmiddellijk doorgegeven en verholpen. In het contract met de leverancier zijn overigens serieuze boeteclausules opgenomen voor als de afspraken niet zouden worden nageleefd. In West-Vlaanderen hebben we nog geen enkele klacht ontvangen. Maar laat het duidelijk zijn : de engagementen die wij afsluiten, zijn voor één jaar. Daarna is het initiatief opnieuw aan de klant."

 • Sandra Rosseel

  Carl Vereecke over commotie rond bouwberoepen: "Misbruik gemaakt van cijfers"

  Anthony Dumarey (Open VLD) en Christof Dejaegher (CD&V) interpelleerden gedeputeerde Carl Vereecke (Open VLD) over het nationale nieuws enkele weken geleden dat de deputaties van de provincies in het geval van beroep bij een bouwverguning in de helft van de gevallen een andere beslissing nemen dan de gemeenten. "Heel vaak wordt ook ingegaan tegen het advies van de eigen administratie", aldus Anthony Dumarey. Christof Dejaegher benadrukte het belang van de beroepsmogelijkheden. "Dat zorgt voor rechtsbescherming."

  "Het gaat om interpretatie van cijfers, waar in dit geval misbruik van gemaakt werd", aldus gedeputeerde Carl Vereecke. "Een voorbeeld? Neem nu die zaken die opgelost kunnen worden door een kleine planaanpassing. Als dat gebeurd is, dan wordt het negatief advies natuurlijk een positief advies. Neem nu deuren die op het plan niet breed genoeg zijn voor rolstoelgebruikers, dat is heel eenvoudig op te lossen."

  "Als we kijken naar de zaken ten gronde volgen we de beslissing van de gemeenten in 66% van de gevallen", aldus de gedeputeerde. "En als we toch zo'n verkeerde beslissingen nemen, bestaat er trouwens een beroepsmogelijk bij de raad voor vergunningsbetwistingen. We merken dat het aantal beroepen daar over beslissingen van de deputatie met de helft gedaald is, dus zo slecht doen we het niet. En de oorzaak van die daling? Wij promoten plaatsbezoeken, zodat je die mensen in mensentaal kan uitleggen waarom het advies negatief was", aldus de gedeputeerde.

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!