Live Herbeleef de provincieraad : 200.000 euro extra promotie als reactie op dalend toerisme door bomaanslagen

28/04/16 om 10:37 - Bijgewerkt om 18:38

KW.be bracht donderdag live verslag uit vanop de provincieraad West-Vlaanderen.

 • Lieven Mathys

  Einde van de provincieraad

  Team KW -JRE & MLT- live op de provincieraad.

  Team KW -JRE & MLT- live op de provincieraad. © mlt

  Team KW dankt u voor uw aandacht !

 • Jos Remaut

  De zitting kabbelt naar haar einde...

  Het laatste punt van de agenda, het aanduiden van een vertegenwoordiger van de provincie in de RESOC's, heeft nog een beetje gif in de staart : Jurgen Content (SP.A) vecht een Blankenbergs robbertje uit met zijn stadsgenoot Nick Verwimp van N-VA. Véééél te ingewikkeld om hier uit de doeken te doen....

  Rik Buyse (N-VA) slaat de nagel op kop : "De Blankenbergse politiek interesseert ons eigenlijk niet. Als we hier élke gemeenteraad nog eens moeten beginnen overdoen, dan zijn we ver van ons huis !"

  Ondertussen zijn we aan de finale stemronde, straks is het hier afgelopen.

 • Lieven Mathys

  Kunstwerk 'Ten Ruste' in Houthulst kost 150.000 euro

  De provincieraad bespreekt de creatie van het monumentale kunstwerk op 'Ten Ruste' in de Paardedreef in Houthulst.

  Het monument is een plek waar je een laatste geschreven boodschap kan nalaten aan personen die uit het leven stapten.

  Het kunstwerk -van beeldend kunstenaar Boudy 'Brihang' Verleye- kadert in de 'Oe ist?'-campagne van de Provincie West-Vlaanderen en komt op de plek middenin het 'Oe ist?'-pop-upkerkhof met 400 witte ytong-zerken.

  Kurt Himpe (N-VA) looft het initiatief maar vindt de kostprijs van 150.000 euro veel voor een kunstwerk. "Was dit geld niet beter besteed aan een preventiecampagne?"

  Maquette van het kunstwerk 'Ten Ruste'.

  Maquette van het kunstwerk 'Ten Ruste'. © GF

 • Jos Remaut

  Wie wil 440.000 euro (plus 500.000 euro herstellingskosten) neertellen voor hoeve en schuur ?

  De provincie biedt een perceel grond van bijna 40 are, met hoeve en schuur, gelegen in het provinciaal domein Fort van Beieren, te koop aan via een openbare verkoop in juni 2016.

  Het gaat over een gemengd bedrijf met runderen en een weiland. Het bedrijf werd de jongste jaren eveneens uitgebouwd in functie van hoevetoerisme. Momenteel zijn er overnachtingsmogelijkheden voor 9 personen. De huidige pachters, de familie Strubbe, zijn immers niet geïnteresseerd om de hoeve te kopen.

  Alex Colpaert (Groen) vraagt zich af waarom de provincie deze hoeve niet behoudt en ze zelf restaureert.

  Rik Buyse (N-VA) : "Onze partij staat achter deze beslissing, maar wel op voorwaarde dat de prijs wordt behaald die in het schattingsverslag staat."

  Bart Naeyaert (CD&V) : "441.000 euro is de instelprijs, dat is toch een serieus bedrag. Als we kunnen kiezen tussen 440.000 euro verdienen door een hoeve te verkopen die we voor niks nodig hebben en 440.000 investeren in een hoeve die we niet nodig hebben, dan is de keuze toch snel gemaakt. Dat is zorgvuldig omgaan met geld !"

  Kurt Ravyts (Vlaams Belang): "Er zijn allicht vergunningsmatige beperkingen voor wie de hoeve koopt. Wat is eigenlijk de bedoeling ?"

  Bart Naeyaert : "Die hoeve is nu ook privé. Op een domein waar wij een publieke bestemming aan geven. Het ligt in parkgebieden, en er zijn erfgoedwaarden die beschermd moeten blijven."

  Dirk De fauw (CD&V) : "De provincie heeft in de voorbije 15 jaar al veel geïnvesteerd voor die landbouwer, maar hij zit op een te klein perceel om daar nog een rendabele uitbating te hebben. Er zijn vooral problemen met de schuur, waarvan Erfgoed wil dat ze volledig in haar originele toestand hersteld wordt. Dat kan snel 500.000 euro kosten."

  "Als de pachter op zijn strepen staat, dan kan hij de eigenaar, wij dus, hiervoor laten opdraaien. Het is dus beter te verkopen, en ik ben er zeker van dat wij mensen zullen vinden met voldoende middelen, die hierin geïnteresseerd zijn."

  Wat Gerda Schotte (Groen) betwijfelde : "Samengeteld komen we bijna aan een miljoen euro. Wie zal dat willen neertellen ? Misschien iemand die hoopt van erfgoed de restauratiepremies te kunnen krijgen die de provincie van Vlaanderen niet meer kan krijgen...."

 • Jos Remaut

  Provincie wil bufferbekken aanleggen op de Hulstebeek in Oostrozebeke

  De provincie zal een perceel grond aankopen om een bufferbekken uit te bouwen op de Hulstebeek in Oostrozebeke. Het gaat over een oppervlakte van 13 a 06 ca. De aankoopprijs bedraagt 14.802,69 euro.

  Het gecontroleerd overstromingsgebied is voorzien ter hoogte van de Kanaalweg en zal een capaciteit hebben van 13.000 kubieke meter. Het moet een oplossing bieden aan extreme weersomstandigheden en er onder andere voor zorgen dat bij hevige regenval de afstroom naar de waterloop optimaal kan verlopen.

  De werken worden geraamd op 523.298,02 euro, inclusief btw en zijn voorzien voor het najaar van 2016. Voor de uitvoering worden 85 werkdagen gerekend.

  De Hulstebeek loopt vanuit Hulste naar het kanaal Roeselare-Leie. Daar wordt ze onder het kanaal doorgesluisd om dan vervolgens verder richting het centrum van Oostrozebeke te stromen. De sifon onder het kanaal is echter een rem op de Hulstebeek.

  Bij hevige neerslag ontstaan dan problemen bij de omliggende landbouwbedrijven en een aantal woningen langs de Kanaalweg en de Oostrozebekestraat, ter hoogte van de gemeentegrens Hulste (Harelbeke)-Oostrozebeke. Het gecontroleerd overstromingsgebied zal hier een oplossing voor bieden.

 • Jos Remaut

  Ruim 3 kilometer nieuw fietspad in Ruiselede

  De provincieraad bespreekt nu het bestek en de gunningswijze voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Bruggesteenweg en de Wingenesteenweg (vanaf de Abeelstraat tot net voorbij de Scheidingsstraat), de Diksmuidse Boterweg, de Vlaagtweg, de Klaphullestraat en de Abeelstraat in Ruiselede.

  In de Bruggesteenweg en de Wingenesteenweg (vanaf de Abeelstraat tot net voorbij de Scheidingsstraat) komt er bovendien een nieuw fietspad. Het totale traject van het fietspad is zo'n 3,2 km lang. Het sluit aan op het stuk fietspad dat vorig jaar aangelegd werd.

  Ook in de Ruiseledesteenweg in Wingene startte deze maand de aanleg van een fietspad. In de toekomst zal er dus over de volledige lengte van de verbindingsweg Wingene-Ruiselede een fietspad liggen.

  De werken worden in totaal geraamd op ruim 6 miljoen euro, inclusief btw, waarvan

  * ruim 1,6 miljoen ten laste van de provincie

  * 1,6 miljoen ten laste van Aquafin

  * 2,5 miljoen ten laste van Farys

  * 327.000 euro ten laste van de gemeente Ruiselede.

  Aangezien het fietspad deel uitmaakt van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk, zal er voor de kosten van het fietspad aan het Vlaamse Gewest een tussenkomst van 40 % (636.000 euro) gevraagd worden in het kader van het Fietsfonds.

  Voor de uitvoering worden 280 werkdagen gerekend. De werken starten in het najaar en zullen eind 2017-begin 2018 voltooid zijn.

 • Jos Remaut

  Als echte N-VA'er spreekt Kurt Himpe ook een keurig woordje Latijn

  Kurt Himpe (N-VA) mag natuurlijk niet ontbreken als spreker wanneer het over het PCVO gaat. "Vandaag zetten we een punt achter het provinciaal volwassenenonderwijs met de overeenkomst tot overname van het PCVO door GO! Scholengroep 26 'Mandel en Leie'."

  "Het gaat om een fusie door opslorping, wat de beste garanties biedt voor de toekomst van de opleidingen en van het personeel die prioritair waren binnen deze operatie."

  Het zal u niet verwonderen dat ik dit dossier van dichtbij opvolgde, omwille van de nauwe betrokkenheid van de stad Izegem in dit dossier. Het PCVO ontstond in 2008 door een overname van de Stedelijke Leergangen Izegem door het CVO PTI. Door deze overeenkomst is er garantie dat het huidige onderwijsaanbod van het PCVO West-Vlaanderen op de vestigingsplaatsen Izegem, Kortrijk en Ruiselede in stand gehouden wordt. Dit is belangrijk voor het huidige personeel, de cursisten en de stad Izegem."

  Gedeputeerde Carl Vereecke (Open VLD) nam de bloemetjes minzaam in ontvangst en dankt iedereen dat aan dit parcours heeft meegewerkt. "We hebben een huzarenstukje neergezet, en ik hoop oprecht dat we daarmee de toekomst van ons personeel hebben verzekerd."

  Kurt Himpe

  Kurt Himpe © GF

 • Jos Remaut

  Het doek valt over het Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs (PCVO)

  Vanaf 1 september wordt het Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs (PCVO) West-Vlaanderen dus overgenomen door de Scholengroep 26 'Mandel en Leie' van het GO! onderwijs.

  De PCVO-vestigingen maken vanaf dan deel uit van 'CVO 3 Hofsteden' en zullen aansluiten bij de reeds bestaande GO! 'CVO 3 Hofsteden'-vestigingen in Kortrijk, Menen en Ieper.

  De PCVO-vestigingen in Kortrijk en Izegem tellen 44 leerkrachten, 10 opleidingen en 1.400 cursisten. De nieuwe 'CVO 3 Hofsteden'-groep zal na de fusie 150 leerkrachten, 20 lesplaatsen, 16 opleidingen en 12.000 cursisten tellen.

  Het cursusaanbod en de geografische spreiding van de voormalige PCVO- en 'CVO 3 Hofsteden'-vestigingen is grotendeels complementair. Bovendien verbindt het GO! onderwijs zich ertoe het onderwijsaanbod in de vestigingsplaatsen van het huidige PCVO maximaal in stand te houden en de personeelsleden over te nemen.

  De overname was echter nodig om te anticiperen op de aangekondigde schaalvergroting voor het volwassenenonderwijs met een nog breder, kwaliteitsvoller en interessanter aanbod voor volwassenen.

  Daarbij streefden alle betrokken partijen naar behoud van de vestigingsplaatsen in Kortrijk en Izegem en zelfs uitbreiding van het bestaande cursusaanbod en de daaraan gekoppelde tewerkstelling. Dit was destijds ook het geval bij de overname door de Provincie van het toenmalige SLIZ (Stedelijke Leergangen Izegem) in 2008.

  Herman Lodewyckx (Groen) feliciteert de diensten alvast voor de zorgvuldige manier waarop dit hele dossier is behandeld en wenst de nieuwe structuur alle succes. Ook Kaat De Waele (Open VLD) deelt dit gevoel en wijst erop dat dat PCVO nu eenmaal niet meer zelfstandig kon blijven bestaan en dat een gedwongen overname een veel slechter scenario had kunnen zijn.

 • Jos Remaut

  Samenwerking Gebiedswerking Midden-West-Vlaanderen en Assiciatie Midwest op de korrel

  Immanuel De Reuse (Vlaams Belang) pikt het niet dat gedeputeerde Guido Decorte het in Krant van West-Vlaanderen heeft gehad over een samenwerkingsprotocol dat in de maak is tussen de gebiedsgerichte werking Midden-West-Vlaanderen en de Interlokale Vereniging Associatie Midwest, die alle gemeenten uit de arrondissementen Roeselare en Tielt (behalve Dentergem) groepeert.

  "Andermaal moeten wij in de pers en niet hier in de raad vernemen wat de intenties van het provinciebestuur zijn op dat vlak, en dit terwijl er hieromtrent eerder in deze raad al vragen zijn gesteld. Ondertussen is het protocol ook al onderschreven", zo vernemen we. We zijn toch wel benieuwd naar de inhoud..."

  Jean de Bethune (CD&V) : "Dit is hier nu niet aan de orde, het gaat hier nu over de algemene vergadering van de WVI. En het is toch evident dat we samenwerken met een organisatie waarin ook het burgemeestersoverleg van Midden-West-Vlaanderen is ingebed."

  "Er is inderdaad gisteren een overeenkomst bereikt, maar de teksten moeten nu nog worden opgesteld en nog moeten worden besproken in de deputatie... En daarbij is het de intentie om tegen de zomer te weten wat de inbreng en plaats van de deputatie precies zal zijn in het bestuursorgaan van Midwest."

  Guido Decorte (CD&V) : "Ik wil toch wel even rechtzetten : het klopt niet dat ik hieromtrent vooraf geen informatie heb verstrekt. Ik ben speciaal naar de commissie van de gebiedsgerichte werking gekomen om een en ander toe te lichten."

  Immanuel Dereuse : "Mij was gezegd dat het protocol vorige dinsdag getekend zou worden. Is het nu getekend of niet ? En zijn we wel goed bezig als we voor dit soort zaken met drie organen een stuk parallel gaan werken : én de provincie met haar gebiedsgerichte werking, én de associatie én de WVI ?"

  Waarop nog eventjes weer de discussie losbarst over de toekomst van de streekbesturen.... Wim Aernoudt van N-VA en Christof Dejaegher van CD&V staan als kemphanen tegenover elkaar.

  Hendrik Verkest (CD&V), zelf een burgemeester in Midwest, zet even de puntjes op de i : "We hebben dinsdag met de burgemeesters inderdaad een akkoord bereikt met de gebiedsgerichte werking, maar een getekend protocol is er nog niet. Morgen komt het nog eerst ter bespreking voor in de RESOC."

 • Jos Remaut

  Even een dipje

  De bespreking van de budgetwijziging leverde weinig ophefmakende zaken op. Ze is nu afgelopen en we zijn toe aan een reeks routinepunten, zoals het aanduiden van vertegenwoordigers in algemene vergaderingen van intercommunales. Deze raadszitting zit even in een dipje, maar geen nood : straks gaat het over het einde van het provinciaal volwassenonderwijs !

 • Jos Remaut

  En nu over naar.... punt 3 !

  De bespreking van de punten rond het Zwin is afgerond, we gaan nu naar punt 3 (we zijn ondertussen al drie uur bezig...) : de tweede budgetwijziging voor 2016. Maar ook hier duikt dat Zwin alweer op !

 • Jos Remaut

  Kurt Ravyts (Vlaams Belang): "Ik ben niet radicaal genoeg !" (om bij de N-VA te gaan...)

  Kurt Ravyts zorgt voor wat sfeer in de lange Zwindiscussie wanneer hij collega Wouter Vanlouwe van antwoord dient over diens verwijzing naar de Knokse miljarden in de Panama papers : "Sommigen vragen me Kurt, wat doe je bij het Vlaams Belang en waarom ga je niet bij N-VA ? Wel, het antwoord is duidelijk : "Ik ben niet radicaal genoeg !"

  Wat door Wouter Vanlouwe trouwens beaamd werd : "Kurt, we wisten al langer dat je vééél te soft bent...."

  Kurt Ravyts

  Kurt Ravyts © kw

 • Jos Remaut

  Guido Decorte over de Zwinparking : "We hebben er het maximum uitgehaald"

  Guido Decorte (CD&V) tijdens de antwoordronde : "Ik ben écht tevreden dat we zo'n belangrijk dossier over de partijgrenzen heen tot een goed einde hebben kunnen brengen. Aan iedereen dank daarvoor. En je mag me dan inderdaad ook houden aan mijn belofte om over het Zwin regelmatig met iedereen te debatteren in de Eerste Commissie."

  "Wat betreft de problematiek van de mobiliteit : het aantal parkeerplaatsen is niet onze beslissing, dat lag aan Vlaanderen. Maar we hebben er wel het maximum uit gehaald : 200 parkeerplaatsen en 9 busplaatsen. Met een uithangbord aan Lippenslaan gaan we aan de naderende bezoekers al inlichten over het feit dat de parking vol is."

  "En via het internet willen we kandidaat-bezoekers informeren wanneer de parking vol dreigt te staan en hen aanraden dan maar een andere keer te komen. In die optiek hebben we een ticket kopen via het internet ook 2 euro goedkoper gemaakt."

  En over de prijzen (normaal tarief 15 euro per persoon): "We hebben het prijsvoorstel in handen gegeven van Westtoer. Zij hebben onderzocht en vergeleken met andere attracties aan de kust. Zij zullen het toch wel weten."

  "Wat de prijs van de parking betreft : we hebben die berekend in functie van het daadwerkelijke bezoek aan het Zwin, wat we op een halve dag inschatten. En zo komen we tot 6 euro voor 4 uur. Per uur vragen we dan twee euro meer, inderdaad. Maar het kan toch de bedoeling niet zijn dat de parking ook wordt gebruikt door al wie de Zwinstreek wil bezoeken. Dan hebben we 1500 plaatsen nodig ! De tijd van de gratis parking op de betonbanen is inderdaad voorbij.... "

 • Jos Remaut

  Knokke-Heist brengt 500.000 euro in in het Zwin, en sommigen vinden dat te weinig.

  Maarten Tavernier (Groen) : "Er wordt gekozen voor een Intern Verzelfstandigd Agentschap, wat betekent dat er geen afzonderlijk bestuursorgaan zal zijn en de rapportage naar de raad via de commissie en deze provincieraad zal gaan. Wij kunnen ons daar perfect in vinden."

  "Maar ik ben toch nieuwsgierig wat meneer Naeyaert daarvan vindt. Ik heb eigenlijk zoiets voorgesteld in de discussie vorige maand bij het samenstellen van de provinciale adviescommissie voor rattenbestrijding. Ik vind dat de rapportage naar de raad daarover evengoed via een normale commissievergadering kan verlopen. "

  "Als de parking een probleem zou zijn, dan zal het zeker niet liggen aan de inspanningen die het provinciebestuur heeft geleverd om daar tot een oplossing te komen."

  Gerda Schotte (Groen) : "We merken dat de directeur al is aangesteld, en ook enkele personeelsleden, en dit terwijl de personeelsformatie nog moet worden goedgekeurd door de provincieraad. Ik vind dat weinig respectvol tegenover deze raad."

  Maar respectvol of niet, Annie Vandenbussche (CD&V) drukte als inwoner van Knokke-Heist haar tevredenheid uit over dit project. Maar ze had toch nog een vraag over de 500.000 euro die Knokke-Heist inbrengt in het project. Is dit verbonden aan een concreet deelproject, en wordt er een bepaalde return verwacht ?

  Jurgen Content (SP.A) toonde zich evenzeer tevreden en wierp meteen ook een bloempje naar de nieuwe directeur Geert Hoorens, overigens aanwezig in de zaal. "Geert, wij hebben het volste vertrouwen in u. En wij rekenen erop dat de directeur op geregelde tijdstippen zal worden uitgenodigd op de commissie om de nodige toelichting te geven."

  Anthony Dumarey (Open VLD) : "Ook wij zijn ervan overtuigd dat het Zwin Natuur Park een flinke meerwaarde zal bieden aan ons toeristisch-recreatief aanbod. Met het toegenomen personeelsbestand kunnen we zeker meer gaan verwachten van het Zwin. Al kunnen en mogen we zeker niet verwachten een dergelijke pakket middelen ook kan aangewend worden voor andere provinciedomeinen.

  Wouter Vanlouwe (N-VA) had toch kritische vragen over de inbreng van de gemeente Knokke-Heist. "Sléchts 500.00 euro, en dit terwijl ze in Knokke gewoon zijn van te goochelen met miljarden Belgische franken. Maar die gaan daar meestal wel een andere richting uit."

  Herman Lodewyckx (Groen) pleitte er ten slotte nog voor om de fietssnelweg aan de kust door te trekken tot aan het Zwin. "Waardoor nog meer mensen met de fiets naar het Zwin zouden kunnen trekken en het parkingprobleem dus al iets kleiner zou worden..."

 • Jos Remaut

  Jan Van Meirhaeghe (N-VA) : "Parking Zwin wordt een pijnpunt"

  Jan Van Meirhaeghe (N-VA) merkt op dat het Zwinproject veel geld kost. "Maar het zal ongetwijfeld een boost geven aan het toerisme aan de Oostkust. Al blijven we een dagticket inderdaad wel duur vinden. Maar er zal vooral het probleem van de parking zijn. Wetende dat op piekmomenten toch een paar duizend bezoekers worden verwacht, zal die inderdaad allicht te klein zijn."

  "Gezien de ligging van het Zwin, zijn er weinig alternatieven voor de auto, maar er zal toch werk moeten worden gemaakt van andere vormen van mobiliteit, en misschien zijn er wel leuke vormen van alternatief vervoer mogelijk, zoals golfkarretjes of paard en kar."

  "Hoe is de relatie overigens met de gemeente Knokke-Heist ? Van de burgemeester moeten we allicht niet zo veel steun verwachten ? Al kan het idee van de golfkarretjes hem misschien wel over de streep trekken."

  Van Meirhaeghe sprak ook zijn vertrouwen uit in de directeur die onlangs werd aangesteld voor het Zwin Natuur Park, Geert Hoorens. "Hij heeft de capaciteiten voor de job en kent het werkveld uitstekend. Maar niettemin zullen we de werking van het Zwin kritisch blijven volgen."

 • Jos Remaut

  Kurt Ravyts : "Provincie moet niet zeggen 'Wij zijn het Zwin'. Nee : 'Wij zijn het vogelpark'"

  Kurt Ravyts (Vlaams Belang) : "Ongeveer tien jaar na de aankoop van het vogelpark zal het Zwin Natuurpark straks op 10 juni de deuren openen voor het grote publiek. Dat ongetwijfeld dé eco-toeristische attractie kan worden."

  "We kunnen ons vinden in de keuze voor de formule van Intern Verzelfstandigd Agentschap, maar ik had het graag nog wat meer gehad : waarom bijvoorbeeld geen waarnemers van de politieke partijen in de adviesraad ? Maar ik reken alvast op de belofte dat het Zwin heel actief aan bod zal kunnen komen in de besprekingen in de eerste commissie. Want maar één keer per jaar over het Zwin spreken op de provincieraad, dat zou toch wel te weinig zijn."

  Verder heeft Ravyts een lijst van maar liefst toen concrete vragen over het beheer en de werking van dat Zwin Natuur Park. En ook over de aflijning van het partnerschap met het Agentschap voor Natuur en Bos, en de daaruit voortvloeiende corporate identity.

  "Correct is correct. De provincie moet niet zeggen 'Wij zijn het zwin'. Nee : de provincie is het vogelpark. Maar enfin, ik hoor alvast dat er een werkgroep communicatie is opgericht."

  Terloops merkte Kurt Ravyts ook nog op dat een bezoek aan het Zwin niet bepaald goedkoop zal zijn voor bijvoorbeeld een gezin met twee kinderen.

 • Jos Remaut

  Gedaan met de vragen

  Voorzitster Eliane Spincemaille : "Ik stel vast dat we al meer dan een uur bezig zijn met de vragen. We zullen de resterende vragen vandaag dus niet meer behandelen. We vatten de agenda aan".

  Die begint met de oprichting van het provinciaal verzelfstandig agentschap Zwin Natuur Park.

 • Jos Remaut

  Wat met de terugkeer van de anti-verdwaalpalen ? En wat met beach houses?

  Het was te verwachten dat de terugkeer van de anti-verdwaalpalen in Oostende ter sprake zou komen op de provincieraad van vandaag.

  Het is Nick Verwimp (N-VA) die de kwestie aankaart. Hij richt zich tot gedeputeerde voor toerisme Franky De Block. "In het verleden heb ik hier al gevraagd om een uniform anti-verdwaalsysteem te voorzien voor de verloren gelopen kinderen op de stranden van de Vlaamse Kust."

  "We vernemen in de media deze week dat Oostende jammer genoeg de bekende verdwaalpalen terug zal plaatsen. IKWV en de gouverneur betreuren dit. Ze kunnen het eigen initiatief van de burgemeester van Oostende niet echt smaken. Zij willen net als ons een uniform systeem. Dit kan via de armbandjes of de verdwaalpalen zijn."

  "We vernemen ook dat u als bevoegde gedeputeerde en inwoner van Oostende hierop niet wou reageren. Wat is het standpunt van de deputatie over het feit dat er opnieuw verdwaalpalen komen op het strand van Oostende? "

  "Daarnaast, is er enkel nog maar in Blankenberge een aantal beach houses geplaatst. Wat is de stand van zaken voor het plaatsen van beach houses aan de Vlaamse kust ?"

  Franky De Block (SP.A) : "De veiligheid op het strand is de kerntaak van de intercommunale IKWV. 2013 was een uitzonderlijk jaar omdat we toen kort voor het zomerseizoen werden geconfronteerd met de vraag om een prijs te gaan betalen per paal. De gemeenten wilden dat niet doen omdat ze dit budgettair niet hadden voorzien, en omdat er nog al wat klachten waren."

  "Uitzonderlijk hebben de provincie, Westtoer, de provincie en de kustgemeenten dan samengewerkt om een tussenkomst te voorzien in het nieuwe systeem met armbandjes dat werd uitgewerkt. Ondertussen vroegen we aan IKW om uit te kienen wat het beste systeem is naar de toekomst toe."

  "Ondertussen hadden sommige gemeenten nog een contract lopende met de uitbater van de verdwaalpalen, waardoor er op sommige plaatsen toch nog anti-verdwaalpalen bleven bestaan. En beetje van het goede teveel misschien, maar nogmaals : het is in de eerste plaats de veiligheid die telt !"

  Wat de beachhouses en beachbars betreft : we tellen er al 84, waarvan 65 tijdelijke strandbars en 19 watersportclubs. Er zitten er nog enkele in de pipeline, en we zien ze graag komen. Werken aan een hippe en trendy kust is dan weer een kerntaak voor Westtoer."

 • Jos Remaut

  Cafetaria op provinciedomein Bergelen gaat binnenkort open

  Piet Vandermersch (Open VLD) vraagt naar een stand van zaken rond de nieuwe cafetaria op het provinciedomein Bergelen.

  Guido Decorte (CD&V) : "Er is een concessiecontract getekend op 18 maart. We gaan voor een brasserie met een familiaal karakter. We hebben een contract voor 9 jaar gesloten. De openingsuren zijn heel ruim. We hebben de nieuw uitbaters ook gevraagd om in te zetten op streekproducten."

  "Wij van onze kant zijn zowat volledig rond met de omgevingsaanleg. Half mei moet die worden opgeleverd. De cafetaria zal op 1 juni opengaan."

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!