Live Herbeleef de marathongemeenteraad Oostende: Uitbaters gezocht voor Koninklijke Gaanderijen

27/06/16 om 14:37 - Bijgewerkt op 28/06/16 om 03:14

De gemeenteraad van Oostende kwam op maandag 27 juni om 19 uur samen in het stadhuis. De vorige zitting moest al na enkele minuten worden stopgezet omdat de meerderheid niet in aantal was en de oppositie dan ook opstapte, waardoor de raad niet meer geldig kon vergaderen. Dat zorgde voor een overvolle agenda: 99 punten in openbare zitting, 15 in besloten zitting en nog acht interpellaties. De gemeenteraadszitting duurde maar liefst tot na 3 uur 's nachts.

 • Gillian Lowyck

  Einde van de gemeenteraadszitting

  Oef! De marathongemeenteraadszitting - van maar liefst acht uur - zit er op.

  Een uitgebreid verslag en analyse kan je lezen in De Zeewacht van vrijdag 2 juli.

 • Hannes Hosten

  IVOO verliest wellicht centen aan faillissement Optima Bank

  Björn Anseeuw (N-VA) interpelleert over de gevolgen van het faillissement van Optima Bank voor de stad Oostende. Hij wil weten of de stad rekeningen of beleggingen heeft bij Optima Bank en voor welke bedragen en ook of dat het geval is voor de nevenorganisaties van de stad.

  Schepen van Financiën Bart Plasschaert antwoordt dat de stad geen centen heeft bij Optima Bank, maar dat de IVOO wel klant was van Ethias sinds 2008. "Al het geld van de IVOO bij Ethias Bank ging bij de overname van de bank door Optima over naar Optima Bank."

  De schepen geeft een overzicht van de rekeningen van de IVOO bij Optima Bank. Op 6 juni 2016 is beslist door de Nationale Bank om alle rekeningen bij de Optima Bank te blokkeren. Toen had IVOO 99.999,99 euro op de zichtrekening en ruim 114.000 euro op de spaarrekening bij Optima. Waarschijnlijk zal de IVOO geen beroep kunnen doen op het garantiefonds en zal dat geld verloren zijn. Het is 3,6% van de liquide middelen van de IVOO."

  Björn Anseeuw stelt zich de vraag wat de vertegenwoordigers van de stad bij de IVOO hebben gedaan. Nancy Bourgoignie (SP.A) zegt dat de raad van bestuur pas woensdag voor de eerste keer daarover kennis heeft gekregen.

 • Gillian Lowyck

  "We worden beschuldigd van liegen"

  Werner Verbiest antwoordt: "Ik hoop dat u gelooft wat u zelf zegt. Ik ben het totaal niet eens met u. Wat hebben de bestuurders van stad Oostende dan gedaan bij de IVOO? Zitpenningen? U zegt dat er overleg was? Ik ga u het verslag van het directiecomité opsturen."

  Johan Vande Lanotte: "Wij worden hier continu beschuldigd van liegen. Ik roep een onafhankelijk stadsambtenaar in: of er overleg is geweest met de vijf andere burgemeesters." Werner Verbiest vult aan: "Op het directiecomité woensdag was er geen enkele van de vijf vennoten."

 • Hannes Hosten

  Vande Lanotte: "Vertrouwen tussen stad en IVOO heel zwaar geschonden"

  Burgemeester Johan Vande Lanotte: "Wij hebben geen verborgen agenda, maar het vertrouwen tussen het management van IVOO en de stad Oostende is heel zwaar geschonden in de voorbije jaren. Enkele jaren geleden vroegen we hoe het zit met de installatie. We krijgen als antwoord dat op korte termijn de hele installatie moet worden afgebroken en een nieuwe moet worden gezet. We stellen ook vast dat IVOO niet alleen de afschrijving van de oude installatie, maar ook de bouw van een nieuwe installatie - waarover niet beslist is - voorziet in haar boekhouding. We hebben dus jaren te veel betaald aan IVOO. Dat is de zot houden met de aandeelhouder."

  "Een aantal jaren later komt er een nieuw advies van IVOO. Dan zegt men dat men de komende tien jaar geen investeringen die naam waardig nodig heeft. Wij moeten binnenkort beslissen over de mogelijke verlenging van de intercommunale. Het zou toch goed zijn dat we weten hoe het met de installatie staat. Moet die vervangen worden of niet, wat is het nu?"

  "Wij vonden een aantal jaar geleden dat we te veel moesten betalen. We hebben de IVOO toen gevraagd om een prijsvraag te starten om de verbranding open te stellen. Het besluit was dat een groot, Nederlands bedrijf als Van Gansewinkel onvoldoende technici in België had om deze opdracht te doen. Dat een bedrijf als SITA financieel onvoldoende sterk was voor deze opdracht. Wij hebben toen gezegd 'Stop er maar mee' en hebben zelf een prijsvraag opgestart. Toen bleek de prijs van IVOO opeens 30% lager te liggen."

  "Wij zijn niet de enigen die ons vragen stellen, ook Bredene en Oudenburg doen dat. We willen weten waar we staan met het oog op de verlenging van de verbrandingsoven. Normaal, als de hoofdaandeelhouder dat vraagt, doet een bedrijf dat automatisch. Deze conditiemeting is bovendien met alle burgemeesters afgesproken. We willen onafhankelijk ingelicht worden over de toestand van de oven. Wij willen ook weten hoeveel de Oostendenaars zullen moeten betalen voor de afvalverbranding. Vandaag is dat tarief het laagste in Vlaanderen omdat wij altijd voet bij stuk hebben gehouden. Deze doorlichting door Farys is de meest normale vraag van een stad. Het feit dat men daar moeilijk over doet, roept veel vragen op."

 • Gillian Lowyck

  N-VA interpelleert over de IVOO

  Het is tijd voor de voorlaatste interpellatie. Wouter Verbiest (N-VA) stelt zich vragen over de beslissing van het collega tot conditiemeting van IVOO.

  "Openbaarheid van bestuur kent grenzen in Oostende. Dit is al sinds 2013 een punt dat regelmatig terugkeert. De stad heeft in deze een verborgen agenda. Wij mogen en mochten het niet weten. Wat wil de stad met deze intercommunale bereiken?"

  Het raadslid heeft enkele vragen: "Wat houdt de doorlichting in? Welke kenmerken en parameters zijn er voor de onderzoeken? Heeft Farys de kennis om dergelijk onderzoek uit te voeren? Daarnaast ook graag een inzage in de prijs en de prijsopgave.

 • Hannes Hosten

  Yves Miroir: "Met een beetje goede wil is alles zo makkelijk op te lossen"

  Yves Miroir komt uiteraard ook tussen. "ANB gaf twee adviezen, maar het grappige is dat ze identiek hetzelfde zijn. De eerste tekst zegt 'njet, no way'. Dan is de burgemeester inderdaad met ANB gaan spreken. Daarna behield men dezelfde tekst, die negatief is tot en met, maar komt men tot de conclusie: voorwaardelijk gunstig, mits compensatie van 9 ha. Maar 4 ha daarvan is al van ons, slechts 5 ha moet nog worden bijgekocht."

  "Er is geen milieueffectenrapport gemaakt omdat men uitging van een veel kleinere kern van het crematorium van amper 3 ha. Maar als je architecten loslaat en die hebben 9 ha, dan gaan ze die allemaal gebruiken. De bebouwde oppervlakte is weliswaar kleiner, maar ANB wist enkele zaken niet. Zo komen de gebouwen dicht bij een vogelbroedplaats. De strooiweide ligt nu op 50 m van de Grintweg. Als je spreekt van in rust en kalmte afscheid nemen... Het gebouw zelf ligt op 250 m van de weg. Elke bezoekende wagen legt dus een halve km af. Er zullen 200 (weekdag) tot 600 (weekend) auto's passeren, die allemaal nutteloos door het bos rijden. De strooiweide kon rustiger en dieper in het bos. Er komen een aantal bomen op kussens."

  Volgens Yves Miroir zijn Natuurpunt en Bos Plus onder druk gezet om hun beroepen in te trekken en is er gedreigd dat andere natuurprojecten niet meer zouden kunnen. "Identiek hetzelfde plan kan worden uitgevoerd als je de zaken omdraait", aldus Miroir, die waarschuwt dat mensen binnen de milieubeweging volop het verzet aan het organiseren zijn. "En nochtans, met een beetje goede wil is alles zo makkelijk op te lossen."

 • Gillian Lowyck

  "Ik wens collega Miroir heel veel succes"

  Björn Anseeuw (N-VA) reageert: "U bent vandaag onzorgvuldig geweest. Agentschap Natuur & Bos heeft gezegd: 'we zijn er niet voor, maar u hebt te veel aan onze oren gezaagd, dus we gaan het op een andere manier doen.' U zegt dat Bos+ door lokale mensen misleid is. En, u hebt mijn stelling bevestigd: dit is een project van 9 hectare en niet van 5 hectare. Ik wens collega Miroir heel veel succes, want hij heeft overschot van gelijk."

 • Hannes Hosten

  Vandecasteele: "Van 9 ha crematorium is 6,2 ha groen"

  Schepen Jean Vandecasteele: "Een crematorium is een speciale activiteit. We moeten rekening houden met het menselijk aspect en willen niet zomaar een fabriek bouwen. Het is beter om de bezoekersstromen te scheiden van de lijkwagens en de leveranciers. Het nieuw project zal bijna drie keer minder verharding en bebouwing bevatten dan vroeger de steenbakkerij. Op de site van 9 ha - waar tot nu toe nooit geen bomen gestaan hebben - wordt 6,2 ha in bomen, planten en struiken gebracht. Na een discussie is gekozen voor alleen streekeigen bomen. De aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning is unaniem goedgekeurd in de raad van bestuur. Wij gaan met De Lijn besprekingen beginnen over een aftakking van de buslijn Oostende-Gistel naar het crematorium en bekijken of we een veilige fietsverbinding kunnen realiseren."

 • Hannes Hosten

  "5 ha voor crematorium, maar mag verspreid zijn over ruimer gebied"

  Ook Sofie Cloet (Groen) interpelleert over het crematorium. "Voor het crematorium is maximum 5 ha voorzien, maar de projectsite is 9 ha groot, waarvan het gebouw 2 ha inneemt. We vernemen via de pers dat gemeenteraadslid Yves Miroir zelf in beroep gaat tegen de plannen omdat gebouwd wordt diep in bosgebied. Dat vinden wij ook."

  Burgemeester Johan Vande Lanotte: "Er staat niet in het rup dat het project moet beperkt blijven tot een zone van 5 ha. Het crematorium mag maar 5 ha in beslag nemen, maar die mogen over een grotere ruimte verspreid zijn. In de totaliteit wordt niet boven de 5 ha gegaan, maar het is wel gespreid over een ruimer gebied, waardoor de integratie beter te realiseren is. De deputatie, die de vergunning heeft afgeleverd, oordeelde dat dit het best was."

  "Het agentschap voor Natuur en Bos (ANB) stelde één voorwaarde erbij, compensaties. Vandaar dat die compensaties voorzien zullen worden. Landbouwgebied zal worden omgezet in overig groen en zo wordt de verbinding gemaakt tussen het Stadsrandbos en de Keignaert. Bos Plus heeft aanvankelijk een beroep ingediend tegen de bouwvergunning, maar zei achteraf misleid te zijn en heeft dat beroep ingetrokken. Ze zijn daarover met ons komen spreken. Ook Natuurpunt besliste om geen beroep in te dienen. Die bouwvergunning is definitief, kan niet meer aangevochten worden."

 • Hannes Hosten

  "5 ha voor crematorium, maar mag verspreid zijn over ruimer gebied"

  Ook Sofie Cloet (Groen) interpelleert over het crematorium. "Voor het crematorium is maximum 5 ha voorzien, maar de projectsite is 9 ha groot, waarvan het gebouw 2 ha inneemt. We vernemen via de pers dat gemeenteraadslid Yves Miroir zelf in beroep gaat tegen de plannen omdat gebouwd wordt diep in bosgebied. Dat vinden wij ook."

  Burgemeester Johan Vande Lanotte: "Er staat niet in het rup dat het project moet beperkt blijven tot een zone van 5 ha. Het crematorium mag maar 5 ha in beslag nemen, maar die mogen over een grotere ruimte verspreid zijn. In de totaliteit wordt niet boven de 5 ha gegaan, maar het is wel gespreid over een ruimer gebied, waardoor de integratie beter te realiseren is. De deputatie, die de vergunning heeft afgeleverd, oordeelde dat dit het best was."

  "Het agentschap voor Natuur en Bos (ANB) stelde één voorwaarde erbij, compensaties. Vandaar dat die compensaties voorzien zullen worden. Landbouwgebied zal worden omgezet in overig groen en zo wordt de verbinding gemaakt tussen het Stadsrandbos en de Keignaert. Bos Plus heeft aanvankelijk een beroep ingediend tegen de bouwvergunning, maar zei achteraf misleid te zijn en heeft dat beroep ingetrokken. Ze zijn daarover met ons komen spreken. Ook Natuurpunt besliste om geen beroep in te dienen. Die bouwvergunning is definitief, kan niet meer aangevochten worden."

 • Gillian Lowyck

  Interpellatie over het crematorium

  Björn Anseeuw (N-VA) interpelleert over de ingediende beroepen tegen de milieu- en bouwvergunning van het crematorium.

  "De bouw van het crematorium is volgens ons een goede zaak", zegt Björn Anseeuw, die bedenkingen heeft bij de hectares van het bos die worden ingepalmd. De plannen om ettelijke hectaren bos te schrappen zijn ongeoorloofd."

  "Dit illustreert hoe u naar de mensen kijkt. U wil dat de Oostendenaars zich aan de regels houden, maar doet dat zelf niet. U minacht dus eigenlijk de gewone Oostendenaar."

  "Ik wil dus graag weten of u zal volharden in de boosheid of toch uw plannen zal bijsturen?"

 • Hannes Hosten

  Werner Verbiest over de UCI Paracycling Road to World Cup

  Werner Verbiest heeft vragen bij de wielerwedstrijd voor mensen met een beperking die halfweg mei plaatsvond op Mariakerke en het feit dat de bevolking maar vijf dagen voordien geïnformeerd werd over het parcours en de vele verkeersmaatregelen.

  Burgemeester Johan Vande Lanotte: "Als Europese Sportstad zijn wij nog altijd blij dat we dit evenement bij ons kunnen organiseren. Mochten het twee ritten van de Tour de France zijn, zou daar niet over gereclameerd worden. We hebben van veel mensen reacties gehad voor en na. Voordien veel negatieve, nadien veel positieve. Er was ook veel respect voor de inspanningen van de deelnemers."

  "Dit was niet slecht georganiseerd, maar er zijn wel fouten gemaakt. We weten sinds het najaar 2015 dat dit doorgaat. Het parcours is verschillende keren gewijzigd moeten worden. Tot de dag voordien zijn tussen de UCI, het stadsbestuur en de organisatoren discussies geweest over het te volgen schema. We hebben veel leergeld betaald, vooral op communicatief vlak. Dat is een gedeelde verantwoordelijkheid van de UCI, de organisatoren en de stadsdiensten, maar ik neem die verantwoordelijkheid op mij."

  "Maar je mag ook niet overdrijven. De handelaars wisten al in februari dat het evenement plaatsvond. Maar de communicatie van een aantal handelaars was ook fout. De reacties achteraf zijn fifty fifty. Handelaars die op het evenement inspeelden, deden goede zaken. Volgende keer zal het evenement niet op vier, maar op drie dagen plaatsvinden: 19, 20 en 21 mei 2017. De eerste dag, de tijdritten, zal enkel in de Duinkerkseweg plaatsvinden. Voor de 20ste en de 21ste kan dit niet, maar er komt wel een aanpassing aan het parcours. We zullen ook alles vroeger communiceren aan de inwoners en ook aan de handelaars, zodat ze er iets aan hebben."

 • Gillian Lowyck

  Over de objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing

  Patrick De Vyt (Vlaams Belang) interpelleert o over de controle van de objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing voor inrichtingen die voor het publiek toegankelijke zijn.

  "Deze verzekering 'objectieve aansprakelijkheid' is verplicht. Sommige uitbaters weigeren zo'n pakket, en in Oostende is er daar geen controle op."

  Burgemeester Johan Vande Lanotte antwoordt: "De wet zegt alleen dat de verzekeringsmaatschappijen die polissen moet opsturen en dat de burgemeester kan vaststellen dat dat niet gebeurt. Tot en met de brandweerhervorming was dat iets wat de brandweer nu en dan deed. Nu is dat een bevoegdgheid van het stadsbestuur."

  "Ik denk dat het niet doenbaar is dat we dat controleren. Dat is een enorm werk. We hebben afgesproken dat we jaarlijks een aantal testen zullen doen."

 • Hannes Hosten

  Collins Nweke over Lumumbaplein of -straat

  Het is tijd voor de interpellaties. Collins Nweke (Groen) pleit voor een Lumumbaplein of -straat in Oostende. Groen deed het voorstel eerder al eens, maar Collins Nweke wil nu weten of de geesten gerijpt zijn intussen. Hij doet een concreet voorstel: het plein vlak achter de Drie Gapers, ter hoogte van het stedelijk zwembad, tot Lumumbaplein omvormen tegen het einde van deze legislatuur.

  Christian Verougstraete zegt dat het Vlaams Belang hier tegen is. "Lumumba was geen onbesproken figuur en een pion van de USSR in de Koude Oorlog. Hij droeg een verpletterende verantwoordelijkheid in de chaos en de bloedige onlusten in de begindagen van Kongo. De vele oud-kolonialen in Oostende zullen niet gelukkig zijn met dit voorstel en ik roep dan ook op om dit voorstel niet te steunen."

  Schepen Jean Vandecasteele (SP.A): "Je moet een meerderheid hebben om iets te kunnen beslissen. Ik heb tot nu toe geen werkbare meerderheid gevonden in de gemeenteraad om dit te doen. Als we hier stemmen, is het voorstel afgevoerd voor eeuwig en altijd. Als u niet laat stemmen, is het mogelijk dat de geesten rijpen."

  Schepen Bart Plasschaert (CD&V): "Namen voor nieuwe straten en pleinen worden best gelinkt aan de geschiedenis of het erfgoed van de stad. Oostende heeft een band met Kongo, maar eerder via Leopold II en niet met Lumumba. Wij denken dat hier een verborgen agenda achter zit: jullie willen de rol van Leopold II in het daglicht stellen, niet Lumumba. Onze fractie is hier niet voor. Wij zijn wel bereid om de tekst bij het beeld van Leopold II historisch te herschrijven."

 • Gillian Lowyck

  En we blijven doorgaan...

 • Gillian Lowyck

  Over het taalbeleidsplan van de MARO

  Collins Nweke (Groen) komt tussen op punt 99 - het laatste punt op de agenda voor de interpellaties - over het advies inzake communicatie en taalbeleid in de MARO.

  "Oostende heeft een nieuw tijdperk bereikt. Deze adviesraad heeft onder vier schepenen nul advies geformuleerd. Ik wens dus ook de stuurgroep van de MARO te feliciteren voor hun eerste advies."

  Björn Anseeuw (N-VA): "Voor het eerst in de geschiedenis heeft de MARO een advies uitgebracht. Ik ken de reden, denk ik: ik heb namelijk een schriftelijke vraag gesteld. Maar waaruit bestaat dat advies eigenlijk? We hebben onze bedenkingen bij de vraag van de MARO om een evenwicht te vinden tussen de taalwetgeving en de klantvriendelijkheid. Voor ons kan er niet worden afgeweken van de taalwetgeving. Wat zal u doen met dit advies?"

  Ook Hina Bhatti (Open VLD) komt tussen over het taalbeleid aan de loketten. "Zelfstandigheid en creativiteit moet voorop staan in het beleid dat we ontwikkelen."

  Burgemeester Johan Vande Lanotte antwoordt op het advies van de MARO, zoals bijvoorbeeld om minderheden meer te betrekken in De Grote Klok. Er zal onder andere een vertaling komen van de ontvangstbrochure. "Het taalbeleidsplan gaat niet alleen over omgaan met anderstaligen. Maar ook over hoe eenvoudig en duidelijk te communiceren. We gaan dus dit niet beperken."

 • Hannes Hosten

  Autoloze zondag weggestemd

  Wouter De Vriendt (Groen) voegde een agendapunt toe: een voorstel van beslissing om deel te nemen aan de autoloze zondag in Oostende. "Je kan beginnen met één straat, maar wij vinden dat Oostende beter kan dan dat. Maar het moet daarom niet over het hele grondgebied zijn."

  Schepen Jean Vandecasteele: "Ik ben in principe niet tegen. Maar wij waren een van de eersten die vele jaren terug een autoloze zondag gehouden hebben. Dat was geen succes. Wij zijn een atypische stad: in andere steden is het op zondag kalmer dan in de week, bij ons is het drukker. Maar ik zal een voorstel maken tegen de commissie van augustus, voor- en nadelen opsommen en ook een alternatief voorstellen. Een autoloze zondag vraagt ook veel politie-inzet."

  Wouter De Vriendt zegt dat het niet de eerste keer is dat de discussie wordt gevoerd. "Het is al de zesde keer dat wij dit voorstellen", aldus de Groen-fractieleider, die augustus te laat vindt om de pro's en contra's nog te overwegen. De Vriendt wil het voorstel toch ter stemming voorleggen.

  Björn Anseeuw (N-VA): "Wij willen wachten op het voorstel dat schepen Vandecasteele in augustus brengt op de raadscommissie en zullen ons daarom nu onthouden." Yves Miroir: "Schepen Vandecasteele wil met een voorstel komen, waarom nog de stemming?"

  Wouter De Vriendt legt uit dat er in het verleden al iets te vaak beloftes zijn gedaan en dat hij daarom toch de stemming wil. 23 raadsleden stemmen het voorstel weg, opvallend is dat Sabine Friederichs en Levi Vermote, twee leden van de meerderheid, wel voor stemmen.

 • Hannes Hosten

  Nachtelijke discussie over de jaarrekening

  Björn Anseeuw (N-VA) vergelijkt de jaarrekening 2015 van de stad met het sprookje 'De kleren van de keizer'. "Zelfbedrog", vindt hij het. "Alle lakeien lopen de naakte keizer achterna. De schuld is gestegen van 147 miljoen euro eind 2014 naar 151 miljoen euro eind 2015. U bespaart 27% op uw werkingskosten en voor 2016 wordt een operationeel tekort verwacht. Worden facturen doorgeschoven naar het volgende jaar? De investeringen zijn in 2015 met een vijfde gedaald in vergelijking met 2014. Er zijn geen centen om de werken op een goede manier uit te voeren, zo worden voetpaden heraangelegd zonder boordstenen te vernieuwen."

  Schepen van Begroting Martine Lesaffre zegt dat heel wat kosten voorzien worden, maar uiteindelijk niet uitgegeven. Ze geeft het voorbeeld van strooizout. Ze somt op op welke posten minder werd uitgegeven dan gepland. "Ik denk dat je dan goed bezig bent geweest", aldus de schepen. "Het bedrag dat aan schulden open staat, is 114 miljoen. Als je er de reserves van aftrekt, hebben wij net iets minder dan 100 miljoen euro schulden."

  Björn Anseeuw betwist de cijfers van de schepen. John Crombez vindt dat Anseeuw zich 'als een clown' gedraagt in dit debat. "De Vlaamse overheid heeft de budgetten van de steden en gemeenten bekendgemaakt. Daaruit blijkt dat de schulden dalen. Maar het plan van minister van Financiën Johan Van Overtveld zal de steden en gemeenten 260 miljoen euro kosten. Dat is vandaag bekendgemaakt. Ik vind dit een ernstig debat, maar het moet ernstig gevoerd worden."

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!