Live HERBELEEF De laatste Veurnse gemeenteraad van het jaar: budget 2016

30/11/15 om 16:24 - Bijgewerkt om 22:22

Maandagavond komt de gemeenteraad samen in de raadszaal van het stadskantoor de Seylsteen. Op de agenda staat de vaststelling van het budget 2016. Het is ook uitkijken naar het voorstel van schepen Jan Verfaillie om een lokale tax shift in te voeren.

 • Matthias Feyen

  Einde van de zitting

  Na een kleine drieënhalf uur zit de laatste Veurnse gemeenteraad van 2015 erop.

  Lees hierover ook in Krant van West-Vlaanderen, editie Het Wekelijks Nieuws Kust van vrijdag 4 december.

 • Matthias Feyen

  Opvang van asielzoekers

  Dirk Kesteloot (N-VA) interpelleert over het Lokaal Opvang Initiatief (LOI). Schepen Anne Dequidt (CD&V) geeft uitleg. Daarna moeten pers en publiek de raadszaal verlaten voor het laatste agendapunt, de aanstelling van een waarnemend stedenbouwkundig ambtenaar.

 • Matthias Feyen

  Onecht gebruik van persoonsgegevens

  Jan Vetters (N-VA) start de interpellatieronde met een vraag in verband met de rondgedeelde vragenlijst aan de oudere bevolking door het stadsbestuur. "Welke garantie hebben de ondervraagde personen tegen mogelijk onecht gebruik van die persoonsgegevens en wat zegt de privacycommissie over een dergelijke werkwijze?"

  Burgemeester Peter Roose: "Er is een garantie van het OCMW dat alle gegevens vertrouwelijk blijven. De woonzorgcoördinator heeft zicht op de gegevens. Die data wordt doorgestuurd naar de provincie, maar dat zonder persoonsgegevens."

 • Matthias Feyen

  Vuurwerk in de slaapkamer

  De hervaststelling van de algemene politieverordening ter voorkoming van overlast ligt ter tafel. "Met de feestdagen in het vooruitzicht is het opportuun om het oplaten van wensballonnen te verbieden gelet op het mogelijke brandgevaar", klinkt het.

  Jan Vetters (N-VA) polst naar het aantal aanvragen voor vuurwerk. "We krijgen drie tot vier aanvragen binnen", is het antwoord van de burgemeester. Als het oppositieraadslid polst naar waar hij vuurwerk mag afsteken, grapt partijgenoot Wouter Vanlouwe dat het altijd vuurwerk is in zijn slaapkamer.

 • Matthias Feyen

  Eenparige goedkeuring

  De vaststelling van de visienota op vlak van de oprichting van een OCMW-vereniging van publiek recht (zorgbedrijf) wordt eenparig goedgekeurd zonder discussie.

 • Matthias Feyen

  Stem voor.. Guido Hoste

  Er moet een vertegenwoordiger in de algemene vergadering van V-ICT-OR vzw aangeduid worden. De stembiljetten gaan opnieuw rond. Eén stem gaat verrassend naar... Guido Hoste (CD&V). "Je zou gij voor die andere gemeenten willen gaan zitten, zeker?", klinkt het lachend bij zijn collega's.

 • Matthias Feyen

  Lidmaatschap van V-ICT-OR vzw

  De raadsleden buigen zich over de vaststelling van het lidmaatschap als toegetreden lid van V-ICT-OR vzw. V-ICT-OR vzw biedt alle gemeenten de kans gratis toegetreden lid te worden. Op die manier kan elk bestuur aan ledentarief een beroep doen op objectieve ondersteuning (informatiearchitectuur, masterplanning ICT, informatieveiligheid).

  Katrien Rabaey (N-VA): "Wat zal de gemiddelde jaarlijkse kostprijs zijn? Hier moet toch een prijs aan verbonden zijn?"

  Burgemeester Peter Roose: "Daar is niet altijd een kostprijs aan verbonden. Het is een kenniscentrum en geen studiebureau, de informatie staat ons ter beschikking. Daarom is het lucratief om daar bij te zijn."

  Katrien Rabaey: "Zijn de omliggende gemeenten aangesloten? Indien niet is er niet echt sprake van wisselwerking."

  Burgemeester Peter Roose: "Elke gemeente heeft zijn eigen leverancier. Koksijde werkt met een groot bedrijf voor de digitalisering. Wij gaan van frontoffice naar backoffice. Er bestaan hier geen wondermiddelen voor. De uitdaging is om een midoffice te vinden die de meeste backoffice aanstuurt."

 • Matthias Feyen

  Stemming loopt (weer) even fout

  Net zoals de stemming op de vorige raadszitting van oktober loopt de stemming voor de vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van de FIGGA even in het honderd. Uiteindelijk wordt Jonas Bel (Veurne Plus) aangeduid.

 • Matthias Feyen

  Aanduiding vertegenwoordiger

  Er moet een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van de WVI aangeduid worden. Guido Hoste (CD&V) is de kandidaat. "Je gaat daar toch niet mer de woaterflesse beginnen smijten", momelt schepen Pascal Sticker al lachend (zie eerder vanavond 20h40).

  Matthijs Dekeyser (N-VA) en Jonas Bel (Veurne Plus), de twee jongste raadsleden, dragen de formulieren rond. Guido Hoste krijgt alle stemmen achter zijn naam. "Dat gaat een grote pint worden", klinkt het lachend in het halfrond.

 • Matthias Feyen

  Tankstations op industrieterrein beperkt

  De gemeenteraad buigt zich over de definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Standstill Tankstations Veurne I. De bevoegde schepen Pascal Sticker (Veurne Plus) geeft toelichting.

  In functie van de goede werking van het regionaal bedrijventerrein wordt een standstill-principe vooropgesteld binnen het industriegebied waarbij het aantal vestigingen van tankstations wordt beperkt tot het huidige hoofdzakelijk vergunde aantal en er een beperkte uitbreidingsmogelijkheid is.

  Wouter Vanlouwe (N-VA): "We moeten alle mogelijke locaties bekijken naar de toekomst toe om een herlokalisatie te realiseren."

  Pascal Sticker: "Men kan in principe uitbreiden, maar dat zal beperkt zijn gezien de eventuele wachtrijen op het openbaar domein."

  Het punt wordt goedgekeurd met 14 ja-stemmen en 6 onthoudingen.

 • Matthias Feyen

  Stemming over de verkoop van de percelen

  Het agendapunt wordt gestemd. De meerderheid keurt het punt, de oppositie onthoudt zich. Wouter Vanlouwe en Mario Haelewyck willen hun onthouding toelichten voor het verslag. Voorzitter Jef Goens wijst erop dat het punt gestemd is en dat de discussie gesloten is.

 • Matthias Feyen

  Discussie blijft aanslepen

  Schepen Jan Verfaillie: "We hebben nu een akkoord van de Vlaamse belastingsadministratie. Laat ons alstublief verder bouwen aan de toekomst van onze stad. Ik verkies een breed maatschappelijk draagvlak van deze gemeenteraad. "

  Wouter Vanlouwe: "Ik heb dit dossier al twee keer willen aankaarten op gemeenteraden eerder dit jaar, maar het werd geweigerd. Ik ben het dossier in principe genegen, maar op dit moment kan ik dit echt niet goedkeuren."

  Jan Verfaillie: "U zegt nu zwart op wit dat de vraag groter is dan het aanbod. Ik ben daar nog niet zo zeker van. De gronden zullen over 2-3 jaar verkocht worden. Deze raad heeft alle touwtjes in handen wat de prijsbepaling betreft."

  Wouter Vanlouwe: "Deze raad zou autonoom moeten blijven beslissen over de prijs." Op de meerderheidsbanken weerklinkt dat dat wel het geval is.

 • Matthias Feyen

  Verbaal weerwerk

  Schepen van Financiën Jan Verfaillie (CD&V) geeft uitgebreid uitleg en toelichting over de aankoop van de gronden. Wouter Vanlouwe (N-VA) geeft hem op zijn beurt verbaal weerwerk over een aantal technische aspecten van het dossier. "De afspraak die hier naar voor geschoven wordt zou erin verwerkt moeten worden. Op dit moment kunnen wij onmogelijk onze goedkeuring geven."

 • Matthias Feyen

  Correcte informatie

  Op de agenda staat de principiële vaststelling van de aankoop van percelen bedrijventerrein Monnikenhoek LO en RO. Jan Verfaillie (CD&V) aan Wouter Vanlouwe (N-VA) na diens tussenkomst: "Ik wil dat je correctie informatie geeft aan deze raad."

  "De princiepsverklaring zit niet in het dossier", repliceert het oppositieraadslid.

 • Matthias Feyen

  "Scherven brengen geluk"

  Guido Hoste (CD&V) laat tijdens zijn bevoorrading aan het drankenkarretje per ongeluk een glazen flesje vallen. Voorzitter Jef Goens: "Ik zou bijna zeggen scherven brengen geluk, maar er is niets gebroken."

 • Matthias Feyen

  Nieuw OCMW-raadslid

  De gemeenteraad neemt akte van de akte waarbij Frans Verhegge (CD&V) voorgedragen wordt als kandidaat-werkend lid in de OCMW-raad. Hij kan vanaf 1 januari 2016 aan de slag. Ruis Amery doet namelijk afstand van zijn mandaat als OCMW-raadslid in rechtstreekse opvolging van OCMW-raadslid Kurt Danneel.

 • Matthias Feyen

  Applaus voor financieel beheerder

  Het agendapunt over de lastvoorwaarden en de gunningswijze voor levering van diverse toestellen, materialen en diensten wordt zonder discussie of stemming goedgekeurd. Daarmee kan de financieel beheerder naar huis. Hij krijgt applaus van de raadsleden.

 • Matthias Feyen

  Stemming over budget

  Het budget 2016 is er op een klein kwartier door, de stemming levert 13 ja-stemmen en 7 onthoudingen op.

 • Matthias Feyen

  Daar is het klooster van de Blauwe Zusters weer

  Wouter Vanlouwe (N-VA) heeft een vraagje bij de amendementen waarbij twee onderwerpen dezelfde zouden zijn, maar het blijft om een klein cijfermatig verschil te gaan. Hij komt tussen over het dossier van het klooster van de Blauwe Zusters. Ook Jan Vetters (N-VA) roert zich in het debat, idem voor partijgenoot Dirk Kesteloot.

  Jan Verfaillie (op interpellatie): "De burgemeester is politiek verantwoordelijk, de zonecommandant moet geen vragen beantwoorden."

 • Matthias Feyen

  Constructieve sfeer

  Jan Verfaillie bedankt zijn collega's van het schepencollege voor de constructieve sfeer tijdens de voorbereiding van het dossier voor 2016 en gaat opnieuw zitten.

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!