Live Herbeleef de Kortrijkse gemeenteraad: nieuwe beelden van verlaging Leieboorden

15/02/16 om 14:08 - Bijgewerkt om 23:33

Vanavond komt in Kortrijk de gemeenteraad opnieuw samen. De gewone agenda is met slechts 15 punten wat magertjes, maar toch lijkt de zitting er niet snel op te zullen zitten: er zijn namelijk liefst 11 interpellaties.

 • Axel Vandenheede

  Einde van de zitting

  De gemeenteraad eindigt om 23.33 uur.

 • Axel Vandenheede

  Mondelinge vragen

  De raad wordt afgesloten met de traditionele mondelinge vragen. Onder meer over de Tacklaan en de werken van het station, het pop-uprestaurant, de fractietoelage...

 • Axel Vandenheede

  Rol Stedelijke Musea

  Steve Vanneste (onafhankelijk) blijft aan het woord en stelt nu een vraag over de volgens hem uiterst fragiele relatie tussen de schepen van Cultuur en de vzw Stedelijke Musea. "De VZW werd amper geconsulteerd over heel belangrijke beslissingen op museaal vlak en de schepen was op publieke gelegenheden vaak neerbuigend over de vzw. Hoe ziet de schepen de verdere relatie met de VZW Stedelijke Musea? En wat is de rol van de vzw in de context van de oude en nieuwe musea in Kortrijk?"

  Rudolf Scherpereel (N-VA) antwoordt in plaats van schepen An Vandersteene, die al enkele dagen ziek is. "De voorbije drie raden van bestuur waren erg constructief en werd er al ruim gediscussieerd over Museum X. De raad wordt alvast meer betrokken sinds de voorzitterswissel."

  Steve Vanneste: "Ik ben blij dit te horen, maar ik geloof het niet."

  Steve Vanneste begint daarna te citeren uit een intern verslag van september 2015 en wordt daarover aangesproken door gemeenteraadsvoorzitter Piet Lombaerts. Daarna ontspint zich een welles-nietesspelletje.

  Steve Vanneste

  Steve Vanneste © grf

 • Axel Vandenheede

  Groen tegen koopzondagen

  Matti Vandemaele benadrukt nog eens dat Groen tegen koopzondagen is. "Dat is slecht voor de kleinhandelaars en het personeel van winkelketens. Door die koopzondagen krijgen potentiële klanten een slecht idee over Kortrijk. Zijn de winkels nu open of niet? Dat 50 procent van de zaken open is, is geen positieve trend."

  Steve Vanneste: "Het is spijtig dat er geen vergelijking wordt gemaakt met andere steden. Je kunt daaruit bijleren. Er zijn ook veel mensen die zeggen dat de communicatie over de koopzondagen niet goed verloopt."

  Roel Deseyn (CD&V): "Het mag niet zijn van hoe meer, hoe liever. Iedereen heeft een rustpunt nodig in de week. Het is ook goed dat er een collectief rustpunt is."

 • Axel Vandenheede

  Relatie stad-K in Kortrijk

  Ook de volgende vraag komt van Steve Vanneste (onafhankelijk). "De persoonlijke relatie tussen de schepen van economie en de manager van het winkelcomplex lijkt vertroebeld. Stad Kortrijk zou volgens die manager te weinig doen om shoppers naar Kortrijk te lokken en de koopzondagen kunnen allerminst een succes genoemd worden. Daarom: wat zijn de bezoekerscijfers van de koopzondagen tot nu toe? En hoe zijn deze in vergelijking met gelijkaardige steden waar ook koopzondagen zijn? Hoe is het gesteld met de relatie tussen stadsbestuur en K?"

  Schepen van Economie Rudolf Scherpereel (N-VA): "We hebben van Kortrijk een toeristisch centrum kunnen maken, in overleg met veel betrokken partners. K in Kortrijk was wellicht gesloten op 7 februari. Dat is te betreuren. Er was die dag trouwens veel te doen, denk maar aan Spinrag. Wat de relatie stad-K betreft, die verloopt zeer constructief en is zeer duurzaam."

  "Tijdens de koopzondag van februari openden een 100-tal zaken de deuren. Die van maart 2015 telde nauwelijks 30 open zaken. Circa 150 handelaars mee in de eindejaarsperiode. Deze cijfers vergelijken met andere steden als Knokke heeft geen zin. Het succes meten we af in de participatie. We zien alvast een heel positieve evolutie. De koopzondag zijn zeker een succes gezien de trage start."

  "We wonnen de retail award vorig jaar en dat bewijst dat we goed bezig zijn."

 • Axel Vandenheede

  Verschuiving bevoegdheid budget

  Steve Vanneste (onafhankelijk) hekelt een nieuwe verschuiving van bevoegdheden binnen het schepencollege. "Op de CBS-zitting van 25 januari 2016 werd een nieuwe verdeling van bevoegdheden van de schepenen goedgekeurd, de zoveelste al. De bevoegdheid budget, die al sinds oudsher bij de schepen van Financiën ligt, is verschoven naar de burgemeester. Waarom? En wat houdt de bevoegdheid financiën dan nog in?"

  Kelly Detavernier (N-VA), schepen van Financiën: "Er is momenteel een evaluatie bezig binnen de stad en het organigram wordt herbekeken. Dat vergt een strategische aanpak. Daarom is de coördinatie van de stategische planning nu de bevoegdheid van de burgemeesters. De knopen in de belangrijke dossiers worden trouwens doorgehakt door de drie coalitiepartners. Ikzelf ben als schepen van Financiën bevoegd voor de retributies, de ontvangsten, de toelages, de rekeningen, opvolgen van de werkgroep fiscaliteit..."

  Steve Vanneste: "Wat is het strategisch plan? Is de evaluatie van het organigram niet de bevoegdheid van de schepen van Personeel? En dan is er trouwens nog de bevoegdheid flankerend onderwijsbeleid, die naar schepen De Coene is gegaan."

  Kelly Detavernier: "Ik kan uitgebreid uitwijden over mijn bevoegdheden. Als u dat tot in detail wil weten, kom dan eens naar mijn bureau. En nog eens: alles zware dossiers worden door de volledige coalitie behartigd. Wat betreft flankerend onderwijs: dat heeft veel te maken met de bevoegdheid welzijn, onder meer de financiering."

  Burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open VLD): "Het verwondert mij niet dat je zulke vragen stelt, Steve. Je stookt al vanaf de eerste dag. Weet je, het zal je niet lukken om te stoken. Wat er telt, is wat de mensen buiten deze zaal denken van deze coalitie. Daarvan zal je versteld staan. We trekken aan hetzelfde zeel."

  Steve Vanneste: "It is the duty of the opposition to oppose. Ik stel een vraag over een heel belangrijk aspect, budget. Ik zal de volgende jaren verder doen zoals nu."

 • Eline Desmet

  Zwaar verkeer uit kern van Aalbeke bannen

  Matti Vandemaele (Groen) kaart de volgens hem gevaarlijke verkeerssituatie op Aalbeke Plaats aan.

  "De Plaats van Aalbeke werd mooi heraangelegd in het verleden. Helaas is die zelfde Plaats nog steeds het toneel van onnodig veel zwaar verkeer en is er een kluwen aan snelheidswijzigingen van en naar het centrum van Aalbeke. Bovendien ligt er één van de kortste zones dertig van het land (amper 100 meter). Sommige chauffeurs parkeren ook schaamteloos op voet- en fietspaden. Er wordt heel zelden opgetreden tegen deze overtredingen. Kan de stad daarom samen met Agentschap Wegen en Verkeer en de lokale politie het zwaar verkeer bannen, de zone 30 laten uitbreiden en vaker optreden tegen wildparkeerders?"

  Axel Weydts (SP.A) : "Elke snelheidsduivel is er een te veel, vandaar ook onze keuze om vijf keer zo veel snelheidscontroles uit te voeren. Je spreekt van een kluwen van snelheidswijzigingen, maar eigenlijk is dat niet zo. Het is logisch en duidelijk. Ook het aandeel zwaar verkeer is zeer aanvaardbaar en blijft onder de 7 procent en dat is zelfs inclusief de Lijnbussen."

 • Axel Vandenheede

  Earth Hour

  Cathy Matthieu (Groen) vraagt dat Earth Hour op 19 maart, waarbij er aandacht wordt gevraagd voor de bescherming van het klimaat en de planeet, nog beter opgevolgd wordt in Kortrijk. "Kortrijk levert al serieuze inspanningen om zuinig om te gaan met de openbare verlichting. Ik zou nu willen vragen of de stad ondernemers, schoolbesturen en instanties wil motiveren om hun lichten elke nacht, dus niet alleen op Earth Hour, te doven tussen 23 uur en 6 uur. Ik heb hier een paar voorbeelden van nachtelijke energieverspilling en lichtvervuiling. Het kan inspirerend werken om actie te ondernemen zoals de actie op de website zetten."

  Schepen van Leefmilieu Bert Herrewyn (SP.A): "We zetten al jaren in op Nacht van de Duisternis. Op de vorige editie kwam trouwens heel wat volk af. We blijven dus inzetten op NvdD, maar dat belet ons niet om Earth Hour te promoten. Het voorstel om besturen, organisaties, ondernemers... te vragen om iets te doen aan de lichtvervuiling is goed. We kunnen daarin verdere stappen ondernemen."

 • Eline Desmet

  Velobaar aan overwegen

  Cathy Matthieu (Groen) zou aan de Kortrijkse overwegen graag een velobaar geïnstalleerd zien. "Dit is een zeer slim idee dat fietsers een extra steuntje - letterlijk en figuurlijk - geeft. De velobaar is een lange hand- en voetsteun waarop je als fietser even kan uitblazen en veilig kan wachten aan de gesloten overweg tot de trein gepasseerd is."

  Axel Weydts (SP.A) : "Ik heb dergelijke velobaar al gebruikt in Kopenhagen. Het is inderdaad een handig instrument. Maar meer dan handig en comfortabel is het ook niet. Daarom hebben we het niet opgenomen in ons actieplan Kortrijk Fietst. Maar goed, we gaan het zeker bekijken."

 • Axel Vandenheede

  Rekolletenstraat

  Carol Leleu (CD&V) vraagt zich af waar de bewoners van de 19 nieuwbouwwoningen zonder garage in de Rekolletenstraat zullen moeten parkeren. "Krijgen zij een gratis bewonerskaart?"

  Schepen van Bouwen Wout Maddens (Open VLD): "Er werd in november vorig jaar een verkavelingsvergunning uitgegeven en er moet voldaan worden aan de parkeernorm van 1,33. In de brede omgeving zijn er alvast mogelijkheden qua parkeren. De parkeerbehoefte zal collectief worden opgelost. Een bewonerskaart is zeker mogelijk - eerste gratis, tweede aan 50 euro."

  Carol Leleu: "In het contract van de groep Huysentruyt, die de woningen bouwt, zou staan dat de bewoners een abonnement van een ondergrondse parking moeten nemen."

  Axel Weydts: "Er lopen onderhandelingen, meer kunnen we daarover niet zeggen. Al hebben wij Huysentruyt erop gewezen dat dit niet kan."

 • Eline Desmet

  Eenrichtingsverkeer in Bellegemkerkdreef

  Carol Leleu en Roel Deseyn van CD&V komen tussen over de Bellegemkerkdreef. "Op de gemeenteraad van 8 september 2014 werd een voorstel ingediend om in de Bellegemkerkdreef eenrichtingsverkeer in te voeren tijdens spitsuren (voor en na school) om zo een veiligere situatie te creëren voor de schoolgaande kinderen. De ouderraad dringt intussen ook aan op eenrichtingsverkeer en dankzij de inspanningen van vele vrijwilligers slaagt de ouderraad er deels in deze straat als eenrichtingsstraat te gebruiken voor en na de schooluren. Maar op lange termijn is dit waarschijnlijk niet vol te houden als de stad geen maatregelen treft. Daarom pleiten we ervoor om de Bellegemkerkdreef tijdens de spitsuren officieel tot eenrichtingsstraat uit te roepen."

  Wouter Allijns (Open VLD) sluit zich aan bij deze vraag. "De aanleg van een voetpad aan de kant van de school, samen met het aanbrengen van een zebrapad ter hoogte van de school, werd deze legislatuur al gerealiseerd. Nu rest de vraag om van de Bellegemkerdreef deels een eenrichtingsstraat te maken. De school, de ouderraad en veel buurtbewoners zijn dit idee genegen. Daarom vraag ik u dan ook om snel definitief eenrichtingsverkeer in de Bellegemkerkdreef, minimum vanaf de grens met de Kloosterdreef (bergop), in te voeren."

  Axel Weydts (SP.A) : Het creëren van eenrichting voor een bepaalde tijdspanne is onmogelijk. De wegcode laat dat niet toe."

  "Het proefproject loopt al een tijdje en loopt goed. Maar, het invoeren van eenrichtingsverkeer heeft altijd een bepaalde impact. Ik wil dit goed onderzoeken en met open vizier met het OCMW, de school en de ouderraad en de mensen die in de buurt wonen gesprekken voeren. Ik ben ook bereid om de beide richtingen te bekijken. Wordt dus vervolgd."

 • Axel Vandenheede

  Piste onderzoeken

  Axel Weydts (SP.A), schepen van Mobiliteit: "In Mechelen bestaat dit al, dus kunnen we daar al eens gaan kijken. We deden trouwens al een investering in die trant. In parking Schouwburg staan er lockers waar je je boodschappen kunt stockeren voor een tijdje. We zullen de piste alvast verder onderzoeken, al zullen we als stad dit niet zelf onderzoeken. We zullen daar een partner voor zoeken. Een bedrijf als Bubblepost."

 • Axel Vandenheede

  Boodschappen thuis bezorgen

  Matti Vandemaele (Groen) pleit voor de lancering van een systeem waarbij Kortrijkzanen hun boodschappen thuis kunnen laten bezorgen. "Wie met de fiets of te voet gaat winkelen naar het centrum, kan de kleine aankopen wel meenemen. Maar wat met de grote? Soms moet je daarom noodgedwongen met de wagen gaan winkelen. Om de Kortrijkzanen die met de fiets of te voet komen winkelen in de binnenstad te belonen, om de handelaars die een zaak hebben in het stadscentrum te ondersteunen en om de leefkwaliteit van de binnenstad te vergroten zou de stad samen met de handelaars een thuisleveringsdienst moeten kunnen ontwikkelen. Een kostenefficiënt systeem zou zijn om 1 euro van de prijs te laten betalen door de handelaar, 1 euro door de stad en 1 euro door parkeerbedrijf Parko. De rest van de prijs betaalt de klant. De leveringen zouden indien mogelijk zo veel mogelijk gedaan worden door fietskoeriers."

 • Axel Vandenheede

  Deelgenoot

  Philippe De Coene (OCMW-voorzitter) vindt de vraagstelling van raadslid Vandemaele wat vreemd. "Waarom die organisatie en waarom zo lang? Waarom met VOT? Omdat wij deelgenoot zijn. Wij kregen de vraag van VOT waarom we een contingent punten niet gebruikten. Daarom de samenwerking: de punten werden niet opgebruikt. Waar we zullen werken, is bijvoorbeeld in de omgeving van scholen. Al zouden we liever in de buurt van ouders werken."

  "Wat brugfiguren betreft: die hebben daar niets mee te maken. Die worden aangesteld door een jury. Als bestuur moeten we daar akte van nemen. Stad en OCMW Kortrijk betalen de kosten en een deel wordt gesubsidieerd."

 • Axel Vandenheede

  OCMW-Vereniging Ons Tehuis

  Groen komt tussen over de samenwerking die het OCMW wil aangaan met de Vereniging Ons Tehuis (VOT). Matti Vandemaele: "VOT levert diensten aan Kortrijkse gezinnen in het kader van opvoedingsondersteuning. Een soort alternatief voor de mislukking van de opvoedingswinkel en een mobiele aanvulling op de bestaande eerstelijnsdiensten opvoedingsondersteuning. Waarom moeten die mensen uit Ieper komen? Is die knowhow niet aanwezig in onze diensten en/of kan die knowhow uit Ieper niet uitgewisseld worden met de collega's in Kortrijk. Waarom wordt er een engagement aangegaan voor slechts 1 jaar? We vernemen ook dat er bovenop de 60 punten een extra stedelijke toelage voorzien wordt, vanwaar komt dit geld en kan dit niet beter gebruikt worden om deze methodiek ingang te laten vinden binnen de bestaande diensten? Tot slot: men kan gebruik maken van de culturele infrastructuur van de stad voor hun diensten. Het lijkt ons dan ook evident dat dit in samenspraak is met de lokale beheerscomité's van de oc's. Daarnaast vroegen we ons af of er nog andere vzw's/diensten met een zinvol maatschappelijk doel gebruik kunnen maken van deze faciliteiten?"

  Ook Steve Vanneste heeft nog enkele vragen. "Hoeveel bedraagt de bezoldiging van die brugfiguren? Wie stelt die aan?"

 • Eline Desmet

  Ondersteuning van Spelotheek De Speelvogel

  Cathy Mathieu (Groen) : "Deze samenwerking loopt af na 2017. Maar wat na 2017? Er zijn toch 300 leden? Met welke financiële middelen kan dit initatief blijven bestaan? Ik ben ongerust."

  Steve Vanneste (onafh.) : "Dit dossier ligt mij na aan het hart. Ik vond het toen heel jammer dat die spelotheek verhuisde uit de bib van Kortrijk. Verder. Dit project wordt gefinancierd sinds 2012, maar zonder goedkeuring van de gemeenteraad? Is dat wettelijk?"

  Philippe De Coene (SP.A) : "Dat klopt, Steve, ik neem die verantwoordelijkheid op mij, hoewel ze niet rechtstreeks de mijne is."

  "Ik ben bereid om te zien of deze samenwerking kan verlengd worden. Mij lijkt het een goed project te zijn. Als we het kunnen voortzetten gaan we dat ook met de beste wil doen."

 • Axel Vandenheede

  SAVE-charter

  Steve Vanneste (onafhankelijk): "Iedereen is voor verkeersveiligheid natuurlijk. Maar hoe het debat wordt gevoerd, dat is gewoon belachelijk."

  Hannelore Vanhoenacker: "CD&V wil zeker dit SAVE-charter ondertekenen. Maar we willen ook het budget 2016 en het meerjarenplan van Parko zien."

  Stefaan Bral (CD&V): "Het is jammer dat het altijd gaat over: jullie deden dit niet, wij zijn de eerste... Triestig."

  Matti Vandemaele: "Je kunt met alles lachen, maar niet met verongelukte kinderen. Ik vind dat we dit punt over SAVE-charter gewoon moeten goedkeuren. Los van de discussie over Parko."

 • Eline Desmet

  Hallucinant

  Axel Weydts (SP.A) : "Het budget van Parko is goedgekeurd in de raad van bestuur van Parko. Alle fracties in de gemeenteraad, zijn vertegenwoordigd in de raad van bestuur in Parko."

  "Dat het budget hier nog niet is voorgesteld, vind ik ook niet kunnen. Ik vind het jammer dat de vorige schepen van Financiën er niet in geslaagd is om dat budget op tijd in de gemeenteraad voor te leggen. Ik heb dan ook onmiddellijk met de nieuwe schepen van Financiën afgesproken om de begroting van de AGB's op tijd te kunnen stemmen. Maar, samengevat, het verslag en het budget van Parko zijn u bekend."

  "Mevr. Waelkens, u knikt van neen, u heeft het budget van Parko nooit gezien? Dat is hallucinant!"

 • Axel Vandenheede

  Verkeersveiligheid

  Catherine Waelkens (onafhankelijk): "Verkeersveiligheid is belangrijk, maar er zijn nog te veel onduidelijkheden. Zeker op financieel vlak. Het actieplan verkeersveiligheid kan niet zomaar goedgekeurd worden omdat een aantal punten begroot moeten worden door Parko. Maar het budget en nieuw meerjarenplan van Parko zijn nog niet voorgelegd."

  Hannelore Vanhoenacker: "CD&V sluit zich aan bij raadslid Waelkens."

  Burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open VLD): "Ik had een andere vraag verwacht: waarom heeft Kortrijk nog altijd geen verkeerscharter. Hoe komt dat? De ouders hebben de voorbije jaren vruchteloos aangeklopt. En nu de schepen actie onderneemt voor een SAVE-charter, is het weer niet goed."

 • Eline Desmet

  Communicatie volgt

  Schepen van Jeugd Bert Herrewyn (SP.A) : "We zijn zelf ook met die oefening bezig. Uitkomsten daarvan zullen we geven als dat huiswerk goed gemaakt is. Het is niet evident, we moeten ook andere partners vinden die mee kunnen investeren in het opwaarderen van al dat patrimonium. Ten gepaste tijde zullen we daar dan dus ook over communiceren."

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!