Live Herbeleef de Kortrijkse gemeenteraad: Ikea mag naar Wevelgem komen van conferentie van burgemeesters

14/03/16 om 13:33 - Bijgewerkt op 15/03/16 om 00:02

Vanavond vindt in Kortrijk de derde gemeenteraad van het jaar plaats. Op de reguliere agenda staan 24 punten vermeld en er zijn ook zes interpellaties voorzien.

 • Axel Vandenheede

  Mondelinge vragen

  Hannelore Vanhoenacker (CD&V): 'Recent zijn er heel wat handelaars gestopt met de verkoop van vuilniszakken. De commissie van 3 procent moet nu apart gefactureerd worden aan de stad." Bert Herrewyn (SP.A): "Ik ben niet geïnformeerd over betalingen. Ik check het samen met schepen van Financiën Kelly Detavernier."

  Matti Vandemaele vraagt om een vrijliggend fietspad te voorzien op de Hoge Dreef en zo de straat veiliger te maken voor fietsers. "Dat is niet mogelijk omdat het om beschermd landschap gaat. Zelfs het overwelven van de bermen mag niet", stelt Axel Weydts (SP.A). "Wat we wel kunnen doen is het aantal snelheidscontroles opdrijven."

  Cathy Matthieu (Groen) vraagt om verlichting te voorzien aan JC Tranzit. Bert Herrewyn (SP.A): "Op de site zal er op termijn duurzame verlichting geplaatst worden."

 • Axel Vandenheede

  Moraliteitsverslag

  Steve Vanneste (onafhankelijk) vraagt of stad Kortrijk voor elke sollicitant een moraliteitsverslag opvraagt bij de politie. "Het is algemeen geweten dat vonnissen niet altijd onmiddellijk uitgesproken worden vanwege gerechtelijke achterstand of vanwege andere redenen. Personen wiens zaak nog in behandeling is, ondanks het onomstotelijk bewezen is dat ze misdrijven gepleegd hebben, ontspringen zo de dans. Ze kunnen zonder probleem solliciteren bij stad Kortrijk of één van de dochterbedrijven."

  Koen Byttebier (Open VLD): "Sinds januari zijn daar al gesprekken over, samen met het OCMW. Het opvragen van een moraliteitsonderzoek is niet wettelijk. De enige uitzondering zou zijn voor stadswachten. Voor mensen dus met politionele bevoegdheden."

 • Axel Vandenheede

  Betaalbaar wonen

  Matti Vandemaele (Groen) wil weten of betaalbaar wonen via erfpacht of community land trust (CLT) kan in Kortrijk. "Volgens de Groen-fractie kunnen die opties een belangrijke hefboom vormen om tot betaalbaar wonen te komen in de (binnen)stad. Bovendien: wat denkt de stad van het oprichten van een Grondfonds waarin stad, AGB en eventueel andere partners participeren?"

  Wout Maddens (Open VLD): "We staan open voor alle vormen van betaalbaar wonen. CLT is al enkele jaren een mogelijk instrument. Binnen de schoot van het SOK kan er actie ondernomen worden."

 • Eline Desmet

  Zijn uitdagingen te groot?

  Christine Depuydt (CD&V) : "De uitdagingen zijn er inderdaad. Ik hoop dan ook ten stelligste dat je mensen vindt die krachtig genoeg zijn om die grote uitdagingen aan te gaan. Een zaak is zeker, ik zie die sterke ambtenaren absoluut niet graag vertrekken."

 • Eline Desmet

  Talent gaat en komt

  Schepen An Vandersteene (N-VA) : "De twee ambtenaren van wie sprake hebben inderdaad een lange loopbaan bij de stad achter de rug en hebben een heel grote bijdrage aan onze stad geleverd. Het is met spijt in het hart dat we ze zien vertrekken."

  "Gelukkig geldt het omgekeerde ook en is er heel wat talent bijgekomen."

  "Hoe ik er in de toekomst voor zal zorgen dat ambtenaren in cultuur wel uitgedaagd worden? Ik veronderstel dat dit een ironische vraag is. De uitdagingen op het vlak van cultuur zijn namelijk zeer groot."

 • Eline Desmet

  Topambtenaren cultuur verlaten de stad

  CD&V-raadslid Christine Depuydt wil weten hoe het vertrek van twee topambtenaren de stad zal worden opgevangen. "Is er een open sollicitatieprocedure voor alle vacante betrekkingen? En hoe verklaart u het feit dat veel sterke ambtenaren hun heil elders zoeken?"

 • Axel Vandenheede

  Evolutie in het kerkenplan

  Christine Depuydt (CD&V) wil weten hoe ver de stad Kortrijk staat met de opmaak van het kerkenplan. "Welke zijn de scenario's die voorliggen rond de toekomst van de kerken in Kortrijk en in de deelgemeenten? Wie zal daarover beslissen en wat zijn de criteria om deze beslissingen te nemen? Hoe zal men de ruime gemeenschap betrekken bij deze beslissingen?"

  Schepen van Kerkfabrieken Kelly Detavernier (N-VA): "Binnenkort zetten we een aantal bijkomende stappen in het kerkenplan. Eind september werd de studie van Urbain toegelicht. Het bestuur heeft zo een kader aangereikt waarmee de kerkfabrieken en de deken een kerkenplan kunnen opstellen. Wie zal er over herbestemming beslissen? De beslissing over het kerkenplan zal op de gemeenteraad worden genomen. Op 5 april volgt een eerste stand van zaken en het is de bedoeling om deze zomer te landen en daarna naar deze raad te komen."

  Christine Depuydt: "Krijgen wij ook een stand van zaken in april? En worden er andere platformen geconsulteerd dan die binnen de kerk?"

  Catherine Waelkens (onafhankelijk): "De beslissing om een kerk te herbestemmen kan enkel worden genomen door het bisdom."

 • Axel Vandenheede

  Brochures wegnemen

  Philippe De Coene (SP.A): "We willen in elk geval alle brochures wegnemen, want ze is gedateerd. De brochure werd gemaakt in 2011. Al zou het taaltoezicht daar geen overtreding van de taalwetgeving in zien. Omdat bijvoorbeeld het Nederlands erbij stond en het voor een speficieke en beperkte doelgroep was bestemd. We hebben intussen nog één doosje met dergelijke brochures gevonden in een buurtcentrum en nu zit die doos achter slot en grendel."

 • Axel Vandenheede

  Brochures enkel in het Nederlands

  Steve Vanneste (onafhankelijk) klaagt aan dat in de stad een brochure in het Arabisch te vinden is. "Het betreft een brochure van het Ouderen Informatie Punt, uit 2011, in het Nederlands, met een éénduidige Arabische vertaling. Los van het feit dat het vreemd is dat een brochure, gericht naar alle ouderen, een Arabische vertaling heeft, is het vooral een aanfluiting van de taalwet en een bijzonder fout signaal naar de allochtone gemeenschap."

  "Om dergelijke situaties in de toekomst te vermijden, wens ik volgend voorstel in te dienen. 'Elke mondelinge en schriftelijke communicatie van het stadsbestuur met de burger dient éénduidig in het Nederlands te gebeuren. Dit geldt zowel voor stad Kortrijk als voor de dochterbedrijven."

 • Eline Desmet

  En wat met KVK?

  Patrick Jolie (CD&V) : "KV Kortrijk moet in Kortrijk blijven. Ik begrijp niet dat het stadsbestuur enthousiast kan zijn over die eventuele verhuizing."

  Vincent Van Quickenborne (Open VLD) : "Het is absoluut niet zo dat wij 'enthousiast' op de kar zijn gesprongen. Ik wil hiermee dit debat sluiten."

 • Eline Desmet

  R8 - A19 niet gekoppeld aan komst Ikea

  Vincent Van Quickenborne (Open VLD) : "De aansluiting R8 - A19 is niet gekoppeld aan de komst van Ikea. De budgetten zijn gereserveerd bij AWV."

 • Eline Desmet

  Conventie van 13 burgemeesters

  Vincent Van Quickenborne (Open VLD) licht de houding van de conventie van 13 burgemeesters toe.

  "1. We zijn het erover eens dat er geen bezwaar is tegen de komst van Ikea in deze regio.

  2. We hebben Leiedal de opdracht gegeven om het dossier regionaal te coördineren.

  3. Het dossier kan een aantal beslissingen versnellen : aansluiting R8 - A19. Maar er is ook bezorgdheid bij de burgemeesters dat middelen voor andere projecten misschien vertragingen kunnen opelopen : afwerking R8, ontwikkeling Hoog-Kortrijk, collega's in Deerlijk ter hoogte van Belgie, investering in Waregem... We gaan met andere woorden dit dossier moeten gebruiken als hefboom opdat andere dossiers in de regio geen vertraging oplopen.

  4. De komst van Ikea mag niet leiden tot additionele retail in dat gebied.

  5. Landbouwers moeten aangesproken en gehoord worden."

  "Het kan zijn dat het uitmondt in een 'complex project', zoals dat van het kanaal Kortrijk-Bossuit. Maar dat is nog niet zeker, dat zal de tijd moeten uitwijzen."

  "Ik weet wat uw bekommernissen zijn, die worden voor de volle 100 procent gedeeld door dit stadsbestuur. We zullen vandaag geen beslissingen uitlokken, maar elkaar op de hoogte houden van hoe het allemaal evolueert. Ik vraag dus uw vertrouwen."

 • Eline Desmet

  Bezorgdheden van Groen mbt Ikea

  Matti Vandemaele (Groen) : "Is er de bereidheid om regionaal die ruimtebalans terug in evenwicht te brengen. Zal er op andere plaatsen een compensatie komen van landbouwgrond/natuurgebied?"

  "We zijn als de dood voor grote retail in de periferie. We vragen dus dat Kortrijk alles doet om te vermijden dat er nog meer retail komt in de periferie die de handel in de binnenstad bedreigt."

  "Als dit een regionaal verhaal wordt, willen we de nodige compensaties om het zo ecologisch mogelijk houden."

  "Hoe gaan we tot slot de mobiliteit organiseren naar die plek?"

 • Axel Vandenheede

  CD&V vraagt visienota over site Ter Biest

  Hannelore Vanhoenacker (CD&V) stelt voor om intercommunale Leiedal een visienota te laten opmaken over de site Ter Biest, die op Wevelgems-Kortrijks grondgebied ligt. "Er is al een hele tijd buzz rond een Ikea in de buurt. Het spreekt voor zich dat het aan Wevelgem is om te beslissen of het zo'n grote investering op zijn grondgebied wil. Vorige week heeft de raad van bestuur van KV Kortrijk zich evenwel gemengd in het debat door te stellen dat een nieuw stadion wordt overwogen en dat een vestiging in Wevelgem in de omgeving van IKEA onderzocht moest worden. Daardoor is ook de stad Kortrijk betrokken partij en spreken we eigenlijk van een regionaal dossier."

  "Als de Ikea -investering overwogen wordt, is het van belang de mogelijkheden te onderzoeken voor aanvullende afwerking van de aansluitende ruimte. Zijn er andere functies die daar kunnen worden ingeplant? Heeft de regio andere noden? Hoe kan bijkomende retail beperkt blijven? Hoe moet de mobiliteit volgen? Daarom vragen we de stad om de intercommunale Leiedal de opdracht te geven om een visienota te maken over de mogelijkheden om een regionaal relevante invulling te voorzien."

 • Axel Vandenheede

  Shop&Go: 1 miljoen bewegingen

  Schepen van Mobiliteit en Parkovoorzitter Axel Weydts (SP.A): "Klachten over naheffingen? Daar is een goede remedie voor. Ervoor zorgen dat je de reglementen respecteert. Als je maar een half uur mag parkeren, zorg ervoor dat je dat dan doet. Over de problemen voor de pendelaars: we stellen vandaag nog geen problemen vast. Op parking Haven hebben we al 70 inritten per dag en dat is echt niet zo ver van het station, 3 minuten wandelen. Er zijn ook gratis alternatieven, denk maar aan Park&Bike op Wembley of Park&Ride Expo. En we bouwen een pendelparking bij het station."

  "Wat betreft het vinden van een plaats: we zullen het parkeergeleidingssysteem een upgrade geven. Ofwel vlak voor of vlak na de zomer. U spreekt over een pakkans: die is één op vijf. Op Shop&Go is dat een stuk hoger en dat is bewust. Er moet daar rotatie zijn. Op Shop&Go zijn er in 2015 trouwens 1 miljoen parkeerbewegingen geweest. Stel dat iedereen 10 euro besteedde in Kortrijk..."

  "Wat rode cijfers betreft: ik zie geen rode cijfers. De autofinancieringsmarge zal in 2019 positief zijn. Nadien zit het er ook goed in omdat de leninglast zal dalen. Het gaat om in totaal 1,1 miljoen euro, verspreid over twee parkings."

 • Eline Desmet

  Geen evolutie op vlak van openbaar vervoer

  Steve Vanneste (onafh.) : "Kan je een overzicht tonen van hoeveel parkeerplaatsen er waren in 2012 (netto) en hoeveel er nu zijn en hoeveel er in 2020 zullen zijn. Kan je ook een vergelijking geven tussen de ondergrondse en bovengrondse parkeerplaatsen."

  "Is het de bedoeling trouwens van deze stadscoalitie om elke bovengrondse parkeerplaats voor bewoners voor te behouden?"

  "Wat betreft de tussenkomst van Matti, daar heb ik een andere mening over. Ik ben ervan overtuigd dat het huidige plan niet haalbaar is omdat ons netwerk van openbaar vervoer niet voldoende is, er is geen evolutie op dat vlak."

  "Is er een overleg geweest met de horeca? En wat zal de meerkost zijn van de parking van Texture?"

 • Axel Vandenheede
 • Axel Vandenheede

  Niet langer de melkkoe

  Roel Deseyn (CD&V) klaagt in een lang betoog dan weer aan hoe ontransparant Parko wel is. "Erelonen, vergoedingen... Niemand heeft daar een correct zicht op. Vroeger werd wel eens gezegd: Parko is de melkkoe van de stad, 800.000 euro per jaar. Maar die koe is intussen uitgemolken. Men maakt zich sterk om een financieel gezond bedrijf over te laten eind 2018, maar ik stel me daar toch serieuze vragen bij. Zal men nog strenger beboeten om nog meer geld binnen te krijgen."

  Matti Vandemaele (Groen): "Ik wil CD&V ervan overtuigen dat de 21ste eeuw is gestart. We hoeven dus niet elke keer naar het verleden te gaan. Kortrijk is echt geen dure stad om te parkeren. Het parkeerbeleid van Parko is er niet op gericht om zo veel mogelijk mensen te vangen. Het beleid van Parko is erop gericht om het parkeren in de stad te organiseren. Het is een goede beleidskeuze om ondergrondse te parkeren in plaats van bovengronds. We hebben allemaal samen gekozen voor een ondergrondse parking aan het station, dat in het hart van de stad ligt. Een enorme troef."

 • Axel Vandenheede

  Jaarrekening Parko

  Carol Leleu (CD&V): "We krijgen de laatste tijd meer klachten over Parko. We noemen ons graag een centrumstad, maar dan moeten we wel regionaal denken. Voor veel pendelaars is het frustrerend om een parkeerplaats te vinden waar ze binnen loopafstand van het centrum kunnen parkeren. Daarnaast is er het grote probleem van de communicatie. Op de website vinden ze nergens enige info om de bus en trein te nemen naar hun bestemming. Ook voor hen zou de wandelafstand trouwens maximaal meter mogen bedragen. Dan is het extra frustrerend als die mensen één of zelfs twee naheffingen krijgen."

  "Er wordt over Kortrijk verteld dat er geen pakkans is, maar wel pakzekerheid. We zijn niet meer ver van het feit dat de naheffingen de helft van het budget van Parko zullen uitmaken. Daarom dringen we aan op een soberder beleid en de mensen die niets begrepen van de P30 zones uitgebreid te informeren."

 • Eline Desmet

  Busverbinding Hoog-Kortrijk

  Axel Weydts : "Er is trouwens nog geen duidelijkheid over de busverbinding Hoog-Kortrijk. Op dit moment is men nog bezig met de analyse van de doorstroming."

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!