Live Herbeleef de Izegemse gemeenteraad : nieuw tribunegebouw zal vijf miljoen euro kosten

19/04/16 om 14:05 - Bijgewerkt om 21:19

De Izegemse gemeenteraad komt vanavond uitzonderlijk in kasteel Wallemote samen. Een van de uitschieters op de karig gespijsde agenda is het lastenboek voor het nieuwe tribunegebouw op het sportcentrum. Dit zal, omgevingsaanleg inbegrepen, 5.023.000 euro kosten. Maar Izegem hoeft dit geld niet meteen op tafel te leggen, want Farys is de bouwheer. Dit is ook de reden waarom de gemeenteraadsleden het plan niet kunnen goed- of afkeuren, ze kunnen enkel maar akte nemen.

 • Jos Remaut

  De zitting is ten einde

  Na nog een paar mededelingen wordt de openbare zitting afgesloten. Ondertussen is het duister aan het vallen buiten. We komen hier binnen een maand nog zeker eens terug voor de Dag van het Park !

  En ook de volgende twee zittingen vinden niog in deze stemmige setting plaats. Tot zolang !

 • Jos Remaut

  "Pakken jullie ook eens de sigarettenpeukjes aan ?"

  Inge Six (Open VLD) heeft ook een vraag over de opruimactie in het centrum van Izegem.

  "Vanuit Open VLD juichen we dit initiatief toe. En het is inderdaad een feit dat een propere stad een gedeelde verantwoordelijkheid is, van stad en inwoner. Alleen maken we hierbij toch graag een aantal bedenkingen:

  We hebben in ons centrum toch wel frequent met leegstand te maken. Kunnen de stadsdiensten (veger, stofzuiger, mobiele vuilnisbak) een extra oogje in het zeil houden bij de leegstaande panden en hier een extra inspanning doen, dat we niet stranden in een afwisseling van stukken propere en niet propere trottoirs.

  Na bevraging van een aantal inwoners in de Markstraat hoor ik toch ook dat het vaak het personeel is van bepaalde winkels dat bvb buiten komt roken en gewoon de sigarettenpeuken in de grond deponeert. Inwoners die boven die winkels wonen kunnen toch niet steeds de dupe zijn? Hoe zien jullie die aanpak? Plannen jullie een actie naar personeel van de winkels toe? Lijkt me geen overbodige luxe om ook dat luik aan te pakken. Hoe zien jullie dit?"

  Schepen Nadia Staes (SP.A) belooft dat dit zal worden bekeken en de nodige actie zal worden ondernomen.

 • Jos Remaut

  Straks ook seminaries in kasteel Wallemote

  Inge Six (Open VLD) in het vragenuurtje dat deze zitting afsluit : "Het project Wallemote is zo goed als afgerond. We staan met andere woorden in de startblokken om het te gaan verhuren. Op welke manier en via welke kanalen zal het aan de ondernemers (en dan in eerst instantie aan de Izegemse ondernemers) kenbaar gemaakt worden dat Wallemote klaar is voor seminiaries, bedrijfsvergaderingen. Wordt er een reclamecampagne georganiseerd en zoja, hoe ?"

  "Ik stel deze vraag omdat het toch blijkbaar bij vele ondernemers niet geweten is dat dergelijke 'meetings' toch wel de bedoeling zijn van het vernieuwde project. Ze hebben op vandaag niet echt weet van welke infrastructuur er voorhanden is in het gebouw."

  Schepen Caroline Maertens (N-VA) : "We willen het kasteel inderdaad ook meer gaan aanbieden aan ondernemers. Voor de concrete uitwerking van een ander, wachten we nog even tot onze ambtenaar lokale economie terug is uit bevallingsverlof". Tom Verbeke vult aan : "We wachten ook nog tot na de dag van het Park, zodat ons kasteel en het domein er dan op zijn mooist uitkomt."

 • Jos Remaut

  Kachtems Plein heeft een beurt nodig

  Nick Verschoot (N-VA) vraagt verdere verfraaiingen voor het Kachtems Plein. "Er zijn wel wat verzakkingen en zo. En de bovengrondse glascontainer mag wel eens nagekeken worden, en ondertussen staat de frituur ook al een jaar leeg."

  "Misschien kan de aannemer die nu voor ons aan het werk is bepaalde zaken nog wel meenemen", antwoordt Kurt Grymonprez (SP.A). Tom Verbeke vult aan : "De uitbater van de frituur betaalt nog altijd zijn belastingen, dus voorlopig kunnen we hem niks maken."

 • Jos Remaut

  Interventieploegen snappen 7 op 10 daders nadat iets gezien werd met de camera's

  En we zijn gestart voor een rondje bespreking van de criminaliteitscijfers voor Izegem.

  Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) pleit voor verdere uitbreiding van het cameranetwerk, en vraagt ook hoe het gesteld is met de in het vooruitzicht gestelde aanpak van de problematiek van de horeca en de nachtwinkels.

  Peter Defreyne (CD&V) : "Het pleziert me dat de drugsproblemen en de fietsdiefstallen in dalende lijn zitten, want dat zijn net twee prioriteiten in ons veiligheidsplan. Misschien woeten we nu nog een aantal andere prioriteiten afbakenen, in overleg met de politie : misdrijven tegen personen (vechtpartijen) bijvoorbeeld."

  Inge Six (Open VLD) : "Is er een overzicht va het aantal uitgeschreven GAS-boetes in deze periode ?"

  "Ik kan u dat schriftelijk bezorgen, antwoordde Bert Maertens, waarna hij ook nog een antwoord formuleerde aan de andere twee sprekers.

  "In een volgende begrotingsronde kunnen we allicht wel middelen voorzien voor extra camera's. De camera's zijn in elk geval wel efficiënt : wanneer op de dispatching iets wordt waargenomen, en een ploeg gaat ter plaatse, dan zijn de daders in 7 van de 10 gevallen nog ter plaatse en hebben ze hen te pakken. En naast het live bekijken kan er naturulijk ook nog altijd achteraf naar camerabeelden gekeken worden om feiten te bekijken. Wat dan ook weer tot het uitschrijven van GAS-boetes kan leiden."

  "Met het inventariseren van horeca zijn we inderdaad wel wat achterop, we proberen nu een inhaalbeweging te doen. Als blijven wij dit horecareglement nog altijd vooral zien als een stok achter de deur. Wat betreft de nachtwinkels : we hebben al een aantal vergunningen geweigerd, en we gaan ervan uit dat de vergunde zich aan de regels houden. Het Flexteam van de politie gaat regelmatig ter plaatse voor controles."

  "Wat de vechtpartijen betreft : dat kunnen we zeker eens van naderbij bekijken, al is het allicht ook belangrijk dat we gaan kijken naar de oorzaak van die vechtpartijen."

  Schepen Lothar Feys (N-VA) : "We hebben voor jeugdverenigingen een subsidie voorzien voor security op hun fuiven. Maar spijtig genoeg zijn er héél weinig aanvragen. We gaan nu onderzoeken hoe we dit nog beter kunnen promoten, want het veilig organiseren van fuiven vinden we echt belagrijk."

 • Jos Remaut

  "Camera's houden vechtersbazen niet tegen"

  Burgemeester Bert Maertens (N-VA) geeft toelichting bij de criminaliteitscijfers in Izegem, en in enkele specifieke buurten in de stad. Die ligt in de eerste drie maanden van dit jaar toch wel wat lager dan in dezelfde periode vorig jaar : van 897 naar 847 feiten, wat volgens hem toch significant is. Het aantal woning- en de fietsdiefstallen daalt beduidend. Er werden 82 feiten van intrafamiliaal en sociaal geweld geteld, bij 74 vorig jaar : een stijging dus, en dat is volgens de politie echt wel een probleem. Milieudelicten blijven ongeveer op hetzelfde peil, vandalisme eveneens. Het aantal verdwijningen en zelfdodingen daalde dan weer van 37 in de eerste drie maanden van vorig jaar, tot 25 nu.

  "In de omgeving van het centrum, zaal Iso en het JOC zien we toch stilaan het effect van de camerabewaking", aldus Bert Maertens, "vooral in de daling van het aantal eigendomsdelicten : van 49 naar 32. Concrete uitsplitsing per straat en per horecazaak kan ik u in de gesloten zitting geven. Ook vandalisme zien we spectaculair dalen in deze buurten, maar de misdrijven tegen personen, vechtpartijen zeg maar, zien we dan weer stijgen. De camera's maken dus maar weinig indruk op personen die vol zijn van drank op drugs, maar dat is een indruk van mij, die niet wetenschappelijk is bewezen...."

 • Jos Remaut

  Wie is nu verantwoordelijk voor de Sint-Rafäelskerk ?

  Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) vraagt wie er nu verantwoordelijk is voor de instandhouding van de Sint-Rafaëlskerk, waar er geen eredienst meer is sinds die ontwijd werd, maar die nog niet verkocht is.

  Schepen Tom Verbeke (N-VA) : "Wij moeten wel nog betalen, maar wij zijn geen initiatiefnemer. De Sint-Rafaëlsparochie werd overgenomen door Sint-Tilloparochie, dus is deze kerkfabriek nu aan zet.

  Schepen Caroline Maertens (N-VA) stipte ook nog aan dat er een wijziging van het RUP op til is om de verkoop van het kerkgebouw gemakkelijker te maken.

 • Jos Remaut

  Diefstal in het schoeiselmuseum

  Financieschepen Tom Verbeke (N-VA) heeft een minder leuke mededeling : op 2 maart werd 300 euro ontvreemd in het stedelijk schoeiselmuseum. "Het geld was afkomstig van een rondgang en zat in een enveloppe in een lade. Maar omdat de lade niet afgesloten was, komt de verzekering tegen diefstal niet tussen. Er worden nu de nodige maatregelen genomen opdat zoiets zich niet zou herhalen. Zo zal het geld o.m. sneller op de bank geplaatst worden.

  Niemand had opmerkingen.

 • Jos Remaut

  Nieuwe straatnamen

  De naam Vlassersstraat is nu definitief voor de nieuwe woonstraat op de gronden Deprez, tussen de Karel de Goedelaan en de Blekerijstraat. De naam verwijst naar de vlasnijverheid die vroeger op dit terrein werd ontplooid, en de bijhorende roterij.

  En er worden ook twee nieuwe straatnamen voorgesteld. Voor de nieuwe straat op de vroegere site Metro, tussen de Kapelstraat, Prinsessestraat en Kouterweg wordt Jonkvrouwstraat voorgesteld, aansluitend de baron, markies en hertog die al in deze buurt aanwezig zijn. Het had ook Jonkheerstraat kunnen zijn, maar men wil wel eens iets vrouwelijks.

  Voor de nieuwe straat in de verkaveling Covemaeker , tussen de Abelestraat en de Hottonstraat, wordt Bellestraat voorgesteld. Deze naam verwijst naar de Noord-Franse stad Bailleul (Belle), net als Hotton een partnerstad van Izegem.

 • Jos Remaut

  Peter Defreyne : "Turkije is soms demcratischer dan dit hier"

  Schepen Kurt Grymponprez pareert rustig de kritiek. "Aan de knowhow van Farys hoeven we niet te twijfelen. Zij weten echt wel wat degelijk kunstgras is. Maar we zullen uw opmerkingen uiteraard meenemen naar hen.

  Wat de opmerkingen van Filip Buyse over de financiële onduidelijkheden betreft, stelt Kurt Grymonprez voor om een en ander nog eens toe te lichten in een eerstvolgende commissie financiën en commissie sport .

  Dat de vernieuwing van het sportcentrum geen prioriteit zou mogen zijn, spreekt Kurt Grymonprez tegen : "De huidige infrastructuur dateert al van 1954 en is niet meer aangepast aan de noden van de tijd. En stond de vernieuwing van het sportcentrum niet in zowat alle partijprogramma's ?"

  Dat hier ondemocratische werkwijze wordt gehanteerd, spreekt Grymponprez tegen : diverse instanties en belanghebbenden zijn bij de opbouw van dit dossier betrokken. Het kan hoogstens ondemocratisch lijken."

  Filip Buyse : "We zullen 3 % intresten betalen gedurende twintig jaar. Dit dank zij een boekhoudkundige truc om de begroting tegen eind deze legislatuur in orde te krijgen. Kunnen we over die intrest niet gaan her onderhandelen met Farys ? We hebben toch wel het recht om te weten hoe zij dat financieren ? Is dit wel een 1 op 1 operatie ? Misschien winnen zij ook hier wel aan ons, zonder dat wij het weten.. ?"

  Geert Leenknecht : "We zullen toch op zijn minst Farys op de hoogte moeten stellen van de zeer slechte ondergrond van onze voetbalterreinen." Kurt Grymonprez : "Geen paniek, het studiebureau Demey is voldoende op de hoogte van de toestand."

  Financieschepen Tom Verbeke (N-VA): "Het verschil tussen de twee scenario's zit hem in de grootte van de cafetaria en de implicaties die dit heeft op de BTW." "Niet alles wordt overigens op dezelfde termijn afgeschreven."

  Wat betreft de intresten : "Farys hanteert een voorzichtigheidsprincipe. Zij hebben een raamakkoord om leningen op te nemen. Zij weten zelf nog niet aan hoeveel ze zullen kunnen lenen. Vandaar dat ze ons nu 3 % voorstellen, wat inderdaad enorm veel is. Maar als zij effectief aan een lagere intrestvoet lenen, dan zal die rentevoet voor ons ook wel omlaag gaan."

  Peter Defreyne : "Technisch lijkt het me wel een sterk dossier, en om de voordelen van de BTW-recuperatie door de constructie met Farys kunnen we niet heen. Ge zou bijna zot moeten zijn om dat niet te doen. Maar het blijft een feit dat we hier niets te zeggen hebben, u moet zich dus net onthouden collega Leenknecht, u kunt dit zelfs niet. Turkije is soms democratischer dan dit hier !"

 • Jos Remaut

  Peter Defreyne (CD&V) : “5 miljoen euro is veel geld !”

  Peter Defreyne (CD&V) spaart zijn kritiek op dit project niet : een duur prestigeproject dat op een ondemocratische manier tot stand komt, en dit terwijl er in Izegem momenteel veel grotere prioriteiten zijn.

  "Ik huiver meestal van grote woorden, omdat het teveel gebruiken van grote woorden de inhoud ervan uitholt. In de voorbije jaren heb ik het woord 'prestigeproject' nooit gebruikt, maar ik zou het hier toch durven doen. Dit is in elk het belangrijkste project van deze legislatuur. "

  Defreyne heeft het vooral moeilijk met de constructie die werd opgezet met het bedrijf Farys. "We hebben daar in het verleden al onze kritiek op gegeven. Akkoord, via deze constructie doen we een voordeel wat de BTW betreft, maar daar tegenover staat dat we zelf eigenlijk niks meer in de pap te brokken hebben. Alle beslissingen komen op een ondemocratische manier tot stand. "We gaan alles bespreken, zo werd ons toegezegd, vandaag moeten we ons tevreden stemmen met een simpele mededeling aan de gemeenteraad. Maar ondertussen stellen we vast dat er een voetbalveld te kort is en dat het plan daar niet in voorziet. En dat men toch het oude poortgebouwtje zal slopen, dat precies door de planners van VISIE 2030 als een ankerpunt voor onze stad wordt beschouwd."

  "En wat zal er gebeuren met het uitzicht aan de kant van de Burgemeester Vandenbogaerdelaan ? Het eerste zicht bij het binnenrijden van de stad is nu groen, dat mag geen beton worden. Er moet overleg komen met de bewoners."

  Peter Defreyne plaatste een en ander ook nog in een breder kader :

  "Volgende maand bespreken we de tien voorstellen die uit het project VISIE 2030 zijn gekomen. Tien nuttige projecten, die niet allemaal zullen worden uitgevoerd en zeker niet in deze legislatuur. "

  "Dit project hier wordt echter niét onderworpen aan de bevraging van VISIE 2030 en aan het budgetspel. Maar het is voor deze meerderhuid duidelijk een topprioriteit."

  Daarmee gaat CD&V niet akkoord. "Er zijn voor ons andere prioriteiten",aldus Peter Defreyne. Hij somde eer enkele op : de vrachtwagenparking, uitbreiding dagopvangcentrum, aanleg van fietspaden zoals in de Lendeleedsestraat, grote openbare werken zoals Vijfwegenstraat, uitbreiding van de volkstuintjes, premiestelsel zowel voor sociaal wonen als voor handel in de binnenstad, verlichtingsplan Izegem, behoud van grote festiviteiten als Izegem Zomert en het Herfstmuziekfestival, parkeergelegenheid in Kachtem...

  "We kunnen toch niet zeggen dat de Izegemnaar op zondagnamiddag massaal naar het voetbal gaat kijken in eigen stad. Als we het plan, dat een zeer mooi plan is, kaderen in dat beleidsgeheel, dan deelt CD&V misschien wel Uw mening dat dit een eerbaar plan is (zij het met onze kanttekeningen), maar dan delen we absoluut Uw mening niet dat dit een eerste prioriteit is, en eigenlijk de enige prioriteit."

 • Jos Remaut

  Flip Buyse : "Toch nog heel wat onduidelijkheden m.b.t. inbreng Farys"

  Filip Buyse (Vlaams Belang) : "Er werd ons destijds gezegd dat Farys de nodige expertise had en dat het goedkoper zou zijn om met hen in zee te gaan. We zijn blij dat de site nu wordt aangepakt, maar wanneer ik het bundel doorneem, lijken me enkele zaken toch vrij onduidelijk. De invloed op de jaarlijkse werkingstoelage die we aan hen moeten betalen bijvoorbeeld. Er is een verschil van 300.000 euro tussen de diverse ramingen die we kregen voorgeschoteld. En hebben wij er een zicht op hoe Farys dit zal financieren ? We betalen toch een intrest van om een bij de 3 %."

 • Jos Remaut

  Geert Leenknecht : “Geen kunstgras uit China aub”

  Geert Leenknecht is niet zo enthousiast over de plannen voor het nieuwe sportentrum. "Als Open VLD hadden we geopteerd voor een volledige renovatie van de bestaande infrastructuur en niet te gaan voor afbraak en nieuwbouw. De ervaring leert overigens dat als het stadsbestuur investeert, men dan bij het finale kostenplaatje gemiddeld anderhalve keer zo hoog uitkomt als het geraamde budget. Welke tussenstappen zal u inlassen om erover te waken dat we nu eens wat dichter bij het vooropgesteld budget uitkomen ? Wij zouden liever zien dat u de controle kunt behouden op de uitgaven.

  Zijn de kosten voor het onderhoud van het kunstgrasveld ook meegerekend ? Na info met iemand die heel wat kennis heeft i.v.m. kunstgrasveld kan ik het volgende kan ik alvast meegeven dat het nodig zal zijn hiervoor een goede aannemer te vinden. De onderbouw is heel belangrijk, drainage is bijzonder belangrijk. Irrigatie voorzien met voldoende controleputjes. Degene die de goedkoopste prijs aanbiedt kan besparen op de onderbouw. Bij velen is er een grote misvatting, men legt het veld aan maar er is ook onderhoud nodig ! Met distribiteurs moeten wij opletten dat het product niet uit China komt."

  "Er zijn op vandaag nog twee Belgische fabrikanten van kunstgras die een hoog kwaliteitsproduct leveren : Lano en Domo (Desso is overgenomen door Domo)."

 • Jos Remaut

  Nieuw tribunegbouw op sportcentrum kan nu worden aanbesteed

  En dan zijn we nu al aan punt 11, het nieuwe tribunegbeouw.

  Schepen Kurt Grymonprez (SP.A) licht toe :

  Op de gemeenteraad van 17 november 2015 konden de raadsleden als kennis maken met de voorontwerpen van het project 'Masterplan Sport', nu gaat het om het aanbestedingsdossier voor het tribunegebouw. Dit zal worden opgetrokken op de plaats van de huidige 'oude' turnzaal, aansluitend op de topturnhal. Aan beide zijden van het nieuwe gebouw komt er een tribune, die uitziet op een van de voetbalvelden.

  De totale kost van het project komt op volgend bedrag uit:

  Gebouw : 3.053.728,67 € - 145.415,65 € (reserve wordt nooit meegerekend in raming)

  Ereloon gebouw : 209.799,82 euro

  Omgevingsaanleg : 1.710.026,25 euro

  Ereloon omgeving : 89.821,37 euro

  Projectkost Farys : 90.840 euro

  Onderzoeken : 5.818,56 euro

  ABR : 8.689,94 euro

  Totaal : 5.023.308,96 euro

  Faris zal nu de procedure verderzetten en gunnen via een openbare aanbesteding.

 • Jos Remaut

  Vlotte eed van Simon Vanderschaeve

  Vlotte eed van Simon Vanderschaeve

  In de brief waarin hij zijn ontslag als gemeenteraadslid meedeelt, zegt Frank Duhamel (SP.A) dat dit toch wel een beetje met spijt in het hart is. "Na ruim 33 jaar doet dit toch wel iets met een mens". Maar Frank verdwijnt helemaal niet uit beeld, want als OCMW-voorzitter is hij ook telkens aanwezig op de raad.

  Simon legt alvast vlot de eed af. "Ik zweer de verplichting van mijn mandaat trouw ... (en dan een knikje met het hoofd) na te komen !"

  De raad bespreekt vervolgens een aantal vervangingen in adviesraden en een aantal mandaten op vergaderingen van intercommunales.

  Simon Vanderschaeve krijgt felicitaties van voorzitter Geert Bourgeois. Een daverend applaus volgt.

  Simon Vanderschaeve krijgt felicitaties van voorzitter Geert Bourgeois. Een daverend applaus volgt. © WVS

 • Jos Remaut

  De zitting wordt geopend

  We bevinden ons in de parketzaal van het kasteel Wallemote, temidden het zonovergoten groen van het provinciaal domein. Door de werken op het stadhuis is de gebruikelijke zaal Meilief even omgeturnd tot kantoorruuimte. Maar hier dus alvast een stemmig kader voor een gemeenteraad vol lentekriebels. Of zit dit er toch niet in ? Het wordt voor iedereen wel luid spreken en voor ons goed luisteren, want geluidsversterking is er niet.

  Nadat iedereen zijn plaats heeft gevonden (de tafels staan in rijen geschikt), kan de zitting beginnen met de eedaflegging van Simon Vanderschaeve (Groen) als nieuw gemeenteraadslid.

  Een stemmige setting voor deze Izegemse raadszitting.

  Een stemmige setting voor deze Izegemse raadszitting. © WVS

 • Jos Remaut

  Simon Vanderschaeve legt vanavond de eed af als nieuw gemeenteraadslid

  Als eerste punt op de agenda vanavond is er de aanstelling van een nieuw gemeenteraadslid voor het kartel SP.A-Groen. In tegenstelling tot zijn voorganger Marc Vanlerberghe, heeft de nieuwe OCMW-voorzitter Frank Duhamel (SP.A) immers beslist van niet tegelijk te zetelen als gemeenteraadslid. In zijn hoedanigheid van schepen voor sociale zaken zal hij voortaan de gemeenteraad nog wel bijwonen, maar hij kan niet meer meestemmen.

  Waardoor er een zetel vrijkomt voor jong talent. Normaal was oud-burgemeester Willy Verledens de eerste in rang voor de opvolging, maar hij verzaakt aan dit mandaat, en dit doen ook de volgende kandidaat-opvolgers Carine Duyck en Katelijn Vandenbroucke. Waardoor de zetel uiteindelijk toekomt aan de 27-jarige Simon Vanderschaeve uit de Vageweenstraat in Kachtem. Simon behoort tot de Groen-vleugel van het kartel, en hij heeft bij de partij al het mooie weer gemaakt als voorzitter van Jong Groen Izegem.

  Bij zijn eerste deelname aan de verkiezingen, in 2012, behaalde Simon 326 voorkeurstemmen. Dat is 3 meer dan Julie Vandewatere, die nu vooraan staat mocht er zich binnen dit kartel nog een opvolging voordoen.

  Simon Vanderschaeve

  Simon Vanderschaeve © Foto Frank

 • Jos Remaut

  In een notendop

  Zo ziet de samenstelling van de Izegemse gemeenteraad eruit.

  Zo ziet de samenstelling van de Izegemse gemeenteraad eruit. © IG

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!