Live Herbeleef de gemeenteraad van Waregem

02/02/16 om 13:13 - Bijgewerkt om 20:28

De gemeenteraad ging dinsdagavond dieper in op de plannen van het Vlaams Gewest om de rotonde op De Biest te vervangen door verkeerslichten.

 • Tom Van Houtte

  Einde raad

  De zitting was na anderhalf uur ten einde.

 • Tom Van Houtte

  Omhakken bomen Meersstraat: SP.A voelt zich koud gepakt

  Na N-VA treurt ook SP.A om enkele gesneuvelde bomen. Mario Verhellen stelde onlangs vast dat in de Meersstraat ter hoogte van het vroegere duikerslokaal de bomen zijn gerooid. "Wie gaf opdracht om deze mooie bomen om te hakken, terwijl de gemeenteraad het herinrichtingsplan in verband met de omgevingsaanleg Regenboogstadion nog niet goedkeurde? Werd hiervoor een kapvergunning aangevraagd en verkregen?"

  Schepen van Milieu Peter Desmet: "Er stonden een drietal mooie bomen aan het duikerslokaal. We hadden beslist met het schepencollege dat die niet weg mochten, maar de aannemer heeft dat toch gedaan. Een zware fout, want er was geen kapvergunning en dus hebben wij hem in gebreke gesteld. We zullen een compensatie vragen en de heraanplanting van stevige, vervangende bomen."

 • Tom Van Houtte

  Betalen met bankkaart in deelgemeentehuizen?

  Ook vroeg Jan Balduck waarom het voor een vrouw die een document ging afhalen in het deelgemeentehuis van Beveren-Leie en onvoldoende cash geld bij zich had niet mogelijk was om met de bankkaart te betalen. "Kan dat in dit digitale tijdperk dan niet worden ingevoerd?" luidde zijn vraag.

  Schepen Peter Desmet (CD&V): "We zullen dat bekijken, want we kregen nog niet echt opmerkingen in die zin. Het gaat immers ook om beperkte financiële verrichtingen."

 • Tom Van Houtte

  Bomen in Kerkdreef gerooid

  Jan Balduck (N-VA) had een korte, maar krachtige vraag voor de meerderheid: waarom de bomen in de Kerkdreef in Beveren-Leie werden gerooid?

  Schepen van Openbare Werken Maria Polfliet (CD&V): "De linden in kwestie waren dertig jaar oud. Er worden nieuwe exemplaren aangeplant na de heraanleg van de voetpaden."

 • Tom Van Houtte

  Groen wil problemen op jongerenfuiven aanpakken

  Inge Vandevelde, nieuw raadslid van Groen, zei gehoord te hebben over diefstallen en lawaaioverlast als gevolg van een oudejaarsfuif in zaal De Jager in Sint-Eloois-Vijve. Ook had ze weet van schermutselingen bij een aspifuif op 9 januari van dit jaar in 't Klokhuis in Beveren-Leie. "Waregem heeft dan wel een stedelijk reglement security bij evenementen, maar voor privéfeestjes gaat dat niet op. Zou het niet zinvol zijn mocht een drietal mensen per vereniging met subsidie een sessie of korte opleiding tot toezichter kunnen volgen", vroeg Inge Vandevelde zich af. Ze polste ook naar de mogelijkheid om mobiele politieploegen preventief fuiven te laten bezoeken.

  Schepen van Jeugd Jo Neirynck (CD&V): "Ooit hebben we nog het project fuifbuddy georganiseerd, maar het was geen succes. Daaruit is het stedelijk reglement security voortgevloeid, omdat we vonden dat we de last van bewaking niet bij jongeren, oud-leiding, ouders of wie dan ook konden leggen. De sterkte van ons reglement is dat erkende bewakingsfirma's komen instaan voor de veiligheid op fuiven. Slechts drie erkende jeugdverenigingen doen geen beroep op dat reglement."

  Burgemeester Vanryckeghem: "Alle fuiven die plaatsvinden worden doorgegeven aan de politie en als het een beetje past, gaan ze op elke locatie langs."

  Feestzaal De Jager in Sint-Eloois-Vijve

  Feestzaal De Jager in Sint-Eloois-Vijve © GF

 • Tom Van Houtte

  Snelheidsbeperking bij herinrichting kruispunt De Biest?

  Raadslid Bart Kindt (CD&V) suggereerde tijdens het vragenuurtje om van de door het Vlaams Gewest geplande herinrichting van het kruispunt Expresweg (N382)-Vredestraat-Bieststraat gebruik te maken om de plaatsing van flitspalen aan te kaarten. "Het verkeer dat vanaf de E17 richting Wielsbeke komt, rijdt bergaf. Ik vrees dat dat bij groen licht zal leiden tot te hoge snelheden", aldus het raadslid, dat verder aandrong op voldoende verlichte en veilige oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers.

  Raadslid Xavier Wyckhuyse (Open VLD) stelde dat er sinds de aanleg van de rotonde op De Biest geen dodelijke slachtoffers meer te betreuren vielen op dat eertijds zwarte kruispunt. Wyckhuyse vroeg zich dan ook af of het niet beter zou zijn om de toekomst van de rotonde te bestuderen in het bredere kader van de drukte (vooral tijdens de spitsuren) op de hele N382 en het op- en afrittencomplex van de E17. "Zou het studiebureau dat zich hierover ontfermt niet beter eerst de optie onderzoeken om een dubbele afrit te maken aan de autosnelweg, zodat het verkeer dat in de industriezones moet zijn wordt gescheiden van het verkeer dat naar het centrum van Waregem moet? Daardoor zou de rotonde alvast grotendeels worden ontlast van zwaar verkeer."

  Schepen van Verkeer en Mobiliteit Kristof Chanterie (CD&V): "Het kruispunt krijgt zeker de nodige voetgangersoversteken en afbuigende fietspaden, zoals onder meer de kruispunten met de Henri Lebbestraat en Jozef Duthoystraat. Tussen de opeenvolgende kruispunten wordt een 'groene golf' gerealiseerd."

  "Het gewest kiest nu voor lichten om de fileproblematiek het hoofd te bieden en je moet toegeven dat er de voorbije jaren redelijk wat op de blokken van de rotonde is ingereden. Uit onderzoek blijkt dat zelfs een grotere rotonde de toekomstige verkeerintensiteit niet zal kunnen verwerken."

  De schepen gaf ook mee dat de studie over de toekomst van het op- en afrittencomplex nog loopt. "Maar laat duidelijk zijn dat zwaar vrachtverkeer de rotonde niet neemt als het daar niet moet zijn, dus alleen als het richting Wielsbeke of zo moet."

  Mario Verhellen (SP.A) vindt dat de 'groene golf' voldoende kruispunten op de Expresweg moet omvatten om zijn doel niet voorbij te schieten. Hij vraagt zich ook af wanneer de nodige budgetten zullen worden voorzien.

  Xander Pruvoost (N-VA) merkte op dat er weinig samenhang te bespeuren is tussen de verschillende mobiliteitsstudies die momenteel aan de gang zijn.

  Schepen Chanterie: "Het mogen dan al verschillende studiebureaus zijn, met AWV is er één en dezelfde opdrachtgever."

  Burgemeester Vanryckeghem (CD&V) stelde voor om vertegenwoordigers van AWV en het kabinet van Mobiliteit uit te nodigen naar een van de eerstvolgende algemene commissies.

  Rotonde De Biest

  Rotonde De Biest © Foto a-HDV

 • Tom Van Houtte

  Speeltoestellen voor zes locaties

  De levering en plaatsing van speeltoestellen werd goedgekeurd voor zes locaties. In de Lijnzaadstraat en de Berkenlaan komen een combinatietoestel of meerdere kleine toestellen. In de Keerstraat is er plaats voor voetbaldoelen en in de Botestraat voor minivoetbaldoelen. De Tomberg in Beveren-Leie krijgt houten palen om te sjorren en het POC Desselgem een basketbalkorf op de speelplaats. Totale kostprijs bedraagt 27.000 euro.

 • Tom Van Houtte

  Koer SO Gaverke in het weekend geen parking meer

  Met instemming van de gemeenteraad wordt in de weekends voortaan een parkeerverbod ingevoerd op de binnenkoer van het SO Gaverke, die meer en meer als parking wordt gebruikt. Op zaterdag en zondag vormt dat echter een probleem omdat er dan judo- en krachtsporttrainingen alsook Chirowerking plaatsvinden in het stedelijk ontmoetingscentrum.

  Het SO Gaverke

  Het SO Gaverke © GF

 • Tom Van Houtte

  Ook zone 30 in tweede fase verkaveling Interlin

  De gemeenteraad ging akkoord met het aanvullende verkeersreglement dat werd voorgelegd, meerbepaald de invoering van verkeersmaatregelen op de site Interlin fase 2 (Pauwstraat, Everaardstraat en Razenstraat) in Beveren-Leie. De volledige verkaveling wordt zone 30 en verkeer dat uit de Pauwstraat komt moet voorrang verlenen aan verkeer uit de Schoolstraat. In de tweede fase van de verkaveling zijn ook vier parkeerplaatsen voor personen met een handicap opgenomen. In de voet- en fietsweg tussen de Koning Albertstraat en de Kleine Heerweg en in het parkgebied zijn alleen fietsers, voetgangers en paarden toegelaten.

 • Tom Van Houtte

  Ook herstelling betonvakken in Zilverbergstraat

  In de Desselgemse Zilverbergstraat worden eveneens de betonvakken hersteld, net als in de Nieuwenhovestraat, Oblatenstraat in de betonwegel Klokhuis-11de Julilaan. Kostprijs: ruim 83.000 euro (exclusief btw).

 • Tom Van Houtte

  Hoogmolenstraat krijgt fietssuggestiestroken

  Dat is evenzeer het geval voor de Bergstraat, Groene Wandeling, Nijverheidstraat, Kleine Heerweg en Zilverbergstraat. De fietssuggestiestroken zijn herkenbaar door hun okergele kleur. De markering ervan kost de stad zowat 65.000 euro.

 • Tom Van Houtte

  Verbod op ochtendlijke alcoholverkoop met 100 dagen

  Naar aanleiding van de viering van de 100 dagen van de laatstejaars uit het secundair onderwijs heeft de gemeenteraad zich akkoord verklaard met een occasionele politieverordening die bepaalt dat er geen alcohol mag worden verkocht tussen 4 uur en 8.30 uur op vrijdagmorgen 19 februari, dag van het gebeuren. Ook een verbod op het bezit van zogenoemd pyrotechnisch materiaal waaronder alle soorten bommen en vuurwerk maakt deel uit van de politieverordening.

 • Tom Van Houtte

  10.000 euro voor nieuwe bevloering Jeugdcentrum

  De raad heeft ingestemd met de toekenning van een maximale investeringstoelage van 10.000 euro voor het Jeugdcentrum, omdat de uitbaters van de cafetaria de bevloering willen vernieuwen.

  De nieuwe uitbaters van de cafetaria Jeugdcentrum willen in een nieuwe vloer investeren.

  De nieuwe uitbaters van de cafetaria Jeugdcentrum willen in een nieuwe vloer investeren. © Foto a-HDV

 • Tom Van Houtte

  Diefstal op containerpark Beveren-Leie

  Tussen 2 en 4 december van vorig jaar werd ingebroken in het bakkenpark aan de Leenakkerstraat in Beveren-Leie waarbij de brandkast inclusief een geldsom van 745 euro werd ontvreemd. Dat tekort wordt nu bijgepast door de stad.

 • Tom Van Houtte

  PZ Mira krijgt bijna 3,5 miljoen euro van Waregem

  De raad heeft de stedelijke dotatie 2016 voor de politiezone Mira goedgekeurd. Het gaat om een werkingstoelage van 3.294.132 euro en een investeringstoelage van 144.181 euro.

  Mario Verhellen (SP.A) vindt dat de zone Mira meer agenten zou kunnen gebruiken. "In Deerlijk en Harelbeke loopt er 1 agent rond per 593 inwoners, in Deinze en Zulte 1 per 535. Wij hebben er maar 1 voor 696 inwoners. Niet moeiijk dat we vaak van burgers te horen krijgen dat er wel wat meer mag worden gecontroleerd, bijvoorbeeld op foutparkeren. Ik vind dat nog altijd het werk van de politie. Daarom zal SP.A zich op dit punt onthouden."

  Kurt Vanryckeghem (CD&V): "Als wij proportioneel meer manschappen willen, moeten de andere gemeenten van de zone bereid zijn daar in mee te stappen. Wij hebben hier dus niet alleen over te beslissen."

  Xander Pruvoost (N-VA): "Er wordt in de wandelgangen van onze politie gesproken over een mogelijke fusie met PZ Gavers. Welke gevolgen kan dat hebben?"

  Burgemeester Vanryckeghem: "Er zijn gesprekken met het oog op een intensere samenwerking, maar een fusie is zeker nog niet aan de orde."

 • Tom Van Houtte

  De gemeenteraad is begonnen

  Burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V) heeft zonet de februarizitting geopend met droevig nieuws. Zondag overleed eregemeenteraadslid Jacob Lissens. Hij zetelde namens SP.A tussen 1989 en 2000 in de Waregemse raad.

 • Tom Van Houtte

  Wie gaf toestemming om bomen Meersstraat om te hakken?

  Mario Verhellen en SP.A voelen zich koud gepakt. "Wie gaf opdracht om de mooie bomen ter hoogte van het duikerslokaal in de Meersstraat om te hakken, terwijl de gemeenteraad het herinrichtingsplan in verband met de omgevingsaanleg Regenboogstadion nog niet goedkeurde? Werd hiervoor een kapvergunning aangevraagd en verkregen?" Het antwoord van de betrokken schepen volgt ongetwijfeld vanavond

  De bomen van de Meersstraat, toen ze er nog liefelijk stonden.

  De bomen van de Meersstraat, toen ze er nog liefelijk stonden. © Foto a-HDV

 • Tom Van Houtte

  In een notendop

  HDV

  HDV © HDV

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!