Live Herbeleef de gemeenteraad van Waregem : stadsbestuur bekijkt parkeerproblematiek langs N382

01/12/15 om 15:14 - Bijgewerkt om 20:43

Op de agenda van de gemeenteraad stonden 26 punten in openbare zitting, met inbegrip van vragen van drie leden van de oppositie : Jan Balduck en Mario Verhellen (2).

 • Lieven Vancoillie

  Einde van de zitting

  Voorzitter-burgemeester Kurt Vanryckeghem sluit de zitting.

 • Lieven Vancoillie

  Tony Demuytere (Groen) neemt afscheid van gemeenteraad

  Op het einde van de zitting neemt Tony Demuytere nog het woord. Hij verlaat binnenkort als Groen-vertegenwoordiger de gemeenteraad en wordt opgevolgd door Inge Vandevelde. "Ik pleit voor meer waardering voor jongeren, anders gaat er veel kwaliteit verloren. De tijd van gaan (in de politiek) is nu gekomen. Ik hoop dat Inge dat verhaal verder kan zetten en dat een en ander wordt gerealiseerd", aldus een geëmotioneerde Tony Demuytere. Burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V) sprak ook zijn waardering uit voor het afscheidnemend raadslid.

 • Lieven Vancoillie

  SP.A klaagt onveilige situatie met geparkeerde vrachtwagens aan

  Langs de N382 staan elke dag en avond tientallen vrachtwagens en opleggers geparkeerd. "Gevaarlijk", vindt SP.A-raadslid Mario Verhellen. "Deze voertuigen staan niet altijd correct geparkeerd of zijn onvoldoende verlicht. De parkeerzone E17 in Kruishoutem zal betalen worden, en er wordt bewaking voorzien. Dat zal de druk nog vergroten : nog meer vrachtwagens zullen gratis langs de N382 blijven staan. Dit parkeren moet worden ontmoedigd."

  "Bepaalde stroken zijn te smal", zegt schepen Kristof Chanterie (CD&V). "Op smalle stroken, bij het fietspad, moet er een parkeerverbod komen. Het is nog beter dat men daar parkeert dan bijvoorbeeld in de wijken. We moeten opletten dat we het probleem niet verschuiven." Burgemeester Kurt Vanryckeghem : "We zullen de vraag in het overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer meenemen."

  HDV

  HDV © HDV

 • Lieven Vancoillie

  Geen specifieke parkeerkaart van de stad voor zorgverstrekkers

  In het belastingreglement op het gebruik van parkeerautomaten en betaalparkeerkaarten zijn een aantal beroepscategorieën vrijgesteld : personen met een handicap, diensten gezinszorg, huisartsen, kinesisten... "Waar bijvoorbeeld (dieren)artsen wel over een kenteken beschikken, geldt zo'n systeem echter niet voor verschillende thuiszorgdiensten en diensten gezinszorg, die werkzaam zijn binnen de stad", zegt N-VA-raadslid Heidi Vandenbroeke. " We stellen voor om zorgverstrekkers, die niet beschikken over kentekens op hun privé wagen, een specifieke parkeerkaart te leveren. Medewerkers van Familiehulp kregen al een vrijstelling. Anderen zijn niet op de hoogte van deze gunstmaatregel", aldus N-VA'er Heidi Vandenbroeke.

  "Die vraag van Familiehulp kwam in het kader van het nieuwe parkeerbeleid", zegt schepen Kristof Chanterie (CD&V). "Zij krijgen ook geen speciale kaart. Ons huidig reglement is nog zes maanden van toepassing. Die zorgverstrekkers moeten zich kenbaar maken. Ze kunnen dat perfect doen met een kaart die ze van hun organisatie krijgen. Dat is voor ons nu voldoende. Een kaart kan ook nagemaakt worden. Ze moeten gelegitimeerd worden door hun organisatie. In het nieuw systeem wordt dit door opgevangen door de softwaren. Die specifieke kaarten zijn nu niet meer nodig. Voor de toekomst zullen de zorgorganisaties aangeschreven worden."

  HDV

  HDV © HDV

 • Lieven Vancoillie

  Waregem herbestemt 140 stukken uit landbouwcollectie

  Landbouwstukken, die op het Goed te Nieuwenhove en in de loods op het containerpark in de Lindestraat stonden, werden in samenspraak met het Centrum voor Agrarische Geschiedenis en de provincie West-Vlaanderen volledig geregistreerd. "Uit het verslag blijkt dat er geen waardevolle of zeldzame stukken in de collectie zitten. Vaak gaat het om een onsamenhangende verzameling stukken, waarvan de meeste zelfs niet uit Waregem afkomstig zijn", zegt verslaggever Nele Coussement (CD&V). Er wordt voor de collectie een herbestemming gezocht. Het college zal die collectie schenken aan de meest geschikt gevonden nieuwe eigenaar.

 • Lieven Vancoillie

  Muziekinstrumenten voor Waregem, Anzegem en Dentergem worden centraal aangekocht

  De stedelijke academies van Waregem, Anzegem en Dentergem hebben een nieuw samenwerkingsprotocol ondertekend. "De voornaamste wijziging is dat de muziekinstrumenten voortaan centraal worden aangekocht door de stad Waregem", aldus Nele Coussement (CD&V). Het herstel van instrumenten zal ook door Waregem gebeuren met een jaarlijkse verrekening voor Anzegem en Dentergem.

 • Lieven Vancoillie

  Bezoekers mogen Goed te Nieuwenhove niet oprijden

  Gewone bezoekers van (de horecazaak) Goed te Nieuwenhove mogen niet langer met de wagen het domein oprijden. "Prioritaire voertuigen uiteraard wel, ook voertuigen op basis van een speciale vergunning (toezicht, aanwonenden en leveranciers, ophalers vuilnis...). Voor voertuigen van personen met een handicap wordt extra parkeerruimte voorzien in de Gaston Martensstraat."

  HDV

  HDV © HDV

 • Lieven Vancoillie

  Mario Verhellen (SP.A) : "Evolutie van inkomsten in de gaten houden"

  Bij de bespreking van de budgetwijziging merkte SP.A-raadslid Mario Verhellen op dat de inkomsten uit de personenbelasting met 300.00 euro dalen. "Verder zijn er alsmaar meer cliënten van het OCMW en neemt de vergrijzing verder toe. Dat is een evolutie die we in de gaten moeten houden." Volgens financieschepen Rik Soens (CD&V) is er geen reden tot ongerustheid. "Je moet de evolutie over verschillende jaren zien. Het klopt dat de vergrijzing in het centrum toeneemt, niet in de rand, waar veel jonge gezinnen bijkomen."

  Mario Verhellen

  Mario Verhellen © HDV

 • Lieven Vancoillie

  Bijkomende werken door boomverzorger in het park Casier

  Door een gespecialiseerde boomverzorger werd in het park Casier een inspectie uitgevoerd op de bomen. Op basis van deze inspectie werd door de landschapsarchitect een ontwerp gemaakt voor het uitvoeren van de boomverzorging. Een groot deel van de werken werd intussen uitgevoerd. Goedkeuring wordt nu gegeven aan enkele bijkomende werken : de verwijdering van één paardenkastanje met een holle ruimte in de stam; snoeien, uitlichten kroon en verwijderen dood hout van vier paardenkastanjes en het voorzien van een extra takkenril. De bijkomende kosten worden geraamd op 2.250 euro, inclusief btw.

  HDV

  HDV © HDV

 • Lieven Vancoillie

  Stad huurt verder gebouw voor bib in Sint-Eloois-Vijve

  Voor de uitbating van de lokale bibliotheekafdeling in Sint-Eloois-Vijve wordt een deel van een handelspand in de Koekoekstraat gehuurd. Deze huurovereenkomst liep af op 30 november. Goedkeuring wordt gegeven aan de verlening van die overeenkomst voor 9 jaar, om de drie jaar op te zeggen.

  WPI

  WPI © WPI

 • Lieven Vancoillie

  Aanpassing belasting op leegstaande en/of onafgewerkte gebouwen

  De stad Waregem heft sinds 2013 een belasting op leegstaande en/of onafgewerkte gebouwen. Bij de opmaak van het leegstandsregister werden nu een aantal problemen vastgesteld. Die worden rechtgezet. Er wordt onder meer een vrijstelling verleend van maximum twee jaar na het uitvoerbaar worden van de stedenbouwkundige vergunning. Wie renovatiewerken uitvoert waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning noodzakelijk is, moet wel een renovatienota indienen. Dan kan men voor één jaar een opschorting van de heffing krijgen.

 • Lieven Vancoillie

  Ontbrekende parkeerplaats 10.000 euro, ontbrekende fietsenstalling 500 euro

  Bij sommige bouwprojecten moet de bouwheer voorzien in voldoende parkeerplaatsen en fietsenstallingen. Indien dat niet gebeurt, wordt een belasting opgelegd : 10.000 euro voor een ontbrekende parkeerplaats, 500 euro voor een ontbrekende fietsenstalling. Het licht gewijzigd reglement wordt tot en met 2019 goedgekeurd.

  HDV

  HDV © HDV

 • Lieven Vancoillie

  Uitbreiding en optimalisering van parking aan zwembad De Treffer

  Volgend jaar beginnen de omgevingswerken van de tweede fase van de vernieuwing van het Regenboogstadion (koptribune kant zwembad). De ontwerper moet onder meer rekening houden met de nieuwe toegangen tot de tribune en de promenade die rond het nieuwe voetbalstadion wordt gecreëerd. De parking aan het zwembad De Treffer wordt verder geoptimaliseerd en uitgebreid. Voldoende aandacht moet ook gaan naar functionele voetgangersverbindingen en de landschappelijke integratie met groenaanleg.

  Heidi Vandenbroeke (N-VA) verweet de meerderheid dat nu toch het lokaal van de duikers moet verhuizen, integendeel wat eerst zou gezegd zijn. "Die beslissing is pas recent genomen", aldus burgemeester Kurt Vanryckeghem. "We hebben dus niet gelogen." SP.A-raadslid Mario Verhellen hoopte dat er geen parkeerplaatsen bijkomen. Die komen er wel, aldus de burgemeester.

 • Lieven Vancoillie

  Aanpassing van de belasting op onafgewerkte gebouwen

  Sinds enkele jaren heft de stad Waregem een belasting op leegstaande en/of onafgewerkte gebouwen. Bij de opmaak van het leegstandregister werden een aantal problemen vastgesteld.

  Er wordt nu onder meer een vrijstelling van maximum twee jaren verleend na het uitvoerbaar worden van de stedenbouwkundige vergunning.

  Voor renovatiewerken zonder noodzakelijke vergunning moet een renovatiedossier worden ingediend. Dan kan de verbouwer voor één jaar de opschorting van de heffing krijgen.

 • Lieven Vancoillie

  SP.A wil maatregelen tegen onveilig geparkeerde vrachtwagens

  Elke dag en avond staan langs de N382 tientallen wagens en opleggers geparkeerd. Volgens SP.A'er Mario Verhellen is dat een heel gevaarlijke situatie.

  "Er moeten maatregelen komen om dit parkeren te ontmoedigen, zeker nu de parking op de E17 in Kruishoutem betalend zal worden. Dat zal de parkeerdruk langs de N382 nog vergroten."

 • Lieven Vancoillie

  In een notendop

  Zo is de Waregemse raad verdeeld.

  Zo is de Waregemse raad verdeeld. © GF

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!