Live Herbeleef de gemeenteraad van Veurne

26/10/15 om 13:08 - Bijgewerkt om 22:43

Maandagavond kwam de gemeenteraad van Veurne samen. Wouter Vanlouwe (N-VA) plande een interpellatie voor meer uitleg over de beslissing tot de verkoop en de renovatie van het klooster van de Blauwe Zusters.

 • Matthias Feyen

  Daar is het klooster van de Blauwe Zusters weer (3)

  Jan Verfaillie (CD&V) aan Wouter Vanlouwe: "Het siert u dat u zo diep graaft in dit dossier, maar je moet opletten dat je niet te diep graaft. Anders kom je aan de andere kant van de wereld uit. U mag blijven vragen stellen over dit dossier, je kan er oneindig veel vragen over stellen. Bedankt voor uw interpellatie en ik kijk uit naar nieuwe gedachtenwisselingen in de toekomst."

  Wouter Vanlouwe (N-VA): "Helaas is de rode stekker (sic) uit dit dossier getrokken."

 • Matthias Feyen

  Daar is het klooster van de Blauwe Zusters weer (2)

  Wouter Vanlouwe (N-VA): "De enige subsidie die werd aangevraagd was in 2005 aan toenmalig Frank Vandenbroucke"

  Jan Verfaillie (CD&V): "Leeft die nog?"

  Wouter Vanlouwe (N-VA): "Best dat Freya Van den Bossche er niet bij was betrokken, want die zou er nog wat zonnepanelen hebben opgesmeten waardoor de kosten helemaal uit de pan zouden swingen."

  Jan Verfaillie (CD&V): "Alle gekheid op een stokje. In 2009 werd een vergunning verkregen om het gebouw te restaureren. Een nieuwe meerderheid betekent nieuwe krachtlijnen. Als bevoegd schepen van Patrimonium voer ik beslissingen uit. Er is geen subdidieaanvraag geweest voor het klooster van de Blauwe Zusters. De laatste aanvraag aan het studiebureau was in 2011 en bedroeg ruim 99.000 euro. De contractuele band tussen het subsidiebureau en het stadsbestuur is verbroken."

 • Matthias Feyen

  Daar is het klooster van de Blauwe Zusters weer

  Wouter Vanlouwe (N-VA) interpelleert over de beslissing tot de verkoop en de renovatie van het klooster van de Blauwe Zusters. "De berekening dat de keuze om een nieuwe stedelijke academie op te richten op de site van de oude brandweerkazerne 2,5 miljoen euro goedkoper zou zijn voor het stadsbestuur van Veurne klopt niet."

 • Matthias Feyen

  Klachten van buurtbewoners over ongemakken

  Jan Vetters (N-VA) opent de interpellatieronde met een tussenkomst over klachten van de bewoners over ongemakken in de wijk van de nieuwe verkavelingen achter de Burgweg. "Die oude boerenweg is niet geschikt om veel verkeer te slikken."

  Schepen Pascal Sticker (Veurne Plus): "Ons een gebrek aan visie verwijten is meer dan een brug te ver."

 • Matthias Feyen

  Burgemeester verwijt oppositieraadslid gebrek aan respect

  Matthijs Dekeyser (N-VA) voegde een extra dagordepunt toe in verband met dierenwelzijn. "Momenteel is het nog niet mogelijk om een GAS-boete uit te schrijven voor dierenmishandeling. Met de aanpassing van het reglement wil ik dit mogelijk maken zodat men een duidelijk beeld geeft dat dit niet door de beugel kan. Zo kunnen we ook korter op de bal spelen", klonk het vorige week in Het Wekelijks Nieuws Kust.

  Het raadslid beslist om het punt in te trekken. Burgemeester Peter Roose verwijt hem een gebrek aan respect omdat de administratie een antwoord had voorzien. "U bent nieuw in deze raad, dat begrijp ik, maar het is een gesprek aan respect als u zonder overleg beslist om kort voor de start van de zitting uw punt in te trekken."

  Wouter Vanlouwe (N-VA) neemt het op voor zijn fractiegenoot en zegt dat de meerderheid in het verleden ook al eens soortgelijke beslissingen nam.

 • Matthias Feyen

  Beheer van het molentje Decroos

  Enkele maanden geleden heeft het stadsbestuur van Veurne de staakmolen van Eggewaartskapelle in erfpacht genomen. Er werd een nieuwe molenaar aangesteld en de windmolen is weer maalvaardig. De raad stemt unaniem in met de samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams Gewest en de stad Veurne inzake het beheer van het molentje in Eggewaartskapelle

  LD

  LD © LD

 • Matthias Feyen

  Restauratiepremie voor renovatie

  Ook de vaststelling van de bijkomende restauratiepremie voor de renovatie van de daken en het gevelschrijnwerk van het Oud Sint-Janshospitaal wordt goedgekeurd. Wouter Vanlouwe (N-VA): "Blijkbaar kunnen zij wel hun erfgoed bewaren en de nodige premies aanvragen, maar daarover straks meer in mijn interpellatie."

  Het oppositieraadslid doelt op het klooster van de Blauwe Zusters.

 • Matthias Feyen

  Beheersplan Houtem

  De vaststelling van de lastvoorwaarden en gunningswijze voor het opmaken van het beheersplan Houtem ligt op tafel. Schepen Anne Dequidt (CD&V) geeft uitleg. Het punt wordt unaniem goedgekeurd.

 • Matthias Feyen

  Agendapunt ingetrokken

  Op de agenda staat de vaststelling van de lastvoorwaarden en gunningswijze voor het leveren van hout voor het dienstjaar 2016. Het agendapunt wordt ingetrokken. Schepen Anne Dequidt (CD&V): "We zijn bezig met andere gemeenten om samen te werken. De administratie ging hier wat te snel te werk. Dit punt wordt uitgesteld naar een volgende gemeenteraad.

  "De eerste stap naar de fusie was gezet, maar blijkbaar niet", lacht Wouter Vanlouwe. (N-VA)

 • Matthias Feyen

  Geroezemoes

  Schepen Celine Mouton (Veurne Plus) geeft toelichting bij de vaststelling van het reglement op vlak van de medewerking aan feestelijkheden en opheffing van het besluit van 26 mei 2014.

  Wouter Vanlouwe (N-VA) zegt al lachend dat de schepen het punt van de vuilniszakken nogal anekdotisch aanhaalt.

  Mario Haelewyck (Open VLD) wil een amendement indienen, maar tijdens zijn toelichting ontstaat er wat geroezemoes. Het oppositieraadslid vraagt de voorzitter om stilte, maar die blijkt zelf even in gesprek.

 • Matthias Feyen

  Stemming over financiële verdeelsleutel

  Het punt over de Hulpverleningszone Westhoek en de brandweerzone zorgt voor een uitgebreide discussie tussen Dirk Kesteloot en Wouter Vanlouwe (N-VA) enerzijds en de meerderheidspartijen anderzijds.

  Het agendapunt wordt goedgekeurd door de meerderheid, de oppositie onthoudt zich.

 • Matthias Feyen

  Financiële verdeelsleutel en Hulpverleningszone Westhoek

  De financiële verdeelsleutel 2016-2023 en het beheer van de onroerende goederen van de Hulpverleningszone Westhoek ligt op tafel. Burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) geeft de nodige toelichting.

 • Matthias Feyen

  Parkeren in de binnenstad (2)

  Wouter Vanlouwe (N-VA): "Enkele handelaars zijn voorstander om een fietsrek te plaatsen op een parkeerplaats. Je mag twee uur plaatsen, maar heel wat mensen weten niet wanneer en hoe je de parkeerschijf gebruikt. Op de site van de stad Veurne staat bovendien dat je tot zaterdag kan parkeren."

  Jef Goens (CD&V): "We zullen dit aanpassen op onze website." Het punt wordt goedgekeurd door de meerheid en Mario Haelewyck. De oppositie onthoudt zich.

 • Matthias Feyen

  Parkeren in de binnenstad

  De gemeenteraadsleden bespreken de vaststelling van de voorwaarden voor de concessie van openbare dienst in verband met de controle op het parkeren met beperkte parkeertijd in de binnenstad.

  Peter Roose: "We willen met een rechtvaardig controlesysteem afkomen. Het aantal retributies blijft hoog. We zullen parkeersensoren introduceren die per parkeervak detecteren wanneer een vak bezet is. Dat signaal wordt doorgestuurd naar een bemande centrale die in contact staat met de parkeerwachter. We vragen aan het controlebedrijf om in een dergelijk controlesysteem te voorzien."

  Jan Vetters (N-VA): "Op korte termijn leggen we ons neer bij het systeem van de blauwe zone. Wij hebben vragen bij het contract van zes jaar. We zijn halfweg de legislatuur en dit hypothekeert de eerst drie jaar van de volgende legislatuur."

  Peter Roose (Veurne Plus): "Er zijn voldoende mogelijkheden binnen het bestek om bijsturingen te doen. Het zou ons veel geld kosten als we het contract beperken tot het einde van de legislatuur."

  Jan Verfaillie (CD&V): "Ik steun collega Roose, er spelen ook financiële consequenties. In 2004 zijn we in de markt gestapt met een externe firma voor de blauwe zone. Een parkeerboete kost 30 euro. We krijgen hiervoor op jaarbasis 130.000 tot 150.000 euro van de externe firma, weinig andere steden en gemeenten doen ons dat na. De afschrijvingsperiode moet haalbaar en betaalbaar blijven."

  Mario Haelewyck (Open VLD): "Ik steun het principe van de blauwe zone, maar zal een voertuig de plaats moeten verlaten met die sensoren? Als het zo opgemeten wordt, dan zal dat natuurlijk de stadskas minder spijzen."

  Wouter Vanlouwe (N-VA): "In tegenstelling tot deze raad hebben wij wel een rondvraag gedaan bij de bewoners. Als ik het archief van de gemeenteraad bekijk, dan stemde de socialistische fractie vroeger tegen dit punt.

  "Voorschrijdend inzicht", klinkt het vanop de meerderheidsbanken.

 • Matthias Feyen

  Ecologisch volkstuinpark

  Op de agenda staat de vaststelling van de overeenkomst met de feitelijke vereniging 'Tuinhier' tot tijdelijke ingebruikneming voor privatief gebruik van het ecologisch volkstuinpark 'Allonshof'.

  Jan Vetters (N-VA): "Is dit een vzw of een feitelijke vereniging? Ik las ergens dat het gaat om een vzw. "Het is een feitelijke vereniging", antwoordt burgemeester Peter Roose (Veurne Plus). Het punt wordt eenparig goedgekeurd.

 • Matthias Feyen

  Reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen (2)

  Dirk Kesteloot (N-VA): "We willen dat een doodgeboren kindje bij naam herinnerd wordt op de begraafplaats. Dat zal de ouders helpen bij het verwerkingsproces."

  Peter Roose (Veurne Plus): "We willen technisch en juridisch volledig correct zijn. Doodgeboren kindjes worden juridisch pas vanaf een bepaalde levensduur erkend."

  Wouter Vanlouwe (N-VA): "Soms is de vermelding van een datum voldoende. Er zijn nog grafzerken waar de roepnaam van de overledene wordt vermeld. Dat heeft ook geen juridisch belang."

  Celine Mouton (Veurne Plus): "We begrijpen uw stelling, maar alles moet volledig wettelijk geregeld worden."

 • Matthias Feyen

  Reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen

  De raad buigt zich over de wijziging van het huishoudelijk reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen. Burgemeester Peter Roose: "Het is nog altijd mogelijk om doodgeboren kinderen te begraven. Kinderen onder de 7 jaar werden vaak begraven zonder concessie. We schrijven in het reglement dat de duur voortaan 25 jaar duurt in plaats van 10 jaar. We willen meer uniformiteit en schrappen het woord 'maximaal' voor de nodige afmetingen zodat alle percelen dezelfde vorm krijgen. Wanneer er grafzerken worden geplaatst die niet aan de goedkeuring van het college voldoen, kunnen op termijn verwijderd worden. Dat was niet mogelijk in het vorige voorstel."

 • Matthias Feyen

  Garageverkoop in Eggewaartskapelle

  Op de agenda staat het punt van de verkoop van vier garages op het Askappelplein in Eggewaartskapelle, desaffectatie van een deel van het openbaar domein en de goedkeuring van de ontwerpakten. Schepen Jan Verfaillie (CD&V) geeft de nodige uitleg. "Iedereen heeft de kans gehad om een garage te verwerven", klinkt het. Het punt wordt unaniem goedgekeurd.

 • Matthias Feyen

  Verkoop pastorie Wulveringem

  De raadsleden buigen zich over het punt van de openbare verkoop van de pastorie van Wulveringem. Dirk Kesteloot (N-VA) klaagt aan dat hij het bos door de bomen niet meer ziet als het gaat over het al dan niet samen verkopen van de site en haalt aan dat hij al een publicatie zag in het notarisblad.

  Peter Roose: "Er kan pas een openbare verkoop plaatsvinden na de goedkeuring van de gemeenteraad. Wij hebben als college nog geen dag vastgelegd voor de verkoop."

  De N-VA-oppositie vraagt de stemming. Het punt woordt goedgekeurd door de meerderheid (13 stemmen). De oppositie onthoudt zich (6 stemmen).

 • Matthias Feyen

  Verkoop pastorie Wulveringem

  De raadsleden buigen zich over het punt van de openbare verkoop van de pastorie van Wulveringem. Wouter Vanlouwe (N-VA) klaagt aan dat hij het bos door de bomen niet meer ziet als het gaat over het al dan niet samen verkopen van de site en haalt aan dat hij al een publicatie zag in het notarisblad.

  Peter Roose: "Er kan pas een openbare verkoop plaatsvinden na de goedkeuring van de gemeenteraad. Wij hebben als college nog geen dag vastgelegd voor de verkoop."

  De N-VA-oppositie vraagt de stemming. Het punt woordt goedgekeurd door de meerderheid (13 stemmen). De oppositie onthoudt zich (6 stemmen).

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!