Live Herbeleef de gemeenteraad van Veurne: ongenoegen omdat er geen zitting is in maart

22/02/16 om 13:45 - Bijgewerkt om 21:35

Maandagavond kwam de raad samen voor de tweede zitting van 2016. De volgende gemeenteraad vindt pas plaats op 18 april.

 • Matthias Feyen

  Einde van de gemeenteraad

  Na anderhalf uur is de tweede zitting van het jaar achter de kiezen. Over 8 weken zijn we opnieuw paraat in de Seylsteen!

  Lees hierover ook in Krant van West-Vlaanderen, editie Het Wekelijks Nieuws Kust van vrijdag 26 februari.

 • Matthias Feyen

  Geen gemeenteraad in maart

  Voorzitter Jef Goens (CD&V) verrast met de mededeling dat er in maart geen gemeenteraad is. "Normaal komt deze raad elke vierde maandag van de maand samen, maar 28 maart is het Paasmaandag. Daarom stellen we de zitting uit naar 18 april."

  Jan Vetters (N-VA) reageert verbolgen op deze aankondiging. "Dit is niet ernstig meer. Ik schik mijn reizen altijd volgens de vierde maandag van de maand."

  Voorzitter Jef Goens (CD&V) zegt dat er in de periode van de Paasvakantie weinig dossiers zijn.

 • Matthias Feyen

  Laatste interpellaties

  Dirk Kesteloot (N-VA) houdt twee korte interpellaties in verband met het Spaans Paviljoen en het Stadspark, waarop schepen Anne Dequidt antwoord geeft.

 • Matthias Feyen

  Stand van zaken nieuw gebouw SAMWD

  Mario Haelewyck: "In september 2015 werd de herlocalisatie aangekondigd van de lokalen van het SAMWD naar de vroegere brandweerkazerne. Allerlei geruchten doen momenteel de ronde omtrent dit project, waarbij zelfs de vraag wordt gesteld of het wel zal gerealiseerd worden of realiseerbaar is. Wat is de actuele stand van zaken omtrent dit project? En als dit project zal gerealiseerd worden, zal dat gebeuren via het AGB of via de Stad Veurne?"

  Schepen Jan Verfaillie geeft uitleg bij het dossier, waarop Mario Haelewyck zijn visie op het dossier nog eens schetst. "U kan eigenlijk perfect toetreden tot onze partij", zegt Jan Verfaillie.

  "Het is flink van u dat u mijn punten meeneemt", aldus Mario Haelewyck.

  "Het is net omgekeerd", pikt Jan Verfaillie in.

  "Ik verneem dat er toch kan worden gekeken voor een parking", zegt Mario Haelewyck.

  "U kent zelf de oppervlakte van de huidige academie. Volgende zitting kan u dan zeggen dat u zich vergist heeft", repliceert Jan Verfaillie.

  "Het was gewoon een suggestie, collega", sluit Mario Haelewyck af.

 • Matthias Feyen

  Wegenwerken

  Jan Vetters (N-VA) opent de interpellatieronde. "Ik stoor mij aan de slechte toestand van het wegdek van de Gouden Hoofdstraat in Beauvoorde. Ik heb hierover vorig jaar al tussengekomen. Is het mogelijk om deze werken bij hoogdringendheid aan te besteden?"

  Schepen Anne Dequidt (CD&V): "Hoogdringendheid toepassen gaan we niet doen en wachten op Godot evenmin. De bouwvergunning wordt verwacht voor maart, de aanbesteding is in orde. De werken starten in Veurne wellicht."

  Jan Vetters: "Volgend jaar ga ik deze vraag opnieuw stellen, hopelijk zal dat dan niet meer nodig zijn."

 • Matthias Feyen

  Relighting en renovatie filterinstallatie zwembad

  Aan het woord is Sportschepen Pascal Sticker (Veurne Plus) voor het projectcontract voor de relighting en renovatie van de filterinstallatie van het zwembad. "Bedoeling is om de werkzaamheden in te plannen tijdens de jaarlijkse sluiting in de maand juni. We willen gaan voor een duurzame oplossing."

  Mario Haelewyck (Open VLD): "Kiezen we voor directe of indirecte verlichting?"

  "Ofwel komt er een directe ledverlichting. Die investering is lager qua investering en verbruik. Ofwel wordt het plafond verlicht en komt neer op een duurdere investering van om en bij de 6.000 euro. Die afweging moeten we nog maken als we voor- en nadelen afwegen. Een eventueel verblindend effect op het wateroppervlak voor zwemmers en redders moeten we bekijken. Directe verlichting geniet de voorkeur, en dan zou het budget niet overschreden worden", is het antwoord van Pascal Sticker.

  Wouter Vanlouwe (N-VA): "De provincie komt financieel tussen. Zal dat bedrag dan hoger liggen?"

  "De subsidiebelofte komt op 25.000 euro. De keuze zal aan ons zijn hoeveel facturen we zullen kunnen voorleggen op vlak van energiebesparing", zegt burgemeester Peter Roose.

 • Matthias Feyen

  Samenwerking met Koksijde

  Schepen Anne Dequidt (CD&V) geeft kort toelichting bij de samenwerkingsovereenkomst met het gemeentebestuur van Koksijde voor de heraanleg van de Torrelestraat/Torreelhoek. Het punt wordt eenparig goedgekeurd zonder discussie.

 • Matthias Feyen

  Romac Fuels NV betaalt mee in vernieuwing van het wegdek (2)

  Jan Vetters (N-VA) komt tussen bij het agendapunt, maar stelt dat het een goede zaak is. "Is die 600.000 euro volledig ten laste van Veurne?"

  Wouter Vanlouwe (N-VA) stelt zich vragen bij het cijfer van het aantal vrachtwagenbewegingen per dag (2.000) en spreekt van 2.500. "Het cijfer zal daar ergens tussen liggen", zegt burgemeester Peter Roose (Veurne Plus).

  "Het is de eerste keer dat dit gebeurt met een private partner. Kan u faciliteren dat er met de drie andere tankstations een gelijkaardige procedure wordt opgestart", vraagt Wouter Vanlouwe zich af. Tussendoor rinkelt er een gsm op de achtergrond. "Het zal Romac zijn om te weten of het punt goedgekeurd is", lacht het N-VA-raadslid.

 • Matthias Feyen

  Romac Fuels NV betaalt mee in vernieuwing van het wegdek (2)

  Jan Vetters (N-VA) komt tussen bij het agendapunt, maar stelt dat het een goede zaak is. "Is die 600.000 euro volledig ten laste van Veurne?"

  Wouter Vanlouwe (N-VA) stelt zich vragen bij het cijfer van het aantal vrachtwagenbewegingen per dag (2.000) en spreekt van 2.500. "Het cijfer zal daar ergens tussen liggen", zegt burgemeester Peter Roose (Veurne Plus).

  "Het is de eerste keer dat dit gebeurt met een private partner. Kan u faciliteren dat er met de drie andere tankstations een gelijkaardige procedure wordt opgestart", vraagt Wouter Vanlouwe zich af. Tussendoor rinkelt er een gsm op de achtergrond. "Het zal Romac zijn om te weten of het punt goedgekeurd is", lacht het N-VA-raadslid.

 • Matthias Feyen

  Romac Fuels NV betaalt mee in vernieuwing van het wegdek

  Romac Fuels NV baadt op de hoek van de Nijverheidsstraat en de Welvaartstraat op Bedrijventerrein I een tankstation uit. Veel vrachtwagens komen er hun dieseltank vullen. Het gevolg is dat het wegdek in de omgeving van het tankstation daar erg onder te leiden heeft en nu dringend aan herstel toe is.

  "We willen het wegdek op een duurzame manier herstellen", verduidelijkt burgemeester Peter Roose (Veurne Plus). "Daar is ook het bedrijf zelf het meeste bij gebaat. Er worden ter hoogte van het tankstation 2.000 vrachtwagenbewegingen per dag geregistreerd. De bewegingen die bij het op- en afrijden van de site gepaard gaan, brengen veel schade toe aan de weg. Daarnaast is er het risico op brandstofverlies, wat ook weer inwerkt op het wegdek. Daarom zijn we van oordeel dat een herstel met asfalt niet duurzaam is."

 • Matthias Feyen

  Unanieme goedkeuringen

  De samenwerkingsovereenkomst met het Rode Kruis Vlaanderen voor het project Hartveilige Stad en de agenda van de algemene vergadering EVA VZW De Vleermuis van 5 maart 2016 worden zonder enige vorm van discussie goedgekeurd.

 • Matthias Feyen

  Exclusieve zitbank

  De aanvaarding van een schenking van een exclusieve zitbank "Ghesellenbank" en het convenant personeelsbeleid van de Scholengemeenschap Strand & Polder worden eenparig goedgekeurd. Bij de exclusieve zitbank vraagt Dirk Kesteloot (N-VA) zich af waarom een stadslogo op de bank 200 euro moet kosten.

 • Matthias Feyen

  Bestuursfunctie bij Regionaal Bestuurscomité West van Eandis

  De raadsleden buigen zich over de voordracht van een kandidaat-bestuurslid in het Regionaal Bestuurscomité West van Eandis. Jef Goens (CD&V) neemt ontslag en in zijn plaats komt Jan Verfaillie (CD&V). Hij haalt het met 10 stemmen tegenover 7 stemmen voor Guido Hoste (CD&V). Er is duidelijk geen eensgezindheid bij de raadsleden.

 • Matthias Feyen

  Intern controlesysteem

  De goedkeuring van het algemeen kader 2016-2019 van het intern controlesysteem/organisatiebeheersysteem gebeurt unaniem. Burgemeester Peter Roose gaf kort uitleg bij het agendapunt.

 • Matthias Feyen

  Verkoop van de pastorie van Wulveringem

  De verkoop van de pastorie van Wulveringem ligt ter tafel. "We denken als meerderheid dat het huidige bod marktconform is; 310.000 euro."

  Mariek Stubbe (N-VA): "We verkopen een stuk erfgoed, maar dat is mijn eigen subjectieve visie. Ik vraag me wel af als het gebouw dezelfde bestemming krijgt."

  Wouter Vanlouwe (N-VA) vraagt zich af hoe het zit met de kosten van de openbare verkoop. "De kerkfabriek staat een beetje in de kou. Eerst was er samenverkoop, dan weer niet, de derde keer weer wel. Nu stellen we vast dat er een mini-openbare verkoop was op het kantoor van de notaris tussen twee bieders. Er werden kosten gemaakt voor een tweede schattingsverslag. Zullen die kosten gedeeld worden?

  Peter Roose: "De notaris heeft binnen de termijn gehandeld. Twee bieders hebben zich kenbaar gemaakt. Sommige kopers hebben niet graag dat ze in publieke belangstelling een bod moeten doen. Openbare verkoop is voor een stuk voorbijgestreefd. De kosten zullen door de koper gedragen worden, zo heb ik begrepen."

  Gemeentesecretaris Joke Jonckheere leest enkele documenten voor van de secretaris. "Er was geen eenzijdige aankoopbelofte voor het stuk tuin. Voor dat stuk hebben we nooit een bod ontvangen", zegt burgemeester Peter Roose. "De waarde van de grond voor de kerkfabriek zal waarschijnlijk dalen", meent Wouter Vanlouwe (N-VA). "We vinden het een goede zaak dat de verkoop zal plaatsvinden. We zijn volledig akkoord met de prijs, maar door de voorafgaande geschiedenis die we allemaal kennen zullen we ons onthouden bij dit punt."

  Het punt wordt goedgekeurd met 12 ja-stemmen en 5 onthoudingen.

 • Matthias Feyen

  Onthoudingen (bis)

  Burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) geeft toelichting bij de wijziging van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Veurne en doet net hetzelfde bij de beheersovereenkomst tussen de stad Veurne en het AGB. Opnieuw onthoudt de N-VA-fractie zich bij beide agendapunten.

 • Matthias Feyen

  Schepen Verfaillie geeft toelichting

  De akteneming van de interne kredietaanpassing passeert geruisloos. Schepen Jan Verfailie (CD&V) geeft toelichting, net als bij het volgende agendapunt over het reglement van de gemeentelijke activeringsheffing voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2019.

 • Matthias Feyen

  Eerste stemming

  Agendapunten 1 en 2 worden goedgekeurd met 12 ja-stemmen en 5 onthoudingen door de N-VA-fractie.

 • Matthias Feyen

  OCMW

  OCMW-voorzitter Anja Pilet (CD&V) neemt agendapunten 1 en 2 samen: de aanpassing van het meerjarenplan en het budget 2016 van het OCMW. Ze bedankt alle personeelsleden voor hun inzet.

  Wouter Vanlouwe (N-VA) vraagt naar de hogere bezettingsgraad. "Vooral de RVT-bedden stijgen inderdaad, goed voor een bezetting van 99%", is het antwoord van de OCMW-voorzitter.

  "Wij zullen ons onthouden bij beide punten", stelt Jan Vetters (N-VA) en hij verwijst naar de collega's in de OCMW-raad.

  Mario Haelewyck (Open VLD) komt ook tussen en verwijst naar zijn tussenkomst bij een vorige gemeenteraad.

  "Het gaat om een raming", zegt OCMW-voorzitter Anja Pilet.

 • Matthias Feyen

  Afwezigheden

  Matthijs Dekeyser (N-VA), Lies Dezeure (CD&V), Pieter Loose (Veurne Plus) en schepen Celine Mouton (Veurne Plus) zijn afwezig.

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!