Live HERBELEEF de gemeenteraad van Veurne: "Het sociaal weefsel wordt onder druk gezet"

25/04/16 om 15:47 - Bijgewerkt om 22:20

Na 9 weken kwam de gemeenteraad van Veurne nog eens samen. Herbeleef hier de - soms nogal administratieve - zitting.

 • Matthias Feyen

  Einde van de gemeenteraad

  Na een dikke twee uur is de gemeenteraad van april achter de rug. Afspraak op maandag 23 mei.

  Lees ook over de gemeenteraad in Krant van West-Vlaanderen, editie Het Wekelijks Nieuws Kust, van vrijdag 29 april.

 • Matthias Feyen

  Wouter Vanlouwe negeert beslissing van voorzitter

  Wouter Vanlouwe (N-VA) wil nog een kleine opmerking maken over het park, maar dat mag niet van de raadsvoorzitter. "De interpellatie is tussen twee personen."

  Het oppositieraadslid slaat de opmerking schalks in de wind en geeft snel mee "in het belang van de veiligheid" dat er een kindervoetje door het rooster in het park kan.

 • Matthias Feyen

  "Verlichtingspaal staat in de weg"

  De laatste interpellatie van de avond is ook van Dirk Kesteloot. "Kan het beeld van Paul Delvaux in het vernieuwd park tegenover de verlichtingspaal nog verplaatst worden? Bij het nemen van frontale foto's zal die paal nog altijd in de weg staan."

  "Er is een schoonheidsfoutje, maar we gaan de paal verzetten. Eandis moet toch nog komen", aldus schepen Anne Dequidt (CD&V).

 • Matthias Feyen

  Waterput op De Motte in stadspark

  Dirk Kesteloot (N-VA) vraagt naar de stand van zaken van de verdwenen waterput op De Motte "In het park zal geen plaats meer zijn voor de waterput op De Motte. Deze waterput was een reconstructie van een waterput die bij de opgravingen van De Motte aangetroffen is. Volgens een archeoloog had deze waterput een grote historische waarde", klonk het eerder in Het Wekelijks Nieuws.

  "Ik heb gezien dat u deze interpellatie weken geleden al aan bod bracht in de pers", zei schepen Anne Dequidt (CD&V). "Soms moet je rap zijn", repliceerde Dirk Kesteloot. "Te rap is natuurlijk ook niet goed", aldus de schepen. "Op 29 december 2014 werd het plan voorgesteld op de gemeenteraad. Er komen een drietal infoborden op de site. Meerdere historici raken het niet eens over de betekenis van put. Misschien was de put van emotionele waarde."

  "Het gaat om educatief materiaal, dat is altijd interessant voor gidsen", aldus Dirk Kesteloot (N-VA). "Gaat het om een vergetelheid van het studiebureau misschien", vraagt Jan Vetters (N-VA) zich af. "We hebben samengezeten met de dienst erfgoed", aldus nog Anne Dequidt.

 • Matthias Feyen

  Bestemming van kerken in Veurne

  Dirk Kesteloot (N-VA) opent de interpellatieronde. "Een verregaande 'ontkerkelijking' is een maatschappelijk feit geworden. Een her- of nevenbestemming kan een opportuniteit zijn voor een nieuwe invulling. Is de opmaak van een kerkenbeleidsplan gestart?"

  "De opmaak van het plan is reeds gestart. We overleggen met de respectievelijke kerkfabrieken voor hun toekomstvisie. Begin 2017 is mogelijk qua timing", antwoordt burgemeester Peter Roose.

 • Matthias Feyen

  Bewakingscamera aan politiecommissariaat

  Er komt een bewakingscamera aan het politiecommissariaat. "Cameratoezicht draagt bij tot de veiligheid van het onthaalpersoneel in het politiecommissariaat en is een nuttig hulpmiddel voor de waarneming van beschadigingen aan het politiecommissariaat. "De beelden worden een maand bewaard", aldus burgemeester Peter Roose.

  Dirk Kesteloot vraagt naar de APR-camera's, maar "dat maakt geen deel uit van het dossier", zegt burgemeester Peter Roose, die toch antwoord geeft op de vraag.

 • Matthias Feyen

  Bouw van een fiets- en voetgangersbrug

  Pascal Sticker (Veurne Plus) geeft toelichting bij de samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Veurne, Zuidburg CVBA en Zuidco BVBA voor de bouw van een fiets- en voetgangersbrug ter hoogte van het sluizencomplex. "Ik stel de mobiliteit van Veurne in vraag, laat Mario Haelewyck (Open VLD) weten na een tussenkomst van schepen Jan Verfaillie.

  "We wijken af van het inhoudelijke punt", zegt voorzitter Jef Goens. "Het is allemaal hypothetisch, want wij beschikken niet over plannen, maar kan je met 1,2 miljoen euro een brug bouwen", vraagt Jan Vetters (N-VA). Even is er wat verwarring over de situering van de brug. "Jullie moeten toch al plannen hebben van de bouw, want de stad is financieel mee verantwoordelijk", stelt Wouter Vanlouwe (N-VA).

  Er volgt een uitgesponnen discussie tussen de meerderheid en Wouter Vanlouwe en een leuke slip of the tongue om iets in het "Vetters" te zetten. "We hebben er een nieuw woord bij", lacht voorzitter Jef Goens.

 • Matthias Feyen

  Renovatie OC Caroline in Vinkem

  Het stadsbestuur is gebaat met een duurzame oplossing voor de renovatie van de stookplaats van OC Caroline in Vinkem. Na een korte toelichting door schepen Anne Dequidt (CD&V) wordt het agendapunt - bij hoogdringendheid van het projectcontract - unaniem goedgekeurd.

 • Matthias Feyen

  "Vestzak-broekzakoperatie"

  Mario Haelewyck (Open VLD) komt tussen bij de hervaststelling van het reglement van de medewerking aan feestelijkheden. De inhoud van het voorstel is het toevoegen van praattafels en vloerplaten om sportvloeren te beschermen aan de lijst met te ontlenen materialen.

  "De verenigingen ontvangen subsidies die ze voor een groot stuk terugbetalen onder de vorm van te betalen prestaties", komt Mario Haelewyck tussen. "Hier is sprake van een vestzak-broekzakoperatie. Op deze manier wordt het sociaal weefsel onder druk gezet. Mijn amendement is dat de tekst 'volgende organisaties genieten een korting van 50% ter financiële ondersteuning van de Veurnse verenigingen' wordt aangepast naar 75%.

  "Je gaat kort door de bocht, collega", reageert schepen Celine Mouton (Veurne Plus). "Wij willen het verenigingsleven steunen. We willen dat ze met de inhoud van de projecten naar ons komen om te overleggen. Er is een verhoging geweest in de subsidies, er zijn jeugdsubsidies geweest en we hebben dit jaar enorm geïnvesteerd in het meubilair van de ontmoetingscentra. De centen die binnengekomen zijn, hebben we in het verenigingsleven geïnvesteerd."

  "Wij verhuren meer materiaal dan vroeger. Door het raamcontract kunnen de verenigingen aan een schappelijke prijs materiaal huren. Details van de ontvangsten geven? Het is voor ons het eerst dat we die cijfers zien", reageert Peter Roose.

  "De uitgaven zijn ook gestegen, dus hier is wel sprake van een soort vestzak-broekzakoperatie", stelt Wouter Vanlouwe.

  "Ik wil een formele belofte dat de cijfer geanalyseerd zullen worden. Kan u dat opnemen in het verslag van de gemeenteraad", aldus Mario Haelewyck.

 • Matthias Feyen

  Gewichtsbeperking in tal van straten

  Bij het aanvullend verkeersreglement omtrent het invoeren van gewichtsbeperking in de Tarwestraat, Steengracht West, Landbouwersstraat, Bulskampstraat, Krommegracht, Molendreef, Oerenstraat, Gouden Hoofdstraat, de Zwart Paardstraat en de Schaapstraat stelt Marieke Stubbe (N-VA) dat er een sluipweg is. "Ik heb dat bekeken, maar die weg ligt deels op het grondgebied van Alveringem. Ik zal dat met mijn collega bespreken", reageert de burgemeester.

 • Matthias Feyen

  Eerste echte discussie

  De jaarrekening 2015 van de interlokale vereniging WesthoekSportOverleg ligt ter discussie. Na een woordje uitleg door schepen van Sport Pascal Sticker (Veurne Plus) komt Dirk Kesteloot (N-VA) tussen. "Er zijn meerdere scholen afgehaakt", stelt het raadslid.

  "We kunnen scholen niet binden en verplichten om in te tekenen. Dat kan eventueel aan de maximumfactuur liggen", stelt de schepen.

  "Best eens contact opnemen met de scholen om de concrete reden te weten dan", vult Wouter Vanlouwe (N-VA) aan.

  "U gaat ervan uit dat de communicatie er niet geweest is, die conclusie zou ik niet trekken", kaatst Pascal Sticker terug.

 • Matthias Feyen

  Informatieveiligheidsplan

  Het informatieveiligheidsplan wordt unaniem goedgekeurd. Het OCMW Veurne heeft reeds een document informatieveiligheidsplan opgemaakt en de aangestelde informatieveiligheidsconsulent van de stad, in samenwerking met de adjunctinformatieveiligheidsconsulent van het OCMW, heeft daarop verder gewerkt over alle aspecten van de informatieveiligheid. "Het plan geeft een overzicht van de prioriteiten en concrete maatregelen die de stad wil nemen in het kader van het uitbouwen van een informatieveiligheidsbeleid voor de stad Veurne. Dit beleid vertaalt zich praktisch in een informatieveiligheidsplan voor een termijn van drie jaar dat jaarlijks herzien kan worden en zo nodig aangepast op advies van de veiligheidscel. Geen onbelangrijk punt, want voor hacken moeten we waakzaam zijn", aldus burgemeester Peter Roose.

 • Matthias Feyen

  Duidelijke taal gevraagd

  Schepen Nathalie Delva licht het charter 'geletterde gemeente' - een initiatief van het centrum voor basiseducatie in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen - toe. Het initiatief moet de betrokkenheid van burgers bij het beleid verhogen en ervoor zorgen dat dienstverlening toegankelijk is voor iedereen door het gebruik van klare, begrijpbare en duidelijke taal.

  Het punt wordt - na een uitgebreide uitleg van de schepen - unaniem goedgekeurd.

 • Matthias Feyen

  Schepen van Onderwijs aan het woord.

  Na toelichting van Onderwijsschepen Nathalie Delva (CD&V) worden de algemene afspraken op vlak van functiebeschrijving en het evaluatiereglement voor het gesubsidieerd personeel van de gemeentelijke lagere school Steenkerke unaniem goedgekeurd.

 • Matthias Feyen

  Bouwdossier die er niet is

  De definitieve vaststelling van de verkoop van de groenzone in de Klinieklaan aan de aangelanden ligt op tafel. Wouter Vanlouwe (N-VA) vraagt toelichting aan schepen Jan Verfaillie (CD&V), maar die speelt de bal door naar burgemeester Peter Roose (Veurne Plus). "Het is algemeen beleid", lacht de schepen.

  "Ik kan geen standpunt innemen over een bouwdossier die er niet is", repliceert de burgemeester op de vraag van Wouter Vanlouwe.

 • Matthias Feyen

  Rooilijnplannen van de Roesdammestraat

  De voorlopige vaststelling van het ontwerp van de aangepaste gemeentelijke rooilijnplannen van de Roesdammestraat ligt ter tafel. Schepen Pascal Sticker (Veurne Plus) geeft kort toelichting.

  De aangepaste gemeentelijke rooilijnenplannen voor de Roesdammestraat, zoals overgemaakt door studiebureau Lobelle, worden unaniem voorlopig vastgesteld.

 • Matthias Feyen

  Nog maar eens een stemronde

  Er moet een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van de IVVO aangeduid worden. Met 19 stemmen krijgt Jef Germonpré (CD&V) net niet alle stemmen achter zijn naam.

 • Matthias Feyen

  Buitengewone algemene vergadering IVVO

  De statutenwijziging en de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de IVVO op 21 juni 2016 passeert geruisloos.

 • Matthias Feyen

  Opnieuw een stemronde

  Er moet opnieuw een vertegenwoordiger aangeduid worden, deze keer voor de algemene vergadering van FIGGA. Jonas Bel (Veurne Plus) komt uit de bus.

 • Matthias Feyen

  Applaus voor oppositieraadslid

  Guido Hoste zorgt opnieuw voor de ludieke noot. De ancien van CD&V Veurne maakt de raadsleden erop attent dat het gisteren de verjaardag van Matthijs Dekeyser (N-VA) was. Die krijgt dan ook een applaus van de raadsleden.

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!