Live Herbeleef de gemeenteraad van Tielt : Werking buitenschoolse opvang Tanneke wordt bekeken na klachten

02/07/15 om 11:47 - Bijgewerkt om 21:44

Op de vooravond van de Tieltse Europafeesten kwamen de raadsleden voor de laatste keer voor de zomervakantie bijeen.

 • Lieven Vancoillie

  Prettige vakantie, leuke Tieltse Europafeesten !

  Burgemeester Els De Rammelaere (N-VA) sluit de openbare zitting van de gemeenteraad af met een boodschap. "We wensen iedereen een prettige vakantie en dit weekend leuke Tieltse Europafeesten."

  Regi

  Regi © GF

 • Lieven Vancoillie

  Tielt wil motie neerleggen tegen verminderde dienstverlening in station

  Vic Verbrugghe (SP.A) legt een motie neer met betrekking tot de verminderde dienstverlening in het station van Tielt. Burgemeester Els De Rammelaere (N-VA) hoopt dat iedereen die zal onderschrijven. De raadsleden willen dat de NMBS de dienstverlening in het station niet verder afbouwt.

  Station Tielt

  Station Tielt © Ronny Neirinck

 • Lieven Vancoillie

  CD&V geeft mobiliteitsschepen Guido Mehuys weer huiswerk mee...

  Joris Uyttenhove (CD&V) wil weer aandacht voor een betere signalisatie in het parkeerbeleid, zoals eerder aangehaald. "Er kan bijvoorbeeld op de Markt anders geparkeerd worden tijdens de week dan op zaterdag, met de Boerenmarkt. Daar moet voldoende aandacht naar gaan bij het uittekenen van de nieuwe signalisatie." "Ik heb weer huiswerk", merkte schepen Guido Mehuys (SP.A) met een kwinkslag op.

 • Lieven Vancoillie

  Stad wil groen aanplanten om vandalisme tegen te gaan op Dierdonk

  Schepen Simon Bekaert (SP.A) : "De Tieltse Bouwmaatschappij is geen eigenaar van die gronden. Dat is de firma Bostoen."

  Schepen Margot Baekelandt (SP.A) : "Het signaal werd door kinderen gegeven. Ik woonde een bijeenkomst met hen bij. Met de jeugd- en de groendienst beslisten we om een en ander te herstellen. We willen ook groen aanplanten om vandalisme tegen te gaan. We hebben geluisterd naar de problemen en zullen die ook aanpakken."

 • Lieven Vancoillie

  Voetbalveld en speelplein op de wijk Dierdonk worden slecht onderhouden

  Dat vindt de oppositiepartij CD&V. Op de wijk Dierdonk bevindt zich achter een groenzone met kinderspeeltuigen ook nog een voetbalveldje. "Om de noden van de voetballende jongeren in deze wijk op te vangen werd de grond van dit pleintje destijds door de eigenaar van de achterliggende landerijen kosteloos ter beschikking gesteld van het stadsbestuur", aldus CD&V'er Joris Vande Vyvere. "De zittende pachter deed eveneens kosteloos afstand van zijn pachtrechten op dit perceel. Dit alles gebeurde bij mondelinge overeenkomst onder de voorwaarde dat het stadsbestuur zou instaan voor de aanleg en het onderhoud van dit voetbalveldje."

  "Ook werd er op vraag van de pachter rondom het terrein een hoge afsluiting geplaatst om zo de ballen binnen het terrein te houden en de omliggende teelten van de landbouwer te sparen van het veelvuldig doorlopen en doorzoeken naar verloren getrapte ballen. Daar wringt nu echter het schoentje. Door het niet regelmatig onderhouden van de omheining is deze op bepaalde plaatsen stuk. Achter de twee voetbaldoelen ligt deze omheining nagenoeg helemaal tegen de grond. Zo komen de verloren getrapte ballen altijd op het achterliggend veld terecht met beschadiging van de gewassen als gevolg."

  "Het resultaat is een boze landbouwer die de eerste vier meter van zijn perceel niet meer kan gebruiken omdat de gewassen toch altijd kapot gelopen worden en gefrustreerde kinderen die hun voetbalplein niet ten volle kunnen benutten. Volgens getuigen is het afvallen van de beschermingsnetten een gevolg van het feit dat de doelen te dicht bij de omheining staan. De jongeren kunnen bovenop die doelen klimmen en de beschermingsnetten gebruiken als een soort hangmat. Bovendien dient ook het voetbalveld zelf hersteld te worden omdat er voor de doelen heel wat gevaarlijke putten zijn."

  "We stellen ook vast dat het struikgewas rond het voetbalplein en het speelplein weer hoog opgegroeid is. In het verleden waren er veel overlastproblemen rond drugs waardoor toen beslist werd om de struiken laag te snoeien. Personen met minder goede bedoelingen konden er zich zo niet langer verstoppen en bleven weg. Vanuit de wijk wordt gevraagd om dit struikgewas weer kort in te snoeien zodat de wijk niet opnieuw geconfronteerd wordt met deze overlast", aldus Joris Vande Vyvere.

  "Ik hoop dat Simon Bekaert (SP.A), schepen en voorzitter van de Tieltse Bouwmaatschappij, als bemiddelaar kan optreden."

 • Lieven Vancoillie

  Nieuwe huurreglement voor socio-culturele infrastructuur op 1 januari 2016

  In november legt de bestuursmeerderheid een gewijzigd huurreglement van de socio-culturele infrastructuur (Europahal, Gildhof...) voor. Dat streeft naar een optimaler, uniform, zuiniger en duurzaam gebruik van de infrastructuur én naar een klantvriendelijk en efficiënt reservatiesysteem met een transparante opvolging. CD&V-raadslid Hilde Decoene wil graag meer info.

  "Er wordt een prijsdifferentiatie volgens organisator en activiteit vastgelegd waarbij men vijf categorieën van organisatoren onderscheidt. De tarieven worden in een tweede fase vastgelegd. Bij die tarifering wordt rekening gehouden met de aard van de organisatie: fuiven en feestelijkheden, socioculturele activiteiten en opbouw- en afbraakactiviteiten tijdens de week."

  "Op het cultuurforum van 23 maart en de gemeenteraadscommissie Socio-culturele materies van 30 maart kwam dit onderwerp eveneens aan bod. We kunnen deze verandering alleen maar toejuichen. Een uniformisering en een efficiënter reservatiesysteem is dringend aan de orde. In het verslag van deze gemeenteraadscommissie staat vermeld: "het ontwerpreglement zal weer voorgebracht worden op de GR-commissie en zal ruim op voorhand bezorgd worden aan de leden".

  "We zijn ondertussen 4 maanden verder en het ontwerpreglement is nog niet ter beschikking gesteld. Daarentegen stellen we wel vast dat de prijzen voor het huren van de Europahal voor bepaalde verenigingen nagenoeg verdubbeld zijn. Voor die verenigingen betekent dit een zware last , wat we heel sterk betreuren."

  Hilde Decoene (CD&V) : "Voor heel wat verenigingen die voor hun werking een 3-tal keer per jaar de Europahal afhuren betekent dit een financiële aderlating. Rekenen we daarbij dat telkens nog 616 of 768 euro waarborg dient betaald te worden. We vinden het heel spijtig dat de nieuwe prijzen al vermeld worden op de contracten en meegedeeld worden aan de verenigingen zonder enig overleg noch in de raad van bestuur van Cultuurcentrum, noch in de commissie Socio-culturele materies."

  "Bovendien wil ik graag vermelden dat al twee vergaderingen van de RVB van het CCG niet doorgingen bij gebrek aan agendapunten. Toch wel eigenaardig in tijden van grote veranderingen", aldus Hilde Decoene.

  "Er is al 17 jaar sprake van een aanpassing van de reglementen. Het is allemaal niet zo eenvoudig", zegt schepen Guido Mehuys (SP.A). "We gaan niet over het ijs van één nacht. Er is een werkgroep opgestart, die het voorbereidend werk in september afrondt. We hopen dat dit punt in november op de gemeenteraad komt. De invoering is dan voor 1 januari 2016 voorzien."

  "De waarborg wordt bijvoorbeeld gelijksteld aan de huurprijs. Het centraal reservatiepunt komt in het stadhuis. De vrijdagavond is voor ons een 'weekenddag' in het nieuwe reglement. De werkgroep zit bijeen en brengt in het najaar het nieuwe reglement voor." CD&V rekent op voldoende overleg, in samenspraak met de verschillende adviesorganen.

  Europahal

  Europahal © Foto Ronny Neirinck

 • Lieven Vancoillie

  CD&V Tielt : "Tanneke heeft meer dan een perceptieprobleem"

  Christophe Capoen (CD&V) : "We zijn niet goed bezig met Tanneke : van een heel sterk Tanneke vroeger, naar een zwak Tanneke op vandaag. De perceptie bij heel wat ouders is absoluut niet goed. Er is een groot probleem met het vertrouwen. Er was inderdaad de problematiek van de coördinatoren, en zo. Maar er is meer aan de hand. Een ommezwaai is nodig."

  Schepen Guido Mehuys (SP.A) : "We zitten in het post Dutroux-tijdperk : ouders zijn heel gevoelig over wat er met hun kinderen gebeurt, bijvoorbeeld op het vlak van absolute veiligheid. Dat ligt uiteraard heel gevoelig."

  Volgens CD&V'er Christophe Capoen is dat niet het probleem. "Het gaat niet over absolute veiligheid, of wat dan ook. Het gaat in de eerste plaats om de slecht draaiende werking, de minder goede perceptie. Daar moet werk worden van gemaakt."

  Christophe Capoen bij het Tanneke

  Christophe Capoen bij het Tanneke © Foto Ronny Neirinck

 • Lieven Vancoillie

  CD&V vraagt meer budget voor buitenschoolse kinderopvang Tanneke

  Joris Uyttenhove (CD&V) : "Niet alleen medewerkers gaan soms in de fout, maar het ontbreekt soms ook aan middelen. Een goede buitenschoolse opvang moet voldoende middelen krijgen. Dat bedrag moet worden verhoogd." Schepen Guido Mehuys (SP.A) laat weten dat de aankoop van het software-pakket al een investering is. Of er in de toekomst meer middelen worden vrijgemaakt, zal onder meer afhangen van de budgetbesprekingen die in het najaar volgen.

 • Lieven Vancoillie

  Masterplan om kinderopvang Tanneke beter te laten functioneren

  Masterplan Tanneke (schepen Guido Mehuys) :

  1. Niet meer met 16 begeleiders werken die alle lijsten invullen. Vier medewerkers worden verantwoordelijk.

  2. Samenwerking met de scholen opzetten, zodat de scholen ook de lijsten van Tanneke krijgen.

  3. Een software-pakket aankopen, zodat ouders zelf kunnen invullen wanneer hun kind komt en afgehaald moet worden.

  4. Op een andere manier werken : ook opvang op school, andere formules ? "Ik sta open voor alle voorstellen en positieve kritiek."

  Schepen Guido Mehuys en burgemeester Els De Rammelaere

  Schepen Guido Mehuys en burgemeester Els De Rammelaere © Foto Ronny Neirinck

 • Lieven Vancoillie

  Kinderopvang Tanneke was de laatste jaren 'een duiventil'

  Het kwam eerder al aan bod : in de buitenschoolse kinderopvang Tanneke loopt niet alles naar wens. CD&V'er Klaas Carrette kreeg via Facebook een noodkreet binnen van een bezorgde moeder. Ik citeer letterlijk : "Dit schooljaar zijn ze van Tanneke Tielt mijn zoon al zes (!) keer vergeten of ze zetten hem maar half af (sic) op school. Dit is ontoelaatbaar", postte de bezorgde moeder.

  De coördinator van Tanneke excuseerde zich. "We beseffen dat er in onze opvang te veel administratieve fouten worden gemaakt. We zijn dan ook aan het denken om een ander systeem in te voeren om fouten te vermijden." Na een nieuwe vergissing maakte de bezorgde moeder haar opmerkingen over aan het stadsbestuur. "Men heeft ook al eens mijn zoon aan de school gedropt, een kind van 4 jaar. Ouders brengen hun kinderen naar Tanneke om met een gerust hart te gaan werken. Maar wij lopen ongerust rond, met de telefoon in de hand. Ik hoorde ook al klachten van andere ouders", aldus de briefschrijfster.

  "We betreuren deze gang van zaken", aldus Klaas Carrette. "Het is blijkbaar een situatie die regelmatig gebeurt. Al te vaak liggen administratieve misverstanden aan de basis van deze vergissingen. We kunnen deze situatie absoluut niet aanvaarden. Kinderopvang Tanneke dient als een gemeentelijke dienst kwalitatieve en betrouwbare kinderopvang aan te bieden."

  Volgens Guido Mehuys (SP.A), bevoegd voor kinderopvang Tanneke, loopt er inderdaad heel wat fout in Tanneke. "Ik deel uw bezorgdheid. Er worden per dag lijsten opgemaakt van kinderen die moeten worden opgehaald. Het gaat in totaal om 120 kinderen. Vaak worden ook telefonisch wijzigingen doorgegeven. Op die bewuste dag kwam er ook een telefoontje over dat specifieke geval. Een verkeerde lijst werd gekopieerd. Het kindje bleef op school achter en werd later opgehaald. We beseffen dat er fouten worden gemaakt."

  "Het systeem op vandaag is archaïsch: niet duidelijk, slecht georganiseerd. Niet elke medewerker is stipt en nauwgezet, sommigen zelfs nonchalant. De mentaliteit van sommige jonge medewerkers is anders : te weinig toewijding. Er is ook veel verloop van medewerkers. Tanneke was de laatste jaren een duiventil. Maar onze kinderopvang is de laatste jaren ook sterk gegroeid, zonder wachtlijsten. Dat geeft groeiproblemen. Ook op het vlak van coördinatie liep het niet altijd zoals we hadden gehoopt."

  "Het grootste probleem : de variëteit van de lijsten. Er is ook vaak een gebrekkige opvang en begeleiding door de scholen. Zo gebeuren ook te veel fouten."

  Klaas Carrette

  Klaas Carrette © Foto Ronny Neirinck

 • Randy De Clercq

  Schepen Guido Mehuys: "Reglementen zijn er om aan te passen"

  Oppositieraadslid Hedwig Verdoodt (CD&V) stelde zich vragen bij het nieuwe bibliotheekreglement waarbij werd vastgelegd dat er vanaf nu ook e-boeks kunnen ontleend worden. "Ideaal voor de vakantie", stelde bevoegd schepen Guido Mehuys (SP.A). "Zo kun je voor de vakantie een e-boek ontlenen samen met een vijftal boeken, zo val je nooit zonder lectuur."

  Hedwig Verdoodt (CD&V) merkte op dat er slechts drie boeken per burger mogen ontleend worden volgens het reglement. "Dus zul je ook maar drie e-boeken kunnen ontlenen, niet? Of moet het reglement nu nogmaals aangepast worden?", vroeg ze zich af.

  "Och, in principe zijn het er drie, ja", vulde Guido Mehuys aan. "Maar in de praktijk worden wel meer boeken meegegegeven. Tja, reglementen zijn er om aan te passen, zeker?"

 • Lieven Vancoillie

  Bibliotheek wil verder e-boeken uitlenen, ook in deelgemeenten ?

  Bibnet, een project van de Vlaamse gemeenschap, stopt met het aanbieden van e-boeken aan lezers. De openbare bibliotheek werkte zelf een project uit om e-boeken uit te lenen op een e-reader van de bibliotheek.

  CD&V'er Vincent Byttebier vraagt om het project ook in de deelgemeenten aan te bieden, wat volgens het reglement nu niet mogelijk is. Schepen Guido Mehuys : "We kijken eerst of het zal aanslaan, of niet. Afhankelijk van de belangstelling kunnen we het dan ook in de deelgemeenten voorzien."

 • Lieven Vancoillie

  Tielt wordt Blue Assist-vriendelijke stad

  Het stadsbestuur wenst de toegankelijkheid en mobiliteit voor personen met een beperking te verhogen, zowel op gebied van dienstverlening als van communicatie. "Blue Assist is een hulpmiddel voor mensen die zich moeilijk verstaanbaar kunnen maken", zegt burgemeester Els De Rammelaere (N-VA). "Voor personen die het moeiijk hebben om informatie te begrijpen of om zelf begrepen te worden."

  Het systeem wordt ingevoerd in samenwerking met Mivalti. "Daar loopt een proefproject", zegt schepen Guido Mehuys (SP.A). "Nieuwelingen krijgen daar voldoende begeleiding. Het is echter gebleken dat deze Blue Assist een uitstekend hulpmiddel kan zijn. Voor mensen met een beperking is het niet eenvoudig om de weg te vinden, zeker niet met het openbaar vervoer of zo. We willen graag dat proefproject in Tielt lanceren."

  Ook CD&V vindt het een mooi initiatief. "Het is echter geen nieuw initiatief", zegt CD&V'er Vincent Byttebier. Het is de bedoeling om het in de volledige provincie uit te rollen.

  Blue Assist

  Blue Assist © GF

 • Lieven Vancoillie

  Trage weg tussen Mankemerriestraat en Bergstraat

  Tussen de Mankemerriestraat en de Bergstraat komt er een trage weg. CD&V-raadslid Joris Vande Vyvere formuleert een aantal opmerkingen. "We hopen door deze eenzijdige belofte tot ruiling van grond de werken vlug te kunnen uitvoeren", zegt schepen Bart Biebuyck (Open VLD).

 • Lieven Vancoillie

  Dumobil bouwt nieuwe hoofdzetel langs de Ringlaan

  De raad keurt het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Dumobil goed. Die plant in de oksel van de Felix D'Hoopstraat en de Ringlaan een nieuwe hoofdzetel.

  Dumobil

  Dumobil © Dumobil

 • Lieven Vancoillie

  Delmerensmolen in Aarsele : rijp voor de sloop ?

  Een aantal investeringen worden enkele jaren vroeger voorzien. Er worden ook een aantal budgetwijzigingen voorgesteld. Roos Tack (CD&V) : "Tielt profileert weer van enkele meevallers, meer centen van de brandweerzone en van de intercommunale Ivio. Hoewel de belastingen werden verhoogd, zal het spaarpotje tegen het einde van de legislatuur zijn gehalveerd."

  Burgemeester Els De Rammelaere (N-VA) : "Het is bij het haar gegrepen als u zegt dat het stadsbestuur cadeaus krijgt. De brandweer kost bijvoorbeeld handenvol geld. Er is ook een bedrag voor de Delmerensmolen in Aarsele voorzien. Die Delmerensmolen is op vandaag heel onstabiel. Onderzoek moet uitwijzen of de molen moet worden gesloopt, of niet. We hebben daarvoor al een bedrag voorzien. Wat er gebeurt, is op vandaag onduidelijk."

  Delmerensmolen

  Delmerensmolen © GF

 • Lieven Vancoillie

  Schepen Guido Mehuys : "CD&V 'muggenzift' over wijzigingen"

  Schepen Guido Mehuys (SP.A) vindt het positief dat er nu al minder opmerkingen over het parkeerplan zijn. "U doet aan 'muggenziften'", sneert hij naar de oppositie. Dat wordt hem niet in dank afgenomen door CD&V'er Luc Vannieuwenhuyze, die de opmerkingen geen 'muggenzifterij' vindt. "Binnen enkele weken staat u hier opnieuw met een gewijzigd plan."

  Schepen Guido Mehuys : "We stellen ons als schepencollege niet boven de bewoners. We zullen parkeren waar we geen andere plaatsen zullen innemen, in de buurt van het Maczekplein of het begin van de Tramstraat. We moeten ook ons werk doen. Anders klagen jullie weer dat we niet altijd in het college zijn."

 • Lieven Vancoillie

  CD&V blijft vragen hebben over gewijzigd parkeerplan

  Luc Vannieuwenhuyze (CD&V) : "Er werden heel wat aanpassingen aan het parkeerreglement gemaakt om het nu toonbaarder te maken. We begrijpen het echter nog altijd niet. Er staan een aantal aanpassingen ten goede in. Toch hebben we nog heel wat vragen, zeker in het kader van eerdere besprekingen."

  "Door de wijzigingen zijn er enkele fouten in het nieuwe voorstel ingeslopen. Het blijft onduidelijk wat bijvoorbeeld wordt bedoeld met 'aanpalende' straten. Dat blijft zorgen voor twijfel en onduidelijkheid, niet alleen voor bewoners maar ook voor de parkeertoezichters."

  "Het college stelt zich ook weer boven de bewoners. Leden van het schepencollege komen het eigen reglement niet na. In de buurt van het stadhuis mogen ze zo lang ze willen gratis parkeren."

  "Samengevat : onnauwkeurigheden, tegenstellingen... het zit er weer vol van in dit nieuwe reglement. We vragen nog eens uitstel. Als die wijzigingen worden goedgekeurd, komen er binnen enkele maanden weer aanpassingen", aldus Luc Vannieuwenhuyze (CD&V).

  Luc Vannieuwenhuyze

  Luc Vannieuwenhuyze © Foto Ronny Neirinck

 • Lieven Vancoillie

  Nieuwe parkeerautomaten komen in het najaar in het straatbeeld

  Veel aandacht gaat naar wijzigingen aan het parkeerplan. Schepen Guido Mehuys (SP.A) : "In de toekomst kan ook betaald worden met betaalkaarten en met sms. De nieuwe parkeerautomaten zijn besteld en worden in het najaar geleverd. Er worden verder verfijningen aan het reglement aangebracht voor personen met een beperking, die over een parkeerkaart beschikken."

  Het parkeerregime in de Tramstraat wordt ook aangepast. "Er is een probleem vastgesteld, tussen het nummer 16 en de Kalverstraat is er beperkt parkeren, maar daar is nu altijd plaats : slechts 30 procent is bezet. Het laatste stuk, waar een aantal handelszaken zijn, is altijd overbezet, met langparkeerders. Iedereen zal nu kunnen parkeren. De rechterkant vanaf markt wordt beperkt parkeren, de linkerkant (richting Ringlaan) wordt onbeperkt parkeren vanaf de markt."

 • Lieven Vancoillie

  Zone 30 in Bruggestraat, ook tussen Peperstraat en Ringlaan

  Het stadsbestuur voert in de Bruggestraat, tussen de Peperstraat en de Ringlaan, ook zone 30 in. CD&V-fractieleider Vincent Byttebier ijvert voor veilig verkeer, zeker voor de fietsers die daar in twee richtingen kunnen rijden. CD&V onthoudt zich op dit punt.

  Er komt ook een parkeerverbod in de Bruggestraat, tussen het kruispunt met de Ringlaan en het kruispunt met de Kapellestraat.

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!