Live Herbeleef de gemeenteraad van Tielt : verouderd Stationsplein is aan heropwaardering toe

29/10/15 om 09:51 - Bijgewerkt om 22:01

De gemeenteraadsleden van Tielt kwamen donderdagavond donderdag bijeen. Er stonden 16 punten op de agenda van de openbare zitting.

 • Lieven Vancoillie

  Einde van de zitting

  Burgemeester Els De Rammelaere (N-VA) sluit de vergadering in openbare zitting.

  Fijne avond, rustige nacht en... Happy Halloween.

  En vergeet het niet : Sinterklaas komt op zaterdag 21 november naar Tielt.

  Sinterklaas komt op zaterdag 21 november naar Tielt.

  Sinterklaas komt op zaterdag 21 november naar Tielt. © Foto RN

 • Lieven Vancoillie

  Komt er een schepen Guido Mehuys-brug ?

  In het voorjaar van 2016 start het Agentschap Wegen en Verkeer met onderhoudswerken aan de Ringlaan. "Met een geluidsarmere bovenlaag wordt de geluidsoverlast voor de omwonenden sterk verminderd", zegt CD&V-fractieleider Vincent Byttebier.

  "We zijn voorstander van de bouw van een fietsers- en voetgangersbrug over de Ringlaan. Zo wordt 't Hoogserlei, de sport- en jeugdaccommodatie op de Watewy en Sint-Paulus en het speelbos beter en veiliger verbonden met het centrum. We hopen dat met onze vraag tijdens het openbaar onderzoek rekening wordt gehouden."

  Schepen Guido Mehuys (SP.A) : "Ik ben grote voorstander van het fietsen. In het ontwerp voor het structureel onderhoud is dit nu niet voorzien. We zouden dit uiteraard ook zelf kunnen financieren. In Roeselare kost die bijvoorbeeld 2,5 miljoen euro. Maar die centen hebben we niet. Ik heb geen ambitie om een brug naar mij te laten noemen."

  "In de omgeving van de Stokerijstraat zou de aanleg van een brug een geschikte locatie zijn. We gaan dat aan het Agentschap Wegen en Verkeer voorstellen", aldus schepen Guido Mehuys.

  In het voorjaar 2016 starten onderhoudswerken aan de Ringlaan.

  In het voorjaar 2016 starten onderhoudswerken aan de Ringlaan. © Foto RN

 • Lieven Vancoillie

  Riolerings- en wegeniswerken in de Neringenstraat

  De heraanleg van de Neringenstraat, de kasseiweg tussen Aarsele en Kanegem, komt in een stroomversnelling. Aquafin voorziet in een gescheiden riolering, waarbij het regenwater naar de Neringenbeek wordt afgevoerd.

  Via het fietsfonds kan een volwaardig fietspad worden aangelegd. De gemeenteraad keurt een samenwerkingsovereenkomst tussen verschillende partners goed.

  De Neringenstraat krijgt een volwaardig fietspad.

  De Neringenstraat krijgt een volwaardig fietspad. © Foto RN

 • Lieven Vancoillie

  CD&V houdt meer van gedimd licht (bij duisternis)

  CD&V'er Hedwig Verdoodt reageert op het voorgesteld masterplan met betrekking tot openbare verlichting : "Besparen is de evidentie zelf, maar de veiligheid moet primeren : voor de automobilist, de fietser,... ook voor mensen die op de bedrijven op de industrieterreinen werken."

  "Maar op bepaalde plaatsen : liever dimmen, dan doven. Doven zorgt ook meer onveilige situaties. We zijn voorstander om industriezones bijvoorbeeld om 4 uur weer aan te steken, rond de ploegenwissel", zegt Hedwig Verdoodt.

  "Wat met de openbare verlichting bij wegenwerken ? Bij de voorstelling van het plan werd gezegd dat de mensen alerter zouden zijn. We hebben daar toch onze vragen bij. Waarom worden alle lichten in ons land dan niet gedoofd ? En hoeveel bedraagt die besparing, want hier draait alles rond."

  Schepen Veerle Vervaeke (Open VLD) : "Vroeger aanschakelen dan 5 uur is vandaag technisch niet mogelijk, zegt men bij Eandis. Als er werken of hinder is, kan dat gepast gesignaleerd (en gesignaliseerd) worden. Er wordt gerekend met een terugverdientijd van 1 à 1,5 jaar. De besparing zou 45 à 60.000 euro per jaar kunnen bedragen, mits een startinvestering van 50.000 euro. Alles wordt nog zone per zone - cabine per cabine - grondig bekeken. Communicatie zal ook belangrijk zijn. En tijdige evaluatie en aanpassingen, indien nodig."

  Hedwig Verdoodt wil dat veiligheid primeert.

  Hedwig Verdoodt wil dat veiligheid primeert. © Foto RN

 • Lieven Vancoillie

  'Doe het licht maar uit' : toch 's nachts op weekdagen

  De gemeenten Dentergem, Meulebeke, Oostrozebeke, Pittem, Wielsbeke, Ruiselede, Wingene en Tielt werken aan een regionaal masterplan met betrekking tot openbare verlichting.

  De acht gemeenten mikken hierbij voluit op een efficiënte openbare verlichting. Kostenefficiëntie, energiezuinigheid en veiligheid zijn hierbij de drie belangrijkste sleultelwoorden om de openbare verlichtingsinfrastructuur te optimaliseren.

  Een belangrijk aspect binnen het regiomasterplan is het doven van de openbare verlichting op het grondgebied van de aangesloten gemeenten. Voor Tielt en deelgemeenten wordt voorgesteld om de openbare verlichting om 23 uur te doven en om 5 uur opnieuw te ontsteken, met uitzondering van een aantal belangrijke verbindingen en woonstraat-ontsluitingswegen. Dit voorstel zou niet van toepassing zijn tijdens het weekend.

  Om veiligheidsredenen gaan de lichten op bijvoorbeeld de Markt en het Alexianenplein niet uit.

  De openbare verlichting blijft 's nachts continu branden langs volgende wegen : de bovenlokale verbindingswegen (gewestwegen zoals Deinzesteenweg, Ruiseleedsesteenweg...), de lokale verbindingswegen (Kanegemstraat, Neringenstraat,...), de landelijke verbindingswegen (Schuiferskapelsesteenweg, Henri D'Hontstraat, Biermanstraat...) en woonstraat-ontsluitingswegen (Holdestraat, Hondstraat, Europalaan, Krommewalstraat...)

  De lichten op de Markt blijven branden.

  De lichten op de Markt blijven branden. © Foto RN

 • Lieven Vancoillie

  Schepen Vervaeke : "Rotonde is meest veilige inrichting"

  Schepen Veerle Vervaeke (Open VLD) : "We volgen in het ontwerp de bepalingen uit het Fietsvademecum, dat hebben we nog recent met het studiebureau bekeken. Het ontwerp focust prioritair op de zwakke weggebruiker, zeker daar waar er heel wat fietsverkeer is."

  "Op die kruising maken we de keuze voor een rotonde en geen gewoon kruispunt. Daar is geen grote voorrangsweg. We zouden daar ook lichten kunnen plaatsen, wat niet de bedoeling is in het centrum. Een rotonde is de juiste vormgeving om dit kruispunt op de meest veilige manier in te richten."

  Schepen Veerle Vervaeke.

  Schepen Veerle Vervaeke. © Foto RN

 • Lieven Vancoillie

  CD&V : "Rotonde in Pontweg-Tramstraat onveilig voor fietsers"

  Kort na de winter start de derde en laatste fase van de werken aan de Tramstraat-Pontweg. Het definitieve plan verschilt sterk van het originele plan, onder meer alle kasseien werden uit het plan gehaald. De stad gaat voor een iets goedkopere afwerking, zonder naar eigen zeggen op de duurzaamheid in te boeten.

  Zo worden de parkeervakken gewoon met markeringen worden aangeduid. Ook de beloofde parking aan het gebouw van de belastingen komt er niet. Ook het stukje richting Sint-Janstraat werd uit het plan gehaald. Aan het kantoor van de belastingen komt er wel een rotonde, die volledig vlak wordt gemaakt.

  CD&V vraagt voldoende aandacht voor de veiligheid van de fietsers. "Een aantal zaken zijn niet comform het Fietsvadeceum", zegt Vincent Byttebier (CD&V). "We zijn geen voorstander voor de keuze van een rotonde op de kruising met de Pontweg. Uit studies blijkt dat aan zulke rotondes heel wat ongevallen met fietsers gebeuren. Er is daar net heel wat fietsverkeer, zeker in de buurt van de sporthal en andere infrastructuur."

  Het kruispunt aan de Tramstraat en Pontweg.

  Het kruispunt aan de Tramstraat en Pontweg. © Foto RN

 • Lieven Vancoillie

  Nieuwe verkavelingen aan de rand van de stad

  De gemeenteraad keurt de basisovereenkomst tussen de stad Tielt en de nv Dumobil goed voor een nieuwe verkaveling met acht loten tussen de Driesstraat en het Lenaat De Bo-plein. Er worden vier aaneengesloten woningen voorzien langs de Driesstraat en vier halfopen woningen die toegang hebben via de Leo D'Hulsterlaan en het Lenaat De Bo-plein.

  Langs de Claerhoutstraat realiseert Imroder dan weer een verkaveling met vijf loten voor eengezinswoningen. Over de lengte van de verkaveling wordt de Claerhoutstraat verbreed en wordt een nieuwe insteekweg aangelegd.

 • Lieven Vancoillie

  Bewegwijzering naar randparkings is meer dan ooit nodig

  CD&V bekeek het parkeergedrag van bezoekers, onder meer aan de parking op het Maczekplein. "Er wordt heel veel rondgereden door gebrek aan duidelijke signalisatie", zegt Joris Uyttenhove (CD&V). "De uitvoering van correcte en duidelijke signalisatie dringt zich op."

  Begin volgend jaar worden de borden geplaatst. Zo reageert schepen Guido Mehuys (SP.A). "Ik kan er toch moeilijk zelf gaan staan. We wachten ook niet op bijvoorbeeld de realisatie van de College-site. We gaan die zo vlug mogelijk plaatsen en hopen dat zo het zoekverkeer ophoudt en dat iedereen zijn of haar weg naar de randparkings vindt."

  Joris Uyttenhove (CD&V).

  Joris Uyttenhove (CD&V). © Foto RN

 • Lieven Vancoillie

  Verouderd Stationsplein is aan heropwaardering toe

  CD&V trok naar de gouverneur met een klacht na de goedkeuring van wijzigingen aan het parkeerreglement. "We betreuren dat u een klacht indiende", aldus Guido Mehuys (SP.A), schepen van mobiliteit, op een tussenkomst van CD&V'er Vincent Byttebier. "We geven eerst de kans aan het nieuwe parkeerreglement. Indien er aanpassingen nodig zijn, kunnen we die eventueel overwegen na een grondige evaluatie."

  "Weer eens tweede zittijd", aldus CD&V'er Luc Vannieuwenhuyze. "U bent nog niet geslaagd voor dat herexamen. U hebt heel weinig ambitie op het vlak van de ontsluiting van de zuid-westelijke tangent."

  "Wat ook met het Stationsplein ? Er staat daar bitter weinig of niks van in. Ik betreur dat daar niet aan verder wordt gewerkt. Dat Stationsplein moet dringend aangepakt worden, in overleg met De Lijn. Op vandaag ligt dit dossier volledig stil, wat we betreuren", aldus Luc Vannieuwenhuyze.

  Guido Mehuys (SP.A) : "We hebben wel ideeën voor de realisatie van een aangepast Stationsplein op middellange termijn. Dat gaat samen met de verdere ontwikkeling van de site op Tielt Zuid over het station, in samenspraak met onder meer de ontwikkelaar Dumobil. We gaan ook met private ontwikkelaars samenzitten."

  Stationsplein Tielt.

  Stationsplein Tielt. © Foto RN

 • Lieven Vancoillie

  'Informele contacten' met Pittem over zuid-westelijke tangent

  Guido Mehuys (SP.A), schepen van mobiliteit : "We zijn hier terug met ons mobiliteitsplan voor de tweede zittijd. Het was wel eens boeiend en we kunnen met een beter plan naar de commissie trekken. Een mobiliteitsplan is een toekomstplan. Het is een dynamisch gegeven, met evaluatie, aanpassingen."

  "We gaan de Sint-Amandstraat voluit uitwerken en realiseren. Een belangrijke speler en werkgever, Latexco, zit volledig op onze golflengte. We blijven wel die zuid-westelijke ontsluiting accentueren, maar de centen ontbreken. Het volume is volgens tellingen te klein. Er zijn informele contacten geweest met de gemeente Pittem, maar zij staan niet te springen."

  Burgemeester Els De Rammelaere (N-VA) : "Er was geen budget voorzien voor de Zuiderring. Wel was er in het verkiezingsjaar 2012 een klein budget gereserveerd. Blijf alstublieft eerlijk. Voor Vlaanderen is de aanleg van die zuid-westelijke tangent geen prioriteit. Ik was toen schepen van verkeer. Er werd één keer met de gemeente Pittem samengezeten. Als er meer overleg is geweest dan had ik graag dat verslag gezien."

  Dat ontkent Vincent Byttebier (CD&V) : "Er was wel een budget voorzien, onder meer voor onteigeningen. Er zijn meerdere vergaderingen geweest." Welles, nietes.

  Schepen Guido Mehuys en burgemeester Els De Rammelaere.

  Schepen Guido Mehuys en burgemeester Els De Rammelaere. © Foto RN

 • Lieven Vancoillie

  CD&V hekelt lange duurtijd van realisatie mobiliteitsplan

  "Het is jammer dat de uitvoering van dit mobiliteitsplan zo lang moet duren", zegt CD&V-fractieleider Vincent Byttebier. "Dit plan legt wel een hele lange weg af. Nu wordt het al voor een tweede keer voorgelegd. Hopelijk raakt het er in tweede zit wel door. Deze lange duurtijd kost ook veel geld. Denk maar alleen aan de extra kost voor het studiebureau."

  "Het stadsbestuur slaagt er blijkbaar maar niet in om die zuid-westelijke tangent te laten realiseren. In de vorige legislatuur kregen we dit dossier wel vooruit, onder meer in samenspraak met de gemeente Pittem. We konden minister Crevits al overtuigen om middelen te voorzien op het meerjarenplan. Het is dan ook ongelooflijk straf, maar ook wraakroepend, dat jullie geen enkele keer met de gemeente Pittem hebben samengezeten om dit dossier vooruit te helpen."

  "Het verbaast ons dan ook niet dat we nu geen stap verder staan. Dit is net de zwakte : veel hangt af van de realisatie van die zuid-westelijke tangent. De verbreding van de Sint-Amandstraat is geen oplossing, geen alternatief. Alleen een ondersteunende maatregel."

  Vincent Byttebier (CD&V).

  Vincent Byttebier (CD&V). © Foto RN

 • Lieven Vancoillie

  Vrachtwagenparking ja, vrachtwagenverbod nee !

  Op middellange termijn komt er op Tielt Noord of op Tielt Zuid - een juiste locatie is nog niet bepaald - een parking voorbehouden voor vrachtwagens. Dat wil echter niet zeggen dat er dan geen vrachtwagens meer op andere plaatsen in Tielt mogen worden worden geparkeerd. "We kunnen die vrachtwagens zoveel mogelijk naar zo'n parking leiden. Na evaluatie moet dan blijken of er nog maatregelen nodig zijn." Er komt in Aarsele ook een verbod voor doorgaand vrachtwagenverkeer.

 • Lieven Vancoillie

  Tweede zittijd voor gemeentelijk mobiliteitsplan

  De regionale mobiliteitscommissie stuurde het gemeentelijk mobiliteitsplan na ongunstig advies terug naar de afzender. Op basis van de opmerkingen werd het plan herwerkt. Het gewijzigd mobiliteitsplan wordt nu terug aan de gemeenteraad voorgelegd.

  Toelichting wordt gegeven door een vertegenwoordiger van het bureau Sum: "We hebben het mobiliteitsplan moeten herwerken na het ongunstig advies. Het originele mobiliteitsplan dateert van 2003, in 2009 werd het verder uitgediept. Er was geen consensus rond de zuid-westelijke tangent. Ook de argumentatie was volgens de mobiliteitscommissie onvoldoende."

  Het Agentschap Wegen en Verkeer vindt het verkeersvolume onvoldoende voor de aanleg van de zuid-westelijke tangent, tussen de Meulebeeksesteenweg en de Tieltstraat in Pittem. Dat in tegenstelling tot het stadsbestuur dat wel overtuigd is dat de aanleg van die ringweg belangrijk is voor de ontlasting van het zwaar verkeer uit het stadscentrum. Een consensus is er duidelijk niet. De aanleg van die zuid-westelijke ring is zeker niet voor morgen.

  Na de aanleg van de vrijliggende fietspaden op de Deinsesteenweg wordt de maximumsnelheid van 90 op 70 kilometer per uur teruggebracht. Ook op andere gewestwegen wordt dat de regel.

  Wat het parkeerbeleid betreft, gaat meer aandacht naar parkeerroutes met aandacht voor betere signalisatie van parkings aan de rand van de stad (Ringlaanparking, College-parking en station). "Deze routes worden ook afgestemd op het openbaar vervoer. Aangevuld met wandelroutes richting het stadscentrum."

  Het plan voorziet ook een vrachtwagenparking, wat op vandaag nog niet bestaat. Er zijn twee locaties voorzien : Tenhovestraat (Tielt Zuid) en een parking op de uitbreiding van Tielt Noord. "Uiteraard is verder overleg met daar liggende bedrijven noodzakelijk."

  Mobiliteit in Tielt op de agenda.

  Mobiliteit in Tielt op de agenda. © Foto RN

 • Lieven Vancoillie

  Het licht gaat tijdens de weekdagen 's nachts uit

  Acht gemeenten uit de regio Tielt (Dentergem, Meulebeke, Oostrozebeke, Pittem, Wielsbeke, Wingene, Ruiselede en Tielt) werken samen met Eandis aan een regionaal masterplan met betrekking tot openbare verlichting.

  Voor Tielt en deelgemeenten wordt voorgesteld om de openbare verlichting (op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag) tussen 23 uur en 5 uur te doven, met uitzondering van een aantal belangrijke verbindingswegen en woonstraat-ontsluitingswegen.

 • Lieven Vancoillie

  In een notendop

  Gemeenteraad Tielt.

  Gemeenteraad Tielt. © kw

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!