Live Herbeleef de gemeenteraad van Tielt: Judoclub bezorgd over lichtinval bij bouw nieuw jeugdcomplex

04/02/16 om 09:48 - Bijgewerkt om 22:10

De raadsleden kwamen om 20 uur in de raadzaal bijeen voor een beperkte agenda. Goedkeuring wordt onder meer gevraagd voor een alcoholverbod in de nacht voor de 100 dagenviering en een nieuwe verkaveling van ruim 60 bouwloten langs de Meerlaantjesstraat.

 • Lieven Vancoillie

  Einde van de zitting

  Burgemeester Els De Rammelaere (N-VA) sluit de vergadering in openbare zitting af. Tot volgende maand !

 • Lieven Vancoillie

  NMBS investeert in 12 Bluebikes aan het station

  Ook nog goed nieuws op het einde van de zitting. Schepen Guido Mehuys (SP.A) : "De NMBS investeert in 12 Bluebikes aan het station, goed voor een investering van 20.000 euro. We hadden dan ook een sterk dossier. We zijn tevreden dat die dienst nu naar onze stad komt. Het initiatief werd ook gedragen door de oppositie."

 • Lieven Vancoillie

  Judoclub is bezorgd over lichtinval bij bouw nieuw jeugdcomplex

  In de vragenronde nam Christophe Capoen (CD&V) de meerderheid op de korrel. "Het dossier van de nieuwe jeugdlokalen is een lege map. Het aangepast ontwerp is nog niet klaar." Het nieuwe jeugdcomplex komt naast het stedelijk zwembad. "Zo is er nu bezorgdheid van de judo, onder meer over lichtinval."

  "Er wordt een nieuw ontwerp opgemaakt", zegt jeugdschepen Margot Baekelandt. "Een en ander wordt verder aangepast, in samenspraak met de architect."

 • Lieven Vancoillie

  Bouwpromotor wijzigt eerder voorgesteld project Tiltex

  Op de vorige gemeenteraad stelde de CD&V-fractie voor om met bouwonderneming Verstraete Constructo te onderhandelen tot een gehele of gedeeltelijke ruil van het terrein van de Tiltex-site (tussen de Bruggestraat en het Generaal Maczekplein) met de site van de voormalige Sint-Pietersschool en Godelieveschool (tussen de Peperstraat en de Kerkstraat) voor de noodzakelijke uitbreiding van de academies.

  CD&V-fractieleider Vincent Byttebier peilt naar een stand van zaken. "Intussen merken we dat de vastgoedmakelaar een nieuw en aangepast heeft ingediend. Er is nu een nieuw openbaar onderzoek. Het plan werd licht gewijzigd, onder meer met meer parkeerplaatsen en zo. We blijven ernstige bedenkingen hebben bij dit megalomaan project. Hierin moeten de stedelijke adviesraden in worden betrokken."

  Schepen Simon Bekaert (SP.A) : "Die firma heeft een nieuwe bouwaanvraag ingediend, dat klopt. We volgen de wettelijke procedure. Tot half februari loopt het openbaar onderzoek. Daarna vragen we de adviezen op en zal het schepencollege een beslissing nemen."

  "Ik kan weinig meer zeggen over de inhoud van die vertrouwelijke gesprekken", aldus burgemeester Els De Rammelaere (N-VA). "We zullen dit niet verder toelichten, ook niet in een geheime zitting. We gaan daar niet verder op in."

  Foto RN

  Foto RN © Foto RN

 • Lieven Vancoillie

  Meerderheid ontkent 'traagheid' bij onderhoud landbouwwegen

  Volgens CD&V'er Joris Vande Vyvere gaat het onderhoud van landelijke wegen te traag. "Uit de opgemaakte inventaris leren we dat 20 kilometer weg in heel slechte staat is, en iets meer dan 10 kilometer in slechte staat."

  "Tot op vandaag is er nog niks gebeurd. Wat is het nut van intergemeentelijke samenwerking als alles vergaat in eindeloos vergaderen en bergen papierwerk tot gevolg ?"

  "Drie jaar later is de inventaris van de staat van de landbouwwegen al achterhaald. Er moeten prioriteiten worden gesteld en werk worden gemaakt van een snellere aanpak", zegt CD&V'er Joris Vande Vyvere.

  Schepen Veerle Vervaeke (Open VLD) : "We werken wel hard en spelen in deze trekker. Op 1 februari werd aan de aannemer bevel van aanvang gegeven. Het is zo zinloos werken te doen in de natste en koudste maanden van het jaar, zeker wanneer dit landelijke wegen zijn, met modder, kapotgereden bermen, water en erosie."

  "Verder werken de asfaltcentrales niet tussen eind november en begin maart. De aannemer kan overigens maar zijn efficiëntie halen in dit dossier als hij de werken in de drie gemeenten (Tielt, Meulebeke en Pittem) aansluitend of zelfs met momenten parallel kan uitvoeren."

  "De aannemer is deze week gestart op het grondgebied van Pittem. Vanaf maart komt de aannemer naar Tielt om de Sint-Amandsstraat en de Reperstraat aan te pakken. Deze heraangelegde straten zullen voor de vele fietsers en wielertoeristen, de wandelaars, de bewoners en de landbouwers een hele verbetering zijn", zegt Open VLD-schepen Veerle Vervaeke.

  Later volgen onder meer nog : de Karmstraat in Aarsele, een stuk van de Keibosstraat en de Baalbergstraat. "Er zijn verschillende projecten gestart die straks ook in uitvoering gaan. De spade wordt in de grond gestoken en de handen uit de mouwen."

  Zoals bekend starten later in april de werken voor de totale renovatie van de Ringlaan, in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer. "Samengevat : de voorbereiding vergde veel tijd, maar toont nu al zijn voordeel in tijd en geld." Ook andere projecten staan de komende maanden op stapel. "Deze werkwijze levert wel heel wat vruchten op."

  En dan begint een welles-nietes. Oppositie verwijt meerderheid dat er meerdere jaren niks is gebeurd, de meerderheid verwijt de oppositie dat er geen dossiers in voorbereiding waren. Een rondje modder-gooien. Tot burgemeester Els De Rammelaere (N-VA) het zinloze debat terecht afsluit.

  Foto RN

  Foto RN © Foto RN

 • Lieven Vancoillie

  Tanneke Kanegem naar basisschool De Wijzer

  Wordt de naschoolse kinderopvang Tanneke in Kanegem nog verder georganiseerd ? Het is een vraag die heel wat jonge ouders bezig houdt. "De ongerustheid is groot", zegt CD&V-raadslid Roos Tack.

  "Gelukkig kon men voor de krokusvakantie weer voor activiteiten inschrijven. Dat de opvang in Kanegem een noodzaak is, blijkt uit het groot aantal inschrijvingen. Maar wat zijn de toekomstplannen met Tanneke in Kanegem ?"

  Schepen Guido Mehuys (SP.A) bevestigt dat er onderhandelingen waren met de basisschool De Wijzer. De gesprekken zijn afgerond. Tanneke Kanegem verhuist dan ook naar de basisschool De Wijzer. "In de kerstvakantie was de dienst gesloten. Er waren toen maar drie kinderen ingeschreven. Na overleg met de directie werd overeengekomen om die opvang in de school te doen."

  Foto RN

  Foto RN © Foto RN

 • Lieven Vancoillie

  Oppositie : waarom nieuwe directeur kunstacademie per 'bevordering' ?

  Huidig directeur Karinne Ottevaere gaat op 1 september met pensioen. Het stadsbestuur verklaart dan ook de functie van directeur vacant. "Het ambt van directeur deeltijds kunstonderwijs wordt binnen de onderwijswetgeving gecatalogeerd als bevorderingsambt."

  Naast de openverklaring van de functie wordt een wervingsselectie voor drie jaar aangelegd. Na de selectieprocedure wordt vanaf 1 september een tijdelijk directeur aangesteld.

  "Gezien de verdeeldheid binnen het college hebben we wel de kritische bemerking of een bevordering wel de juiste keuze", aldus CD&V'er Christophe Capoen.

  Schepen Guido Mehuys : "We willen ook eigen mensen toekomstmogelijkheden bieden. Er zijn bekwame kandidaten in onze academie en onze stadsdiensten. We zullen zien wat de procedure oplevert." Duidelijk is dat er een verschil aan visie was/is binnen het schepencollege.

  Foto RN

  Foto RN © Foto RN

 • Lieven Vancoillie

  Europa-gevoel versterken met subsidies

  Het stadsbestuur subsidieert voortaan niet-commerciële activiteiten van Tieltenaren in het kader van de verbroedering. De Europastad Tielt is sinds 1959 verbroederd met Gross-Gerau (Duitsland), Bruneck (Italië), Brignoles (Frankrijk) en sinds 1998 met Szamotuly (Polen).

  "Ook verenigingen nemen aan dit jumelagenetwerk deel en zorgen voor verrijking", zegt burgemeester Els De Rammelaere. Deels om de verbroedering op een hoger niveau te tillen, gaat de stad nu niet-commerciële activiteiten sponsoren.

  "De stad werkte een subsidiereglement uit. Hierdoor kunnen Tieltse verenigingen met minstens tien deelnemende leden of ad-hoc groeperingen van Tieltenaren (minimum 2 en maximum 5) voor de organisatie van een niet-commerciële activiteit ofwel in Tielt ofwel in een van de zustersteden een financiële tegemoetkoming krijgen."

  Joris Uyttenhove (CD&V) : "We onderschrijven dit reglement, zodat plaatselijke verenigingen worden ondersteund. De jumelage uitdragen en promoten moet vanuit de basis blijven vertrekken. Het is de plicht van het stadsbestuur zo te verzorgen zodat de verbroedering kan blijven bestaan. Beiden lijnen zullen elkaar versterken."

  "We moeten onze verenigingen aanmoedigen om samen te werken, onder meer door het samen inleggen van een bus. Het subsidiereglement moet aan die zienswijze worden aangepast. Zullen verenigingen niet uit verschillende korven kunnen eten. Scholen krijgen ook van andere overheden subsidies."

  Schepen Bart Biebuyck (Open VLD) : "De Europse gedachte stond te ver van de burger, vandaar enkele aanpassingen. Onder meer met de oprichting van die ad hoc werkgroep, met een link naar de cultuurraad en andere."

  "Betrekken van jongeren, de zichtbaarheid van Europa tijdens de feesten verhogen en meer participatie van verenigingen : dit zijn de drie speerpunten van ons vernieuwd, Europees beleid. Voor dit reglement is 5.000 euro in ons budget voorzien. Alle dossiers worden een voor een bekeken. We blijven de contacten met de zustersteden goed onderhouden. We willen verenigingen nu ook verder blijven stimuleren."

  Foto RN

  Foto RN © KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

 • Lieven Vancoillie

  Verkaveling langs Meerlaantjesstraat breidt gevoelig uit

  De Tieltse Bouwmaatschappij voorziet 63 loten voor nieuwbouw in een verkaveling langs de Meerlaantjesstraat. Maanden geleden dienden enkele bewoners van de rustige woonwijk bezwaren in. Ze hadden niks tegen het project op zich, maar hadden vragen bij de afwatering en de mobiliteit in hun wijk.

  "Als CD&V-fractie zijn we tevreden dat er sociale projecten worden gerealiseerd", zegt Luc Vannieuwenhuyze. "Laat hier geen misverstanden over bestaan. Over het nieuwe project is niet iedereen tevreden. In het kader van het openbaar onderzoek waren er 78 klachten."

  "Veel aandacht voor een goed nabuurschap was vroeger heel belangrijk voor de Tieltse Bouwmaatschappij. Die vele bemerkingen van buren - vooral wat verkeer en waterhuishouding betreft - waren niet onterecht. Er ging te weinig aandacht naar de ruimtelijke omgeving. We stellen voor om beide punten - verkaveling Meerlaantjesstraat - uit te stellen en het project opnieuw te bekijken. Alleen op die manier kan het vertrouwen van de buurtbewoners worden teruggewonnen."

  Schepen Simon Bekaert (SP.A), tevens voorzitter van de Tieltse Bouwmaatschappij : "Het gaat over een petitie die in de wijk rondging, geen 78 individuele klachten. De percelen zijn optimaal ingeplant. Er zijn heel wat voorbeelden in Tielt, waar verkavelingen slechts één in- en uitrit hebben. En daar worden weinig of geen problemen gemeld. Na de Tieltse Bouwmaatschappij gaat Matexi voor hun project aan de slag."

 • Lieven Vancoillie

  CD&V : "Op vlak van verkeer loopt een en ander verkeer(d)"

  Mobiliteitsschepen Guido Mehuys (SP.A) gaf inmiddels opdracht om alle tijdelijke reglementen en politieverordeningen grondig te bekijken. "Er zal een opkuis volgen, indien nodig."

  Luc Vannieuwenhuyze (CD&V) : "De opvolging van tijdelijke reglementen kan beter. Ook bijvoorbeeld met de proefopstelling in Aarsele. Zou er ook geen nieuwe proefopstelling komen over het station ? Nu weer niet. Andere proefopstellingen blijven staan. Wat verkeer betreft, loopt hier toch een en ander verkeerd."

  Schepen Guido Mehuys (SP.A) : "Er was een informatievergadering over de circulatie over het station waarop we luisterden naar de burgers. Daar was kritiek op ons voorstel. Eind februari komt de verkeerscommissie bijeen. Onder meer dat punt staat op de agenda. In maart gaan we dan weer naar de bewoners van de buurt."

 • Lieven Vancoillie

  Brom, brom, brom : falende geluidsinstallatie in raadzaal

  De geluidsinstallatie in de raadzaal laat nogmaals de wensen over. Het is niet de eerste keer dat er problemen zijn, wat voor heel wat gebrom en onduidelijkheid zorgt. Eerder liet de stad het probleem al onderzoeken, maar voorlopig is dat nog niet van de baan...

 • Lieven Vancoillie

  CD&V wil punten over 'verkeer' op agenda van verkeerscommissie

  Na eerdere verkeersongevallen werd de maximum snelheid in de Schuiferskapelsesteenweg en de Hendri d'Hontstraat van 90 op 70 kilometer per uur teruggebracht. "Op de proefopstelling werden geen opmerkingen ontvangen. De snelheidsverlaging heeft een duidelijk voordeel bij het voorkomen van ongevallen en heeft een gunstige invloed op lawaai- en trillingshinder."

  Ook de proeffase van de sluiting van de Oude Kapellestraat ter hoogte van het kruispunt met de Ringlaan wordt positief ingeschat. De inrichting wordt nu definitief. Ook in de Kanegemstraat, tussen de woning met huisnummer 165 en het bestaande poorteffect, werd de snelheidsbeperking positief ervaren. De raad keurt de permanente verlaging van de snelheid goed.

  Vincent Byttebier (CD&V) : "We zijn principieel niet tegen deze drie bovenstaande punten. We hebben wel vragen over de manier van handelen. Deze drie werden niet aan de verkeerscommissie voorgelegd. Dit is het adviesorgaan bij uitstek. Er wordt ook vaak gewerkt met tijdelijke politieverordeningen. Die proefperiodes lopen vaak heel lang. Ook de verordeningen en borden moeten tijdig worden aangepast, zoniet kunnen verkeersovertredingen zonder juridische achtergrond worden aangevochten. Zulke situaties kunnen verregaande gevolgen hebben in verband met aansprakelijkheid, ook wat die van de stad Tielt betreft. Lopen er nog tijdelijke politieverordeningen ?", aldus CD&V'er Vincent Byttebier.

  Schepen Simon Bekaert (SP.A) : "Er is vanuit juridisch oogpunt geen enkel probleem. Het zijn de borden die ten alle tijde tellen, niet het achterliggend reglement."

 • Lieven Vancoillie

  Burgemeester moet activiteiten rond Ronde van Vlaanderen toestaan

  Op vraag van Flanders Classics, organisator van de Ronde van Vlaanderen, keurt de gemeenteraad een politieverordening goed waarbij eenmalige en publicitaire activiteiten op of rond de Ronde van Vlaanderen aan de burgemeester moeten worden gemeld en door haar moeten worden vergund.

  Foto RN

  Foto RN © KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

 • Lieven Vancoillie

  In de nacht voor 100 dagen weer alcoholverbod

  Al enkele jaren geldt in de nacht voor het 100 dagen-feest een alcoholverbod. Tussen 2 uur 's nachts en 9 uur 's morgens mag er op vrijdag 19 februari geen alcohol geserveerd of verkocht worden en is het verbruik van alcoholische dranken langs de openbare weg of op openbare plaatsen verboden.

  Foto RN

  Foto RN © KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

 • Lieven Vancoillie

  63 bouwloten in Meerlaantjesstraat

  De Tieltse Bouwmaatschappij voorziet 63 loten voor nieuwbouwwoningen in een verkaveling langs de Meerlaantjesstraat. Tijdens het openbaar onderzoek kreeg de stad tientallen bezwaren van verontruste bewoners. Houdt het stadsbestuur rekening met die opmerkingen ?

 • Lieven Vancoillie

  In een notendop

  RN

  RN © RN

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!