Live Herbeleef de gemeenteraad van Tielt: biggenruggen Beneluxlaan verdwijnen en Europawijk krijgt zone 30

07/09/17 om 16:44 - Bijgewerkt om 21:15

Er komen acht Blue-Bikes in Tielt, een zone 30 in de Europawijk en een blauwe zone in Aarsele. De bewoners van de Beneluxlaan halen trouwens hun slag thuis, de biggenruggen die voor trager verkeer moeten zorgen, verdwijnen uit het straatbeeld.

Herbeleef de gemeenteraad van Tielt: biggenruggen Beneluxlaan verdwijnen en Europawijk krijgt zone 30

© RN KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

 • Lieven Mathys

  Einde

  That's all folks. Het belletje rinkelt, de gemeenteraad zit er op.

 • Lieven Mathys

  Vier kandidaten om asbest te verwijderen in CC Gildhof

  Hilde Decoene (CD&V) vraagt om een stand van zaken rond CC Gildhof.

  Burgemeester De Rammelaere: "Vier bedrijven hebben zich ingeschreven voor de asbestverwijdering. Ze hebben tegen morgen (vrijdag 8 september) de kans om een offerte in te dienen. Daarnaast is een studiebureau bezig met de raming van de inrichting van de zaal."

  Over timing kan de burgemeester niet uitweiden. "Eens de werken gegund zijn, kan het snel gaan."

 • Lieven Mathys

  "Verkeersremmers aan de Kalkoven hebben geen effect"

  Het sas voor de zone 30 ter hoogte van de Kalkoven in Kanegem zorgt voor problemen. De Jersey-elementen die aan het kruispunt Kanegemstraat-Nagelstraat-Aarselkapellestraat geplaatst werden, roept heel wat vragen op.

  Roos Tack: "Op de eerste plaats liggen de elementen te dicht bij elkaar waardoor een onveilige situatie gecreëerd wordt. De zandzakjes die op de elementen liggen werden al meerdere keren open gereden."

  "Ten tweede is het zo dat het verkeer komende uit de richting van het centrum zijn snelheid blijft behouden en dus voorbij de school die snelheid blijft aanhouden. Er staat inderdaad een verkeersbordje met 'Zone 30' maar er is nooit controle."

  "Ten derde kunnen vrachtwagens en of landbouwvoertuigen komende uit de Nagelstraat onmogelijk opdraaien richting Tielt zonder de elementen te raken."

  "Waarom de verkeersremmers niet verplaatsen net voorbij de Kalkoven, waar meer ruimte is. Een andere mogelijkheid is ook om zowel bij het begin van de Kanegemstraat als aan de Kalkoven een verkeersdrempel te leggen waarbij je wel moet remmen als je geen schade wil hebben".

  "Het is en blijft dan ook noodzakelijk dat er van tijd tot tijd politiecontrole is. Als de afgesproken controles zich beperken tot 5 minuten op anderhalf jaar, dan worden dergelijke zaken nooit opgelost."

  Schepen Mehuys meldt dat de brandweer de elementen getest heeft en dat ze zonder problemen kunnen passeren. "Dat landbouwvoertuigen niet kunnen passeren, zou moeten worden toegejuicht want we willen net minder zwaar verkeer in het dorp. Het verplaatsen van het sas in de richting van het dorp is geen optie wegens te smal."

  "We hebben hier duidelijk gekozen voor de veiligheid van de schoolkinderen."

 • Lieven Mathys

  Er komen parkeerplaatsen aan het kerkhof Kanegem

  Roos Tack (CD&V): "Wie regelmatig eens door de Keizerstraat in Kanegem passeert, heeft vast al gemerkt dat zo goed als dagelijks één of meerdere wagens op het fietspad ter hoogte van het kerkhof geparkeerd staan. Aan de hoofdingang van de begraafplaats is er geen enkele parkeerplaats voorzien."

  Schepen Mehuys: "Er is een dubbel fietspad en dus mag je er niet parkeren. De politie voert echter een gedoogbeleid tot eind november, want dan is er aan alle kerkhoven verkeerschaos. Aan de overkant van de straat is er echter wel mogelijkheid tot parkeren. Er komen afgebakende parkeerplaatsen."

 • Lieven Mathys

  Zaadpluisjes dwarrelen over de Poelberg

  Joris Vande Vyvere: De bloeiende distels op de groenzone van de Poelberg langs de Bergstraat speelt CD&V parten. "Tot op heden werd geen enkele actie ondernomen om deze distels te verwijderen. De distels zijn ondertussen uitgebloeid en de zaadpluisjes hebben zich ruim kunnen verspreiden over de percelen van de aanpalende landbouwers met alle gevolgen van dien."

  "Waarom toont het stadsbestuur niet meer loyaliteit met de aangelande landbouwers en voorkomt ze de uitzaai van dergelijke onkruiden en helpt ze zo mee om ook binnen de landbouw het gebruik van pesticiden te kunnen reduceren?"

  Schepen Vervaeke: "De distels en andere begroeiing op de rand (4m) van deze groenzone wordt regelmatig gemaaid en voorkomt dus verspreiding van onkruidzaden. De binnenzone van het gebied worden 2 keer per jaar gemaaid, in juni en september. Dat doen we ook op alle andere groenzones zoals het bufferbekken, de geboortedreven, etc."

  CD&V Tielt vraagt dringende en gepaste maatregelen om de bloei en uitzaai van distels op het openbaar domein te voorkomen.

  CD&V Tielt vraagt dringende en gepaste maatregelen om de bloei en uitzaai van distels op het openbaar domein te voorkomen. © gf

 • Lieven Mathys

  Overtollige steenslag bij opvullen putten zal worden opgeveegd

  Joris Vande Vyvere: "Recent werden putten langs landelijke wegen opgevuld met los verhardingsmateriaal. Door de losse structuur van deze materialen verspreiden ze zich over de volledige oppervlakte van de rijweg. Dat zorgt vooral in bochten voor zeer gevaarlijke situaties voor fietsers en bromfietsers".

  Schepen Vervaeke: "Er zijn plaatsen waar men een bocht durft uit te rijden en die wij dan met steenslag materiaal gaan aanvullen. Hier is er ietwat te veel aangevuld en zal dit opgeveegd worden. Aanvullen met verhardingsmateriaal is hier niet de bedoeling gezien dat de landelijke wegen lokaal zouden worden verbreed wat ook niet de bedoeling kan zijn."

 • Lieven Mathys

  Wanneer worden de bermen gemaaid?

  Joris Vande Vyvere: "Nooit eerder lagen de bermen langs veel landelijke wegen er zo desolaat bij. Pas na 15 augustus werden veel bermen voor de eerste keer dit jaar gemaaid. Tot op heden zijn er nog steeds bermen die niet gemaaid zijn. Dat leidt tot zeer gevaarlijke situaties met al dan niet jonge fietsers. Wat is hiervan de oorzaak en welke maatregelen worden er naar de toekomst genomen om dergelijke wantoestanden te voorkomen?"

  Schepen Vervaeke: "Alle straten hebben al hun eerste maaibeurt gehad, we zijn bezig met de tweede maaibeurt. We hadden wat achterstand en daarom werd in week van 21 augustus 2 dagen 2 extra maaiers ingezet zodat alle bermen kort stonden voor het begin van het schooljaar. "

  CD&V Tielt vraagt gepaste maatregelen voor een beter beheer van de wegbermen.

  CD&V Tielt vraagt gepaste maatregelen voor een beter beheer van de wegbermen. © gf

 • Lieven Mathys

  Warme weer doet Kerkebosstraat scheuren

  We zijn aan de toegevoegde punten gekomen.

  Joris Vande Vyvere (VD&V) stelt het onderhoud van de Kerkebosstraat aan de kaak: "Door het warme weer eind juni is er een deel van de Kerkebosstraat door uitzetting van het beton omhoog gekomen en daarna weer verzakt met grote scheuren en oneffenheden tot gevolg. De enige oplossing tot op heden is een bord staat met een gevaarsteken en een onderbord met "weg in slechte staat"."

  Schepen Vervaeke: "Het defect werd vastgesteld, er werd signalisatie gezet ivm "slecht wegdek", de aannemer werd om een offerte voor volledig herstel over een lengte van 55 meter gevraagd, de offerte is binnen en kan asap toegewezen worden voor uitvoering."

 • Lieven Mathys

  Tielt krijgt 8 Blue-Bikes: 24.850 euro

  Tielt gaat deelfietsen aanbieden, er komen 8 Blue-Bikes. Het gaat om een overeenkomst met Blue-mobiliy NV voor een periode van drie jaar. De totale kostprijs van het deelfietsenproject bedraagt 24.850 euro.

  CD&V vraagt zich af waarom het zo lang heeft moeten duren om dit project te introduceren in de stad.

  Schepen Mehuys: "We hebben in 2014 de vraag gesteld aan NMBS maar die liet weten dat er te weinig reizigers op- en afstappen in Tielt. Onvoldoende om te investeren in een Blue-Bike-project in onze stad. In 2015 en 2016 was er geen budget bij NMBS, ook niet bij De Lijn. Dus hebben we het nu zelf voorzien in ons budget."

  Voorlopig komt er één stalling met automaat, aan het NMBS-station. Het is dus wel de bedoeling dat je de fiets terug in de stalling aan het station plaatst.

  Je koopt een 'lidkaart' van 12 euro waarmee je overal in het land op Blue Bikes terecht kan.

  Unaniem goedgekeurd.

 • Lieven Mathys

  Parkeerschijf bij de hand in Aarsele

  Aarsele krijgt een blauwe zone. De parking achter de kerk van Aarsele zal voortaan voor langparkeerders voorzien worden, ernaast en ervoor voor kortparkeerders.

  Er komt een blauwe zone in de Vinktstraat ter hoogte van de woning met huisnummer 9, Aarsele-dorp ter hoogte van de woning met huisnummer 13 en de Vrouwenstraat ter hoogte van de woning met huisnummer 10. Het gaat voor alle duidelijkheid niet om één plaats ter hoogte van deze huizen, wel om zones. De zones worden aangeduid door verkeersborden.

  Je zal er je parkeerschijf moeten leggen, alle dagen van 9 tot 18 uur, uitgezonderd op zon- en feestdagen en 11 juli. De maximale parkeerduur bedraagt 2 uur.

 • Lieven Mathys

  Eenrichtingsverkeer in Beneluxlaan

  De bewoners van de Beneluxlaan vragen eenrichtingsverkeer van het kruispunt 'de bek' tot aan de Hollandlaan. Maar dit zal volgens schepen Mehuys in de verkeerscommissie besproken worden.

 • Lieven Mathys

  De biggenruggen in de Beneluxlaan verdwijnen

  Door de recente werken in de Sint-Janstraat en de Tramstraat is er nogal wat sluipverkeer in de Europawijk.

  Schepen Mehuys vraagt de gemeenteraad om een permanente zone 30 goed te keuren om de leefbaarheid in de Europawijk te waarborgen. Het gaat om de Beneluxlaan, Euromarktlaan, Belgiëlaan, Brignoleslaan, Brunicolaan, Gross Geraulaan, Hollandlaan, Luxemburglaan, R. Schumanstraat, Jozef Baertstraat.

  De Beneluxlaan en de Euromarktlaan worden tevens aangepakt. Zo zullen de biggenruggen in de Beneluxlaan vervangen door bruine rubberen stroken.

  De zone 30 wordt unaniem goedgekeurd.

 • Lieven Mathys

  Het belletje opent de zitting

  We zijn vertrokken.

 • Lieven Mathys

  Leve de hashtag #grtielt

  We volgen uiteraard ook jullie besognes en slimmigheden op twitter! Tweeten over de gemeenteraad Tielt doe je dan ook bij voorkeur onder de hashtag #grtielt

 • Lieven Mathys

  In een notendop

  De samenstelling van de gemeenteraad in Tielt.

  De samenstelling van de gemeenteraad in Tielt. © KW

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!