Live Herbeleef de gemeenteraad van Roeselare: Trax-site krijgt groene omgeving

24/04/17 om 12:01 - Bijgewerkt om 23:31

Op de Roeselaarse gemeenteraad werden de plannen voor een groene Trax-site voorgesteld. Daarbij ook aandacht voor voldoende fietsstallingen én er komt ook een skatepark, iets waar ze in Roeselare al lang op wachten. Verder was er aandacht voor de piste én Claus Demeersseman legde de eed af als gemeenteraadslid.

Herbeleef de gemeenteraad van Roeselare: Trax-site krijgt groene omgeving

© Joke Couvreur

 • Thomas Dubois

  Het zit erop

  Het laatste punt is afgewerkt. Een beknopt verslag vrijdag in De Weekbode Roeselare! Online maken we alvast afspraak voor de volgende gemeenteraad, op maandag 22 mei om 19 uur op kw.be.

 • Thomas Dubois

  Nieuwe sportvloer voor Knack Roeselare

  De internationale zaal is, na 17 jaar (ingebruikname 1999) in gebruik, dringend aan renovatie/vernieuwing toe met aandacht voor het multifunctioneel karakter van de sporthal en -vloer en rekening houdende met de huidige opgelegde eisen van de (Europese en Vlaamse) Volleyballiga. In overleg met VSV Knack werd een prioriteitenlijst van infrastructurele werken opgemaakt, in afnemende volgorde van prioriteit: vernieuwing sportvloer, renovatie van de verlichting, vernieuwing muziekinstallatie, plaatsen van ledboarding en draaien van de zaal.

  In de meerjarenplanning werden de nodige budgetten vrij gemaakt voor deze infrastructurele werken in de internationale zaal die door VSV Knack zullen uitgevoerd worden via een investeringssubsidie. De voorwaarden worden bepaald in een annex dat toegevoegd wordt aan de lopende huurovereenkomst.

 • Thomas Dubois

  Kunstgrasveld voor SV Roeselare

  Uit het Behoeftenonderzoek Sportinfrastructuur (Idea Consult, 2013) kwam het resultaat dat er een capaciteitstekort is voor de vijf officiële Roeselaarse voetbalclubs, aangesloten bij de KBVB. Om de capaciteit aan velden en de bespeelbaarheid te verhogen worden de komende jaren gefaseerd kunstgrasvelden aangelegd voor voetbal, o.a. door op de bestaande voetbalvelden het natuurgras te vervangen door kunstgras.

  KSV Roeselare wordt in de Behoeftenstudie als één van de prioritaire sites aangeduid voor de aanleg van een kunstgrasveld.

  In de meerjarenplanning werd een budget voorzien voor de aanleg van een kunstgrasveld door KSV Roeselare op Site Schiervelde via een investeringssubsidie. De voorwaarden worden bepaald in een addendum dat toegevoegd wordt aan de lopende huurovereenkomst.

  Ook Dosko Beveren krijgt zo op termijn een kunstgrasveld.

  Caroline Martens (CD&V) uitte haar ongerustheid over de eventuele kankerverwekkende stoffen die aanwezig zijn in het granulaat, dat is aanwezig om brandwonden bij slidings te vermijden.

  "We zijn op de hoogte van die studies", zegt José Debels. "We hebben ons licht opgestoken bij Sport Vlaanderen. Die heeft laten weten dat we moeten zorgen dat er voldaan wordt aan de normering voor het gebruik van de rubberkorrels. Het is een beetje een als-vraag. Als er een groot risico bestaat, moeten we nazien of we die korrels kunnen vervangen door alternatieven. De clubs groeien snel, er zijn velden tekort, gronden bijkopen kan niet, dus wachten heeft weinig zin."

 • Thomas Dubois

  Stad voorziet budget voor sportsite Onze Kinderen

  De stad Roeselare voorziet in de meerjarenplanning budget om op het eerste veld op Onze Kinderen een kunstgrasveld aan te leggen, voor hockey. Op het tweede veld komt een natuurgrasveld voor rugby. Ten derde is er de renovatie van de sporthal zelf.

  Francis Reynaert (Open VLD) heeft veel vragen bij de kostprijs en of de nood er wel is voor zo'n kunstgrasveld.

  Immanuel De Reuse en Siska Rommel zijn het dan weer eens dat dit een goede zaak is voor sportend Roeselare.

  Dosko Beveren, SV Roeselare en SV Rumbeke zijn de clubs met de grootste aangroei van leden en komen daarom eerst aan bod.

 • Thomas Dubois

  Sportief gedeelte van het zwembad wordt dieper

  Bij de verdere uitwerking van het schetsontwerp van het nieuwe zwembad en na consultatie van de doelgroepen is gebleken dat de diepte van het sportief zwembad - behoudens een zone van 3 meter diepte voor duikoefeningen - variërend van 1,35 tot 1,80 meter, niet de verwachtingen inloste van de waterpolobeoefenaars, die minstens verwachten dat over de diepte van het speelveld geen rechtstaand contact met de bodem mogelijk zou zijn. Deze verwachting is ruimer dan hetgeen minimaal vereist is om op conforme wijze aan waterpolo te doen.

  Om tegemoet te komen aan deze verwachtingen werd besloten om het sportief zwembad aan te passen, zodat de diepte van het zwembad over de ganse oppervlakte minstens 1,80 meter zou bedragen. Om het multifunctioneel en recreatief gebruik van het bassin te verzekeren wordt voorzien in een beweegbare bodem die instelbaar is vanaf een diepte van 1,35 m.

 • Thomas Dubois

  Stad voorziet 100.000 euro voor verdere uitbouw wielerpiste

  De Wielerpiste Defraeye Sercu is voortaan in handen van een vzw die, gesteund door de stad, zal instaan voor de uitbating. Op termijn komt er een onthaalgebouw en de wielerpiste moet het verlengstuk zijn van het vernieuwde WieMu

  Wielerliefhebber Marc Demeulenaere nam in 2009 het initiatief om de wielerpiste van Odiel Defraeye, gelegen tussen de Izegemsestraat en Kwadestraat in Rumbeke, helemaal te renoveren en aan te passen aan de huidige reglementering. Hij pakte niet alleen de piste onder handen, hij bouwde er ook tal van appartementen en kantoorgebouwen. Vlaams minister-president Geert Bourgeois opende het complex in 2012. Sindsdien werden er verschillende wielerevenementen georganiseerd, maar van veelgebruik is er geen sprake.

  Onthaalgebouw

  Daarom heeft Marc Demeulenaere nu beslist om de piste van de hand te doen. "Hij heeft de piste in erfpacht gegeven aan een vzw met daarin verschillende actoren zoals de Cycling Vlaanderen, Cycling Team Luc Wallays, maar ook MSKA. Zij zien de piste als een serieuze meerwaarde voor hun wieleropleiding. Fangio Hoorelbeke, directeur in de school, is de voorzitter van de vzw", aldus schepen van Sport José Debels. "Wij als stad hebben een budget van 100.000 euro voorzien waarmee de vzw de grond kan verwerven. In ruil moeten zij instaan voor het onderhoud van de piste en de uitbating. Het groenonderhoud nemen wij dan weer voor onze rekening, net zoals wij er ook evenementen kunnen organiseren."

  "In het verleden bestond de perceptie dat de stad de piste zou overnemen, maar dat klopt dus niet. Het is de vzw die het voorbestaan moet verzekeren, maar er is dus wel een nauwe samenwerking", gaat José verder.

  "De politie richt er ook een verkeerseducatiepark in, waar basisscholen uit de politiezone RIHO verkeersles kunnen volgen. Het is de bedoeling dat de eerste sessies er vrij snel plaatsvinden."

  "Een onderdeel van de samenwerking is dat we de promotie in de toekomst ook mee verzorgen. We zien de wielerpiste in de toekomst als een verlengstuk van het vernieuwde WieMu, waar de mensen op bezoek kunnen gaan. Straks willen we duotickets verkopen waarmee liefhebbers zowel het WieMu als de piste bezoeken. Er is een aanvraag ingediend om er een onthaalgebouw te realiseren, met eventueel een zaaltje en zo. Dat gebouw komt dan normaal aan de Kwadestraat, daar waar nu al de ingang ligt. Het is nu afwachten of we subsidies krijgen van de Vlaamse overheid. Is dat niet het geval, dan kunnen we nog steeds bij de provincie terecht", besluit José.

  Francis Reynaert: "Tien jaar geleden was het een gemiste kans om daar appartementen te bouwen en die piste daar dan te laten liggen. Ik geloof er niet echt in. Maar je weet nog niet zeker of het gebouw er zal komen? Waarom zou de staat dat subsidiëren, toch niet met een appartement erbij. Je hebt dan nog de lawaaihinder, opnieuw in conflict met de appartementen. Er is ook geen parking. Wie zal er de woning in de Kwadestraat renoveren als er geen 100 procent subsidiëren? Waar zal je de fietsen plaatsen?"

  Immanuel De Reuse: "De zoveelste stap om Roeselare te bekronen tot fietsstad van Vlaanderen. Nu er meer en meer koersen wegvallen, gaan we nog een tandje bijsteken. De manier waarop is voor onze fractie een stap te ver. Is er wel nog belangstelling voor? Als de vereniging die tot doel had om een en ander te organiseren, er niet in slaagt om het te doen draaien, waarom zou het nu wel lukken? Zij falen en wij zouden het overnemen. In eerste plaats is er 100.000 voorzien. En dan voorzien we nog eens in de bouw van een onthaalgebouw. Je weet hoe dat gaat, er komt altijd wel iets bij en dan zal het weer centen kosten. Eens het onthaal gebouwd, zal de permanentie verder moeten worden uitgebouwd en daar moet daarna nog onderhandeld worden, maar ik ben vrij zeker dat het opnieuw een medewerker van de stad zal zijn. Opnieuw een extra kost, die niet wordt vermeld."

  Daniel Vanden Berghe: "Wij zijn niet tegen het erfgoed en niet tegen de piste. Zoals het nu was, was het geen goede zaak. De eigenaar heeft zich destijds geëngageerd om de piste te renoveren. Voor een stuk heeft hij als beloning ook een bouwvergunning voor appartementen gekregen. Maar we zien nu, dat na vrij korte tijd, de eigenaar ervan af wil. Hij was zo enthousiast en nu plots wil ie er vanaf. Dat is een heel rare situatie, met die subsidies geweest. Het is niet de taak van de stad om hier nu in te investeren."

  José Debels: "De wielerpiste is eerst aangelegd, daarna zijn er appartementen gebouwd. De toegang was eerst langs de Izegemsestraat, pas later was de toegang naar de Kwadestraat wegens overlast. Dan was er een overeenkomst met de bewoners dat er maar vijf meetings mogen plaatsvinden per jaar. De vorige mensen van de vzw was opgericht in kader van erfgoed en werd samengesteld om een dossier te kunnen indienen bij het erfgoed. Zij hebben niet meteen stilgestaan bij de uitbating. Hij wil nu verkopen, hij heeft een hart voor wielrennen, maar het is zijn core business niet. Naar uitbating kwam er niet veel van in huis. Nu zit Wielerbond Vlaanderen er ook bij en dat is wel een mooie meerwaarde. Door de ingang via de Kwadestraat heb je parkeergelegenheid aan de begraafplaats."

  "De opberging van de fietsen is voorzien in de steilste kant van de piste, daar waar ook kleedkamers en douche zijn."

  Dirk Lievens: "We gaan een samenwerking aan met sterke partners. Als we nu niet met onze troeven ons daaraan vasthangen door de piste een nieuwe adem te geven, dan laten we de kans om morgen een groot wielermonument in Vlaanderen te presenteren aan onze neus voorbij gaan."

 • Thomas Dubois

  Stad legt circuit voor Racing Club Roeselare aan

  "Het miniauto circuit bestaat uit een racebaan, twee luifels en vier containermodules. Rond de luifels en de module wordt een verharding aangelegd om alles vlot te bereiken", aldus Nathalie Muylle.

  Het circuit wordt aangelegd in asfalt met kleine granulaten voor de telegeleide autootjes. Deze wordt ook opgesloten door een trottoirband. Naast het circuit worden twee luifels voorzien waar de bestuurders en toeschouwers kunnen plaatsnemen tijdens de wedstrijden, waarvan de zuidelijkste luifel 1 verdieping heeft. Deze verdieping is bereikbaar via een trap aan de achterzijde van de luifel. Op deze verdieping is een lokaal waar de jury de wedstrijd kan beoordelen.

  De module wordt geplaatst ten noorden van het perceel. Rondom de modules en de luifels wordt een verharding in betonstraatstenen aangelegd, die aansluit op het circuit. Ter hoogte van de ingang wordt een verharding in asfalt voorzien om de aansluiting te maken met de bestaande weg die loopt tot tegen het perceel. Daar wordt een poort van zes m breedte voorzien om het perceel te kunnen afsluiten.

  Rondom het perceel wordt in het noorden en westen een geluiddempende keermuur voorzien van 3,5 m hoog. In het oosten en zuiden wordt een draadafsluiting voorzien.

  De totale uitvoeringstermijn voor het geheel der werken wordt vastgesteld op 60 werkdagen.

  De RCR zat op de vroegere site aan de Koning Leopold I-Laan. Nu komen ze aan het stuk Roeselare haven te liggen.

  Francis Reynaert (Open VLD): "Waarom wordt er meteen een gebouwgezet? En waarom achter studiebureau Demey? Dat is in honderden dossiers en al ettelijke jaren het geval?"

  Lieve Lombaert (N-VA): "Ik heb gevonden dat er op de locatie een erfpacht werd gegeven, maar dat de uitrusting door de lener werd aangelegd. Waarom wordt die grond in erfpacht gegeven? Is dat door het verleden? Maar is het noodzakelijk dat we het circuit en de gebouwen aanleggen? Het is een investering van meer dan 440.000 euro. Hoeveel Roeselarenaars zijn er eigenlijk lid van? Of is het enkel investeren voor leden die niet van Roeselare zijn? En is er return als ze iets organiseren?"

  "We zijn blij dat het probleem van geluidsoverlast eindelijk opgelost is", aldus Immanuel De Reuse. "De vereniging heeft geïnvesteerd destijds in faciliteiten om Europese wedstrijden te rijden. Doordat er dan plots maar een bepaald auto meer mag rijden, viel er heel wat weg. Nu moeten we door de zure appel bijten van een ondoordachte maatregel uit het verleden."

  Nathalie Muylle: "Dit werd correct gegund. We doen dat niet zomaar, op een correcte manier. De gunning is perfect opvraagbaar."

  "Ik vind dit ook veel geld en het is een moeilijk dossier, waar we lang voor hebben onderhandeld en waar vanuit de diensten sterk onderhandeld is. Maar ik wil nog eens ter herinnering melden dat we daar te maken hebben met een zware vervuiling, lood, cadmium en zo, een historische vervuiling waarbij iedereen weet van wie het is en waarbij we door publieke middelen voor een sanering moeten gaan. Ovam wil versneld leegmaken om te saneren. Doet de stad dit niet, dan is de volledige saneringskost (1,8 tot 3 miljoen euro) voor de belastingbetaler. Het gaat om een immens gedrag. We zaten met een lopende erfpacht. We kunnen die enkel vroegtijd beëindigen als er voor beide partijen een akkoord is en dat hebben we zowel voor de schutters, politiehond als racing circuit. De erfpacht loopt tot 2031 en het is logisch dat men dit wil. Dus hebben we budget moeten voorzien. Maar na 2031 hebben we geen engagement meer. We proberen daarom op vandaag meer en meer naar huurovereenkomsten te gaan in plaats van erfpacht, dat geeft grotere flexibiliteit naar de toekomst."

  José Debels (CD&V): "De club is gegroeid vanuit Roeselare. De mensen met wie we in gesprek geweest gingen, zijn Roeselarenaars. Maar ik zal nagaan hoeveel lokale leden er zijn. Ze organiseerden veel tweedaagse kampioenschappen waarbij er mobilhomes en campingtoestanden ontstonden. Met elektrisch aangedreven motoren is dat geen probleem. Maar naar verbrandingsmotoren hebben we een en ander aan banden gelegd voor het lawaaioverlast in te perken, waarbij ze enkel op bepaalde data en uren mochten rijden. Bij een afwijking moesten ze een aanvraag indienen."

 • Thomas Dubois

  Knip komt er in de Maria's Lindestraat, Moorseelsesteenweg wordt breder

  Op 21 oktober 2016 werd tussen de Stad en de diverse eigenaars een samenwerkingsovereenkomst getekend die de intentie heeft om voor de bestaande KMO-bestemming van het APA (algemeen plan van aaleg), ingesloten door de Ring, de Maria's Lindestraat en de Koestraat, een RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) op te maken. Dit RUP dient een visie te formuleren betreffende de ontsluiting en de invulling van deze KMO-zone.

  De gronden binnen dit RUP werden al met het APA als een KMO-zone bestemd. Het RUP specifieert deze KMO-bestemming als volgt:

  (1) De mobiliteit van en naar deze kmo-bestemming moet via een nieuw aan te leggen weg op de Koestraat ontsluiten richting Ring. Een ontsluiting via de bestaande wegen richting Koestraat is niet toegelaten. Een knip in de Kaaster- en Maria's Lindestraat belemmert dat het verkeer in functie van deze KMO-zone doorheen de noordelijke woonwijken rijdt. De knip in de Maria's Lindestraat zal ook het bestaande sluipverkeer doorheen de noordelijke wijken tegengaan. De welness 'Thermen' dient bij de eerstvolgende stedenbouwkundige aanvraag te worden ontsloten op de primaire weg in plaats van via de huidige ontsluiting op de Kaasterstraat.

  (2) De mogelijkheid van het Algemeen Plan van Aanleg tot wonen in de KMO-bestemming wordt doorvertaald: de woningen langs de Kaasterstraat worden bestendigd als woonzone en langs de Maria's Lindestraat wordt bijkomend woongebied bestemd. De bestaande verkavelingsvergunningen worden met het RUP opgeheven.

  Maarten Vinckier (Open VLD): "Ik zou graag nog wat toelichting krijgen over het gegeven dat er vanuit de Thermen, als men daar op de parking vertrekt, dat men nog altijd door de woonwijk moet. Waarom wordt dat nog steeds toegelaten?"

  Frederik Declercq: "Er is sprake van een buffer type 1, daarbij mogen er geen doorgangen gemaakt worden, maar wel voor fietsers en voetgangers. We vrezen dat mensen toch nog via de auto zullen komen en dan te voet de laatste meters. We vrezen een extra parkeerdruk. Dezelfde opmerking over de Thermen. De knip kan ook extra problemen zorgen naar andere mensen. We vrezen veel extra verkeer in de Koestraat die daar niet op voorzien is. Ik zou eerder voorstander zijn om na te gaan van waar het sluipverkeer komt en de oorzaak aan te pakken."

  Nathalie Muylle: "Wat de buffer betreft, is dit een terechte zorg, maar dit is opgevangen door de bouwvergunning waar er een omheining komt langs de kant Maria's Lindestraat, zo is er een buffer en is het niet mogelijk om tot dit terrein te halen. Wat de ontsluiting betreft, hadden we het liever anders gezien. Vandaag hebben we problemen om dit juridisch af te dwingen, want in de huidige vergunning staat dat er ontsluiting moet in de Kaasterstraat en je zou dit onderling moeten overeen komen. In 2028 pas moeten ze een volgende vergunning aanvragen. Maar ze zullen als enige nog klanten uit de Kaasterstraat krijgen en niet via de ventweg, dus ik vermoed dat ze daar misschien toch tegemoet kunnen komen. We zijn alleszins nog steeds on speaking terms."

  Griet Coppé: "We zijn hier al een tijdje mee bezig, zeker als je weet dat er daar nog heel wat extra wijken komen. Wat afwikkeling verkeer langs de Moorseelsesteenweg betreft, daar zijn we mee bezig. Daar zal het stukje aan de Rijksweg breden worden, zodat het verkeer er wat vlotter gaat. De mensen van de Maria's Lindestraat vragen om iets te doen. Heel veel mensen rijden op vandaag via de Kaasterstraat omdat men te lang moet aanschuiven aan de Moorseelsesteenweg, waardoor er misbruik is van een woonwijk. We hebben er heel lang over gedaan. Er zijn pro's en contra's en als er een knip wordt uitgevoerd, zal dat altijd het geval zijn. De mensen zullen van de Koestraat ook niet meer via de Kaasterstraat kunnen. We zochten achter de breedste consensus en dat hebben we met de bevolking bekeken."

  De knip komt er pas nadat de ventweg er ligt.

 • Thomas Dubois

  Stad subsidieert voor uniforme terrasafbakening

  Tijdens vroegere bijeenkomsten met horeca-uitbaters van o.a. het Stationsplein werd overeengekomen dat zij in de toekomst hun satellietterrassen eenvormig zouden afbakenen met een eenvormig type bloembakken cf. de bepalingen in hoofdstuk 3 van het specifiek gedeelte van het politiereglement, zodat de uitstraling van de horecaterrassen in het centrum (kernwinkelgebied en bepaalde pleinen) meer eenvormig zou worden.

  Gezien de vraag van de horeca-uitbaters aan de stad om tegemoet te komen in de kosten die de aankoop van dergelijke uniforme afbakening met zich meebrengt, wordt een subsidiereglement voorgesteld. Hierdoor kan de uitbater die dergelijke bloembakken aankoopt een subsidie van maximum 1.250 euro krijgen mits voorlegging van de aankoopfactuur.

  Dit subsidiereglement treedt onmiddellijk in werking.

  Lieve Lombaert (N-VA): "In de politiereglement staat dat het enkel geldt voor het Stationsplein en dat er daar een bepaald type van bloembakken geplaatst moet worden. Jammer dat niet aangegeven wordt welke bloembakken het zijn. Ik heb me geïnformeerd en die kosten nogal redelijk wat geld en die zouden enkel op het Stationsplein komen? Eenheidsworst is niet altijd een meerwaarde, soms is een bonte mengeling ook niet lelijk. We vinden het jammer dat iemand die een hele hoop bloembakken moet zetten, even veel krijgt als iemand die er maar twee zet."

  Kris Declercq (CD&V): "Het is vooral een stimulans om voorzichtig om te gaan met subsidies. We willen als stad niet de terrassen kopen of ter beschikking stellen. Wat hier voorligt is een subsidiereglement. Het politiereglement, daar hebben we één bepaling ingeschreven omdat er toen nogal wat discussie was over hoe pak je dat aan. Dan moet je het in het politiereglement zetten naar esthetische afstemming. Dat wil zeggen dat het niet allemaal hetzelfde moet zijn, maar het moet afgesproken zijn."

 • Thomas Dubois

  Subsidies voor startende ondernemers

  Stad Roeselare wil startende ondernemers in Roeselare ondersteunen. Binnen de perken van het budget wordt daarom een subsidie toegekend aan startende ondernemers in de vorm van opleidingen, te volgen bij de POM - Actie Voor Starters.

  Elke startende ondernemer die zich registreert bij 'Actie voor starters' krijgt bij registratie 1000 credits van Actie voor Starters toegekend om te besteden aan opleidingen. Elke Starter in Roeselare kan aanvullend 200 credits aanvragen bij Stad Roeselare, waarbij 1 credit gelijk is aan 1 euro.

  De credits worden aan de stad gefactureerd wanneer men ze effectief gebruikt heeft. Eerst worden de eigen 1000 credits die de starters van de POM krijgen opgebruikt, daarna pas de credits die de stad voorziet.

  Wie kan de subsidie aanvragen?

  - Enkel ondernemingen, opgericht in het jaar van de aanvraag, of het voorgaande jaar komen in aanmerking van ondersteuning. Hierbij wordt rekening gehouden met de datum die in de KBO als begindatum wordt vermeld.

  - De subsidie is enkel van toepassing voor ondernemingen met maatschappelijke zetel op grondgebied Roeselare.

  - Een herstartende onderneming met een nieuw BTW nummer, wordt gelijkgesteld met een nieuwe onderneming.

  Dit reglement treedt in werking op 16 mei 2017.

  Brecht Vermeulen (N-VA): "Het is zeer belangrijk dat we ondernemers en starters groeien, want zonder hen is er geen groei en een mindere sociale zekerheid", klinkt het. "Ondernemersorganisaties hebben altijd gezegd dat de overheid een belangrijke rol speelt, vooral dan in het creëren van een gunstig klimaat. Ze zeggen ook dat subsidies in feite niet goed zijn."

  "Wij vinden dit een erg inefficiënte maatregel. We hebben al een bestaande KMO-portefeuille. De 200 opleidingscoins lijkt me erg weinig. Deze subsidie oogt vooral mooi om in de vitrine te zetten, mooi vlak voor een verkiezingsjaar. Ik zou wel eens willen weten in welke andere steden men dit ook doet en wat hun bijdrage is."

  Burgemeester Kris Declercq: "Dit is maar een deeltje van het pakket aan maatregelen. U herinnert zich nog de 10/10 die we in de krant gekregen hebben van ons beleid hieromtrent. De POM heeft een initiatief genomen en ik zat ook met vragen, is 200 coins niet wat weinig? Dat is het modelvoorstel, dit werd zo toegepast in Brugge, Izegem, enz. waar ook telkens voor 200 coins werd gekozen en een opleiding kost 100 à 150 credits, dus het is zeker mogelijk om er een opleiding mee te volgen."

 • Thomas Dubois

  50.000 euro voor stedenband met Dogbo

  De stad Roeselare krijgt middelen van de overheid voor de stedenband met Dogbo. Het gaat om een bedrijf van 50.000 euro per jaar en dat voor de komende vijf jaar. "Dat is minder budget dan voorzien", wat jammer is, aldus Henk Kindt.

 • Thomas Dubois

  Groen op Trax-site krijgt meer en meer vorm

  De Trax-site wordt niet alleen de plaats bij uitstek voor evenementen, het moet er ook gewoon aangenaam vertoeven zijn. Daarom dat ze sterk inzetten op groen. Het gaat om de totaalinrichting van het park, inclusief infrastructuurwerken, verharding- en rioleringswerken en beplantingswerken.

  De perimeter van het TRAX-Park betreft het gebied tussen de Beversesteenweg, het spoorwegtalud en de achterliggende terreinen van Infrabel. De aanleg van het fietspad langsheen het spoor behoort niet tot dit dossier.

  Het projectgebied bestaat uit eigendommen van de stad en een perceel langsheen de spoorweg in eigendom van Infrabel. Voor de aanleg van het park op het eigendom van Infrabel bestaat een engagementsverklaring (bezettingsovereenkomst gronden Infrabel).

  De configuratie van het TRAX-park met groene zones aan de rand en verharde zones rond het gebouw, zorgen voor de 'ademruimte' van het gebouw en het structurerend groene beeld van het bermenlandschap van de noordelijke stationsomgeving.

  Drie programmaonderdelen zijn door hun ruimteclaim echter medebeslissend voor de planfiguur van het TRAX-park. Het gaat hier om de festivalweide, de skatezone en de parking voor organisatoren en gebruikers. De weide voor het jaarlijkse TRAX-stadsfestival en de skatezone worden harmonieus bij elkaar geschoven aan de achterzijde van het gebouw. Doorheen het jaar kan de groene, open zone als multifunctioneel gazon worden gebruikt. De skateplek ernaast wordt letterlijk op een glooiende en landschappelijk wijze geïntegreerd, zodat ook festivalgebruik erop mogelijk is. De parking voor organisatoren en gebruikers wordt aan de oostzijde van het gebouw ingepast grenzend aan de straat, de plek die vanuit functioneel oogpunt ook het best bereikbaar is. Fietsrekken worden ingepland op meerdere plekken in het park. Naast de algemene principes die worden toegepast inzake integrale toegankelijkheid wordt naast het gebouw een vrije zone behouden die interventies van brandweer of hulpdiensten permanent garandeert.

  In de verhardingskeuzes wordt aansluiting gezocht bij de materialen die gebruikt zijn in de omgeving en wordt naast het grote aandeel groen, verder gewerkt met betonverharding en half verharding. Om ervoor te zorgen dat het contrast tussen de 'betonnen vloer' rond het gebouw en het grasrijke landschap niet te bruusk wordt, zal een gradiënt van half verharding in kasseien met open grasvoeg worden voorzien tussen beide. Zo wordt een zachtere overgang gecreëerd tussen de strakke architectuur en de glooiende natuur er rond.

  Naast de uitgebreide zitgelegenheid op de trappenpartijen van het TRAX-gebouw is ook zitmogelijkheid voorzien bij de eilandjes in het park. Enerzijds worden aan de rand van de eilandjes een aantal betonbankjes voorzien, anderzijds worden een aantal 'betonpoefjes' voorzien.

  De verlichting van het park wordt voorzien op de luifelrand van het TRAX-gebouw en komt dus niet op masten in het park te staan. Deze parkverlichting valt in die zin buiten dit dossier. De verlichting van het fietspad langsheen het spoor valt eveneens buiten dit dossier en zal worden voorzien in het dossier voor de aanleg van het fietspad.

  De gelaagdheid in het groen versterkt in de eerste plaats de structurerende werking en natuurwaarden van het park, maar tracht tegelijk tegemoet te komen aan de wensen die geuit zijn in functie van beheer, onderhoud en veiligheid. De grondlaag wordt gevormd door het glooiend bermenlandschap waarvan grote delen toegankelijk worden gemaakt door het inzaaien van grassen voor intensievere betreding. Bepaalde zones worden als minder toegankelijk beschouwd en worden ingezaaid met een gras- en bloemenmengsel met een wat ruwer karakter en wordt vanuit beheersmatig oogpunt als extensief beschouwd.

  Een tweede laag betreft de inbreng van meerstammigen. Deze 'kleurbrengers' worden op strategische zichtlocaties en bij de zit-eilanden aangeplant. Ze geven de plekken geborgenheid, maar versperren geenszins de doorzichten in het park. Dit verhoogt ook het veiligheidsgevoel.

  Ter versterking van de parkstructuur wordt aan de noordwest zijde een zoom van parkbomen voorzien. Deze bomen worden in grotere exemplaren aangeplant zodat de parkrand sneller het beoogde effect zal benaderen. Het grootste aantal bomen wordt inheems, daarnaast zijn enkele beeldbepalende parkbomen toegevoegd die de 'seizoen-verkleuring' en de beleving kracht bijzetten.

  Immanuel De Reuse (Vlaams Belang): "Ik zie dat men parking voor de organisatoren aanlegt, hoe rijm je dat met de grote parking vlakbij die erg zwak bezet is? Wat ons wel tevreden stelt is dat er rekening gehouden is met het soort aanplanting, dat zorgt voor een gevoel van veiligheid."

  Frederik Declercq (N-VA): "Het is niet afsluitbaar 's nachts. We hopen dat er, ondanks aanwezigheid van camera's, dat er daar geen zaken gebeuren die niet mogen gebeuren."

  Francis Reynaert (Open VLD): "Het is een mooie project. Maar ik zie dat de skaters achteraan zitten. Gaan zij dan door het evenement moeten als er iets te doen is? Er is wat chaos ook voor fietsers op eerste zicht."

  Schepen Filiep Bouckenooghe: "Bedankt voor de positieve vibe rond dit project, dat is meer dan terecht. Wat de fiets betreft, is het zo dat we gekeken hebben naar het type van gebruiker daar, jong en dynamisch. Zij hebben een bepaald gedrag, dat is niet altijd zoals wij willen. We hebben gekeken om zo kort mogelijk, van waar ze toekomen, om daar van bij het inrijden om daar een fietsenstalling te voorzien. Dat is verspreid over het domein. Maar je moet niet het volledige domein overrijden, maar je kan na het groen meteen je fiets plaatsen. Het is een vrij grote site, maar je zal telkens heel snel je fiets kunnen achterlaten."

  "Wat de wagens betreft, hebben we ervoor gekozen om er een aantal parkeerplaatsen te voorzien. Je moet ook niet naïef zijn. Er zijn mensen die daar snel hun wagen willen plaatsen, eventueel voor een kleine vergadering. Deze parkeerplaatsen zijn voor klein gebruik, maar vanaf een evenement met een paar 100 gebruikers, moet de stationsparking gebruikt worden."

  "De sociale controle en het afsluiten blijft een aandachtspunt. Enerzijds zetten we camera's in, anderzijds Buurt & Co. Met de komst van een fietspad zal de sociale controle verhogen."

 • Thomas Dubois

  Nieuwe tapijten voor cultuurcentrum De Spil

  Het cultureel centrum De Spil werd geopend op 13 maart 1997 en viert dit jaar zijn 20 jarig bestaan. Door het intens gebruik van het gebouw is er slijtage aan bepaalde gebouwdelen merkbaar. De schouwburg en een deel van de foyer is voorzien van tapijtvloer. In de looplijnen en op de trappen is de slijtage van dit tapijt goed zichtbaar.

  Met dit dossier worden de meest intensief gebruikte ruimten van het cultureel centrum voorzien van een nieuwe tapijt als vloerbekleding. Ruimten, zoals de backstage voor artiesten, die nog geen slijtage vertonen blijven behouden.

  De kostprijs voor deze opdracht wordt geraamd op 180.206,30 euro (incl. btw). De start van de werken is voorzien op 30 juni 2017, tegen 25 augustus zou alles afgewerkt moeten zijn.

 • Thomas Dubois

  Stationsproject klaar tegen voorjaar 2018

  De laatste fase van de werken aan het stationsgebouw gaat in. De lokettenzaal opent begin mei, daarna wordt de kant Ardooisesteenweg onder handen genomen én het evenementenplein krijgt meer en meer vorm.

  Wie langs het station passeert, ziet duidelijk dat het nieuwe stationsgebouw, net als de omgeving, meer en meer vorm krijgt. "Op 8 mei opent de lokettenzaal alvast de deuren", vertelt schepen Griet Coppé. "Die is helemaal vernieuwd. Naast de loketten is er een volledig nieuw sanitair blok en de krantenwinkel krijgt er ook een onderkomen, daarna is het de beurt aan de rest van het stationsgebouw, naar de kant van de Ardooisesteenweg toe. Normaal zouden de werken aan het stationsgebouw tegen oktober 2017 helemaal afgerond moeten zijn."

  Sportkooi

  Daarna is het de beurt aan het plein zelf, dat een heus evenementenplein moet worden. "Er komen verhoogde betonelementen, die moeten de kinderen uitnodigen om er te spelen, te klimmen en te klauteren. Voor ouders kunnen die perfect dienen als zitbanken."

  "Aan het viaduct komt er ook een sportkooi met doelen voor handbal, basketbal, voetbal en pannasoccer, die kooi zal vrij toegankelijk zijn. We hopen dat dit een plek wordt waar jongeren samenkomen."

  Spelende kinderen

  Het evenementenplein wordt vervolgens doorgetrokken onder het viaduct aan de Ardooisesteenweg, dat moet normaal het geval zijn tegen de kerstmarkt. "Tot slot is er de waterpartij met spuitkoppen, de finishing touch van het project. Die werken vinden begin 2018 plaats en moeten tegen maart afgewerkt zijn, daar komt ook het standbeeld van de spelende kinderen. Toepasselijk, want ervaring leert dat zo'n waterpartijen erg geliefd zijn voor kinderen om er te ravotten. Het hele project zou dus tegen het voorjaar van 2018 afgewerkt moeten zijn!"

  Immanuel De Reuse: "Ik heb enkele vragen over die spuitkoppen? Ideaal lijkt me dat niet? Kinderen die met natte kleren op school toekomen? Mogen fietsers er door rijden? Het plein is ook chaos, nu rijden de fietsers door elkaar. Misschien zijn fietssuggestiestroken een idee? Bijkomend zou het handig zijn om de stroken tussen de platen te voegen."

  Francis Reynaert: "Ik heb mijn bedenking bij onder andere die sportkooi. Ik heb niets tegen sportende kinderen, maar moet dat opnieuw zoveel geld kosten? Zal het klaar zijn tegen oktober 2018."

  Schepen Griet Coppé: "In Elsene heb je ook zo'n spuitkoppen. Het is prachtig om te zien hoe de kinderen daar spelen en zich amuseren. Zullen er nooit technische mankementen zijn? Dat weten we niet. Fietssuggestiesstroken lijken me niet nodig. We hebben dit besproken met de Fietsersbond. De platen wat ver uiteen? Daar heb je wel een punt. In het verleden hebben we getracht de voegen wat dichter bij elkaar te krijgen door manueel voeg per voeg wat asfalt in te brengen. We gaan kijken of dat nog verder moet toegestopt worden."

  "Ja, het zal klaar zijn, zelfs nog eerder!"

 • Thomas Dubois

  Veel succes!

  Niet alleen namens Open VLD, maar ook de andere partijen laten zich niet onberoerd. Iedereen wenst Leen Sercu een spoedig herstel.

 • Thomas Dubois

  Stad maakt 5.000 euro vrij voor noodhulp in Afrika

  Vier landen in Centraal- en Oost-Afrika (Zuid-Soedan, Jemen, Somalië en Nigeria) hebben de noodtoestand uitgeroepen. Een hongersnood bedreigt er bijna 20 miljoen mensen. Deze situatie wordt veroorzaakt door een combinatie van klimaatproblemen, gewapende conflicten en extreme armoede. Hierdoor moet de bevolking vluchten en raakt ze niet langer aan voedsel via veeteelt, landbouw of visvangst. Volgens UNICEF worden 1,4 miljoen kinderen met de hongerdood bedreigd door acute ondervoeding. De Verenigde Naties spreekt van de ergste humanitaire ramp sinds WO II.

  In het verleden gaf Stad Roeselare voor grote rampen 5.000 euro voor noodhulp. Ook voor de slachtoffers in Afrika wil de Stad 5.000 euro aan noodhulp storten via het consortium 12-12. Zes organisaties maken deel uit van dit consortium: Caritas International, Handicap International, Oxfam Solidariteit, Dokters van de wereld, Plan België, Unicef België.

  Deze zes organisaties beschikken over gespecialiseerde diensten voor noodhulp en wederopbouw en maken deel uit van een internationaal netwerk, wat toelaat overal ter wereld snel efficiënte hulp te bieden. Tijdens humanitaire operaties werken deze organisaties, via hun lokale afdelingen of internationale structuren, ook vaak daadwerkelijk samen met de hulpverlening op het terrein. Gelden die in het kader van campagnes van het Consortium voor noodhulpsituaties worden ingezameld worden onder de lidorganisaties van het Consortium verdeeld op basis van een vooraf afgesproken verdeelsleutel.

  Er kunnen ook vragen voor noodhulp komen van andere organisaties gespecialiseerd in noodhulp zoals het Rode Kruis en Artsen zonder Grenzen. De Stad opteert om noodhulp toe te kennen aan het consortium omdat reeds bij andere rampen (aardbeving Nepal, aardbeving Haïti, Tsunami,...), werd aangetoond dat de toegekende noodhulp effectief is en professioneel gebeurt. Het consortium heeft daarin jarenlange expertise opgebouwd. Bovendien leunt deze keuze ook aan bij het beleid dat de minister van ontwikkelingssamenwerking Alexander Decroo voert. Hij pleit voor meer synergie en afstemming tussen alle organisaties actief op het terrein van de ontwikkelingssamenwerking.

 • Thomas Dubois

  Claus Demeersseman legt de eed af

  Leen Sercu moet om medische redenen een tijdje afscheid nemen van de gemeenteraad. Eerste opvolger Steven Dewitte zit in al de gemeenteraad, tweede opvolger is Peter Hantson die afziet van een plaatsje in de gemeenteraad.

  Derde opvolger is Claus Demeersseman (26) uit Rumbeke, die bij voorzitter Ria Vanzieleghem de eed aflegde.

  De 26-jarige Claus erfde de politieke microbe van zijn vader, OCMW-raadslid Eddy Demeersseman. Hij is afkomstig van Rumbeke, waar hij vooral in KSA-kringen bijzonder bekend is. Claus werkt als productiemedewerker bij Poco Loco en is, van zodra hij er de kans voor heeft, te vinden op een surf- of snowboard.

 • Thomas Dubois

  Centraal nummer 1788 in maart alleen al 890 keer gebruikt

  "Begin maart 2017 wijzigde Roeselare zijn dienstverlening. De bedoeling is om in te zetten op een klantgerichte dienstverlening. Het nummer 1788 werd gelanceerd, een centraal meldpunt zodat men via mail, telefoon, website of WhatsApp een melding kan maken of vraag stellen. Ook de openingsuren van het stadhuis werden uitgebreid en men kan nu digitaal een afspraak maken met de diensten", horen we van Stefaan Van Coillie (CD&V).

  "Zijn er meer meldingen dan vroeger? Hoe ervaart de burger het ruimer aanbod aan openingsuren? Worden er meer afspraken gemaakt?"

  Schepen Nathalie Muylle: "We zijn een zestal weken verder. We zien dat het aantal meldingen en vragen heel significant gestegen is. In maart hadden we 890 meldingen, dat zijn er 29 per dag. Dat zijn er 75 procent meer dan in februari en 80 procent meer dan in januari. Van al die meldingen komen er 63 procent van de burgers, maar ook heel wat van eigen mensen die gebruik maken van dit nummer om de vragen te centraliseren."

  "We zien dat de afhandeling zes werkdagen bedraagt, in januari - februari was dat nog tien dagen. Dit gaat over de zaken die we kunnen afwerken. We krijgen ook heel veel goede reacties op de ruimere openingsuren. Wat het maken van afspreken betreft, gaat het om een 52-tal per week. Dan gaat het vooral om het loket niet-Belgen, al gaat het nog steeds maar om 8 procent, maar ook voor stedenbouw, dan is er 20 procent via afspraak."

 • Thomas Dubois

  Geen enkel bedrijf met opslag van zuren in Roeselare

  "In de milieuwetgeving is het voor grote landbouwbedrijven en mestverwerkingsbedrijven verplicht om een zuur te gebruiken om ammoniakemissie (uitstoot) naar de omgeving te vermijden. Normaal wordt daarvoor zwavelzuur gebruikt, maar er zijn al bedrijven die overschakelen op salpeterzuur (denk aan Zevenkote)", zegt Cyriel Ameye (Vlaams Belang).

  "Ook in Roeselare zijn er al een aantal mestverwerkingsinstallaties. Hierover hebben we een aantal vragen en zouden we graag een stand van zaken krijgen. Onze vragen zijn onder meer: hoeveel zijn het er nu precies en welk zuur gebruiken zij? Zijn er al bedrijven die overgeschakeld zijn van het ene zuur op het ander? Ik neem aan dat voor een wijziging een nieuwe milieuaanvraag moet gebeuren, maar plant men dan een nieuwe buurtvergadering in, zoals veelal gebeurt bij het opstarten van een nieuwe mestverwerkingsinstallatie. Ook de veiligheidsvoorschriften zoals de afstand van het bedrijf tot een woonkern zijn anders zodat ik denk dat niet elk bedrijf zomaar kan over) schakelen."

  "Mijn vraag is dus naar een stand van zaken. Hoeveel mestverwerkingsinstallaties zijn er in Roeselare, welk zuur gebruiken zij en hoeveel ervan kunnen eventueel overschakelen van het ene op het andere zuur En naast deze puur cijfermatige gegevens vragen we of het stadsbestuur problemen ziet voor de buurt en of men nieuwe infovergaderingen voorziet."

  Schepen Nathalie Muylle: "Je moet niet per se een zuur gebruiken. Er zijn vandaag zes bedrijven die voor uw vraag in aanmerking komen, waarvan vier mestverwerkingsbedrijven. Maar als we kijken naar de mestverwerkingsinstallaties hoeft dat niet altijd met een zuur te zijn. Er zijn installaties vandaag in Roeselare, waar met de fractie afvoert naar externe mestverwerkingsinstallaties, waardoor het niet in vergunning voorkomt."

  "Als we vandaag kijken, dan zien we dat salpeterzuur een nog grotere impact heeft dan zwavelzuur. We hebben alle vergunningen nog eens gescreend. Op vandaag hebben we geen bedrijven waar er een opslag is van zuren."

  "Wel hebben we, in heel kleine hoeveelheid zwavelzuur, zoals bv. bij Inagro en dergelijke. Wanneer men toch met zuren zou werken, dan moet men altijd werken met een MER en is er altijd een buurtvergadering."

 • Thomas Dubois

  Filiep Bouckenooghe: "Moeten nu inzetten op inburgering vluchtelingen"

  Ereburgemeester Luc Martens had een vraag over het vluchtelingen- en integratiebeleid in de stad. "Zowat twee jaar geleden werd het westen overspoeld door een vloed van vluchtelingen o.m. vanuit Syrië.Dit riep bij de bevolking flink wat onrust en weerstand op, maar er was ook veel groothartigheid. Alvast heeft onze stad ten aanzien van deze mensen op vlucht en op zoek naar perspectief voor hen en hun gezin een open houding binnen de grenzen van het haalbare aangenomen en vooruitlopend op het spreidingsplan van de federale regering niet geaarzeld om haar verantwoordelijkheid te nemen."

  "Nu, twee jaar later, stel ik de vraag naar een stand van zaken m.b.t. de opvang en begeleiding - door beroepskrachten én door vrijwilligers -, de erkenning van deze mensen en hun integratie (huisvesting, werk, talenkennis, participatie, ...) van deze mensen, inclusief de in- en uitstromers die er de voorbije periode zeker ook zijn geweest."

  Schepen Filiep Bouckenooghe: "In september 2015 werden we gevraagd door verschillende burgers om iets te doen rond de instroom van vluchtelingen. We hadden Roeselare Helpt met de asielbuddy's, de materiële hulp in de Sint-Amandskerk en ten derde was er alles rond huisvesting."

  "We wisten toen al dat er twee fases waren. De periode tot erkenning, maar ook het moment na al dan niet erkenning waarbij er gewerkt moet worden aan integratie. Wat Roeselare Helpt zijn we gewaardeerd geweest voor onze aanpak."

  "Nu zitten we in de inburgeringsfase. We hadden toen al een focusoverleg, waarbij we op regelmatige basis samen zitten met de actoren die het professioneel aanbod doen op vlak van inburgering, basiseducatie, Elim, OKAN, enz. en dat doen we nog steeds hoe we elkaar kunnen versterken en om te bekijken waar er hiaten zitten in het aanbod."

  "Twee hebben we ook een aantal middelen via minister Homans gekregen, het gaat om 400.000 euro. Ik kan alvast zeggen dat we gaan inzetten op de toeleiding het verenigingsleven. Sport kan een mooie hefboom zijn tot integratie. Toeleiding tot de arbeidsmarkt. Ten derde heb je alles van psychologische bijstand. Mensen hebben vanalles meegemaakt, worden geteisterd door angsten en daar moeten we verder op inzetten. Dan is er nog het aanleren tot Nederlands. Binnen het OCMW hebben we de begeleiding en professionale omkadering die we willen uitbreiden, we moeten dit langer en dieper kunnen."

  "Huisvesting blijft een van de moeilijkere zaken. Daar zijn we nog bezig met een aantal pistes te onderzoeken. Dit komt gedetailleerden in een volgende persoonsgebonden commissie."

  "We blijven het thema verder opnemen, maar we proberen het open te trekken, er een breder verhaal van te maken."

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!