Live Herbeleef de gemeenteraad van Roeselare: Al 15.000 boetes aan knip Jules Lagaelaan

25/04/16 om 13:57 - Bijgewerkt op 26/04/16 om 00:24

Maandagavond was gemeenteraad in Roeselare. Op het programma onder meer de plannen met het WieMu en de Stedelijke Begraafplaats, maar ook aandacht voor de impact van de werken op en rond de Grote Markt. Vooral de camera aan het Stationsplein, aan de Jules Lagaelaan, zorgt voor ophef. Het aantal overtredingen is er groot, binnenkort wordt de 15.000ste boete uitgeschreven...

 • Thomas Dubois

  Einde!

  De gemeenteraad van april is afgelopen. We maken graag afspraak voor maandag 23 mei, ook dan zijn we er opnieuw live bij.

 • Thomas Dubois

  N-VA wil betere beveiliging Trax

  Er is ook nog een extra punt toegevoegd door Maxim Deweerdt (N-VA) over de beveiliging van de Trax-site.

  "We kunnen de TRAX-site -alhoewel nog niet volledig afgewerkt- nu al een succes noemen. Talloze organisaties en verenigingen hebben reeds één of meerdere evenementen met enthousiasme georganiseerd. Die evenementen hebben tot nu toe voor weinig overlast in de buurt gezorgd. Er waren ook nog geen incidenten."

  "Dat is in tegenstelling tot de site zelf. Verschillende buurtbewoners wezen mij erop dat de site, omwille van zijn verdoken ligging en erbarmelijke nachtelijke verlichting, de speeltuin is van verschillende louche individuen en groepen. Dat probleem strekt verder dan hangjongeren die 's nachts muziek laten spelen en de rust verstoren. Het dient niet verwonderlijk te zijn dat de site zo'n aantrekkingspool is: ze ligt diep verscholen en langs de straatkant is er geen inkijk mogelijk. De site is ook langs verschillende kanten openlijk bereikbaar en de verlichting is er 's nachts niet optimaal."

  "Ongetwijfeld is de politie op de hoogte van de kwetsbaarheden van de site en neemt ze deze mee in hun nachtelijke patrouilles. Maar we moeten meer doen. Deze problemen zijn eenvoudig op te lossen door de algemene beveiliging van de site op te waarderen: een degelijke afsluiting, gecombineerd met een aangepaste verlichting en bewakingscamera's."

  "Daardoor zal deze site plots minder aantrekkelijk zijn voor onverlaten en ander gespuis. Het stadsbestuur heeft de voorbije jaren geïnvesteerd in het verhogen van veiligheid, met o.a. camerabewaking aan de Stedelijke Begraafplaats, het commercieel centrum en de stationsomgeving. Voor N-VA is veiligheid een absolute prioriteit. Camerabewaking kan daarbij een goed hulpmiddel zijn. N-VA meent dat de veiligheid rond en de beveiliging van de TRAX-site niet mag worden verwaarloosd."

  Wij vragen de gemeenteraad de volgende zaken goed te keuren:

  1. een afsluiting voorzien die de site volledig kan afsluiten;

  2. onderzoeken of er geen afsluiting moet komen voor bepaalde delen van het Trax-gebouw zelf;

  3. voldoende en aangepaste verlichting voorzien;

  4. bewakingscamera's met gezichtsherkenningssoftware plaatsen op strategische locaties op de site en deze aansluiten op de dispatching van de lokale politie."

  Schepen Nathalie Muylle (CD&V): "We zitten daar in een overgangsfase. Volgende maand zullen op de raad de hele omgevingsaanslag en de wijze van gunnen voor de polyvalaente zaal aan bod laten komen. Daarbij zullen heel wat omgevingselementen aan bod komen en komt er hier meer duidelijkheid rond."

  "Het blijft wel de bedoeling dat de site een open karakter heeft, al komt er wel een afscheiding met de spoorwegberm. Auto's zullen er niet meer door kunnen, er komen slagbomen. Voor voetgangers en fietsers blijft het een open site."

  "Voor de gebouwen is er nu al toegangscontrole", aldus Nathalie. "Wat de nachtelijke uren en verlichting betreft, kan ik je gelijk geven dat het inderdaad donker is als je er buiten komt. Dat heb ik zelf mogen ondervinden. De buitenverlichting was een tijd niet operationeel. Maar het is de bedoeling om nog extra verlichting te voorzien. Er komt ook openbare verlichting op heel de site, ook aan het fietspad en langs beide kanten."

  "De politie is ook erg aandachtig, patrouilleert er regelmatig. Verder overleg voor samenwerking staat op het programma. De Jeugddienst wil ook fuifbuddy's inzetten om de jongeren te begeleiden in de organisatie."

  "Wat de camera's betreft heb je ook een punt. Op strategische plaatsen moet dat zeker mogelijk zijn. Maar nu kunnen we dit technisch niet. Glasvezelkabel moet voorzien worden en dat is op vandaag nog niet het geval, dat zal pas bij de tweede fase het geval zijn. Maar we nemen het mee in het cameraplan in samenwerking met RIHO."

  Het punt werd niet goedgekeurd. "Ik ben blij dat drie van de vier punten in overweging genomen worden", aldus Maxim.

 • Thomas Dubois

  Plannen begraafpark met fietspad zorgen voor heel wat ophef

  De renovatie van de Oude Stedelijke Begraafplaats komt in een vierde en laatste fase. Daarmee wordt de uitbouw van de begraafplaats naar een begraafpark gerealiseerd. "Naast haar gedenkfunctie zal de parkeerbegraafplaats dan ook mogelijkheden bieden om te wandelen en te genieten van de stilte", klinkt het. "Door haar centrale ligging zal het fraaie park een stilteplaats midden de stadsdrukte zijn. Met veel aandacht voor groen en milieu is er de heraanleg van de paden en het inrichting van groenzones. De nieuwe fietsdoorsteek vormt een schakel in de fietsas die het centrum met het westen van de stad verbindt."

  "Na jaren van gebrek aan belangstelling komt de begraafplaats met parkfunctie er nu toch. De meerderheid wil deze groene long ontwikkelen tot een belevingspark, dat is een bocht ten opzichte van de oorspronkelijke plannen om de geschiedenis van de begraafplaats tot haar recht te laten komen. Een begraafplaats, daar herdenken we onze doden. Daar is steeds de nodige sereniteit nodig. Een respectvol wandelpark. We vroegen al meermaals om meer controle en geen fietsers meer toe te laten", aldus Immanuel De Reuse (Vlaams Belang). "Het centraal park dient niet als fietspad. Dat hoort niet. Dan is er de zone voor rondhang, wel daar is een begraafplaats niet voor. Hetzelfde geldt voor kunst. Ga terug naar het oorspronkelijk concept met het restaureren van de graven."

  Brecht Vermeulen: "De meningen zijn sowieso verdeeld, dat is ook al gebleken tijdens de commissie. Ik wil terugkeren in de tijd, in 2000 is er een mooi boek gemaakt over de oude Stedelijke Begraafplaats van Roeselare", klinkt het. "Het boek is nog altijd waardevol, het geeft een richting aan van waar we komen, wat er verdwenen is, maar ook op welke manier deze plek zou evolueren, dat stond er toen al in. Toen al zou de oorspronkelijke functie in belang afnemen omdat er alsmaar minder bijzettingen zouden gebeuren."

  "Wel zouden een aantal elementen aan belang winnen: cultuur, geschiedenis van de stad, groene long, stille recreatie en ecologie door aanwezigheid van onder meer vogels. Tot fase drie was dat allemaal het geval, maar nu met de vierde fase lijkt het alsof we meer en meer hier van afwijken met het fietspad, met beleving, enz. Dat er een aantal zaken vernieuwd worden is geen probleem. Het pad is versleten, hetzelfde geldt voor de banken en dat er bomen verplant worden of bijkomen is ook maar normaal."

  "Maar onze grootste bekommernis is dat fietsen wordt gestimuleerd. Met een fietseiland aan het begin, aan het einde én aan de rustplaats van de oorlogsslachtoffers", gaat Brecht verder. "Door hier een fietspad te maken, verstoor je de rust die daar heerst, je verstoort de sereniteit die kenmerkend is voor elke begraafplaats. Sereniteit begint bij stilte... Ofwel maak je er een echt fietspad van en is het 24/24 toegankelijk, ofwel is het eerder beperkt en dan is het ongepast. Dat er ook sprake is van een picknickeetzone verontrust ons het meest, onder meer met een drietal picknicktafels. Wat is het volgende? Gaan we er feestjes doen? Evenementen organiseren? Voor ons gaat dit te ver. We vragen dus, als je toch dit goedkeurt, dat het politiereglement zou aangepast worden die de sereniteit bewaren. Bv. het verbod op een picknick, het drinken van alcohol, enz."

  Ria Vanzieleghem (CD&V): "Vanuit de stad heeft men een duidelijke visie om van een grijze harde omgeving over te gaan tot een groene oase met grotere aantrekkingspracht, met aandacht voor sereniteit. Het mag geen eiland in de stad zijn, het moet een plaats zijn waar ontmoeting mogelijk is, erfgoed door themawandelingen extra in de kijker wordt gezet, educatie voor scholen, voor cursisten fotografie, voor tijdelijke projecten met centrale doorgangsas voor fietsers en voetgangers. Het lijkt simpel, maar het is niet evident om dit allemaal met elkaar te verbinden. Roeselare staat hier niet alleen. Het is een oefening die in vele steden wordt gemaakt en sommigen gaan er zelfs verder in."

  "Ik kan heel wat voorbeelden opnoemen van plaatsen waar een begraafpark al succesvol werd geïnstalleerd", aldus Gerdi Casier (SP.A). "Het is een verhaal van evolutie, van anders gaan denken, van integreren in plaats van isoleren. Stadsparken realiseren integratie met afscheid en rouw. De dierbaren liggen niet meer afgescheiden van de wereld. Ze zijn geen thema meer dat bijna letterlijk doodgezwegen wordt, rouwen krijgt een plaats in de samenleving."

  Steven Dewitte: "Er is een groot verschil tussen het groen in een speelbos en in parken. Groen kan ook heel rustgeven werken. Het ene vraagt om actie en interactie, maar het kan ook rustgevend zijn. Het is bovendien de kortste en veiligste weg voor heel wat kinderen naar huis. Het kan de drempel om te rouwen verlagen. Veiligheid? Hoe kun je dit uitsluiten? Ik denk dat sociale controle hier zeker een goede stap voor is."

  Filiep Bouckenooghe: "De vele bemerkingen die gekomen zijn, verwonderen mij toch wat. Er wordt gesproken van een belevingspark en sommigen gaan veel verder. Het is de vierde fase, het sluitstuk van een ontwikkeling binnen de stedelijke begraafplaats. De leidraad waarin we werken is al zeven jaar bekend en we wijken daar op vandaag niet van af. We hebben altijd gezegd dat de sted. begraafplaats altijd een parkbegraafplaats zal blijven met de nodige sereniteit."

  "We kunnen ofwel de boel afsluiten, maar je kunt het ook openstellen voor de burger, maar dan in harmonie met de eerste functie, het begraven en rouwen."

 • Thomas Dubois

  Restauratie WieMu gaat stap verder, tuin wordt ontmoetingsplaats

  Wegens het plaatsgebrek en het gebrek aan hedendaags comfort in het Wielermuseum, de gebrekkige bouwkundige toestand en de nieuwe inzichten en ambities werd er beslist te voorzien in een grondige vernieuwing en uitbreiding.

  Het concept 'WieMu 2.0' bestaat uit 3 inhoudelijke pijlers:

  1. Een bezoekerscentrum: een plaats waar wielertoeristen, -recreanten, en toeristen elkaar kunnen ontmoeten en kennis maken met de stad en regio. Een plaats waar wielercultuur en de andere troeven van de stad Roeselare beleefd worden.

  2. Een erfgoedcentrum: een plaats waar presentatie en publieksprojecten rond wielererfgoed tot stand komen.

  3. Een kennisbelevingscentrum: een plaats waar kennis interactief wordt verzameld, bewaard en interactief ontsloten wordt.

  Voor de uitwerking is er een architectenbureau aangesteld.

  Het geasfalteerde achtergelegen parkeergebied van het Wielermuseum wordt straks een aantrekkelijk stukje openbaar domein. Achteraan het Wielermuseum komen een museumtuin en een nieuwbouw die omgeven zullen worden door groen. Langs het gebouw komen fietsbeugels die op ruime afstand van elkaar geplaatst worden.

  De fiets staat natuurlijk centraal in de toekomstige museumtuin en daarom loopt er ook een fietspad en zijn er tal van snufjes. Er komt ook een fietsdouche waar iedereen gratis zijn of haar fiets kan afspuiten. Daarnaast omvat het ontwerp een fietsonthaalplaats met elektrisch oplaadpunt.

  Intussen wordt in het gebouw niet stilgezeten. De heropening staat gepland voor 2017. Het totale kostenplaatje van de museumrenovatie bedraagt ruim 5 miljoen euro, waarvan de helft gesubsidieerd.

  "Wij hebben in het verleden aandacht gevraagd voor een kindvriendelijke aanpak, daarbij hebben we ook een ballonnetje opgelaten over de gezinsvriendelijke omgeving", aldus Frederik Declercq. "Daar vind ik op het eerste zicht niet veel van terug."

  José Debels: "In kader van de aanleg van de museumtuin zijn we toe aan het zesde perceel. Wat de kind- en gezinsvriendelijk omgeving is het de bedoeling om het zo fiets- en gezinsvriendelijk in te richten. Er zijn heel wat zitelementen. We hebben ook gezorgd dat het niveauverschil tussen de vroegere troosteloze parking en de toegang tot de cafetaria zo laag mogelijk is. We kunnen eventueel nog enkele kleine zaken voorzien. We staan ervoor open en kunnen dit bekijken bij de inrichting. Nu gaat het echt over de buitenomgeving, maar we moeten ook nog de specifieke inrichting bepalen."

  Zo zal de tuin van het WieMu eruit gaan zien.

  Zo zal de tuin van het WieMu eruit gaan zien. © GF

 • Thomas Dubois

  Chris Lefevere met pensioen

  Chris Lefevere, momenteel directeur in de Stedelijke Basisschool 1, gaat met pensioen. Hij bereikt de leeftijdsgrens van 65 jaar, hij gaat op 1 september 2016 officieel met pensioen. Mark Develtere liet dan weer weten om tot aan zijn pensioengerechtigde leeftijd zijn opdracht als directeur coördinatie voor de scholengemeenschap verder op te nemen. Zo is ook de functie van directeur in Stedelijke Basisschool De Vlieger vacant. Een selectieprocedure werd uitgeschreven.

 • Thomas Dubois

  We zijn er opnieuw klaar voor

  Na een korte pauze is het tijd voor de rest van de gemeenteraad.

 • Thomas Dubois

  Tijd voor een pauze

  We zijn iets over halverwege, vermoeden we, tijd voor een pauze!

 • Thomas Dubois

  Goedkeuring agenda

  Op 12 mei 2016 is er de algemene vergadering van cultuurcentrum De Spil. De agenda werd alvast goedgekeurd op de raad. Daarbij zien we onder andere dat Bart Wenes lid wordt van de raad van bestuur in plaats van Kris Declercq, hij vervangt Nathalie Muylle op de algemene vergadering.

 • Thomas Dubois

  Ook het publiek heeft een mening

 • Thomas Dubois

  Burgerzaken in de toekomst nog meer digitaal

  In de toekomst wil het stadsbestuur de akten uit de registers van de burgerlijke stand en de verschillende attesten uit het bevolkingsregister via het e-loket direct aan de betrokken burger afleveren. De doelstelling is dat de burger of zijn/haar belanghebbende rechtstreeks zijn/haar akte of attest aanvraagt en deze onmiddellijk ontvangt na zijn/haar aanvraag. Daarnaast zullen de medewerkers van de dienst burgerzaken ook nog steeds akten kunnen opzoeken en afdrukken aan het loket of deze opsturen naar de aanvrager.

  Met deze opdracht wil het stadsbestuur minimaal volgende attesten uit het bevolkingsregister online kunnen bezorgen: attest van woonst, attest van woonst met adreshistoriek, attest samenstelling gezin, bewijs van leven, bewijs van nationaliteit en uittreksel bevolkingsregister.

  Om dit te kunnen realiseren is ruim 132.000 euro nodig. In het meerjarenplan was hiervoor 140.000 euro voorzien.

 • Thomas Dubois

  Nummer voor meldingen in zicht

 • Thomas Dubois

  Nieuwe verkaveling aan de Izegemseaardeweg

  Er komt een nieuwe verkaveling aan de Izegemseaardeweg in Beveren. Die omvat de creatie van 89 loten bouwgrond, bestemd voor de bouw van ééngezinswoningen. Er worden dertien vrijstaande woningen, 38 loten voor de bouw van driegevelwoningen en 38 loten voor de bouw van tweegevelwoningen gerealiseerd.

  Eerst moeten de weg- en rioleringswerken gebeuren, die kosten ruim 945.000 euro en zullen 120 werkdagen duren. De rijbaan zal vijf meter breed zijn. Aan beide zijden van de weg komt er een trottoirband-watergreppel met een voetpad van betonstraatklinkers of een groenzone. Het wandel- en fietspad wordt uitgevoerd in cementbetonverharding. De aanleg van de voetpaden, opritten en groenzone zal gebeuren na de woningbouw.

  Brecht Vermeulen (N-VA): "Dit is geen kleine verkaveling, bovendien kan het nog groter. Nu, op zich is dat goed. Het is sterk voor de stad. Nieuwbouw is ook beter voor het milieu. Wel een aantal opmerkingen. Het zijn kleinere loten en kleinere tuinen die vaak met verharding worden aangelegd, dat is minder natuurlijke infiltratie van regenwater wat mogelijk problemen kan opleveren. Veel van die mensen kunnen een huisdier houden, wat misschien ook een probleem kan opleveren. Bv. honden op eigen terrein, misschien dat een hondentoilet op openbaar terrein hier wel interessant kan zijn. Niet iederee, op kleine concentratie, kuist de vuiligheid op. Er liggen drie parkeerplaatsen vlakbij de Izegemseaardeweg, die liggen daar erg ongelegen. Kan de Izegemseaardeweg al die mobiliteit slikken? Zal dit lukken voor MIROM voor de afvalophaling, gezien het om smalle straatjes gaat?"

  "Er is nood aan grondgebonden woningen", aldus Griet Coppé nog. "Er zijn voldoende parkeerplaatsen, elke woning beschikt bovendien over een garage of carport. Wat neerkomt op twee parkeerplaatsen op eigen terrein. Daarnaast zijn er 21 extra parkeerplaatsen. Bovendien stimuleren we de fiets in de stad. Wat groen betreft moet er 10 procent gemeenschappelijk groen zijn, dus dat is voorzien."

  Filiep Bouckenooghe: "Wat het hondentoilet betreft moet de basisvisie blijven dat overal in de stad de hondendrol moet opgekuist worden door de burger zelf. Bovendien is de meeste overlast van honden in een verstedelijkt gebied, niet in een verkaveling. Het is een goede suggesties om verder te bekijken."

 • Thomas Dubois

  Overdracht grond voor openbaar domein

  Wat volgt zijn enkele punten over de overdracht van grond met doel openbaar domein, meer bepaald in de verkaveling Getouwstraat, de verkaveling aan de Lucien Victorstraat en een verkaveling in de Koestraat. Het gaat telkens om een kosteloze overdracht.

 • Thomas Dubois

  Herverdeling parochie Sint-Godelieve in Beitem

  Sinds 1 januari 2016 is er de ontwijding van de Sint-Godelievekerk in Beitem, dat heeft gevolgen voor de parochie. De bisschop heeft daarbij gevraagd om de parochie Sint-Godelieve in Beitem op grondgebied Roeselare af te schaffen en te voegen bij de parochie Sint-Henricus (Zilverberg) in Rumbeke. De delen gelegen op grondgebied Moorslede en Ledegem worden toegevoegd aan de respectievelijke parochies, zijnde Sint Martinus en Sint-Pieter.

  Cyriel Ameye (Vlaams Belang): "Ik kan hier geen gunstig aan geven voor de opheffing van de parochie in Beitem. Dit is te vraag. Dit betekent dat de kerkbesturen ook samengevoegd worden. Ik had graag eerst een plan gezien voor de school, de kerk en De Schakel. Ik vrees nu dat dit op de lange baan zal worden geschoven."

  "Dit zal niet op de lange baan worden geschoven. We zijn in gesprek en we gaan de mensen van Beitem hierbij blijven betrekken", aldus Henk Kindt. "Ik weet ook dat de mensen van Beitem opgenomen zullen worden in de kerkfabriek Sint-Henricus."

 • Thomas Dubois

  Francis Reynaert: “Hoe zit het met leegstaande panden?”

  "Dat het beleid op vandaag liever de richting inslaat om in het centrum de leegstaande panden soms met minder kwalitatieve invullingen te gaan promoten boven een meer aantrekkelijke, hoogstaande en aanlokkelijke uitbating laten wij maar voor wat het is", aldus Francis Reynaert. "Volgens mij daalt daardoor de aantrekkingskracht van ons gewezen goudklompje, zijnde het volledige winkelcentrum, met daarnaast ook de ingevulde kwaliteit van de omgevingspanden."

  "Als men op de website van de stad Roeselare spreekt over leegstand gaat het over panden kleinder dan 500 vierkante meter en iets verder over panden groter dan 500 vierkante meter, maar binnen het kernwinkelgebied. We stellen ons gewoon de vraag wat dan met de panden die buiten het kernwinkelgebied liggen? Bestaat er een lijst met de taxaties van de panden groter dan 500 vierkante meter?"

  "We volgen hier de Vlaamse regelgeving", aldus Kris Declercq. "De taxatie is bij decreet geregeld na drie jaar. Er bestaat een lijst van buiten het kernwinkelgebied, groter dan 500 vierkante meter, dat zijn er een 35-tal, voornamelijk hoevegebouwen. Het zijn vaak vooral historische gebouwen waarbij dit zo gegroeid is."

 • Thomas Dubois

  Immanuel De Reuse: “Waarom geen debat over stadsvernieuwing?”

  "Momenteel is onze stad, en meer bepaald het centrum en omgeving, een grote werf. En dit met alle ongemakken van dien. Wegomleggingen, nieuwe (tijdelijke) verkeersrichtingen, files, vertragingen, hinder, enz.", opent Immanuel De Reuse (Vlaams Belang). "We mogen ondertussen vernemen dat 'tussen de soep en de patatten' ook nog de Zuidstraat zal worden aangepakt. Dat heeft natuurlijk weer gevolgen. De handelaars en hun omzet kunnen daarvan bijvoorbeeld meespreken."

  "Deze wegenwerken hebben naast de vernieuwing van het wegdek e.d. ook nog de gevolgen op lange termijn. Ook de verkeersstromen veranderen, de parkeermogelijkheden veranderen, de beleving van de stad is er aan onderhevig. Hoe komt het dat dergelijke beslissingen niet onderhevig zijn aan een besluit van de gemeenteraad, of toch op zijn minst een debat in de gemeenteraad. De invulling en het tijdspad van de werken mogen/moeten we vernemen uit de pers."

  "Wij zouden dan graag eens het volledige plan kennen van deze bestuursploeg, samen met de tijdslijn van realisatie. En waarom kiest deze meerderheid ervoor om hierover geen breed debat te voeren."

  "U was aanwezig bij de voorstelling van het Kernplan, met het plan van de Grote Markt. We willen zorgen dat de kern van de stad veertien dagen voor de Batjes open is", aldus schepen Griet Coppé. "We zullen zorgen dat het centrum erg toegankelijk is, zeker voor de voetgangers. Er is veel meer belevingsruimte dan voorheen, mede dankzij de bredere voetpaden. Via de begroting zijn er middelen om onderhoudswerken uit te voeren. We doen de Zuidstraat nu omdat er een groot lek was van de watermaatschappij. We hebben er dus voor gekozen om een kort stukje Zuidstraat mee in de onderhoudswerken te nemen. De publieke ruimte wordt een ontspannende ruimte en geven we terug aan de bevolking."

  "Wat komt er nog op ons af? Dan hebben we de Henri Horriestraat. Daar moest het begin aangepakt worden, dat kon niet anders, dus maken we van de gelegenheid gebruik om deze straat ook aan te pakken. Ik merk dat de Roeselarenaars dit goed vinden, bovendien zijn de handelaars in de Jan Mahieustraat ook vragende partij voor de aanpassingen. Komende zomer kunnen we volop genieten van het centrum."

 • Thomas Dubois

  Henk Kindt: "Studenten kunnen op drie locaties studeren"

  "In de gemeenteraad van januari 2015 uitte ik mijn bekommernis over het tekort aan studeerplaatsen in Roeselare", begint Stefaan Van Coillie (CD&V). "Het antwoord van het stadsbestuur was dat de mogelijkheden zouden onderzocht worden om extra ruimte te creëren. In de gemeenteraad van januari 2016 kwam dit onderwerp opnieuw ter sprake. Het antwoord was toen dat er aan lijst met mogelijke locaties was opgesteld en dat men via de jeugdraad de studenten zou betrekken om te polsen naar hun wensen."

  "Volgende maand zijn we al mei en moeten de mogelijkheden klaar zijn om aan de nood tegemoet te komen. Intussen lazen we in de krant dat er extra ruimte zou komen in de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Waar en hoeveel plaatsen zijn er bijgekomen? Komt er een aanpassing van de openingsuren? Hoe zal men dit aan de student bekend maken?"

  Schepen Henk Kindt in afwezigheid van Michèle Hostekint. "We zijn samen gaan zitten met de Jeugdraad en met de mensen van ARhus, want daar zitten er veel studenten. We kregen een aantal insteken. Men wou zekerheid over een plaats. Ook ruimere openingsuren, vooral 's ochtends en een duidelijke communicatie over wat beschikbaar."

  "Momenteel kunnen we drie locaties aanbieden aan de studenten. ARhus, met vroegere openingsuren. De tweede locatie is de Onze-Lieve-Vrouwekerk van dinsdag tot zaterdag, maar daar is er wel minder accommodatie. Bovendien zullen we onze Conferentiezaal openstellen om te studeren. Er zijn gesprekken gaande voor een vierde locatie, maar dat zal nog niet voor de komende examens zijn."

  "De komende weken zullen we via verschillende kanalen communiceren en de studenten zullen hun plaats kunnen reserveren."

 • Thomas Dubois

  Bart Wenes: "Ondersteunen jongeren al in basisonderwijs"

  "De stad Gent heeft het percentage 'ongekwalificeerde uitstroom' in kaart gebracht, dat was ongeveer 17 procent. Het gaat hier dan om het niet behalen van een getuigschrift of diploma. Op basis daarvan heeft de stad Gent ook acties uitgezet om dit 'verontrustende' fenomeen aan te pakken. Heeft Roeselare hier zicht op? Voorziet de stad acties indien dit alarmerend zou zijn?", vraagt Gerdi Casier (SP.A) zich af.

  Bart Wenes: "Roeselare scoort hier behoorlijk goed met 9,6 procent, al is dat nog altijd te veel. We doen veel vanuit de scholengemeenschappen zelf om kort op de bal te kunnen spelen. Vanuit de stad steunen we enkele flankerende maatregelen. Als het misgaat in het secundair, dan heeft dit vaak te maken met iets in het basisonderwijs. Initiatieven zoals de leesweek, Wiebelweek, enz. zijn allemaal acties waar we onze steun aan geven. Het zijn slechts enkele van de vele projecten."

  "Het fenomeen is verontrustend, het antwoord rustgeven", laat Gerdi nog weten.

 • Thomas Dubois

  Frederik Declercq: “Resultaten camera zijn hallucinant”

  Frederik Declercq (N-VA) stelt zich vragen bij ANPR-camera aan de Jules Lagaelaan, ter hoogte van de bushaven. Die camera kwam er om mensen te klissen die toch de doorsteek wagen, wat verboden is. "In november 2015 werd de camera in gebruik genomen. De eerste resultaten zijn hallucinant. Ondanks bijkomende signalisatie blijft het aantal overtredingen aanzienlijk. Volgen er nog extra maatregelen en acties om het aantal inbreuken significant te doen dalen?"

  Het gaat om 180 overtredingen per dag, waarvan 70 procent een GAS-boete krijgt, goed voor 128 boetes. "Nogal wat bezoekers zijn afkomstig van buiten Roeselare (88 procent), mensen die hun weg hier niet kennen."

  "De cijfers kloppen", bevestigt Griet Coppé. "De macht der gewoonte van de chauffeur leert dat het een tweetal jaar duurt vooraleer de chauffeurs niet meer de routineweg nemen die ze altijd namen. Van de beslissing, februari 2013, tot de eerste boetes werden uitgeschreven, dan zat er al anderhalf jaar tussen. Dus de mensen hadden ruim de tijd om de gewoonte af te leren. We hebben bijkomende signalisatieborden en we zien dat de cijfers in dalende trend zijn. De mensen van buiten Roeselare lopen een GAS-boete op, daarom een oproep aan de mensen die de gps gebruiken om niet blindelings de gps te volgen. Als die niet geactualiseerd is, dan moeten de mensen toch ook de verkeersborden zien."

  "De cijfers zijn dalend en hopelijk blijft dit zo. In de toekomst zullen we kijken met De Lijn of er naast de aanduiding, er ook infrastructureel aanpassingen kunnen gebeuren, zodanig dat er geen twijfel meer mogelijk is. Maar dat het aantal overtredingen daalt, vinden we goed nieuws."

  Frederik Declercq: "U blijft volharden in de boosheid, wij blijven dit bepleiten. We zien dat er binnenkort de 15.000ste retributie zal geschreven worden, daar waar men rekening hield met twee... Goed voor een bedrag van 825.000 euro aan boetes. Het feit dat al die boetes voor bezoekers zijn, dat is geen mooie souvenier aan Roeselare. Op vlak van citymarketing kan dat tellen. We hopen toch dat u zich zou herbezinnen en de situatie herbekijken, dit is pure geldklopperij."

 • Thomas Dubois

  Nathalie Muylle: "Voorloper in vergelijking met andere steden"

  "Op 23 februari 2017 vervangt de omgevingsvergunning zowel de stedenbouwkundige, als milieuvergunning als de verkavelingsvergunning. Het doel is een betere dienstverlening. Projecten kunnen sneller en efficiënter opgestart worden. Het is van belang dat zowel de aspecten van ruimtelijke ordening als milieu in een besluit worden meegenomen", zegt Leen Sercu (Groen).

  "Het is ook een kans die de gemeente krijgt om meer greep te krijgen op ruimtelijke ordening. De gemeenten krijgen een jaar de tijd als overgangsperiode. Alle aanvragen zullen digitaal moeten gebeuren, namelijk via het digitale omgevingsloket. In sommige gemeenten kunnen nu al stedenbouwkundige vergunningen worden aangevraagd en behandeld via dat digitale loket.

  "Naar aanleiding van de komst van de omgevingsvergunning hebben ik de volgende vragen. Hoever staat Roeselare met het omgevingsloket? Zal dat een meerkost betekenen voor de stad, naar personeelsinzet, digitalisering? Is het dan ook misschien het moment om te streven naar een homogener handhavingsbeleid wat betreft ruimtelijke ordening en milieu."

  "We hebben niet gewacht op die datum om over te schakelen. Al sinds begin 2015 zijn we bezig met de samenwerking, waarbij we de diensten milieu en stedenbouw samen hebben gebracht. We zijn hierin een voorloper, andere steden kwamen al bij ons een kijkje nemen. We merken dat er interesse is om digitaal een aanvraag te doen", aldus schepen Nathalie Muylle.

  "Dit vraagt een investering, maar dit loont. Het heeft enkel maar voordelen. Wat de handhaving betreft, hebben we nu al een vrij homogeen beleid. Maar we missen hier wel een stuk instrumenten. Daarom zijn we blij dat bij de omgevingsvergunning ook de lokale besturen middelen zal geven om bestuurlijk op te treden. Dit is een goede zaak, zorgt voor kortere doorlooptijd en betere hulp. Maar communicatie zal hierbij zeer belangrijk zijn."

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!