Live Herbeleef de gemeenteraad van Poperinge: "We hebben niets tegen Frankrijk"

29/02/16 om 14:46 - Bijgewerkt om 22:22

Maandag werd de gemeenteraad bijeengeroepen voor de behandeling van een agenda met 20 punten. Er komen twaalf extra camera's voor stadsbewaking en ook op de Grote Markt komen er aanpassingswerken. De oppositie wilde het dossier van de zwembadconcessie behandelen op de gemeenteraad, maar dat werd afgewimpeld door het stadsbestuur.

 • Jeroen Laseure

  En daarmee zit de gemeenteraad erop

  Na een kleine 2,5 uur zit de gemeenteraad erop.

 • Jeroen Laseure

  Mededelingen

  Als slot heeft voorzitter Myriam Maes nog enkele mededelingen. "De volgende gemeenteraden zullen niet zijn op de laatste maandag van de maand, maar wel op de eerste maandagen: 4 april en 2 mei. In mei zullen er dan twee gemeenteraden zijn."

 • Jeroen Laseure

  Toegankelijkheid cultureel centrum

  Laatste vraag. Johan Lefever (Open VLD): "Het is nogal hobbelig aan de ingang van het cultureel centrum. Kan daar ingegrepen worden?"

  Schepen Notebaert (CD&V): "Toen we in 2008 samen zaten met de dienst Onroerend Erfgoed moesten we - opnieuw - kasseien hergebruiken."

  Johan Lefever: "Ze liggen wel nogal ongelukkig. Het moet toch mogelijk zijn om dat toegankelijker te maken? De mensen die me het verteld hebben, zijn er gevallen."

  Kris Notebaert: "We zullen het bekijken."

 • Jeroen Laseure

  Vluchtelingen aan de grens

  Sabien Lahaye-Battheu is op dreef. "Ik heb een vraag over de vluchtelingen aan de grens. Hoeveel mensen van politiezone Arro Ieper zijn er opgevorderd om de grens aan de kust te gaan bewaken? We wonen echter ook aan de grens. In onze buurgemeente Steenvoorde staat een illegaal tentenkamp. Hebben jullie hierover al gecommuniceerd met Steenvoorde? Zijn er bijkomende controles?"

  Christof Dejaegher: "Zo weinig mogelijk aandacht trekken is de beste oplossing die we kunnen aanbieden. Er zijn geen meldingen van vluchtelingen die via Callicannes of verderop van Frankrijk naar België komen. We liggen ook niet ideaal als transit naar de haven van Zeebrugge. Er zijn wel al politiemensen opgevorderd om dienst te gaan doen aan de grens langs de kust. Dat gaat telkens om diensttijden van 11, 12 uur. Bijkomende controles van onze grens lijken me niet meteen nodig."

 • Jeroen Laseure

  Veiligheid parking sporthallen

  Sabien Lahaye-Battheu heeft nog een vraag: "Bij de werken aan de nieuwe gevechtssporthal is het vaak heel druk op de parking en dat zou de veiligheid niet ten goede komen. Bent u hiervan op de hoogte?"

  Schepen Jurgen Vanlerberghe (Samen): "We hebben dit eerder al besproken met de sportraad. Er is nu tijdelijk extra parkeerdruk, maar veel mogelijkheden waren er niet. We moesten het eenrichtingsverkeer op de parking afschaffen, anders zouden er nog zes extra parkeerplaatsen verloren gaan. Van ongevallen is er niet echt sprake geweest, we hebben met de aannemer wel extra verlichting geplaatst. Bijkomende ingrepen zullen we niet doen, vanaf april zal er minder volk zijn op de sportzone. Na de zomer zal het leed geleden zijn."

 • Jeroen Laseure

  Grenspost Callicannes

  Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD): "Sinds 23 jaar staat de Vlaamse kant van de grenspost Callicannes leeg. Het Agentschap voor Wegen en Verkeer heeft de vraag gesteld aan de stad om een deel van de wegenis over te nemen. Wanneer zal dit in de gemeenteraad komen?"

  Christof Dejaegher (CD&V): "Het Agentschap voor Wegen en Verkeer moet eerst het overdrachtsdossier opstellen, maar dat hebben we nog niet gekregen. Dat behoeft ook de goedkeuring van de Vlaamse regering, dus zo eenvoudig is het niet."

 • Jeroen Laseure

  Geen gsmbereik

  Els Sticker (CD&V): "Ik erger me aan een fenomeen in onze gemeente. Mijn gsm krijgt vaak gekke kuren. Ik ben vaak niet bereikbaar en anderen in Abele en Krombeke kampen ook met dat probleem. Is er een mogelijkheid dat we vanuit de stad via een bevraging druk kunnen uitoefenen op telecomoperatoren?"

  Christof Dejaegher (CD&V): "De problematiek is niet simpel, want er is een wettelijke regeling met licentiesysteem waarin onder meer dekkingsgraad een rol speelt. De huidige licentie loopt nog tot 2021. Het is schrijnend dat Franse operatoren tot over de Belgische grens geraken, maar Belgische operatoren amper tot aan de grens geraken. Dat is beschamend. Niemand kan hier in deze zaal echter veel aan veranderen. We zullen wel informatie inwinnen. Ik zal het voorstel doen om de krachten de bundelen over de grenzen van meerderheid en oppositie. Laten we samen een motie indienen de volgende gemeenteraad."

  Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD): "Uiteraard ben ik graag bereid om hieraan mee te werken. De volgende gemeenteraad is wel heel snel."

  Christof Dejaegher: "Het komt niet op een week hoor."

 • Jeroen Laseure

  Openbaarheid van bestuur

  Stéphanie De Maesschalck (Groen): "In een dagblad kreeg Poperinge 0 op 10 voor de wet van Openbaarheid van Bestuur. Mijn ervaring is nochtans anders, want verslagen zijn vrij gemakkelijk opvraagbaar en verkrijgbaar. De notulen van het schepencollege zijn wel degelijk openbare materie, maar door de grote hoeveelheid van persoonlijke info in het verslag, is dit niet altijd mogelijk. Mijn vraag is welk antwoord mensen krijgen als ze de notulen opvragen van het schepencollege?"

  Burgemeester Dejaegher (CD&V): "De openbaarheid is de verplichting, de geheimhouding is de uitzondering. De notulen van het schepencollege zijn openbaar, maar individuele gegevens moeten geschrapt worden. Dat is de algemene regel. De krant heeft daar handig gebruik van gemaakt, maar op een simplistische manier. Er ligt een misverstand aan de basis. Die vraag wekte bij een aantal secretarissen in de Westhoek argwaan op en men is beginnen communiceren. De ene dacht dat het een truc was, de andere dacht dat iets niet klopte. Bij ons is de vraag blijven liggen. Is dat van kwade wil? Neen, want wij zijn vrij soepel in die zaken."

 • Jeroen Laseure

  Reglementen

  Geert Ganne (N-VA): "Kunnen alle verenigingen de nieuwe reglementen van de stad Poperinge nog eens ontvangen? Daar bestaat nu onduidelijkheid over."

  Schepen Loes Vandromme (CD&V): "We hebben alle reglementen nog eens uitgelegd op diverse raden, er is een 'Op de koffie'-moment geweest, in de stadskrant hebben we er aandacht aan besteed... Maar vragen staat vrij."

 • Jeroen Laseure

  Lidgeld aan VVSG?

  Martine Vanbrabant (Vlaams Belang): "Ik heb vragen over het lidgeld van de Vereniging Van Vlaamse Steden En Gemeenten (VVSG). Is het wel nog de moeite om lidgeld te betalen?"

  Christof Dejaegher (CD&V): "Dit was een debat in de provincieraad. Ik heb dit als vraag gesteld ten persoonlijke titel op de provincieraad. Er is discussie geweest over bouwberoepen en ik vind de werkwijze van de VVSG onverstandig. Steden en gemeenten worden in bouwberoepen in 30 procent van de gevallen in het ongelijk gesteld en de VVSG reageerde dat we dan meteen maar de bouwberoepen moesten afschaffen. We betalen nu meer dan 14.000 euro aan een vereniging die moeite heeft om 308 gemeenten te verdedigen. Als we echter overwegen om niet meer te betalen, moeten we drie jaar opzeg betalen."

 • Jeroen Laseure

  Vragenrondje

  Er zijn acht vragen.

 • Jeroen Laseure

  Opvang van verloren dieren

  Laatste aanvullend punt. Geert Ganne (N-VA): "Kan het stadsbestuur tijdelijk opvang voorzien voor verloren en achtergelaten dieren?"

  Schepen Kris Notebaert (CD&V): "Dit agendapunt is al een tijdje hangende. We hebben al enkele keren samengezeten met het Ieperse asiel en omliggende gemeenten. We hebben overigens al het bestek goedgekeurd voor de bouw van een nieuwe opvang. Sindsdien hebben we echter niets meer gehoord van Ieper. Wettelijk zijn we overigens in orde, want er is een schuthok in Roesbrugge. We zijn ons wel bewust van het probleem en hopen zo snel mogelijk te komen tot een intergemeentelijke samenwerking."

  Geert Ganne (N-VA): "Het probleem van katten is wel dringend, ik vang thuis ook een aantal asielzoekers op."

  Christof Dejaegher (CD&V): "We wachten op antwoord, ik heb al ettelijke keren gebeld en gemaild, maar het vergt blijkbaar wat meer tijd om tot een intergemeentelijke samenwerking te komen. Een goede tussenoplossing is er niet. Misschien kunt u uw partijgenoten aanspreken in Ieper."

 • Jeroen Laseure

  Pop.pas

  Geert Ganne (N-VA) vraagt de stand van zaken voor de invoering van de stadspas of Pop.pas. "Zullen Fransen de Pop.pas ook kunnen krijgen?"

  Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V): "Op een infoavond waren er zo'n 200 mensen aanwezig. Op dit moment hebben er 53 ingetekend. De grens lag op 50 en dus kunnen we van start gaan. Wat u daarnaast vraagt, is iets minder vanzelfsprekend. We hadden dit zelf al overwogen, maar willen eerst het succes aan Vlaamse zijde bekijken. Als het een succes blijkt, valt het te overwegen. De stadspas probeert overigens wel de stadskern te steunen en niet de ring, maar daar kunnen en mogen we geen onderscheid in maken. Bovendien zouden we alles ook moeten vertalen naar het Frans. Daar hangt een kostprijs en veel werk aan vast. Bovendien moeten we als stad in het Nederlands communiceren en als we dit in het Frans doen, komen we misschien in conflict met de taalwegeving. Ik ben overigens blij dat u als N-VA-raadslid de pro-Fransen steunt. Ik hoop dat jullie dat in andere beleidsdomeinen ook doortrekken."

  Geert Ganne: "We hebben niets tegen Frankrijk hoor. Als Fransen naar Poperinge komen, moeten we ze wel naar het centrum lokken."

 • Jeroen Laseure

  Dorpskernvernieuwing Reningelst

  Charlotte Dewit-Vyvey (N-VA): "Is er voldoende rekening gehouden met de opmerkingen van het bewonersplatform bij de dorpskernvernieuwing van Reningelst?"

  Christof Dejaegher (CD&V): "We zullen dit doen, waar mogelijk. Het advies van de dienst Onroerend Erfgoed is echter bindend. We kunnen onderhandelen, maar dat lukt de ene keer beter dan de andere keer. We hebben keihard ingezet om geen kasseien te krijgen in Reningelst, maar hun eis was om zo weinig mogelijk constructies en obstructies te krijgen op Reningelst-plein en zeker geen solitaire boom te plaatsen. We hebben daar een toegift moeten doen, maar zelfs al staat er geen solitaire boom, het zal een groen karakter blijven hebben. De beekvallei zal een groen cachet meegeven aan de dorpskern. We zullen echter niet alles kunnen binnenhalen. Grosso modo zal het best wel meevallen."

 • Jeroen Laseure

  Leefbaarheid Roesbrugge

  Geert Ganne (N-VA): "Wat zijn de resultaten van de vervoerstellingen in Roesbrugge? Op welke dagen zijn die gebeurd?"

  Schepen Pieter Marchand (CD&V): "Er zijn metingen gebeurd de tweede en derde week van december. Er is toen getwijfeld aan de resultaten en daarom heb ik nieuwe metingen laten uitvoeren in februari. Een uitgebreide analyse is nog niet gebeurd, maar we zien dat het zwaar verkeer slechts 6,8 procent haalt in het totaal aantal verkeersbewegingen."

  Geert Ganne: "Gyverinckhove is momenteel afgesloten en daarom is er nu minder zwaar verkeer. Het zou goed zijn als er later nog eens tellingen komen."

 • Jeroen Laseure

  We komen tot de aanvullende agendapunten

  N-VA heeft enkele aanvullende agendapunten toegevoegd.

 • Jeroen Laseure

  Uitpas

  Poperinge wil inschrijven voor de intergemeentelijke Uitpas voor de Westhoek. Die pas wil de vrijetijdsparticipatie verhogen. Marie-Claire Tilleman (Open VLD): "Welke activiteiten zullen gesteund worden door de Uitpas en kan deze pas in combinatie gebruikt worden met andere passen, zoals de digipas?"

  Schepen Ben Desmyter (CD&V): "We moeten erop toezien dat we binnenkort geen 30 passen zullen hebben in onze portefeuille, maar we moeten dit nog afspreken met de andere gemeenten. Er worden afspraken gemaakt tussen de verschillende gemeenten en de bestaande werkingen zullen hierin geïntegreerd worden."

  Schepen Loes Vandromme (CD&V): "De meerwaarde van de Uitpas is dat je anoniem kan deelnemen aan activiteiten, je hoeft niet tot een bepaalde doelgroep te behoren en bijvoorbeeld een Cultuurpas te hebben."

 • Jeroen Laseure

  Actieplan Burgemeestersconvenant

  Er komt een actieplan van de Burgemeestersconvenant. Stéphanie De Maesschalck (Groen) is blij met het plan, maar heeft een opmerking. "In 2011 vertegenwoordigde landbouw 16 procent van de CO²-uitstoot. Sindsdien is dat al veel verminderd, vooral door gebruik van minder stookolie. De komende jaren zit die daling er echter minder in. Ik vind het dan ook een gemis dat landbouw niet vermeld wordt in dit actieplan."

  Geert Ganne (N-VA) wil de schepen Marchand proficiat wensen met de uitleg in de commissie vorige week. "Ik vraag toch nog eens om in het wagenpark van de stad Poperinge te overwegen om LPG-wagens aan te schaffen. Dat is voordeliger in de CO-uitstoot, maar we zullen dit punt goedkeuren."

  Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD): "Het is een omvangrijk actieplan, we hebben tot 2020 de tijd om onze uitstoot te verminderen, maar hoe gaat het verder. Wordt dit plan opgevolgd de komende jaren?"

  Schepen Pieter Marchand mag antwoorden. "Mevrouw De Maesschalck, ik ben blij dat u positief denkt over dit masterplan. U vindt wel dat er een gat zict in het actieplan: de landbouw. Ik vind dat raar, want een landbouwbedrijf is even goed een bedrijf als een bedrijf op het industrieterrein. De landbouw heeft al bijzonder zware inspanningen gedaan de voorbije jaren. Met het stikstofverhaal moeten ze ook al een inspanning doen en we kunnen van dezelfde mensen niet twee keer of drie keer zo'n inspanning vragen."

  "Meneer Ganne, eerder hebben we geen elektrische wagens gekocht door de beperkte actieradius. LPG had wel gekunnen, maar deze wagens doen weinig kilometers en het is dan ook de vraag of dat het waard is."

  "Mevrouw Battheu, in het dossier zit een timing. Per jaar geven we aan welke acties we zullen uitvoeren. De opvolging gebeurt op constante basis. Voor de cijfers zijn we afhankelijk van anderen, maar dat zal niet meer dan jaarlijks zijn."

  Schepen Kris Notebaert (CD&V) is zelf landbouwer en komt tussen. "We hebben al een enorme inspanning gedaan en zullen de resterende reductie ook wel halen."

  Stéphanie De Maesschalck (Groen): "Ik heb gezegd dat ze al veel inspanningen gedaan hebben."

 • Jeroen Laseure

  Ja, ja, ja

  De volgende punten worden allemaal unaniem goedgekeurd, zoals de pachtvergoedingen voor het fietspad Poperinge-Woesten en het vernieuwen van het openbaar verlichtingsnet van de Burgemeester Deschodtlaan.

 • Jeroen Laseure

  Nieuwe verkoopprocedure voormalig gemeentehuis Watou

  Er komt een nieuwe verkoopprocedure voor het voormalig gemeentehuis in Watou. De minimale verkoopwaarde is geschat op 225.000 euro.

  Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD) en Geert Ganne (N-VA): "Wat als iemand het huis wil kopen voor minder dan 225.000 euro?"

  Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V): "Als een bod belachelijk laag is, zal de adviesraad Transacties ons geen vergunning geven."

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!