Live Herbeleef de gemeenteraad van Poperinge: "Waarom moet die boom verdwijnen?"

30/05/16 om 13:23 - Bijgewerkt om 23:03

Maandagavond blies de Poperingse gemeenteraad verzamelen voor een uitgebreide agenda van 26 punten. De tarieven en het reglement van het nieuwe zwembad werd voorgesteld. Er ontstond een lange discussie tussen meerderheid en oppositie over de prijzenpolitiek.

 • Jeroen Laseure

  Afgelopen

  En daarmee zit de gemeenteraad er na drie uur op. Lees het verslag met reacties komende vrijdag in Het Wekelijks Nieuws Ieper/Poperinge.

 • Jeroen Laseure

  Schadeclaim

  Marie-Claire Tylleman heeft de laatste vraag. "Door de werken aan de Zuidlaan was er een omleiding waar heel wat schade is aangericht. Wie heeft die omleiding bepaald en waar kunnen bewoners met hun schadeclaim naartoe?"

  Christof Dejaegher: "Deze omleiding en werken zijn 100 procent van het Vlaamse gewest. De stad was hierin niet betrokken. In het kantoor van het Agentschap voor Wegen en Verkeer is de omleiding bepaald, samen met twee medewerkers van de stad Poperinge, de aannemers en de politie. De omleiding verliep via heel wat gewestwegen, wat de Vlaamse overheid gevraagd had. Als bestuur kunnen we ons echter niet wapenen tegen de buitenlandse bestuurders die zich van de omleiding niets aangetrokken hebben. Wij hebben geopperd om met verkeerlichten te werken en niet door een kleinere straat, maar het Vlaamse Gewest heeft dit afgewezen voor mogelijkheden tot files. We hebben ook geen 20 wegen als alternatief. We gaan proberen de schade aan onze wegen te verhalen op de Vlaamse overheid, in goede verstandhouding natuurlijk. De werken zijn gestart op de woensdag en dan was het meteen prijs. We hebben dan meteen aangegeven aan de Vlaamse overheid dat de omleiding beter aangeduid moest worden. Dat is pas op donderdagavond gebeurd, de aannemer had niet voldoende signalisatieborden. Vanaf de donderdagmiddag ging het de betere richting uit. We zijn echter niet verantwoordelijk voor aanrijdingen, iedereen moet zich aan de verkeersregels houden. Men moet de schade verhalen op de verantwoordelijke partij, als dat niet kan, kan men zich wenden tot de eigen verzekering om de mogelijkheden te bekijken. De werken waren overigens aangekondigd om drie weken te duren, maar ze waren in anderhalve week geklaard."

 • Jeroen Laseure

  Stoornetwerk

  Els Sticker (CD&V) wil opnieuw een vraag stellen over de bereikbaarheid van mobiele netwerken. "Tijdens een van de vorige gemeenteraden hebben we een motie ingediend. Is daar al meer nieuws over?"

  Christof Dejaegher (CD&V): "Er is vorige week een antwoord gekomen van minister De Croo. Hij heeft een duidelijk, omstandige uitleg over een technische materie, maar ik mankeer een antwoord op onze vraag. Er staat niet in dat men voor 100 procent dekkingsgraad wil gaan in België. Geografische omstandigheden bepalen ook de kwaliteit en dekkingsgraad van het mobiele netwerk. Voor de strijd met het Franse netwerk, verwijst hij naar twee zaken: ofwel is er een te zwak netwerk in België ofwel een te sterk stoornetwerk van Frankrijk. De minister zegt dat de Poperingenaars naar de klantendienst van de operatoren moeten gaan en als ze niet geholpen worden, kunnen ze van operator veranderen. Dat lijkt me ook niet de ideale oplossing. Er is ook een wetgeving hangende dat België een mast zou mogen gebruiken voor hun netwerk in Frankrijk, maar die wet is nog niet van kracht. Als bestuur moeten wij subjectieve klachten objectiveren en dat zullen we doen in samenwerking met de bewonerplatforms. Een operator heeft ook al toegezegd om eens rond de tafel te zitten. Met deze brief van de minister hebben we al een start van antwoord."

 • Jeroen Laseure

  Vuile vijver

  Pascal Lapanne (Open VLD): "De vijver in Roesbrugge is vervuild met algen. Kan daar iets aan gedaan worden?"

  Schepen Notebaert (CD&V): "We zijn op de hoogte van het probleem, maar er zijn enkele zieken bij de groendienst. We zijn op zoek naar een structurele oplossing."

  Pascal Lapanne (die zelf in een rolstoel zit, red.) heeft ook een tweede vraag. "De organisatie van de eerste kermis voor personene met een kermis is een heel goed feit. Kan het feit dat drempels weggewerkt worden ook niet doorgetrokken worden naar de horeca?"

  Jurgen Vanlerberghe (Samen): "De Lovie had gevraagd om enkele foorkramers te motiveren om eens naar De Lovie te gaan. Dat bleek moeilijk, maar de rollen werden omgedraaid: een exclusief evenement op de huidige plaats van de kermis voor mensen met een beperking. We zullen dit regionaal bekend maken. We zien dit jaar als een try-out en we zullen horecazaken vragen om dan ook extra inspanningen te leveren naar toegankelijkheid."

 • Jeroen Laseure

  Vragenrondje

  Nog enkele vragen...

 • Jeroen Laseure

  Uitzicht van Markt

  Stéphanie De Maesschalck heeft vragen over het uitzicht van de markt en de centrale straten in Poperinge. "Er zijn steeds meer nieuwe appartementsgebouwen. Is er in Poperinge een visie op de architecturale kwaliteit en beeldkwaliteit van de straten en pleinen? Het gaat niet over wat is mooi en lelijk, wel wat vindt het bestuur belangrijk over het uitzicht van het centrum en hoe dat te beschermen."

  Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V): "We zitten met gezinsverdunning en vergrijzing en daardoor komen er meer appartementen. Wat men koopt of verkoopt, is een vrij gebeuren. Op de stedenbouwkundige aspecten hebben wij wel zeggenschap. Op de Markt is weinig veranderd, op één project na. Als u doorgaat op dat ene project, gaat het wel over wat mooi of lelijk is. De beoordeling van beeldkwaliteit is ook altijd voor een deel subjectief, een commissie of niet. Kan je met andere woorden het bouwproject enkel op basis van een subjectieve interpretatie afkeuren? Dit is een evenwichtsoefening en zal het altijd blijven. We proberen dit altijd op een proffesionele manier te beoordelen. Gebouwen moeten inpasbaar zijn in de omgeving. In elk RUP zijn er voorschriften opgenomen naar aantal bouwlagen, bouwhoogte, diepte... Dat zijn algemene voorschriften, maar het moet altijd inpasbaar zijn in de omgeving. We laten ons nog niet bijstaan door een commissie. Meestal is het een studiebureau dat een beeldkwaliteitsplan opmaakt, maar dat zal ook een subjectief gegeven hebben. We moeten ook oppassen dat we de stedenbouwkundige termijnen kunnen halen. We zijn zeker bereid om dit eens van naderbij te bekijken."

  Stephanie De Maesschalck: "Het is zeker een evenwichtsoefening, mijn vraag gaat over alle toekomstige projecten in de stad. Hoe meer je ook hierover nadenkt, hoe hoe minder subjectief het zal zijn."

  Johan Lefever (Open VLD): "Laat ons eerlijk zijn: de private woningbouw heeft ook al veel lelijke hoeken in de stad aangepakt."

  Stephanie De Maesschalck: "Ik ben heel blij met kankers die opgekuist worden, maar dit had ik er helemaal niet mee bedoeld."

  Jurgen Vanlerberghe sluit af: "Nu weet u ook hoe het voelt om misbegrepen te worden."

 • Jeroen Laseure

  Twee aanvullende agendapunten

  Pascal Lapanne (Open VLD) betreurt het dat de werking van de Werkwinkel in Poperinge zal verdwijnen. "Heeft het bestuur al initiatief genomen om hierin tussen te komen bij de bevoegde instanties?"

  Schepen Marchand: "Wij kunnen dat ook enkel zeer zwaar betreuren. Elke dienstverlening die Poperinge wordt ontnomen, is er een te veel. We zullen gesprekken aanknopen met de VDAB en onze grieven kenbaar maken."

 • Jeroen Laseure

  "U verschilt daarin van mening"

  Jean-Marie Blondeel (N-VA): "Is één gratis zwembeurt mogelijk?" Jurgen Vanlerberghe: "Dat is niet voorzien."

  Geert Ganne (N-VA): "U hebt het licht gezien, want u zegt dat gratis niet bestaat. U zegt dat de tarieven verlaagd zijn, maar nu betalen schoolzwemmers 30 tot 50 procent meer."

  Jurgen Vanlerberghe: "We hadden ook kunnen zeggen dat we het integraal betalen met algemene middelen, dus dat ik het licht gezien heb, zou ik niet zeggen, maar dank voor het compliment. U zegt ook dat ik zou liegen. Ook het baantjeszwemmen was vroeger goedkoper. We zeggen dat we de tarieven verlaagd hebben ten opzichte met wat we voorgesteld hadden met de open wervendag. Zo hebben we dat gecommuniceerd."

  Raadslid Tylleman (Open VLD): "Over de glijbaan: een stuk is niet aangekocht, maar zat dat in de prijzen? Ik bedoel ook niet de prijs dat de wellness op zijn geheel kost, maar de inkomprijs die hoger ligt door de wellness. Dat is mijn punt."

  Jurgen Vanlerberghe: "Die shuttles zijn nooit in de prijs opgenomen geweest. Wat de wellness betreft, het is niet zo omdat er een wellness bij is, dat we 2 euro meer vragen. U verschilt daarin van mening."

  Raadslid Tylleman: "In AGB De Kouter heb ik toch regelmatig gevraagd naar de prijzen? U hebt die nooit gegeven."

  Jurgen Vanlerberghe: "Dan waren de definitieve prijzen nog niet bekend."

  Er volgt een stemming. Open VLD stemt tegen, net als N-VA, Vlaams Belang en Groen. De voltallige oppositie dus.

 • Jeroen Laseure

  "Niet te duur voor Poperingenaars"

  Schepen Jurgen Vanlerberghe (Samen) mag antwoorden. "De glijbaan kan op twee manieren gebruikt worden: met shuttles of zonder. Met shuttles kan je er met twee in, maar die hebben we er niet bijgekocht. Wat de prijzen betreft: het is niet het wellnessdeel dat zorgt voor het prijsverschil. Dat misverstand moeten we de wereld uithelpen. De wellnessinfrastructuur tekent voor 150.000 euro op een project van 11 miljoen euro. We bieden een halve dag recreatie aan met het zwembad. Als je elders een indooractiviteit bekijkt voor een halve dag recreatie - cinema, tennisplein, speeltuin... - zal je er weinig vinden voor zo'n prijs. We zitten op de lijn met andere zwembaden die een dergelijk recreatie-aanbod hebben. U denkt daar anders over, maar ik heb daar respect voor. Op jaarbasis zullen we 400.000 euro bijleggen, voor het vorige zwembad was dat nog 555.000 euro per jaar. We willen het best uitgeruste zwembad van de regio. Er is al genoeg gesteld dat gratis niet bestaat. Voor wat aangeboden wordt, kunnen we een goede prijs aanbieden. We kunnen nog uren doorgaan, maar ik vraag me af of dat veel zin heeft. Ik geloof heel hard in het project, maar heb geen glazen bol. Er is een commercieel plan en ik denk dat het best zal lukken. Voor het verschil tussen baantjeszwemmen en recreatie zullen we het onderscheid maken met zwembandjes. Op de piekmomenten zal het grootste deel van het sportbad ook voor recreatie gebruikt worden. Er zal dan geen vermenging zijn. De tarieven zijn doorgesproken met de zwem- en duikersclub en zij hebben daar vrede mee. Tegen mij hebben ze dat toch gezegd. Ook de zwemclub is betrokken geweest, we zijn in gezamenlijk overleg geweest. Het is een forse verhoging ten opzichte van vroeger, maar toen betaalden ze maar een schijntje. Als je tariefverlagingen doorvoert, heeft dat een impact op het financiële plaatje. We moeten wel inschattingen van hoeveel mensen er zullen komen. We komen nu uit op iets van 1,5 miljoen euro. Mevrouw De Maesschalck, we zullen ook geen redder-arts in dienst nemen, maar hopen op het gezond verstand. Het is eerder een stokje achter de deur, maar het is een moeilijke evenwichtsoefening. Voor de gezinspas van 135 euro (25 beurten) komen de namen van het gezin en het zal gebruikt worden in de combinatie van ouder-kind. Voor toegankelijkheid met kansengroepen kunnen we in de toekomst nog iets ondernemen. We willen ook de UIT-pas lanceren en dan daar kunnen een aantal zwembeurten voor kansen groepen in voorkomen, maar dat moet nog bekeken worden. Ik voeg eraan toe dat we op een maand van de opening staan en we hebben nog geen ervaring met de exploitatie. Als we vlot de beoogde bezoekerscijfers halen, kunnen we die inkomstenstroom evalueren en is er misschien iets mogelijk in de tariefstructuur. Ik denk dat het snel zal overwaaien."

  Burgemeester Dejaegher wil nog inpikken. "Ik vind dat met vlug schermt met het argument van de Poperingenaar die belastingen betaalt en dus goedkoper moet kunnen zwemmen. Het snijdt aan twee kanten. Hoe minder je int via tarief, hoe meer bijgepast moet worden door de middelen die van alle Poperingenaars komen. Sommigen gaan liever voetballen of tennissen of niets van sport doen en zij betalen ook belastingen. Zij zullen liever willen dat de gebruikers van het zwembad meer betalen. Wie ook liever naar Koksijde rijdt voor minder dan 2 euro, moet ook tijd en brandstof betalen."

 • Jeroen Laseure

  Vragen over zwembad

  Marie-Claire Tylleman (Open VLD): "Ik had een aantal vragen. De glijbaan is enkel voor één persoon per keer, maar in AGB De Kouter is gezegd dat er twee personen in één keer konden glijden. Voor de prijzen beperk ik me tot de Poperingenaars. Er is een lagere prijs met onderscheid tussen baantjeszwemmen en recreatief zwemmen. In Poperinge betaalt een senior voor baantjeszwemmen met een 50-beurtenkaart 125 euro. In Ieper kost zo'n kaart (2x 25-beurtenkaart) 60 euro. Dat is toch een heel verschil. Ik heb ook vergeleken met de prijzen in Menen, Waregem en Koksijde. In Koksijde is er een limietsduur van 100 minuten, in de anderen niet. Bij die zwembaden is het wellnessgedeelte ook apart te betalen. U kent ons standpunt, we zijn daar nooit voorstander van geweest. Hoeveel mensen zullen daar gebruik van maken? De prijzen zijn voor iedereen veel duurder, ook voor kinderen en mindervaliden. Het is net de meerprijs voor wellness die het zo duur maakt. U zegt 20 procent goedkoper voor Poperingenaars, ik zou zeggen 68 procent duurder dan elders. Hoe wordt het verschil tussen baantjeszwemmers en recreatie ook duidelijk gemaakt? Hoe wordt de prijs ook berekend voor de duikersclub en wat zijn nu de gevolgen voor het economisch plan?"

  Stephanie De Maesschalck (Groen): "Wie een gevaar is voor de veiligheid of hygiëne, wordt uit het zwembad gezet. Wat zijn daar de criteria voor? Hoe werkt die gezinspas? Het eerste wat ik ook dacht toen ik de tarieven zag: ik vind het vrij duur. Ik ben ook gaan vergelijken met elders en bijna nergens is het duurder. Wat is de financiële toegankelijkheid van het zwembad voor mensen met een lager inkomen?"

  Jean-Marie Blondeel (N-VA): "We willen het stadsbestuur eerst proficiat wensen met een mooi project. We hebben wel enkele bedenkingen. Er is geen cafetaria, maar daar gaan we het niet over hebben. De kostprijs voor de Poperingaars is ook te weinig groot. Men kan gerust een gratis zwembeurt geven aan de Poperingenaars als kennismaking. Het is ook jammer dat er geen familie-abonnement is voor een jaar."

 • Jeroen Laseure

  Het zwembad

  En hier zijn we dan: het zwembad, punt 23 op de agenda.

 • Jeroen Laseure

  "Dat vertelt u er niet bij"

  Schepen Pieter Marchand mag antwoorden op de "ganse boterham." "Raadlid Lefever, er is in het begin van het traject ook al verteld dat het geld zou kosten. Bovendien is veel geld besteed aan het inspraaktraject en dat draagt u ook hoog in het vaandel. Dat vertelt u er niet bij. De werken op het Bertenplein is voor deze zomer, al kan het ook later. Voor de Grote Markt hebben we nog geen precieze datum. Door het verschuiven van de uitrit moet de boom verdwijnen, maar die zullen we compenseren op een ander punt in de stad. De uitrit kan echt niet op een andere plaats. We willen het ook zo veilig mogelijk maken voor de fietsers."

  Johan Lefever: "En is het overwegen van een proefopstelling een optie?"

  Schepen Marchand: "Het gaat over belijning en mocht blijken dat er problemen ontstaan, kan dat snel verholpen worden, maar dat verwachten we niet. De wachtrij aan de Boeschepestraat was altijd veel korter dan aan de zijde van het Vroonhof. Als die verkeersintensiteit zo blijft, zullen we geen probleem hebben."

  Lieven Ryckbosch: "Waarom komt het nieuwe monument nu op een plaats die steeds gebruikt wordt door het comité Paardenmarkt tijdens de kermis?"

  Schepen Marchand: "We hebben gekozen voor een plaats waar zo weinig mogelijk hinder is en daar wordt het voetpad ook aanzienlijk verhoogd. Er is meer dan plaats genoeg?"

  Burgemeester Dejaegher: "Ik kan me vergissen, maar ik dacht dat het comité die activiteit niet meer organiseert. Voor wat het is."

 • Jeroen Laseure

  "Dure aanpassingen mobiliteit"

  Er komen wijzingingen in de voorrangsregels aan de Paardenmarkt en Burgemeester Bertenplein.

  Stephanie De Maesschalck (Groen): "Ik heb vragen over het Burgemeester Bertenplein. Er is nu soms file in de Ieperstraat, maar zal het wijzigen van de voorrangsregels niet een nieuw probleem creëren aan de andere zijde? En is er extra aandacht voor fietsers?"

  Johan Lefever (Open VLD): "Er is al een heel traject geweest over de aanpassing van het mobiliteitsplan. Goed voor een kostprijs van meer dan 50.000 euro. Onze fractie gaat daarmee niet akkoord. Jullie hebben in 2012 al beloofd dat de knelpunten aangepakt zouden worden. Iedereen was het toen al eens over de knelpunten in de stad. Van 2012 naar najaar 2016 is vier jaar, veel studies rijker en veel euro's armer. Voor ons kunnen de aanpassingen niet snel genoeg doorgevoerd worden, ook al kost het ons opnieuw 72.000 euro. Uitvoeren, liever vandaag dan morgen, maar we hebben nog vragen. Wanneer zouden de werken aangevat worden? We stellen ook voor om even te werken met een proefopstelling, want het mag niet meer mislukken. Maar we zullen ronduit Ja stemmen op dit punt. Is er ook al zicht op de timing van de andere werken, zoals de voetgangersstroken op de Grote Markt en accentueren van fietsers in de binnenbochten."

  Lieven Ryckbosch (N-VA) heeft ook vragen: "Ik heb het korter geformuleerd. We zijn blij met deze aanpassing, jammer dat hij niet meteen werd voorzien. We vinden het ook jammer dat de mooie boom op het Burgemeester Bertenplein zal verdwijnen. Er is al weinig groen in de stad en waarom moet die boom wijken? Schuif de in- en uitgang van de parking wat op."

 • Jeroen Laseure

  Zone 30

  Het stadsbestuur stelt ook voor om een vaste zone 30 in te voeren in zowat het hele stadscentrum. Het gaat om de historische stadskern, het kernwinkelgebied en alle schoolomgevingen.

  Stephanie De Maesschalck (Groen) is blij. "Ik kan dit alleen maar goedkeuren. Op welke manier zal de snelheid gecontroleerd worden? En in sommige invalswegen mag toch nog sneller gereden worden. Is er daar al meer resultaten van snelheidsmetingen?"

  Marie-Claire Tylleman (Open VLD): "Ik denk niet dat we veel meer dan 30 km/uur kunnen rijden in het centrum. En op de Grote Markt is het maar 20 km/uur dacht ik? Is dat ook in de adviesraad mobilteit gekomen? Ik heb daar geen antwoord op gekregen."

  Geert Ganne (N-VA): "Er zijn 28 straten die zone 30 worden. Dat betekent dat er 28 verkeersborden zou bijkomen. Toen ik vroeg om op de Grote Markt een bord van 20 km/uur te plaatsen, kon dat niet. Dat is jammer."

  Schepen Pieter Marchand (CD&V): "Mevrouw De Maesschalck, het controleren van de snelheid is een bevoegdheid van de politie. We kunnen wel metingen doen en dat gebeurt ook op vraag van deze raad. Op de Grote Markt bleek de naleving behoorlijk goed. Over de aanrijroutes kan ik enkel stellen dat het vrij normaal is. Er is geen enkele zone 30 in België die niet omringd is door wegen met 50 km/uur. De zone 30 mag ook niet te wijd worden, want dan daalt de naleving. Mevrouw Tylleman, u zegt dat zone 30 op vandaag al een zone 30 al zou zijn. Maar dat lijkt me geen reden om het niet in te voeren. Het is ook een principiële beslissing. De snelheid op de Grote Markt blijft zone 20, maar daar kiezen we niet voor borden omdat het een zichtlocatie is. We voeren een zone in en daardoor zullen er 28 borden bijkomen aan de buitenzijde van de zone. De weggebruiker moet overigens de wegcode kennen."

  Christof Dejaegher pikt in: "Je moet ook oppassen dat het mag. Gele belijning en borden om een erf aan te duiden, mag niet. Een dubbele bebording mag niet, maar dit is een moeilijke kwestie."

  Geert Ganne gaat verder: "Waarom dan niet gewoon de borden met 20 km/uur?"

  Burgemeester Dejaegher: "In de wegcode bestaat het statuut plein niet en daarom kiezen we voor een erf."

  Marie-Claire Tylleman: "En wat is het antwoord op mijn derde vraag?"

  Pieter Marchand: "Ik heb het antwoord nog doorgestuurd aan uw fractievoorzitter vijf minuten voor de gemeenteraad. Ik geef toe dat het wat laat is, maar de mobiliteitsambtenaar is met verlof."

 • Jeroen Laseure

  Volkstuintjes

  De stad wil ook grond ruilen met het Agentschap Natuur en Bos in het kader van de aanleg van het fietspad naar Woesten. Hierdoor krijgt de stad langs de Westlaan naast een frituur een stuk grond ter beschikking, waar de volkstuintjes zullen komen. Nu zijn er 25 volkstuintjes in de Veurnestraat, maar daar komt in de toekomst een nieuwe verkaveling. Naast de frituur komen op 64 are 35 perceeltjes voor volkstuintjes, met toegang via de Westlaan.

  Lieven Ryckbosch (N-VA) is blij met de volkstuintjes, maar vraagt om ook plaats te voorzien voor mobilhomes. Burgemeester Dejaegher zal het voorstel bekijken.

  Stephanie De Maesschalck (Groen) vraagt de timing van het project. Ben Desmyter: "Het is wachten op het Agentschap voor Natuur en Bos. Zij moeten eerst alle gronden verwerven. Eind dit jaar zullen we nog een nieuw stuk bos kunnen bijplaatsen."

 • Jeroen Laseure

  Vroonhofsite

  Er is een verwerving van gronden van de Vroonhofsite. Geert Ganne (N-VA) vraagt waar de toegangsweg zal komen. Burgemeester Dejaegher: "Daar is het nu nog te vroeg voor, maar we denken aan een voetgangers- en fietsdoorsteek en een verbreding van de huidige weg."

 • Jeroen Laseure

  Calicannes Vlaams of federaal?

  Er wordt goedkeuring gevraagd om de wegenis rond de douanepost Callicannes kosteloos over te nemen van het Vlaams Gewest. De stad zal die wegen dan voortaan onderhouden. Jean-Marie Blondeel (N-VA) vraagt wat de verdere plannen zijn met Callicannes. Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD): "Wij hadden dit punt al gevraagd in de gemeenteraad van november vorig jaar, dus dit is een stapje in de goede richting. In februari is er een overleg geweest met de gouverneur. Wij keuren het punt vandaag uiteraad goed, maar wat is de stand van zaken in het overleg met de gouverneur."

  Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V): "De bestemming van de site hangt af van de koper en dat hebben wij niet in de hand. We gaan het BPA wel moeten aanpassen om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. Pas op, het publieke deel is eigenlijk niet zo groot. Die gebouwen zijn nog altijd eigendom van de federale overheid volgens mij." Sabien Lahaye-Battheu schudt duidelijk van nee, maar de burgemeester gaat verder. "Er moet eerst ook een kandidaat-koper opduiken, ongeacht van wie eigenaar is. Het klopt dat we overleg hebben gehad met de gouverneur. De Vlaamse overheid heeft hem aangesteld voor grensoverschreidende contacten en de coördinatie van verschillende Vlaamse diensten. Ik heb de gouverneur hier enkele weken na zijn aanstelling over aangesproken en hij wist er niets van. We hebben dan de brief van zijn aanstelling opnieuw doorgestuurd en nu hebben zijn diensten laten weten dat het dossier in een stroomversnelling geraakt is. Hij vroeg of zijn hulp wel nog mogelijk was. Daarop zeiden we dat er voor grensoverschreidend contact wel hulp mogelijk was. Van wie de gebouwen en parking aan de Franse zijde van de grens zijn, weet ik ook niet. Verder overleg is er nog niet geweest, maar het dossier is opgestart. We zullen aandringen op een spoedige afwerking van het dossier."

  Sabien Lahaye-Battheu: "Dus de gouverneur blijft bezig, hoofdzakelijk voor het contact met Frankrijk. Ik zal in Brussel nog eens een vraag stellen, maar als dat niet helpt, stel ik voor om in deze gemeenteraad een motie op te stellen."

 • Jeroen Laseure

  Rally en daar is Groen

  Er is een nieuw tijdelijk reglement naar aanleiding van de Ieperse rally. Stephanie De Maesschalck (Groen) stemt tegen: "Met onze partij staan we niet achter het organiseren van rally's en daarom stem ik tegen. Dit is een jaarlijks weerkerend punt."

 • Jeroen Laseure

  Open brief van bewoners over hinder bij werken

  Er is een nieuw reglement voor de registratie en de behandeling van klachten. Lieven Ryckbosch (N-VA) wil een opmerking geven in de rand. "Er is een open brief van bewoners over werken in de Bruggestraat en de hinder die is ondervonden met de werken aan het zwembad. Er zijn barsten door de werken, parkeerproblemen, geurhinder... Hoe wordt met dergelijke klachten omgegaan?"

  Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V): "Dit reglement gaat over klachten over diensten, niet over klachten van derden of particulieren. Ik wil hier het privéleven van de betreffende personen van die brief ook niet schenden. De stad is bovendien niet verantwoordelijk voor hinder die uitgaat van private werken. Voor de werken aan het zwembad hebben we relatief weinig klachten gekregen. Problemen zijn altijd vrij spoedig opgelost. Hier en daar is er nog wat resthinder zoals een toegeslipte rioolslokker, maar dat zal hersteld worden. Bij de Heilig Hartstraat zien we dat de aannemer altijd heel vroeg begonnen is met heel veel volk. Dat gaf meer hinder, maar de werken gingen ook veel sneller vooruit. Was het altijd een ideale situatie? Neen, daar moeten we eerlijk over zijn."

 • Jeroen Laseure

  Taxicheques

  Jean-Marie Blondeel (N-VA) heeft vragen bij het jaarverslag van de interlokale vereniging Westhoekpersoneel. "In drie kustgemeenten bieden ze een pakket taxicheques aan. Jongeren krijgen daar de kans om voor weinig geld een taxi te nemen als ze uitgaan. Zou dat ook niets zijn voor in Poperinge?"

  Schepen Ben Desmyter (CD&V): "Het is een interessante piste die behandeld wordt door het forum jeugd. De medewerker heeft het forum jeugd vijf maanden geleden echter verlaten. Sinds twee weken is er nu een nieuwe medewerker en dat staat op de agenda. We zullen het project zeker opvolgen."

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!