Live Herbeleef de gemeenteraad van Poperinge: "Uitkijken naar kampeerautoterrein in de stad"

24/10/16 om 16:29 - Bijgewerkt om 21:18

Maandagavond blies de Poperingse gemeenteraad verzamelen. Er stonden 36 punten op de agenda, waaronder 18 punten over het budget van de kerkfabrieken. In een uurtje was de zitting afgelopen.

Herbeleef de gemeenteraad van Poperinge: "Uitkijken naar kampeerautoterrein in de stad"

© JL

 • Jeroen Laseure

  Het zit erop

  Volgende gemeenteraad is op maandag 28 november. Hiermee zit de gemeenteraad er al op. Nu volgt nog de vergadering van AGB De Kouter achter gesloten deuren.

 • Jeroen Laseure

  Rode Neuzenactie

  Johan Lefever (Open VLD): "Bedankt voor de steun voor de Rode Neuzenactie. Op 19 november is er in CC Ghybe een concert voor de actie."

 • Jeroen Laseure

  Geboortepremie

  Marie-Claire Tylleman (Open VLD) heeft de laatste vraag van de avond. "Wat is de stand van zaken voor de geboortepremie in vorm van de Pop.kado? Hoeveel budget wordt voorzien in 2017?"

  Schepen Loes Vandromme: "De lijst met geboortebons voor augustus is goedgekeurd, dus we zijn mee met het uitreiken van die geboortebons. We zijn bezig met het budget voor 2017 en er is een consensus om het voorstel van 35 euro te laten gelden voor elk kind. Voor 2016 is er 7.500 euro voorzien, in 2017 zou daar 1.000 euro moeten bijkomen. Dat komt aan bod in de komende gemeenteraden."

 • Jeroen Laseure

  Gedenkplaat

  Martine Vanbrabant (Vlaams Belang): "Kunnen er maatregelen genomen worden om de gedenkplaat te bewaren voor oud-leerlingen die stierven in de Tweede Wereldoorlog?"

  Schepen Loes Vandromme (CD&V): "We gaan dit zeker meenemen in overleg met het archief."

  Martine Vanbrabant: "Kan dit op de Vroonhofsite blijven?"

  Schepen Loes Vandromme: "Het moet mogelijk zijn om daar een plaatsje te zoeken."

 • Jeroen Laseure

  Ongevallen

  Danny Lefebvre (Open VLD): "Dinsdag was er een zoveelste accident op het kruispunt van de Ouderdomseweg en Pastoorstraat. Zelfs het STOP-teken is niet tijdig op te merken door het groen. Sommigen steken onbewust het kruispunt over. De laatste twee jaar waren er al zes aanrijdingen. We spreken dan nog niet over de lichte aanrijdingen. De invoering naar 70 km/uur kan misschien soelaas brengen. Kunnen jullie geen strips aanbrengen voor het kruispunt, samen met verlichte borden? Zo zouden minder ongevallen kunnen gebeuren."

  Schepen Marchand: "Ik heb weet via de politie van één ongeval in 2014 en één in 2015 en drie in 2013. In de stuurgroep mobiliteitsraad zullen we uitkijken naar oplossingen."

 • Jeroen Laseure

  Autodelen

  Bert Costenoble (Open VLD): "Wat is de visie van de stad op autodeelprojecten? In Ieper is er al een cambioproject."

  Schepen Pieter Marchand (CD&V): "We werken hier actief aan. Zo was er vorig jaar een leaderproject opgestart dat helaas niet weerhouden werd. We hebben nu opnieuw ingetekend op een subsidieaanvraag voor een nieuw autodeelproject."

 • Jeroen Laseure

  Jungle van Calais

  Jean-Marie Blondeel (N-VA): "Het vluchtelingenkamp in Calais wordt ontruimd. Er zijn extra agenten ingezet. Worden er speciale maatregelen en genomen en is er overleg met Frankrijk?"

  Christof Dejaegher (CD&V): "We hebben al het groen ontruimd in Calicannes, het gaat om alle struiken en kleine begroeiing die het zicht belemmert. Dat zou aanzet kunnen geven tot het verschuilen van vluchtelingen die daar uit een vrachtwagen springen. Ook om hygiënische redenen was dat nodig, het waren soms openbare toiletten. We hebben proactief gehandeld. Tot op de dag van vandaag hebben we van de federale overheid nog geen enkele informatie of richtlijnen gekregen. We moeten ons plan trekken. De gouverneur heeft twee weken gezegd dat hij rekende op de hulp van alle burgemeesters om te vermijden dat er tentenkampen zouden ontstaan in Vlaamse gemeenten. Communicatie daarover hebben we echter nog niet gekregen. In Calicannes zijn onlangs 14 vluchtelingen aangetroffen. Dat doet zich sporadisch eens voor, maar is geen structurele problematiek. Van het vluchtelingenkamp in Steenvoorde, dat intussen ontruimd is, hebben we wel meer meldingen gekregen, maar dat is ook al verleden tijd. Overleg met de Franse autoriteiten is de verantwoordelijkheid van de gouverneur."

 • Jeroen Laseure

  Vragenrondje

  Het vragenrondje kan beginnen. "Een korte vraag met een kort antwoord graag", aldus Myriam Maes.

 • Jeroen Laseure

  Dode bomen

  Het laatste aanvullende agendapunt is ook van Geert Ganne. "Ik wil aandringen om zo veel mogelijk dode bomen langs de Poperinse wegen te vervangen."

  Kris Notebaert (N-VA-: "Vorig jaar hebt u juist dezelfde vraag gesteld. Elk jaar doen we de toer van de wegen en vervangen we de dode bomen. De te vervangen bomen zijn al besteld."

 • Jeroen Laseure

  Kampeerautoparking

  Geert Ganne (N-VA) vraagt de aanleg van een kampeerautoterrein in Poperinge. "Het subsidiepercentage daarvoor is verhoogd van 20 naar 50 procent. Poperinge heeft geen effectieve stelplaats met voorzieningen voor kampeerauto's. Zijn er mogelijkheden langs de Westlaan, de grasstrook naast de Vleterbeek of bij de wijk van Het Vliegend Paard? Of het terrein achter het zwembad dat voorzien was voor de cafetaria? U kan dit dan koppelen aan een ingangsticket van het zwembad."

  Marc Devos (CD&V): "Met de kampeerclub zijn we al twee jaar vragende partij voor de aanleg van een terrein voor kampeerwagen. Ik ben blij dat N-VA mee op de kampeerkar springt."

  Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V): "We zijn zeker niet tegen oplossingen voor kampeerauto's en kamperen. We kunnen alleen beamen dat dit een nieuwe vorm van toerisme zou zijn voor deze stad. We moeten het wel ruimer bekijken en de locaties toetsen naar haalbaarheid. Een subsidiereglement heeft ook enkele voorwaarden van kwailiteitseisen. Het mag geen rommeltje van kampeerplaatsen zijn met goedkope kosten. Dat zal niet passeren. In de gemeenteraad van mei heb ik geantwoord dat een standplaats voor mobilhomes op De Bommelaar niet mogelijk was, vanuit een ruimtelijke bril. Ter hoogte van de Westouterseweg en Ringlaan hadden we eerder al een terrein daarvoor voorzien. Alleen hadden we gehoopt op interesse van de privésector voor de ontwikkeling van een kampeerautoterrein, maar daar bleek geen interesse voor. Het subsidiereglement heeft ook een deadline tegen 16 november en dan moet je een volledig plan kunnen voorleggen. Dit is ook geen project in het meerjarenplan. U wijst ook een terrein aan naast de Vleterbeek, maar in 2007 is dat terrein helemaal overstroomd. Daarvoor zouden we wellicht zelfs geen bouwvergunning kunnen krijgen. Voor de optie bij Het Vliegend Paard zullen we dan weer wellicht geen ontsluiting krijgen naar de gewestweg van de Ring. In het verleden zijn daar ook al volkstuintjes geweigerd geweest. Het is echt wel zoeken naar een stukje grond dat haalbaar en mogelijk is. Per parkeerplaats kost het 11.700 euro, dus het zou meer dan 100.000 euro kosten om dat op korte termijn te realiseren. We nemen wel de handschoen op om te zoeken naar een tussentijdse oplossing."

  Schepen Jurgen Vanlerberghe (Samen): "Een kampeeraanbod zou een toegevoegde waarde betekenen voor het toerisme van de stad. Het is toekomstmuziek, maar een ruimtelijk probleem. Voor de zone achter het zwembad zou er geen vergunning mogelijk zijn, omdat het dagrecreatie is."

  Geert Ganne: "Voor die 11.000 euro zijn er wel subsidies, dus zo veel kost dat niet voor de stad. In het buitenland staan wel heel wat kampeerwagens naast rivieren. Een vaste kampeerplaats is niet evident, maar tijdelijk zou het wel moeten kunnen."

  Burgemeester Dejaegher: "We moeten een bouwvergunning krijgen, dat is geen toverkunst."

 • Jeroen Laseure

  Aanvullende agendapunten

  Het gaat vlotjes vandaag, er zijn al 32 punten gepasseerd. Tijd voor twee aanvullende agendapunten van Geert Ganne (N-VA).

 • Jeroen Laseure

  Voetweg verleggen

  Er wordt een voetweg verlegd langs de Loviestraat.

  Stéphanie De Maesschalck (Groen): "Aanvankelijk dacht ik dat het goed was, maar wat ontbreekt hier, is een controle achteraf of die voetweg effectief verlegd zal worden."

  Schepen Pieter Marchand (CD&V): "Calamateiten worden doorgaans wel gemeld door mensen die gebruik maken van de voetweg. Bij klachten kan ertegen worden opgetreden. We hebben vertrouwen in de bouwheer."

 • Jeroen Laseure

  Bij-vriendelijke gemeente

  Er wordt een actieplan goedgekeurd voor het charter van bij-vriendelijke gemeente. Met het actieplan wil de stad de bijenpopulatie opnieuw de hoogte willen inkrijgen. Stéphanie De Maesschalck (Groen): "Proficiat met dit werkstuk. Het enige dat ik mis, is een tijdslijn om toch wat druk te hebben op die actiepunten."

  Geert Ganne (N-VA): "Ik stel voor om in de stadskrant te zetten welke planten en gewassen bijvriendelijk zijn. Ik heb dit eerder al gevraagd."

  Krist Notebaert (CD&V): "Met de bijenwerkgroep zullen we vier keer per jaar samenkomen en op korte termijn willen we zeker enkele actiepunten laten vervullen. Binnen de begroting hebben we ook geld voorzien voor enkele acties. Collega Ganne, we zullen over dit actieplan zeker communiceren naar de bevolking."

 • Jeroen Laseure

  Masterplan Bellewijk

  De sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel en de stad Poperinge gaan samenwerken om een masterplan voor de Bellewijk te ontwikkelen. De Mandel voorziet in haar herbouw- en renovatieplanning de vernieuwing van een deel van de Bellewijk in het blok tussen de Plantenstraat, Bellestraat en Bomenstraat. Uit eerdere gesprekken tussen de stad en De Mandel blijkt dat beide partijen van deze vernieuwingsoperatie gebruik willen maken om na te denken over een nieuw en duurzaam stedenbouwkundig concept. Dat zal gebeuren via 'WinVorm' van de provincie West-Vlaanderen. Er werd in het budget voor 2016 50.000 euro voorzien voor het Masterplan Bellewijk.

  Danny Lefebvre (Open VLD): "Waarom is 90 procent ten laste voor de stad?"

  Schepen Jurgen Vanlerberghe (Samen): "Vanuit De Mandel waren er niet veel middelen beschikbaar, maar wij zien het wel als een unieke opportuniteit. Het is een project met heel wat uitdagingen. Als stad moeten we hierin een trekkersrol vervullen. Als we naar 50-50 zouden gaan, zou De Mandel de boot wellicht nog wat meer afgehouden hebben.

  Open VLD onthoudt zich op dit punt.

 • Jeroen Laseure

  Project met Unizo

  Bert Costenoble (Open VLD) komt tussen over een samenwerkingsovereenkomst met Unizo. De stad en Unizo werken samen een project uit om een visie te ontwikkelen over kernversterking. "We missen consistentie in beleidskeuzes rond de handel in de binnenstad. We steunen wel dit voorstel."

  Christof Dejaegher: "Onze beleidsvisie gaat uit van het commercieel strategisch plan en dit project nemen we er gewoon bij. Het is op uitdrukkelijke vraag ook van Unizo."

  Stéphanie De Maesschalck (Groen): "Ik ben benieuwd wat het project kan opleveren. Dit is positief."

 • Jeroen Laseure

  Verlichting fietspad

  Lieven Ryckbosch (N-VA) heeft een vraag over het brandregime van de nieuwe verlichting die komt langs het fietspad Poperinge-Woesten. "Er kan daar veel mee bespaard worden."

  Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V): "Dit gaat mee met het hele brandregime op het grondgebied van Poperinge. Dit houdt dus verband met het masterplan dat we aan het uitwerken zijn."

  Schepen Pieter Marchand (CD&V): "Alle nieuwe verlichting maakt gebruik van een vieraderige kabel en daarop kunnen we alle verlichting aansluiten."

 • Jeroen Laseure

  Renovatie Witsonestraat

  Het bestek van de renovatie van de Witsonestraat, een zijstraatje van de Blasiusstraat, staat op de agenda. In de Witsonestraat zijn er al geruime tijd problemen van wateroverlast. Er komt onder meer een nieuwe toplaag en onder het wegdek moet een pvc-buis de oude keramieken leidingen vervangen.

  Marie-Claire Tylleman (Open VLD) heeft een vraag: "Is een diameter van de pvc-buis van 30 centimeter niet te weinig?"

  Schepen Kris Notebaert (CD&V): "We moeten aansluiten op een bestaande buis van 30 centimeter. Een pvc-buis van 30 centimeter zou voldoende moeten zijn, zeker in vergelijking met de huidige leiding van 10 centimeter."

  Marie-Claire Tylleman: "Hopelijk is het voldoende".

  De raad keurt het bestek goed.

 • Jeroen Laseure

  De tegenstemmen voor Jurgen Vanlerberghe

  Er worden afgevaardigden gekozen voor Farys en het intergemeentelijk samenwerkingsverband TMVS. Ben Desmyter wordt unaniem goedgekeurd door de raad als vertegenwoordiger. Schepen Jurgen Vanlerberghe kreeg als plaatsvervanger twee tegenstemmen in de geheime zitting. Voor de schepen van Samen stilaan een traditie.

 • Jeroen Laseure

  De budgetten van de kerkfabrieken passeren vlot de revue

  We zijn na één minuut al aan punt 18 aanbeland. Over de eerste 17 punten van de kerkfabrieken zijn geen opmerkingen.

 • Jeroen Laseure

  Sabien Lahaye-Battheu afwezig

  De gemeenteraad begint stipt. Sabien Lahaye-Battheu, fractieleider voor Open VLD, is verontschuldigd.

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!