Live Herbeleef de gemeenteraad van Poperinge: "Mijn computer blokkeerde bij het printen"

24/04/17 om 15:11 - Bijgewerkt om 21:28

Maandagavond kwam de Poperingse gemeenteraad samen. In anderhalf uur passeerden 32 punten de revue. Grote discussies zijn achterwege gebleven. De meeste aandacht ging naar de komst van een nieuw dierenasiel in de stad.

Herbeleef de gemeenteraad van Poperinge: "Mijn computer blokkeerde bij het printen"

© JL

 • Jeroen Laseure

  Tot de volgende!

  Na bijna anderhalf uur zit de gemeenteraad erop. Bedankt voor het volgen. Voor meer verslag, duiding en analyse kunt u vrijdag terecht in Krant van West-Vlaanderen, editie Het Wekelijks Nieuws Ieper-Poperinge.

 • Jeroen Laseure

  Het zit erop

  De volgende gemeenteraad is voor 22 mei. Daarna is het 26 juni door de proclamaties van de scholen.

 • Jeroen Laseure

  Parking langs de Ring?

  De laatste vraag is voor Marie-Claire Tylleman (Open VLD): "De parking Callicannes is nu tijdelijk gesloten. Zal het probleem nu niet verlegd worden naar de ring van Poperinge?"

  Christof Dejaegher: "We hadden ook die vrees dat de problemen eerder richting Poperinge zouden komen. Daarom hebben we het bord dat de parking gesloten is, pas geplaatst op de Frans-Vlaanderenweg. Ik heb niet de indruk dat het probleem in ruime mate verplaatst is. Dat heeft de politie ook bevestigd. Er stonden afgelopen weekend wel hier en daar enkele vrachtwagens, maar dit gaat niet buiten de normale proporties. We hebben dus hier niet meteen indicaties voor. Maar als het toch het geval zou zijn, zullen we moeten bijsturen. Ik heb één keer zeven vrachtwagens van hetzelfde bedrijf zien staan, maar dit zal een momentopname geweest zijn."

 • Jeroen Laseure

  Vragenrondje

  Er zijn nog twee vragen.

  Johan Lefever (Open VLD): "Ons land staat aan de top voor belastingdruk voor singles. Bovendien is er gezinsverdunning. Als Jong en Open VLD willen we hierop anticiperen. Kan het stadsbestuur niet kijken om belastingen voor alleenwonenden aan te passen/te verminderen? In Mechelen en Waarschoot is die singlereflex aan de gang."

  Schepen Ben Desmyter (CD&V): "Ik heb me geïnformeerd over Mechelen en Waarschoot. In Mechelen heb je een algemene belasting op gezinnen: 60 euro voor gezinnen en 40 euro voor alleenstaanden. Nu is dat afgeschaft, iedereen is gelijk, maar de alleenstaanden hebben een korting gekregen van 25 euro. In Waarschoot is er 20 euro korting voor alleenstaanden, 25 euro voor gezinnen. In Poperinge zijn er voor de belasting op gezinnen twee tarieven: 65 euro voor gezinnen en 35 euro voor alleenstaanden. Dat is al een aantal jaren zo. Andere forfaitaire belastingen zijn er niet zo heel veel en dit is soms moeilijk te koppelen aan het bevolkingsregister. Daar waar mogelijk doen we dit al. Maar we willen gerust samen met jullie kijken waar we dit nog kunnen doen, als dit mogelijk is met de administratie. We hebben dezelfde bezorgdheid."

 • Jeroen Laseure

  Callicannes

  We zijn aangekomen aan het enige aanvullende agendapunt.

  Martine Vanbrabant (Vlaams Belang) heeft een vraag rond het masterplan voor de herbestemming van de grenspost Callicannes. "De provincie heeft een opdracht gegund voor de opmaak van een masterplan voor de hele site. Het is de hoogste tijd dat er een nieuwe toekomst is voor het verloederde Callicannes. Ik heb een tijd geleden al aangehaald dat er problemen waren met sluikstorters en transmigranten, door u toeristen genoemd. Kunnen jullie meer uitleg geven over dit masterplan en waarom zijn we daarover in de gemeenteraad niet ingelicht?"

  Christof Dejaegher: "Ik denk niet dat ik het woord toerist in de mond heb genomen. Het klopt dat er problemen waren, maar tot in 2016 was dit eerder sporadisch. Niet in de omvang die u aanhaalt. Maar dit gaat niet over de verloedering. Op dit moment ligt de site er behoorlijk bij, maar dit ter zijde. We dringen vanuit de stad al geruime tijd aan op een structurele oplossing. Wat die oplossing ook mag zijn. Ruim die trieste gebouwen op en pak die parking aan. Verkoop het desnoods. Dat is altijd ons standpunt geweest: de site opkuisen voor een nieuwe toekomst. Er zijn altijd mensen geïnteresseerd geweest om de site aan te kopen van de federale overheid, samen met de concessie van de parking die eigendom is van de Vlaamse overheid. Dit blijft echter duren, misschien nog eens tijd voor een cadeau? De provincie wil nu nadenken over een nieuwe toekomst voor de site in zijn geheel. Ik kan u daarover geen toelichting geven. Ik kan enkel zeggen dat de provincie en de Franse buren overeengekomen zijn om een studie-opdracht uit te schrijven. De stad is hierbij geen betrokken partij. Ik was wel aanwezig op die vergadering, maar geen betrokken partij. Daarom is de gemeenteraad niet ingelicht. Enkel bij een effectief plan of project kunnen we dit in de raad brengen. Bij de concrete uitwerking zullen we hopelijk wel betrokken worden. Ik heb wel het bestek van die studie-opdracht doorgemaild gekregen met enkele offertes. Ik had die offertes graag uitgeprint, maar mijn computer blokkeerde bij het printen."

 • Jeroen Laseure

  Leegstandsbelasting

  De nieuwe leegstands- en verkrottingsbelasting ligt voor.

  Marie-Claire Tylleman (Open VLD): "Waarom wordt dit punt in één punt gestemd met leegstand én verkrotting? Wij vragen de stemming in twee delen. We hebben enkele opmerkingen bij de vrijstellingen van leegstandsbelasting. Er is een vrijstelling voor sociale huisvestingsmaatschappijen. Waarom worden zij niet belast? Er is sprake van langdurige verwaarlozing, zo worden de brievenbussen in de deur gewoon dichtgeplakt. Voor de assistentiewoningen is er ook een vrijstelling van leegstand en ook hier geldt dat niet voor een privépersoon. Als assistentiewoningen lang leeg staan, zou de prijs dan niet te hoog zijn? Ten derde: ouderen die hun huis moeten verlaten voor een verzorgingstehuis, kregen een leegstandsvrijstelling van drie jaar, maar die wordt verkort tot twee jaar. Die ouderen hebben jaren moeten sparen, maar zij moeten nu hun huis verkopen. Ze worden gestraft. Ok, ze kunnen ze verhuren, maar dat brengt veel rompslomp met zich mee, terwijl ze zichzelf niet kunnen verzorgen. Dit kan niet voor ons."

  Schepen Jurgen Vanlerberghe (Samen): "Dit is één reglement, dus een stemming in twee delen kan niet. We hebben dit samengevoegd om praktische redenen. We moeten nu geen dubbel werk meer doen. Ik denk niet dat huizen van de sociale huisvestingsmaatschappij er slechter bijliggen dan andere huizen. Ze moeten wel voldoen aan strenge voorwaarden om te mogen renoveren. Als private persoon is dat niet zo, zij moeten geen zes jaar staan op een wachtlijst van de Vlaamse overheid."

  "Voor de assistentiewoningen hebben we geoordeeld dat deze nieuwe woonvorm inderdaad niet goedkoop is, maar we zetten hier wel op in. Daar kan je als eigenaar niet individueel beslissen om dit aan een gewone huurprijs in de markt te zetten. Daar zijn ondersteunende maatregelen voor voorzien. Voor dat soort sociale voorzieningen is er een duwtje in de rug zeker mogelijk. De inkorting van drie naar twee jaar doen we niet ondoordacht. Als de betrokken effectief kinderloos is, is het verhuren misschien wel een rompslomp, maar binnen de werking van het OCMW en de andere verzorgingstehuizen zal er op de sociale dienst wel hulp geboden worden. In de praktijk zien we echter dat die termijn van drie jaar bijna nooit aangevraagd wordt. Op dat vlak hebben we dus bijna nooit problemen."

  Open VLD en N-VA stemmen tegen.

 • Jeroen Laseure

  Afgevaardigden dierenasiel

  Er volgt een stemming over wie afgevaardigd wordt in de raad van bestuur van het dierenasiel. Kris Notebaert (CD&V) en Jan Van Bruwaene (N-VA) worden verkozen. Voor Jan Van Bruwaene zijn er 16 ja-stemmen en 6 nee-stemmen.

 • Jeroen Laseure

  Nieuw dierenasiel

  Het nieuwe dierenasiel komt ter sprake.

  Martine Vanbrabant (Vlaams Belang): "De projectvereniging wordt opgericht tot 2023. Op internet las ik echter dat een projectvereniging niet kan worden opgestart in een verkiezingsjaar. Wanneer wordt die projectvereniging juist worden opgestart? Kunnen er ook vrijwilligers zitten in de raad van bestuur?"

  Geert Ganne (N-VA): "Poperinge werkt samen met Heuvelland, Vleteren en Mesen. Wat met de samenwerking met Ieper? En wat met het schuthok in Roesbrugge?"

  Jan Van Bruwaene (N-VA): "Over hoeveel hokken gaat het voor honden en katten?"

  Johan Lefever (Open VLD): "Dit is een mooie zaak voor Poperinge, een pluim op de hoed van de vzw Poperingse Dierenvrienden."

  Christof Dejaegher (CD&V) mag antwoorden. "Dit punt komt nu op de gemeenteraad en dit jaar willen we nog de akte goedkeuren. Het zal dus niet in 2018 zijn, u hebt daar wel een punt. We zullen wel van start gaan in 2018. Als alles goed gaat, zullen we eind juni het bestek kunnen voorstellen. In de raad van bestuur kan je geen vrijwilligers opnemen, wel vertegenwoordigers van de verschillende besturen. Er kan wel een deskundige in de raad komen. Maar we willen een vrijwilligerswerking uitbouwen als een soort adviesraad. Zodra het asiel operationeel is, zullen we de samenwerking met het schuthok stopzetten. Met Ieper is er nooit een samenwerking geweest."

  Schepen Kris Notebaert (CD&V) vult aan: "Voor honden voorzien we 11 hokken, voor katten 47 plaatsen. We zien nu dat 99 procent van de honden binnen de twee dagen opnieuw bij het baasje belandt."

  Jan Van Bruwaene: "Is er nog uitbreiding mogelijk van het gebouw later?"

  Kris Notebaert: "We zullen wel zien, dat zal de toekomst uitwijzen."

 • Jeroen Laseure

  Dorpskernvernieuwing Reningelst

  De Heuvellandseweg wordt overgedragen van het Vlaamse Gewest aan de stad Poperinge na het in goede staat brengen van de straat. Geert Ganne (N-VA) vraagt hoe de constructie juist in elkaar zit. "U krijgt dus een cadeau van Ben Weyts?"

  Christof Dejaegher: "Om het dossier te deblokkeren moest het op deze manier verlopen. We zouden graag nog veel betere en andere cadeaus krijgen van minister Weyts."

  Danny Lefebvre (Open VLD) vraagt of dit zal gebeuren voor of na de rioleringswerken. Christof Dejaegher: "Dit zal gebeuren na de de rioleringswerken, die ten laste zijn van de stad."

  Jurgen Vanlerberghe: "Ik kijk naar N-VA, ik las onlangs in jullie communicatie dat de fietspaden sneller aangelegd worden dankzij minister Weyts. Misschien kunt u aan minister Weyts vragen om het fietspad naar Vlamertinge op een gewestweg sneller aan te leggen."

  Geert Ganne: "Ik wist niet dat ik bevoegd was voor Wegen en Verkeer."

 • Jeroen Laseure

  Heraanleg Nijverheidslaan en Nijverheidsstraat

  De heraanleg van de Nijverheidsstraat en Nijverheidslaan ligt op tafel, goed voor een investering van 1,7 miljoen euro.

  Johan Lefever (Open VLD): "Wat is de timing hiervan?"

  Christof Dejaegher (CD&V): "Afhankelijk van de kalender van de aannemer zullen de werken starten ergens in het najaar."

  Geert Ganne (N-VA): "Is er al contact geweest met de bedrijven?"

  Burgemeester Dejaegher: "We hebben een vergadering gehad met de bedrijven en iedereen was heel constructief om te zoeken naar oplossingen. De werken zullen vervelend zijn, maar we zullen werken in fases om zo de hinder tot een minimum te beperken."

 • Jeroen Laseure

  Extra kost bij wegenwerken

  Bij enkele buitengewone onderhoudswerken van wegen is er een serieuze meerkost geslopen. De werken waren geraamd op zo'n 600.000 euro, maar kosten maar liefst 836.000 euro. Dat komt omdat er enkele bijkomende funderingen en uitwijkstroken voorzien zijn.

  Bert Costenoble (Open VLD): "Wie verbouwt, stoot op zaken die niet voorzien worden. Dat begrijpen we, maar waarom zijn er extra werken bij de Hondstraat, Bertenplein en Jonkheidstraat? Waarom is dat niet gepasseerd in de gemeenteraad?"

  Burgemeester Dejaegher: "Dit was een bewuste keuze tijdens de aanpassing van de verkeerscirculatie aan het Bertenplein. Er was heel wat slijtage aan het wegdek en de aanbestedingsprijzen waren heel erg gunstig. Daarom hebben we van het nuttige het aangename gemaakt, in de volle zomerperiode toen het kalm was."

  "Voor de Jonkheidstraat waren er werken in de omgeving en ook hier waren er nuttige gunningsprijzen. De bewoners vroegen om hun straat mee te nemen en dit hebben we dan ook gedaan."

 • Jeroen Laseure

  Het gaat vooruit

  Nu komen enkele administratieve punten aan bod over intercommunales. Geen vragen, het gaat vlot vooruit. We zitten intussen aan punt 17.

 • Jeroen Laseure

  Track- en trace voor stadspersoneel

  Ook punten 11 tot 14 worden samen besproken: aanpassingen in de reglementering voor het stadspersoneel. Geert Ganne (N-VA): "Ik lees dat er een track- en tracesysteem komt voor het stadspersoneel. Is dat gepasseerd in de gemeenteraad, komt dat systeem er nu?"

  Schepen Ben Desmyter: "Dat systeem zat in de investeringen van dit jaar. Die gunning moet eind vorig jaar gebeurd zijn in de gemeenteraad. De plaatsing van dat systeem is volop in uitvoering. Voor de zomer zou alles operationeel moeten zijn. De kosten waren geraamd op 50.000 euro en ik denk dat ze gegund zijn voor 44.000 euro. Dat klinkt veel, maar zorgt voor efficiëntieverhoging op vlak van planning en uitvoering van werken. We gaan onze medewerkers hier ook nog over briefen."

  Intusssen is schepen Kris Notebaert aangekomen.

  Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) vult aan: "Dit is goedgekeurd in de gemeenteraad van juni 2016."

  Marie-Claire Tylleman (Open VLD): "Er staat dat overuren weggewerkt moeten worden tegen 31 december van het lopende jaar. Als je 50 overuren hebt buiten je wil om, mag je die nogoverzetten naar het volgende jaar. Wat als je 60 overuren hebt?"

  Schepen Desmyter: "Het klopt dat je dan 10 uren verliest, maar we werken met een heel flexibel systeem. Vroeger was dat op een vast moment dat je de uren moest opnemen, maar nu werken we om de vier maanden. Ik hoor daar heel weinig opmerkingen over. Verlof moet opgenomen worden en elke medewerker heeft zijn verantwoordelijkheid. Maar een uitzondering maken kan wel, al mag het niet de regel worden."

  Marie-Claire Tylleman: "Werknemers moeten ook minstens een half uur middagpauze nemen. Maar: 'als ze geen middagpauze nemen, wordt er een periode van 2 uur aangerekend'. Waarom is dat?"

  Ben Desmyter: "Dit is ook de verantwoordelijkheid van de werknemer. Als werknemers niet uitprikken, nemen we de maximale tijdsperiode. Dit is geen verandering en ik heb daar ook nog geen klachten over gehoord."

 • Jeroen Laseure

  Kerkfabrieken

  De eerste tien punten liggen voor: jaarrekeningen van de kerkfabrieken. Bert Costenoble (Open VLD) vraagt een stand van zaken over de ontwijding van de Onze-Lieve-Vrouwekerk.

  Schepen Ben Desmyter (CD&V): "We hebben een haalbaarheidsstudie gedaan en de herbestemming is haalbaar, met een grote kostprijs. Dat is niet iets voor deze legislatuur, door de budgettaire gevolgen. Dit is dus iets voor de komende legislatuur. We kijken met kerkfabrieken ook naar andere nevenbestemmingen. De plannen om er een cultuurzaal van te maken, blijven overeind. Nog voor de zomer willen we ook een aantal bijsturingen doen in ons meerjarenplan. Inhoudelijk zal er echter weinig veranderen, eerder vormelijke aspecten."

 • Jeroen Laseure

  Vier minuten later

  We zijn vier minuten over acht. Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD), schepen Pieter Marchand (CD&V) en Stéphanie De Maesschalck (Groen) zijn verontschuldigd, schepen Kris Notebaert (CD&V) zal later zijn.

 • Jeroen Laseure

  Water voor de pers

  Wat al jaren een vraag was vanuit de pers, is vanavond werkelijkheid geworden. Ook op de persbanken zijn nu flesjes water voorzien. Waarvoor dank.

  Water voor de pers

  Water voor de pers © JL

 • Jeroen Laseure

  Nog vijf minuten...

  ...en de gemeenteraadszaal is nog opvallend leeg. Van het schepencollege nog geen spoor, net als van het grootste deel van de fractie van Open VLD.

 • Jeroen Laseure

  Nieuw dierenasiel

  De knoop is doorgehakt: Poperinge krijgt een nieuw dierenasiel. Het gebouw komt volgend jaar in Poperinge, maar ook Vleteren, Heuvelland en Mesen stappen mee in het project. Voor Ieper - waarmee lange tijd onderhandeld werd - is geen plaats.

 • Jeroen Laseure

  Blokje wegenwerken

  Bij enkele buitengewone onderhoudswerken van wegen is er een serieuze meerkost geslopen. De werken waren geraamd op zo'n 600.000 euro, maar kosten maar liefst 836.000 euro. Dat komt omdat er enkele bijkomende funderingen en uitwijkstroken voorzien zijn.

  De heraanleg van de Nijverheidsstraat en Nijverheidslaan ligt ook op tafel voor 1,7 miljoen euro, net als de vervanging van een brug in de Winnezelestraat, goed voor 300.000 euro.

 • Jeroen Laseure

  Baaldagen verdwijnen

  Er staan enkele wijzigingen op de agenda van het arbeidsreglement van het stadspersoneel. Een van die wijzigingen is het afschaffen van twee dagen ziekte zonder attest, de zogenaamde baaldagen. In de toekomst zal wie thuis blijft, vanaf dag één een doktersbriefje moeten tonen.

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!