Live Herbeleef de gemeenteraad van Poperinge: "Jongeren gebruiken cannabis op skatepark"

28/06/16 om 14:58 - Bijgewerkt om 22:57

Uitzonderlijk op dinsdagsdagavond kwam de Poperingse gemeenteraad samen voor een agenda van 26 punten. Onder meer de jaarrekening en het budget van de stad kwamen ter sprake. Vooral raadslid Bert Costenoble kreeg het hard ter verduren.

Herbeleef de gemeenteraad van Poperinge: "Jongeren gebruiken cannabis op skatepark"

© JL

 • Jeroen Laseure

  Het zit erop

  Na bijna drie uur is de gemeenteraad afgelopen. De volgende gemeenteraad is 29 augustus. Lees alles over deze gemeenteraad met reacties en analyse in Krant van West-Vlaanderen, editie Ieper-Poperinge op vrijdag 1 juli.

 • Jeroen Laseure

  Noodweer

  Bert Costenoble (Open VLD) heeft een vraag over schadegevallen na het noodweer van de voorbije weken. Christof Dejaegher: "Het kwaad is vooral geschied tussen 27 en 30 mei. De schepen van landbouw en ikzelf zijn die maandagnacht op de baan geweest en onze maatregelen hebben opperbest hun werking gedaan. Alle bufferbekkens zijn allemaal gebruikt geweest en bij enkelen hadden we nog marge. De garantie op de absolute veiligheid bestaat echter niet. Hier en daar zijn er wel nog lokale knelpunten, zoals wegen die plots heel diep gaan of de hellingsgraad van het terrein. Die zijn wel beperkt in vergelijking met het verleden. Voor die periode is de hevige regenval de grootste bron van schadegevallen geweest. Daar zijn er zo'n 10 schadegevallen van geteld. De landbouwschade is van andere orde en daar hebben we 130 schadegevallen, waarbij teelten heel ernstig beschadigd zijn. Daar kunnen we ons moeilijk tegen beschermen."

  Kris Notebaert vult aan: "Op sommige plaatsen kregen we meer dan 80 liter per vierkante meter in 24 uur. We hebben al meer dan 132 landbouwers bezocht en een vroege raming leert ons dat er 1,6 miljoen euro schade."

  Open VLD heeft nog een laatste vraag. Bert Costenoble: "Ik heb nog een suggestie voor toekomstige communicatie. Veel steden hebben al een applicatie gelanceerd. Zien jullie hier potentieel in?"

  Pieter Marchand: "Er wordt werk gemaakt van een nieuwe website en die zullen we uitrusten zoals het hoort. Er wordt ook uitgekeken naar de nood van een mobiele app naast de website. Zo kunnen we eventueel berichten pushen of functioneler werken. We willen zeker digitaler gaan communiceren met de burgers. Ik zie wel meer nut in het gebruiken van een eigen app. Dat biedt meer flexibiliteit."

 • Jeroen Laseure

  Gedupeerden of gedeputeerden

  N-VA vraagt de afrekening van de Hoppefeesten.

  Jurgen Vanlerberghe: "Het was wachten op 1.000 euro sponsorgeld op een totaal van 72.000 euro. Dat is oninbaar gesteld en daarbij is de afrekening afgesloten."

  Lieven Ryckbosch (N-VA) vraagt ook of Poperinge bij de gedupeerden zit van Optima. Schepen Ben Desmyter: "We zijn niet bij de gedeputeerden van Optima."

  Waarop algemeen gelach ontstaat. Ben Desmyter: "De gedupeerden, excuseer."

  De glascontainer bij het Oudstrijdersplein is verplaatst naar het Burg. Desaegherplein. N-VA en Open VLD vragen waarom die verplaatsing gebeurd is. Burgemeester Dejaegher: "Dit was inderdaad een proefopstelling. We moeten dit een bepaalde periode uitvoeren. We dachten aan een aantal maanden om het uit te testen. We zijn zelf ook van oordeel dat het niet meteen het fraaiste beeld geeft, maar het gaat om de bereikbaarheid van de vrachtwagen om de container te plaatsen. Het was moeilijk om ze op een discrete plaats te zetten, maar in het zicht van de camera's. Soms is er ook verkeersprobleem. Mensen stoppen soms op de rotonde om hun glas te deponeren. En er is ook reukhinder voor de passanten. De evaluatie moet nog gemaakt worden, maar die zal wellicht ongunstig zijn. We moeten dan op zoek naar een betere plaats, maar dat is niet gemakkelijk. Het wordt wel bekeken."

 • Jeroen Laseure

  Vragenrondje

  Nog zes vragen.

 • Jeroen Laseure

  Laatste aanvullende agendapunt

  Lieven Ryckebosch (N-VA) vraagt of het stadsbestuur een bermbeheerplan heeft. "Krijgen alle landelijke wegen in Groot-Poperinge jaarlijks twee maaibeurten? Is dit met de ecologische maaier van de technische dienst?"

  Martine Vanbrabant (Vlaams Belang) pikt in: "Een bijkomende vraag: kan er nagedacht worden over een grachtenplan."

  Kris Notebaert: "We hebben een bermbeheerplan. Het parcours van de rally doen we eerst, maar al meer dan 10 jaar maaien we alle bermen en grachten uit in het voorjaar. Dat geven we uit aan een aannemer en dat kost 80.000 euro zonder btw. We hebben nu wel zelf een ketelmaaier aangekocht en half mei willen we een aantal kruispunten ook preventief maaien. Iedere berm krijgt twee beurten: één in het voorjaar en één in het najaar."

  Lieven Ryckebosch pikt in: "Sommige vrouwen zouden daarop jaloers zijn."

 • Jeroen Laseure

  Windturbines

  Lieven Ryckbosch (N-VA) heeft een vraag over de herinrichting van begraafplaats Ter Ruste die in december zullen starten. "Mensen vragen of het mogelijk is dat de strooiweide niet afgegraven moet worden."

  Kris Notebaert (CD&V): "De strooiweide zal geïntegreerd worden in het nieuwe concept."

  Jean-Marie Blondeel (N-VA) heeft ook een vraag over kleine en grote windturbines in Poperinge. "Er is een afwegingskader met basisregels voor West-Vlaamse gemeenten. De gemeenten mogen echter zelf de regels opstellen. Zal het stadsbestuur dit kader volgen?"

  Christof Dejaegher: "Wij waren ook kandidaat voor dat afwegingskader, maar zijn niet weerhouden. Binnenkort volgt een informatievergadering van de provincie voor de ambtenaren van de steden en gemeenten over deze materie. Daarna zullen we keuzes kunnen maken. Het is geen dwingend kader, maar heeft wel een bepaalde structuur. We krijgen wel heel weinig dergelijke aanvragen. Voor grote windturbines moet eerst een streekverkenning en marktverkenning gebeuren door bedrijven en pas daarna komen ze bij de stad."

 • Jeroen Laseure

  Bomen in de stad

  N-VA klaagde vorige maand over de boom op het Burgemeester Bertenplein die moet verdwijnen. Stéphanie De Maesschalck (Groen) gaat daarop verder en heeft zelfs een Powerpointpresentatie mee om haar punt te illustreren. Op de Markt is al een boom verwijderd, net als op het Oudstrijdersplein. Nu moet ook de boom op het Burg. Bertenplein verdwijnen. Moesten die allemaal weg? Het stadsbestuur antwoordde toen dat alle verwijderde bomen ook vervangen worden. Kan de boom op het Burg. Bertenplein niet blijven staan? En is er een globale visie op het aanplanten van bomen in de stad?

  Kris Notebaert (CD&V): "Ik kan minstens even veel plaatsen tonen waar nu bomen staan: de Komstraat, de parking van het zwembad, Gasthuisstraat... Voor de vervanging van het Burg. Bertenplein is het niet zo dat we zeggen daar één weg, daar één bij. Daar hebben we een globaal bomenplan voor. We doen een inspanning voor meer groen in de stad."

 • Jeroen Laseure

  Cannabis in skatepark

  Stéphanie De Maesschalck (Groen) heeft een vraag over het nieuwe skatepark. "Veel bezoekers merken op dat er cannabis gerookt wordt op de site, ook als er jonge kinderen zijn. Zijn jullie hierover op de hoogte? Er is ook veel afval op de site, hoewel er een vuilnisbak staat. Kan er geen sensibiliseringscampagne gebeuren hierover?"

  Jean-Marie Blondeel (N-VA) pikt in: "Mijn 12-jarig zoontje gaat vaak skaten en er gebeuren daar inderdaad zaken die niet kunnen. Het skatepark is wel een prachtig project."

  Ook Martine Vanbrabant (Vlaams Belang) pleit voor een algemeen rookverbod op en rond het parcours.

  Burgemeester Dejaegher: "We hebben al één melding gekregen van cannabisgebruik. Wat moeten we dan doen? We hebben dan de politie hierover ingelicht en de politie zou op een discrete manier het nodige toezicht doen. Een garantie op absolute veiligheid is dit niet, camera's bieden hiervoor ook geen oplossing."

  Stéphanie De Maesschalck: "Enkel straffen gaat het probleem niet oplossing, sensibiliseren kan dat wel zijn. Er moet dialoog komen en preventief werken."

  Jean-Marie Blondeel: "Het gaat om heel jonge kinderen die in aanraking komen met jongvolwassenen."

  Burgemeester Dejaegher: "Er zal een gepaste manier toezicht komen."

  Schepen Vanlerberghe: "Voor het afval wil ik een en ander nuanceren. Er is op een dag een akkefietje gebeurd tussen jonge gebruikers van de sportzone en het personeel van de sportdienst. Een personeelslid had gevraagd om wat netter te zijn, maar bij wijze van afkeuring van die reactie hadden de jongeren een vuilnisbak helemaal rondgekieperd op het terrein. Dit was een eenmalig voorval, er staat drie vuilnisbakken en die worden twee tot drie keer per week geledigd. Al bij al blijft er niet zo heel veel zwerfvuil over. Ik heb vanmiddag zelf één blikje en een flesje water in de vuilbak gesmeten en daarmee was het weer proper."

 • Jeroen Laseure

  Aanvullende agendapunten

  We zijn aan de aanvullende agendapunten toebeland.

 • Jeroen Laseure

  Provinciaal Bibliotheeksysteem

  Er is een overeenkomst tussen de provincie W-WL en de stad Poperinge voor de aansluiting van de openbare bibliotheek op het Provinciaal Bibliotheeksysteem. Stéphanie De Maesschalck: "Wie zal binnen De Lovie die taak realiseren?"

  Loes Vandromme: "Dat zal gebeuren door vrijwilligers en mensen van De Lovie. Er wordt niemand extra aangeworven."

 • Jeroen Laseure

  Terrasreglement

  Er komt een wijziging in het terrasreglement. In het nieuwe voorstel moeten de pop-upzaken enkel belast worden op de periode dat een terras plaatsen op het openbaar domein in plaats van een vast bedrag voor lange duur.

  Jean-Marie Blondeel (N-VA) is tevreden. "Poperinge leeft en er is plaats voor pop-upzaken. Daar zijn we blij om."

 • Jeroen Laseure

  Overdracht naar AGB

  Er is een overdracht van de sportinfrastructuur naar het AGB.

  Jean-Marie Blondeel (N-VA): "Het enige negatieve is dat het publieke debat niet meer mogelijk is in AGB's."

  Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD): "Ook wij zijn hier geen voorstander van. Het belangrijke openbaar debat wordt verder uitgehold. We gaan hier niet mee akkoord."

  Burgemeester Dejaegher: "Dit is een puur juridische reactie. Het publieke debat was bij het ontstaan van het gemeentedecreet een discussiepunt, maar uiteindelijk is beslist om het achter gesloten deuren te doen. Wij volgen het gemeentedecreet. Er is overigens nog altijd controle van de gemeenteraad op het AGB. Voor ons mag het publieke debat gehandhaafd worden in de media. In AGB De Kouter mag bovendien de volledige gemeenteraad zetelen. Democratischer kan het niet gebeuren. Het is niet onze intentie om dingen te verbergen."

  Jurgen Vanlerberghe (Samen): "U krijgt altijd mooi op tijd en heel snel de verslagen van het schepencollege. Daar zullen we ook de verslagen van het directiecomité aan toevoegen. Ik heb me wel altijd afgevraagd, waarom niemand die verslagen heeft opgevraagd. Veel meer dan dat kunnen we echt niet doen."

  Jean-Marie Blondeel: "Wij verwijten niemand iets, maar stellen gewoon vast."

 • Jeroen Laseure

  Twee uur parkeren

  Aan Huize Proventier komt uitbreiding van de erfpacht voor de optimalisatie van de parking.

  Danny Lefebvre (Open VLD): "Kan hier geen slagboom komen om langparkeerders te weren?"

  Schepen Marchand (CD&V): "Er geldt nu al een beperking van twee uur parkeren..."

 • Jeroen Laseure

  Autovolgsysteem

  Het stadsbestuur stelt ook voor om 50.000 euro vrij te maken voor het installeren van een een autovolgsysteem in de wagens van de technische dienst.

  Jean-Marie Blondeel (N-VA): "De leverancier zorgt voor de opvolging van de server. Hoeveel zal dit kosten?"

  Schepen Pieter Marchand (CD&V): "Dat is net voorwerp van dit punt."

  Jean-Marie Blondeel: "Zal dit niet overkomen als een controlesysteem?"

  Kris Notebaert: "Dat is zeker niet de bedoeling. Het moet de technische dienst juist efficiënter doen werken."

 • Jeroen Laseure

  Openbaar domein

  Het openbaar domein wordt geïnventariseerd en beheerd. Marie-Claire Tylleman (Open VLD) vraagt of er mogelijkheden zijn tot subsidies om dit te financieren. "Kan er ook samengewerkt worden met andere gemeenten? En is er in de jaren '90 al eens geen onderzoek geweest?"

  Christof Dejaegher geeft antwoord: "Een enige mogelijkheid voor subsidies lijkt me het plattelandsfonds, maar verder ken ik er geen. Je moet ook weten welke andere gemeenten dezelfde gemeente hebben. Wij hebben een heel uitgebreide gemeente en onze behoefte zal niet dezelfde zijn als elders. Gemeenten vullen dit ook allemaal anders in. Wij hebben de behoefte om hier heel ver in te gaan. In de jaren '90 zat ik nog op de schoolbanken, maar over welke inventarisatie het u heeft, weet ik niet. Of hebt u het over de algemene inventarisatie die minister Vande Lanotte destijds heeft doorgevoerd? Die is niet meer actueel."

  Schepen Kris Notebaert: "Ik heb weet van een papieren versie van die inventarisatie, maar dat document digitaliseren zou even duur zijn."

  Stéphanie De Maesschalck pikt in: "Kunnen jullie geen steun vragen aan de VVSG en zijn er andere gemeente die dit systeem toepassen?"

  Burgemeester Dejaegher: "De trend komt overgewaaid uit Nederland. Roeselare, Koksijde, Kortrijk... zijn hier al mee bezig. We kunnen het vragen aa de VVSG. Het voorstel komt vanuit de administratie. Ik vermoed dat zij het ook aan de andere gemeenten gevraagd hebben over de werkwijze."

 • Jeroen Laseure

  Vraag naar zalen

  Schepen Desmyter (CD&V) mag antwoorden. "Voor de bovenverdieping voorzien we het lokaal van de leiding van Moeder Bladluis. Het klopt dat die ruimte dan niet zo veel gebruikt zal worden, maar we kunnen nog kijken hoe dat meer gebruikt kan worden. We nemen het mee, ik sta er zeker voor open."

  "Meneer Blondeel, uw vraag is niet helemaal duidelijk. De hoofddoelstelling is een betere infrastructuur voor De Piepauw. Hun huidige infrastructuur met houten chalets is kaduuk. Als het slecht weer is, kunnen die kinderen ook nergens terecht, behalve in de Maeke-Blyde, maar daar zijn ook nog andere activiteiten. Als ook blijkt dat er plaats is voor privédoeleinden, gaan we daarin mee, maar net ook voor eigen activeiten voor Pop.sjot, theater, cultuur... We gaan daar verder aan werken, het is een polyvalente zaal."

  "Mevrouw De Maesschalck, ik deel uw vraag, speelpleinen moeten openbaar kunnen zijn, maar dit iets anders. Er zijn enkele zaken die ons tegenhouden. Zeker met alle materiaal in de houten chalets willen we het eerder niet doen. Als die chalets weg zijn, kunnen we daar nog eens over nadenken."

  Stéphanie De Maesschalck (Groen): "Dat was net mijn punt, bedankt."

  Schepen Loes Vandromme gaat verder: "In de vorige gemeenteraden werd gesteld dat er plaats genoeg is voor cultuur en nu beweert u het tegendeel. Ik heb in een vergadering met de cultuurverenigingen al gesteld dat De Piepauw een oplossing kan bieden voor toneel verenigingen die met plaatstekort zitten. Met de Academie Plus hebben we ook een alternatief in de toekomst. Voor de verenigingen die vraag hebben, zitten we ook altijd rond de tafel om een oplossing te vinden."

 • Jeroen Laseure

  Renovatie Gaselwestsite

  Er staat een groot bouwproject op de agenda: de renovatie van de Gaselwestsite en bouw van een nieuwe polyvalente ruimte. Het bestek en wijze van gunnen ligt voor. Het huidige gebouw langs de Doornstraat dat gebruikt wordt door speelpleinwerking De en Moeder Bladluis wordt gerenoveerd. Op het achterliggende terrein komt een nieuwbouw voor de speelpleinwerking en verenigingen. De werken zijn geraamd op 617.846,46 euro.

  Open VLD gaat akkoord, maar vraagt om ook andere mogelijkheden open te houden voor de bovenverdieping.

  Jean-Marie Blondeel (N-VA): "We willen duidelijker weten wat er zal gebeuren met De Piepauw en nu pas weten we de echte reden: het aantrekken van privézaken. Daarom onthouden we ons."

  Stéphanie De Maesschalck (Groen): "Wordt de open ruimte rond de site mee hervormd? Ik vraag ook om de omgeving mee open te stellen."

 • Jeroen Laseure

  Pop.kado in plaats van geschenkbonnen

  De stad kent sinds 2011 een geboorte- en adoptiepremie toe aan kersverse ouders: een cadeaubon van 25 euro voor de eerste geboorte of adoptie. Sinds 1 januari worden die cadeaubonnen echter niet meer gegeven aan de ouders. Het stadsbestuur wilde daarvoor wachten op de ontwikkeling van de stadspas. Het stelt nu voor om de cadeaubonnen om te wisselen in een Pop.kado voor dezelfde waarde als vroeger. Als het reglement wordt goedgekeurd, zullen ouders met een kindje dat geboren of geadopteerd is sinds 1 januari ook zo'n Pop.kado krijgen.

  Stéphanie De Maesschalck (Groen) vraagt of wereldwinkels en lokale producenten kunnen deelnemen aan de Pop.pas. Burgemeester Dejaegher: "Als het gaat om winkels met verkooppunt in Poperinge, is dat geen probleem."

  Martine Vanbrabant (Vlaams Belang) vraagt om het bedrag gelijk te stellen voor elk kind.

  Jean-Marie Blondeel (N-VA) heeft een amendement ingediend. "We willen een Pop.kado toekennen van 35 euro voor elke geboorte en adoptie. Dat lijkt ons rechtvaardig."

  Marie-Claire Tylleman (Open VLD): "We hebben dit voorstel al in 2011 voorgesteld en dit werd goedgekeurd. Onze vraag was toen wel om de bedragen aan te passen naar één tarief, ongeacht het aantal kinderen. Niet elke handelaars werkt al met de digitale stadspas. Dat is jammer."

  Schepen Loes Vandromme (CD&V) krijgt het woord: "We hebben nog niet nagedacht over de bedragen, we agenderen dit enkel voor de ingebruikname van de Pop.pas. Ik stel voor om dit punt uit te stellen tot de volgende gemeenteaad. Jullie amendement is pas deze middag in mijn mailbox beland."

  Burgemeester Dejaegher (CD&V): "Mevrouw Tylleman, u pleit voor een slankere overheid en dus ook een overheid die vereenvoudigt. Hier vereenvoudigen we een systeem... Dit rijmt toch niet met uw vorige tussenkomt. Er zijn ook al bijna 100 handelszaken die deelnemen aan de Pop.pas. De keuze wordt juist verruimd, want met de vroegere cadeaubon kon je in heel wat zaken niet terecht."

  Marie-Claire Tylleman (Open VLD): "Eén tarief is al een hele vereenvoudiging, maar we zijn van oordeel dat alle handelaars moeten kunnen meedoen."

  Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD): "Dus het punt wordt uitgesteld?"

  Loes Vandromme (CD&V): "Nee het amendement wordt uitgesteld. We willen het punt nu goedkeuren, zodat het al in werking kan treden."

  N-VA gaat akkoord.

 • Jeroen Laseure

  Beheersovereenkomst OCMW en stad

  Er ligt een nieuwe beheersovereenkomst voor tussen stad en OCMW voor een betere samenwerking. Sabien Lahaye-Battheu is tevreden met het punt. "Dat klinkt ons als muziek in de oren."

 • Jeroen Laseure

  Hulpverleningszone Westhoek

  We zijn aan punt 7. Er is een aanpassing van de dotatie 2016 voor de hulpverleningszone Westhoek. Marie-Claire Tylleman (Open VLD) meldt dat enkele zaken nog steeds gratis zijn, zoals het redden van een dier en het verwijderen van een wespennest. Wie echter zonder drinkwater zit en water vraagt aan de brandweer, moet een flinke som betalen voor 12 kubieke meter. "Dit moet niet gratis gebeuren, maar is toch te duur. Kan dit niet aangekaart worden bij de collega's van de zone?"

  Burgemeester Dejaegher (CD&V): "De draagwijdte van uw tussenkomst heeft eigenlijk weinig te maken met dit punt, maar ik zal uw bezorgdheden overmaken aan de voorzitter van de hulpverleningszone. Voor ons was het creëren van een eengemaakte zone niet nodig, maar als je 18 zones samenbrengt, moet je die reglementen allemaal bij elkaar brengen tot één reglement. Voor onze stad kan het zijn dat sommige zaken duurder uitvallen, maar het is een evenwichtsoefening. Dit is het gevolg van de fusie en er bestaat geen toverformule."

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!