Live Herbeleef de gemeenteraad van Poperinge: "Je schudt verhaaltjes uit je mouw"

04/04/16 om 15:58 - Bijgewerkt om 21:17

Maandagavond bliezen de Poperingse gemeenteraadsleden verzamelen voor de gemeenteraad van april. Er stonden 21 punten op de agenda met onder meer een motie tot versterking van de dekkingsgraad van de mobiele netwerken in de grensregio's en in de landelijke gebieden. Er was discussie over het masterplan voor het doven van de openbare verlichting.

 • Jeroen Laseure

  De gemeenteraad zit erop

  Na een uur en een kwartier is het afgelopen.

 • Jeroen Laseure

  Twee gemeenteraden in mei

  De volgende gemeenteraden vallen in mei: op maandagen 2 mei en 30 mei.

 • Jeroen Laseure

  "Lege plaatsen op markt"

  Johan Lefever (Open VLD) heeft de laatste vraag van de avond over de vrijdagmarkt. "Ik stel vast dat de laatste weken er kale plekken te zien zijn op de vrijdagmarkt. De andere marktkramers zien dat ook liever niet. Nochtans kennen we nog altijd een 50-tal marktkramers wat zeker niet slecht is. Moeten we niet meer samenkomen met de marktcommissie om opnieuw een optimale bezetting te garanderen?"

  Christof Dejaegher (CD&V): "Het is een bezorgdheid die wij delen en al ter sprake is gekomen op de marktcommissie. Helaas bestaan er geen pasklare antwoorden voor. In de winterperiode zijn er meer marktkramers die thuisblijven, maar dat is maar een deel van het probleem. Er zijn ook enkele maatschappelijke evoluties. De beroepsgroep van marktkramers wordt kleiner en er is meer vraag naar de invulling van vragen, waardoor er bijna structureel lege plaatsen zijn. Als stad hebben we meegedaan aan alle acties waaraan we konden deelnemen. Het is echter geen verloren moeite om er met de marktcommissie eens diepgaand ons hoofd over te breken."

 • Jeroen Laseure

  Sint-Michielscomplex

  Sabien Lahaye-Battheu: "Wat is de stand van zaken in het dossier van het Sint-Michielscomplex?"

  Christof Dejaegher: "Wij zijn uitgenodigd in november bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en zij hebben de nieuwe regelgeving nog eens toegelicht. We kregen als opmerking dat als we subsidies zouden krijgen voor sociale huur, zal de bouwmaatschappij dat in de markt moeten zetten. De Mandel zal dit dossier dus moeten opnemen en in de markt plaatsen. De Mandel is dit dossier nu uitwerken, maar het gaat de goede richting uit. We zullen wellicht het gebouw ter beschikking stellen aan hen om het dan te kunnen verkopen."

 • Jeroen Laseure

  "Verhaaltjes uit je mouw"

  Danny Lefebvre (Open VLD) heeft vragen over het doven van de openbare verlichting. "Schepen Marchand heeft eerder al beloofd dat het plan voor het doven van de openbare verlichting al klaar zou zijn. Er zou eerst langs de commissie gepasseerd zijn. Schepen Vanlerberghe is al met een plan naar een bewonersplatform getrokken. Ik vraag duidelijkheid."

  Pieter Marchand (CD&V): "De berekeningen van Eandis laten langer op zich wachten, dit is een pijnlijk uitstel. We jagen wel op de resultaten bij Eandis, normaal komen ze tegen begin juni. Dan pas kunnen we verder. We toetsen wel naar het draagvlak bij de bewonersplatforms voor het masterplan van openbare verlichting."

  Schepen Jurgen Vanlerberghe (Samen): "Omdat u met een zichtbaar genoegen mijn naam noemt en naar mij glimlacht, wil ik antwoorden. Collega Vandromme heeft op dat bewonersplatform de Powerpoint toegelicht en ik heb enkel geantwoord op één vraag uit het publiek."

  Danny Lefebvre: "Je schudt verhaaltjes uit je mouw. Op de agenda van het bewonersplatform stond dat het doven van de openbare verlichting. U hebt dat toegelicht."

  Schepen Loes Vandromme: "Het is een detail, maar ik heb dat toegelicht. We hebben daar ook niets gezegd dat het plan al af is."

  Schepen Ben Desmyter: "U neemt vaak het woord inspraak in de mond. We hebben alle bewonersplatforms heropgestart en hebben een inspraakronde gehouden. Aan de bewoners hebben we input gevraagd, maar het plan ligt niet vast. We zijn niet bang om met een dossier dat nog niet vast ligt in dialoog te gaan met de mensen."

  Schepen Kris Notebaert (CD&V): "Het is niet de eerste keer dat we voor zo'n project kiezen."

  Danny Lefebvre: "Ik hoop dat het plan eerst op de commisies zal komen."

 • Jeroen Laseure

  "Weg is lappendeken"

  Marc Devos (CD&V): "De Veurnestraat is herschapen in een lappendeken. Overal zijn er putten opgevuld, maar het resultaat lijkt nergens naar. Het staat in schril contrast tegenover de mooie andere herinrichtingen. Waarom is voor deze werkwijze gekozen."

  Christof Dejaegher (CD&V): "Ik geeft toe: de straat oogt triestig. Maar de stad heeft dit niet uitgevoerd. In tegenstelling tot heel wat andere straten. De Veurnestraat is een gewestweg en de werken zijn uitgevoerd door de Vlaamse overheid. Ik kreeg een mail hierover van een bewoner en kreeg als antwoord dat ik de schuld stak op een ander. Maar als stad kunnen we de schuld toch niet op ons nemen? We hebben wel de vraag gekregen van bewoners om de putten in de parkeerstroken op te vullen en hebben die vraag doorgespeeld aan het Agentschap voor Wegen en Verkeer. Zij hebben geantwoord dat ze het zouden oplossen met gietasfalt. Wij hebben dan geantwoord dat gietasfalt wellicht geen duurzame oplossing zou zijn. Hun antwoord was dan dat er geen budget was... Er is wel een conflict geweest tussen de opzichter van de stad en de opzichter van de aannemer over de werkwijze van de werken. Hopelijk is er beterschap in zicht voor de toekomst. Dit is in elk geval niet wat wij gewild hebben."

 • Jeroen Laseure

  Vragenrondje

  De vragen zijn begonnen.

 • Jeroen Laseure

  Motie over kunstenfestival

  De motie ter ondersteuning van de subsidiëring van de vzw Kunst en van het Kunstenfestival Watou wordt goedgekeurd. Het dossier dat door de vzw Kunst werd ingediend, werd als "nipt onvoldoende" beoordeeld door de adviescommissie, wat een ernstige bedreiging inhoudt voor het voortbestaan van de vzw en aldus ook van het Kunstenfestival Watou.

  Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD): "We zullen al het mogelijke doen om het dossier een positieve beslissing te laten krijgen. Men was door een verkeerde commissie beoordeeld. Het is nu nog wachten op de adviezen. Vanuit het kabinet is mij beloofd om dit op de voet te volgen."

  Christof Dejaegher (CD&V): "Bedankt voor de steun. De minister kent het kunstenfestival, hij is er al eens geweest. Hopelijk houdt hij zich aan de belofte op de regionale spreiding van subisidies."

 • Jeroen Laseure

  Motie over dekkingsgraad

  Tijdens de vorige raadszitting werd de vraag gesteld wat er kon gedaan worden aan de vragen en klachten van de bewonersplatforms van Abele en Krombeke met betrekking tot de dekkingsgraad van de mobiele netwerken. De stad Poperinge wil nu een motie indienen om druk te zetten op de federale overheid.

  Raadslid Els Sticker (CD&V) is blij met deze motie.

  Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD): "Ik heb omtrent deze materie in de Kamer een vraag gesteld aan de bevoegde minister. Zodra ik antwoord krijg, geef ik het mee."

  Jean-Marie Blondeel (N-VA): "Kunnen we via de stadskrant geen bevraging doen bij de bewoners om te weten wie allemaal last heeft van die dekking?"

  Christof Dejaegher (CD&V): "We hebben weet van vragen uit Abele en Krombeke, anders zijn daar weinig vragen naar. We gaan samenwerken met het bewonersplatform om alles in kaart te brengen."

  Schepen Pieter Marchand (CD&V): "Men kan i.p.v. een bevraging ook met meetapparatuur komen. Dat is heel wat wetenschappelijker."

  Danny Lefebvre (Open VLD): "Moet het voorstel ook niet komen vanuit de providers? Is het voor hen financieel een voordeel?"

  Christof Dejaegher (CD&V): "Als één provider een antennepunt heeft, mogen andere providers hiervan gebruik maken tegen betaling. Vrije markt betekent ook rendement en zonder rendement komen ze niet. Als er te weinig inwoners zijn met te veel providers, zullen ze niet komen, omdat ze de koek te veel moeten verdelen. Dat is de bittere realiteit. Ik vind het erg dat de Franse operatoren tot over de grens komen en de Belgische niet tot aan de grens. Er moet een wettelijke aanpassing komen om te verplichting dat de dekking komt tot tegen elke landsgrens."

  De motie wordt unaniem goedgekeurd.

 • Jeroen Laseure

  "We hebben de provincie nodig"

  Er is een nieuwe stap gezet voor de aanleg van het fietspad tussen Poperinge en Woesten. Geert Ganne (N-VA): "Wat is de stand van zaken in de aanleg van een fietspad naar Westouter en de Ouderdom?"

  Christof Dejaegher: "In ons meerjarenplan geven we de eerste aanzet hiervoor. Wij doen de werken niet, dat doet de provincie. Het moet ook haalbaar blijven. De Westouterseweg is in principe de volgende om op te nemen in de planning. De Ouderdomseweg ligt niet op het functionele fietsroutenetwerk. We hebben aan de provincie gevraagd om dit aan te passen. Je ziet, we hebben de provincie meer dan nodig."

 • Jeroen Laseure

  Zwerfvuil

  De uitvoerende technische dienst krijgt een elektrische zwerfvuilzuiger. De machine zal ingeschakeld worden voor het verwijderen van zwerfvuil op voetpaden en pleinen. De opzuigbuis moet volgend afval moeiteloos opzuigen: blikjes, bladeren, flessen, hondendrollen, papier en sigarettenpeuken.

  Jean-Marie Blondeel (N-VA): "Is dit een nieuw element in de strijd tegen zwerfvuil? Op welke manieren wijst het stadsbestuur op preventie hierover?"

  Kris Notebaert: "De zwerfvuilacties van IVVO zijn ook een sensibiliseringscampagne. Een grote oplossing zou zijn om statiegeld te vragen, maar niet iedereen is daarvoor te vinden."

 • Jeroen Laseure

  "Overrijdbaar of niet?"

  Langs de Abeelseweg (tussen OC d'Hoge Schole en de Abelestationsstraat) worden de voetpaden her aangelegd.

  Geert Ganne (N-VA): "De verkeersremmer is al aangelegd en het is jammer dat die werken niet zijn samen gevallen. Persoonlijk heb ik ook vragen bij de plaatsing van die verkeersremmer. Je moet dan in sommige gevallen rond de vluchtheuvel rijden."

  Schepen Kris Notebaert (CD&V): "Je mag over die vluchtheuvel rijden. In Watou zijn er verschillende vluchtheuvels die overrijdbaar zijn. De werken aan die verkeersremmers waren van AWV, het voetpad is van de stad. Bovendien zorgen werken aan een voetpad niet voor heel veel hinder."

 • Jeroen Laseure

  Werken in Doornstraat

  Er wordt voorgesteld wordt om de bovenbouw van de Doornstraat her aan te leggen. Er komt een constante wegbreedte van 5m60 tussen de boordstenen, de overbreedtes worden weggewerkt in de voetpaden. De voetpaden, inclusief boordstenen, zijn minimum anderhalve meter breed. Waar mogelijk (voldoende breedte) komt er een vrij liggende parkeerstrook. Ter hoogte van de kruispunten met de Doornstraat/Engelstraat en met de Pezelstraat komen er twee verhoogde inrichtingen. De Beiaardstraat wordt verder doorgetrokken in de Doornstraat voor een verhoogde zichtbaarheid. Ter hoogte van de ingang naar de nieuwe Piepauw komen een geaccentueerde oversteekplaats, een asverschuiving om de snelheid van de automobilist te verlagen en zitbanken voor de wachtende kinderen. De zitbanken staan voldoende breed uit elkaar zodat de inrit in deze weg niet verhinderd wordt voor de aanpalende bewoners.

  Geert Ganne (N-VA): "Tijdens de bewonersvergadering waren er enkele opmerkingen van de bewoners. Kan u die ons bezorgen?"

  Christof Dejaegher (CD&V): "Er waren maar enkele opmerkingen en die hebben we opgenomen in het plan. De andere bewoners waren blij met de aanpassingen. Van die bewonersvergadering is geen verslag opgemaakt."

 • Jeroen Laseure

  "Interessant overleg"

  Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD): "Ik wil ook tussenkomen. Vanuit onze ervaring is het Westhoekoverleg een heel goed overleg. Ik heb het altijd als heel interessant ervaren. Toen ik OCMW-voorzitter was, werd ik ook betrokken. Ik begrijp wel de opmerkingen van N-VA, maar ben gerustgesteld in het antwoord dat gegeven werd. De definitieve overeenkomst zal ook nog eens voorkomen in de gemeenteraad."

 • Jeroen Laseure

  "Moet er nog zand zijn?"

  Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V): "Jullie tussenkomst verbaast mij. N-VA heeft de regiovorming naar voor geschoven als antwoord op de afschaffing van provincies zoals jullie voorstellen. Wij stellen nu een betere regiovorming voor en het is niet goed. Ik vind dat tegenstrijding. Het standpunt over fusies kennen we. Ik hoor ook dat er gesproken wordt over verplichte fusies. We nemen daar akte van. Laat ons ook de toekomst niet voorspellen."

  "Waarom met 18 gemeenten? In andere regio's zie ik samenwerkingen met even veel gemeenten. De Westhoek is al sinds jaar en dag een geografische eenheid. De kustproblematiek is inderdaad niet dezelfde als die van Mesen, maar we leven in een democratie en er is recht op vrije meningsuiting en dus een afwijkend standpunt. We hebben al sinds jaar en dag een goede samenwerking. Het soort vorm van samenwerking biedt wel kansen en hoeft ook niet altijd met 18 te zijn. Soms kan dat met 3 of 4 zijn bij een intergemeentelijke ambtenaar bijvoorbeeld. Ik begrijp niet dat jullie zijn tegen meer bestuurskracht. Het Westhoekoverleg met 18 blijft bestaan, maar dit is de oprichting van een rechtspersoon met vereenvoudiging van de samenwerking. Wat kan je daar nu tegen hebben? Nu moeten we altijd een rechtspersoon zoeken om personeel tewerk te stellen. De juridische werkgever verschilt dan van de feitelijke werkgever. Moet er nog zand zijn om duidelijk te maken dat een eigen rechtspersoon dat personeel tewerk kan stellen een betere oplossing is? U hebt een punt dat enkel burgemeesters erin zetelen en geen oppositieraadsleden. De oppositie moet wel decretaal opgenomen worden in het overleg. In een beurtrolsysteem zal dat ingevuld worden, dus de oppositie zal wel betrokken worden. Verplichte fusies zijn ook niet aan de orde. Deze stap is een goede zaak voor de streek."

 • Jeroen Laseure

  Intergemeentelijke samenwerking

  Er is een nieuwe structurering voor de intergemeentelijke samenwerking in de Westhoek. Het Westhoekoverleg wil een rechtspersoon oprichten en N-VA heeft daar vragen over. Jean-Marie Blondeel (N-VA): "We zijn als partij absoluut niet tegen intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, maar nu hier specifiek hier voor de Westhoek, is het werkbaar om met 18 gemeentes een intergemeentelijke samenwerking op te starten? Kunnen we niet kijken naar politieke fusies? De Vlaamse overheid geeft daarvoor subsidies. We zien het wel niet zitten om met Ieper te fuseren. We hebben geen probleem met intergemeentelijk samenwerken maar in dit geval is er een gebrek aan termijnvisie, er komt gewoon een structuur bij zonder plan op termijn. En er is een gebrek aan transparantie. We zullen de oprichting hiervan kritisch opvolgen."

 • Jeroen Laseure

  En we zijn eraan begonnen

  Het is 20.01 uur en we zijn gestart.

 • Jeroen Laseure

  De raadszaal stroomt vol

  Met nog twee minuten te gaan zit de gemeenteraadszaal zoals gewoonlijk al goed vol. Er zijn nog vier vrije stoelen in het publiek.

 • Jeroen Laseure

  Betere gsm-verbinding

  Om 20 uur wordt de gemeenteraad bijeengeroepen voor de behandeling van een agenda met 21 punten.

  Tijdens de vorige raadszitting werd de vraag gesteld wat er kon gedaan worden aan de vragen en klachten van de bewonersplatforms van Abele en Krombeke met betrekking tot de dekkingsgraad van de mobiele netwerken. Het valt niet goed te praten dat de inwoners van bijvoorbeeld Abele altijd met problemen van de dure roaming opgezadeld zitten omwille van de dekking van de Franse operatoren, maar de Belgische operatoren niet tot aan de grens komen. Daarom wil de stad Poperinge nu een motie indienen.

 • Jeroen Laseure

  In een notendop...

  In een notendop

  In een notendop © JL

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!