Live Herbeleef de gemeenteraad van Poperinge: "Ik heb de bewijzen hier bij me"

29/08/16 om 14:13 - Bijgewerkt om 22:09

Maandag kwam de gemeenteraad van Poperinge bijeen voor een agenda van 20 punten. Er was heel wat te doen over een voorstel van Open VLD voor een doorsteek op de Grote Markt en over de opmerkingen van Vlaams Belang over de 11 juli-viering.

Herbeleef de gemeenteraad van Poperinge: "Ik heb de bewijzen hier bij me"

© JL

 • Jeroen Laseure

  Nog een besloten zitting

  De gemeenteraad gaat nog verder met een afsluitende besloten zitting, maar na bijna twee uur zit de openbare zitting erop.

 • Jeroen Laseure

  Volgende gemeenteraden

  Komende gemeenteraden zijn op 26 september en op 24 oktober, niet op 31 oktober.

 • Jeroen Laseure

  Laatste vraag

  Martine Vanbrabant (Vlaams Belang) heeft een vraag over de 11 juli-viering. "De Vlaamse feestdag is gevierd in mineur in Poperinge op 7 juli. Alle vroegere vieringen zijn nu gebundeld in één moderne viering. Er was beloofd dat er meerdere gemeenteraadsleden aanwezig zou zijn. Ik was echter alleen aanwezig, samen met de burgemeester en drie schepenen. Er zijn heel wat activiteiten afgeschaft. Het welkomstwoord van de burgemeester begon te vroeg en in de raadszaal, niet in de Gotische Zaal, zoals op de uitnodiging stond. Veel mensen kwamen daardoor te laat. Bij het optreden na de vergadering was het eerste liedje over de Rode Duivels op de tonen van de Brabançonne. Kan er in de toekomst geen 11 juli-comité zonder vooroordelen gevormd wordt?"

  Christof Dejaegher: "U hebt uitdrukkelijk twee keer uw akkoord verklaard met het afschaffen van bepaalde activiteiten. Voor ons was het ook de eerste keer en iedereen maakt een schoonheidsfout. Aan mij werd niet gezegd wanneer ik moest starten met spreken en ik ben inderdaad te vroeg begonnen. En ook de zaal was verkeerd door een tentoonstelling. Maar wat wij doen, doen heel veel andere steden en gemeenten. We geven een culturele invulling aan de Vlaamse feestdag. Het is ook niet aan de stad te wijten dat er geen 11 juli-comité meer bestaat. Er is vrijheid van vereniging... Ik vind het spijtig dat u dit zo aanbrengt. Niemand van ons wist ook er een lied gezongen zou worden over de Rode Duivels. Een artiest brengt op het podium waarmee hij of zij wil. Dat kunt u ons niet verwijten. We kunnen niet censureren. We gaan de foutjes die er waren, bijsturen. Deze viering waren er wel meer mensen aanwezig."

  Martine Vanbrabant: "Maar niet meer gemeenteraadsleden, zelfs de fractieleiders niet."

 • Jeroen Laseure

  Gedeeld verblijfsregister

  Sabien Lahaye-Battheu heeft nog een vraag. "Dit is een opvolgingsvraag over het gedeeld verblijfsregister van eind mei op deze raad. Schepen Vandromme heeft daar toen positief op gereageerd. Wat is de stand van zaken in dit dossier?"

  Schepen Vandromme (CD&V): "We moeten eerst een aantal stappen zetten. De dienst bevolking is bezig met de voorbereiding van een nieuw softwaresysteem en daarbij zal het mogelijk zijn om het verblijfsregister daarin te integreren. Eind september zou dat in orde moeten zijn. We moeten ook zoeken naar een online tool om dat gedeeld register online te brengen. Er is ook nog de bekendmaking van de bevolking en dat komt in de stadskrant van oktober. Weinig mensen weten hiervan, maar er komt een gemeenteraadsbesluit."

 • Jeroen Laseure

  Zone 30

  Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD) haalt de invoering van de zone 30 aan in de binnenstad. "Veel mensen waren daar vandaag nog niet van op de hoogte. Hoeveel verkeersborden zijn er weggehaald of bijgeplaatst? Volgt er nog een extra informatieronde? Voor de bewegwijzering staat er geen bord naar het zwembad in de Bruggestraat en Heilig Hartstraat, is dat gepland?"

  Schepen Marchand: "De zone 30 wordt aangetoond met 31 verkeersborden. Voorheen waren dat 48 borden. Het is al een tijdje bekend dat we zone 30 zouden invoeren. We hebben het al meermaals gecommuniceerd. De komende weken zullen we werken met variabele verkeersborden, zodat het heel snel heel duidelijk zal worden. Voor de wegwijzers van het zwembad zullen we alles de komende weken optimaliseren."

 • Jeroen Laseure

  Dorpskernvernieuwing Reningelst

  Danny Lefebvre (Open VLD) vraagt een update over de dorpskernvernieuwing in Reningelst. "Wanneer zullen de werken starten? Kunnen de geplande werken elkaar ook opvolgen?"

  Christof Dejaegher: "De werken van AWV en de stad zullen altijd samen worden uitgevoerd. Het is niet zo dat wij gemeentelijke straten zullen doen en AWV zal afwachten. Alle werken zullen samen plaatsvinden. Dit is een technisch omvangrijk werk met veel partners en vraagt tijd. Vrijdagnamiddag hebben we een overlegvergadering gehad met de partners in Brugge. Vandaag hebben we het verslag daarvan ontvangen. AWV is opdrachtgevend bestuur, maar voor ze kunnen aanbesteden, moeten we nog een VTG aanvragen. Dat is een verzoek tot gunning. De inspectie van financiën moet dat nog volledig uitpluizen. De wens is om de werken op te starten in april 2017. Dan is dringend dat VTG nodig en moet de bouwaanvraag eind september worden ingediend. Daarvoor is nog een archeologienota nodig. Een firma is daar volop mee bezig. AWV gaat ook akkoord, op uitdrukkelijk verzoek van de stad, om de twee fases in één aanbestedingsdossier te steken. DaarNutsleidingen moeten dus nog voor april 2017 starten."

 • Jeroen Laseure

  Verkeerskussens

  Johan Lefever (Open VLD) vraagt of het bestuur tevreden is over de aanleg van de drie wegkussens in de Sint-Bertinusstraat.

  Schepen Marchand (CD&V): "Alle doelstellingen zijn bereikt, ik krijg enkel positieve reacties. Er is het beperken van de snelheid en het verschuiven van het verkeer naar de Noordlaan. De gemiddelde snelheid was bij metingen behoorlijk hoog, dus er moest iets gebeuren."

  Johan Lefever: "Wij zijn niet tevreden, we hebben kritiek opgevangen van buurtbewoners. Ze hebben last van het lawaai. Ze rijden gewoon door of drijven de snelheid op over de kussens. Ook aanhangwagens maken veel lawaai. Er is ook nog veel zwaar vervoer dat door de Sint-Bertinusstraat rijdt. Kunnen we geen verkeerswijzer plaatsen langs de Noordlaan richting A19?"

  Schepen Marchand: "Die vraag van de wegwijzers is besproken in de stuurgroep en vertrokken naar het AWV. Daar hebben we nog geen antwoord op gekregen. Voor de kussen hebben nog ikzelf als de dienst mobiliteit opmerkingen over gekregen. U mag me die bewijzen bezorgen."

 • Jeroen Laseure

  Vragenrondje

  Er zijn nog enkele vragen.

 • Jeroen Laseure

  Afschaffing belasting op masten en pylonen

  Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD) vraagt om de gemeentelijke belasting af te schaffen op masten en pylonen. "Dit gaat om de versterking van de dekkingsgraad van mobiele netwerken waar al veel over gepraat is in deze raad. Voor ons is er nog een probleem dat dat stad gecreëerd heeft in 2014 door een belasting in te voeren op masten en pylonen. Eigenaars zouden 2.500 euro moeten betalen daarvoor. Ik zeg zouden, want blijkbaar lopen er daar momenteel gerechtelijke procedures over tussen de operatoren en de stad en is er nog niets betaald. Kan die belasting niet afgeschaft worden? Het is een positief voorstel."

  Schepen Ben Desmyter (CD&V): "Een weekblad (KW, red.) heeft daarover een ruim onderzoek gedaan en we zijn niet de enige stad die problemen heeft met de dekkingsgraad. Naast operatoren en de stad is er ook nog een derde partij: de federale overheid, waar u ook lid van bent. Laat ons samen werken naar een betere dekkingsgraad. De investeringen nodig om dekking te voorzien in grensgebieden zijn enorm, daar is onze belasting een peulschil voor. Laat ons eerst in dialoog gaan om de dekkingsgraad te verhogen en dan kunnen we nog altijd die belasting afschaffen als er resultaten geboekt zijn. Eén van de drie providers betaalt wel overigens."

  Sabien Lahaye-Battheu: "Ik ben niet helemaal overtuigd. U zegt dat maar één van de drie betaald, maar voor de belasting op te heffen, moeten we eerst resultaten voorleggen aan de bewoners, maar daarvoor hebben we wel de operatoren nodig. Die belasting heeft ook gevolgen voor hen. Laat ons alles zetten op een goede samenwerking en die belasting afschaffen. We blijven bij ons pleidooi."

  Ben Desmyter: "Laat ons eerst kiezen voor de burger, in plaats van de grote providers met wie we nog altijd aan tafel moeten gaan."

  Christof Dejaegher: "Geen enkele provider heeft ons gezegd dat de belasting een probleem is om te investeren in een betere dekkingsgraad."

  Sabien Lahaye-Battheu: "Het is duidelijk dat het bestuur dit niet steunt, daarom moet niet iedereen van het bestuur antwoorden. Ik hoor wel andere berichten van de providers op een andere niveau. Ik betreur dat het bestuur niet de moed heeft de belasting af te schaffen."

  Danny Lefebvre (Open VLD): "Is er ook een belasting op windturbines?"

  Christof Dejaegher: "Dat mogen we niet doen van de Raad van State."

 • Jeroen Laseure

  Doorsteek naar parking Grote Markt?

  We zijn aan het eerste aanvullende agendapunt.

  Oppositiepartij Open VLD is blij dat de voorrang intussen gewijzigd is aan het kruispunt van het Burgemeester Bertenplein en de Hondstraat. "De voorrangswijziging is intussen gerealiseerd, een aanzienlijke verbetering!", stelt Johan Lefever. "De ultieme test vindt wel pas plaats volgende week met de start van het nieuwe schooljaar. Hopelijk zal het probleem zich niet verplaatsen. Onze fractie stelt voor om nog een tweede 'frustratie' aan te pakken: is het stadsbestuur bereid om te onderzoeken of een doorsteek komende vanuit de Ieperstraat naar de parking 'Grote Markt' toe geen optie kan zijn. Zou het niet veel beter zijn dat onze burgers aankomend via de Ieperstraat ook deze Grote Markt zou kunnen oprijden en er parkeren?"

  Christof Dejaegher (CD&V): "Vandaag zitten we aan het Burg. Bertenplein met de situatie van voor 2010. In piekmomenten heb je overal wel wachttijden, maar in Poperinge valt dat goed mee. Over de doorsteek hebben we ook nagedacht. Het is effectief een problematische hoek. In de allereerste plannen van de Grote Markt was er een ingang voor de Grote Markt voorzien vanaf de Ieperstraat. De plannen zijn echter aangepast, er zijn veel vergaderingen aan besteed. AWV was een belangrijke partner en zij zijn nog altijd beheerder van deze wegen. We hebben al vroeger gevraagd om ze over te dragen aan het domein van de stad, maar dat is nog altijd niet gebeurd. Voor die doorsteek hebben we ook een bouwvergunning nodig en daar stelt zich een probleem. De vergunninggevende overheden vinden die doorsteek niet goed. Niet alleen de Sint-Bertinuskerk, maar ook het oorlogsstandbeeld zijn een beschermd monument. Ik heb besprekingen mee die plaatsgevonden hebben op 20 januari 2010. Er waren drie mensen van ruimte, twee van onroerend erfgoed en één van verkeer. Zij hadden heel wat eisen op basis een advies van Onroerend Erfgoed. Wij moesten daarmee werken en voor hen mochten we die 'erfgoeddriehoek' niet doorbreken. Is een afslag ook een goed situatie? Dat zou uiterste verkeersonveilig zijn. Je kan enkel naar het drukbevolkte parkeervak van de stad. Je kan beter in het Vroonhof parkeren, dat is amper 50 meter stappen. Anderzijds zou je enkel naar de Bruggestraat kunnen rijden en wat is dan de winst voor de toerist? Bovendien zouden we dan de weg moeten heraanleggen. Andere punten: de vrijdagmarkt, de kermis, ceremoniewagens... wat moet je dan daarmee doen? We wisten dat het een knelpunt was, maar zitten met speciale eisen van onroerend erfgoed."

  Johan Lefever (Open VLD): "Dus ik hoor u zeggen: wij hadden het ook liever anders gezien?"

  Christof Dejaegher: "Onze plannen gingen ook die richting uit, maar dat is zes, zeven jaar geleden. Nu zien we dat die plannen ook heel wat nadelen hebben. Het probleem is ook dat GPS'en niet upgedatet zijn en mensen verkeerd sturen in de stad."

  Johan Lefever (Open VLD): "Het is toch moeilijk als je de Markt ziet, dat je dan meteen weggestuurd wordt?"

  Christof Dejaegher: "Wilt u dan opnieuw grote werken in de stad?"

  Johan Lefever: "Ik heb contact gehad met Onroerend Erfgoed. Zij hebben mij meegedeeld dat ze geen weet hebben van gesprekken over verkeersaanpassingen op de Grote Markt in Poperinge."

  Christof Dejaegher: "Ik heb de bewijzen hier bij mij, maar over verkeersaanpassingen geven zij niet. Wie heeft u die informatie ook bezorgd? U zegt subtiel dat wij liegen."

  Johan Lefever: "Ik heb mij gewend tot de dienst Onroerend Erfgoed, maar er staat geen naam onder de mail. U moet zich ook niet aangevallen voelen hoor. Ik spreek gewoon uit een buikgevoel vanuit toeristen en inwoners."

 • Jeroen Laseure

  Fietstassen

  Er wordt een tarief goedgekeurd voor de verkoop van fietstassen. Bert Costenoble (Open VLD) vraagt of er ook kan worden samengewerkt met private fietshandelaars. Schepen Pieter Marchand (CD&V): "Er waren daar nog geen plannen voor, maar het is zeker een goede suggestie. We nemen het mee."

 • Jeroen Laseure

  Sloop van gebouwen

  Danny Lefebvre (Open VLD) vraagt wat er zal gebeuren met de gronden aan de Vlamertingseweg en Switch Road waar twee gebouwen gesloopt worden.

  Christof Dejaegher: "Dat is gekoppeld aan de aanpassing van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Er zijn meerdere mogelijkheden. Binnen afzienbare tijd gaan we hierin de knoop doorhakken."

 • Jeroen Laseure

  Achtergelaten katten?

  Geert Ganne gaat verder: "Wat moeten we dan doen met achtergelaten katten nu? Kunt u niet aandringen bij Ieper?"

  Christof Dejaegher: "We hebben nog niets anders gedaan, maar krijgen geen antwoord. We zijn in elk geval op zoek naar een oplossing."

  Geert Ganne: "We zijn zeker niet kwaad, maar vinden het jammer dat het zo lang blijft duren. We steunen wel het voorstel."

 • Jeroen Laseure

  Dierenasiel in oude judolokalen

  Er is de goedkeuring van het bestek van een bouwkundig ontwerp voor stedelijke werkplaatsen.

  Geert Ganne (N-VA): "Ik zie dat er een schuilhok voorzien is voor het asiel van honden en katten. Wat gebeurt er in tussentijd?"

  Stephanie De Maesschalck (Groen): "Betekent dit dat het overleg met Ieper afgesprongen is?"

  Schepen Kris Notebaert (CD&V): "Voor het dierenasiel is niet veel veranderd. Eerst stond er dat er binnen het depot een dierenasiel voorzien zou zijn. Nu willen we dat doen in de vroegere gebouwen van de judoclub. We hebben nu een opvang voor honden in Roesbrugge die in orde is. Naar Ieper kunnen we geen katten meer brengen, maar we zijn van plan om een volwaardig asiel uit te bouwen. De onderhandelingen met Ieper zijn wel nog altijd lopende."

  Christof Dejaegher (CD&V): "Er is niet veel veranderd met vroeger, voor een betere spreiding zijn we ook van plan om een asiel te voorzien. We wachten wel nog altijd op antwoord voor Ieper. Het idee om samen te werken met meerdere gemeenten blijft gelden."

 • Jeroen Laseure

  "Niet verplicht gescheiden"

  Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V): "Ik antwoord eerst op mevrouw De Maesschalck. De helft van de straat heeft geen bebouwing en de andere kant is gesloten rijbebouwing. Daarbij zijn we niet verplicht om een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen. We zouden voor de komende jaren geen milieurendement boeken met een gescheiden stelsel. Er is voorrang aan de takken waar nog geen riolering ligt of aan de clusters in het buitengebied. Dat is veel prioritairder, daar kunnen we een veel grotere milieuwinst boeken op korte termijn. Nieuwe riolering is voor 30 jaar, maar binnen 30 jaar zullen we in Poperinge nog aan rioleringen werken."

  Stephanie De Maesschalck: "Ok, maar nu zal de straat toch openliggen? Waarom dan toch niet meteen?"

  Burgemeester Dejaegher: "Het zou heel wat extra jaren betekenen voor het dossier en het is ook een meerkost voor het stadsbestuur. Mevrouw Lahaye-Battheu, de aanbestedingsprijzen zijn zeker niet gedaald, twee jaar geleden waren de prijzen veel goedkoper. Nu beschikken we ook over een gedetailleerde studie. De uitvoering is voor 80 werkdagen, relatief kort dus. De periode hangt ervan af, maaar we zullen proberen in het voorjaar 2017. Het is afhankelijk van de werken in de Bruggestraat en Switch Road, omdat we niet te veel werken in één keer willen doen. Er moet inderdaad nog een openbaar onderzoek komen, maar we verwachten weinig problemen. Het is niet de eerste keer dat we dat doen."

 • Jeroen Laseure

  Werken Valkestraat

  De stad wenst de Valkestraat, de Sint-Janskruisstraat en de omgeving van de Bruggestraat te renoveren en heraan te leggen. De werken omvatten: vernieuwen van het gemengd rioleringsstelsel in de Valkestraat, aanleg van ondergrondse bufferunits en rioleringsstelsel op het kerkplein; heraanleg rijweg in de Sint-Janskruisstraat en de Valkestraat in cementgebonden verharding en asfalt; heraanleg van voetpaden in de Valkestraat; aanleg en parkeervoorzieningen op het kerkplein in kasseien (10 parkeerplaatsen) en aanleg van grasmatten en beplanting kerkplein. De uitrijmogelijkheden vanuit de Valkestraat in de Ieperstraat worden tezelfdertijd aangepast. In beide straten wordt de openbare verlichting vernieuwd en worden de laagspanningskabels ondergronds gebracht waar dat nog niet gebeurd is. De voorziene uitvoeringstermijn van de werken, die geraamd worden op 456.190 euro, is 80 werkdagen.

  Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD) komt tussen. "In februari 2014 hebben we hier een eerste debat over gevoerd. Toen hebben we erop gewezen dat er files zijn, een moeilijke kiss- en ridezone, de slechte staat van de weg... We stemden toen voor de opmaak van een ontwerp, nu stemmen we ook voor, maar we hebben enkele opmerkingen. De raming was 300.000 euro, nu zijn de werken 450.000 euro. Hoe komt dat? Wanneer zouden de werken kunnen aanvatten en wat zal de duur zijn? Is het punt goedkeuren ook niet wat voorbarig?"

  Stephanie De Maesschalck (Groen): "Er komt op een deel geen gescheiden rioleringsstelsel, omdat er verderop geen gescheiden afvoer is. Kan je geen gescheiden stelsel aanleggen voor in de toekomst?"

 • Jeroen Laseure

  Fietspad Woesten-Poperinge

  De provincie West-Vlaanderen, de stad Ieper en de stad Poperinge werken samen aan de realisatie van een nieuw fietspad tussen Poperinge en Woesten, langs de Woestenseweg en de Poperingestraat. De provincie kan subsidies bekomen via het Fietsfonds en treedt dus op als leidend bestuur. Hiertoe moeten een aantal samenwerkingsverbanden opgemaakt worden. De werken worden geraamd op 1.568.332 euro, met 133.017 euro voor Poperinge; 10.921 euro voor Ieper en de rest voor de provincie. De werken ten laste van de stad hebben betrekking op de aanleg van parkeerhavens voor de bussen van De Lijn en het beheer van de groenaanleg.

  Stephanie De Maesschalck (Groen): "Wie bepaalt het ontwerp van het fietspad?"

  Burgemeester Dejaegher (CD&V): "Hebt u het dossier gelezen? De keuzes op vlak van mobiliteit zijn gemaakt met de Vlaamse overheid als subsidiant en de gemeenten: Vleteren, Ieper en Poperinge."

 • Jeroen Laseure

  Bekers op Marktrock

  Er is een akteneming van een politieverordering naar aanleiding van Markrock Poperinge. Stephanie De Maesschalck (Groen) heeft een opmerking. "Er mocht geen bier of frisdrank geschonken worden in glazen binnen het festivalterrein. Hoe rijmt u dat met de zorg voor milieu, aangezien u nu werkt met plastic bekers."

  Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V): "We hebben een compromis gemaakt enkele jaren geleden om sterke dranken en wijn in glazen toe te laten, andere dranken niet. Dat is al meer dan 20 jaar zo. Veiligheid is de hoofdreden, een herbruikbare beker zou ook mogelijk zijn, maar dat is voor de private organisatie van Marktrock."

 • Jeroen Laseure

  Minuut stilte voor Werner Claeys

  Voor het aanvatten van de zitting is er een minuut stilte na het overlijden van voormalig schepen Werner Claeys.

 • Jeroen Laseure

  Te laat door Belcanto

  Jan Derycke (CD&V) is te laat door de Belcanto Classic in Westouter, Pascal Lapanne (Open VLD) is verontschuldigd.

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!