Live Herbeleef de gemeenteraad van Poperinge : "Het debat wordt heel emotioneel"

29/06/15 om 16:30 - Bijgewerkt om 23:03

Op de agenda van de gemeenteraad vanavond staan onder meer de heraanleg van de Grote Markt, de renovatie van het oude archief en de bouw van een nieuwe polyvalente ruimte. KW.be is er live bij vanop de eerste rij.

 • Jeroen Laseure

  De gemeenteraad is afgelopen

  Na exact drie uur is de gemeenteraad ten einde.

 • Jeroen Laseure

  Kinderarbeid tegengaan

  Marjan Chapelle (Samen) wil niet dat besturen goederen aankopen die gemaakt zijn door kinderarbeid. "Kan het stadsbestuur rekening houden met de vijf basisnormen die vervat zitten in de internationale handelsorganisatie?"

  Christof Dejaegher: "We kunnen zo'n clausule opnemen, maar zelf audits uitvoeren, lijkt me niet mogelijk, als we kijken naar onze schaalgrootte."

 • Jeroen Laseure

  Leegstand in centrum

  Jean-Marie Blondeel (N-VA) heeft vragen rond de leegstand in het centrum. "Hoe ver staat de aanpak van die leegstand?"

  Burgemeester Dejaegher: "Een werkgroep is hiermee bezig. Er is een participatiemoment geweest met de handelaars. De getrouwheidspas zit in de acties die we willen uitrollen in 2016."

 • Jeroen Laseure

  "Toekomstplannen voor WO I-evenementen"

  Geert Ganne (N-VA): "Hoe kunnen we de horeca betrekken bij WO I-evenementen? Wat zijn de geplande evenementen?"

  Jurgen Vanlerberghe: "Ik verwijs naar de website van Lijssenthoek. Er zullen echter geen zo'n grote evenementen meer zijn zoals In Flanders Fields Eindbestemming Poperinge. Daar zijn we heel tevreden over. We hebben nationale journaals gehaald met positieve zaken. Centrale thema van de nieuwe evenementen wordt het executieverhaal. 2017 zal in het teken staan van de Chinezen. Dat wordt nog uitgewerkt. 2018 richten we ons op de Gone West-programmatie. Lokale handelaars hebben korting gekregen voor In Flanders Fields Eindbestemming Poperinge. Handelaars mogen ook met eigen initiatieven komen rond zo'n evenement."

 • Jeroen Laseure

  Winter tijdens hittegolf

  Open VLD-collega Tilleman laat de komende hittegolf even links liggen: "Wat mag de Poperingenaar verwachten van Winter in Poperinge? Komt er een overdekte schaatspiste?"

  Christof Dejaegher: "Heel binnenkort gaan we dit dossier finaliseren. Het is aan de centrummanager en de raad van bestuur van de vzw Centrummanagement om dit uit te werken. Er kondigen zich enkele wijzigingen aan, ook inzake budgetten, maar ik kan er nog niet op vooruitlopen. We zijn dit dossier aan het bekijken.

 • Jeroen Laseure

  "Worden werken in dorpskern uitgesteld?"

  Raadslid Lefever (Open VLD): "Zal de start van de werken in de dorpskern van Reningelst uitgesteld worden, door een beslissing van de Vlaamse regering om te besparen bij het Agentschap voor Wegen en Verkeer?"

  Burgemeester Dejaegher: "Als de toestand niet verandert, zullen de werken uitgesteld worden, tot de Vlaamse overheid centen zal kunnen vrijmaken. Binnenkort hebben we een afspraak met het Agentschap voor Wegen en Verkeer. Het is afwachten. Wij zullen op tijd communiceren en informeren met de mensen in Reningelst."

 • Jeroen Laseure

  Vragenrondje

  De vragen zijn aan de orde.

 • Jeroen Laseure

  "Geen protocolakkoord nodig voor GAS-wetgeving"

  Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD) vroeg aan het stadsbestuur of het klopte dat er geen protocolakkoord is tussen de stad en het Ieperse parket over de GAS-wetgeving.

  Volgens burgemeester Dejaegher is zo'n protocolakkoord geen verplichting. "Het is een mogelijkheid, maar wij zijn daar niet op ingegaan. Waarom moeten we het systeem omgooien als het nu goed werkt? Het parket zal consequent blijven vervolgen."

 • Jeroen Laseure

  "Basismobiliteit moet gegarandeerd worden"

  Samen dient een motie in over basismobiliteit van De Lijn. Marjan Chapelle: "We zijn bezorgd over het openbaar vervoer in onze stad, zeker als de Vlaamse regering besparingen doorvoert. We vragen om de garantie op mobiliteit in landelijke gebieden te behouden. We moeten ingrijpen voor het te laat is."

  Schepen Marchand (CD&V) is het eens met Marjan Chapelle: "Het is al jaren dat de mobiliteit vermindert. We moeten in dialoog gaan met de Vlaamse regering. Zo'n overleg kan zijn vruchten afwerken, zie maar naar de stationsloketten die minstens drie jaar langer open blijven door een gesprek met de NMBS."

  De voltallige gemeenteraad keurde de motie goed.

 • Jeroen Laseure

  "Deuren van gemeenteraad openzetten voor kinderen"

  Tweede toegevoegd punt komt van Open VLD.

  Sabien Lahaye-Battheu: "We zijn op het einde van het schooljaar en de voorbereiding van het nieuwe. Wij willen meer participatie van de Poperingse kinderen in de gemeentepolitiek. Zeven jaar geleden hebben we voorgesteld om een kindergemeenteraad op te richten. Dat is toen weggestemd, omdat er al een jeugdraad was en dat de tijd daarvoor nog niet rijp was. Er zou echter iets uitgewerkt worden, maar daar hebben we niets van gezien. Wij stellen nu voor om in het vijfde en zesde leerjaar een politiek project uit te werken, zoals een bezoek aan het stadhuis en vervolgens in de raadzaal een stadhuisspel/gemeenteraad te houden waarbij zij hun voorstellen kunnen uitleggen en stemmen."

  Schepen van Jeugd Ben Desmyter: "U hebt een aantal zaken gemist. Anderhalf jaar geleden hebt u het voorstel al ingediend en toen hebben we al verteld dat we geen voorstander zijn. Bovendien gebruiken we nu al een stadhuisspel, waarbij we klassen ontvangen op het stadhuis. Het bestaat dus al... We zijn wel bezig om dat stadhuisspel te actualiseren. De voorbije jaren zijn er ook al heel wat andere educatieve projecten opgestart rond Lijssenthoek, het containerpark... Die zouden we kunnen bundelen in een module. Zo kunnen we één keer per jaar een totaalpakket aanbieden aan de leerkrachten van het derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar en het eerste en tweede jaar middelbaar. Zij kunnen dan kiezen uit die modules."

  Sabien Lahaye-Battheu: "We hebben dezelfde mening, ik kijk uit naar de uitwerking ervan tegen september."

 • Jeroen Laseure

  "Camera's verhogen veiligheidsgevoel"

  Stéphanie De Maesschalck (Groen) heeft heel wat vragen voor het schepencollege over camera's in Poperinge. "Waarvoor worden camera's in Poperinge ingezet? Wat is het effect? Is er een daling in criminaliteit, zo ja, waar? Hoe scherp zijn die beelden? Kunnen burgers beelden opvragen? Wat is de kostprijs voor het onderhoud? Wat is het toekomstplan? Kan de resolutie van camera's bijgesteld worden?"

  Burgemeester Dejaegher heeft alle antwoorden opgezocht: "Het is onmogelijk om alle beelden 24u/24 te bekijken. Bij evenementen is het wel mogelijk om in real time beelden te bekijken. Als er een oproep komt uit een zone waar camera's staan, kan de politie die beelden opzoeken. Onze stad heeft een van de laagste criminaliteitscijfers van het hele land. Beelden worden minstens 7 dagen, maximum 1 maand bijgehouden. Bestuurlijke overheden hebben overigens niet als doel om misdrijven op te sporen, dat is de taak van de gerechtelijke politie. Wij willen het veiligheidsgevoel van de burgers verhogen en maatschappelijke overlast verminderen. Wij kunnen echter moeilijk cijfers geven, omdat dat gerechtelijke dossiers zijn. We hebben al veel geïnvesteerd in camera's, maar als we zouden zeggen dat ze allemaal weg moeten, zouden heel veel mensen - burgers en politie - ongelukkig zijn. Er is ooit iemand tegen de Gasthuiskapel gereden en die persoon heeft vluchtmisdrijf gepleegd. Die zaak is opgelost dankzij onze camera's. Winkeliers hebben nu gevraagd om een extra camera te plaatsen in de Ieperstraat, daar zullen we binnenkort over beslissen."

 • Jeroen Laseure

  "Alle fuiforganisatoren 25 euro reductie geven"

  Geert Ganne (N-VA) interpelleert over het fuifkwaliteitslabel. "Jullie willen een top tien opmaken van fuiven en evenementen op basis van enkele criteria, zoals creativiteit, thema's, preventie... en hen een financiële bijdrage geven. Wij stellen voor om iedereen, ook diegene die buiten de top tien vallen, iets te geven, ik denk aan 25 euro reductie voor een volgende evenement."

  Schepen Desmyter (CD&V) gaat niet akkoord: "Ik wil niet meegaan in dat voorstel. Op die manier komt iedereen die zich aan de wettelijke regels houdt in aanmerking. Het fuifkwaliteitslabel wil echter verder gaan en kiest voor extra criteria. We gaan dus niet mee: uit financieel oogpunt, maar ook om te blijven inzetten op creativiteit, preventie..."

 • Jeroen Laseure

  "Duur spanplafond van 15.000 euro"

  Er komt een spanplafond in de stadsbibliotheek om de akoestiek te verbeteren.

  Stéphanie De Maesschalck (Groen) heeft vragen bij de nood van het plafond. "Er komt een herinrichting van de bib en die zaal zou een leeszaal worden. Moet de akoestiek daar dan zo goed zijn? Waarom kiezen jullie bovendien voor een spanplafond dat 15.000 euro - heel veel geld - kost?"

  Schepen Loes Vandromme zegt dat bezoekers klagen over de luidruchtigheid in de zaal. "De leeszaal ligt net naast de afdeling voor de kinderen en sommige bezoekers klagen over luidruchtigheid. Bovendien was er een drempel voor ouders met kinderen om de bibliotheek binnen te stappen. Daarom willen we enkele zalen herinrichten en we zijn te rade gegaan bij een interieurarchitect om de akoestiek te verbeteren. Het spanplafond bleek een goed alternatief. Voor de kwaliteit van de ruimte is dit de juiste oplossing. Naast de leeszaal krijgt die zaal ook nog andere functies. Het wordt het kloppende hart van de bib."

  Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD) vraagt om het advies van de interieurarchitect in de toekomst in het dossier te steken.

 • Jeroen Laseure

  "Cijfers van vzw Centrummanagement zijn niet zo goed"

  Sabien Lahaye-Battheu hoopt dat de cijfers van vzw Centrummanagement opnieuw beter worden. "We hebben kennis gemaakt met Kelly Geldof, de nieuwe centrummanager, en wensen haar alle succes toe. De cijfers van 2014 waren niet zo goed, maar dat komt omdat er een centrummanager ad-interim aan het werk was. Hopelijk zullen de cijfers opnieuw beter worden en zullen de handelaars haar steunen."

  Christof Dejaegher: "Het werk van twee mensen door één laten doen, zorgt voor een beperkt verlies. Dat zou opnieuw beter moeten worden."

 • Jeroen Laseure

  "Hoe ouderen en kansengroepen bereiken?"

  De stad Poperinge richtte samen met de gemeenten Heuvelland en Vleteren een intergemeentelijke samenwerking wonen Heuvelland-Poperinge-Vleteren op. Met subsidies van de Vlaamse Overheid en de provincie West-Vlaanderen is sinds 1 maart 2010 een intergemeentelijke huisvestingsdienst operationeel en die subsidies worden verlengd.

  Stéphanie De Maesschalck (Groen) is blij met de samenwerking, maar heeft vragen bij het bereiken van groepen als ouderen en kansengroepen. "Hoe weten die mensen dat ze bij de stad terechtkunnen?"

  Schepen Vanlerberghe (Samen): "Het is inderdaad moeilijk om iedereen te bereiken, maar via allerhande premies bereiken we toch duizenden gezinnen. Ik denk aan groepsaankopen, proactieve voorstellen, het dalen van energiegebruik... Het kan altijd beter, maar er zijn informatiemiddagen geweest, we hebben de seniorenadviesraad..."

 • Jeroen Laseure

  Grote Markt wordt heraangelegd

  De omgeving van de Grote Markt wordt heraangelegd. Er komen voetgangersstroken met vlakker materiaal, afzonderlijke in- en uitrit bij beide parkeerzones en het accentueren van de aanwezigheid van fietsers in tegenrichting in de binnenbochten van Gasthuisstraat x Grote Markt, Grote Markt x Guido Gezellestraat, Ieperstraat x Vroonhof en Vroonhof x Burgemeester Bertenplein door middel van een beveiligde, gelijkgrondse inrichting.

  Pascal Lapanne (Open VLD) is blij met het vlakker materiaal. Het gemeenteraadslid zit in een rolstoel en pleit al langer voor maatregelen om tegemoet te komen aan rolstoelgebruikers.

  N-VA vraagt uitleg over de accentuering van de draai aan de Ieperstraat. "Er zijn al valpartijen gebeurd."

  Burgemeester Dejaegher: "Het technische bestek zal hierover meer duidelijkheid bieden."

  Technisch bestek moet oplossing bieden

 • Jeroen Laseure

  "Recht op afwijkende mening"

  Schepen Vanlerberghe besluit: "Als oppositie hebben jullie recht op afwijkende mening, maar die ad hoc beslissing die u poneert, is gewoon niet waar, daar maak ik mij druk om."

  Sabien Lahaye-Battheu wil het debat hierover laten ophouden. "Er is genoeg over gezegd."

  De meerderheid stemt de plannen voor de renovatie van het oude archief en de bouw van een nieuwe polyvalente zaal met een luide "Ja" goed, de oppositie onthoudt zich.

 • Jeroen Laseure

  "Het debat wordt heel emotioneel"

  Christof Dejaegher kan de opmerkingen van Sabien Lahaye-Battheu niet meteen smaken: "Ik vind uw tussenkomst niet echt terecht, of hebt u enkele zaken niet goed bekeken? De renovatie van het oude archief staat in het meerjarenplan. Dit is een beschermd monument en is budgettair een haalbare zaak. Bovendien hebben we een zorgplicht over dit gebouw."

  Ook schepen Desmyter ging in de tegenaanval: "Enig idee van hoeveel kinderen spelen op De Piepauw waar een nieuwe zaal komt? We spreken over 180 kinderen die nu enkel houten paviljoenen hebben om hun materiaal te stockeren. Dat is niet altijd evident, zeker bij regenweer. Er is dus absoluut nood aan een nieuwe infrastructuur."

  Sabien Laheye-Battheu: "Jullie hebben veel te veel projecten on hold staan, waar geen zekerheid over bestaat. Wat met de invulling van de Maeke-Blyde?"

  Schepen Vanlerberghe vraagt meteen het woord: "Ik zit hier te wikkelen op mijn stoel. In het masterplan staan inderdaad enkele grote dossiers. Over het gebouwtje in De Piepauw weet ik dat al twee schepenen van Jeugd - de voorgangers van schepen Desmyter - het lintje wilden knippen over het nieuwe gebouw. De kost van de sanering was lang een probleem en het dossier is al minstens tien jaar oud. Maar nooit kwam er een vraag of er nood aan is. Daar bestond een consensus over hier. En over de Maeke-Blyde: vanaf 15 augustus is de zaal niet meer beschikbaar voor De Piepauw. Dit zijn loze beweringen. Mensen beginnen zich nerveus te maken."

  Sabien Lahaye-Battheu: "Onze standpunten zijn verschillend, wij hebben een pleidooi voor een visie. Ik begrijp niet dat u zich zo druk maakt. Als oppositie vertegenwoordigen we een belangrijke groep Poperingenaars. Onze mening telt ook."

  Stéphanie De Maesschalck: "Onze vraag is enkel om gefundeerde informatie te kregen. Dit debat wordt heel emotioneel. We hebben te weinig informatie gekregen."

 • Jeroen Laseure

  "Cijfers stonden in de krant"

  Stephanie De Maesschalck (Groen) vraagt wat de duurzaamheid van de renovatie van het oude archief inhoudt. "Voor de bouw van een nieuwe polyvalente zaal stel ik me ook de vraag wat de bezettingsvraag is van de huidige zalen. Schepen Vanlerberghe zei dat die cijfers in de krant stonden. Niet dat ik de krant niet vertrouw, maar ik zou toch graag die cijfers van het stadsbestuur krijgen."

  Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) antwoordde: "De duurzaamheid zal afhangen van de aannemer, wij kunnen enkel een architect aanstellen."

 • Jeroen Laseure

  "Is er nood aan bijkomende vergaderzalen?"

  Open VLD interpelleert over de renovatie van het oude archief en de bouw van een nieuw polyvalente zaal. Lahaye-Battheu vraagt een visie te ontwikkelen bij de renovatie van gebouwen. "Wij gaan mee in het masterplan, maar dit zijn twee dure ad hoc beslissingen: de renovatie van het oud archief en een nieuwe polyvalente ruimte. Dit past niet in het masterplan. Is er nood aan bijkomende vergaderzalen? Dit blijkt niet uit het dossier. Ik heb geen bevraging gezien. In het dossier steekt niets, enkel een geraamde kostprijs van 500.000 euro per gebouw. Er zijn ook heel wat andere projecten hangende, zoals de Vroonhofsite, de kunstacademie, het Postgebouw... Hoe ver staan die projecten? Zolang we dat niet weten, willen we niet meestappen in deze projecten. We onthouden ons."

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!