Live Herbeleef de gemeenteraad van Poperinge: Burgemeester haalt hard uit naar N-VA

22/05/17 om 13:23 - Bijgewerkt om 22:07

Maandagavond kwam de gemeenteraad samen voor een agenda van 22 punten. Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) kon het amendement van N-VA over de subsidie-overeenkomst voor Kunstenfestival Watou allerminst smaken.

Herbeleef de gemeenteraad van Poperinge: Burgemeester haalt hard uit naar N-VA

© MD

 • Jeroen Laseure

  Het zit erop

  De volgende gemeenteraad is op 3 juli.

  Bedankt voor het volgen. Lees alles hierover met meer duiding en analyse in Krant van West-Vlaanderen, editie Het Wekelijks Nieuws Ieper-Poperinge van vrijdag 26 mei.

 • Jeroen Laseure

  Laatste vraag

  De laatste vraag is voor Stéphanie De Maesschalck. "In maart heb ik gevraagd wie verantwoordelijk was voor het maaien van de reuzeberenklauw langs de Poperingevaart. Die staat nu echter in bloei en dat is gevaarlijk. Wie gaat dit nu weghalen?"

  Schepen Kris Notebaert (CD&V): "We hebben met Vlaanderen afgesproken dat zij deze strook twee keer per jaar maaien. Extra maaien wij vier keer per jaar het wandelpad. Door omstandigheden is Vlaanderen nog niet komen maaien. Ze moesten eerst een buis herstellen. Maar volgende week starten ze de maaibeurt."

 • Jeroen Laseure

  Bellewaerde

  Marie-Claire Tylleman (Open VLD): "Er komt een gloednieuw indoorwaterpark in Bellewaerde. Wat zijn de gevolgen voor Poperinge?"

  Schepen Jurgen Vanlerberghe (Samen): "Vrezen we voor een impact? Het zal wel zeker dat dit gevolgen zal hebben. Of dit positief of negatief zal zijn, daar durf ik niets over zeggen. We zullen bij uitstek wel het goedkoopste recreatiezwembad van de streek zijn. Dat is een aangenaam vooruitzicht, maar die nieuwe infrastructuur zal wel volk trekken. We nemen hiervan akte van plannen van een private ondernemer. Het is een prive-initiatief, dus hoe kunnen we hierop reageren? Maar we zullen blijven keihard ons best te doen om blijvend kwaliteit te bieden. Veel meer kan ik daar niet over zeggen."

 • Jeroen Laseure

  Vragenrondje

  Eerste vraag is voor Bert Costenoble (Open VLD): "Zijn de werken aan de Grote Markt nu afgerond? Een afritzone verliest zijn functie omdat er vaak auto's voor geparkeerd staan."

  Schepen Pieter Marchand (CD&V): "De laatste hand wordt nu gelegd aan de werken. Op de Markt moeten ook nog enkele lijnen en fietssymbolen komen. Dat komt er binnenkort. Aan de afritzone komt nog een lijn en pijl."

  Bert Costenoble heeft ook een tweede vraag. "Waarom koopt de stad via voorkooprecht een pand naast het jeugdcentrum?"

  Christof Dejaegher: "Gouverner, c'est du prévoir. In de toekomst zien we zich in die omgeving nog projecten ontwikkelen. Onmiddellijk hebben we daar niets gepland, het is uit strategische inzichten. De akte zal nog in deze raad voorkomen. Dan zullen we samenwerken met het OCMW als extra opvangwoning."

 • Jeroen Laseure

  Slechte staat van kasseiweg

  Het tweede aanvullende punt is ook van Open VLD. Pascal Lapanne vraagt of er plannen zijn voor de renovatie van de kasseienweg langs de Gasthuiskapel en toegang via de Engelstraat. "Er zijn heel wat verzakkingen en losse tegels."

  Christof Dejaegher: "We willen de verantwoordelijkheid niet van ons afwimpelen, maar een deel is openbaar domein van de stad en deel van het OCMW. De kasseiweg is in beheer van het OCMW. Ik ben te voet eens gaan kijken en moet u gelijk geven. De foto's zien er wel erger uit dan de toestand op het terrein. Het zal wel hersteld moeten worden. Maar wanneer? Nu is er een groot bouwproject in de omgeving in uitvoering, binnenkort start er nog een nieuw bouwproject en er is zelfs nog een derde bouwproject in zicht dat ook via die weg moet passeren. Als het echt gevaarlijk zou zijn, moeten we dit provisoir herstellen, maar dat lijkt met nog niet het geval. Als het merendeel van die werken zijn afgerond, kunnen we dit herstellen."

  Pascal Lapanne: "Zou alles dan niet beter naar één eigenaar gaan?"

  Christof Dejaegher: "Dit zal zo zijn als stad en OCMW zullen samen vallen."

 • Jeroen Laseure

  Tegen sociale dumping

  Johan Lefever (Open VLD) vraagt een engagementsverklaring goed te keuren tegen sociale dumping. "Dit is een verklaring van staatssecretaris Philippe De Backer voor steden en gemeenten. Die stelt dat ze op alle niveaus strijd moeten voeren tegen sociale dumping. Zo zullen ze niet samenwerken met bedrijven waarvan ze weten dat er inbreuken zijn tegen de regels van tewerkstelling van buitenlandse werknemers. En er is een meldpunt voor sociale fraude."

  Christof Dejaegher: "We zullen dit uiteraard aannemen. Maar vanuit het kabinet van de staatssecretaris hebben we nog geen verklaring gekregen. Zouden we dit niet hernemen met de eigenlijke tekst van de staatssecretaris? Deze problematiek is hier overigens al besproken na een tussenkomst van mevrouw Chapelle in juni 2015. Sindsdien hebben we een standaardtekst opgenomen in onze bestekken voor internationaal arbeidsrecht. Ik denk aan het verbod op discriminatie in verband met verloning, geen kinderarbeid... Misschien kunnen we deze lijst aanvullen met jullie aspecten en de tekst van de staatssecretaris. Ik weet echter niet of we overheidsopdrachten met te lage prijzen zomaar kunnen afwijzen, op basis van het vermoeden van sociale dumping. Hoe kunnen we dat weten? Ik stel voor dat we dit punt later hernemen en uit te klaren."

  Johan Lefever: "Geen probleem."

 • Jeroen Laseure

  Aanvullende agendapunten

  We zijn aan de aanvullende agendapunten.

 • Jeroen Laseure

  "Moosjn in de stikn"

  Er is het voorstel om speelstraten in te richten tijdens schoolvakanties. Als bij een bewonersenquête minstens 2/3 bewoners van een straat akkoord gaan, wil de stad toelating geven om tijdens schoolvakanties tussen 13.30 en 21 uur een straat verkeersvrij te maken. Het reglement zou - bij goedkeuring in de gemeenteraad - ingaan vanaf 1 juni.

  Bert Costenoble (Open VLD) steunt het voorstel, maar heeft een opmerking. "Waarom maken jullie het speelplein van De Piepauw niet helemaal open? Dit kan een extra speelstraat zijn."

  Schepen Ben Desmyter (CD&V): "De tijd is daar vandaag nog niet rijp voor. Ik denk aan zwerfvuil en sociale controle. Maar in de toekomst zullen we dit zeker bekijken. En er zijn andere speelmogelijkheden in de omgeving."

  Bert Costenoble: "En wanneer is de tijd rijp? Ik doe het voorstel uit nostalgie. Toen ik jong was, ging ik moosjn in de stikn. Nu kan dat niet meer."

  Ben Desmyter: "Het is wachten op de toekomstplannen van de Maeke Blyde en brandweerkazerne die aansluiting hebben op het speelplein. En er zijn nog veel andere mogelijkheden om te moosjn."

 • Jeroen Laseure

  Kunstenfestival Watou

  De subsidie-overeenkomst voor Kunstenfestival Watou ligt voor. Er is een amendement van N-VA.

  Jean-Marie Blondeel: "Kunstenfestival Watou is belangrijk, niet enkel voor het artistieke kunstenfestival an sich, maar ook als economische en toeristische hefboom van Poperinge en de regio. Wij moeten alles in het werk stellen om dit kunstenfestival verder te laten evolueren. Vandaar is het van belang dat we als stad Poperinge en als provincie alles in het werk stellen om de VZW Kunst te laten voldoen aan de principes van goed bestuur. Naast financiële transparantie vragen we ook goed bestuur. Een beschrijving van die zaken staan ook in het amendement beschreven."

  Sabien Lahaye-Battheu: "Er werd gezegd dat er meer transparantie moet komen. Het maken van een businessplan staat nu duidelijk opgesteld, maar wanneer moet dit er komen? En hoe zit de samenstelling van de stuurgroep? We delen de opmerkingen van N-VA om te vragen naar goed bestuur."

  Christof Dejaegher: "We zullen het amendement niet goedkeuren. Daar hebben we een duidelijke motivering voor. De beide teksten zoals die nu voorliggen, beantwoorden aan de bezorgdheden die zijn geuit. Minister Gatz wenst inderdaad, net als de provincie, dat er goed bestuur is. De provincie bewaakt de ideeën over het goed bestuur. Dit is de beste garantie om ervoor te zorgen dat er niet gemorst wordt met overheidsgeld. In deze overeenkomsten krijgt de stad een grotere rol toegewezen dan ooit tevoren. Er ligt een ander organisatiemodel op tafel. De stad zal ook enkele aspecten rechtstreeks gaan financieren, zoals de huur- en verzekeringsovereenkomsten. Daar valt niet mee te morrelen. Op andere vlakken was dat niet mogelijk om organisatorische redenen, zoals voor het statuut van jobstudenten. De provincie kan zich vinden in deze teksten. Maar u danst ook op twee benen, van hoog tot laag. Jullie weten perfect dat dit nieuws ons pas bereikt heeft in februari van dit jaar. Van toen tot nu hebben we er alles aan gedaan om op een diplomatische manier om te gaan. Als we dat niet hadden gedaan, stonden jullie op de eerste rij om stenen te gooien dat het festival weg was. Daar ben ik van overtuigd. We hebben een grote diplomatie getoond en die willen we nu niet in gevaar brengen. We gaan niet mee in het spelletje om te zeggen dat de organisator een charlatan is. U hebt al meerdere keren een lans gebroken voor de lokale economie, maar als we uw amendement goedkeuren, zullen we de lokale economie van Watou een ezelsstamp geven. De organisator betwist de bewering van het advies van de Vlaamse overheid, die u gewoon overgenomen hebt in uw amendement. In augustus vorig jaar is er overigens een nieuwe evaluatie geweest van de Vlaamse overheid en daaruit blijkt dat de balans en resultatenrekening een getrouw beeld schetst van de vzw. De eindevaluatie was positief na de negatieve situatie van 2014. Dat is een officieel advies van de werking van de vzw. En spreek gewoon Vlaams. Zeg dat jullie het festival belangrijk vinden, maar het eigenlijk niet willen. Jullie vertrouwen het niet, dat lees ik tussen de lijnen. Want van Brussel tot hier op de gemeentaad sijpelt dit door. Waarom krijgen jullie lokaal geen klein beetje intellectuele bewegingsruimte van de partij? Deze verdachtmakingen zijn er te veel aan."

  Jean-Marie Blondeel: "We zijn zeker niet tegen het kunstenfestival, maar hebben opmerkingen over de samenstelling van de raad van bestuur. We worden frontaal aangevallen als we gewoon iets zeggen. Dit is beneden alle peil."

  Christof Dejaegher: "Het spijt me, maar ik heb geen andere uitleg."

  Schepen Jurgen Vanlerberghe (Samen): "Ik steun de burgemeester. Deze tussenkomst kadert in de strategie van de partij die niet wil dat de organisatie nog geld krijgt. En waarom zijn jullie de voorbije jaren nooit komen kijken naar de jaarrekeningen? Jullie gaan lustig mee in het uiten van loze beschuldigingen. Ik hoop dat jullie hiermee stoppen."

  Jean-Marie Blondeel: "We maken niemand verdacht en beschuldigen niemand."

  Sabien Lahaye-Battheu: "De oplossing nu is uitgewerkt door Vlaanderen, waar N-VA mee in de regering zit. Laat dit een positief punt houden. Het was een positief voorstel van N-VA. De reactie vanuit het bestuur vind ik vrij fel. N-VA heeft mee gewerkt aan die oplossing. En kunnen we dat businessplan zien op de gemeenteraad?"

  Christof Dejaegher: "Dit is geen beslissing van de Vlaamse regering, maar van de autonome minister. En dat is het probleem. Daarom is vanuit deze politieke familie hierop gereageerd. Men kan niet anders dan hierop reageren. En wie aan politiek doet: wie slaat, moet kunnen incasseren."

  Jan Van Bruwaene (N-VA): "Dit amendement is niet om af te breken, het is het omgekeerde van wat jullie denken."

  Het amendement wordt geweigerd door de voltallige raad, behalve Stéphanie De Maesschalck die zich onthoudt en uiteraard N-VA.

 • Jeroen Laseure

  Voetweg verleggen

  De voetweg 74 wordt verlegd. Sabien Lahaye-Battheu: "We zijn blij dat dit dossier is afgerond met de bemiddeling van het stadsbestuur."

  "Dank u", aldus Christof Dejaegher.

 • Jeroen Laseure

  Nieuwe regels voor bouwaanvragen

  Er ligt een nieuwe gemeentelijke stedenbouwkundige verordening plaats met nieuwe regels over bouwaanvragen.

  Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD): "Voor ons blijft deze verordening een boek van 65 regels. Waarom is dat nodig in Poperinge? Waar bestaat zo'n verordening al, maar niemand kon ons daar een voorbeeld van geven. We blijven met vragen zitten. Het is een voorlopige vaststelling, dus er komt nog een openbaar onderzoek. Wanneer zal dat beginnen te lopen? De inspraakvergaderingen zijn over de vakantie getild, kan dit hier ook behandeld worden? Zal men ook duidelijk communiceren aan de adviesraden?"

  Stéphanie De Maesschalck (Groen): "Mijn eerste vraag is gelijklopend: waarom komt dit er nu in Poperinge en wat betekent dat? Ik heb het opgezocht en als ik het goed begrijp, haalt de verordening nu van alles samen, van handel tot groen. Waarom is die keuze daarvoor? En wat als je het niet naleeft? In een artikel lees ik ook dat het doel is om landschappelijke elementen behouden moeten worden, maar als het echt niet kan, mag het weg. Wat zijn de criteria daarvoor? Ik lees ook dat volwassen hoogstambomen behouden moeten worden, maar jullie hebben zelf een boom weggedaan op het Bertenplein. Jullie houden jullie er dus zelf niet aan. Wat zijn ook de normen voor groendaken? En per nieuwe woonentiteit moet ook voorzien worden in minstens één parkeerplaats of twee fietsparkings. Maar bij de uitzonderingen staat cohousing niet vermeld. Dat is jammer."

  Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V): "Waarom houden we nog commissievergaderingen? Spijtig dat de realiteit anders is. De vragen van Open VLD zijn veel principiëler van aard. Geen probleem dat jullie nog vragen hebben, want ik had ook enkele zaken niet nagevraagd op de commissie. Deze beslissing staat in het meerjarenplan. Dit is een instrument waarmee we aan stedenbouwkundig beleid kunnen doen. Een verordening is een bindende tekst en heeft reglementaire kracht. We doen dit om de rechtszekerheid te bevorderen. Nu werken we met vergunningen die individueel worden beoordeeld. Deze verordening dient om de inwoners beter in te lichten over wat verplicht is. Dit komt de duidelijkheid en transparantie ten goede. Nu kunnen we ook bouwpromotoren grondig doen nadenken over punten die wij belangrijk vinden. Bekijk alles vooraf en laat ons weten waarom iets niet mogelijk zou zijn. Het klopt dat er hier en daar afwijkingsmogelijkheden zijn, maar het is moeilijk om vooraf elke individuele situatie in te schatten. Dat is zo goed als niet te doen. Deze verordening dient om alle informatie vooraf te kunnen geven. En als het echt niet gaat, kunnen we nog een uitzondering toestaan. Hiermee dienen we de bevolking. Dit is overigens een verderzetting van het beleid dat we de afgelopen jaren gevoerd hebben. Het bestaat nog in Ieper overigens en er zijn er overigens meer dan 700 in heel Vlaanderen. Wervik heeft er ook. Er zijn nog een aantal bepalingen met flexibiliteit. Als u spreekt over cohousing, kunnen we dat inderdaad bekijken. Maar u kan zeker een bezwaar indienen tijdens het openbaar onderzoek. We moeten hier ook bijstellen: wat vergund is, is vergund. Maar bij een wijziging kunnen we wel terugvallen op deze verordening. Het is wel de bedoeling om het openbaar onderzoek voor het zomerreces te laten verlopen. Er is op 29 juni nog een vergadering van de Gecoro, dus dat moet geen probleem zijn. Er zijn vooraf al inspraakrondes geweest."

  Sabien Lahaye-Battheu: "De inspraakrondes van juni zijn toch verschoven? Is dat daar al toegelicht?"

  Schepen Ben Desmyter: "Nee nog niet, maar dit is een heel technisch document. Alle tijd reserveren voor dit document, dat lijkt mij niet het opzet voor van de inspraakvergaderingen. Het is wel al een aantal keer heel kort aan bod gekomen."

  Christof Dejaegher: "We gaan bekend maken dat er een openbaar onderzoek loopt, onder meer in de stadskrant. Vooral de beroepssector is het meest belanghebben. Op 29 juni zal de Gecoro al advies uitbrengen."

 • Jeroen Laseure

  Twee keer stemmen

  Er wordt een waarnemend stedenbouwkundig ambtenaar aangewezen. Die moet er komen via een geheime stemming. De briefjes zijn intussen geprint en dus wordt er twee keer gestemd. Twee keer stemt de raad unaniem 'ja'.

 • Jeroen Laseure

  Dorpskernvernieuwing Reningelst

  We zijn intussen aan punt 11: dorpskernvernieuwing Reningelst. Het wegentracé ligt voor. Er zijn vragen van Open VLD en Groen.

  Danny Lefebvre (Open VLD): "Tijdens het openbaar onderzoek waren geen vragen. Via het bewonersplatform is er al veel geluisterd naar vragen van bewoners. Er is wel een klein verschil tussen de plannen die voorgesteld zijn in de kerk dan deze plannen. Zo is er nu sprake van een open gracht en het delven van een bukkerbekken. Waarom zijn de landbouwers hierover niet gecontacteerd? Dat is jammer."

  Stéphanie De Maesschalck (Groen): "Er is inderdaad grondig overleg geweest met de bewoners. Over één punt maak ik mij zorgen: de aanduiding van de zone 30. De bebouwde kom wordt goed aangeduid, maar voor de overgang naar 30 is dat minder het geval. Dat is nog niet duidelijk genoeg om nageleefd te worden."

  Christof Dejaegher (CD&V): "Collega Lefebvre, bedankt voor de lovende woorden. We hebben geprobeerd om met iedereen zo veel mogelijk rekening te houden. Dat is niet altijd een sinecure, maar er is een goede samenwerking geweest met het bewonersplatform. Volgens mij is het van meet af aan wel opgenomen in de plannen dat er sprake zou zijn van een open gracht en bufferbekken. Dat zou mij echt verwonderen, maar ik ga u niet formeel tegenspreken en redetwisten. Dit ligt overigens vandaag niet ter beslissing voor. Nu gaat het enkel over het wegentracé. Over de gracht en het bufferbekken kan ik nog zeggen dat we iemand hadden aangesteld om te onderhandelen met de landbouwers, maar door omstandigheden (het overlijden van de contactpersoon, red.) is dat er niet van gekomen. Nu hebben we opnieuw iemand aangesteld om gesprekken te voeren met de betrokken eigenaars. Het is jammer dat het op die manier is gegaan."

  "Mevrouw De Maesschalck, de ontwerpers en de stad hebben geopteerd om zone 50 te laten, maar ingericht als zone 30. Dat was ons voorstel voor de regionale verkeerscommissie. De auditer zei echter dat we dan meteen ook de snelheid moesten verlagen tot 30 km/uur. Het is dus ingericht als een zone 30. Een verkeersversmalling was niet mogelijk door de eisen van Onroerend Erfgoed. Ik begrijp wel uw bedenking, maar we hebben keuzes moeten maken."

  Danny Lefebvre: "We kijken uit naar de communicatie met de landbouwers."

 • Jeroen Laseure

  Geen stembriefjes geprint

  IVVO, Farys, Figga, TVMS... het is Chinees voor velen, maar welbekend in gemeenteraadskringen. Er moet geheim gestemd worden over de aanduiding van de vertegenwoordigers voor Figga, maar helaas zijn er geen stembriefjes afgeprint. Een vergetelheid en dus komt het punt later terug. Voor TMVS zijn de briefjes wel gedrukt.

 • Jeroen Laseure

  Gaselwest

  Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD) komt meteen tussen op het eerste punt. "Er is de goedkeuring van de algemene vergaderingen in Gaselwest. Daarin staat de aanvaarding van de uitbreiding van de deelnemers voor de activiteit warmte. Wie zijn die Poperingse deelnemers?"

  Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V): "Er zijn er geen, dus we nemen hierin een afwachtende houding aan.

 • Jeroen Laseure

  We kunnen eraan beginnen

  Met de komst van schepen Jurgen Vanlerberghe (Samen) is het schepencollege volledig en dus kan de raad van start gaan.

 • Jeroen Laseure

  Lopende Pieter Marchand

  Schepen Pieter Marchand is een minuutje te laat en haast zich in de gemeenteraadszaal. In al zijn haast stoot hij bijna een laptop om. Haast en spoed...

 • Jeroen Laseure

  Allemaal mooi op tijd

  Nog drie minuten en bijna elk gemeenteraadslid heeft zich intussen aangemeld. We zullen op tijd kunnen beginnen.

 • Jeroen Laseure

  Speelstraten

  Nieuw ten slotte is het voorstel om speelstraten in te richten tijdens schoolvakanties. Als bij een bewonersenquête minstens 2/3 bewoners van een straat akkoord gaan, wil de stad toelating geven om tijdens schoolvakanties tussen 13.30 en 21 uur een straat verkeersvrij te maken. Het reglement zou - bij goedkeuring in de gemeenteraad - ingaan vanaf 1 juni.

 • Jeroen Laseure

  Subsidies Kunstenfestival Watou

  Verder komt de subsidie-overeenkomst aan bod voor het Kunstenfestival in Watou. Voor de editie van 2017 zal de stad Poperinge 225.000 euro subsidies betalen en de vzw Kunst kan ook in 2017, 2018 en 2019 125.000 euro krijgen, onder een reeks voorwaarden. Een van die voorwaarden is boekhoudkundige transparantie. De stad zal ook enkele administratieve taken overnemen van de organisatoren.

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!