Live Herbeleef de gemeenteraad van Oostende

29/08/16 om 14:56 - Bijgewerkt om 22:57

De gemeenteraad van Oostende kwam op maandag 29 augustus om 19 uur bijeen in de raadzaal van het stadhuis. Op de agenda stonden onder meer zeven interpellaties, onder meer over de Vlaamse Visveiling.

Herbeleef de gemeenteraad van Oostende

© Vismijn Oostende

 • Gillian Lowyck

  De komst van elektrische taxi's

  Hina Bhatti (Open VLD) interpelleert over de komst van elektrische laadpalen voor voertuigen. "Het is bijzonder positief dat de stad dit initiatief heeft genomen. We mogen de taxi's niet uit het oog verliezen. Ze zijn onmisbaar voor de stad. Net daarom geloof ik in de taak van het stadsbestuur om elektrische taxi's te promoten."

  Schepen Tom Germonpré (SP.A): "Wij staan erg positief tegenover uw voorstel. We kunnen kijken of we het taxiregelment zo kunnen aanpassen dat men echt kiest voor de elektrische taxi. Ik denk dat dit mogelijk is, en dat we nog dit jaar het overleg kunnen plegen met de sector."

 • Hannes Hosten

  Einde openbare zitting

  De openbare zitting van de gemeenteraad is afgelopen. Er volgen nog enkele agendapunten in de besloten zitting.

 • Hannes Hosten

  CD&V over mobiel containerpark

  Krista Claeys (CD&V) heeft het nog over het voorstel van haar partij om een mobiel containerpark te realiseren, een rondreizend ophaalpunt voor de meest courante afvalsoorten. Ze verduidelijkt dat ze dat niet zien als alternatief voor een volwaardig containerpark in Mariakerke, maar als een extra mogelijkheid voor mensen die minder mobiel zijn."

 • Hannes Hosten

  Jean Vandecasteele: "Site AWV aan Duinkerkseweg eerste optie voor nieuw containerpark"

  De reactie komt van schepen Jean Vandecasteele. "Uiteraard zal dat containerpark pas dichtgaan als er begonnen wordt met de bouw van het zwembad. Dat is nogal logisch", zegt hij.

  "Met drie containerparken hebben we er één per 23.000 inwoners", vervolgt de schepen, die stelt dat het containerpark in Mariakerke het meest bezocht wordt: 140.000 bezoekers per jaar, tegenover 20.000 tot 30.000 voor het containerpark Opex en 66.000 voor dat van de IVOO in de Hooggeleedstraat. "Het containerpark aan de Nieuwpoortsesteenweg is eigenlijk te klein. We bekeken nieuwe locaties, maar beginnen in het voorjaar ook met het afhalen van groenafval op vaste dagen en uren op twaalf locaties in Oostende."

  Hij overloopt een reeks alternatieve locaties, waarvan enkel het domein van AWV aan de Duinkerkseweg een optie is. "Ik weet niet of het Vlaams Gewest dat ziet zitten", aldus Vandecasteele. "Vanwege de verkeersveiligheid kan het enkel met ingang aan de Choqueelstraat, niet via de Duinkerkseweg. Er zijn toch veel beperkingen, maar voor ons is de site van AWV optie 1. Als dat niet lukt, zullen we andere oplossingen voor Mariakerke moeten zoeken."

  Björn Anseeuw (N-VA) vult aan dat de piste van AWV zeker het onderzoeken waard is omdat het Vlaams Gewest principieel geen bezwaar heeft. Wouter De Vriendt (Groen) toont zich tevreden over het antwoord van de schepen en zegt dat AWV voor zijn partij ook de eerste optie is.

 • Gillian Lowyck

  "Containerpark op terrein AWV of evenementenweide"

  Steven Nagels (N-VA) komt ook tussen op het punt over het containerpark. "Er moet een derde containerpark in de regio Mariakerke blijven. We hebben enkele alternatieven : wij stellen het terrein van AWV voor, of de evenementenweide. Als er slechts één of twee evenementen per jaar worden georganiseerd, lijkt me dat een containerpark zeker nog plaats heeft."

  "En waarom moet het containerpark al in januari 2017 dicht?"

 • Hannes Hosten

  De Vriendt: "Zoek alternatief voor containerpark Nieuwpoortsesteenweg"

  Wouter De Vriendt (Groen) en Steven Nagels (N-VA) interpelleren over het containerpark in de Nieuwpoortsesteenweg, dat zou verdwijnen voor de bouw van het nieuwe zwembad en niet vervangen zou worden. Wouter De Vriendt mag openen. "Er blijven dan slechts twee containerparken over, een netto verlies aan dienstverlening voor de Oostendenaar. We vragen de mensen om te recycleren en te sorteren, maar sluiten dan wel een van de drie containerparken. Twee containerparken is absoluut onvoldoende."

  Hij schuift enkele mogelijke locaties naar voren: een stukje van het luchthavendomein, dat toch heel uitgebreid is, de site van het Agentschap Wegen en Verkeer, ook aan de Duinkerkseweg, of de grond naast de site van de sterrenwacht, als het natuurgebied en de poldergraslanden worden gevrijwaard.

 • Gillian Lowyck

  Geen verbod op kermisattracties met pony's

  Sofie Cloet (Groen) interpelleert over een groen stokpaardje: het stopzetten van de kermisattracties zonder pony's. "De huidige uitbater wil stoppen, maar vraagt het stadsbestuur zijn licentie over te zetten op naam van zijn dochter. Dit werd goedgekeurd door het schepencollege."

  "Een kermisattractie met levende dieren is niet meer van deze tijd. Maar het stadsbestuur wil de zotdraaiende pony's blijkbaar per se houden. Het wordt tijd dat het rondjes draaien stopt."

  Martine Lesaffre (Open VLD) reageert: "De houder die een attractie wil stoppen kan zijn abonnement overlaten. Alle documenten zijn in orde en wij kunnen dat niet weigeren. Een verbod zou indruisen tegen de vrijheid van ondernemen. Enkel een wet zou dit kunnen verbieden. Die bestaat niet, dus kunnen we geen kermisattracties met levende dieren verbieden."

  Sofie Cloet reageert: 'U behartigt hiermee de belangen van de kermisuitbater, niet van de dieren."

 • Hannes Hosten

  Vlaams Belang: "Onvoldoende Vlaamse leeuwen op 11 juli"

  Christian Verougstraete (Vlaams Belang) interpelleert over 11 juli in Oostende, waar geen extra bevlagging met de Vlaamse leeuw werd voorzien. Toen de 11-juliviering plaatsvond op het Wapenplein en later in de Kursaal, was op die locaties wel extra bevlagging voorzien. Nu vond de 11-juliviering plaats in cc De Grote Post, maar aan dat gebouw - nochtans een stadsgebouw en een cultuurcentrum gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap - was geen Vlaamse leeuw te bespeuren. Hij stelt daar vragen over.

  Burgemeester Vande Lanotte: "Binnen het gebouw is geen bevlagging voorzien. Aan de buitenkant is dat anders. We moeten erkennen dat het een jarenlange traditie is in Oostende om de bevlagging enkel aan het stadhuis gebeurt. Op de andere stadsgebouwen wordt er heel weinig bevlagd. De richtlijn is nochtans dat aan openbare gebouwen de officiële bevlagging moet voorzien worden. We zullen een lijst moeten maken van waar we telkens gaan bevlagging voorzien conform de richtlijn. Dat is een wijziging in vergelijking met het verleden. We zullen de geest van de omzendbrief op een correcte manier toepassen."

  Schepen van Cultuur Bart Plasschaert geeft uitleg over de bevlagging binnen in De Grote Post. Het cultuurcentrum laat geen reclamevlaggen toe in de foyer, die een openbare ruimte is. "De voorzitter van het 11-julicomité heeft zich gedistantieerd van de mail van Reddy De Mey over de bevlagging. Volgend jaar komt de 11-juliviering terug naar De Grote Post. Dit was een scheet in een netzak."

 • Gillian Lowyck

  Blijvende discussie met de Vlaamse Visveiling?

  Wouter De Vriendt antwoordt: "Laten we niet vergeten dat de Vlaamse Visveiling de afgelopen jaren niet de meest betrouwbare partner is geweest. Ik wil nog weten of u aan de stad kan garanderen dat er niet kan afgepingeld worden op die boete."

  Björn Anseeuw (N-VA) reageert: "Is de periode van 2011 tot 2016 of van 2012 tot 2017? Anders is de kans bestaande dat we in een blijvende discussie terechtkomen. Tenzij er een trendbreuk is in de aanvoer."

  "We kunnen niet afdingen op de boete", reageert burgemeester Vande Lanotte. "En ik dacht dat dat vijf jaar was, maar dat ben ik niet zeker. Ik moet die briefwisseling dus nog eens bekijken."

  "Wat zal er na 2016 gebeuren", vraagt Wouter De Vriendt zich nog af. "Het gaat inderdaad over een afgesloten periode van vijf jaar. We mogen niet aanvaarden dat een privépartner met onze voeten rammelt zoals in de afgelopen vijf jaar."

 • Hannes Hosten

  Vande Lanotte: "Gerechtelijke weg is niet de beste"

  Burgemeester Johan Vande Lanotte: "Ik denk dat wij in dit dossier doen wat we moeten doen." Hij schetst het verloop van de briefwisseling tussen stadsbestuur en Vlaamse Visveiling. "We hebben gezegd dat we de nodige stappen zullen ondernemen, maar willen eerst daarover een gesprek. Met een procedureslag zouden we extreem lang bezig zijn. De Vlaamse regering heeft recent een beslissing genomen over een nieuwe vestiging voor het VLIZ, wat de weg opent om de erfpachtovereenkomst open te breken. Voor het eerst in vele jaren is effectief geïnvesteerd in de vismijn. Maar er is geen enkele manier om via een rechtbank in de eerste vijf jaar een beslissing te krijgen. Dat is pas een laatste stap. Ik denk niet dat dit de beste oplossing is."

 • Gillian Lowyck

  Over de Vlaamse Visveiling

  Wouter De Vriendt (Groen) interpelleert over de Vlaamse Visveiling. "De Visveiling was contractueel verbonden om in 2011-2015 minstens 45% van de aangevoerde vis in de Oostendse vismijn te laten veilen. Die doelstelling werd niet gehaald. De VLV moest tegen 28/02 een boete van 106.000 euro betalen. De deadline werd weer uitgesteld tot 15 juni."

  "Dat de Visveiling de boete nog niet heeft betaald is wraakroepend en een slag in het gezicht van al wie de Oostendse visserij een warm hart toedraagt. Maar dat het stadsbestuur nog altijd geen juridische procedure heeft opgestart, is bizar en onbegrijpelijk."

 • Hannes Hosten

  Hangaar 1: "Eerst bevraging onder de jeugd"

  Schepen Lesaffre, bevoegd voor stadsgebouwen, geeft eerst een antwoord over het gebouw. Zij bevestigt dat er netten werden gehangen aan de plafonds van het gebouw. De stabiliteit is daardoor in orde en het publiek kan weer in de Hangaar. De stabiliteitsingenieur heeft het gelijkvloers daardoor weer vrijgegeven. Het dossier zelf moet zijn weg afleggen.

  Jeugdschepen Deblauwe stelt dat de zaal - goed voor 650 personen en met een annex van 620 personen - dit jaar nog maar twee keer verhuurd werd. In november houden we een bevraging onder de jeugd en op basis daarvan wordt beslist of we de Hangaar als fuifzaal behouden of een alternatief zoeken. We bekijken ook of we de capaciteit van de Elysée kunnen uitbreiden door meer nooddeuren te voorzien. We bezochten ook een locatie voor een jongerenontmoetingscentrum, maar die bleek technisch niet haalbaar."

  "Nu breekt toch wel mijn klomp", reageert Natacha Waldmann. "We zullen een bevraging organiseren of er nood is aan een nieuwe fuifzaal. Hangaar 1 is slechts twee keer verhuurd dit jaar, vraag eens hoe dat komt? Jeugdverenigingen voelen zich er niet op hun gemak. Het is niet omdat jongeren daar geen fuif meer durven organiseren, dat er geen behoefte aan is. Er zijn bovendien al veel bevragingen geweest. Ik vind dit heel, heel triestig. Ik zou zo graag eens een antwoord krijgen van u, schepen Deblauwe, waar ik blij van word. Maar dit antwoord maakt me niet blij, maar kwaad."

  Werner Verbiest (N-VA) sluit zich aan bij zijn collega Waldmann. "Jullie zijn vier jaar bezig en nu moet er nog een bevraging komen. Dat is toch wel een beleid."

  Schepen Deblauwe stelt dat er elke vier jaar een bevraging van de jeugd wordt gehouden omdat het stadsbestuur participatie heel belangrijk vindt.

 • Gillian Lowyck

  "De jeugd blijft in de kou staan"

  Natacha Waldmann (Groen) interpelleert over de toekomst van de fuifzaal in Hangaar I.

  "Groen heeft al heel vaak aan de alarmbel getrokken. Voorlopig zien we voornamelijk opknapwerk, en de tijd begint te dringen. De staat van het gebouw verantwoordt eigenlijk niet meer dat er daar fuiven zijn of dat er gewerkt wordt. Met de plaatsing van de netten zou de veiligheid weer in orde zijn, volgens schepen Lesaffre. Maar welke ouder is daar gerust dat zijn kind onder de vallende brokstukken gaat fuiven?"

  "De vraag blijft: welk alternatief heeft de stad voorzien voor het geval dit gebouw definitief onbruikbaar wordt? Want de noden zijn er wel degelijk. Het is een echte schande dat we zo weinig opties hebben om jongeren fuiven te laten organiseren. De stad geeft zo een zeer slecht signaal. En de Elysée is geen vervanging van de Hangaar. De jeugd blijft in de kou staan. Waar is bijvoorbeeld ook het jongerenontmoetingscentrum dat beloofd werd?"

 • Hannes Hosten

  De zitting wordt heropend

  De zitting wordt heropend. Bart Tommelein stelt vast dat Wouter De Vriendt geen persoonlijk gesprek met hem wilde en vindt dat niet constructief. Hij stelt dat hij als voorzitter geen bloempot is. "Telkens ik als voorzitter een tussenkomst doe, aanvaardt u dit niet. In een persoonlijk privégesprek bent u een ander mens. In het openbaar wil u zoveel mogelijk mensen bekladden en neerhalen."

  Wouter De Vriendt: "Ik heb geen zin om mee te draaien in het circus dat u hier opvoert. Ik wil niet gesommeerd worden voor een gesprek op uw kantoor. Ik zit in het parlement en sinds 2007 in deze gemeenteraad. Het is nooit zo regelmatig ontspoord in discussies over reglementen en procedures als onder uw voorzitterschap."

  Jean Vandecasteele stelt dat hij op de commissievergadering wel aanwezig was, of althans zijn functie. "Ik werd vervangen door de burgemeester. Er waren ook deskundigen aanwezig. Alle vragen konden gesteld worden." Hij doet een aanbod om over het vernieuwde Petit Paris te discussiëren in aanwezigheid van experten.

 • Gillian Lowyck

  Hevige discussie

  Wouter De Vriendt (Groen) kaart aan dat Jean Vandecasteele afwezig was op de raadscommissie. Bart Tommelein (Open VLD) wijst hem er op dat er een sterfgeval was in de familie van Jean Vandecasteele en dat hij zijn opmerking beneden alle peil vindt. Het ontaardt in een hevige discussie tussen Bart Tommelein en Wouter De Vriendt.

  De zitting wordt voor tien minuten geschorst.

 • Hannes Hosten

  Jean Vandecasteele: tot Wouter De Vriendt: "U bent een showpolitieker"

  Schepen Jean Vandecasteele: "Dit is weer een illustratie van uw gedrag: we hadden een mooie afspraak dat we technische zaken in de commissie zouden bespreken. Maar u staat hier toch met een foto naar de kijkers te zwaaien. U bent meer een showpolitieker dan iemand die het serieus voorheeft met de stad."

  De schepen legt vervolgens uit waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt op het kruispunt Petit Paris. Hij stelt dat de markeringen op het kruispunt nog deze week zijn verfijnd na een suggestie uit de commissie. Is het verwarrend? Ja. Maar het is ook vernauwend. De combinatie tussen verwarring en vernauwing zorgt dat er minder ongevallen gebeuren. Ik ben er trots op dat het aantal verkeersongevallen in Oostende in mijn periode gedecimeerd zijn. Ik zal hierover in de commissie meer uitleg geven in het bijzijn van experten, want een expert in het verkeersreglement ben ik niet. Ik wil alles verbeteren wat kan, zolang het maar in het verkeersreglement past en het veilig blijft."

 • Gillian Lowyck

  Tien zwarte punten op Petit Paris

  Wouter De Vriendt (Groen) komt tussen op punt 25, over de verrekening van de heraanleg aan Petit Paris. "De heraanleg van Petit Paris is op sommige punten een miskleun. Sommige situaties zijn verwarrend, andere gevaarlijk, nog andere onbegrijpelijk."

  Wouter De Vriendt haalt een foto boven van Petit Paris en toont waar volgens hem tien zwarte punten zijn.

  "Beschouw onze tussenkomst als constructief, een vraag om zwarte punten en verwarrende situaties te corrigeren. We verwachten dat het stadsbestuur vanavond een helder engagement in die zin uitspreekt."

 • Hannes Hosten

  Vande Lanotte: "Er is winst voor AGSO, maar minder dan verwacht"

  Burgemeester Vande Lanotte komt tussen: "De aankoop van dat stuk grond aan het Vuurtorendok kostte 19,5 miljoen euro, te betalen in drie jaar door het AGSO. We krijgen van de bouwpromotor 21,5 miljoen euro terug. Daar bovenop is er een goede 2 miljoen die moet geïnvesteerd worden in de Baelskaai. Alles samen zal er een licht voordeel zijn voor het AGSO. De winst is minder dan verwacht omdat de prijs van de gronden is verhoogd ondanks een mondeling akkoord. Tegen volgende gemeenteraad zullen we alle cijfers zwart op wit bezorgen. En we zullen ze laten bevestigen door Eddy Pannecoucke van het AGSO."

  Björn Anseeuw zegt dat hij het antwoord al kent, hij kreeg zelf een mail over het onderwerp van Eddy Pannecoucke. Maar uUiteindelijk keurt de meerderheid de jaarrekening goed.

 • Gillian Lowyck

  Over de Oosteroever en hoogbouw

  Björn Anseeuw (N-VA) benadrukt dat het stadsbestuur er onvoldoende in geslaagd is om het idee - over de Oosteroever - te verkopen aan de Oostendenaar. "Je moet met die mensen in dialoog gaan, op een normale manier. Als er een visie is, is die nooit uitgesproken op zo'n manier dat je er een draagvlak mee creëert."

  Wouter De Vriendt (Groen): "Voor ons is het belangrijk om in te zetten op diversiteit in het woonaanbod in Oostende. Ik wil vragen om te waken over de leefbaarheid op de Oosteroever. Ik wil ook vragen om maximaal het Stadsatelier te betrekken. En wanneer komt de hoogbouwnota voor Oostende er?"

  Kurt Claeys antwoordt dat men bezig is met het voorbereiden van een bouwnota, geen hoogbouwnota. "Het gaat over hoogbouw, maar ook over laagbouw, middelbouw..."

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!